Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bahasa melayu

978 views

Published on

 • Be the first to comment

Bahasa melayu

 1. 1. AZARINA BT ARSATKRT3013 TEKNOLOGI MAKLUMAT UNTUK SEKOLAH RENDAH EL A20 (D20112055360)
 2. 2. BAHASA MELAYUTATABAHASA
 3. 3. KATA NAMA AM Kata nama am ialah kata yang amnya merujuk kepada manusia, binatang, tempat, tumbuhan dan benda. Huruf pertama pada kata nama am ditulis dengan huruf kecil kecuali pada awal ayat. Kata nama khas pula ialah kata yang khususnya merujuk kepada nama manusia, nama binatang, nama tempat, nama tumbuhan dan nama benda. LATIHAN
 4. 4. Kata Ganti Diri Kata ganti diri pertama Kata ganti diri kedua Kata ganti diri ketigasaya, aku,beta, kami, hamba, pa anda, kamu, awak, kalian, engk beliau, baginda, dia, ia, mereka tik, au, tuanku LATIHAN
 5. 5. KATA KERJA Kata kerja transitif ialah kata yang mesti disertai objek untuk membentuk ayat yang sempurna. Contohnya : Abang menendang bola. Kata kerja objek transitif
 6. 6. LATIHAN KATA KERJA TRANSITIF1. Zahara sedang ___________wajahnya.2. Datuk saya ____________pokok jagung di belakang rumahnya.3. Setiap hari, Marwan ____________ basikal ke sekolah.
 7. 7. 4. Mekanik itu sedang ____________ kereta Jamal.5. Kakak _____________pokok bunga supaya tidak layu.6. Sarimah ______________ surat itu dengan sungguh gembira.
 8. 8.  Kata kerja tak transitif pula tidak memerlukan objek untuk membentuk ayat yang sempurna. Contohnya : Kanak-kanak itu menangis. Kata kerja tak transitif
 9. 9. LATIHAN KATA KERJA TAKTRANSITIF.1. Air di dalam longkang itu tidak dapat ___________kerana tersekat.2. Ayah memarahi abang kerana _________ dalam ujian Bahasa Melayu.3. Sejak anaknya meninggal, Puan Nora asyik ______________.
 10. 10. 4. Mereka ___________ kerana memenangi pertandingan itu.5. Kanak-kanak itu ___________ apabila diusik oleh Kamal.6. Datuk _____________ di kerusi itu sehingga tertidur.7. Kami ______________ sebentar sambil menikmati makanan yang dibawa.
 11. 11. KATA ADJEKTIF Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat sesuatu benda, orang, tempat, perasaan, warna dan sebagainya. Contohnya : Orang Benda Tempat Perasaan Warna Cantik Merah Besar Marah Merah Baik Mahal Kecil Garang Kuning Kotor Halus Luas Gembira Coklat Muda Kasar Sempit Kecewa Putih Tua Tinggi Sunyi Hitam Senyap Rendah Suka Hijau Sihat Lebat Bimbang Oren
 12. 12. LATIHAN KATA ADJEKTIFbimbang lapar jahat ringan terang buruk1. Kawasan yang semak itu menjadi _____________ selepas dibersihkan.2. Dia makan nasi itu dengan gelojoh kerana terlalu _____________.3. Lelaki yang _____________ itu telah ditangkap oleh polis.4. Rumah itu sudah _________ dan hampir roboh.
 13. 13. 5. Perasaan ____________ ibu hilang apabila ayah muncul di depan pintu.6. Kotak itu dapat diangkatnya kerana _____________. gembira
 14. 14. KATA HUBUNG Kata hubung digunakan untuk menghubungkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa atau ayat dengan ayat. Contohnya : Langit kelihatan mendung lalu hujan pun turun. Beberapa contoh kata hubung ialah dan, tetapi, lalu, jika, sambil, maka, bahawa, kerana dan sebagainya.
 15. 15. LATIHAN KATA HUBUNG kerana kecuali sejak walaupunapabila dan atausambil agar bahawa 1. Encik Zaidi mengambil cuti ____________tidak sihat. 2. Saya tidak pernah berjumpa dengan Zali __________ dia berpindah.
 16. 16. 3. Semua murid datang hari ini ____________ Salleh dan Jamil.4. Hamid terkejut ____________ gambarnya disiarkan di akhbar.5. ____________ hujan lebat. Azri pergi ke sekolah juga.6. Ayah dijangka pulang dari Melaka pada hari Rabu __________ Khamis.
 17. 17. 7. Dia mengaku _____________ beg merah itu kepunyaannya.8. Kami berbual-bual _____________menikmati minuman petang.9. Ayah sentiasa mendoakan kamu __________ berjaya dalam pelajaran.10. Yusof ___________ Arif merupakan pengawas yang tegas.
 18. 18. RUJUKANSiri Formula A dalam Tatabahasa KBSR Tahun 3, Pelangi Sdn Bhd, 2003, Bangi.

×