Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dzikir Petang (PDF): Bacaan Dzikir Petang Sesuai Sunnah yang Diajarkan Rasulullah (LENGKAP)

1,030 views

Published on

Dzikir Petang ini adalah serial kedua Dzikir Pagi dan Petang yang sesuai sunnah Nabi. Dzikir petang yang sesuai sunnah adalah dzikir petang yang diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Harapan saya, semoga video panduan dzikir petang ini dapat menjadi salah satu referensi bagi siapa saja yang ingin mengamalkan dzikir petang di setiap harinya. Dzikir petang ini juga sebagai pelengkap dzikir sesudah sholat yang videonya sudah saya posting di channel banghen.com, karena lazimnya dzikir pagi dan petang dibaca sesudah sholat. Dzikir pagi dibaca sesudah sholat subuh, sedangkan dzikir petang lazim dibaca sesudah sholat ashar.

Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa waktu membaca dzikir pagi adalah sesudah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Dan waktu membaca dzikir petang adalah sesudah sholat ashar hingga terbenamnya matahari. (Shahih al-Wabil as-Shoyyib)

Dzikir petang ini juga saya sediakan dalam bentuk dzikir petang MP3, dan sekaligus ebook dzikir petang PDF. Anda boleh mendapatkannya di website saya: www.banghen.com. Insya Allah lengkap dengan 3 file sekaligus:

(1) Dzikir petang MP3 dan dzikir petang PDF.

(2) Dzikir pagi MP3 dan dzikir pagi PDF.

(3) Dzikir pagi dan petang MP3 dan Dzikir pagi petang PDF.

Semoga video dzikir petang ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang mengamalkannya. Semoga video panduan bacaan dzikir petang ini ikut serta bersama dengan dzikir pagi petang Rumaysho dan dzikir pagi petang Rodja (Radio Rodja dan Rodja TV), agar digunakan sebagai pegangan dan wasilah membaca dzikir pagi petang setiap pagi hari dan sore hari.

Yuk kita mulai membaca dzikir petang.

Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.

Ingat, ilmu dan amalkan.. 

Wassalamu ‘alaikum

Banghen - http://banghen.com

Published in: Education
 • Be the first to comment

Dzikir Petang (PDF): Bacaan Dzikir Petang Sesuai Sunnah yang Diajarkan Rasulullah (LENGKAP)

 1. 1. DZIKIR PETANG Sesuai Sunnah Nabi
 2. 2. Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa waktu membaca dzikir pagi adalah sesudah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Dan waktu membaca dzikir petang adalah sesudah sholat ashar hingga terbenamnya matahari. (Shahih al-Wabil as-Shoyyib)
 3. 3. Yuk kita mulai membaca dzikir petang ^^
 4. 4. ِ‫ﻴﻢ‬ ِ‫ﺟ‬‫ﱠ‬‫اﻟﺮ‬ ِ‫ﺎن‬ َ‫ﻄ‬ ْ‫ﻴ‬ ‫ﱠ‬‫اﻟﺸ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ِ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﺎﻟﻠ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﻮذ‬ُ‫ﻋ‬َ‫أ‬ a-‘uu dzu bil-laahi minasy syaithoonir rojiim Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. 1 dibaca 1x
 5. 5. ‫ﻲ‬ِ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ َ‫ﻣ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ ، ٌ‫م‬ ْ‫ﻮ‬َ‫ﻧ‬ َ‫ﻻ‬ َ‫و‬ ٌ‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬ ِ‫ﺳ‬ ُ‫ه‬ ُ‫ﺬ‬ ُ‫ﺧ‬ ْ ‫ﺄ‬َ‫ﺗ‬ َ‫ﻻ‬ ، ُ‫ﻮم‬ ‫ﱡ‬‫ﻴ‬َ‫ﻘ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ﱡ‬‫ﻲ‬ َ‫ﺤ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻫ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻻ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫اﻟﻠ‬ ‫ﺎ‬ َ‫ﻣ‬ ُ‫ﻢ‬َ‫ﻠ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻳ‬ ، ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻧ‬ْ‫ذ‬ِ‫ﺈ‬ِ‫ﺑ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬ِ‫إ‬ ُ‫ه‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻋ‬ ُ‫ﻊ‬َ‫ﻔ‬ ْ‫ﺸ‬َ‫ﻳ‬ ‫ي‬ِ‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫اﻟ‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ ْ‫ﻦ‬ َ‫ﻣ‬ ، ِ‫ض‬ْ‫ر‬َ ْ‫اﻷ‬ ‫ﻲ‬ِ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ َ‫ﻣ‬ َ‫و‬ ِ‫ات‬ َ‫ﺎو‬َ‫ﻤ‬ ‫ﱠ‬‫اﻟﺴ‬ َ‫ﻊ‬ ِ‫ﺳ‬ َ‫و‬ ، َ‫ﺎء‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﺑ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬ِ‫إ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻤ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ء‬ ْ‫ﻲ‬ َ‫ﺸ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﻮن‬ ُ‫ﻴﻄ‬ ِ‫ﺤ‬ُ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ َ‫و‬ ، ْ‫ﻢ‬ ُ‫ﻬ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﻠ‬ َ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬ َ‫ﻣ‬ َ‫و‬ ْ‫ﻢ‬ ِ‫ﻳﻬ‬ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻳ‬َ‫أ‬ َ‫ﻦ‬ ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ُ‫ﻴﻢ‬ ِ‫ﻈ‬َ‫ﻌ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ﱡ‬‫ﻲ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻫ‬ َ‫و‬ ،‫ﺎ‬َ‫ﻤ‬ ُ‫ﻬ‬ ُ‫ﻈ‬ْ‫ﻔ‬ ِ‫ﺣ‬ ُ‫ه‬ُ‫د‬‫ﻮ‬ُ‫ﺌ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ َ‫و‬ ، َ‫ض‬ْ‫ر‬َ ْ‫اﻷ‬ َ‫و‬ ِ‫ات‬ َ‫ﺎو‬َ‫ﻤ‬ ‫ﱠ‬‫اﻟﺴ‬ ُ‫ﻪ‬ ‫ﱡ‬‫ﻴ‬ ِ‫ﺳ‬ْ‫ﺮ‬ُ‫ﻛ‬ 2 dibaca 1x
 6. 6. Allaahu laa ilaa ha illaa huwal hayyul qoyyuum. Laa ta’ khu dzu huu sinatuww walaa nauum. Lahuu maa fis samaawaa ti wamaa fil ard. Man-dzal ladzii yasy fa-‘u ‘indahuu illaa bi- idznih. Ya’-lamu maa baina ai-dii him wa maa khol fahum. Wa laa yuhii-thuu-na bi syai-im min ‘ilmihii illaa bimaa syaaaa’. Wa- si-‘a kursiyy-yuhus-samaa-waa-ti wal ard. Wa laa ya-uu duhu hif zhu humaa. Wa huwal ‘aliyy-yul ‘a-zhiim
 7. 7. “Allah, tidak ada ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa- apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. al-Baqarah: 255) (Dibaca 1 x)
 8. 8. Faedah membaca Ayat Kursi: Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi (oleh Allah dari berbagai gangguan) hingga pagi. Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi hingga petang. (HR. al-Hakim 1: 562). Syaikh al-Albani menshahihkan hadis tersebut dalam Shahih at-Targhib wa at-Tarhib no. 655)
 9. 9. ِ‫ﻴﻢ‬ ِ‫ﺣ‬‫ﱠ‬‫اﻟﺮ‬ ِ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬ ْ‫ﺣ‬‫ﱠ‬‫اﻟﺮ‬ ِ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫اﻟﻠ‬ ِ‫ﻢ‬ ْ‫ﺴ‬ِ‫ﺑ‬ ٌ‫ﺪ‬ َ‫ﺣ‬َ‫أ‬ ‫ا‬ ً‫ﻮ‬ُ‫ﻔ‬ُ‫ﻛ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬ ‫ﻦ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬ َ‫و‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻮﻟ‬ُ‫ﻳ‬ ْ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬ َ‫و‬ ْ‫ﺪ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬ ُ‫ﺪ‬َ‫ﻤ‬ ‫ﱠ‬‫اﻟﺼ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫اﻟﻠ‬ ٌ‫ﺪ‬ َ‫ﺣ‬َ‫أ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫اﻟﻠ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻫ‬ ْ‫ﻞ‬ُ‫ﻗ‬ 3 dibaca 3x
 10. 10. Bismil-laa-hir-rohmaa-nir-rohiim. Qul huwallaahu ahad. Allaahush shomad. Lam yalid walam yuulad. Walam yakul lahuu kufu-wan ahad.
 11. 11. “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.” (QS. al-Ikhlas: 1-4) (Dibaca 3 x)
 12. 12. ِ‫ﻖ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻔ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ﱢ‬‫َب‬‫ﺮ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﻮذ‬ُ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻞ‬ُ‫ﻗ‬ ِ‫ﻴﻢ‬ ِ‫ﺣ‬‫ﱠ‬‫اﻟﺮ‬ ِ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬ ْ‫ﺣ‬‫ﱠ‬‫اﻟﺮ‬ ِ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫اﻟﻠ‬ ِ‫ﻢ‬ ْ‫ﺴ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﺐ‬َ‫ﻗ‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ٍ‫ﻖ‬ ِ‫ﺎﺳ‬َ‫ﻏ‬ ‫ﱢ‬‫ﺮ‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫و‬ َ‫ﻖ‬َ‫ﻠ‬ َ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬ َ‫ﻣ‬ ‫ﱢ‬‫ﺮ‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ِ‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬ُ‫ﻌ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ﻲ‬ِ‫ﻓ‬ ِ‫ﺎت‬َ‫ﺎﺛ‬‫ﱠ‬‫ﻔ‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ‫ﱢ‬‫ﺮ‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫و‬ َ‫ﺪ‬ َ‫ﺴ‬ َ‫ﺣ‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ٍ‫ﺪ‬ ِ‫ﺎﺳ‬ َ‫ﺣ‬ ‫ﱢ‬‫ﺮ‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫و‬ 4 dibaca 3x
 13. 13. Bismil-laa-hir-rohmaa-nir-rohiim. Qul a-‘uu dzu bi rob-bil falaq. Min-syar-ri maa kholaq. Wamin-syar-ri qhoo siqin idzaa waqob. Wamin-syar-rin naffaa tsaa tifil ‘uqod. Wamin-syar-rihaa sidin idzaa hasad.
 14. 14. “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Shubuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki”. (QS. al-Falaq: 1-5) (Dibaca 3 x)
 15. 15. ِ‫ﻚ‬ِ‫ﻠ‬ َ‫ﻣ‬ ِ‫ﺎس‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ‫ﱢ‬‫َب‬‫ﺮ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﻮذ‬ُ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻞ‬ُ‫ﻗ‬ ِ‫ﻴﻢ‬ ِ‫ﺣ‬‫ﱠ‬‫اﻟﺮ‬ ِ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬ ْ‫ﺣ‬‫ﱠ‬‫اﻟﺮ‬ ِ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫اﻟﻠ‬ ِ‫ﻢ‬ ْ‫ﺴ‬ِ‫ﺑ‬ ‫ي‬ِ‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﺎس‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬ َ‫ﺨ‬ْ‫اﻟ‬ ِ‫اس‬ َ‫ﻮ‬ ْ‫ﺳ‬ َ‫ﻮ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ﱢ‬‫ﺮ‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ِ‫ﺎس‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ِ‫ﺎس‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﺎس‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ َ‫و‬ ِ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬ ِ‫ﺠ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ِ‫ﺎس‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ِ‫ر‬‫و‬ُ‫ﺪ‬ ُ‫ﺻ‬ ‫ﻲ‬ِ‫ﻓ‬ ُ‫س‬ِ‫ﻮ‬ ْ‫ﺳ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻳ‬ 5 dibaca 3x
 16. 16. Bismil-laa-hir-rohmaa-nir-rohiim. Qul a-‘uu dzu bi rob-bin- naas. Malikin-naas. Ilaahin-naas. Min-syar-ril waswaasil khon-naas. Al-ladzii yuwas wisu fii shuduu rin-naas. Minal jinnati wan-naas.
 17. 17. “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia.” (QS. an-Naas: 1-6) (Dibaca 3 x)
 18. 18. Doa memohon kebaikan pada hari ini 6
 19. 19. َ‫ﻳﻚ‬ِ‫ﺮ‬ َ‫ﺷ‬ َ‫ﻻ‬ ُ‫ه‬َ‫ﺪ‬ ْ‫ﺣ‬ َ‫و‬ ُ‫ﷲ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻻ‬ ، ِ‫ﻟﻠﻪ‬ ُ‫ﺪ‬ْ‫ﻤ‬ َ‫ﺤ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫و‬ ، ِ‫ﻟﻠﻪ‬ ُ‫ﻚ‬ْ‫ﻠ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ﻰ‬ َ‫ﺴ‬ ْ‫ﻣ‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻨ‬ ْ‫ﻴ‬ َ‫ﺴ‬ ْ‫ﻣ‬َ‫أ‬ ‫ﺎ‬ َ‫ﻣ‬ َ‫ﺮ‬ ْ‫ﻴ‬ َ‫ﺧ‬ َ‫ﻚ‬ُ‫ﻟ‬َ‫ﺄ‬ ْ‫ﺳ‬َ‫أ‬ ‫ﱢ‬‫َب‬‫ر‬ ،ٌ‫ﻳﺮ‬ِ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ ٍ‫ء‬ ْ‫ﻲ‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﱢ‬‫ﻞ‬ُ‫ﻛ‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻫ‬ َ‫و‬ ،ُ‫ﺪ‬ْ‫ﻤ‬ َ‫ﺤ‬ْ‫اﻟ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ َ‫و‬ ُ‫ﻚ‬ْ‫ﻠ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫اﻟ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ ، ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻠ‬ ْ‫ﻴ‬‫ﱠ‬‫اﻟﻠ‬ ِ‫ه‬ِ‫ﺬ‬َ‫ﻫ‬ ‫ﻲ‬ِ‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬ َ‫ﻣ‬ ‫ﱢ‬‫ﺮ‬ َ‫ﺷ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﺑ‬ُ‫ﻮذ‬ُ‫ﻋ‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ،‫ﺎ‬َ‫ﻫ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬ َ‫ﻣ‬ َ‫ﺮ‬ ْ‫ﻴ‬ َ‫ﺧ‬ َ‫و‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻠ‬ ْ‫ﻴ‬‫ﱠ‬‫اﻟﻠ‬ ِ‫ه‬ِ‫ﺬ‬َ‫ﻫ‬ ‫ﻲ‬ِ‫ﻓ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﺑ‬ُ‫ﻮذ‬ُ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ‫ﱢ‬‫َب‬‫ر‬ ،ِ‫ﺮ‬َ‫ﺒ‬ِ‫ﻜ‬ْ‫اﻟ‬ ِ‫ﻮء‬ ُ‫ﺳ‬ َ‫و‬ ِ‫ﻞ‬ َ‫ﺴ‬َ‫ﻜ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﺑ‬ُ‫ﻮذ‬ُ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ‫ﱢ‬‫َب‬‫ر‬ ،‫ﺎ‬َ‫ﻫ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬ َ‫ﻣ‬ ‫ﱢ‬‫ﺮ‬ َ‫ﺷ‬ َ‫و‬ ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻘ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ﻲ‬ِ‫ﻓ‬ ٍ‫اب‬َ‫ﺬ‬َ‫ﻋ‬ َ‫و‬ ِ‫ر‬‫ﺎ‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ‫ﻲ‬ِ‫ﻓ‬ ٍ‫اب‬َ‫ﺬ‬َ‫ﻋ‬ dibaca 1x
 20. 20. Amsaynaa wa amsal mulku lil-laah walhamdulillah, laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qodiir. Robbi as-aluka khoiro maa fii haadzihil lailah wa khoiro maa ba’dahaa, wa a-’uudzu bika min syar-ri maa fii haadzihil lailah wa syar-ri maa ba’dahaa. Robbi a-’uudzu bika minal kasali wa suu-il kibar. Robbi a-’uudzu bika min ‘adzaabin fin naari wa ‘adzaabin fil qobri.
 21. 21. “Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah (yang berhak disembah) kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik Allah kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku mohon kepada-Mu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur.” (Dibaca 1x)
 22. 22. Faedah: Meminta pada Allah kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya, juga agar terhindar dari kejelekan di malam ini dan kejelekan sesudahnya. Di dalamnya berisi pula permintaan agar terhindar dari rasa malas padahal mampu untuk beramal, juga agar terhindar dari kejelekan di masa tua. Di dalamnya juga berisi permintaan agar terselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka yang merupakan siksa terberat di hari kiamat kelak. (HR. Muslim no. 2723. Lihat keterangan Syarh Hisnul Muslim, hal. 161)
 23. 23. Menyatakan pasrah hidup dan mati hanya kepada Allah 7
 24. 24. ُ‫ﺮ‬ ْ‫ﻴ‬ ِ‫ﺼ‬َ‫ﻤ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫ﻚ‬ ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ ، ُ‫ﻮت‬ُ‫ﻤ‬َ‫ﻧ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫و‬ ،‫ﺎ‬ َ‫ﻴ‬ ْ‫ﺤ‬َ‫ﻧ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﺎ،و‬َ‫ﻨ‬ ْ‫ﺤ‬َ‫ﺒ‬ ْ‫ﺻ‬َ‫أ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫و‬ ،‫ﺎ‬َ‫ﻨ‬ ْ‫ﻴ‬ َ‫ﺴ‬ ْ‫ﻣ‬َ‫أ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﺑ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ ُ‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫اﻟﻠ‬ dibaca 1x
 25. 25. Allaahumma bika amsainaa wa bika ash-bahnaa wa bika nahyaa wa bika namuutu wa ilaikal mashiir.
 26. 26. “Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali (bagi semua makhluk).” (Dibaca 1x) (HR. Tirmidzi no. 3391 dan Abu Daud no. 5068. al-Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih)
 27. 27. Membaca Sayyidul Istighfar 8
 28. 28. َ‫ك‬ِ‫ﺪ‬ ْ‫ﻬ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻧ‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ،َ‫ك‬ُ‫ﺪ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻧ‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻨ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻘ‬َ‫ﻠ‬ َ‫ﺧ‬ ، َ‫ﺖ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬ِ‫إ‬ َ‫ـﻪ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻻ‬ ْ‫ﻲ‬‫ﱢ‬‫ﺑ‬َ‫ر‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ ُ‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻟﻠ‬َ‫ا‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻌ‬ِ‫ﻨ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﻚ‬َ‫ﻟ‬ ُ‫ء‬ ْ‫ﻮ‬ُ‫ﺑ‬َ‫أ‬ ، ُ‫ﺖ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻨ‬ َ‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬ َ‫ﻣ‬ ‫ﱢ‬‫ﺮ‬ َ‫ﺷ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ذ‬ ْ‫ﻮ‬ُ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ، ُ‫ﺖ‬ْ‫ﻌ‬ َ‫ﻄ‬َ‫ﺘ‬ ْ‫اﺳ‬ ‫ﺎ‬ َ‫ﻣ‬ َ‫ك‬ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻋ‬ َ‫و‬ َ‫و‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬ِ‫إ‬ َ‫ب‬ ْ‫ﻮ‬ُ‫ﻧ‬ ‫ﱡ‬‫اﻟﺬ‬ ُ‫ﺮ‬ِ‫ﻔ‬ ْ‫ﻐ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻟ‬ ْ‫ﺮ‬ِ‫ﻔ‬ْ‫ﺎﻏ‬َ‫ﻓ‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﺒ‬ْ‫ﻧ‬َ‫ﺬ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ء‬ ْ‫ﻮ‬ُ‫ﺑ‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ، ‫ﱠ‬‫ﻲ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ dibaca 1x
 29. 29. Allaahumma anta robbii laa ilaaha illaa anta. Kholaqtanii wa ana ‘abduka wa ana ‘alaa ‘ahdika wa wa’dika mas-tatho’tu. A-’uudzu bika min syar-ri maa shona’-tu. Abuu-u laka bi ni’matika ‘alayya wa abuu-u bi dzam-bii. Fagh-firlii fa-innahu laa yagh-firudz dzunuuba illaa anta.
 30. 30. “Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku pada-Mu (yaitu aku akan mentauhidkan- Mu) semampuku dan aku yakin akan janji-Mu (berupa surga untukku). Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.” (Dibaca 1x)
 31. 31. Faedah: Barangsiapa mengucapkan dzikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum petang hari, maka ia termasuk penghuni surga. Barangsiapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni surga. (HR. Bukhari no. 6306)
 32. 32. Mohon kesehatan. Mohon dilindungi dari kekafiran, kefakiran, dan azab kubur. 9
 33. 33. ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻓ‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻨ‬ِ‫ﺎﻓ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ ُ‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫اﻟﻠ‬ ، ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻌ‬ْ‫ﻤ‬ َ‫ﺳ‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻓ‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻨ‬ِ‫ﺎﻓ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ ُ‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫اﻟﻠ‬ ، ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻧ‬َ‫ﺪ‬َ‫ﺑ‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻓ‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻨ‬ِ‫ﺎﻓ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ ُ‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫اﻟﻠ‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻻ‬ ، ْ‫ي‬ِ‫ﺮ‬ َ‫ﺼ‬َ‫ﺑ‬ َ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻻ‬ ،ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻘ‬ْ‫اﻟ‬ ِ‫اب‬َ‫ﺬ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ذ‬ ْ‫ﻮ‬ُ‫ﻋ‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ،ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻘ‬َ‫ﻔ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫و‬ ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻔ‬ُ‫ﻜ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ذ‬ ْ‫ﻮ‬ُ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻲ‬‫ﱢ‬‫ﻧ‬ِ‫إ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ ُ‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫اﻟﻠ‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬ِ‫إ‬ dibaca 3x
 34. 34. Allaahumma ‘aafinii fii badanii, Allaahumma ‘aafinii fii sam-’ii, Allaahumma ‘aafinii fii bashorii, laa ilaaha illaa anta. Allaahumma innii a-‘uudzubika minal kufri wal faqri, wa a-‘uudzubika min ‘adzaabil qobri, laa ilaaha illaa anta.
 35. 35. "Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk badanku, bagi pendengaranku dan penglihatanku, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepada-Mu dari kekufuran, dan kefakiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Engkau.” (HR. Abu Dawud: 4/324, Ahmad 5/42, al-Adabul Mufrad al-Bukhari)
 36. 36. Menyatakan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah 10
 37. 37. َ‫ﻊ‬ ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻤ‬ َ‫ﺟ‬ َ‫و‬ َ‫ﻚ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻜ‬ِ‫ﺋ‬َ‫ﻼ‬ َ‫ﻣ‬ َ‫و‬ ، َ‫ﻚ‬ ِ‫ﺷ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻤ‬ َ‫ﺣ‬ ُ‫ﺪ‬ ِ‫ﻬ‬ ْ‫ﺷ‬ ُ ‫أ‬ َ‫و‬ َ‫ك‬ُ‫ﺪ‬ ِ‫ﻬ‬ ْ‫ﺷ‬ ُ ‫أ‬ ُ‫ﺖ‬ ْ‫ﻴ‬ َ‫ﺴ‬ ْ‫ﻣ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻲ‬‫ﱢ‬‫ﻧ‬ِ‫إ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ ُ‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻟﻠ‬َ‫ا‬ ‫ا‬ً‫ﺪ‬‫ﱠ‬‫ﻤ‬ َ‫ﺤ‬ ُ‫ﻣ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ، َ‫ﻚ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺮ‬ َ‫ﺷ‬ َ‫ﻻ‬ َ‫ك‬َ‫ﺪ‬ ْ‫ﺣ‬ َ‫و‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬ِ‫إ‬ َ‫ـﻪ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻻ‬ ُ‫ﷲ‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬ َ‫ﻚ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬َ‫أ‬ ، َ‫ﻚ‬ِ‫ﻘ‬ْ‫ﻠ‬ َ‫ﺧ‬ َ‫ﻚ‬ُ‫ﻟ‬ ْ‫ﻮ‬ ُ‫َﺳ‬‫ر‬ َ‫و‬ َ‫ك‬ُ‫ﺪ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻋ‬ dibaca 4x
 38. 38. Allaahumma innii amsaitu usy-hiduka wa usy-hidu hamalata ‘arsyika wa malaa-ikataka wa jamii-’a kholqika. Annaka antallaahu laa ilaaha illaa anta wahdaka laa syariika laka, wa anna Muhammadan ‘abduka wa rosuuluk.
 39. 39. “Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul ‘Arys-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.” (Dibaca 4x)
 40. 40. Faedah: Barangsiapa yang mengucapkan dzikir ini ketika pagi dan petang hari sebanyak empat kali, maka Allah akan membebaskan dirinya dari siksa neraka. (HR. Abu Daud no. 5069. al-Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini hasan)
 41. 41. Memohon keselamatan dalam agama, dunia, akhirat, keluarga, dan harta. 11
 42. 42. َ‫ﻚ‬ُ‫ﻟ‬َ‫ﺄ‬ ْ‫ﺳ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻲ‬‫ﱢ‬‫ﻧ‬ِ‫إ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ ُ‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻟﻠ‬َ‫ا‬ ، ِ‫َة‬‫ﺮ‬ ِ‫ﻵﺧ‬ْ‫ا‬ َ‫و‬ ‫ﺎ‬ َ‫ﻴ‬ْ‫ﻧ‬‫ﱡ‬‫ﺪ‬‫اﻟ‬ ‫ﻲ‬ِ‫ﻓ‬ َ‫ﺔ‬ َ‫ﻴ‬ِ‫ﺎﻓ‬َ‫ﻌ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫و‬ َ‫ﻮ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻌ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫ﻚ‬ُ‫ﻟ‬َ‫ﺄ‬ ْ‫ﺳ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻲ‬‫ﱢ‬‫ﻧ‬ِ‫إ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ ُ‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻟﻠ‬َ‫ا‬ ‫ﻰ‬ِ‫ﺗ‬‫َا‬‫ر‬ ْ‫ﻮ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﺮ‬ُ‫ﺘ‬ ْ‫اﺳ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ ُ‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫اﻟﻠ‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻟ‬‫ﺎ‬ َ‫ﻣ‬ َ‫و‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻠ‬ْ‫ﻫ‬َ‫أ‬ َ‫و‬ َ‫ﺎي‬ َ‫ﻴ‬ْ‫ﻧ‬ُ‫د‬ َ‫و‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻨ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫د‬ ‫ﻲ‬ِ‫ﻓ‬ َ‫ﺔ‬ َ‫ﻴ‬ِ‫ﺎﻓ‬َ‫ﻌ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫و‬ َ‫ﻮ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻌ‬ْ‫اﻟ‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻨ‬ ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﻳ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ َ‫و‬ ، ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻔ‬ْ‫ﻠ‬ َ‫ﺧ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫و‬ ، ‫ﱠ‬‫ي‬َ‫ﺪ‬َ‫ﻳ‬ ِ‫ﻦ‬ ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻨ‬ ْ‫ﻈ‬َ‫ﻔ‬ ْ‫اﺣ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ ُ‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻟﻠ‬َ‫ا‬ .‫ﻰ‬ِ‫ﺗ‬‫ﺎ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫و‬َ‫ر‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫آﻣ‬ َ‫و‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﺘ‬ ْ‫ﺤ‬َ‫ﺗ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﺎل‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻏ‬ ُ ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﻤ‬ َ‫ﻈ‬َ‫ﻌ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ذ‬ ْ‫ﻮ‬ُ‫ﻋ‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ، ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻗ‬ ْ‫ﻮ‬َ‫ﻓ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫و‬ ، ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻟ‬‫ﺎ‬َ‫ﻤ‬ ِ‫ﺷ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ َ‫و‬ dibaca 1x
 43. 43. Allaahumma innii as-alukal ‘afwa wal ‘aafiyata fid dunyaa wal aakhiroh. Allahumma innii as-alukal ‘afwa wal ‘aafiyata fii diinii wa dun-yaaya wa ahlii wa maalii. Allaahummas-tur ‘awrootii wa aamin row’aatii. Allahummah-fazh-nii mim bayni yaday-ya wa min kholfii wa ‘an yamiinii wa ‘an syimaalii wa min fawqii wa a-’udzu bi ‘azhomatika an ughtaala min tahtii.
 44. 44. “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku (oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan lain-lain yang membuat aku jatuh).” (Dibaca 1 x)
 45. 45. Faedah: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah meninggalkan doa ini di pagi dan petang hari. Di dalamnya berisi perlindungan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga dan harta dari berbagai macam gangguan yang datang dari berbagai arah. 
 (HR. Abu Daud no. 5074 dan Ibnu Majah no. 3871. al-Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih)
 46. 46. Memohon perlindungan dari keburukan jiwa, setan, dan perbuatan maksiat. 12
 47. 47. ٍ‫ء‬ ْ‫ﻲ‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﱢ‬‫ﻞ‬ُ‫ﻛ‬ ‫ﱠ‬‫َب‬‫ر‬ ، ِ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫ﻷ‬ْ‫ا‬ َ‫و‬ ِ‫ات‬ َ‫ﺎو‬َ‫ﻤ‬ ‫ﱠ‬‫اﻟﺴ‬ َ‫ﺮ‬ ِ‫ﺎﻃ‬َ‫ﻓ‬ ِ‫ة‬َ‫د‬‫ﺎ‬ َ‫ﻬ‬ ‫ﱠ‬‫اﻟﺸ‬ َ‫و‬ ِ‫ﺐ‬ ْ‫ﻴ‬َ‫ﻐ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫ﻢ‬ِ‫ﻟ‬‫ﺎ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ ُ‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻟﻠ‬َ‫ا‬ ‫ﱢ‬‫ﺮ‬ َ‫ﺷ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫و‬ ، ْ‫ﻲ‬ ِ‫ﺴ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﱢ‬‫ﺮ‬ َ‫ﺷ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ذ‬ ْ‫ﻮ‬ُ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ، َ‫ﺖ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬ِ‫إ‬ َ‫ـﻪ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻻ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ﺪ‬ َ‫ﻬ‬ ْ‫ﺷ‬َ‫أ‬ ، ُ‫ﻪ‬َ‫ﻜ‬ ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻠ‬ َ‫ﻣ‬ َ‫و‬ ٍ‫ﻢ‬ِ‫ﻠ‬ ْ‫ﺴ‬ ُ‫ﻣ‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ُ‫ه‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬ ُ‫ﺟ‬َ‫أ‬ ْ‫و‬ َ‫أ‬ ‫ا‬ ً‫ء‬ ْ‫ﻮ‬ ُ‫ﺳ‬ ْ‫ﻲ‬ ِ‫ﺴ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ف‬ِ‫ﺮ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻗ‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ، ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻛ‬ْ‫ﺮ‬ ِ‫ﺷ‬ َ‫و‬ ِ‫ﺎن‬ َ‫ﻄ‬ ْ‫ﻴ‬ ‫ﱠ‬‫اﻟﺸ‬ dibaca 1x
 48. 48. Allaahumma ‘aalimal ghoybi wasy-syahaadah faathiros samaawaati wal ardh. Robba kulli syai-in wa maliikah. Asyhadu allaa ilaaha illaa anta. A-’udzu bika min syar-ri nafsii wa min syar-risy syaithooni wa syirkihi, wa an aqtarifa ‘alaa nafsii suu-an aw ajurrahu ilaa muslim.
 49. 49. “Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, setan dan balatentaranya (godaan untuk berbuat syirik pada Allah), dan aku (berlindung kepada-Mu) dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim.” (Dibaca 1x)
 50. 50. Faedah: Doa ini diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada Abu Bakr ash-Shiddiq radhiallahu ‘anhu untuk dibaca pada pagi, petang dan saat beranjak tidur. (HR. Tirmidzi no. 3392 dan Abu Daud no. 5067. al-Hafizh Abu Thohir mengatakan bahawa sanad hadits ini shahih. Adapun kalimat terakhir ( ٍ‫ﻢ‬ِ‫ﻠ‬ ْ‫ﺴ‬ ُ‫ﻣ‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ُ‫ه‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬ ُ‫ﺟ‬َ‫أ‬ ْ‫و‬ َ‫أ‬ ‫ا‬ ً‫ء‬ ْ‫ﻮ‬ ُ‫ﺳ‬ ْ‫ﻲ‬ ِ‫ﺴ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ف‬ِ‫ﺮ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻗ‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫)و‬ adalah tambahan dari riwayat Ahmad 2: 196. Dikomentari oleh Syaikh Syu’aib al-Arnauth bahwa hadis tersebut shahih dilihat dari jalur lainnya atau shahih lighoirihi)
 51. 51. Memohon perlindungan dari semua bahaya. 13
 52. 52. ِ‫ﺎء‬َ‫ﻤ‬ ‫ﱠ‬‫اﻟﺴ‬ ‫ﻰ‬ِ‫ﻓ‬ َ‫ﻻ‬ َ‫و‬ ِ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫اﻷ‬ ‫ﻰ‬ِ‫ﻓ‬ ٌ‫ء‬ ْ‫ﻰ‬ َ‫ﺷ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻤ‬ ْ‫اﺳ‬ َ‫ﻊ‬ َ‫ﻣ‬ ‫ﱡ‬‫ﺮ‬ ُ‫ﻀ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻻ‬ ‫ى‬ِ‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫اﻟﻠ‬ ِ‫ﻢ‬ ْ‫ﺴ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﻴﻢ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ْ‫اﻟ‬ ُ‫ﻴﻊ‬ِ‫ﻤ‬ ‫ﱠ‬‫اﻟﺴ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻫ‬ َ‫و‬ dibaca 3x
 53. 53. Bismillaahilladzii laa yadhurru ma-’asmihi syai-un fil ardhi wa laa fis samaa’ wa huwas samii-’ul ‘aliim.
 54. 54. “Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Dibaca 3x)
 55. 55. Faedah: Barangsiapa yang mengucapkan dzikir tersebut sebanyak tiga kali di pagi hari dan tiga kali di petang hari, maka tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba membahayakannya. (HR. Abu Daud no. 5088, 5089, Tirmidzi no. 3388, dan Ibnu Majah no. 3869. al-Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan)
 56. 56. Menyatakan ridho terhadap Allah, Islam, dan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. 14
 57. 57. ‫ﺎ‬ ًّ‫ﻴ‬ِ‫ﺒ‬َ‫ﻧ‬ ٍ‫ﺪ‬‫ﱠ‬‫ﻤ‬ َ‫ﺤ‬ُ‫ﻤ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫و‬ ،‫ﺎ‬ً‫ﻨ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫د‬ ِ‫م‬َ‫ﻼ‬ ْ‫ِﺳ‬‫ﻹ‬ْ‫ﺎ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫و‬ ،‫ﺎ‬ًّ‫ﺑ‬َ‫ر‬ ِ‫ﺎﻟﻠﻪ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﺖ‬ ْ‫ﻴ‬ ِ‫َﺿ‬‫ر‬ dibaca 3x
 58. 58. Rodhiitu billaahi robbaa wa bil-islaami diinaa, wa bi- muhammadin nabiyyaa.
 59. 59. “Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai nabiku.” (Dibaca 3x)
 60. 60. Faedah: Barangsiapa yang mengucapkan dzikir ini sebanyak tiga kali di pagi hari dan tiga kali di petang hari, maka pantas baginya mendapatkan ridha Allah. (HR. Abu Daud no. 5072, Tirmidzi no. 3389. al-Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini hasan)
 61. 61. Memohon dimudahkan dan diperbaiki segala urusan. 15
 62. 62. ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻨ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﻜ‬َ‫ﺗ‬ َ‫ﻻ‬ َ‫و‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬ُ‫ﻛ‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻧ‬ ْ ‫ﺄ‬ َ‫ﺷ‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻟ‬ ْ‫ﺢ‬ِ‫ﻠ‬ ْ‫ﺻ‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ، ُ‫ﺚ‬ ْ‫ﻴ‬ِ‫ﻐ‬َ‫ﺘ‬ ْ‫ﺳ‬َ‫أ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﻤ‬ ْ‫َﺣ‬‫ﺮ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫م‬ ْ‫ﻮ‬ ‫ﱡ‬‫ﻴ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻳ‬ ‫ﱡ‬‫ﻲ‬ َ‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻳ‬ ‫ا‬ً‫ﺪ‬َ‫ﺑ‬َ‫أ‬ ٍ‫ﻦ‬ ْ‫ﻴ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﻓ‬ْ‫ﺮ‬ َ‫ﻃ‬ ْ‫ﻲ‬ ِ‫ﺴ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ dibaca 1x
 63. 63. Yaa Hayyu Yaa Qoyyum, bi-rohmatika as-taghii-tsu, wa ash- lih lii sya’-nii kullahu wa laa takilnii ilaa nafsii thorfata ‘ainin abadan.
 64. 64. “Wahai Rabb Yang Maha Hidup, wahai Rabb Yang Berdiri Sendiri (tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekali pun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dari-Mu).” (Dibaca 1x)
 65. 65. Faedah: Dzikir ini diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pada Fathimah radhiallahu ‘anha supaya diamalkan pagi dan petang. (HR. Ibnu as-Sunni dalam ‘Amalul Yaum wal Lailah no. 46, an-Nasaa-i dalam al-Kubro (381/ 570), al-Bazzar dalam Musnadnya (4/25/3107), al-Hakim (1: 545). Sanad hadis ini hasan sebagaimana dikatakan oleh Syaikh al-Albani dalam as-Silsilah ash-Shahihah no. 227)
 66. 66. Bertasbih memuji Allah. 16
 67. 67. ِ‫ه‬ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻤ‬ َ‫ﺤ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫و‬ ِ‫ﷲ‬ َ‫ﺎن‬ َ‫ﺤ‬ْ‫ﺒ‬ ُ‫ﺳ‬ dibaca 100x
 68. 68. Subhaanallaahi wa bi-hamdih.
 69. 69. “Maha suci Allah, aku memuji-Nya.” (Dibaca 100x)
 70. 70. Faedah: Barangsiapa yang mengucapkan kalimat ‘subhaanallaahi wa bi hamdih’ di pagi dan petang hari sebanyak 100x, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih dari itu. (HR. Muslim no. 2692)
 71. 71. Membaca perkataan terbaik para Nabi. 17
 72. 72. َ‫ﻮ‬ُ‫ﻫ‬ َ‫و‬ ُ‫ﺪ‬ْ‫ﻤ‬ َ‫ﺤ‬ْ‫اﻟ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ َ‫و‬ ُ‫ﻚ‬ْ‫ﻠ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫اﻟ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ ، ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺮ‬ َ‫ﺷ‬ َ‫ﻻ‬ ُ‫ه‬َ‫ﺪ‬ ْ‫ﺣ‬ َ‫و‬ ُ‫ﷲ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬ِ‫إ‬ َ‫ـﻪ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻻ‬ ‫ﺮ‬ْ‫ﻳ‬ِ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ ٍ‫ء‬ ْ‫ﻲ‬ َ‫ﺷ‬ ‫ﱢ‬‫ﻞ‬ُ‫ﻛ‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ dibaca 10x
 73. 73. Laa ilaaha illallaah wahdahuu laa syariika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qodiir.
 74. 74. “Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu.” (Dibaca 10x)
 75. 75. Faedah membaca 10x: Barangsiapa yang membaca dzikir tersebut di pagi hari sebanyak 10 kali, Allah akan mencatatkan baginya 10 kebaikan, menghapuskan baginya 10 kesalahan, ia juga mendapatkan kebaikan semisal memerdekakan 10 budak, Allah akan melindunginya dari gangguan setan hingg petang hari. Siapa yang mengucapkannya di petang hari, ia akan mendapatkan keutamaan semisal itu pula. (HR. an-Nasaa-i al-Kubra 6: 10)
 76. 76. Memohon perlindungan dari segala kejahatan mahluk. 18
 77. 77. َ‫ﻖ‬َ‫ﻠ‬ َ‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬ َ‫ﻣ‬ ‫ﱢ‬‫ﺮ‬ َ‫ﺷ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ِ‫ﺎت‬ ‫ﱠ‬‫ﺎﻣ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﷲ‬ ِ‫ﺎت‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻜ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ذ‬ ْ‫ﻮ‬ُ‫ﻋ‬َ‫أ‬ dibaca 3x
 78. 78. A-’uudzu bikalimaatil-laahit-taammaati min syar-ri maa kholaq.
 79. 79. “Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan-Nya.” (Dibaca 3x pada waktu petang)
 80. 80. Faedah: Siapa yang mengucapkannya di petang hari, niscaya tidak ada racun atau binatang (seperti: kalajengking) yang mencelakakannya di malam itu. (HR. Ahmad 2: 290. Syaikh Syu’aib al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih sesuai syarat Muslim)
 81. 81. Alhamdulillaah Semoga dapat terus kita amalkan selama hidup kita hingga akhir hayat kita ya… ^^
 82. 82. E-Book GRATIS Dzikir Pagi Petang boleh Anda DOWNLOAD di www.banghen.com
 83. 83. POSTER DZIKIR PAGI PETANG & SETELAH SHOLAT FARDHU Hubungi kami sekarang: +6285878587822 (Whatsapp only!)
 84. 84. POSTER DZIKIR PAGI PETANG & SETELAH SHOLAT FARDHU Hubungi kami sekarang: +6285878587822 (Whatsapp only!)
 85. 85. Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal
 www.rumaysho.com Syaikh Said bin Ali bin Wahf al-Qothooni Hisnul Muslim Ustadz Abu Najib Abdillah Shahih Zikir Pagi Petang dan Sesudah Shalat Fardhu ‫الحديثي‬ ‫الباحث‬ Android Apps REFERENSI
 86. 86. Yuk subscribe di channel: LIKE & SHARE ya… ^^

×