SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Näkökulmia syrjäytymiseen
Anna-Liisa Lämsä 19.3.2013
Syrjäytyminen

Syrjäytyminen viittaa niihin toiminnan ja           Vallankäyttö
tarpeentyydytyksen puutetiloihin, jotka
ovat seurausta yhteiskunnan keskeisten           Itsensä toteuttaminen,
                                 Osallisuus
toiminta-alueiden ulkopuolelle jäämisestä            Poikkeavuus
tai joutumisesta ja näillä toiminta-alueilla
tarvittavien ja jaettavien
elämänhallintaresurssien puutteista.
                          Elintaso          Yhteisyyssuhteet,
                      Toimintamahdollisuudet       sosiaalinen tuki
                         Köyhyys            Avuttomuus

                      Tuotanto                 Uusintaminen
 Anna-Liisa Lämsä 19.3.2013
Syrjäytyminen kasautuvana huono-osaisuutena

 Erityisesti käsitteellä syrjäytyminen viitataan
 kasautuvaan huono-osaisuuteen, erilaisten
 hyvinvointipuutteiden kasautumiseen samoille
 yksilöille tai ihmisryhmille niin, että ne eivät
 ole enää hallittavissa.


                             taloudellinen
 Ongelmien kasaantuessa eri ongelmat voivat
 olla toistensa syitä ja seurauksia.
                          sosiaalinen   vallan-
                                 käytöllinen
Anna-Liisa Lämsä 19.3.2013
Syrjäytyminen      Elämänhallinta    Syrjäytymisvaara      Syrjäytyminen

Syrjäytyminen ei ole kuitenkaan pysyvä tila, jonne joku tai jotkut putoavat. Sen sijaan
se on liikettä elämänhallinnan ja syrjäytymisen välillä. Kuka hyvänsä voi olla
elämänsä jossain vaiheessa vaarassa syrjäytyä jostakin. Ongelmista voi kuitenkin
useimmiten selviytyä vaikeuksista huolimatta

 Lasten ja nuorten syrjäytyminen viittaa ennen muuta syrjäytymisvaaraan,
 syrjäytymiseen normaalina pidettävästä kasvusta ja kehityksestä
 • kasvuolojen puutteet
 • nuoren oma toiminta
                                 ©Lämsä A-L 2008

  Anna-Liisa Lämsä 19.3.2013
Syrjäytyminen asiakkuuksinaElämänhallinta         Syrjäytymisvaara     Syrjäytyminen


  Yksittäiset          Integraatio      Varhainen tuki
hyvinvointipuutteet       Pikkuasiakkuus
                 Karsiutuminen
                Syrjäytymisvaara
               Vakava syrjäytymisvaara
                 Marginalisaatio
Hyvinvointipuutteiden       Segregaatio      Korjaava työ
 kasaantuminen                    Ammattiasiakkuus


Anna-Liisa Lämsä 19.3.2013
Syrjäytyminen prosessina

  • Pahimmillaan syrjäytyminen prosessina on kuin
   juna, joka tietyn kulminaatiopisteen ohitettuaan
   jatkaa eteenpäin
  • Ongelmien kasautuminen ja pitkittyminen
  • Avuttomuus/toivottomuus ylitsepääsemättömiltä
   tuntuvien ongelmien edessä
  → Niin nuoren kuin hänen kanssaan toimivien
   aikuistenkin luottamus selviytymisen
   mahdollisuuksiin voi olla koetuksella
Anna-Liisa Lämsä 19.3.2013
1990-luvun laman vaikutukset hyvinvointiin
 • Peruspalveluiden supistukset vaikuttivat
  kaikkein voimakkaimmin niiden elämään,
  joiden omat resurssit olivat kaikkein
  rajallisimmat
 • Esim. resurssien niukkeneminen
  samanaikaisesti sekä kotona että koulussa
 • Ehkäisevistä palveluista tinkiminen 
  korjaavien palveluiden tarpeen kasvu
  muutaman vuoden viiveellä  aiemmat
  säästöt muuttuivat kuluiksi
Lastensuojelun, erityisopetuksen ja mielenterveyspalvelujen tarpeen kasvu


 Anna-Liisa Lämsä 19.3.2013
Sosiaaliset suhteet turvaverkkona


– Erilaisista ongelmatilanteista selviytyvät
 parhaiten ne, jotka saavat tarvittaessa
 tukea lähiyhteisöltään (Lämsä 2009)
  • Läheisten tuki
  • Vertaistuki
  • Ammattilaiset
Anna-Liisa Lämsä 19.3.2013
Sosiaaliset suhteet ja verkostot ja toivo
– Toivo kuuluu elämän olemukseen ja se on myös
 olennainen osa ihmisyyttä. Sen merkitys korostuu
 elämän käännekohdissa. Toiset ihmiset tärkeitä
 toivon ylläpitäjiä. (Jari Kylmä)

– Toivon ylläpitäminen ei ole pakoa todellisuudesta.
 Siinä otetaan realiteetit huomioon.
– Joskus jo pienen pieni toivon kipinä voivat olla
 ratkaisevan tärkeitä: elämä jatkuu vaikeista
 kokemuksista huolimatta.   ”Toivo pitää sydämen ehjänä” (Anthony Brewer)

Anna-Liisa Lämsä 19.3.2013

More Related Content

Recently uploaded

STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptx
STM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptxSTM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptx
STM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptxSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 

Recently uploaded (17)

STM valmiusseminaari 25-04-2024 ULANDER Soten valmiussuunnittelusta.pptx
STM valmiusseminaari 25-04-2024 ULANDER Soten valmiussuunnittelusta.pptxSTM valmiusseminaari 25-04-2024 ULANDER Soten valmiussuunnittelusta.pptx
STM valmiusseminaari 25-04-2024 ULANDER Soten valmiussuunnittelusta.pptx
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 JUURIKKALA Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SNELLMAN Näkökulmia hyvinvointialueohjaukseen...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HYVÖNEN Valmiuskeskus ja verkostot - Käytännö...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 TULOKAS Sosiaali- ja terveydenhuollon varautu...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LOKKA Eloisa valmiussuunnittelu.pptx
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LOKKA Eloisa valmiussuunnittelu.pptxSTM valmiusseminaari 25-04-2024 LOKKA Eloisa valmiussuunnittelu.pptx
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LOKKA Eloisa valmiussuunnittelu.pptx
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 SATAKUNTA Maakunnan yhteinen tilannekeskus Sa...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 AHONEN Näkökulmia hyvinvointialueiden ohjauks...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 LAMPILINNA THL Hyvinvointialueiden kansalline...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HAKALA CER-direktiivi.pdf
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HAKALA CER-direktiivi.pdfSTM valmiusseminaari 25-04-2024 HAKALA CER-direktiivi.pdf
STM valmiusseminaari 25-04-2024 HAKALA CER-direktiivi.pdf
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptx
STM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptxSTM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptx
STM valmiusseminaari 26-04-2024 RVL Laajamittaisen maahantulon hallinta.pptx
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 KORHONEN Varautumisen lainsäädännön kehittämi...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 BLANCO SEQUEIROS Näkökulmia hyvinvointialueid...
 
STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...
STM valmiusseminaari 25-04-2024 PAPUNEN Sote-järjestämislain muutos - valmius...
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 SAARI Laajamittaisen maahantulon toimintaympä...
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 VÄÄTÄMÖINEN Maahantulo valmius.pdf
STM valmiusseminaari 26-04-2024 VÄÄTÄMÖINEN Maahantulo valmius.pdfSTM valmiusseminaari 26-04-2024 VÄÄTÄMÖINEN Maahantulo valmius.pdf
STM valmiusseminaari 26-04-2024 VÄÄTÄMÖINEN Maahantulo valmius.pdf
 
STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...
STM valmiusseminaari 26-04-2024 HEIKKILÄ SPR Varautuminen laajamittaiseen maa...
 

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Syrjäytyminen

 • 2. Syrjäytyminen Syrjäytyminen viittaa niihin toiminnan ja Vallankäyttö tarpeentyydytyksen puutetiloihin, jotka ovat seurausta yhteiskunnan keskeisten Itsensä toteuttaminen, Osallisuus toiminta-alueiden ulkopuolelle jäämisestä Poikkeavuus tai joutumisesta ja näillä toiminta-alueilla tarvittavien ja jaettavien elämänhallintaresurssien puutteista. Elintaso Yhteisyyssuhteet, Toimintamahdollisuudet sosiaalinen tuki Köyhyys Avuttomuus Tuotanto Uusintaminen Anna-Liisa Lämsä 19.3.2013
 • 3. Syrjäytyminen kasautuvana huono-osaisuutena Erityisesti käsitteellä syrjäytyminen viitataan kasautuvaan huono-osaisuuteen, erilaisten hyvinvointipuutteiden kasautumiseen samoille yksilöille tai ihmisryhmille niin, että ne eivät ole enää hallittavissa. taloudellinen Ongelmien kasaantuessa eri ongelmat voivat olla toistensa syitä ja seurauksia. sosiaalinen vallan- käytöllinen Anna-Liisa Lämsä 19.3.2013
 • 4. Syrjäytyminen Elämänhallinta Syrjäytymisvaara Syrjäytyminen Syrjäytyminen ei ole kuitenkaan pysyvä tila, jonne joku tai jotkut putoavat. Sen sijaan se on liikettä elämänhallinnan ja syrjäytymisen välillä. Kuka hyvänsä voi olla elämänsä jossain vaiheessa vaarassa syrjäytyä jostakin. Ongelmista voi kuitenkin useimmiten selviytyä vaikeuksista huolimatta Lasten ja nuorten syrjäytyminen viittaa ennen muuta syrjäytymisvaaraan, syrjäytymiseen normaalina pidettävästä kasvusta ja kehityksestä • kasvuolojen puutteet • nuoren oma toiminta ©Lämsä A-L 2008 Anna-Liisa Lämsä 19.3.2013
 • 5. Syrjäytyminen asiakkuuksina Elämänhallinta Syrjäytymisvaara Syrjäytyminen Yksittäiset Integraatio Varhainen tuki hyvinvointipuutteet Pikkuasiakkuus Karsiutuminen Syrjäytymisvaara Vakava syrjäytymisvaara Marginalisaatio Hyvinvointipuutteiden Segregaatio Korjaava työ kasaantuminen Ammattiasiakkuus Anna-Liisa Lämsä 19.3.2013
 • 6. Syrjäytyminen prosessina • Pahimmillaan syrjäytyminen prosessina on kuin juna, joka tietyn kulminaatiopisteen ohitettuaan jatkaa eteenpäin • Ongelmien kasautuminen ja pitkittyminen • Avuttomuus/toivottomuus ylitsepääsemättömiltä tuntuvien ongelmien edessä → Niin nuoren kuin hänen kanssaan toimivien aikuistenkin luottamus selviytymisen mahdollisuuksiin voi olla koetuksella Anna-Liisa Lämsä 19.3.2013
 • 7. 1990-luvun laman vaikutukset hyvinvointiin • Peruspalveluiden supistukset vaikuttivat kaikkein voimakkaimmin niiden elämään, joiden omat resurssit olivat kaikkein rajallisimmat • Esim. resurssien niukkeneminen samanaikaisesti sekä kotona että koulussa • Ehkäisevistä palveluista tinkiminen  korjaavien palveluiden tarpeen kasvu muutaman vuoden viiveellä  aiemmat säästöt muuttuivat kuluiksi Lastensuojelun, erityisopetuksen ja mielenterveyspalvelujen tarpeen kasvu Anna-Liisa Lämsä 19.3.2013
 • 8. Sosiaaliset suhteet turvaverkkona – Erilaisista ongelmatilanteista selviytyvät parhaiten ne, jotka saavat tarvittaessa tukea lähiyhteisöltään (Lämsä 2009) • Läheisten tuki • Vertaistuki • Ammattilaiset Anna-Liisa Lämsä 19.3.2013
 • 9. Sosiaaliset suhteet ja verkostot ja toivo – Toivo kuuluu elämän olemukseen ja se on myös olennainen osa ihmisyyttä. Sen merkitys korostuu elämän käännekohdissa. Toiset ihmiset tärkeitä toivon ylläpitäjiä. (Jari Kylmä) – Toivon ylläpitäminen ei ole pakoa todellisuudesta. Siinä otetaan realiteetit huomioon. – Joskus jo pienen pieni toivon kipinä voivat olla ratkaisevan tärkeitä: elämä jatkuu vaikeista kokemuksista huolimatta. ”Toivo pitää sydämen ehjänä” (Anthony Brewer) Anna-Liisa Lämsä 19.3.2013