Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Consum col·laboratiu compartir

2,649 views

Published on

El que és meu, és teu? Del consum compulsiu, individual i material (hiperconsum) al consum col·laboratiu
Es pot consumir i col·laborar alhora? Aquests termes semblen oposats i fins ara potser ho han estat. Però la conjuntura actual de crisi econòmica, social i ambiental ens condueix vers nous models de negoci que basen el seu èxit en compartir i intercanviar productes i serveis.

 • Be the first to comment

Consum col·laboratiu compartir

 1. 1. És possible unconsum que no esbasi en la propietat?Es pot consumir icol·laborar alhora?Ana VillagordoQuincalla.org
 2. 2. Passem del “QUÈ”consumim…a el “COM”consumim…
 3. 3. Segle XX >Hiperconsum
 4. 4. Però tenirmés coses no ens fa més feliços
 5. 5. Y además de ecodiseñar… Els més feliços? COSTA RICA I Espanya? EL Nº76 I EUA? El nº 114 (entre Madagascar i Nigèria)
 6. 6. Segle XXI > Consumcol·laboratiu
 7. 7. QUÈ ENS TREU LA SON? QUINS SÓN ELS REPTES DE LA NOSTRA SOCIETAT? LA DEGRADACIÓ DEL PLANETA? LA FRACTURA SOCIAL? LA CRISI ECONÒMICA?
 8. 8. Es pot consumir i col·laborar alhora? Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambiental Crisi ambientalCom li afecta al planeta la nostra manera de consumir?
 9. 9. Es pot consumir i col·laborar alhora? Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambiental Crisi ambientalEn tot cas, com ens afecta a nosaltres?
 10. 10. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalCrisi ambientalPlanetary boundary: paràmetres que mostren la salut delplaneta. Hem superat tres límits: - Canvi climàtic (combustibles fòssils). - Cicle del nitrogen(agricultura industrial). - Pèrdua de biodiversitat (desapareixen 140 espècies al dia). Les espècies cada cop tenen menys capacitat d’adaptació.
 11. 11. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo
 12. 12. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalTots hem sentit a parlar del canvi climàtic…
 13. 13. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambiental Tots hem sentit a parlar del canvi climàtic… L’any 2100… • Les temperatures s’incrementaran. • El desgel s’accelerarà i pujarà el nivell dels oceans • S’inundaràn espais costaners • Les plantes i els animals veuran alterats els seus cicles biològics • Moltes terres deixaran de ser aptes per a l’agricultura • Augmentaran els desastres naturals • Hi haurà més gana • Els conflictes socials i econòmics s’aguditzaran
 14. 14. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalSom sistemes, amb entrades i sortides Materials Residus Energia Emissions
 15. 15. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalSom sistemes, amb entrades i sortidesEls recursos no són il·limitats.Fa més de 200 anys, Malthus ja ho va dir…. no hi haurà recursos per atots.
 16. 16. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalSom sistemes, consumim massa energia • Increment de la intensitat energètica: cada cop consumim més energia per euro generat. Sóm més rics, però més ineficients • Depenem dels combustibles fòssils • L’energia és una tema d’Estat, associat a conflictes• La demanda mundial d’energia augmentarà un 40% fins el 2030.• Actualment, el 20% de la població mundial consumeix el 80% dels recursos energètics existents.
 17. 17. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalSom sistemes, l’energia més neta és la que no es consumeix
 18. 18. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalSom sistemes, “fabriquem” residus A la natura tot es transforma, s’assimila i reaprofita.
 19. 19. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalSom sistemes, “fabriquem” residus Totes les formigues del planeta sumen una biomassa superior que la dels humans. Aquestes són animals que no paren de treballar, amb una societat industrial. Però en canvi no generen residus ni contaminen.
 20. 20. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalSom sistemes, “fabriquem” residus• Però nosaltres produïm productes tan transformats, que aquests no es poden incorporar a la natura. Per exemple, el plàstic.• Usar i llençar. Consum accelerat, por reflexiu, impulsiu, insostenible.
 21. 21. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalSom sistemes, “fabriquem” residus • És a dir, fabriquem residus. • I a més són de tan bona qualitat que duren200 anys indefinidament. • Quan diríeu que triga una bossa de plàstic en12 minuts descomposar-se? • I quan de temps es fa servir de mitjana?
 22. 22. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalSom sistemes, “fabriquem” residus• > ¾ parts de les nostres escombreries són productes a mig utilitzar. Alguns es poden reutilitzar, altres reciclar i molts reduir d’entrada.• A Europa es generen 1.300 milions de tones de residus a l’any, 200 a les llars.• A Catalunya es generen més de 3.500.000 de tones d’ escombraries l’any. Cada ciutadà genera aproximadament uns 540 kg d’ escombraries l’any.• A Barcelona, cada habitant genera 1,5 kg/hab/dia.• > 50% dels residus de les llars són envasos o embolcalls d’un sol ús.
 23. 23. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalSom sistemes, “fabriquem” residus
 24. 24. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalSom sistemes, “fabriquem” residusObsolescència programada > molts productes es fabriquen amb data decaducitat
 25. 25. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalSom sistemes, “fabriquem” residus
 26. 26. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalSom sistemes, “fabriquem” residus
 27. 27. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalSom sistemes, “fabriquem” residus
 28. 28. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalSom sistemes, “fabriquem” residus
 29. 29. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalSom sistemes, “fabriquem” residus
 30. 30. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son? > Crisi ambientalSom sistemes, “fabriquem” residus 1º. Reduir 2º. Reutilitzar 3º. Reciclar 4º. Recuperar 5º. Redistribuir! El millor residu és aquell que no s’arriba a produir
 31. 31. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana VillagordoY además de ecodiseñar…
 32. 32. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son?Crisi social• Crisi de valors• Vivim d’esquenes al veí, no confiem en la gent• Individualisme• No cuidem el que és de tots• Conflictes socials in crescendo!
 33. 33. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Què ens treu la son?Crisi econòmica• Crisi financera• Tothom podia accedir a un crèdit = consum excessiu per sobre les possibilitats reals de les famílies• Ara, desnonaments exprés• Baixa el consum• Ja hi ha 615.558 persones apuntades a les oficines de treball. Al conjunt dEspanya hi ha 4,3 milions daturats
 34. 34. CONSUMIR, L’ÚNICA OPCIÓ? Consumir versus compartir intercanviar llogar
 35. 35. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?QUÈ ÉS EL CONSUMCOL·LABORATIU?Compartir/Intercanviar/Llogar + TecnologiaManera tradicional decompartir, intercanviar, deixar, llogar i regalarredefinida a través de la tecnologia moderna i lescomunitatsNo es tracta de cap idea nova però la tecnologiaactual permet fer-ne un servei molt més eficientUna de les claus per a l’èxit del ConsumCol·laboratiu és la creença de la gent en els“béns comuns”.
 36. 36. REPTESAMBIENTALS, SOCIALS I ECONÒMICS + XARXES SOCIALS DE TU A TU = CONSUM COL·LABORATIU
 37. 37. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?QUI VA SER EL PRIMER?Airbnb, el pionerPlataforma per compartir entre particularsValorada en 1.000 milions $Això ha animat als inversorsCollaborative Fund. Fons d’inversió que aposta per invertirexclusivament en les startups més prometedores del ConsumCol·laboratiuPerquè compartir també pot ser rentable
 38. 38. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? PRODUCTE VERSUS SERVEI CAL POSSEÏR TOTS ELS PRODUCTES PER GAUDIR DEL SERVEI QUE OFEREIXEN? QUINA ÉS LA DIFERÈNCIA ENTRE UN PRODUCTE I UN SERVEI?
 39. 39. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?Un CD serveix per escoltar músicao per veure una pel·lícula…
 40. 40. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?…però cal sempre posseïr un CD per escoltar unacançó o per veure una pel·lícula?
 41. 41. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?…però cal sempre posseïr un CD per escoltar unacançó o per veure una pel·lícula?
 42. 42. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?…però cal sempre posseïr un CD per escoltar unacançó o per veure una pel·lícula?
 43. 43. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? Una rentadora serveix per netejar roba…
 44. 44. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?…però no cal tenir una rentadora pròpia per tenirroba neta.El que nosaltres volem és tenir la roba neta, no?
 45. 45. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?
 46. 46. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? Producte versus servei
 47. 47. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?Un cotxe serveix per desplaçar-sei una bicicleta també… Producte versus servei
 48. 48. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?Un cotxe serveix per desplaçar-sei una bicicleta també…
 49. 49. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?… tot i que tenir cotxe propi implica trobaraparcament…
 50. 50. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?… i si només anem una persona percotxe, ens trobem que som massa a lacarretera…
 51. 51. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?… i que necessitem moltes carreteres queocupen molt territori.
 52. 52. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?I tenir bicicleta pròpia implica haver delligar-la i assumir que no sempre latrobarem sencera al tornar…
 53. 53. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?…però posseïr un cotxe o una bicicleta és l’únicaopció per poder desplaçar-se?El “cotxe” i la “bicicleta” són el producteperò “desplaçar-se” és el servei que ofereixen
 54. 54. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?…però posseïr un cotxe o una bicicleta és l’únicaopció per poder desplaçar-se?El “cotxe” i la “bicicleta” són el producte i “desplaçar-se” seria el servei que ofereixen
 55. 55. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?3 MANERES DE COL·LABORAR> Sistemes basats en producte> Mercats de redistribució> Estils de vida col·laboratius
 56. 56. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?3 MANERES DE COL·LABORARSistemes basats en producte
 57. 57. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR Sistemes basats en producte PAGAR PEL SERVEI, SENSE POSSEÏR EL PRODUCTE CANVI DE PARADIGMA ALTERACIÓ DE LES INDÚSTRIES TRADICIONALS BASADES EN LA PROPIETAT PRIVADA INDIVIDUAL
 58. 58. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / SISTEMES BASATS EN PRODUCTE LA BICICLETA Per què no compartir-la a la teva ciutat?Bicing (Barcelona)El servei ja disposa de 121.000persones abonades i disposa de6.000 bicicletes repartides en 420estacions per tota la ciutat.
 59. 59. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / SISTEMES BASATS EN PRODUCTE EL COTXE Per què no llogar el cotxe al veí?Relay Rides (EUA)Neighbor-to-Neighbor CarsharingÉs gratis5$/hora (inclós benzina i assegurança)I si vols anar lluny? 55$/tot el dia i inclou 160 milles amb benzinaI si el cotxe és teu… pots guanyar fins a 7.000$ en un any
 60. 60. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / SISTEMES BASATS EN PRODUCTE EL COTXE Per què no llogar el cotxe al veí?Whipcar (Regne Unit)Rent the car next door. Drive your neighbours’ car wheneverthey are not in use. Book for hours, days or weeks – all fullySistema informàtic integrat Consumir, l’única opció?
 61. 61. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / SISTEMES BASATS EN PRODUCTE EL COTXE Per què no llogar el cotxe al veí?Social Car i Movomovo (Espanya)Si només utilitzes el cotxe unes hores a la setmana, per què no llogar-lo perhores?Si no pots o vols comprar-te un cotxe, per què no llogar-li a un veí?Internet és l’einaEl propietari guanya diners i els conductors estalvienUns 45 euros al dia per un vehicle petit i 60 per un mitjà / Un 20% méseconòmic
 62. 62. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / SISTEMES BASATS EN PRODUCTE EL COTXE Per què no llogar el cotxe al veí?Social CarJa funciona a Barcelona
 63. 63. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / SISTEMES BASATS EN PRODUCTE EL COTXE Per què no compartir cotxe amb altres ciutadans?
 64. 64. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / SISTEMES BASATS EN PRODUCTE EL COTXE Per què no compartir cotxe amb altres ciutadans?ZipcarLíder mundial de carsharing amb més de 350.000 socis a EUA, Anglaterra iCanadà Consumir, l’única opció?
 65. 65. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / SISTEMES BASATS EN PRODUCTE EL COTXE Per què no compartir cotxe amb altres ciutadans?Car2go (EUA)Carsharing de cotxes elèctrics Consumir, l’única opció?
 66. 66. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / SISTEMES BASATS EN PRODUCTE EL COTXE Per què no compartir cotxe amb altres ciutadans?AvancarPaga només quan el facisservir, carburant, assegurança, manteniment i pàrquing inclososEl primer a Espanya, des de l’any2005> 3.500 clients> 120 vehiclesBarcelona, Sant Cugat, Sabadell iGranollers
 67. 67. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / SISTEMES BASATS EN PRODUCTE EL COTXE Per què no compartir cotxe amb altres ciutadans?Avancar
 68. 68. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / SISTEMES BASATS EN PRODUCTE EL COTXE Per què no compartir viatges? Parlem de fer carpooling
 69. 69. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Conduzco.es Encuentra, viaja, ahorra Xarxa de carpooling a Espanya. Permet compartir cotxe de manera segura, cómoda i ràpida.
 70. 70. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?3 MANERES DE COL·LABORARMercats de redistribució
 71. 71. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?3 MANERES DE COL·LABORARMercats de redistribucióRedistribuir els béns usats o adquirits que ja no es necessiten vers algunlloc on sí són necessaris.Els mercats són diversos: productes gratuïts, productes de segonamà, intercanvi de productes.Revolució > grups auto-organitzats > capacitat de la gent de trobar aaltres persones amb idees similars a través de les eines queproporcionen les xarxes socials > no necessitem intermediaris!
 72. 72. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / MERCATS DE REDISTRIBUCIÓ REGALARFreecycleMoviment mundial de persones que regalen i rebenproductes en bon estat de manera gratuïta7 milions de membres en 86 països9,1 milions de “coses” són regalades a l’any = 7 vegadesl’alçada de l’EverestExisteixen grups a Espanya
 73. 73. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / MERCATS DE REDISTRIBUCIÓ REGALARNolotiro.org“No lo tiro. Te lo regalo, sincondiciones”Web que funciona demanera autònoma a partirde la oferta i la demandadels propis usuaris.
 74. 74. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / MERCATS DE REDISTRIBUCIÓ REGALARSegundamanita.com
 75. 75. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / MERCATS DE REDISTRIBUCIÓ INTERCANVIAR Productes en desús, però en bon estatZilok (EUA) o Intercanvis.org (Espanya)Rent anything, On-line! Rentals from Businesses andIndividuals.Si tu no ho vols, jo ho aprofito!Una bona solució econòmica (estalvi de diners), ambiental (reducció deresidus i de consum de primera mà) i social (es crea comunitat i hi ha unapropament entre veïns).
 76. 76. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / MERCATS DE REDISTRIBUCIÓ INTERCANVIAR Productes per a nadonsThredUpClothes don’t grow, Kids doQuè necessiten els nostres nadons?I quant de temps ho faran servir?Espai d’intercanvi de roba de nens ide joquines entre famíliesEn els seus primers 8 mesos defuncionament, es van intercanvir12.000 peces de roba de nens.Els inversors hi aposten 7 milions dedòlars.
 77. 77. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / MERCATS DE REDISTRIBUCIÓ INTERCANVIAR Productes per a nadonsRentAToy o Toygaroo o Toy Rental ClubNetflix for toysIntercanvi de joguines darreu del món (complint tots els estàndardsdhigiene necessaris).Joguines de diversos indrets del món sense necessitat de quedar-te-la persempre.Possibilitat de jugar amb joguines de diverses cultures fins que ja no esvulguin. Llavors, continuen circulant pel món.
 78. 78. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / MERCATS DE REDISTRIBUCIÓ INTERCANVIAR Productes en desús, però en bon estatMercats desegona màL’Entitat de Medi Ambientde l’AMB els promou a laseva web
 79. 79. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció?3 MANERES DE COL·LABORAREstils de vida col·laboratiusConsisteix en compartir habilitats, temps o fins i tot diners sensenecessitat dintermediaris.
 80. 80. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / ESTILS DE VIDA COL·LABORATIUS INTERCANVIAR BÉNS NO TANGIBLES Espais on treballarCoworking BarcelonaA més de compartir un espai on treballar, també es crea una comunitat deprofessionals que poden crear sinèrgies entre les seves habilitats.A Barcelona hi ha moltes webs i blogs que s’hi dediquen.
 81. 81. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / ESTILS DE VIDA COL·LABORATIUS INTERCANVIAR BÉNS NO TANGIBLESCoworking Barcelona Espais on treballar
 82. 82. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / ESTILS DE VIDA COL·LABORATIUS INTERCANVIAR BÉNS NO TANGIBLES Espais on aparcarParkatmyHouseÉs el mercat més gran del món pel que fa a espais d’aparcament.Els pots cercar o els pots posar a disposició d’altres persones. Consumir, l’única opció?
 83. 83. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / ESTILS DE VIDA COL·LABORATIUS INTERCANVIAR BÉNS NO TANGIBLES Espais on cultivarLandshare(Regne Unit)
 84. 84. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / ESTILS DE VIDA COL·LABORATIUS INTERCANVIAR BÉNS NO TANGIBLES Espais on guardar cosesSharemystorage
 85. 85. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / ESTILS DE VIDA COL·LABORATIUS INTERCANVIAR BÉNS NO TANGIBLES Préstecs de diners entre particularsLending Club (USA) o Zopa (Regne Unit)Prèstec entre persones sense necessitat de bancs.Els inversors quanyen més beneficis, i els que demanen els diners paguenmenys interessos.
 86. 86. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / ESTILS DE VIDA COL·LABORATIUS INTERCANVIAR BÉNS NO TANGIBLES Préstecs de diners entre particularsLending Club (USA) o Zopa (Regne Unit)Prèstec entre persones sense necessitat de bancs.Els inversors quanyen més beneficis, i els que demanen els diners paguenmenys interessos. Consumir, l’única opció?
 87. 87. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / ESTILS DE VIDA COL·LABORATIUS INTERCANVIAR BÉNS NO TANGIBLES Préstecs de diners entre particularsLending Club (USA) o Zopa (Regne Unit)Prèstec entre persones sense necessitat de bancs.Els inversors quanyen més beneficis, i els que demanen els diners paguenmenys interessos. Consumir, l’única opció?
 88. 88. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / ESTILS DE VIDA COL·LABORATIUS INTERCANVIAR BÉNS NO TANGIBLES Espais on viureAirbnbLloguer d’habitacions a viatgers Consumir, l’única opció?
 89. 89. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / ESTILS DE VIDA COL·LABORATIUS INTERCANVIAR BÉNS NO TANGIBLES Espais on viureCouchsurfingDeixar dormir a la gent a casa teva / 40 milions de visites a la web al dia
 90. 90. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / ESTILS DE VIDA COL·LABORATIUS INTERCANVIAR BÉNS NO TANGIBLES Temps i dinersCrowdfundingMicromecenatge, sistema en el qual els artistes i emprenedors podeninvolucrar els seus fans en un projecte perquè ajudin a dur-lo a terme.Procés d’involucrament comunitari entre una persona o una organitzacióque busca diners per crear alguna cosa nova i un grup de gent(supporters/crowdfunders) que vol participar en l’esforç d’una maneraactiva i compromesa. És sobretot un procés de col·laboració oberta
 91. 91. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / ESTILS DE VIDA COL·LABORATIUS INTERCANVIAR BÉNS NO TANGIBLES Temps i dinersCrowdfunding
 92. 92. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / ESTILS DE VIDA COL·LABORATIUS INTERCANVIAR BÉNS NO TANGIBLESBancs de tempsIniciativa comunitària dintercanvi detemps, que emula simbòlicament elfuncionament dun banc, però en el qual allò quees "presta" i es "rep" és temps dedicat a serveisa les persones.Objectiu: establir una xarxa dajuda mútua ireforçar els llaços comunitaris dun barri, poble ociutat.
 93. 93. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / ESTILS DE VIDA COL·LABORATIUS INTERCANVIAR BÉNS NO TANGIBLES TempsBancs de tempsEls bancs del temps a Catalunya s’impulsen habitualment des dels ajuntamentsen col·laboració amb la xarxa associativa i veïnal.A Catalunya hi ha un important nombre de bancs de temps: Barcelona (diversosa diferents barris), Terrassa, Sabadell, Reus, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, SantCugat del Vallès, Sant Joan Despí, Gavà, Santa Maria de Palautordera, Arenys deMar, al barri de Palau de Girona, Vilanova i la Geltrú, Cambrils, entre daltresmunicipisPla Comunitari Sagrada Família n’és un.
 94. 94. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana Villagordo Consumir, l’única opció? 3 MANERES DE COL·LABORAR / ESTILS DE VIDA COL·LABORATIUS INTERCANVIAR BÉNS NO TANGIBLES TempsBancs de temps Consumir, l’única opció?
 95. 95. OPORTUNITATS DE COMPARTIR
 96. 96. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana VillagordoPOSSEÏR O NO POSSEÏR,COMPARTIR ÉS LA QÜESTIÓEl consum col·laboratiu permet: estalviar diners, reduirl’impacte ambiental i crear comunitatAlgun dia mirarem enrere al s.XX i ens preguntarem perquè teníem tantes coses.
 97. 97. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana VillagordoEL CONSUM COL·LABORATIU IMPLICACOMPORTAMENTS BASATS EN LACONFIANÇAPASSEM DE SER CONSUMIDORS PASSIUS A SERCREADORS, COL·LABORADORS ACTIUS I A MÉSINTERNET ESTÀ ELIMINANT ELS INTERMEDIARISPASSEM DE LA CULTURA DEL JO A LA DEL NOSALTRES
 98. 98. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana VillagordoPer a saber-ne més:Rachel Botsman i Roo Rogers són experts en aquest tipus de consum, elqual expliquen en el seu llibre, "Whats mine is yours. The rise ofcollaborative consumption".
 99. 99. Es pot consumir i col·laborar alhora?Ana VillagordoPer a saber-ne més:Blog: http://www.consumcollaboratiu.com/
 100. 100. Moltes gràcies! Ana Villagordo www.quincalla.orghttps://twitter.com/#!/anajorrC/e avillagordo91@gmail.com

×