Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zadanie 4.2

334 views

Published on

Janusz Korczak Zadanie 4.2

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zadanie 4.2

  1. 1. Książeczka Praw Dziecka Bibliografia● http://www.eurotest.pl/produkt/zestawy- edukacyjne/prawa-dziecka.html
  2. 2. Nauka i oświata ● Każde dziecko ma prawo do nauki i oświaty.
  3. 3. Nietykalność Osobista ● Dzieci mają prawo do nietykalności osobistej.
  4. 4. Opieka Medyczna ● Młodzi ludzie mają prawo do opieki medycznej.
  5. 5. Prywatność ● Dzieci mają prawo również do prywatności.

×