Pestean Aurelia Cluj Sanse Egale Pentru Toti Copiii

1,935 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,935
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
520
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pestean Aurelia Cluj Sanse Egale Pentru Toti Copiii

 1. 1. ŞANSE EGALE PENTRU TOŢI COPIII
 2. 2. Rezumatul lucr ă rii <ul><li>Pe plan social, şcoala asigură egalizarea </li></ul><ul><li>şanselor de educaţie, accesul liber al tuturor persoanelor şi grupurilor din societate la un parcurs educaţional potrivit propriilor capacităti, nevoi şi interese educaţionale. </li></ul><ul><li>Ca o categorie aparte, copiii cu cerinţe speciale ridică mari probleme societăţii, dacă aceasta nu intervine, nu acţionează şi nu-i direcţionează în acţiuni pozitive. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Lucrarea de faţă se axează pe prezentarea unui program de intervenţie educaţională în cazul unui copil deficient de auz,in vederea recuperării audio-verbale şi integrării lui în mediul auzitorilor. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Progresele rapide ale ştiinţei si tehnicii s-au făcut simţite în domeniul surdologiei, declanşând ideea de integrare şi recuperare a copiilor surzi şi includerea lor în şcoli de masă. Se pune întrebarea: </li></ul><ul><li>Este posibilă recuperarea şi integrarea unui copil surd în mediul copiilor auzitori? Este o întrebare care m-a urmărit pe parcursul a patru ani, timp în care în faţa mea am avut un copil cu nevoi speciale, deficienţă de auz, surditate severă. </li></ul>
 5. 5. 1. Evaluare psihointelectuala s i educa t ional a <ul><li>Deprinderi instrumentale de: </li></ul><ul><li>-comunicare: ne satisfăcătoare; limbaj oral deficitar pe linia exprimării, intonaţie uneori stridentă,alteori monotonă ; comunicare verbal ă parţială,fără exprimare în propoziţii ; </li></ul><ul><li>p ronun ţie deficitară a sunetelor ş, s, ţ, x. </li></ul><ul><li>-citit: fără deprinderi de citire, deşi cunoştea literele ; </li></ul><ul><li>-scris: stăpâneşte elementele grafice  . </li></ul>
 6. 6. Fişă de evaluare şi caracterizare psihopedagogică iniţială <ul><li>Numele şi prenumele : C. M. </li></ul><ul><li>Data naşterii : 7.11.2000 </li></ul><ul><li>Domiciliul : Cluj-Napoca </li></ul><ul><li>Şcoala : Nicolae Titulescu, clasa I </li></ul><ul><li>Părinţii : C. O.; C. M. </li></ul><ul><li>Situaţia : -materilă a familiei: bună ; </li></ul><ul><li>-socioculturală a familiei: studii superioare (economişti), cu locuri de muncă stabile ; </li></ul>
 7. 7. <ul><li>-capacitate de înţelegere şi conştientizare: redusă ; </li></ul><ul><li>-interese deosebite: curiozitate mărită la orice stimul din jur ; </li></ul><ul><li>-informaţii semnificative: am aflat modul de a lucra cu un copil deficient de auz; metodica de lucru şi specificul comunicării (să mă uit la copil atunci când îi vorbesc , să mă adresez cu voce clară şi puternică , să repet cuvântul); să folosesc anumite semne pentru sunetele: e, i, t, g, r. </li></ul>
 8. 8. 2. Evaluare psihologic a <ul><li>-nivel intelectual: normal; </li></ul><ul><li>-dezvoltare neuro-motorie: foarte bună; </li></ul><ul><li>-grad şi nivel de dezvoltare al proceselor psihice: </li></ul><ul><li> - gândire  : predominant concretă; </li></ul><ul><li> - memorie  : voluntară bună; </li></ul><ul><li> - atenţie  : bună; </li></ul>
 9. 9. <ul><li>- imaginaţie - prezintă anumite particularităţi (greutăţi în formularea enunţurilor) ; </li></ul><ul><li>- dezvoltarea afectiv-motivaţională: prezintă un grad mare de afectivitate şi emotivitate ridicată; </li></ul><ul><li>- gradul de dezvoltare a autonomiei personale: cu personalitate în curs de dezvoltare şi tendinţe de afirmare pozitivă; </li></ul><ul><li>- relaţii sociale: s-a integrat adecvat în colectivul clasei; </li></ul>
 10. 10. 3. Diagnostic <ul><li>-psihologic: dezvoltare psihică normală; supus în permanenţă procesului de reabilitare auditiv-verbală realizată de logoped şi învăţătorul clasei; </li></ul>
 11. 11. Concluzii <ul><li>calitatea vorbir ii se menţine deficitară pe linia exprimării, a intonaţiei, a ritmului, a calităţii articulaţiei , (prin natura deficienţei), dar este înţeles de către cei din jur ; </li></ul><ul><li>este foarte preocupat pentru îmbogăţirea vocabular ului şi perfecţionarea pronunţiei  ; </li></ul><ul><li>frazele sale sunt relativ scurte ; </li></ul><ul><li>la povestire şi compunere utilizează mai mult idei şablon ; </li></ul><ul><li>are înclinaţii spre matematică ; </li></ul>
 12. 12. <ul><li>se controlează în tot ce face, are unele stări de neîncredere ; </li></ul><ul><li>vine pregătit la toate materiile ; îşi face regulat temele ; </li></ul><ul><li>lucrează mai mult dirijat; </li></ul><ul><li>s-a integrat în colectiv şi este foarte prietenos ; </li></ul><ul><li>participă bucuros la toate activităţile; </li></ul><ul><li>îi place să comunice cu ceilalţi elevi ; </li></ul>
 13. 13. <ul><li>În urma intervenţiei educaţionale elevul a reuşit să folosească tot mai corect exprimarea prin cuvinte şi propoziţii,să înţeleagă mesajele verbale recepţionate şi să se facă înţeles de către interlocutori. </li></ul><ul><li>Important e ca deficientul să ştie să comunice şi să înţeleagă mesajul. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Copiii se nasc cu o minte deschis ă, fără prejudecăţi,acceptând în totalitate lumea înconjurătoare.Copilul hipoacuzic nu se consideră a fi handicapat decât dacă este făcut să creadă. </li></ul><ul><li>Integrarea unui cpoil hipoacuzic este o adevărată provocare.Este un proces complex care implică încercări grele şi posibile erori la început ,până ce se stabileşte cea mai bună strategie. </li></ul><ul><li>Scopul recuperării este imbunătăţirea calităţii vieţii,iar cu resursele şi tehnologia disponibileîn zilele noastre ne putem aştepta la rezultate foarte bune. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Deplinul succes al recuperării şi integrăriiacestui copil surd in mediul auzitorilor a fost condiţionat de colaborarea celor trei factori:familia, şcoala şi psihologopedul. Această triangulaţie a generat un mare beneficiu socio-uman. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>De acest beneficiu se bucură copilul surd care a fost reabilitat şi recuperat ca fiinţă umană. Se bucură familia căreia în locul disperării şi al deziluziei i s-a recuperat copilul şi i s-a redat speranţa de viaţă.Şi in final, societatea, pentru că i s-a redat un OM. </li></ul><ul><li>Şi cum previziunile părinţilor n-au rămas deşarte, copilului i s-a făcut implant cohlear, iar astăzi AUDE. </li></ul>
 17. 17. Bibliografie <ul><li>Surdu, I.,(2000),  Îndrumătorul învăţătorului  </li></ul><ul><li>Editura All Educational, Bucure şti </li></ul><ul><li>Anca, Maria, (2001), Psihologia deficienţilor de auz , </li></ul><ul><li>Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca </li></ul><ul><li>Druţu, Ioan, (2002),  Studii şi cercetări in psihologia specială , </li></ul><ul><li>Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca </li></ul><ul><li>Monica Delicia Avramescu, ( 2006 ) Defectologie şi logopedie </li></ul>

×