Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Franquisme 1959 1975

36,516 views

Published on

presentació franquisme entre 1959 i 1975

Published in: Education
 • Login to see the comments

Franquisme 1959 1975

 1. 1. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra1.- Evolució política delfranquisme 1959-19752.- La repressiófranquista 1959-19753.- L’oposició a ladictadura 1959-19754.- Expansióeconòmica (1959-1973)5.- La depressióeconòmica (1973-1975)6.- Evolució demogràfica7.- La mort de Franco8.- La societat durant elfranquisme L‘evolució política ii econòmica del L‘evolució política econòmica del Franquisme entre 1959 ii 1975 Franquisme entre 1959 1975 INICI SORTIR TORNAR
 2. 2. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra 1.- Evolució política del franquisme 1959-19751959 Etapa tecnocràtica 1969 Descomposició i final 1975 Inclusió al govern dels tecnòcrates Etapa de modernització accelerada de l’economia i la societat I època de la denominada “Democràcia Orgànica” Canvis polítics La Llei de premsa, 1966 La Llei de premsa, 1966 Llibertat d’expressió sota control Llei de llibertat Religiosa, 1967 Llei de llibertat Religiosa, 1967 Tolerància religiosa... però Estat Catòlic Llei Orgànica de l’Estat, 1967 Llei Orgànica de l’Estat, 1967 Aprovada per referèndum Elecció del “tercio familiar” Llei de Successió, 1969 Llei de Successió, 1969 Aprovada la successió de Joan Carles INICI SORTIR TORNAR
 3. 3. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra 1.- Evolució política del franquisme 1959-19751959 Etapa tecnocràtica 1969 Descomposició i final 1975 El deteriorament físic de Franco El deteriorament físic de Franco provoca Augment de poder de Augment de poder de l’almirall Carrero Blanco l’almirall Carrero Blanco Al mateix temps que - -L’oposició pren força L’oposició pren força - -L’Església es distancia L’Església es distancia - -Comença el terrorisme d’ETA Comença el terrorisme d’ETA i iel FRAP el FRAP La decadència del règim provoca l’aparició de dos corrents polítics Els immobilistes Els aperturistes (democràcia limitada) Època de poca legislació (La Ley General de Educación, 1970) 1973, assassinat de Carrero Blanco (per ETA) 1973, assassinat de Carrero Blanco (per ETA) Substituït per Carlos Arias Substituït per Carlos Arias Navarro Navarro (Impotència i ienduriment repressiu) SORTIR (Impotència enduriment repressiu) INICI TORNAR
 4. 4. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra 2.- La repressió franquista 1959-19751959 Etapa tecnocràtica 1969 Descomposició i final 1975 1963 creació del TOP Tribunal d’Ordre Públic Per als delictes polítics Els delictes de terrorisme continuen en mans de l’Exèrcit 1963, judici i execució del dirigent comunista Julián Grimau Els últims processos -1970 Procés de Burgos @ -1973 Procés 1001 @ (judici a dirigents de les CC.OO.) -1974, execució de Puig Antich (MIL)@ -1975, 5 execucions del FRAP i ETA Provoca campanya exterior de protesta i reacció interior franquista INICI SORTIR TORNAR
 5. 5. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra 3.- L’oposició a la dictadura 1959-19751959 Etapa tecnocràtica 1969 Descomposició i final 1975 1962, Col·loqui de Munic (contubernio de Múnich) Oposició monàrquica, esquerra, liberals... (José Maria Gil-Robles, Salvador de Madariaga...) Demanda de democràcia per entrar al Mercat Comú Demanda de democràcia per entrar al Mercat Comú Augment de l’activitat opositora Universitats Moviment obrer (vagues, creació CC.OO. 1964), Església (bases) Als 70, augmentaren les assemblees, manifestacions...i la repressió Molta importància del PCE (Carrillo) i el PSOE (F. González, 1974) 1974, es crea la Junta Democràtica (entorn del PCE) 1975, es crea la Plataforma de Convergencia Democrática (entorn del PSOE) INICI SORTIR TORNAR
 6. 6. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra 3.- L’oposició a la dictadura 1959-19751959 Etapa tecnocràtica 1969 Descomposició i final 1975 A Catalunya Els principals fets als anys 60: *Els fets del Palau, 1960 *Oposició política i obrera (PSUC, CCOO -1964-) *Creació del Sindicat Democràtic Els principals fets als anys 70: d’Estudiants de la U. Barcelona (“Caputxinada”1966) Assemblea de Catalunya (1971, “Llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia”.) Destacaven altres partits Convergència Democràtica de Catalunya (Jordi Pujol) Reagrupament Socialista (Josep Pallach) *Oposició cultural (Edicions 62, Rosa Convergència Socialista Carnet de l’Assemblea de Sensat, Cavall Fort, “Nova cançó”, (Joan Reventós) Catalunya Omnium Cultural) INICI SORTIR TORNAR
 7. 7. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra 4.- Expansió econòmica (1959-1973)1959 Etapa tecnocràtica 1969 Descomposició i final 1975 Expansió econòmica 1959-1973 Expansió econòmica 1959-1973 1973 A l’inici de l’etapa... A l’inici de l’etapa... (el “desarrollismo”) (el “desarrollismo”) Espanya en crisi (suspensió de pagaments) Fracàs de l’autarquia Un país sense divises Causes de l’expansió econòmica Època d’expansió mundial L’arribada dels tecnòcrates al govern (Opus Dei) El Pla d’estabilització i de liberalització de 1959 amb l’objectiu de Aturar la inflació (ajustar preus i isalaris) Aturar la inflació (ajustar preus salaris) Liberalitzar el sector exterior (facilitant importacions i i Liberalitzar el sector exterior (facilitant importacions inversions estrangeres) i iabandonar definitivament l’autarquia inversions estrangeres) abandonar definitivament l’autarquia va comportar - Control de despesa pública i la devaluació de la pesseta, que va comportar l’augment de les exportacions -Es van incentivar inversions estrangeres i van arribar els ajuts del FMI -Però també va provocar una congelació salaris amb una major carestia i un augment de l’atur INICI SORTIR TORNAR
 8. 8. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra 4.- Expansió econòmica (1959-1973)1959 Etapa tecnocràtica 1969 Descomposició i final 1975 Expansió econòmica 1959-1973 Expansió econòmica 1959-1973 1973 (el “desarrollismo”) (el “desarrollismo”) Causes de l’expansió econòmica Època d’expansió mundial L’arribada dels tecnòcrates al govern (Opus Dei) El Pla d’estabilització i de liberalització de 1959 Els plans governamentals de desenvolupament econòmic i social Actuacions governamentals per millorar el sector industrial -Accions estructurals (millorar la capacitat productiva) -La creació dels Pols de Desenvolupament per a reduir els desequilibris regionals (promovent la industrialització en zones deprimides) INICI SORTIR TORNAR
 9. 9. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra 4.- Expansió econòmica (1959-1973)1959 Etapa tecnocràtica 1969 Descomposició i final 1975 Expansió econòmica 1959-1973 Expansió econòmica 1959-1973 1973 (el “desarrollismo”) (el “desarrollismo”) Causes de l’expansió econòmica Època d’expansió mundial L’arribada dels tecnòcrates al govern (Opus Dei) El Pla d’estabilització i de liberalització de 1959 Els plans governamentals de desenvolupament econòmic i social L’emigració espanyola i el turisme (factors que permeten l’entrada de divises) Creixement econòmic alt (1963-1973) “El milagro español” Es caracteritza per -Inversió, modernització i diversificació -Motors industrials (metal·lúrgica, química i el sector energètic) -Automòbil (Valladolid, Madrid, Barcelona i Saragossa) -Construcció i calçat -Energia (petroli, electricitat – embassaments - i nuclear) -Renta per càpita 1960= 300 $, 1973= 2000 $ INICI SORTIR TORNAR
 10. 10. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra 4.- Expansió econòmica (1959-1973)1959 Etapa tecnocràtica 1969 Descomposició i final 1975 Expansió econòmica 1959-1973 Expansió econòmica 1959-1973 1973 (el “desarrollismo”) (el “desarrollismo”) Espanya en crisi (suspensió de pagaments) Fracàs de l’autarquia Un país sense divises A Catalunya Continua el predomini industrial Es modifica la distribució sectorial de la indústria catalana Els serveis es converteixen en un sector molt important La immigració i el turisme provoquen una forta expansió de la construcció Però amb un fort desequilibri territorial (es concentra en el Barcelonès) INICI SORTIR TORNAR
 11. 11. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra 5.- La depressió econòmica (1973-1975)1959 Etapa tecnocràtica 1969 Descomposició i final 1975 1973 La crisi de 1973 Encariment del preu del cru Retirada inversions estrangeres Sortida de divises Baixa el flux de turistes Baixa l’entrada de divises emigrants Augment de l’atur INICI SORTIR TORNAR
 12. 12. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra 6.- Evolució demogràfica 1939 1950 1959 1969 1973 1975 Etapa totalitària “Els anys blaus” Etapa tecnocràtica Descomposició i finalEvolució demogràfica Als anys quaranta i cinquanta Als anys seixanta Culminació de la transició demogràfica Alta mortalitat Baixa natalitat Es basa en Reducció de la mortalitat i provoca Manteniment d’una alta natalitat Per tant Baix creixement natural Gran creixement demogràfic (Baby Boom dels 60) Catalunya, Madrid, Migració interior (èxode rural) país Basc provoca @ Procés d’urbanització (1970, 70% urbana) Especulació urbanística, barraquisme... Població activa agrària (1950= 50%, 1970= 25%) Migració exterior (Amèrica i Europa) França, Suïssa i Alemanya INICI SORTIR TORNAR
 13. 13. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra 1975 7.- La mort de FrancoDescomposició i final 20-N La mort de Franco Testament de Franco INICI SORTIR TORNAR
 14. 14. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra 8.- La societat durant el franquisme1939 1950 1959 1969 1973 1975 Etapa totalitària “Els anys blaus” Etapa tecnocràtica Descomposició i final Però a finals dels 60...El franquisme suposa un retrocés social Població majoritàriament urbana amb millor Població majoritàriament urbana amb millorrespecte a la República nivell educatiu ii més laica nivell educatiu més laica Control social Amb noves pautes de conducta social Amb noves pautes de conducta social Control social Repressió religiosa Repressió religiosa @ Dona sotmesa a l’home Desigualtat legal i laboral INICI SORTIR TORNAR
 15. 15. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue raProclamación del príncipe Juan Carlos como sucesor en la jefatura del Estado “EL VII de los Principios del Movimiento Nacional establece que la forma política delEstado español es (...) la Monarquía tradicional, católica, social y representativa.La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de veintiséis de julio de mil novecientoscuarenta y siete (...) modificada en algunos de sus aspectos por la Ley Orgánica delEstado, de diez de enero de mil novecientos sesenta y siete (...) establece en su artículosexto un procedimiento directo e inmediato de proveer a la sucesión en la Jefatura delEstado, confiriendo al Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos la prerrogativade proponer a las Cortes a persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle, atítulo de Rey o de Regente (...).Por todo ello, estimo llegado el momento de proponer a las Cortes Españolas comopersona llamada en su día a sucederme, a título de Rey, al Príncipe Don Juan Carlos deBorbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión yformar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendradopatriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento y LeyesFundamentales del Reino, y en el que concurren las demás condiciones establecidas enel artículo noveno de la Ley de Sucesión.En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo ensancionar:Artículo primero. Al producirse la vacante en la Jefatura del Estado, se instaurará laCorona en la persona del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que latransmitirá según el orden regular de sucesión establecido en el artículo once de la LeyFundamental de veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y siete, modificada par laLey Orgánica del Estado de diez de enero de mil novecientos sesenta y siete”.Francisco FrancoBOE, 23 de julio de 1969. INICI SORTIR TORNAR
 16. 16. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra Carnet de l’Assemblea de Catalunya INICI SORTIR TORNAR
 17. 17. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra La Junta Democrática propugna: 1. La formación de un Gobierno provisional que sustituye al actual,para devolver al hombre y a la mujer españoles, mayores de dieciocho años,su plena ciudadanía mediante el reconocimiento legal de las libertades,derechos y deberes democráticos. 2. La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechosde naturaleza política, y la liberación inmediata de todos los detenidos porrazones políticas y sindicales. 3. La legalización de los partidos políticos sin exclusiones. 4. La libertad sindical y la restitución al movimiento obrero delpatrimonio del Sindicato Vertical. 5. Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación política. 6. La libertad de prensa, radio, de opinión y de información objetivaen los medios estatales de comunicación social, especialmente en latelevisión. [...] 7. El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de lapersonalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego y de lascomunidades regionales que lo decidan democráticamente. […] Declaració de la «Junta Democrática de España», constituïda a París el juliol de 1974 INICI SORTIR TORNAR
 18. 18. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue raEvolució del creixement natural o vegetatiu durant la dictadura Creixement Natalitat Mortalitat Mort. Infantil natural1936-40 21,6 º/00 17,9 º/00 125 º/00 3,7 º/001971-75 19,0 º/00 8,9 º/00 21 º/00 10,7 º/00 INICI SORTIR TORNAR
 19. 19. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra Educació Franquista INICI SORTIR TORNAR
 20. 20. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra Educació Franquista “Esta reina tan linda habia recibido una educación muy esmerada; leia y escribia el latín como su propia lengua castellana; sabia hilar, coser y bordar; conocia los deberes caseros como una perfecta ama de casa, tenia mucho gusto para la elección de buenas lecturas y siempre daba a sus damas y criados muy graves consejos.” INICI SORTIR TORNAR
 21. 21. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra INICI SORTIR TORNAR
 22. 22. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra Educació Franquista INICI SORTIR TORNAR
 23. 23. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue raLa dona en l’època franquista “Las mujeres nunca descubren nada; Les falta, desde luego, el talento creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos dan hecho.” Pilar Primo de Rivera El codi civil de 1968 Art. 57. El marit ha de protegir la dona i aquesta ha d’obeir el marit. Art. 58. La dona està obligada a seguir el marit on aquest fixi la residència. Art. 59. El marit és l’administrador dels béns conjugals. Art. 60. El marit és el representant de la seva dona. Art. 62. ...... Les compres de joies, mobles i objectes preciosos, fetes sense llicència del marit, només es convalidaran quan aquest hagi consentit a la seva dona l’ús i el gaudi d’aquests objectes. INICI SORTIR TORNAR
 24. 24. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue raLa dona en l’època franquista El codi penal de 1961 Art. 449. L’adulteri serà castigat amb pena de presó menor. Cometen adulteri la dona casada que jeu amb un home que no sigui el seu marit, i el qui jeu amb ella sabent que està casada. Art. 451. El marit que tingui amistançada dins de la casa conjugal, o notòriament fora de la casa, serà castigat amb presó menor. Art. 423. El marit que sorprengui en adulteri la seva dona i mati a l’acte algun dels adúlters, o els causi qualsevol lesió greu, serà castigat amb la pena de desterrament. Si els produís lesions d’altra mena, quedarà exempt de pena. INICI SORTIR TORNAR
 25. 25. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra Extractos de "Sección Femenina" de la Falange Española y de las JONS -partido único del Movimiento Nacional-, editado en 1958. Ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo. Especialmente, su plato favorito. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo, relajado y placentero. Prepárate: retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu cabello. Hazte un poco más interesante para él. Su duro día de trabajo quizá necesite de un poco de ánimo, y uno de tus deberes es proporcionárselo. Durante los días más fríos deberías preparar y encender un fuego en la chimenea para que él se relaje frente a él. Después de todo, preocuparse por su comodidad te proporcionará una satisfacción personal inmensa. Minimiza cualquier ruido. En el momento de su llegada, elimina zumbidos de lavadora o aspirador. Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo por complacerle. Escúchale, déjale hablar primero; recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. Nunca te quejes si llega tarde, o si sale a cenar o a otros lugares de diversión sin ti. Intenta, en cambio, comprender su mundo de tensión y estrés, y sus necesidades reales. Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo, o que se acueste en la recámara. Ten preparada una bebida fría o caliente para él. No le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones su juicio o integridad. Recuerda que es el amo de la casa. Anima a tu marido a poner en práctica sus aficiones e intereses y sírvele de apoyo sin ser excesivamente insistente. Si tú tienes alguna afición, intenta no aburrirle hablándole de ésta, ya que los intereses de las mujeres son triviales comparados con los de los hombres. Al final de la tarde, limpia la casa para que esté limpia de nuevo en la mañana. INICI SORTIR TORNAR
 26. 26. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra Prevé las necesidades que tendrá a la hora del desayuno. El desayuno es vital para tu marido si debe enfrentarse al mundo interior con talante positivo. Una vez que ambos os hayáis retirado a la habitación, prepárate para la cama lo antes posible, teniendo en cuenta que, aunque la higiene femenina es de máxima importancia, tu marido no quiere esperar para ir al baño. Recuerda que debes tener un aspecto inmejorable a la hora de ir a la cama... si debes aplicarte crema facial o rulos para el cabello, espera hasta que él esté dormido, ya que eso podría resultar chocante para un hombre a última hora de la noche. En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, es importante recordar tus obligaciones matrimoniales: si él siente la necesidad de dormir, que sea así no le presiones o estimules la intimidad. Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. Es probable que tu marido caiga entonces en un sueño profundo, así que acomódate la ropa, refréscate y aplícate crema facial para la noche y tus productos para el cabello. Puedes entonces ajustar el despertador para levantarte un poco antes que él por la mañana. Esto te permitirá tener lista una taza de té para cuando despierte. "Economía doméstica para bachillerato y magisterio". Sección Femenina 1958... INICI SORTIR TORNAR
 27. 27. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra La dona en l’època franquista INICI SORTIR TORNAR
 28. 28. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue raLa dona en l’època franquista INICI SORTIR TORNAR
 29. 29. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue raLa dona en l’època franquista INICI SORTIR TORNAR
 30. 30. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue raLa dona en l’època franquista INICI SORTIR TORNAR
 31. 31. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue raLa dona en l’època franquista INICI SORTIR TORNAR
 32. 32. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue raLa dona en l’època franquista INICI SORTIR TORNAR
 33. 33. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue raLa censura franquista INICI SORTIR TORNAR
 34. 34. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra La censura franquista INICI SORTIR TORNAR
 35. 35. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue raLa manipulació aatravés dels còmics La manipulació través dels còmics INICI SORTIR TORNAR
 36. 36. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra INICI SORTIR TORNAR
 37. 37. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra INICI SORTIR TORNAR
 38. 38. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue raTres plans de desenvolupament entre 1964 i 1975Sota la direcció del Ministerio de Planificación y Desarrollo amb Laureano López Rodó (67-73) INICI SORTIR TORNAR
 39. 39. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra INICI SORTIR TORNAR
 40. 40. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra INICI SORTIR TORNAR
 41. 41. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra INICI SORTIR TORNAR
 42. 42. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra Can Tunis, 1949 Can Tunis, 1949 Somorrostro, finals dels 40 Somorrostro, finals dels 40 INICI SORTIR TORNAR
 43. 43. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra Treballadors del Servicio de Control yyRepresión del Barraquismo desallotgen, enderroquen i i Treballadors del Servicio de Control Represión del Barraquismo desallotgen, enderroquen cremen un assentament de barraques Barcelona, 1953 Carlos Pérez de Rozas Arxiu Nacional cremen un assentament de barraques Barcelona, 1953 Carlos Pérez de Rozas Arxiu Nacional de Catalunya Fons Solidaridad Nacional yyla Prensa (Prensa del Movimiento) de Catalunya Fons Solidaridad Nacional la Prensa (Prensa del Movimiento) INICI SORTIR TORNAR
 44. 44. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra INICI SORTIR TORNAR
 45. 45. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra Can Trinxet Can Trinxet INICI SORTIR TORNAR
 46. 46. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra 10.- Literatura, Cinema i Franquisme Los girasoles ciegos (José Luís Cuerda, 2008) @ Las 13 rosas @ La colmena (Mario Camus, 1982) Pa negre (Agustí Villaronga, 2010) INICI SORTIR TORNAR
 47. 47. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra 11.- Webs i blocs sobre l’economia i societat franquista http://www.vespito.net/historia/franco/ecofran.html INICI SORTIR TORNAR
 48. 48. Franquisme 1939-1975 Història d’Espanya i Catalunya Ar man d Figue ra 12.- La legislació franquista La legislació franquista Les set lleis fonamentals El Fuero del Trabajo, 1938 La Ley constitutiva de las Cortes, 1942 El Fuero de los Españoles, 1945 La Ley del Referéndum, 1945 Ley de Sucesión, 1947 Ley Fundamental de Principios del Movimiento Nacional, 1958 Ley Orgánica del Estado, 1967 INICI SORTIR TORNAR

×