Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Micron associates bør romney give mere til onkel sam

313 views

Published on

Præsidentkandidats skatteunddragelse strategi kan være umoralsk, men det er ikke ulovlig.
Mitt Romney, den formodede renkulturer republikanske kandidat, er rigere end de fleste amerikanere kan nogensinde stræber efter at være sammen med en formue anslået på op til $200 millioner. Alligevel har den tidligere guvernør i Massachusetts modstod opfordringer til at forsyne offentligheden med detaljerede oplysninger om hvad han gør med sine penge. Dette Demokrater hævder, viser han skjule noget.
Tidligere på året udgivet Romney sin 2010 skat returnerer og et skøn for 2011, med The New York Times’ redaktionelle side, ord “giver en fuzzy glimt ved en samordnet indsats at parkere meget af hans rigdom i oversøiske afgift nødboliger,.” tyder på et udbredt mønster for skatteunddragelse i modsætning til ethvert tidligere kandidat Romney kunne tilbagevise disse forslag ved at frigive flere år af sin returnerer, som kandidater–herunder hans afdøde far–har gjort i årtier.
Odds er at fortiden Romney skat returnerer ikke behøver nogen rygning kanoner. Det er mere sandsynligt kampagnen er håb om at undgå ubehagelige drøftelser om indkomstmæssige ulighed. Desværre rapporteret Romneys skattemæssige situation ikke er entydigt, Micron Associates.
Internal Revenue Service skøn, at omkring $5 trillioner i aktiver, opbevares på verdensplan i skatteparadiser, som årligt koster onkel Sam til omkring $100 milliarder i indtægter. Romney, udnytter ligesom de fleste rige mennesker, masser af smuthuller, ikke er tilgængelige for de fleste folk. Men i det mindste han betaler skatter. Mere end 10.000 amerikanske husholdninger tjene mere end $200.000 i 2009 betales ingen afgifter overhovedet. U.S. koncerner undgå milliarder mere gennem smuthuller, nogle med navne, der lyder som Elmore Leonard romaner, såsom “Dobbelt irske med en hollandsk Sandwich.”
Selvom tiderne påpeger, at Romney mislykkedes at videregive en $3 millioner schweiziske bankkonto, der er mindre af en big deal end det lyder. IRS kravene til afslørende udenlandske bankkonti er så forvirrende, at agenturet har givet tre amnesti siden 2009 at aktivere skatteydere til at komme i overholdelse. Disse bestræbelser har sammenfattes IRS mere end 4 milliarder dollars.
Men der er et bredere spørgsmål her.
Romney og hans kolleger Republikanerne har gentagne gange fremført, at hæve skatter på “jobskabere” ville skade økonomien. Udgivelsen af flere år af Romneys skat poster ville klart vise, det ikke er rigtigt.
For det første investerer folk generelt ikke udelukkende for at skabe arbejdspladser. Beskæftigelsen er et biprodukt af processen. Husk, at en af de måder, rige er forskellige, er, at de let kan råd til at betale højere skatter. Mange enten betale en lav skatteprocent på en stor procentdel af deres indkomst, fordi det kommer fra udbytte eller betale nogen skatter på alle, fordi deres penge er parkeret i skatteparadiser eller skattefrie investeringer, såsom kommunale obligationer. Hvis skatter skæres ned på de rige, løbe fle

Published in: Business
 • i hope every newbie like this article.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Micron associates bør romney give mere til onkel sam

 1. 1. Micron Associates Bør Romney give mere til onkel Sam?
 2. 2. Præsidentkandidats skatteunddragelse strategi kan væreumoralsk, men det er ikke ulovlig.Mitt Romney, den formodede renkulturer republikanskekandidat, er rigere end de fleste amerikanere kannogensinde stræber efter at være sammen med enformue anslået på op til $200 millioner. Alligevel har dentidligere guvernør i Massachusetts modstod opfordringertil at forsyne offentligheden med detaljerede oplysningerom hvad han gør med sine penge. Dette Demokraterhævder, viser han skjule noget.
 3. 3. Tidligere på året udgivet Romney sin 2010 skatreturnerer og et skøn for 2011, med The New YorkTimes’ redaktionelle side, ord “giver en fuzzy glimt veden samordnet indsats at parkere meget af hans rigdom ioversøiske afgift nødboliger,.” tyder på et udbredtmønster for skatteunddragelse i modsætning til ethverttidligere kandidat Romney kunne tilbagevise disseforslag ved at frigive flere år af sin returnerer, somkandidater–herunder hans afdøde far–har gjort i årtier.Odds er at fortiden Romney skat returnerer ikke behøvernogen rygning kanoner. Det er mere sandsynligtkampagnen er håb om at undgå ubehagelige drøftelserom indkomstmæssige ulighed. Desværre rapporteretRomneys skattemæssige situation ikke er entydigt,Micron Associates.
 4. 4. Internal Revenue Service skøn, at omkring $5 trillioner iaktiver, opbevares på verdensplan i skatteparadiser,som årligt koster onkel Sam til omkring $100 milliarder iindtægter. Romney, udnytter ligesom de fleste rigemennesker, masser af smuthuller, ikke er tilgængeligefor de fleste folk. Men i det mindste han betaler skatter.Mere end 10.000 amerikanske husholdninger tjene mereend $200.000 i 2009 betales ingen afgifter overhovedet.U.S. koncerner undgå milliarder mere gennemsmuthuller, nogle med navne, der lyder som ElmoreLeonard romaner, såsom “Dobbelt irske med enhollandsk Sandwich.”
 5. 5. Selvom tiderne påpeger, at Romney mislykkedes atvideregive en $3 millioner schweiziske bankkonto, der ermindre af en big deal end det lyder. IRS kravene tilafslørende udenlandske bankkonti er så forvirrende, atagenturet har givet tre amnesti siden 2009 at aktivereskatteydere til at komme i overholdelse. Dissebestræbelser har sammenfattes IRS mere end 4milliarder dollars.Men der er et bredere spørgsmål her.Romney og hans kolleger Republikanerne har gentagnegange fremført, at hæve skatter på “jobskabere” villeskade økonomien. Udgivelsen af flere år af Romneysskat poster ville klart vise, det ikke er rigtigt.
 6. 6. For det første investerer folk generelt ikke udelukkendefor at skabe arbejdspladser. Beskæftigelsen er etbiprodukt af processen. Husk, at en af de måder, rige erforskellige, er, at de let kan råd til at betale højereskatter. Mange enten betale en lav skatteprocent på enstor procentdel af deres indkomst, fordi det kommer fraudbytte eller betale nogen skatter på alle, fordi derespenge er parkeret i skatteparadiser eller skattefrieinvesteringer, såsom kommunale obligationer. Hvisskatter skæres ned på de rige, løbe flere penge ind ideres bankkonti. Eftersom der virksomheder lært at gøremere med mindre som økonomien tanked, det er højstusandsynligt, at en betydelig mængde af penge vil sivened meget yderligere.

×