Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2. centímetre a centímetre

270 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

2. centímetre a centímetre

  1. 1. HABILITATS DE RECERCAHABILITATS DE RECERCA FER HIPÒTESISFER HIPÒTESIS • Activitat: Centímetre a centímetre. Mostrem qualsevol quadre a partir d’un forat i procurem fer hipòtesis sobre el conjunt. De primer el forat es fa ben petit. De mica en mica el forat es va fent més gran (o bé n’apareixen d’altres) i a cada nova des-coberta les hipòtesis són més afinades. També es pot fer mostrant primer una cantonada i a poc a poc anar fent emergir l’obra. En aquest cas, com més gran sigui la reproducció, millor. Aquí es pot encetar una conversa sobre la relació entre la descoberta i la idea de fer hipòtesis més o menys ajustades, segons el que es vagi esbrinant. També és una activitat per exercitar la destresa de relacions entre les parts i el tot.

×