SlideShare a Scribd company logo
1 of 86
Download to read offline
‫يت‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬ ‫روابط‬‫يت‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬ ‫روابط‬
‫ص‬ :‫هـــود‬ ،‫سور‬‫ص‬ :‫هـــود‬ ،‫سور‬22
‫ص‬ :‫يـوسف‬‫ص‬ :‫يـوسف‬2121
‫ص‬ :‫الرعد‬‫ص‬ :‫الرعد‬3434
‫ص‬ :‫اء‬‫س‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ص‬ :‫اء‬‫س‬‫س‬‫ل‬‫ا‬7474
‫ص‬ :‫الجر‬‫ص‬ :‫الجر‬4949
‫ص‬ :‫اهي‬‫ر‬‫ب‬‫س‬‫ا‬‫ص‬ :‫اهي‬‫ر‬‫ب‬‫س‬‫ا‬4343
‫ص‬ :‫نحل‬‫ل‬‫ا‬‫ص‬ :‫نحل‬‫ل‬‫ا‬5656
‫علوي‬ ‫وفاء‬ :‫عداد‬‫س‬‫ا‬‫علوي‬ ‫وفاء‬ :‫عداد‬‫س‬‫ا‬
1‫]الية‬ ‫في‬ :‫الولى‬ ‫الثلث‬ ‫اليات‬ ‫بين‬ ‫للربط‬ (1‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫جاء‬ [‫الكتاب‬‫الكي‬،‫]الية‬ ‫وفي‬2‫عن‬ [
:‫تشابات‬‫م‬
‫ـ‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫ك‬‫ت‬‫ب‬ ‫ت‬‫ك‬‫ح‬‫ح‬‫أ‬‫ۥۥ‬‫ه‬‫ۥ‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬‫ۥ‬‫ث‬‫ن‬‫ۥ‬‫ل‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ت‬‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫ل‬‫ص‬‫ۥ‬‫ف‬‫ي‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ح‬‫تيـ‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬‫ر‬﴿١﴾‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫دۥ‬‫ۥ‬‫ب‬‫بع‬‫ت‬ ‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫ن‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬
‫يـ‬‫ت‬‫ذ‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬‫يـ‬ ‫ت‬‫ش‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫و‬‫ر‬﴿٢﴾‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫وا‬‫ۥ‬‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫غ‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ث‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ت‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬ ‫ب‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ح‬ ‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ع‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫م‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫م‬ ‫ب‬‫س‬‫س‬‫م‬ ‫ل‬‫ب‬‫ج‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬‫ت‬‫ت‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬‫ب‬‫و‬
‫تيـ‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬ ‫م‬‫و‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫بـاف‬‫خ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫ف‬ ‫ا‬‫و‬‫ل‬‫ب‬‫بو‬‫ت‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ض‬‫ب‬‫ف‬ ‫ـل‬‫ض‬‫ب‬‫ف‬ ‫ى‬‫ت‬‫ذ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ر‬﴿٣﴾‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬‫ر‬‫ۥ‬‫ك‬‫ۥ‬‫ع‬‫ت‬‫ج‬‫ب‬‫ۥو‬‫ه‬‫ب‬‫و‬
‫ي‬‫ت‬‫د‬‫ب‬‫ق‬ ‫ء‬ ‫ب‬‫ش‬ ‫ت‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫ك‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ر‬﴿٤‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ث‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ۥ‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ﴾‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ور‬‫دۥ‬ ‫ۥ‬‫ص‬‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ۥ‬‫ابب‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ث‬ ‫ب‬‫ون‬ ‫ۥ‬‫ش‬‫غ‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ح‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ف‬‫خ‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬
‫ـ‬ ‫ت‬‫ۥس‬‫ي‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫س‬‫ر‬‫ت‬‫ات‬‫ب‬‫تذ‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫ع‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫ون‬‫ت‬‫ور‬‫دۥ‬ ‫س‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬﴿٥﴾
2‫حرف‬ ‫انتشار‬ ‫لحظ‬ ،‫سطر‬ ‫تحته‬ ‫وما‬ ‫اللون‬ ‫بنفس‬ ‫كتب‬ ‫ما‬ ‫تأمل‬ (‫اء‬‫ر‬‫ل‬‫ا‬.‫ز‬
‫من‬ ‫جزء‬‫حكم‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬‫أي‬‫عبادة‬‫ا‬.‫وحده‬‫]الية‬ ‫وفي‬3‫من‬ ‫جزء‬ ‫عن‬ [‫العبادة‬‫أي‬‫تتغفار‬‫س‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫بة‬‫و‬‫الت‬.‫ز‬
~
**﴿‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫ك‬‫ت‬‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫ل‬‫ص‬‫ۥ‬‫ف‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬ ‫ا‬‫ى‬‫ي‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬‫ب‬‫ع‬ ‫انا‬‫ب‬‫ء‬‫ر‬‫ۥ‬‫ق‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ۥ‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬٣﴾‫فصلت‬
‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫ك‬ ‫ـر‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬﴿**‫ت‬‫ب‬ ‫ت‬‫ك‬‫ح‬‫ح‬‫أ‬‫ۥ‬‫ث‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ۥ‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬‫ت‬‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫ل‬‫ص‬‫ۥ‬‫ف‬‫ن‬‫ۥ‬‫ل‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ي‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ح‬﴿ ‫تيـر‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬١‫هود‬ ﴾
‫بعد‬ ‫هود‬ ‫سورة‬ ‫في‬﴿‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫ك‬ ‫ـر‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬﴾:‫بالهمزة‬ ‫ابدأ‬‫الهمزة‬‫في‬﴿‫ت‬‫ب‬ ‫ت‬‫ك‬‫ح‬‫ح‬‫أ‬﴾‫تسبق‬‫الفاء‬‫في‬﴿‫ت‬‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫ل‬‫ص‬‫ۥ‬‫ف‬.﴾
‫فصلت‬ ‫سورة‬ ‫وفي‬ .[‫فصلت‬ ‫و‬ ‫]أحكمت‬ ‫جاءت‬ ‫هود‬ ‫سورة‬ ‫في‬ :‫الطول‬ ‫السورة‬ ‫في‬ ‫الطول‬ ‫والجملة‬
.‫فقط‬ [‫]فصلت‬ ‫جاءت‬
‫يـر‬‫ت‬‫ذ‬‫ب‬‫ن‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫ن‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫دۥ‬‫ۥ‬‫ب‬‫بع‬‫ت‬ ‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫يـر‬ ‫ت‬‫ش‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫و‬﴿٢﴾‫ت‬‫ه‬‫ـ‬‫ـي‬‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ب‬‫و‬‫ۥـ‬‫ت‬ ‫ۥ‬‫ث‬ ‫ۥ‬‫ـك‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫وا‬‫ۥ‬‫ـر‬‫ت‬‫ف‬‫غ‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ك‬‫ع‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫م‬‫ۥ‬‫ي‬
‫ا‬‫ا‬‫ن‬ ‫ب‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ح‬ ‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫م‬‫ى‬‫ى‬‫م‬ ‫ب‬‫س‬‫س‬‫م‬ ‫ل‬‫ب‬‫ج‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬‫ۥۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ض‬‫ب‬‫ف‬ ‫ل‬‫ض‬‫ب‬‫ف‬ ‫ى‬‫ت‬‫ذ‬ ‫ۥ‬‫ك‬ ‫ت‬‫ت‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫بـاف‬‫خ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫ف‬ ‫ا‬‫و‬‫ل‬‫ب‬‫بو‬‫ت‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫و‬
﴿ ‫تيـر‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬ ‫م‬‫و‬‫ب‬‫ي‬٣‫هود‬ ‫سورة‬ ﴾
‫اللفظ‬ ‫نفس‬ ‫جاء‬ ‫ــ‬﴿‫و‬‫ۥ‬‫ـر‬‫ت‬‫ف‬‫غ‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ا‬‫ۥ‬‫ـك‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫ه‬‫ـ‬‫ـي‬‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ب‬‫و‬‫ۥـ‬‫ت‬ ‫ۥ‬‫ث‬﴾.‫السلم‬ ‫عليهما‬ ‫وشعيب‬ ‫هود‬ ‫قصة‬ ‫في‬
‫لفظ‬ ‫جاء‬ ،‫السلم‬ ‫عليه‬ ،‫صالح‬ ‫قصة‬ ‫وفي‬﴿‫و‬‫ۥ‬‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫غ‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬‫ۥ‬‫ه‬‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ت‬ ‫ۥ‬‫ث‬.﴾
‫الية‬ ‫في‬ ‫ــ‬3‫اربط‬﴿‫ۥ‬‫ك‬‫ع‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫م‬‫ۥ‬‫ي‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬ ‫ب‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ح‬ ‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫م‬...‫ۥۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ض‬‫ب‬‫ف‬ ‫ل‬‫ض‬‫ب‬‫ف‬ ‫ى‬‫ت‬‫ذ‬ ‫ۥ‬‫ك‬ ‫ت‬‫ت‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬‫ب‬‫و‬﴾‫بشى‬‫ل‬‫ب‬:﴿‫يـر‬ ‫ت‬‫ش‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫و‬﴿٢.﴾
‫ت‬‫ي‬‫ت‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫بن‬‫ب‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫م‬‫تس‬‫ب‬
‫هود‬ ‫سورة‬
2
~
‫ج‬
‫ا‬‫ل‬‫ب‬ ‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫س‬‫ح‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫س‬‫ي‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬ ‫ت‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬ ‫ۥ‬‫ش‬‫ر‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫و‬ ‫م‬‫ي‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ة‬‫ت‬ ‫ت‬‫ت‬‫س‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ب‬‫ض‬‫ر‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫م‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫خ‬ ‫ى‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ۥو‬‫ه‬‫ب‬‫و‬
‫ت‬‫ئ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ل‬‫ۥ‬‫ق‬‫ت‬‫ت‬‫ـو‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫د‬‫ـ‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫ـون‬‫ۥ‬‫ث‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ع‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬﴿ ‫تي‬‫ب‬‫س‬‫م‬ ‫ر‬ ‫ت‬‫س‬ ‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫ر‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫ك‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬٧﴾‫ت‬‫ئ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬
‫ل‬‫أ‬‫نب‬‫ر‬‫خ‬‫بة‬‫د‬‫و‬‫دۥ‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫ح‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ب‬‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫م‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫ع‬‫ن‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ل‬‫م‬‫ت‬‫بت‬ ‫ب‬‫اق‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫و‬ ‫م‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫ع‬ ‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫و‬‫ۥ‬‫ص‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫س‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫م‬‫ت‬‫ي‬‫ت‬‫ت‬‫ح‬‫ٱ‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬‫ۥ‬‫ۥ‬‫ه‬ ‫ۥ‬‫تس‬‫ب‬ ‫ب‬‫ي‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬
﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ء‬‫ت‬‫ز‬‫ـ‬ ‫تب‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ي‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ا‬‫م‬٨﴾‫ت‬‫ئ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ل‬‫أ‬‫ـا‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬‫ب‬‫ذ‬﴿ ‫ور‬‫ۥ‬‫ف‬‫ب‬‫ك‬ ‫حوس‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫نب‬‫ع‬‫ب‬‫ز‬‫ب‬‫ن‬ ‫ۥ‬‫ث‬ ‫ا‬‫ة‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫ر‬ ‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ـ‬ ‫ب‬‫نس‬
‫ل‬
‫ل‬‫ل‬‫أ‬٩﴾
‫ت‬‫ئ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬‫ب‬‫ذ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬ ‫ب‬‫ض‬ ‫دب‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫بع‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬﴿ ‫ۥور‬‫خ‬‫ب‬‫ف‬ ‫ح‬‫ت‬‫ر‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫لات‬‫ت‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫بب‬‫ه‬‫ب‬‫ذ‬١٠﴾
‫ل‬
‫ا‬‫ل‬‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬
﴿ ‫تي‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬ ‫ر‬‫ج‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ة‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫غ‬‫م‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬ ‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬ ‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫و‬ ‫وا‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ص‬١١﴾
1‫تقرأ‬ ‫لما‬ (﴿‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ف‬‫خ‬﴾‫و‬﴿‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ون‬ ‫ۥ‬‫ش‬‫غ‬﴾‫آية‬5،‫تذكر‬﴿‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫با‬‫ه‬‫ر‬‫ب‬‫ق‬﴿﴾‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫با‬‫ه‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫د‬‫و‬﴾‫آية‬6‫و‬﴿‫ت‬ ‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ت‬‫ة‬﴾‫آية‬7.
‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ث‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ۥ‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ور‬‫دۥ‬ ‫ۥ‬‫ص‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ح‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ف‬‫خ‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ون‬‫س‬‫ـر‬ ‫ت‬‫ۥس‬‫ي‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ۥ‬‫ابب‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ث‬ ‫ب‬‫ون‬ ‫ۥ‬‫ش‬‫غ‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫ع‬‫ۥ‬‫ي‬
‫ت‬‫ات‬‫ب‬‫تـذ‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ت‬‫ور‬‫ـدۥ‬ ‫س‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬﴿٥۞ ﴾‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ت‬‫ض‬‫ر‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ب‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫د‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬‫با‬‫ه‬‫ۥ‬‫ق‬‫ز‬‫ت‬‫ر‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ۥ‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ر‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ه‬‫ا‬
‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫د‬‫و‬‫ب‬‫ه‬﴿ ‫تي‬‫ب‬‫س‬‫م‬ ‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫ك‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ۥ‬‫ك‬ ‫ا‬٦‫ب‬‫و‬ ﴾‫ۥ‬‫ه‬‫ت‬‫ف‬ ‫ب‬‫ض‬‫ر‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫م‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫خ‬ ‫ى‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫و‬‫ت‬ ‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫و‬ ‫م‬‫ي‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ة‬
‫ۥ‬‫ش‬‫ر‬‫ب‬‫ع‬‫ۥ‬‫ه‬‫ۥ‬‫ت‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫ت‬‫و‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫د‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ث‬‫و‬‫ۥ‬‫ع‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ب‬‫ت‬‫ل‬‫ۥ‬‫ق‬ ‫ت‬‫ئ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ل‬‫ب‬ ‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫س‬‫ح‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫س‬‫ي‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬
﴿ ‫تي‬‫ب‬‫س‬‫م‬ ‫ر‬ ‫ت‬‫س‬ ‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫ر‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫ك‬٧﴾
2‫إيقاع‬ ‫لحظ‬ ‫الربط‬ ‫لتعزيز‬ (﴿‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬﴾‫في‬‫الية‬ ‫آخر‬5‫الية‬ ‫وبداية‬6‫و‬]‫لهاء‬‫ا‬[‫اليتين‬ ‫في‬6‫و‬7.
3‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫الربط‬ (﴿‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬﴾‫في‬﴿‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬‫با‬‫ه‬‫ۥ‬‫ق‬‫ز‬‫ت‬‫ر‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬﴾‫و‬﴿‫ت‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬﴾‫تمييزالية‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫يفيد‬7:‫شبيهتها‬ ‫عن‬
﴿﴾... ‫م‬‫ي‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ة‬‫ت‬ ‫ت‬‫ت‬‫س‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ب‬‫ض‬‫ر‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫م‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫خ‬ ‫ى‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ۥو‬‫ه‬‫ب‬‫و‬.
:‫لحظ‬1(﴿‫ت‬‫ئ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬﴾‫في‬ ‫الهمزة‬ ‫حرف‬ ‫وإيقاع‬ ،‫الربع‬﴿‫ل‬‫أ‬‫نب‬‫ر‬‫خ‬﴿،﴾‫ل‬‫أ‬‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬‫ب‬‫ذ‬﴿،﴾‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬‫ب‬‫ذ‬﴾‫و‬﴿
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ل‬﴾.
2(﴿‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ل‬‫ن‬﴾‫اللم‬‫منصوبة‬،﴿‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ل‬‫ۥ‬‫ل‬‫ن‬﴾‫اللم‬،‫مرفوعة‬﴿‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ل‬‫ن‬﴾‫اللم‬‫منصوبة‬.
‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫وا‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ص‬‫ب‬‫ك‬ ‫ر‬‫ج‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ة‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫غ‬‫م‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬ ‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬ ‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ب‬‫ي‬‫ـر‬﴿١١‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬ ﴾‫تب‬‫كۥ‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ض‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬
‫ب‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫وح‬‫ۥ‬‫ي‬‫كب‬‫ۥ‬‫ر‬‫د‬ ‫ب‬‫ص‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ق‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬ ‫ضب‬‫ب‬‫و‬‫ير‬‫ت‬‫ذ‬‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬ ‫و‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ب‬‫ك‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ز‬‫نـ‬‫ح‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ـو‬‫ب‬‫ل‬ ‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫أ‬
﴿ ‫يل‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫و‬ ‫ء‬ ‫ب‬‫ش‬ ‫ت‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫ك‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬١٢﴾
.‫الصدر‬ ‫ضيق‬ ‫بضده‬ ‫الصبر‬ ‫اربط‬﴿‫وا‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ص‬﴾‫ــ‬﴿‫كب‬‫ۥ‬‫ر‬‫د‬ ‫ب‬‫ص‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ق‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ضب‬‫ب‬‫و‬.﴾
‫ج‬
~
‫هود‬ ‫سورة‬
3
] ‫اليات‬ ‫في‬7،8،10.‫التوالي‬ ‫على‬ [
‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫كۥ‬‫ت‬‫ر‬ ‫تب‬‫ب‬‫ض‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫وح‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ن‬‫ب‬‫ك‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ز‬‫ن‬‫ح‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ب‬‫ل‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫كب‬‫ۥ‬‫ر‬‫د‬ ‫ب‬‫ص‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ق‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ضب‬‫ب‬‫و‬‫و‬‫ل‬‫أ‬‫ۥۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬
﴿ ‫يـل‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫و‬ ‫ء‬ ‫ب‬‫ش‬ ‫ت‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫ك‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫يـر‬‫ت‬‫ذ‬‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬١٢﴾‫م‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ۥ‬‫ه‬‫ى‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬‫ر‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫س‬ ‫ت‬‫ش‬‫ب‬‫ع‬‫ت‬‫ب‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ت‬‫ح‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬ ‫ل‬‫ۥ‬‫ق‬
‫ۦ‬‫ت‬ ‫ت‬‫ل‬‫ث‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ۥ‬‫م‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ع‬‫د‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ت‬‫د‬‫ب‬‫ـ‬ ‫ب‬‫ص‬ ‫ۥ‬‫نت‬‫ۥ‬‫ك‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ۥون‬‫د‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ط‬١٣‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫ف‬ ﴾‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫ي‬‫جت‬
‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫م‬‫ـ‬‫ل‬‫ت‬‫ع‬‫ت‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ز‬‫ن‬‫ح‬‫أ‬‫ۥ‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬ ‫بـل‬‫ه‬‫ـ‬‫ب‬‫ف‬ ‫ب‬‫ۥو‬‫ه‬ ‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬‫ل‬ ‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ـون‬‫ۥ‬‫م‬‫ـ‬‫ت‬‫ل‬‫س‬‫س‬‫م‬﴿١٤﴾‫ب‬‫ة‬‫و‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫يدۥ‬‫ت‬‫ر‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬
‫ا‬‫ب‬ ‫تب‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ت‬‫ز‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ن‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬﴿ ‫ب‬‫ون‬ ‫ۥ‬‫بس‬‫خ‬‫ب‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫م‬‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ف‬‫ب‬‫ۥو‬‫ن‬١٥﴾
﴿‫وا‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ص‬‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬ ‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫و‬:‫]هود‬ ﴾11[.‫فريدة‬‫وجاء‬‫في‬‫اضع‬‫و‬‫ال‬ ‫بق‬
:‫متشابات‬
‫اربط‬‫لفظ‬‫كبي‬‫في‬﴿‫ر‬‫ج‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ة‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫غ‬‫م‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬‫تيـر‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬﴾:‫]هود‬11‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ [﴿‫م‬‫و‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬‫تيـر‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬﴾:‫]هود‬3.[
‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬‫يدۥ‬‫ت‬‫ر‬‫ۥ‬‫ي‬‫ب‬‫ة‬‫و‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ن‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬‫تم‬‫ه‬‫ـ‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ف‬‫ب‬‫ۥو‬‫ن‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫تب‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ت‬‫ز‬‫ب‬‫و‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬﴿‫ب‬‫ون‬ ‫ۥ‬‫بس‬‫خ‬‫ب‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫و‬١٥‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬﴾
‫ت‬‫ف‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫س‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ة‬‫ب‬‫ـر‬‫ت‬‫خ‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ط‬‫تـ‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫ـار‬‫لن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ص‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ـل‬‫ت‬‫ط‬‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ا‬‫م‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫م‬‫ع‬‫ب‬‫ي‬١٦﴾‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬
‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ـ‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫د‬‫ت‬‫ه‬‫ـا‬ ‫ب‬‫ش‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ـ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫ك‬ ‫ۦ‬‫ت‬ ‫ت‬‫ل‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬ ‫ا‬‫ة‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫ر‬‫ب‬‫و‬ ‫ـا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫م‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫وس‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬
‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ر‬‫ۥ‬‫ف‬‫ك‬‫ب‬‫ي‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬‫ۥ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ـدۥ‬‫ت‬‫ع‬‫و‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ـار‬‫لن‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬ ‫ت‬‫اب‬‫ب‬‫ز‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ۥ‬‫بـك‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫ب‬‫ث‬‫ك‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫تك‬‫ل‬‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫س‬‫ق‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ـة‬‫ب‬‫ي‬‫ر‬‫ت‬‫م‬ ‫ت‬‫ف‬
‫ت‬‫اس‬‫لن‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬﴿١٧﴾
1(﴿‫ب‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫وح‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬﴿،﴾‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ى‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬﴿،﴾‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ع‬‫ت‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ز‬‫ن‬‫ح‬‫أ‬﴾:‫الضمير‬‫على‬ ‫يعود‬‫القرآن‬.‫الكريم‬
2(﴿‫ـ‬‫ب‬‫ت‬‫س‬﴾‫في‬﴿
‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ۥ‬‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ط‬﴾‫و‬﴿‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫ي‬‫جت‬﴾‫للربط‬‫بين‬‫اليتيين‬13‫و‬14.
3‫اليتيين‬ ‫بين‬ ‫الرابط‬ (14‫و‬15﴿‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫س‬‫س‬‫م‬:﴾‫الق‬ ‫السل‬‫يقول‬‫ربنا‬‫آتنا‬‫في‬‫الدنيا‬‫حسنة‬‫وفي‬
‫الخرة‬.‫حسنة‬‫و‬‫يرجو‬ ‫الكافر‬﴿‫ا‬‫ب‬ ‫تب‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ت‬‫ز‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ن‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ة‬‫و‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬﴾.‫فقط‬
‫تتبع‬‫قول‬‫الكفار‬﴿ :‫ن‬‫ب‬‫ك‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ز‬‫ن‬‫ح‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬﴿،﴾‫م‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ى‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬.﴾
1‫الية‬ ‫في‬ (15﴿‫ن‬‫ب‬‫م‬‫يدۥ‬‫ت‬‫ر‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫ة‬‫و‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ن‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬﴾‫وفي‬‫الية‬16‫جزاؤهم‬﴿‫ت‬‫ف‬‫ت‬‫ة‬‫ب‬‫ـر‬‫ت‬‫خ‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬....﴾
2‫فعل‬ ‫لحظ‬ (‫كن‬.‫الثلث‬ ‫اليات‬ ‫في‬
3‫تقرأ‬ ‫لما‬ (﴿‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ط‬﴾‫تذكر‬﴿‫ـ‬‫ب‬‫ب‬‫ة‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫ي‬﴾‫والية‬17‫حرف‬ ‫في‬ ‫والشتراك‬ ‫المعنى‬ ‫في‬ ‫التضاد‬ ‫)لحظ‬‫الباء‬.(
‫هود‬ ‫سورة‬
4
﴿‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬ ‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫و‬.﴾
1:‫بسؤال‬ ‫اليتين‬ ‫ابتداء‬ ‫لحظ‬ (﴿‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ف‬‫ن‬‫ب‬‫م‬﴾‫آية‬17‫و‬﴿‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ظ‬‫ل‬‫أ‬﴾‫آية‬18.
‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ف‬‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫تـ‬‫ل‬‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ـان‬‫ب‬‫ك‬‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ـد‬‫ت‬‫ه‬‫ا‬ ‫ب‬‫ش‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ه‬‫ـ‬‫ت‬‫ل‬‫ـ‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬ ‫ا‬‫ة‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫ر‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫م‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫وس‬‫ۥ‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ـ‬‫ت‬‫ك‬ ‫ۦ‬
‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ۥ‬‫ه‬‫دۥ‬‫ت‬‫ع‬‫و‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ـار‬‫لن‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬ ‫ت‬‫اب‬‫ب‬‫ـز‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ر‬‫ۥ‬‫ف‬‫ك‬‫ب‬‫ي‬‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫ي‬‫ر‬‫ت‬‫م‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ۥ‬‫بك‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫تك‬‫ل‬‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫س‬‫ق‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬
﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫اس‬‫لن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ب‬‫ث‬‫ك‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬١٧﴾‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ون‬ ‫ضۥ‬‫ب‬‫ر‬‫ع‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬ ‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ذ‬‫ب‬‫ك‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ى‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ت‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ظ‬‫ل‬‫أ‬
﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ة‬‫ب‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫م‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ك‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ء‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ؤ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬ ‫دۥ‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬‫ش‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫م‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬١٨﴾
‫؟‬
‫؟‬
...﴿‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬﴾:‫]هود‬17[،‫متشابهة‬،‫لتثبيتها‬‫اربطها‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬﴿‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬﴾.‫الية‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫قبلها‬
:‫تشابات‬‫م‬
2‫المتشابهة‬ ‫ثبت‬ (﴿‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ظ‬‫ل‬‫أ‬﴾‫بالواو‬،‫قبلها‬ ‫بما‬﴿‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ۦ‬‫ت‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬﴿ ﴾‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ر‬‫ۥ‬‫ف‬‫ك‬‫ب‬‫ي‬.﴾
3(‫هاء‬‫في‬ ‫الضمير‬﴿‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫د‬‫ت‬‫ه‬‫ا‬ ‫ب‬‫ش‬‫ۥ‬‫ه‬‫ـ‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬﴿﴾‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫ي‬‫ر‬‫ت‬‫م‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ۥ‬‫بك‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫ۥ‬‫ه‬﴾‫تعود‬‫على‬‫القرآن‬.‫الكريم‬
‫ـا‬‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ذ‬‫ب‬‫ك‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ى‬‫ب‬‫ب‬‫ـت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ت‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ـم‬‫ب‬‫ل‬‫ظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬‫دۥ‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬‫ش‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ول‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫م‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ون‬‫ضۥ‬‫ب‬‫ر‬‫ع‬‫ۥ‬‫ي‬‫ت‬‫ء‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ؤ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬
‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ة‬‫ب‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫م‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ك‬١٨﴾‫ب‬‫سون‬‫د‬ ‫ۥ‬‫ص‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫تيل‬‫ب‬ ‫ب‬‫س‬ ‫ن‬‫ب‬‫ع‬
﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬ ‫ۥ‬‫ه‬ ‫ت‬‫ة‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫خ‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫تٱ‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ع‬ ‫ا‬‫ب‬‫ۥونب‬‫غ‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬١٩﴾‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ض‬‫ر‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ز‬‫ت‬‫ج‬‫ع‬‫ۥ‬‫م‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ن‬‫و‬‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ب‬‫ل‬
‫ۥ‬‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ۥم‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫ف‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫ـ‬ ‫ضب‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫و‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ۥون‬‫د‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ك‬‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫ع‬‫م‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ع‬‫ي‬‫ت‬‫ط‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ي‬‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬
﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ـر‬ ‫ت‬‫ص‬‫ب‬‫ۥ‬‫ي‬٢٠﴾‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ذ‬‫ـ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫ـر‬ ‫ت‬‫بس‬‫خ‬‫م‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫ع‬ ‫ل‬‫ضب‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥم‬‫ه‬ ‫ب‬‫س‬‫ۥ‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ا‬‫م‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ب‬‫ي‬٢١‫ب‬‫ل‬ ﴾
‫ب‬‫م‬‫ب‬‫ر‬‫ب‬‫ج‬‫م‬‫ۥ‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬ ‫ۥ‬‫ه‬ ‫ت‬‫ة‬‫ب‬‫ـر‬‫ت‬‫خ‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ـر‬ ‫ب‬‫س‬‫خ‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬﴿٢٢‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬ ‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ﴾
‫م‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫خ‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ۥ‬‫ه‬ ‫ت‬‫ة‬‫ن‬‫ب‬‫ج‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫بب‬‫ب‬‫ص‬‫ل‬‫أ‬٢٣‫ت‬‫ـي‬‫ب‬‫ق‬‫ي‬‫ت‬‫ر‬‫ب‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ـ‬‫ب‬‫ث‬‫ب‬‫م‬۞ ﴾‫ت‬‫ل‬ ‫ب‬‫ص‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ى‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬ ‫ب‬‫ك‬
‫ت‬‫ع‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ي‬ ‫ت‬‫ص‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ر‬‫ك‬‫ب‬‫بذ‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫بل‬‫ث‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ن‬ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ي‬ ‫بل‬‫ه‬٢٤﴾
1(﴿‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬﴾‫و‬﴿‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬﴾‫في‬‫النص‬‫تعود‬.‫الول‬ ‫الفريق‬ ‫على‬﴿‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ذ‬‫ب‬‫ك‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ى‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬‫م‬.﴾
:‫هم‬ ‫الثاني‬ ‫والفريق‬﴿... ‫م‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫لخ‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬ ‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬.﴾
2،‫الول‬ ‫الفريق‬ (﴿‫ت‬‫ل‬ ‫ب‬‫ص‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ى‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬ ‫ب‬‫ك‬﴾،‫الثاني‬ ‫والفريق‬﴿‫ت‬‫ع‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ي‬ ‫ت‬‫ص‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬.﴾
3‫و‬ .[‫]كان‬ ‫فعل‬ ‫بإيقاع‬ ‫اليات‬ ‫بين‬ ‫الربط‬ ‫عزز‬ (﴿‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬ ‫ت‬‫بس‬‫خ‬﴾‫و‬﴿‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬ ‫ب‬‫س‬‫خ‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬﴾.‫متتاليتين‬ ‫آيتين‬ ‫في‬
‫هود‬ ‫سورة‬
5
‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫العراف‬ ‫آية‬ ‫جاءت‬﴿‫ۥ‬‫ه‬﴾‫واحدة‬‫وجاءت‬‫آيات‬‫هود‬:‫و]يوسف‬37:‫]فصلت‬ ‫و‬ [7‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ [﴿‫ۥ‬‫ه‬﴾.‫مرتين‬
‫تشابات‬‫م‬
1‫جاء‬ :‫السورة‬ ‫في‬ ‫الثاني‬ ‫والقسم‬ ‫الول‬ ‫القسم‬ ‫بين‬ ‫للربط‬ (﴿‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫ث‬‫ب‬‫م‬﴾‫و‬﴿‫ا‬‫بل‬‫ث‬‫ب‬‫م‬﴾‫في‬‫الية‬24‫وبعدها‬
‫تضرب‬ ‫اليات‬ ‫بدأت‬‫مثال‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬.‫النفوس‬ ‫وتربية‬ ‫الدعوة‬ ‫في‬ ‫الكريم‬ ‫القرآن‬ ‫كعادة‬ ‫الغابرة‬ ‫القوام‬ ‫بقصص‬
‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫ث‬‫ب‬‫م‬‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ق‬‫ي‬‫ت‬‫ر‬‫ب‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ى‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬ ‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ل‬ ‫ب‬‫ص‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ي‬ ‫ت‬‫ص‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ن‬ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ي‬ ‫بل‬‫ه‬‫ت‬‫ع‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ا‬‫ـل‬‫ب‬‫ث‬‫ـ‬‫ب‬‫م‬‫ك‬‫ب‬‫بذ‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ر‬﴿ ‫ب‬‫ون‬٢٤‫د‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ﴾
‫ل‬‫أ‬‫ر‬‫ي‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬ ‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫ۥو‬‫ن‬ ‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬ ‫ب‬‫س‬‫ت‬‫ل‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫ن‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ذ‬‫ـ‬‫س‬‫م‬ ‫ير‬‫ت‬‫ب‬﴿ ‫ي‬٢٥﴾‫بع‬‫ت‬ ‫ل‬ ‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫دۥ‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ت‬‫ل‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫باف‬‫خ‬‫ل‬‫أ‬
‫م‬‫و‬‫ب‬‫ي‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬﴿٢٦﴾‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ف‬‫ح‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫وا‬‫ۥ‬‫ـر‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫ك‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ك‬‫ى‬‫ب‬‫ـر‬‫ب‬‫ن‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫ث‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ب‬‫ش‬‫ب‬‫ب‬ ‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫ك‬‫ى‬‫ب‬‫ـر‬‫ب‬‫ن‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ل‬‫أ‬
‫ىت‬‫ح‬‫أ‬‫لر‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ى‬‫ت‬‫د‬‫ـا‬‫ب‬‫ب‬ ‫ـا‬‫ب‬‫ن‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬‫ذ‬‫ا‬‫ب‬‫ر‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ه‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ى‬‫ب‬‫ر‬‫ب‬‫ن‬ ‫ـا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬﴿ ‫ب‬‫تي‬‫ب‬‫ت‬‫ذ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫س‬‫ن‬ ‫ۥ‬‫بظ‬‫ن‬ ‫ل‬‫ب‬‫ب‬ ‫ت‬‫ـل‬‫ض‬‫ب‬‫ف‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ـ‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬٢٧﴾‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬
‫ۥ‬‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ء‬‫ب‬‫ر‬‫ل‬‫أ‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ا‬‫ة‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫ر‬ ‫ت‬‫ن‬‫بى‬‫ت‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫نت‬‫ۥ‬‫ك‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ت‬‫ع‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫د‬‫ن‬‫ـت‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ۥ‬‫ع‬‫ب‬‫ف‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬‫بـا‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫نـت‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫با‬‫ه‬‫ـو‬‫ۥ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ۥ‬‫م‬‫ت‬‫ز‬‫ـ‬‫ـل‬‫ۥ‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬
‫ب‬‫ۥون‬‫ه‬‫ت‬‫ر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬﴿٢٨﴾
‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ع‬ ‫ا‬‫ب‬‫ۥونب‬‫غ‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫تيل‬‫ب‬ ‫ب‬‫س‬ ‫ن‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫دسون‬ ‫ۥ‬‫ص‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫**﴿أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫و‬﴿‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬ ‫ت‬‫ة‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫خ‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫تٱ‬‫ب‬٤٥‫اف‬‫ر‬‫ع‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬ ﴾
‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ع‬ ‫ا‬‫ب‬‫ۥونب‬‫غ‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫تيل‬‫ب‬ ‫ب‬‫س‬ ‫ن‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫دسون‬ ‫ۥ‬‫ص‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫**﴿أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ة‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫خ‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫تٱ‬‫ب‬‫ۥ‬‫ه‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬١٩‫هود‬ ﴾
~
3‫حرف‬ ‫إيقاع‬ ‫تأمل‬ (‫العين‬‫في‬﴿‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ا‬‫ة‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫ع‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫د‬‫ن‬‫ت‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ۥ‬‫ع‬‫ب‬‫ف‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬‫ۥ‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬﴾‫لتقول‬ ‫كي‬﴿‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ا‬‫ة‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫ر‬.﴾
﴿‫ب‬‫ف‬‫ح‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬﴾‫بالفاء‬:‫]هود‬ ‫سورتي‬ ‫في‬ ‫إل‬ ‫ترد‬ ‫لم‬27:‫[وا]لمؤمنون‬33[(‫السلم‬ ‫عليه‬ ‫نوح‬ ‫قصة‬ ‫)في‬.
:‫تشابات‬‫م‬
2‫في‬ ‫بالحروف‬ ‫الربط‬ (...﴿‫م‬‫و‬‫ب‬‫ي‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬﴿٢٦‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ف‬ ﴾‫ح‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬...﴾:‫الفاصلة‬ ‫تثبيت‬ ‫في‬ ‫ايضا‬ ‫يفيد‬﴿‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬.﴾
‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬‫ۥ‬‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ء‬‫ب‬‫ر‬‫ل‬‫أ‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫نت‬‫ۥ‬‫ك‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ا‬‫ة‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫ر‬ ‫ت‬‫ن‬‫بى‬‫ت‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬‫ب‬‫و‬‫با‬‫ه‬‫و‬‫ۥ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ۥ‬‫م‬‫ت‬‫ز‬‫ۥل‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ۥ‬‫ع‬‫ب‬‫ف‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫د‬‫ن‬‫ت‬‫ع‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬
﴿ ‫ب‬‫ۥون‬‫ه‬‫ت‬‫ر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬ ‫با‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬٢٨‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ﴾‫ۥ‬‫ك‬‫ۥ‬‫لل‬‫س‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ب‬‫رى‬‫ج‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ال‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ت‬‫د‬‫ت‬‫ار‬‫ب‬‫تط‬‫ب‬ ‫نب‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬
‫ت‬‫ل‬‫ـن‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫تم‬‫ه‬‫تـ‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫ـ‬‫س‬‫م‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ـ‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬‫ۥ‬‫ـك‬‫ى‬‫ب‬‫ر‬‫ل‬‫أ‬﴿ ‫ب‬‫ـون‬‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫ه‬‫ـ‬ ‫ب‬‫ت‬ ‫ـا‬‫ا‬‫م‬‫ـو‬‫ب‬‫ق‬٢٩‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ت‬‫ن‬ ‫ۥ‬‫ـر‬ ‫ۥ‬‫نـص‬‫ب‬‫ي‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫م‬‫ـو‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ﴾
‫م‬‫ۥ‬‫دتس‬‫ب‬‫ر‬‫ب‬‫ط‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ر‬‫ك‬‫ب‬‫بذ‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬٣٠﴾‫ۥ‬‫ل‬‫ـو‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ـن‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫بز‬‫خ‬ ‫ى‬‫ت‬‫د‬‫ن‬‫ت‬‫ع‬ ‫ـم‬‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ب‬‫بي‬‫غ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬
‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ۥ‬‫ن‬‫ۥ‬‫ي‬‫لع‬‫أ‬ ‫ى‬‫ت‬‫بر‬‫د‬‫ز‬‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫بي‬‫خ‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫م‬‫ۥ‬ ‫يب‬‫ت‬‫ت‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ذ‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫تم‬‫ه‬ ‫ت‬‫س‬‫ۥ‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ت‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬
﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬٣١﴾
~
~~~
‫هود‬ ‫سورة‬
6
1‫لفظ‬ ‫جاء‬ (﴿‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬﴾3‫اسمها‬ ‫في‬ ‫حروف‬ ‫بثلثة‬ ‫اربطها‬ ‫هود‬ ‫سورة‬ ‫آية‬ ‫في‬ ‫مرات‬.
:‫تشابات‬‫م‬
1(3‫مرات‬﴿‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬﴾‫الية‬ ‫في‬31‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫تذكر‬ ‫و‬ ‫الكلم‬ ‫بكثرة‬ ‫توحي‬﴿‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ث‬‫ك‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫د‬‫ت‬‫ج‬﴾‫في‬‫الية‬32.
2‫انتشار‬ ‫لحظ‬ (‫الراء‬‫اليتين‬ ‫في‬34‫و‬35.
‫ل‬‫ۥ‬‫ق‬﴿ **‫ۥ‬‫ول‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬‫ل‬‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫بي‬‫غ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫بز‬‫خ‬ ‫ى‬‫ت‬‫د‬‫ن‬‫ت‬‫ع‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ۥ‬‫ع‬‫ت‬‫ب‬‫ت‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬
﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ر‬‫ك‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫ت‬‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ي‬ ‫ت‬‫ص‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ى‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ى‬‫ت‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ي‬ ‫بل‬‫ه‬ ‫ل‬‫ۥ‬‫ق‬ ‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫وح‬‫ۥ‬‫ي‬٥٠‫نعام‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬ ﴾
‫ج‬
**﴿‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫بي‬‫غ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫بز‬‫خ‬ ‫ى‬‫ت‬‫د‬‫ن‬‫ت‬‫ع‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ول‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ى‬‫ت‬‫بر‬‫د‬‫ز‬‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬
﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ذ‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫تم‬‫ه‬ ‫ت‬‫س‬‫ۥ‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ت‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫ا‬‫بي‬‫خ‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫م‬‫ۥ‬ ‫يب‬‫ت‬‫ت‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ن‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ۥ‬‫ن‬‫ۥ‬‫ي‬‫لع‬‫أ‬٣١‫هود‬ ﴾
2‫ترد‬ ‫لم‬ (﴿‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬﴾‫دون‬﴿‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬﴾‫النعام‬ ‫سورة‬ ‫في‬.
3‫بعد‬ (﴿‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬،﴾‫في‬ ‫الهمزة‬﴿
‫ل‬
‫ا‬‫ۥ‬‫ع‬‫ت‬‫ب‬‫ت‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬﴾‫في‬ ‫الواو‬ ‫تسبق‬﴿‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ك‬‫ۥ‬‫ن‬‫ۥ‬‫ي‬‫لع‬‫أ‬ ‫ى‬‫ت‬‫بر‬‫د‬‫ز‬‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫ول‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬﴾‫في‬
‫هود‬ ‫سورة‬.
‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ب‬‫بي‬‫غ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫بز‬‫خ‬ ‫ى‬‫ت‬‫د‬‫ن‬‫ت‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ۥ‬‫ول‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ك‬‫ۥ‬‫ن‬‫ۥ‬‫ي‬‫لع‬‫أ‬ ‫ى‬‫ت‬‫بر‬‫د‬‫ز‬‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬
‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫م‬‫ۥ‬ ‫يب‬‫ت‬‫ت‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ذ‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫تم‬‫ه‬ ‫ت‬‫س‬‫ۥ‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ت‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫ا‬‫بي‬‫خ‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬٣١﴾‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬‫ـا‬‫ب‬‫ن‬‫ـ‬‫ب‬‫ت‬‫ل‬‫دب‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ج‬ ‫د‬‫ب‬‫ق‬ ‫ۥ‬‫وح‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬
‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ث‬‫ك‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫د‬‫ت‬‫ج‬‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ت‬‫ح‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ت‬‫د‬‫ب‬‫ـ‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫نت‬‫ۥ‬‫ك‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬ ‫نب‬‫دۥ‬‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ت‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ت‬‫ب‬٣٢‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬ ﴾‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫يك‬‫ت‬‫ت‬‫ح‬‫ٱ‬‫ب‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬ ‫ب‬‫ش‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ۥ‬‫م‬‫ت‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬‫ع‬﴿ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ز‬‫جت‬٣٣‫ب‬‫ف‬‫ن‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ﴾‫ۥ‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ى‬‫ت‬‫ح‬‫ۥص‬‫ن‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ر‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ـان‬‫ب‬‫ك‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫ح‬ ‫ب‬‫نص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫س‬‫دت‬‫ت‬‫ر‬‫ب‬‫ۥو‬‫ه‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫و‬‫غ‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫يـدۥ‬
‫ب‬‫ر‬‫ۥـ‬‫ت‬ ‫ت‬‫ه‬‫ـ‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫ـك‬‫س‬‫ب‬‫ر‬﴿ ‫ب‬‫ـون‬‫ۥ‬‫ع‬‫ـ‬‫ب‬‫ج‬٣٤﴾‫ب‬‫ـون‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ق‬‫ـ‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ل‬‫أ‬‫ـ‬‫ب‬‫ت‬‫ـ‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ر‬‫ۥ‬‫ه‬‫ى‬‫ت‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ـل‬‫ۥ‬‫ق‬‫ـ‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ر‬‫ۥۥ‬‫ه‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫ف‬‫ج‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫ر‬‫ى‬‫ت‬‫م‬‫ا‬‫ـ‬‫ب‬‫ب‬ ‫نب‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ىء‬
‫ۥ‬‫ت‬‫ت‬‫ر‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬﴿٣٥﴾
‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ى‬‫ب‬‫ـر‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬‫ت‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ل‬‫ۥ‬‫ق‬‫ۥۥ‬‫ه‬‫ۥ‬‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ـر‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫ف‬‫ى‬‫ت‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ر‬‫ج‬
‫ل‬
‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ىء‬‫ت‬‫ر‬‫ـ‬‫ب‬‫ب‬ ‫نب‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬‫ت‬‫ر‬ ‫ۥ‬‫ت‬﴿٣٥﴾‫ب‬ ‫ت‬‫وح‬‫ح‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ۥوح‬‫ن‬ ‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ن‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ـؤ‬‫ۥ‬‫ي‬‫د‬‫ب‬‫ق‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫م‬‫ـو‬‫ب‬‫ق‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ب‬‫ـن‬‫ب‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬‫ف‬‫ب‬‫ي‬ ‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ـا‬‫ب‬‫م‬‫تـ‬‫ب‬ ‫ـس‬‫ت‬‫ئ‬‫ب‬‫ت‬‫بب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫ع‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ل‬٣٦﴾‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ص‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬
‫ل‬‫ٱ‬‫ت‬‫ب‬‫ع‬‫ـا‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ۥ‬‫ي‬‫ـا‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ي‬‫ح‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫و‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ر‬‫غ‬‫س‬‫م‬ ‫م‬‫ۥ‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ظ‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ت‬‫ـن‬‫ب‬‫ت‬‫بط‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬٣٧﴾‫ۥ‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ص‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ر‬‫ب‬‫م‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬
‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ح‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫س‬‫وا‬‫ۥ‬‫ر‬‫ت‬‫خ‬‫ـ‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ب‬‫ت‬‫س‬‫وا‬‫ۥ‬‫بر‬‫خ‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫ف‬ ‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ب‬‫ن‬‫س‬‫ۥ‬‫بر‬‫خ‬‫ب‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ۥ‬‫نك‬‫ت‬‫م‬‫ب‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫بر‬‫خ‬﴿٣٨‫ب‬‫ف‬ ﴾‫ب‬‫س‬‫ب‬‫ف‬‫و‬
‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ت‬‫ت‬‫ح‬‫ٱ‬‫ب‬‫ي‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫بع‬‫ت‬‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫س‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ت‬‫ز‬ ‫ۥ‬‫ي‬‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬﴿ ‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫س‬‫م‬٣٩﴾
.‫الكريم‬ ‫القرآن‬ ‫في‬ ‫البلغية‬ ‫الفنون‬ ‫من‬ ‫التكرار‬
~
~
~
7
‫هود‬ ‫سورة‬
‫صل‬
‫الربط‬‫بالفاء‬‫بين‬‫ب‬‫ي‬﴿‫ف‬﴾‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫و‬‫ل‬‫ل‬‫﴿أ‬‫ۥ‬‫ف‬﴾ ‫ب‬‫ل‬‫تثبيت‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫يفيد‬‫يفعلون‬.‫يعملون‬ ‫نقول‬ ‫ل‬ ‫كي‬
:‫تشابات‬‫م‬
‫بحرف‬ ‫الربط‬ ‫ــ‬‫الحاء‬‫في‬﴿‫ـ‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ح‬‫س‬‫ل‬﴾‫و‬﴿‫ب‬‫ح‬‫نب‬ ‫ۥ‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬ ‫ا‬‫ب‬‫ذ‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬‫ت‬﴾‫و‬﴿
‫ل‬‫أ‬‫ح‬... ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ل‬‫ت‬‫م‬‫ـ‬﴾‫مهم‬‫جدا‬‫لتثبيت‬‫ح‬‫تى‬
‫ب‬‫ي‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ت‬‫ب‬ ‫س‬‫ت‬‫ئ‬‫ب‬‫ت‬‫بب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬ ...﴿**‫ف‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬٣٦‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ص‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ﴾‫ۥ‬‫ف‬﴿...‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ۥ‬‫ي‬‫لع‬‫ٱ‬‫ت‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬٣٧‫هود‬ ﴾
**﴿‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ۥ‬‫ي‬‫لع‬‫ٱ‬‫ت‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ص‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ي‬‫ح‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ر‬‫غ‬‫س‬‫م‬ ‫م‬‫ۥ‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ظ‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ت‬‫بط‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬﴿٣٧‫هود‬ ﴾
**﴿‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ب‬‫ح‬‫و‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ي‬‫ح‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ۥ‬‫ي‬‫لع‬‫ٱ‬‫ت‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ج‬‫و‬‫ب‬‫ز‬ ‫ل‬ ‫ۥ‬‫ك‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬ ‫ۥ‬‫ور‬‫س‬‫ن‬‫لت‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ار‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫و‬ ‫نب‬ ‫ۥ‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬ ‫ا‬‫ب‬‫ذ‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫ف‬
‫م‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ت‬‫س‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ه‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ن‬‫ث‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ر‬‫غ‬‫س‬‫م‬ ‫م‬‫ۥ‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ظ‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ت‬‫بط‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬﴿٢٧‫الؤمنون‬ ﴾
.‫التفصيل‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫فيها‬ ‫نوح‬ ‫قصة‬ ‫لن‬ ‫أطول‬ ‫المؤمنون‬ ‫وآية‬ ‫الختصار‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫هود‬ ‫آية‬
‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫بع‬‫ت‬ ‫ب‬‫ف‬‫و‬ ‫ب‬‫س‬‫ب‬‫ف‬‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ت‬‫ت‬‫ح‬‫ٱ‬‫ب‬‫ي‬‫ـ‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ت‬‫ز‬ ‫ۥ‬‫ي‬ ‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬‫ت‬‫ح‬﴿ ‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫س‬‫م‬ ‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫س‬‫ل‬٣٩﴾‫ب‬‫ح‬‫ا‬‫ب‬‫ذ‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬‫ت‬‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬‫ب‬‫ـار‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫و‬ ‫نب‬ ‫ۥ‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫أ‬
‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ۥ‬‫ق‬ ‫ۥ‬‫ور‬‫س‬‫ن‬‫لت‬‫ل‬‫أ‬‫ح‬‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ن‬‫ث‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ج‬‫و‬‫ب‬‫ز‬ ‫ل‬ ‫ۥ‬‫ك‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ل‬‫ت‬‫م‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ه‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ت‬‫س‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬‫ۥ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫م‬‫يل‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ق‬﴿٤٠۞ ﴾‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫م‬‫تس‬‫ب‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬‫ر‬‫ل‬‫أ‬‫ا‬‫ب‬‫ى‬ ‫ى‬‫ر‬‫ج‬‫ب‬‫م‬﴿ ‫ي‬‫ت‬‫ح‬‫ر‬ ‫ور‬‫ۥ‬‫ف‬‫ب‬‫غ‬‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ى‬ ‫ب‬‫ت‬‫س‬‫ر‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫و‬٤١﴾
‫مع‬ ‫تتشابه‬ ‫لنها‬﴿‫ب‬‫ف‬‫نب‬ ‫ۥ‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬ ‫ا‬‫ب‬‫ذ‬
‫ل‬
‫ا‬﴾‫و‬﴿‫ب‬‫و‬‫نب‬ ‫ۥ‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬ ‫ا‬‫ب‬‫ذ‬
‫ل‬
‫ا‬﴾‫في‬.‫السورة‬
‫و‬﴿
‫ل‬‫أ‬‫ح‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ل‬‫ت‬‫م‬‫ـ‬﴾‫تتشابه‬‫مع‬﴿‫ۥ‬‫ل‬‫اس‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬﴾]:‫المؤمنون‬27.[
‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ض‬‫ر‬‫ل‬‫ٱ‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ى‬‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ل‬‫أ‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ۥ‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫س‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬‫ي‬‫ت‬‫غ‬‫ب‬‫و‬ ‫ى‬‫ت‬‫ع‬‫ت‬‫ل‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ض‬‫ۥ‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ض‬‫ت‬‫ل‬‫ى‬‫ت‬‫د‬‫و‬‫ۥ‬‫ج‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ـى‬‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫و‬
‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬ ‫ا‬‫دا‬‫ع‬‫ۥ‬‫ب‬﴿٤٤.﴾
‫الية‬ ‫تفصيل‬ ‫ــ‬44:‫حفظها‬ ‫لتيسير‬
‫صل‬
12345
~
‫ب‬ ‫ت‬‫ه‬‫ب‬‫و‬‫ى‬‫ت‬‫ر‬ ‫ب‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫بت‬‫ج‬‫و‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ف‬‫ب‬‫ع‬‫م‬ ‫ن‬‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ع‬‫م‬ ‫ب‬‫ب‬‫ك‬‫ر‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬ ‫ل‬‫ت‬‫ز‬‫ع‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥوح‬‫ن‬ ‫بى‬‫د‬ ‫نب‬‫ب‬‫و‬ ‫ـالت‬‫ب‬‫ب‬‫جت‬‫ل‬‫ل‬ ‫ب‬‫ك‬
﴿ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ر‬‫ـ‬‫ت‬‫ف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬٤٢‫ـل‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ج‬ ‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ى‬‫ت‬‫و‬‫لـا‬ ‫ب‬‫س‬ ‫ب‬‫ل‬‫ـا‬‫ب‬‫ق‬ ﴾‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ت‬‫ن‬‫ۥ‬‫م‬ ‫ت‬‫ص‬‫ع‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ـ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ي‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬ ‫ت‬‫اص‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬
‫ب‬‫م‬‫ت‬‫ح‬‫ر‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ۥ‬‫ج‬‫و‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ۥ‬ ‫نب‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫و‬﴿ ‫ب‬‫ـي‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫ـر‬‫ـغ‬‫ۥ‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫ف‬٤٣‫ب‬‫ل‬‫يـ‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫و‬ ﴾‫ى‬‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ل‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ض‬‫ر‬‫ل‬‫ٱ‬‫ـ‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ب‬‫م‬‫ۥ‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫س‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬
‫ى‬‫ت‬‫ع‬‫ت‬‫ل‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫يض‬‫ت‬‫غ‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬ ‫ت‬‫ض‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫و‬﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬ ‫ا‬‫دا‬‫ع‬‫ۥ‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬‫ى‬‫ت‬‫د‬‫و‬‫ۥ‬‫ج‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬٤٤﴾
‫هود‬ ‫سورة‬
:‫تشابات‬‫م‬
8
‫صل‬
‫في‬ ‫التاء‬ :‫البجدي‬ ‫الترتيب‬ ‫نطبق‬﴿‫بـ‬‫ت‬‫ۥ‬‫ون‬‫ۥ‬‫ك‬﴾‫تسبق‬‫الياء‬‫في‬﴿‫ـ‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ت‬‫ت‬‫ح‬‫ٱ‬﴾.
:‫تشابات‬‫م‬
‫اربط‬﴿‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫و‬﴾‫و‬﴿‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫و‬﴾‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬﴿‫بى‬‫د‬ ‫نب‬‫ب‬‫و‬:﴾= ‫نادى‬‫قول‬.(‫الية‬ ‫)في‬ ‫مرتفع‬ ‫بصوت‬
‫ل‬‫ت‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬ ‫ل‬‫ۥ‬‫ق‬﴿**‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫بع‬‫ت‬ ‫ب‬‫ف‬‫و‬ ‫ب‬‫س‬‫ب‬‫ف‬‫بـ‬‫ت‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ت‬‫ار‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ة‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥۥ‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫ون‬‫ۥ‬‫ك‬
﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ف‬‫ۥ‬‫ي‬١٣٥﴾‫نعام‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬
‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ى‬‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ض‬‫ر‬‫ل‬‫ٱ‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ى‬‫ت‬‫د‬‫و‬‫ۥ‬‫ج‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬ ‫ت‬‫ض‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫يض‬‫ت‬‫غ‬‫ب‬‫و‬ ‫ى‬‫ت‬‫ع‬‫ت‬‫ل‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫س‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫و‬‫ع‬‫ۥ‬‫ب‬‫دا‬‫ا‬
‫ب‬‫ـي‬‫ت‬‫م‬‫ـ‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫م‬‫ـو‬‫ب‬‫ق‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬﴿٤٤﴾‫بى‬‫د‬‫ـا‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫و‬‫ۥۥ‬‫ه‬‫ـ‬‫ب‬‫ر‬ ‫ـوح‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫ـا‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ف‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫ـل‬‫ه‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫س‬‫ق‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫كب‬‫ـدب‬‫ع‬‫ب‬‫و‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫و‬
﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬ ‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬ ‫ب‬‫ـك‬‫ح‬‫ل‬‫أ‬٤٥‫ۥ‬‫ـوح‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ـا‬‫ب‬‫ق‬ ﴾‫ۥۥ‬‫ه‬‫ـ‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫ـس‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬ ‫ت‬‫ـل‬‫ه‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ـن‬‫لل‬‫بـس‬‫ت‬ ‫ب‬‫ـل‬‫ب‬‫ف‬ ‫ـح‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬ ‫ب‬‫ص‬ ‫ۥ‬‫ـر‬‫ـي‬‫ب‬‫غ‬ ‫ـل‬‫ب‬‫م‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ـ‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ب‬‫ـس‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ـا‬‫ب‬‫م‬‫ـل‬‫ت‬‫ع‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬﴿ ‫ب‬‫ـي‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ه‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ج‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫ـون‬‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ت‬ ‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ـك‬ ‫ۥ‬‫ظ‬‫ت‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬٤٦‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫تـك‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ذ‬‫ـو‬‫ۥ‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ب‬‫ل‬‫ـا‬‫ب‬‫ق‬ ﴾
‫ب‬ ‫ب‬‫لل‬‫س‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ـس‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ـا‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ت‬‫ع‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ت‬‫ل‬﴿ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬ ‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫خ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ن‬‫ۥ‬‫ك‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬ ‫ب‬‫ح‬‫ر‬‫ب‬‫ت‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬ ‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫بغ‬‫ت‬ ‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫و‬٤٧﴾
‫ۥ‬‫نك‬‫ت‬‫م‬ ‫ۥ‬‫بر‬‫خ‬‫س‬‫ب‬‫ن‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫ف‬ ‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫وا‬‫ۥ‬‫بر‬‫خ‬‫س‬‫ب‬‫ت‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫وا‬‫ۥ‬‫ر‬‫ت‬‫خ‬‫ـ‬ ‫ب‬‫س‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ح‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ر‬‫ب‬‫م‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ص‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫**﴿و‬
﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫بر‬‫خ‬‫س‬‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ك‬٣٨﴾‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫بع‬‫ت‬ ‫ب‬‫ف‬‫و‬ ‫ب‬‫س‬‫ب‬‫ف‬‫ـ‬‫ب‬‫ي‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫س‬‫م‬ ‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫س‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ت‬‫ز‬ ‫ۥ‬‫ي‬ ‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ت‬‫ت‬‫ح‬‫ٱ‬﴿٣٩‫هود‬ ﴾
~~
~
﴿٤٧﴾‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ت‬‫ب‬ ‫تط‬‫ب‬‫ه‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫وح‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫س‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ر‬‫م‬‫ب‬‫م‬‫ح‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬‫ن‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ۥم‬‫ه‬ ‫س‬‫س‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫ي‬ ‫ۥ‬‫ث‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ۥ‬‫ع‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫م‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫ت‬‫س‬ ‫م‬‫ب‬‫م‬‫ح‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫ع‬‫م‬
‫ـا‬‫ـن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬﴿ ‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫اب‬‫ب‬‫ـذ‬‫ب‬‫ع‬٤٨‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ت‬ ﴾‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ب‬‫ب‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ح‬‫ـو‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ت‬‫ب‬‫بي‬‫غ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ه‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫بع‬‫ت‬ ‫ب‬‫نت‬‫ۥ‬‫ك‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫ك‬‫ۥ‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬‫ن‬‫ت‬‫م‬
﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ت‬‫ۥ‬‫م‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬ ‫ب‬‫ة‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ت‬‫ب‬‫ص‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬ ‫ا‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬٤٩﴾
2‫انتشار‬ (‫من‬:‫في‬﴿‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ب‬‫ين‬‫ت‬ ‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫خ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬﴾،﴿‫ـم‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫تس‬‫ب‬‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬،﴾﴿‫ن‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫ع‬‫م‬،﴾﴿‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬،﴾
:‫لحظ‬1‫بين‬ ‫المعنى‬ ‫تقارب‬ (‫لعل‬‫ا‬‫و‬:‫ح‬‫ٱ‬‫نب‬﴿‫ت‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬﴾‫و‬﴿‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ت‬‫ل‬ ‫ب‬‫س‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ت‬‫ع‬‫ۦ‬﴾‫و‬﴿‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ه‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫بع‬‫ت‬﴾‫في‬‫اليتين‬47‫و‬49.
﴿‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ب‬‫بي‬‫غ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬﴿ ،﴾‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬﴾.
‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ح‬‫ۥو‬‫ن‬ ‫ت‬‫ب‬‫بي‬‫غ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ت‬‫ب‬‫ص‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬ ‫ا‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫ك‬‫ۥ‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ه‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫بع‬‫ت‬ ‫ب‬‫نت‬‫ۥ‬‫ك‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ت‬‫ۥ‬‫م‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬ ‫ب‬‫ة‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ق‬
﴿٤٩﴾‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫و‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ۥ‬‫م‬ ‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ۥ‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ي‬‫ۥ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ۥ‬‫ي‬‫ب‬‫غ‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬‫دۥ‬‫ۥ‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬ ‫اا‬‫د‬‫ۥو‬‫ه‬ ‫ۥ‬‫باه‬‫خ‬‫ل‬‫أ‬ ‫اد‬٥٠﴾
: ‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫اليتين‬ ‫بين‬ ‫اربط‬﴿‫ب‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬﴾‫و‬﴿‫ب‬‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫و‬﴾‫حرف‬ ‫وإيقاع‬‫العي‬‫الية‬ ‫آخر‬ ‫في‬49‫وبداية‬‫الية‬50.
‫هود‬ ‫سورة‬
‫صل‬
‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬ ‫ب‬‫لل‬‫س‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫تـك‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ذ‬‫ـو‬‫ۥ‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬‫ـل‬‫ت‬‫ع‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ت‬‫ل‬ ‫ب‬‫س‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ن‬‫ۥ‬‫ك‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬ ‫ب‬‫ح‬‫بـر‬‫ت‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬ ‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫بغ‬‫ت‬ ‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫خ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ت‬ ‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ين‬
9
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa
6 min sourat houde ila al issraa

More Related Content

What's hot

14 min sourat annabaa ila annass
14 min sourat annabaa ila annass14 min sourat annabaa ila annass
14 min sourat annabaa ila annassalaouiouafa
 
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakaraalaouiouafa
 
7 min sourat al kahfe ila al mouminoun
7 min sourat al kahfe ila al mouminoun7 min sourat al kahfe ila al mouminoun
7 min sourat al kahfe ila al mouminounalaouiouafa
 
50 متشابهات في سورة ق
50 متشابهات في سورة ق50 متشابهات في سورة ق
50 متشابهات في سورة قRivado
 
36 متشابهات في سورة يس
36 متشابهات في سورة يس36 متشابهات في سورة يس
36 متشابهات في سورة يسRivado
 
5 متشابهات في سورة المائدة
5 متشابهات في سورة المائدة5 متشابهات في سورة المائدة
5 متشابهات في سورة المائدةRivado
 
44 متشابهات في سورة الدخان
44 متشابهات في سورة الدخان44 متشابهات في سورة الدخان
44 متشابهات في سورة الدخانRivado
 
1 mokadima wa charh al kawaid
1 mokadima wa charh al kawaid1 mokadima wa charh al kawaid
1 mokadima wa charh al kawaidalaouiouafa
 
11 متشابهات في سورة هود
11 متشابهات في سورة هود11 متشابهات في سورة هود
11 متشابهات في سورة هودRivado
 
18 متشابهات في الكهف
18 متشابهات في الكهف18 متشابهات في الكهف
18 متشابهات في الكهفRivado
 
39 متشابهات في سورة الزمر
39 متشابهات في سورة الزمر39 متشابهات في سورة الزمر
39 متشابهات في سورة الزمرRivado
 
6 متشابهات في سورة الأنعام
6 متشابهات في سورة الأنعام6 متشابهات في سورة الأنعام
6 متشابهات في سورة الأنعامRivado
 
45 متشابهات في سورة الجاثية
45 متشابهات في سورة الجاثية45 متشابهات في سورة الجاثية
45 متشابهات في سورة الجاثيةRivado
 
42 متشابهات في سورة الشورى
42 متشابهات في سورة الشورى42 متشابهات في سورة الشورى
42 متشابهات في سورة الشورىRivado
 
28 متشابهات في سورة القصص
28 متشابهات في سورة القصص28 متشابهات في سورة القصص
28 متشابهات في سورة القصصRivado
 
8 متشابهات في الأنفال
8 متشابهات في الأنفال8 متشابهات في الأنفال
8 متشابهات في الأنفالRivado
 
20 متشابهات في سورة طه
20 متشابهات في سورة طه20 متشابهات في سورة طه
20 متشابهات في سورة طهRivado
 
9 متشابهات في التوبة
9 متشابهات في التوبة9 متشابهات في التوبة
9 متشابهات في التوبةRivado
 
37 متشابهات في سورة الصافات
37 متشابهات في سورة الصافات37 متشابهات في سورة الصافات
37 متشابهات في سورة الصافاتRivado
 
35 متشابهات في سورة فاطر
35 متشابهات في سورة فاطر35 متشابهات في سورة فاطر
35 متشابهات في سورة فاطرRivado
 

What's hot (20)

14 min sourat annabaa ila annass
14 min sourat annabaa ila annass14 min sourat annabaa ila annass
14 min sourat annabaa ila annass
 
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
 
7 min sourat al kahfe ila al mouminoun
7 min sourat al kahfe ila al mouminoun7 min sourat al kahfe ila al mouminoun
7 min sourat al kahfe ila al mouminoun
 
50 متشابهات في سورة ق
50 متشابهات في سورة ق50 متشابهات في سورة ق
50 متشابهات في سورة ق
 
36 متشابهات في سورة يس
36 متشابهات في سورة يس36 متشابهات في سورة يس
36 متشابهات في سورة يس
 
5 متشابهات في سورة المائدة
5 متشابهات في سورة المائدة5 متشابهات في سورة المائدة
5 متشابهات في سورة المائدة
 
44 متشابهات في سورة الدخان
44 متشابهات في سورة الدخان44 متشابهات في سورة الدخان
44 متشابهات في سورة الدخان
 
1 mokadima wa charh al kawaid
1 mokadima wa charh al kawaid1 mokadima wa charh al kawaid
1 mokadima wa charh al kawaid
 
11 متشابهات في سورة هود
11 متشابهات في سورة هود11 متشابهات في سورة هود
11 متشابهات في سورة هود
 
18 متشابهات في الكهف
18 متشابهات في الكهف18 متشابهات في الكهف
18 متشابهات في الكهف
 
39 متشابهات في سورة الزمر
39 متشابهات في سورة الزمر39 متشابهات في سورة الزمر
39 متشابهات في سورة الزمر
 
6 متشابهات في سورة الأنعام
6 متشابهات في سورة الأنعام6 متشابهات في سورة الأنعام
6 متشابهات في سورة الأنعام
 
45 متشابهات في سورة الجاثية
45 متشابهات في سورة الجاثية45 متشابهات في سورة الجاثية
45 متشابهات في سورة الجاثية
 
42 متشابهات في سورة الشورى
42 متشابهات في سورة الشورى42 متشابهات في سورة الشورى
42 متشابهات في سورة الشورى
 
28 متشابهات في سورة القصص
28 متشابهات في سورة القصص28 متشابهات في سورة القصص
28 متشابهات في سورة القصص
 
8 متشابهات في الأنفال
8 متشابهات في الأنفال8 متشابهات في الأنفال
8 متشابهات في الأنفال
 
20 متشابهات في سورة طه
20 متشابهات في سورة طه20 متشابهات في سورة طه
20 متشابهات في سورة طه
 
9 متشابهات في التوبة
9 متشابهات في التوبة9 متشابهات في التوبة
9 متشابهات في التوبة
 
37 متشابهات في سورة الصافات
37 متشابهات في سورة الصافات37 متشابهات في سورة الصافات
37 متشابهات في سورة الصافات
 
35 متشابهات في سورة فاطر
35 متشابهات في سورة فاطر35 متشابهات في سورة فاطر
35 متشابهات في سورة فاطر
 

6 min sourat houde ila al issraa

 • 1. ‫يت‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬ ‫روابط‬‫يت‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬ ‫روابط‬ ‫ص‬ :‫هـــود‬ ،‫سور‬‫ص‬ :‫هـــود‬ ،‫سور‬22 ‫ص‬ :‫يـوسف‬‫ص‬ :‫يـوسف‬2121 ‫ص‬ :‫الرعد‬‫ص‬ :‫الرعد‬3434 ‫ص‬ :‫اء‬‫س‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ص‬ :‫اء‬‫س‬‫س‬‫ل‬‫ا‬7474 ‫ص‬ :‫الجر‬‫ص‬ :‫الجر‬4949 ‫ص‬ :‫اهي‬‫ر‬‫ب‬‫س‬‫ا‬‫ص‬ :‫اهي‬‫ر‬‫ب‬‫س‬‫ا‬4343 ‫ص‬ :‫نحل‬‫ل‬‫ا‬‫ص‬ :‫نحل‬‫ل‬‫ا‬5656 ‫علوي‬ ‫وفاء‬ :‫عداد‬‫س‬‫ا‬‫علوي‬ ‫وفاء‬ :‫عداد‬‫س‬‫ا‬
 • 2. 1‫]الية‬ ‫في‬ :‫الولى‬ ‫الثلث‬ ‫اليات‬ ‫بين‬ ‫للربط‬ (1‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫جاء‬ [‫الكتاب‬‫الكي‬،‫]الية‬ ‫وفي‬2‫عن‬ [ :‫تشابات‬‫م‬ ‫ـ‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫ك‬‫ت‬‫ب‬ ‫ت‬‫ك‬‫ح‬‫ح‬‫أ‬‫ۥۥ‬‫ه‬‫ۥ‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬‫ۥ‬‫ث‬‫ن‬‫ۥ‬‫ل‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ت‬‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫ل‬‫ص‬‫ۥ‬‫ف‬‫ي‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ح‬‫تيـ‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬‫ر‬﴿١﴾‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫دۥ‬‫ۥ‬‫ب‬‫بع‬‫ت‬ ‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫ن‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫يـ‬‫ت‬‫ذ‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬‫يـ‬ ‫ت‬‫ش‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫و‬‫ر‬﴿٢﴾‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫وا‬‫ۥ‬‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫غ‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ث‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ت‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬ ‫ب‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ح‬ ‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ع‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫م‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫م‬ ‫ب‬‫س‬‫س‬‫م‬ ‫ل‬‫ب‬‫ج‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ت‬‫ت‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫تيـ‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬ ‫م‬‫و‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫بـاف‬‫خ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫ف‬ ‫ا‬‫و‬‫ل‬‫ب‬‫بو‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ض‬‫ب‬‫ف‬ ‫ـل‬‫ض‬‫ب‬‫ف‬ ‫ى‬‫ت‬‫ذ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ر‬﴿٣﴾‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ر‬‫ۥ‬‫ك‬‫ۥ‬‫ع‬‫ت‬‫ج‬‫ب‬‫ۥو‬‫ه‬‫ب‬‫و‬ ‫ي‬‫ت‬‫د‬‫ب‬‫ق‬ ‫ء‬ ‫ب‬‫ش‬ ‫ت‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫ك‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ر‬﴿٤‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ث‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ﴾‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ور‬‫دۥ‬ ‫ۥ‬‫ص‬‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ۥ‬‫ابب‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ث‬ ‫ب‬‫ون‬ ‫ۥ‬‫ش‬‫غ‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ح‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ف‬‫خ‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬ ‫ـ‬ ‫ت‬‫ۥس‬‫ي‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫س‬‫ر‬‫ت‬‫ات‬‫ب‬‫تذ‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫ع‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫ون‬‫ت‬‫ور‬‫دۥ‬ ‫س‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬﴿٥﴾ 2‫حرف‬ ‫انتشار‬ ‫لحظ‬ ،‫سطر‬ ‫تحته‬ ‫وما‬ ‫اللون‬ ‫بنفس‬ ‫كتب‬ ‫ما‬ ‫تأمل‬ (‫اء‬‫ر‬‫ل‬‫ا‬.‫ز‬ ‫من‬ ‫جزء‬‫حكم‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬‫أي‬‫عبادة‬‫ا‬.‫وحده‬‫]الية‬ ‫وفي‬3‫من‬ ‫جزء‬ ‫عن‬ [‫العبادة‬‫أي‬‫تتغفار‬‫س‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫بة‬‫و‬‫الت‬.‫ز‬ ~ **﴿‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫ك‬‫ت‬‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫ل‬‫ص‬‫ۥ‬‫ف‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬ ‫ا‬‫ى‬‫ي‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬‫ب‬‫ع‬ ‫انا‬‫ب‬‫ء‬‫ر‬‫ۥ‬‫ق‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ۥ‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬٣﴾‫فصلت‬ ‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫ك‬ ‫ـر‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬﴿**‫ت‬‫ب‬ ‫ت‬‫ك‬‫ح‬‫ح‬‫أ‬‫ۥ‬‫ث‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ۥ‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬‫ت‬‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫ل‬‫ص‬‫ۥ‬‫ف‬‫ن‬‫ۥ‬‫ل‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ي‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ح‬﴿ ‫تيـر‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬١‫هود‬ ﴾ ‫بعد‬ ‫هود‬ ‫سورة‬ ‫في‬﴿‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫ك‬ ‫ـر‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬﴾:‫بالهمزة‬ ‫ابدأ‬‫الهمزة‬‫في‬﴿‫ت‬‫ب‬ ‫ت‬‫ك‬‫ح‬‫ح‬‫أ‬﴾‫تسبق‬‫الفاء‬‫في‬﴿‫ت‬‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫ل‬‫ص‬‫ۥ‬‫ف‬.﴾ ‫فصلت‬ ‫سورة‬ ‫وفي‬ .[‫فصلت‬ ‫و‬ ‫]أحكمت‬ ‫جاءت‬ ‫هود‬ ‫سورة‬ ‫في‬ :‫الطول‬ ‫السورة‬ ‫في‬ ‫الطول‬ ‫والجملة‬ .‫فقط‬ [‫]فصلت‬ ‫جاءت‬ ‫يـر‬‫ت‬‫ذ‬‫ب‬‫ن‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫ن‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫دۥ‬‫ۥ‬‫ب‬‫بع‬‫ت‬ ‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫يـر‬ ‫ت‬‫ش‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫و‬﴿٢﴾‫ت‬‫ه‬‫ـ‬‫ـي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ب‬‫و‬‫ۥـ‬‫ت‬ ‫ۥ‬‫ث‬ ‫ۥ‬‫ـك‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫وا‬‫ۥ‬‫ـر‬‫ت‬‫ف‬‫غ‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ك‬‫ع‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫م‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬ ‫ب‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ح‬ ‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫م‬‫ى‬‫ى‬‫م‬ ‫ب‬‫س‬‫س‬‫م‬ ‫ل‬‫ب‬‫ج‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ۥۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ض‬‫ب‬‫ف‬ ‫ل‬‫ض‬‫ب‬‫ف‬ ‫ى‬‫ت‬‫ذ‬ ‫ۥ‬‫ك‬ ‫ت‬‫ت‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫بـاف‬‫خ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫ف‬ ‫ا‬‫و‬‫ل‬‫ب‬‫بو‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫و‬ ﴿ ‫تيـر‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬ ‫م‬‫و‬‫ب‬‫ي‬٣‫هود‬ ‫سورة‬ ﴾ ‫اللفظ‬ ‫نفس‬ ‫جاء‬ ‫ــ‬﴿‫و‬‫ۥ‬‫ـر‬‫ت‬‫ف‬‫غ‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ا‬‫ۥ‬‫ـك‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫ه‬‫ـ‬‫ـي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ب‬‫و‬‫ۥـ‬‫ت‬ ‫ۥ‬‫ث‬﴾.‫السلم‬ ‫عليهما‬ ‫وشعيب‬ ‫هود‬ ‫قصة‬ ‫في‬ ‫لفظ‬ ‫جاء‬ ،‫السلم‬ ‫عليه‬ ،‫صالح‬ ‫قصة‬ ‫وفي‬﴿‫و‬‫ۥ‬‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫غ‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬‫ۥ‬‫ه‬‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ت‬ ‫ۥ‬‫ث‬.﴾ ‫الية‬ ‫في‬ ‫ــ‬3‫اربط‬﴿‫ۥ‬‫ك‬‫ع‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫م‬‫ۥ‬‫ي‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬ ‫ب‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ح‬ ‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫م‬...‫ۥۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ض‬‫ب‬‫ف‬ ‫ل‬‫ض‬‫ب‬‫ف‬ ‫ى‬‫ت‬‫ذ‬ ‫ۥ‬‫ك‬ ‫ت‬‫ت‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬‫ب‬‫و‬﴾‫بشى‬‫ل‬‫ب‬:﴿‫يـر‬ ‫ت‬‫ش‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫و‬﴿٢.﴾ ‫ت‬‫ي‬‫ت‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫بن‬‫ب‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫م‬‫تس‬‫ب‬ ‫هود‬ ‫سورة‬ 2 ~
 • 3. ‫ج‬ ‫ا‬‫ل‬‫ب‬ ‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫س‬‫ح‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫س‬‫ي‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬ ‫ت‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬ ‫ۥ‬‫ش‬‫ر‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫و‬ ‫م‬‫ي‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ة‬‫ت‬ ‫ت‬‫ت‬‫س‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ب‬‫ض‬‫ر‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫م‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫خ‬ ‫ى‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ۥو‬‫ه‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ئ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ل‬‫ۥ‬‫ق‬‫ت‬‫ت‬‫ـو‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫د‬‫ـ‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫ـون‬‫ۥ‬‫ث‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ع‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬﴿ ‫تي‬‫ب‬‫س‬‫م‬ ‫ر‬ ‫ت‬‫س‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫ر‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫ك‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬٧﴾‫ت‬‫ئ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ل‬‫أ‬‫نب‬‫ر‬‫خ‬‫بة‬‫د‬‫و‬‫دۥ‬‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫م‬‫ح‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫م‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫ع‬‫ن‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ل‬‫م‬‫ت‬‫بت‬ ‫ب‬‫اق‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫و‬ ‫م‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫ع‬ ‫ا‬‫ا‬‫ف‬‫و‬‫ۥ‬‫ص‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫س‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫م‬‫ت‬‫ي‬‫ت‬‫ت‬‫ح‬‫ٱ‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬‫ۥ‬‫ۥ‬‫ه‬ ‫ۥ‬‫تس‬‫ب‬ ‫ب‬‫ي‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬ ﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ء‬‫ت‬‫ز‬‫ـ‬ ‫تب‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ي‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ا‬‫م‬٨﴾‫ت‬‫ئ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ل‬‫أ‬‫ـا‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬‫ب‬‫ذ‬﴿ ‫ور‬‫ۥ‬‫ف‬‫ب‬‫ك‬ ‫حوس‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫ب‬‫ب‬ ‫نب‬‫ع‬‫ب‬‫ز‬‫ب‬‫ن‬ ‫ۥ‬‫ث‬ ‫ا‬‫ة‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫ر‬ ‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ـ‬ ‫ب‬‫نس‬ ‫ل‬ ‫ل‬‫ل‬‫أ‬٩﴾ ‫ت‬‫ئ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬‫ب‬‫ذ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬ ‫ب‬‫ض‬ ‫دب‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫بع‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬﴿ ‫ۥور‬‫خ‬‫ب‬‫ف‬ ‫ح‬‫ت‬‫ر‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫لات‬‫ت‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫بب‬‫ه‬‫ب‬‫ذ‬١٠﴾ ‫ل‬ ‫ا‬‫ل‬‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ﴿ ‫تي‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬ ‫ر‬‫ج‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ة‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫غ‬‫م‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬ ‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬ ‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫و‬ ‫وا‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ص‬١١﴾ 1‫تقرأ‬ ‫لما‬ (﴿‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ف‬‫خ‬﴾‫و‬﴿‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ون‬ ‫ۥ‬‫ش‬‫غ‬﴾‫آية‬5،‫تذكر‬﴿‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫با‬‫ه‬‫ر‬‫ب‬‫ق‬﴿﴾‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫با‬‫ه‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫د‬‫و‬﴾‫آية‬6‫و‬﴿‫ت‬ ‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ت‬‫ة‬﴾‫آية‬7. ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ث‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ور‬‫دۥ‬ ‫ۥ‬‫ص‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ح‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ف‬‫خ‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ون‬‫س‬‫ـر‬ ‫ت‬‫ۥس‬‫ي‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ۥ‬‫ابب‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ث‬ ‫ب‬‫ون‬ ‫ۥ‬‫ش‬‫غ‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫ع‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ت‬‫ات‬‫ب‬‫تـذ‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ت‬‫ور‬‫ـدۥ‬ ‫س‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬﴿٥۞ ﴾‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬‫ض‬‫ر‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ب‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫د‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬‫با‬‫ه‬‫ۥ‬‫ق‬‫ز‬‫ت‬‫ر‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ۥ‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ر‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ه‬‫ا‬ ‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫د‬‫و‬‫ب‬‫ه‬﴿ ‫تي‬‫ب‬‫س‬‫م‬ ‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫ك‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ۥ‬‫ك‬ ‫ا‬٦‫ب‬‫و‬ ﴾‫ۥ‬‫ه‬‫ت‬‫ف‬ ‫ب‬‫ض‬‫ر‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫م‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫خ‬ ‫ى‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫و‬‫ت‬ ‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫و‬ ‫م‬‫ي‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ة‬ ‫ۥ‬‫ش‬‫ر‬‫ب‬‫ع‬‫ۥ‬‫ه‬‫ۥ‬‫ت‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫ت‬‫و‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫د‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ث‬‫و‬‫ۥ‬‫ع‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫ت‬‫ل‬‫ۥ‬‫ق‬ ‫ت‬‫ئ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ل‬‫ب‬ ‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫س‬‫ح‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫س‬‫ي‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬ ﴿ ‫تي‬‫ب‬‫س‬‫م‬ ‫ر‬ ‫ت‬‫س‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫ر‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫ك‬٧﴾ 2‫إيقاع‬ ‫لحظ‬ ‫الربط‬ ‫لتعزيز‬ (﴿‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬﴾‫في‬‫الية‬ ‫آخر‬5‫الية‬ ‫وبداية‬6‫و‬]‫لهاء‬‫ا‬[‫اليتين‬ ‫في‬6‫و‬7. 3‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫الربط‬ (﴿‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬﴾‫في‬﴿‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫با‬‫ه‬‫ۥ‬‫ق‬‫ز‬‫ت‬‫ر‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬﴾‫و‬﴿‫ت‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬﴾‫تمييزالية‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫يفيد‬7:‫شبيهتها‬ ‫عن‬ ﴿﴾... ‫م‬‫ي‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ة‬‫ت‬ ‫ت‬‫ت‬‫س‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ب‬‫ض‬‫ر‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫م‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫خ‬ ‫ى‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ۥو‬‫ه‬‫ب‬‫و‬. :‫لحظ‬1(﴿‫ت‬‫ئ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬﴾‫في‬ ‫الهمزة‬ ‫حرف‬ ‫وإيقاع‬ ،‫الربع‬﴿‫ل‬‫أ‬‫نب‬‫ر‬‫خ‬﴿،﴾‫ل‬‫أ‬‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬‫ب‬‫ذ‬﴿،﴾‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬‫ب‬‫ذ‬﴾‫و‬﴿ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ل‬﴾. 2(﴿‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ل‬‫ن‬﴾‫اللم‬‫منصوبة‬،﴿‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ل‬‫ۥ‬‫ل‬‫ن‬﴾‫اللم‬،‫مرفوعة‬﴿‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ل‬‫ن‬﴾‫اللم‬‫منصوبة‬. ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫وا‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ص‬‫ب‬‫ك‬ ‫ر‬‫ج‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ة‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫غ‬‫م‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬ ‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬ ‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ب‬‫ي‬‫ـر‬﴿١١‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬ ﴾‫تب‬‫كۥ‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ض‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫وح‬‫ۥ‬‫ي‬‫كب‬‫ۥ‬‫ر‬‫د‬ ‫ب‬‫ص‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ق‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬ ‫ضب‬‫ب‬‫و‬‫ير‬‫ت‬‫ذ‬‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬ ‫و‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ب‬‫ك‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ز‬‫نـ‬‫ح‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ـو‬‫ب‬‫ل‬ ‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ﴿ ‫يل‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫و‬ ‫ء‬ ‫ب‬‫ش‬ ‫ت‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫ك‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬١٢﴾ .‫الصدر‬ ‫ضيق‬ ‫بضده‬ ‫الصبر‬ ‫اربط‬﴿‫وا‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ص‬﴾‫ــ‬﴿‫كب‬‫ۥ‬‫ر‬‫د‬ ‫ب‬‫ص‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ق‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ضب‬‫ب‬‫و‬.﴾ ‫ج‬ ~ ‫هود‬ ‫سورة‬ 3 ] ‫اليات‬ ‫في‬7،8،10.‫التوالي‬ ‫على‬ [
 • 4. ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫كۥ‬‫ت‬‫ر‬ ‫تب‬‫ب‬‫ض‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫وح‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ن‬‫ب‬‫ك‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ز‬‫ن‬‫ح‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ب‬‫ل‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫كب‬‫ۥ‬‫ر‬‫د‬ ‫ب‬‫ص‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ق‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ضب‬‫ب‬‫و‬‫و‬‫ل‬‫أ‬‫ۥۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬ ﴿ ‫يـل‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫و‬ ‫ء‬ ‫ب‬‫ش‬ ‫ت‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫ك‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫يـر‬‫ت‬‫ذ‬‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬١٢﴾‫م‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ۥ‬‫ه‬‫ى‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬‫ر‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫س‬ ‫ت‬‫ش‬‫ب‬‫ع‬‫ت‬‫ب‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ت‬‫ح‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬ ‫ل‬‫ۥ‬‫ق‬ ‫ۦ‬‫ت‬ ‫ت‬‫ل‬‫ث‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ۥ‬‫م‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ع‬‫د‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ت‬‫د‬‫ب‬‫ـ‬ ‫ب‬‫ص‬ ‫ۥ‬‫نت‬‫ۥ‬‫ك‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ۥون‬‫د‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ط‬١٣‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫ف‬ ﴾‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫ي‬‫جت‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫م‬‫ـ‬‫ل‬‫ت‬‫ع‬‫ت‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ز‬‫ن‬‫ح‬‫أ‬‫ۥ‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬ ‫بـل‬‫ه‬‫ـ‬‫ب‬‫ف‬ ‫ب‬‫ۥو‬‫ه‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ل‬ ‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ـون‬‫ۥ‬‫م‬‫ـ‬‫ت‬‫ل‬‫س‬‫س‬‫م‬﴿١٤﴾‫ب‬‫ة‬‫و‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫يدۥ‬‫ت‬‫ر‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫تب‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ت‬‫ز‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ن‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬﴿ ‫ب‬‫ون‬ ‫ۥ‬‫بس‬‫خ‬‫ب‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫م‬‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ف‬‫ب‬‫ۥو‬‫ن‬١٥﴾ ﴿‫وا‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ص‬‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬ ‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫و‬:‫]هود‬ ﴾11[.‫فريدة‬‫وجاء‬‫في‬‫اضع‬‫و‬‫ال‬ ‫بق‬ :‫متشابات‬ ‫اربط‬‫لفظ‬‫كبي‬‫في‬﴿‫ر‬‫ج‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ة‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫غ‬‫م‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬‫تيـر‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬﴾:‫]هود‬11‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ [﴿‫م‬‫و‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬‫تيـر‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬﴾:‫]هود‬3.[ ‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬‫يدۥ‬‫ت‬‫ر‬‫ۥ‬‫ي‬‫ب‬‫ة‬‫و‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ن‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬‫تم‬‫ه‬‫ـ‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ف‬‫ب‬‫ۥو‬‫ن‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫تب‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ت‬‫ز‬‫ب‬‫و‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬﴿‫ب‬‫ون‬ ‫ۥ‬‫بس‬‫خ‬‫ب‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫و‬١٥‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬﴾ ‫ت‬‫ف‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫س‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ة‬‫ب‬‫ـر‬‫ت‬‫خ‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ط‬‫تـ‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫ـار‬‫لن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ص‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ـل‬‫ت‬‫ط‬‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ا‬‫م‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫م‬‫ع‬‫ب‬‫ي‬١٦﴾‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ـ‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫د‬‫ت‬‫ه‬‫ـا‬ ‫ب‬‫ش‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ـ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫ك‬ ‫ۦ‬‫ت‬ ‫ت‬‫ل‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬ ‫ا‬‫ة‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫ر‬‫ب‬‫و‬ ‫ـا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫وس‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ر‬‫ۥ‬‫ف‬‫ك‬‫ب‬‫ي‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬‫ۥ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ـدۥ‬‫ت‬‫ع‬‫و‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ـار‬‫لن‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬ ‫ت‬‫اب‬‫ب‬‫ز‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ۥ‬‫بـك‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫ب‬‫ث‬‫ك‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫تك‬‫ل‬‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫س‬‫ق‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ـة‬‫ب‬‫ي‬‫ر‬‫ت‬‫م‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ت‬‫اس‬‫لن‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬﴿١٧﴾ 1(﴿‫ب‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫وح‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬﴿،﴾‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ى‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬﴿،﴾‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ع‬‫ت‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ز‬‫ن‬‫ح‬‫أ‬﴾:‫الضمير‬‫على‬ ‫يعود‬‫القرآن‬.‫الكريم‬ 2(﴿‫ـ‬‫ب‬‫ت‬‫س‬﴾‫في‬﴿ ‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ۥ‬‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ط‬﴾‫و‬﴿‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫ي‬‫جت‬﴾‫للربط‬‫بين‬‫اليتيين‬13‫و‬14. 3‫اليتيين‬ ‫بين‬ ‫الرابط‬ (14‫و‬15﴿‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫س‬‫س‬‫م‬:﴾‫الق‬ ‫السل‬‫يقول‬‫ربنا‬‫آتنا‬‫في‬‫الدنيا‬‫حسنة‬‫وفي‬ ‫الخرة‬.‫حسنة‬‫و‬‫يرجو‬ ‫الكافر‬﴿‫ا‬‫ب‬ ‫تب‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ت‬‫ز‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ن‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ة‬‫و‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬﴾.‫فقط‬ ‫تتبع‬‫قول‬‫الكفار‬﴿ :‫ن‬‫ب‬‫ك‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ز‬‫ن‬‫ح‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬﴿،﴾‫م‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ى‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬.﴾ 1‫الية‬ ‫في‬ (15﴿‫ن‬‫ب‬‫م‬‫يدۥ‬‫ت‬‫ر‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫ة‬‫و‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ن‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬﴾‫وفي‬‫الية‬16‫جزاؤهم‬﴿‫ت‬‫ف‬‫ت‬‫ة‬‫ب‬‫ـر‬‫ت‬‫خ‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬....﴾ 2‫فعل‬ ‫لحظ‬ (‫كن‬.‫الثلث‬ ‫اليات‬ ‫في‬ 3‫تقرأ‬ ‫لما‬ (﴿‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ط‬﴾‫تذكر‬﴿‫ـ‬‫ب‬‫ب‬‫ة‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫ي‬﴾‫والية‬17‫حرف‬ ‫في‬ ‫والشتراك‬ ‫المعنى‬ ‫في‬ ‫التضاد‬ ‫)لحظ‬‫الباء‬.( ‫هود‬ ‫سورة‬ 4 ﴿‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬ ‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫و‬.﴾
 • 5. 1:‫بسؤال‬ ‫اليتين‬ ‫ابتداء‬ ‫لحظ‬ (﴿‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ف‬‫ن‬‫ب‬‫م‬﴾‫آية‬17‫و‬﴿‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ظ‬‫ل‬‫أ‬﴾‫آية‬18. ‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ف‬‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫تـ‬‫ل‬‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ـان‬‫ب‬‫ك‬‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ـد‬‫ت‬‫ه‬‫ا‬ ‫ب‬‫ش‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ه‬‫ـ‬‫ت‬‫ل‬‫ـ‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬ ‫ا‬‫ة‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫ر‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫وس‬‫ۥ‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ـ‬‫ت‬‫ك‬ ‫ۦ‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ۥ‬‫ه‬‫دۥ‬‫ت‬‫ع‬‫و‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ـار‬‫لن‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬ ‫ت‬‫اب‬‫ب‬‫ـز‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ر‬‫ۥ‬‫ف‬‫ك‬‫ب‬‫ي‬‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫ي‬‫ر‬‫ت‬‫م‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ۥ‬‫بك‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫تك‬‫ل‬‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫س‬‫ق‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫اس‬‫لن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ب‬‫ث‬‫ك‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬١٧﴾‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ون‬ ‫ضۥ‬‫ب‬‫ر‬‫ع‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬ ‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ذ‬‫ب‬‫ك‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ى‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ت‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ظ‬‫ل‬‫أ‬ ﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ة‬‫ب‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫م‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ك‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ء‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ؤ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬ ‫دۥ‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬‫ش‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫م‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬١٨﴾ ‫؟‬ ‫؟‬ ...﴿‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬﴾:‫]هود‬17[،‫متشابهة‬،‫لتثبيتها‬‫اربطها‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬﴿‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬﴾.‫الية‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫قبلها‬ :‫تشابات‬‫م‬ 2‫المتشابهة‬ ‫ثبت‬ (﴿‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ظ‬‫ل‬‫أ‬﴾‫بالواو‬،‫قبلها‬ ‫بما‬﴿‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ۦ‬‫ت‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬﴿ ﴾‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ر‬‫ۥ‬‫ف‬‫ك‬‫ب‬‫ي‬.﴾ 3(‫هاء‬‫في‬ ‫الضمير‬﴿‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫د‬‫ت‬‫ه‬‫ا‬ ‫ب‬‫ش‬‫ۥ‬‫ه‬‫ـ‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬﴿﴾‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫ي‬‫ر‬‫ت‬‫م‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ۥ‬‫بك‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫ۥ‬‫ه‬﴾‫تعود‬‫على‬‫القرآن‬.‫الكريم‬ ‫ـا‬‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ذ‬‫ب‬‫ك‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ى‬‫ب‬‫ب‬‫ـت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ت‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ـم‬‫ب‬‫ل‬‫ظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬‫دۥ‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬‫ش‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ول‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫م‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ون‬‫ضۥ‬‫ب‬‫ر‬‫ع‬‫ۥ‬‫ي‬‫ت‬‫ء‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ؤ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ة‬‫ب‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫م‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ك‬١٨﴾‫ب‬‫سون‬‫د‬ ‫ۥ‬‫ص‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫تيل‬‫ب‬ ‫ب‬‫س‬ ‫ن‬‫ب‬‫ع‬ ﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬ ‫ۥ‬‫ه‬ ‫ت‬‫ة‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫خ‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫تٱ‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ع‬ ‫ا‬‫ب‬‫ۥونب‬‫غ‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬١٩﴾‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ض‬‫ر‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ز‬‫ت‬‫ج‬‫ع‬‫ۥ‬‫م‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ن‬‫و‬‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ۥم‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫ف‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫ـ‬ ‫ضب‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫و‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ۥون‬‫د‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ك‬‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫ع‬‫م‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ع‬‫ي‬‫ت‬‫ط‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ي‬‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬ ﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ـر‬ ‫ت‬‫ص‬‫ب‬‫ۥ‬‫ي‬٢٠﴾‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ذ‬‫ـ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫ـر‬ ‫ت‬‫بس‬‫خ‬‫م‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫ع‬ ‫ل‬‫ضب‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥم‬‫ه‬ ‫ب‬‫س‬‫ۥ‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ا‬‫م‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ب‬‫ي‬٢١‫ب‬‫ل‬ ﴾ ‫ب‬‫م‬‫ب‬‫ر‬‫ب‬‫ج‬‫م‬‫ۥ‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬ ‫ۥ‬‫ه‬ ‫ت‬‫ة‬‫ب‬‫ـر‬‫ت‬‫خ‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ـر‬ ‫ب‬‫س‬‫خ‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬﴿٢٢‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫خ‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬ ‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ﴾ ‫م‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫خ‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ۥ‬‫ه‬ ‫ت‬‫ة‬‫ن‬‫ب‬‫ج‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫بب‬‫ب‬‫ص‬‫ل‬‫أ‬٢٣‫ت‬‫ـي‬‫ب‬‫ق‬‫ي‬‫ت‬‫ر‬‫ب‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ـ‬‫ب‬‫ث‬‫ب‬‫م‬۞ ﴾‫ت‬‫ل‬ ‫ب‬‫ص‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ى‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ت‬‫ع‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ي‬ ‫ت‬‫ص‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ر‬‫ك‬‫ب‬‫بذ‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫بل‬‫ث‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ن‬ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ي‬ ‫بل‬‫ه‬٢٤﴾ 1(﴿‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫ح‬‫أ‬﴾‫و‬﴿‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬﴾‫في‬‫النص‬‫تعود‬.‫الول‬ ‫الفريق‬ ‫على‬﴿‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ذ‬‫ب‬‫ك‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ى‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬‫م‬.﴾ :‫هم‬ ‫الثاني‬ ‫والفريق‬﴿... ‫م‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫لخ‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬ ‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬.﴾ 2،‫الول‬ ‫الفريق‬ (﴿‫ت‬‫ل‬ ‫ب‬‫ص‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ى‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬ ‫ب‬‫ك‬﴾،‫الثاني‬ ‫والفريق‬﴿‫ت‬‫ع‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ي‬ ‫ت‬‫ص‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬.﴾ 3‫و‬ .[‫]كان‬ ‫فعل‬ ‫بإيقاع‬ ‫اليات‬ ‫بين‬ ‫الربط‬ ‫عزز‬ (﴿‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬ ‫ت‬‫بس‬‫خ‬﴾‫و‬﴿‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬ ‫ب‬‫س‬‫خ‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬﴾.‫متتاليتين‬ ‫آيتين‬ ‫في‬ ‫هود‬ ‫سورة‬ 5
 • 6. ‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫العراف‬ ‫آية‬ ‫جاءت‬﴿‫ۥ‬‫ه‬﴾‫واحدة‬‫وجاءت‬‫آيات‬‫هود‬:‫و]يوسف‬37:‫]فصلت‬ ‫و‬ [7‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ [﴿‫ۥ‬‫ه‬﴾.‫مرتين‬ ‫تشابات‬‫م‬ 1‫جاء‬ :‫السورة‬ ‫في‬ ‫الثاني‬ ‫والقسم‬ ‫الول‬ ‫القسم‬ ‫بين‬ ‫للربط‬ (﴿‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫ث‬‫ب‬‫م‬﴾‫و‬﴿‫ا‬‫بل‬‫ث‬‫ب‬‫م‬﴾‫في‬‫الية‬24‫وبعدها‬ ‫تضرب‬ ‫اليات‬ ‫بدأت‬‫مثال‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬.‫النفوس‬ ‫وتربية‬ ‫الدعوة‬ ‫في‬ ‫الكريم‬ ‫القرآن‬ ‫كعادة‬ ‫الغابرة‬ ‫القوام‬ ‫بقصص‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫ث‬‫ب‬‫م‬‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ق‬‫ي‬‫ت‬‫ر‬‫ب‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ى‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬ ‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫ل‬ ‫ب‬‫ص‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ي‬ ‫ت‬‫ص‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ن‬ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ي‬ ‫بل‬‫ه‬‫ت‬‫ع‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫لس‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ا‬‫ـل‬‫ب‬‫ث‬‫ـ‬‫ب‬‫م‬‫ك‬‫ب‬‫بذ‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ر‬﴿ ‫ب‬‫ون‬٢٤‫د‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ﴾ ‫ل‬‫أ‬‫ر‬‫ي‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ح‬‫ۥو‬‫ن‬ ‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬ ‫ب‬‫س‬‫ت‬‫ل‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫ن‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ذ‬‫ـ‬‫س‬‫م‬ ‫ير‬‫ت‬‫ب‬﴿ ‫ي‬٢٥﴾‫بع‬‫ت‬ ‫ل‬ ‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫دۥ‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ت‬‫ل‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫باف‬‫خ‬‫ل‬‫أ‬ ‫م‬‫و‬‫ب‬‫ي‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬﴿٢٦﴾‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ف‬‫ح‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫وا‬‫ۥ‬‫ـر‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫ك‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ك‬‫ى‬‫ب‬‫ـر‬‫ب‬‫ن‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫ث‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ب‬‫ش‬‫ب‬‫ب‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫ك‬‫ى‬‫ب‬‫ـر‬‫ب‬‫ن‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ل‬‫أ‬ ‫ىت‬‫ح‬‫أ‬‫لر‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ى‬‫ت‬‫د‬‫ـا‬‫ب‬‫ب‬ ‫ـا‬‫ب‬‫ن‬‫ۥ‬‫ل‬‫ت‬‫ذ‬‫ا‬‫ب‬‫ر‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ه‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ى‬‫ب‬‫ر‬‫ب‬‫ن‬ ‫ـا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬﴿ ‫ب‬‫تي‬‫ب‬‫ت‬‫ذ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫س‬‫ن‬ ‫ۥ‬‫بظ‬‫ن‬ ‫ل‬‫ب‬‫ب‬ ‫ت‬‫ـل‬‫ض‬‫ب‬‫ف‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ـ‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬٢٧﴾‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬ ‫ۥ‬‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ء‬‫ب‬‫ر‬‫ل‬‫أ‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ا‬‫ة‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫ر‬ ‫ت‬‫ن‬‫بى‬‫ت‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫نت‬‫ۥ‬‫ك‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ت‬‫ع‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫د‬‫ن‬‫ـت‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ۥ‬‫ع‬‫ب‬‫ف‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬‫بـا‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫نـت‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫با‬‫ه‬‫ـو‬‫ۥ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ۥ‬‫م‬‫ت‬‫ز‬‫ـ‬‫ـل‬‫ۥ‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫ۥون‬‫ه‬‫ت‬‫ر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬﴿٢٨﴾ ‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ع‬ ‫ا‬‫ب‬‫ۥونب‬‫غ‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫تيل‬‫ب‬ ‫ب‬‫س‬ ‫ن‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫دسون‬ ‫ۥ‬‫ص‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫**﴿أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫و‬﴿‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬ ‫ت‬‫ة‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫خ‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫تٱ‬‫ب‬٤٥‫اف‬‫ر‬‫ع‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬ ﴾ ‫ا‬‫ا‬‫ج‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ع‬ ‫ا‬‫ب‬‫ۥونب‬‫غ‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫تيل‬‫ب‬ ‫ب‬‫س‬ ‫ن‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫دسون‬ ‫ۥ‬‫ص‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫**﴿أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ة‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫خ‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫تٱ‬‫ب‬‫ۥ‬‫ه‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬١٩‫هود‬ ﴾ ~ 3‫حرف‬ ‫إيقاع‬ ‫تأمل‬ (‫العين‬‫في‬﴿‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ا‬‫ة‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫ع‬‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫د‬‫ن‬‫ت‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ۥ‬‫ع‬‫ب‬‫ف‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬‫ۥ‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬﴾‫لتقول‬ ‫كي‬﴿‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ا‬‫ة‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫ر‬.﴾ ﴿‫ب‬‫ف‬‫ح‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬﴾‫بالفاء‬:‫]هود‬ ‫سورتي‬ ‫في‬ ‫إل‬ ‫ترد‬ ‫لم‬27:‫[وا]لمؤمنون‬33[(‫السلم‬ ‫عليه‬ ‫نوح‬ ‫قصة‬ ‫)في‬. :‫تشابات‬‫م‬ 2‫في‬ ‫بالحروف‬ ‫الربط‬ (...﴿‫م‬‫و‬‫ب‬‫ي‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬﴿٢٦‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ف‬ ﴾‫ح‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬...﴾:‫الفاصلة‬ ‫تثبيت‬ ‫في‬ ‫ايضا‬ ‫يفيد‬﴿‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬.﴾ ‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬‫ۥ‬‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ء‬‫ب‬‫ر‬‫ل‬‫أ‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ة‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫نت‬‫ۥ‬‫ك‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ة‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫ر‬ ‫ت‬‫ن‬‫بى‬‫ت‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬‫ب‬‫و‬‫با‬‫ه‬‫و‬‫ۥ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ۥ‬‫م‬‫ت‬‫ز‬‫ۥل‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ۥ‬‫ع‬‫ب‬‫ف‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫د‬‫ن‬‫ت‬‫ع‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ﴿ ‫ب‬‫ۥون‬‫ه‬‫ت‬‫ر‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬ ‫با‬‫ه‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬٢٨‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ﴾‫ۥ‬‫ك‬‫ۥ‬‫لل‬‫س‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫رى‬‫ج‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ال‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ت‬‫د‬‫ت‬‫ار‬‫ب‬‫تط‬‫ب‬ ‫نب‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ل‬‫ـن‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫تم‬‫ه‬‫تـ‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫ـ‬‫س‬‫م‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬‫ۥ‬‫ـك‬‫ى‬‫ب‬‫ر‬‫ل‬‫أ‬﴿ ‫ب‬‫ـون‬‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫ه‬‫ـ‬ ‫ب‬‫ت‬ ‫ـا‬‫ا‬‫م‬‫ـو‬‫ب‬‫ق‬٢٩‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ت‬‫ن‬ ‫ۥ‬‫ـر‬ ‫ۥ‬‫نـص‬‫ب‬‫ي‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫م‬‫ـو‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ﴾ ‫م‬‫ۥ‬‫دتس‬‫ب‬‫ر‬‫ب‬‫ط‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ر‬‫ك‬‫ب‬‫بذ‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬٣٠﴾‫ۥ‬‫ل‬‫ـو‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ـن‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫بز‬‫خ‬ ‫ى‬‫ت‬‫د‬‫ن‬‫ت‬‫ع‬ ‫ـم‬‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ب‬‫بي‬‫غ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ۥ‬‫ن‬‫ۥ‬‫ي‬‫لع‬‫أ‬ ‫ى‬‫ت‬‫بر‬‫د‬‫ز‬‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫بي‬‫خ‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫م‬‫ۥ‬ ‫يب‬‫ت‬‫ت‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫تم‬‫ه‬ ‫ت‬‫س‬‫ۥ‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ت‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬٣١﴾ ~ ~~~ ‫هود‬ ‫سورة‬ 6
 • 7. 1‫لفظ‬ ‫جاء‬ (﴿‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬﴾3‫اسمها‬ ‫في‬ ‫حروف‬ ‫بثلثة‬ ‫اربطها‬ ‫هود‬ ‫سورة‬ ‫آية‬ ‫في‬ ‫مرات‬. :‫تشابات‬‫م‬ 1(3‫مرات‬﴿‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬﴾‫الية‬ ‫في‬31‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫تذكر‬ ‫و‬ ‫الكلم‬ ‫بكثرة‬ ‫توحي‬﴿‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ث‬‫ك‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫د‬‫ت‬‫ج‬﴾‫في‬‫الية‬32. 2‫انتشار‬ ‫لحظ‬ (‫الراء‬‫اليتين‬ ‫في‬34‫و‬35. ‫ل‬‫ۥ‬‫ق‬﴿ **‫ۥ‬‫ول‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬‫ل‬‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫بي‬‫غ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫بز‬‫خ‬ ‫ى‬‫ت‬‫د‬‫ن‬‫ت‬‫ع‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ۥ‬‫ع‬‫ت‬‫ب‬‫ت‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬ ﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ر‬‫ك‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫ت‬‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ي‬ ‫ت‬‫ص‬‫ب‬‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ى‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ى‬‫ت‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ي‬ ‫بل‬‫ه‬ ‫ل‬‫ۥ‬‫ق‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫وح‬‫ۥ‬‫ي‬٥٠‫نعام‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬ ﴾ ‫ج‬ **﴿‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫بي‬‫غ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫بز‬‫خ‬ ‫ى‬‫ت‬‫د‬‫ن‬‫ت‬‫ع‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ول‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ى‬‫ت‬‫بر‬‫د‬‫ز‬‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬ ﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫تم‬‫ه‬ ‫ت‬‫س‬‫ۥ‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ت‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫ا‬‫بي‬‫خ‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫م‬‫ۥ‬ ‫يب‬‫ت‬‫ت‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ن‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ۥ‬‫ن‬‫ۥ‬‫ي‬‫لع‬‫أ‬٣١‫هود‬ ﴾ 2‫ترد‬ ‫لم‬ (﴿‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬﴾‫دون‬﴿‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬﴾‫النعام‬ ‫سورة‬ ‫في‬. 3‫بعد‬ (﴿‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬،﴾‫في‬ ‫الهمزة‬﴿ ‫ل‬ ‫ا‬‫ۥ‬‫ع‬‫ت‬‫ب‬‫ت‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬﴾‫في‬ ‫الواو‬ ‫تسبق‬﴿‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ك‬‫ۥ‬‫ن‬‫ۥ‬‫ي‬‫لع‬‫أ‬ ‫ى‬‫ت‬‫بر‬‫د‬‫ز‬‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫ول‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬﴾‫في‬ ‫هود‬ ‫سورة‬. ‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ب‬‫بي‬‫غ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫بز‬‫خ‬ ‫ى‬‫ت‬‫د‬‫ن‬‫ت‬‫ع‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ۥ‬‫ول‬‫ۥ‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ك‬‫ۥ‬‫ن‬‫ۥ‬‫ي‬‫لع‬‫أ‬ ‫ى‬‫ت‬‫بر‬‫د‬‫ز‬‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬ ‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫م‬‫ۥ‬ ‫يب‬‫ت‬‫ت‬‫ؤ‬‫ۥ‬‫ي‬﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫تم‬‫ه‬ ‫ت‬‫س‬‫ۥ‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ت‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ب‬‫ل‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫ا‬‫بي‬‫خ‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬٣١﴾‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬‫ـا‬‫ب‬‫ن‬‫ـ‬‫ب‬‫ت‬‫ل‬‫دب‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ج‬ ‫د‬‫ب‬‫ق‬ ‫ۥ‬‫وح‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ث‬‫ك‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫د‬‫ت‬‫ج‬‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ت‬‫ح‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ت‬‫د‬‫ب‬‫ـ‬‫لص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫نت‬‫ۥ‬‫ك‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫نب‬‫دۥ‬‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ت‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ت‬‫ب‬٣٢‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬ ﴾‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫يك‬‫ت‬‫ت‬‫ح‬‫ٱ‬‫ب‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬ ‫ب‬‫ش‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ۥ‬‫م‬‫ت‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬‫ع‬﴿ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ز‬‫جت‬٣٣‫ب‬‫ف‬‫ن‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ﴾‫ۥ‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬‫ت‬‫ح‬‫ۥص‬‫ن‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ر‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ـان‬‫ب‬‫ك‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫ح‬ ‫ب‬‫نص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫س‬‫دت‬‫ت‬‫ر‬‫ب‬‫ۥو‬‫ه‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫و‬‫غ‬‫ۥ‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫يـدۥ‬ ‫ب‬‫ر‬‫ۥـ‬‫ت‬ ‫ت‬‫ه‬‫ـ‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫ـك‬‫س‬‫ب‬‫ر‬﴿ ‫ب‬‫ـون‬‫ۥ‬‫ع‬‫ـ‬‫ب‬‫ج‬٣٤﴾‫ب‬‫ـون‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ق‬‫ـ‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ل‬‫أ‬‫ـ‬‫ب‬‫ت‬‫ـ‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ر‬‫ۥ‬‫ه‬‫ى‬‫ت‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ـل‬‫ۥ‬‫ق‬‫ـ‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ر‬‫ۥۥ‬‫ه‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫ف‬‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫ر‬‫ى‬‫ت‬‫م‬‫ا‬‫ـ‬‫ب‬‫ب‬ ‫نب‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ىء‬ ‫ۥ‬‫ت‬‫ت‬‫ر‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬﴿٣٥﴾ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ي‬ ‫م‬‫ل‬‫أ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ى‬‫ب‬‫ـر‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬‫ت‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬‫ۥ‬‫ق‬‫ۥۥ‬‫ه‬‫ۥ‬‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ـر‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫ف‬‫ى‬‫ت‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ر‬‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ىء‬‫ت‬‫ر‬‫ـ‬‫ب‬‫ب‬ ‫نب‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬‫ت‬‫ر‬ ‫ۥ‬‫ت‬﴿٣٥﴾‫ب‬ ‫ت‬‫وح‬‫ح‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ۥوح‬‫ن‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ـؤ‬‫ۥ‬‫ي‬‫د‬‫ب‬‫ق‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫ك‬‫ت‬‫م‬‫ـو‬‫ب‬‫ق‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ب‬‫ـن‬‫ب‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬‫ف‬‫ب‬‫ي‬ ‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ـا‬‫ب‬‫م‬‫تـ‬‫ب‬ ‫ـس‬‫ت‬‫ئ‬‫ب‬‫ت‬‫بب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫ع‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ل‬٣٦﴾‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ص‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ل‬‫ٱ‬‫ت‬‫ب‬‫ع‬‫ـا‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ۥ‬‫ي‬‫ـا‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ي‬‫ح‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫و‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ر‬‫غ‬‫س‬‫م‬ ‫م‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ـ‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ظ‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ت‬‫ـن‬‫ب‬‫ت‬‫بط‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬٣٧﴾‫ۥ‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ص‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ر‬‫ب‬‫م‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ح‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫س‬‫وا‬‫ۥ‬‫ر‬‫ت‬‫خ‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ب‬‫ت‬‫س‬‫وا‬‫ۥ‬‫بر‬‫خ‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫ف‬ ‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ب‬‫ن‬‫س‬‫ۥ‬‫بر‬‫خ‬‫ب‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ۥ‬‫نك‬‫ت‬‫م‬‫ب‬‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫بر‬‫خ‬﴿٣٨‫ب‬‫ف‬ ﴾‫ب‬‫س‬‫ب‬‫ف‬‫و‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ت‬‫ت‬‫ح‬‫ٱ‬‫ب‬‫ي‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫بع‬‫ت‬‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫س‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ت‬‫ز‬ ‫ۥ‬‫ي‬‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬﴿ ‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫س‬‫م‬٣٩﴾ .‫الكريم‬ ‫القرآن‬ ‫في‬ ‫البلغية‬ ‫الفنون‬ ‫من‬ ‫التكرار‬ ~ ~ ~ 7 ‫هود‬ ‫سورة‬
 • 8. ‫صل‬ ‫الربط‬‫بالفاء‬‫بين‬‫ب‬‫ي‬﴿‫ف‬﴾‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫و‬‫ل‬‫ل‬‫﴿أ‬‫ۥ‬‫ف‬﴾ ‫ب‬‫ل‬‫تثبيت‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫يفيد‬‫يفعلون‬.‫يعملون‬ ‫نقول‬ ‫ل‬ ‫كي‬ :‫تشابات‬‫م‬ ‫بحرف‬ ‫الربط‬ ‫ــ‬‫الحاء‬‫في‬﴿‫ـ‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ح‬‫س‬‫ل‬﴾‫و‬﴿‫ب‬‫ح‬‫نب‬ ‫ۥ‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬ ‫ا‬‫ب‬‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ت‬﴾‫و‬﴿ ‫ل‬‫أ‬‫ح‬... ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ل‬‫ت‬‫م‬‫ـ‬﴾‫مهم‬‫جدا‬‫لتثبيت‬‫ح‬‫تى‬ ‫ب‬‫ي‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ت‬‫ب‬ ‫س‬‫ت‬‫ئ‬‫ب‬‫ت‬‫بب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ف‬ ...﴿**‫ف‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬٣٦‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ص‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ﴾‫ۥ‬‫ف‬﴿...‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ۥ‬‫ي‬‫لع‬‫ٱ‬‫ت‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬٣٧‫هود‬ ﴾ **﴿‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ۥ‬‫ي‬‫لع‬‫ٱ‬‫ت‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ص‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ي‬‫ح‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ر‬‫غ‬‫س‬‫م‬ ‫م‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ظ‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ت‬‫بط‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬﴿٣٧‫هود‬ ﴾ **﴿‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ب‬‫ح‬‫و‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ي‬‫ح‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ۥ‬‫ي‬‫لع‬‫ٱ‬‫ت‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ص‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ج‬‫و‬‫ب‬‫ز‬ ‫ل‬ ‫ۥ‬‫ك‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬ ‫ۥ‬‫ور‬‫س‬‫ن‬‫لت‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ار‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫و‬ ‫نب‬ ‫ۥ‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬ ‫ا‬‫ب‬‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫ف‬ ‫م‬‫ۥ‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ت‬‫س‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ه‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ن‬‫ث‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫ر‬‫غ‬‫س‬‫م‬ ‫م‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ظ‬ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ت‬‫بط‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬﴿٢٧‫الؤمنون‬ ﴾ .‫التفصيل‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫فيها‬ ‫نوح‬ ‫قصة‬ ‫لن‬ ‫أطول‬ ‫المؤمنون‬ ‫وآية‬ ‫الختصار‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫هود‬ ‫آية‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫بع‬‫ت‬ ‫ب‬‫ف‬‫و‬ ‫ب‬‫س‬‫ب‬‫ف‬‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ت‬‫ت‬‫ح‬‫ٱ‬‫ب‬‫ي‬‫ـ‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ت‬‫ز‬ ‫ۥ‬‫ي‬ ‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬‫ت‬‫ح‬﴿ ‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫س‬‫م‬ ‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫س‬‫ل‬٣٩﴾‫ب‬‫ح‬‫ا‬‫ب‬‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ت‬‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬‫ب‬‫ـار‬‫ب‬‫ف‬‫ب‬‫و‬ ‫نب‬ ‫ۥ‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫أ‬ ‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ۥ‬‫ق‬ ‫ۥ‬‫ور‬‫س‬‫ن‬‫لت‬‫ل‬‫أ‬‫ح‬‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ن‬‫ث‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ي‬‫ب‬‫ج‬‫و‬‫ب‬‫ز‬ ‫ل‬ ‫ۥ‬‫ك‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ل‬‫ت‬‫م‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ه‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ء‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫ل‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ت‬‫س‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ۥ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫م‬‫يل‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ق‬﴿٤٠۞ ﴾‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫م‬‫تس‬‫ب‬ ‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬‫ر‬‫ل‬‫أ‬‫ا‬‫ب‬‫ى‬ ‫ى‬‫ر‬‫ج‬‫ب‬‫م‬﴿ ‫ي‬‫ت‬‫ح‬‫ر‬ ‫ور‬‫ۥ‬‫ف‬‫ب‬‫غ‬‫ب‬‫ل‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ى‬ ‫ب‬‫ت‬‫س‬‫ر‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫و‬٤١﴾ ‫مع‬ ‫تتشابه‬ ‫لنها‬﴿‫ب‬‫ف‬‫نب‬ ‫ۥ‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬ ‫ا‬‫ب‬‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬﴾‫و‬﴿‫ب‬‫و‬‫نب‬ ‫ۥ‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ج‬ ‫ا‬‫ب‬‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬﴾‫في‬.‫السورة‬ ‫و‬﴿ ‫ل‬‫أ‬‫ح‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬ ‫ل‬‫ت‬‫م‬‫ـ‬﴾‫تتشابه‬‫مع‬﴿‫ۥ‬‫ل‬‫اس‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ف‬﴾]:‫المؤمنون‬27.[ ‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ض‬‫ر‬‫ل‬‫ٱ‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ى‬‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ل‬‫أ‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ۥ‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫س‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬‫ي‬‫ت‬‫غ‬‫ب‬‫و‬ ‫ى‬‫ت‬‫ع‬‫ت‬‫ل‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ض‬‫ۥ‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ـ‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ض‬‫ت‬‫ل‬‫ى‬‫ت‬‫د‬‫و‬‫ۥ‬‫ج‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ـى‬‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬ ‫ا‬‫دا‬‫ع‬‫ۥ‬‫ب‬﴿٤٤.﴾ ‫الية‬ ‫تفصيل‬ ‫ــ‬44:‫حفظها‬ ‫لتيسير‬ ‫صل‬ 12345 ~ ‫ب‬ ‫ت‬‫ه‬‫ب‬‫و‬‫ى‬‫ت‬‫ر‬ ‫ب‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫بت‬‫ج‬‫و‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ف‬‫ب‬‫ع‬‫م‬ ‫ن‬‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ا‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ع‬‫م‬ ‫ب‬‫ب‬‫ك‬‫ر‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ۥ‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬ ‫ل‬‫ت‬‫ز‬‫ع‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ف‬ ‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥوح‬‫ن‬ ‫بى‬‫د‬ ‫نب‬‫ب‬‫و‬ ‫ـالت‬‫ب‬‫ب‬‫جت‬‫ل‬‫ل‬ ‫ب‬‫ك‬ ﴿ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬‫ر‬‫ـ‬‫ت‬‫ف‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬٤٢‫ـل‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ج‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬‫ت‬‫و‬‫لـا‬ ‫ب‬‫س‬ ‫ب‬‫ل‬‫ـا‬‫ب‬‫ق‬ ﴾‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ت‬‫ن‬‫ۥ‬‫م‬ ‫ت‬‫ص‬‫ع‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ـ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ي‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬ ‫ت‬‫اص‬‫ب‬‫ع‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬ ‫ب‬‫م‬‫ت‬‫ح‬‫ر‬ ‫ن‬‫ب‬‫م‬‫ۥ‬‫ج‬‫و‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ۥ‬ ‫نب‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ح‬‫ب‬‫و‬﴿ ‫ب‬‫ـي‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫ـر‬‫ـغ‬‫ۥ‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫ف‬٤٣‫ب‬‫ل‬‫يـ‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫و‬ ﴾‫ى‬‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ل‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ض‬‫ر‬‫ل‬‫ٱ‬‫ـ‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ب‬‫م‬‫ۥ‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫س‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫ى‬‫ت‬‫ع‬‫ت‬‫ل‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫يض‬‫ت‬‫غ‬‫ب‬‫و‬‫ۥ‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬ ‫ت‬‫ض‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫و‬﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬ ‫ا‬‫دا‬‫ع‬‫ۥ‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬‫ى‬‫ت‬‫د‬‫و‬‫ۥ‬‫ج‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬٤٤﴾ ‫هود‬ ‫سورة‬ :‫تشابات‬‫م‬ 8
 • 9. ‫صل‬ ‫في‬ ‫التاء‬ :‫البجدي‬ ‫الترتيب‬ ‫نطبق‬﴿‫بـ‬‫ت‬‫ۥ‬‫ون‬‫ۥ‬‫ك‬﴾‫تسبق‬‫الياء‬‫في‬﴿‫ـ‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ت‬‫ت‬‫ح‬‫ٱ‬﴾. :‫تشابات‬‫م‬ ‫اربط‬﴿‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫و‬﴾‫و‬﴿‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫و‬﴾‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬﴿‫بى‬‫د‬ ‫نب‬‫ب‬‫و‬:﴾= ‫نادى‬‫قول‬.(‫الية‬ ‫)في‬ ‫مرتفع‬ ‫بصوت‬ ‫ل‬‫ت‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ن‬ ‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ا‬‫و‬‫ۥ‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬ ‫ل‬‫ۥ‬‫ق‬﴿**‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫بع‬‫ت‬ ‫ب‬‫ف‬‫و‬ ‫ب‬‫س‬‫ب‬‫ف‬‫بـ‬‫ت‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬‫ار‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ة‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥۥ‬‫ب‬‫ل‬ ‫ۥ‬‫ون‬‫ۥ‬‫ك‬ ﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ف‬‫ۥ‬‫ي‬١٣٥﴾‫نعام‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬ ‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ى‬‫ت‬‫ع‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ض‬‫ر‬‫ل‬‫ٱ‬‫ي‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ى‬‫ت‬‫د‬‫و‬‫ۥ‬‫ج‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫ر‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬ ‫ت‬‫ض‬‫ۥ‬‫ق‬‫ب‬‫و‬ ‫ۥ‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫يض‬‫ت‬‫غ‬‫ب‬‫و‬ ‫ى‬‫ت‬‫ع‬‫ت‬‫ل‬‫ق‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫س‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫و‬‫ع‬‫ۥ‬‫ب‬‫دا‬‫ا‬ ‫ب‬‫ـي‬‫ت‬‫م‬‫ـ‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬‫لظ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫م‬‫ـو‬‫ب‬‫ق‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬﴿٤٤﴾‫بى‬‫د‬‫ـا‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫و‬‫ۥۥ‬‫ه‬‫ـ‬‫ب‬‫ر‬ ‫ـوح‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫ـا‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ف‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬‫ت‬‫ـل‬‫ه‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫س‬‫ق‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫كب‬‫ـدب‬‫ع‬‫ب‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫و‬ ﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬ ‫ت‬‫ك‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬ ‫ب‬‫ـك‬‫ح‬‫ل‬‫أ‬٤٥‫ۥ‬‫ـوح‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ـا‬‫ب‬‫ق‬ ﴾‫ۥۥ‬‫ه‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫ـس‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬ ‫ت‬‫ـل‬‫ه‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ـن‬‫لل‬‫بـس‬‫ت‬ ‫ب‬‫ـل‬‫ب‬‫ف‬ ‫ـح‬‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ـ‬ ‫ب‬‫ص‬ ‫ۥ‬‫ـر‬‫ـي‬‫ب‬‫غ‬ ‫ـل‬‫ب‬‫م‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ۥۥ‬‫ه‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫ـس‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ـا‬‫ب‬‫م‬‫ـل‬‫ت‬‫ع‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬﴿ ‫ب‬‫ـي‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ه‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ج‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫ـون‬‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ت‬ ‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ـك‬ ‫ۥ‬‫ظ‬‫ت‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬٤٦‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫تـك‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ذ‬‫ـو‬‫ۥ‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬ ‫ب‬‫ل‬‫ـا‬‫ب‬‫ق‬ ﴾ ‫ب‬ ‫ب‬‫لل‬‫س‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ـس‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ـا‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ت‬‫ع‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ت‬‫ل‬﴿ ‫ب‬‫ين‬‫ت‬ ‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫خ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ن‬‫ۥ‬‫ك‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬ ‫ب‬‫ح‬‫ر‬‫ب‬‫ت‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬ ‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫بغ‬‫ت‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫و‬٤٧﴾ ‫ۥ‬‫نك‬‫ت‬‫م‬ ‫ۥ‬‫بر‬‫خ‬‫س‬‫ب‬‫ن‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫ف‬ ‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫وا‬‫ۥ‬‫بر‬‫خ‬‫س‬‫ب‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬ ‫ۥ‬‫ه‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫وا‬‫ۥ‬‫ر‬‫ت‬‫خ‬‫ـ‬ ‫ب‬‫س‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ح‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫م‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ر‬‫ب‬‫م‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫ل‬‫ۥ‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ص‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫**﴿و‬ ﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫بر‬‫خ‬‫س‬‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ك‬٣٨﴾‫ن‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫بع‬‫ت‬ ‫ب‬‫ف‬‫و‬ ‫ب‬‫س‬‫ب‬‫ف‬‫ـ‬‫ب‬‫ي‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫س‬‫م‬ ‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫س‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ت‬‫ز‬ ‫ۥ‬‫ي‬ ‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ه‬‫ي‬‫ت‬‫ت‬‫ح‬‫ٱ‬﴿٣٩‫هود‬ ﴾ ~~ ~ ﴿٤٧﴾‫ب‬‫ل‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ت‬‫ب‬ ‫تط‬‫ب‬‫ه‬‫ل‬‫أ‬ ‫ۥ‬‫وح‬‫ۥ‬‫ن‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬‫ب‬‫س‬‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ر‬‫م‬‫ب‬‫م‬‫ح‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫ع‬ ‫ت‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ك‬‫ن‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ۥم‬‫ه‬ ‫س‬‫س‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫ي‬ ‫ۥ‬‫ث‬ ‫ۥم‬‫ه‬‫ۥ‬‫ع‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫م‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ب‬‫ت‬‫س‬ ‫م‬‫ب‬‫م‬‫ح‬‫أ‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫ع‬‫م‬ ‫ـا‬‫ـن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬﴿ ‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫اب‬‫ب‬‫ـذ‬‫ب‬‫ع‬٤٨‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ت‬ ﴾‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ب‬‫ب‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬‫ب‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ح‬‫ـو‬‫ۥ‬‫ن‬ ‫ت‬‫ب‬‫بي‬‫غ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ه‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫بع‬‫ت‬ ‫ب‬‫نت‬‫ۥ‬‫ك‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫ك‬‫ۥ‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬‫ن‬‫ت‬‫م‬ ﴿ ‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ت‬‫ۥ‬‫م‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬ ‫ب‬‫ة‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ق‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬‫ب‬‫ص‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬ ‫ا‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬٤٩﴾ 2‫انتشار‬ (‫من‬:‫في‬﴿‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ب‬‫ين‬‫ت‬ ‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫خ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬﴾،﴿‫ـم‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ل‬ ‫ب‬‫تس‬‫ب‬‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬،﴾﴿‫ن‬‫م‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ب‬‫ك‬‫ب‬‫ع‬‫م‬،﴾﴿‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ي‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫اب‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ع‬،﴾ :‫لحظ‬1‫بين‬ ‫المعنى‬ ‫تقارب‬ (‫لعل‬‫ا‬‫و‬:‫ح‬‫ٱ‬‫نب‬﴿‫ت‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬﴾‫و‬﴿‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ت‬‫ل‬ ‫ب‬‫س‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ل‬‫ت‬‫ع‬‫ۦ‬﴾‫و‬﴿‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ه‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫بع‬‫ت‬﴾‫في‬‫اليتين‬47‫و‬49. ﴿‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ت‬‫ب‬‫بي‬‫غ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬﴿ ،﴾‫ن‬‫ت‬‫م‬‫ا‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬﴾. ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ح‬‫ۥو‬‫ن‬ ‫ت‬‫ب‬‫بي‬‫غ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫ل‬‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬‫ب‬‫ص‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ف‬ ‫ا‬‫ب‬‫ذ‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ه‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ق‬ ‫ن‬‫ت‬‫م‬ ‫ب‬‫ك‬‫ۥ‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬ ‫ب‬‫ل‬‫ب‬‫و‬ ‫ب‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ب‬‫ه‬‫ۥ‬‫م‬‫ب‬‫ل‬‫بع‬‫ت‬ ‫ب‬‫نت‬‫ۥ‬‫ك‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬‫ب‬‫ي‬‫ت‬‫ق‬‫ت‬‫ۥ‬‫م‬‫ل‬‫ت‬‫ل‬ ‫ب‬‫ة‬‫ب‬‫ب‬‫ت‬‫ق‬ ﴿٤٩﴾‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫و‬‫ـ‬‫ب‬‫ع‬﴿ ‫ب‬‫ون‬‫ۥ‬‫ب‬‫ت‬‫ف‬‫ۥ‬‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ۥ‬‫نت‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ۥ‬‫ۥ‬‫ه‬‫ۥ‬‫ي‬‫ب‬‫غ‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬ ‫ۥ‬‫ك‬‫ب‬‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬ ‫ب‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬ ‫ا‬‫و‬‫دۥ‬‫ۥ‬‫ب‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫م‬‫و‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬‫ب‬‫ب‬‫ي‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬ ‫اا‬‫د‬‫ۥو‬‫ه‬ ‫ۥ‬‫باه‬‫خ‬‫ل‬‫أ‬ ‫اد‬٥٠﴾ : ‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫اليتين‬ ‫بين‬ ‫اربط‬﴿‫ب‬‫ك‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬﴾‫و‬﴿‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫و‬﴾‫حرف‬ ‫وإيقاع‬‫العي‬‫الية‬ ‫آخر‬ ‫في‬49‫وبداية‬‫الية‬50. ‫هود‬ ‫سورة‬ ‫صل‬ ‫ب‬‫ل‬‫ا‬‫ب‬‫ق‬‫ب‬ ‫ب‬‫لل‬‫س‬‫ل‬‫أ‬ ‫ن‬‫ل‬‫أ‬ ‫ب‬‫تـك‬‫ب‬ ‫ۥ‬‫ذ‬‫ـو‬‫ۥ‬‫ع‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ل‬‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬‫ل‬‫ب‬‫ب‬‫ر‬‫ـل‬‫ت‬‫ع‬ ‫ۦ‬‫ت‬‫ه‬‫ت‬‫ب‬ ‫ت‬‫ل‬ ‫ب‬‫س‬‫ي‬‫ب‬‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫م‬‫ن‬‫ۥ‬‫ك‬‫ل‬‫أ‬ ‫ت‬‫ن‬ ‫ب‬‫ح‬‫بـر‬‫ت‬‫ب‬‫و‬ ‫ت‬‫ل‬ ‫ر‬‫ت‬‫ف‬‫بغ‬‫ت‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬‫ب‬‫و‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ل‬‫م‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫خ‬‫ل‬‫ل‬‫أ‬‫ت‬ ‫ت‬‫س‬‫ب‬‫ين‬ 9