SlideShare a Scribd company logo
1 of 66
Download to read offline
‫يت‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬ ‫روابط‬‫يت‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬ ‫روابط‬
‫بقرة‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫الفاتة‬ ‫سورت‬‫بقرة‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫الفاتة‬ ‫سورت‬
‫علوي‬ ‫وفاء‬ :‫عداد‬‫ع‬‫ا‬‫علوي‬ ‫وفاء‬ :‫عداد‬‫ع‬‫ا‬
‫ي‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫نن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫م‬ ‫ن‬‫س‬‫ب‬
‫بقرة‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫الفاتة‬ ‫سورت‬
1
‫تحسين‬ ‫في‬ ‫صوتي‬ ‫وأثر‬ ‫سمعي‬ ‫وقع‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫لما‬ ‫الكريم‬ ‫القرآن‬ ‫في‬ ‫البلغية‬ ‫الفنون‬ ‫مظاهر‬ ‫من‬ ‫التكرار‬
‫وسهولة‬ ‫وقوة‬ ‫تماسكا‬ ‫النص‬ ‫يعطي‬ ‫وهو‬ ،‫المعنى‬ ‫وتأكيد‬ ‫اللفظ‬‫ف‬‫ين‬‫و‬‫تك‬‫صورته‬‫نية‬‫ه‬‫ال‬
‫في‬‫مخيلة‬،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ .‫الحافظ‬‫اسلوب‬‫التكرار‬‫في‬‫سورة‬‫الفاتحة‬‫وفي‬‫بداية‬‫سورة‬‫البقرة‬
‫من‬‫الية‬3‫إلى‬10.‫اللون‬ ‫بنفس‬ ‫المكتوبة‬ ‫الكلمات‬ ‫إيقاع‬ ‫تأمل‬ .
:‫لحظ‬1(‫الهدى‬‫البقرة‬ ‫سورة‬ ‫بداية‬ ‫وفي‬ ‫الفاتحة‬ ‫سورة‬ ‫في‬﴿‫نن‬‫ند‬‫ه‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ي‬‫ق‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫نط‬‫ن‬ ‫ط‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬﴾
‫تقرأ‬ ‫لما‬﴿‫ي‬﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬﴾3‫الية‬ ‫في‬ ‫مرات‬7‫تذكرتكرار‬﴿‫ــ‬‫ب‬﴾3‫مرات‬:‫الموالية‬ ‫الية‬ ‫في‬
‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫م‬ ‫ن‬‫س‬‫ب‬‫ي‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫نن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬﴿١﴿ ‫ن‬‫ي‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ط‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬ ‫ح‬‫ل‬ ‫دس‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ﴾٢﴾‫ي‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫نن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬﴿٣‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ﴾
﴿ ‫ين‬‫لط‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ي‬٤﴾‫كن‬ ‫ح‬‫ي‬
‫ي‬
‫ا‬‫دس‬‫س‬‫ب‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫كن‬ ‫ح‬‫ي‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬﴿ ‫س‬‫ي‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ن‬‫ن‬٥‫نن‬‫ند‬‫ه‬‫ل‬‫ٱ‬ ﴾‫ن‬‫نط‬‫ن‬ ‫ط‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬﴿ ‫ن‬‫ي‬‫ق‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬٦﴾‫ن‬‫نط‬‫ن‬‫ص‬
﴿ ‫ن‬‫ي‬‫ط‬‫ل‬‫ي‬‫ا‬‫لضح‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ين‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫وب‬ ‫نضس‬‫غ‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫غ‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ين‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬٧﴾
﴿‫ي‬‫م‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـي‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫نن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫م‬ ‫ن‬‫س‬‫ب‬١‫ن‬‫ر‬ ‫ن‬‫ل‬ ‫س‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬‫ذ‬ ﴾‫ن‬‫ـب‬‫ن‬‫ي‬﴿‫ن‬‫ـي‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ط‬‫ل‬ ‫ى‬‫سـدى‬‫ه‬ ‫يه‬‫ف‬٢‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ﴾
‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ؤ‬‫س‬‫ي‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬﴿‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ق‬‫نف‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫م‬ ‫س‬‫ن‬‫ب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫ر‬ ‫ا‬‫ح‬‫م‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ة‬﴾‫و‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ي‬‫ق‬‫س‬‫ي‬‫ن‬‫و‬٣‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ﴾‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ؤ‬‫س‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬
‫ن‬‫ل‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬﴿ ‫ن‬‫ـون‬‫س‬‫ن‬‫ـوق‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫س‬‫ه‬ ‫ة‬‫ن‬‫ر‬‫خ‬‫ي‬‫خ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬٤﴾‫ن‬‫ـك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫م‬‫ـه‬‫ط‬‫ب‬‫ح‬‫ر‬ ‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫ى‬‫سدى‬‫ه‬ ﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ـك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫س‬ ‫س‬‫ه‬
﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ف‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬٥﴾
‫ن‬‫م‬ ‫ين‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫س‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ك‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫م‬‫س‬‫تن‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫نذ‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ء‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫س‬‫ه‬ ‫ن‬‫ر‬‫سنذ‬‫ت‬﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ؤ‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬٦‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫نت‬‫خ‬ ﴾﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫م‬‫وب‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫ق‬
﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫م‬‫ه‬‫ع‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬‫ي‬﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫و‬﴿‫ي‬‫ظ‬‫ن‬‫ع‬ ‫اب‬‫ن‬‫ـذ‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ـ‬ ‫شن‬‫غ‬ ‫ن‬‫ه‬‫ن‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬٧‫ـا‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫س‬‫ول‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬ ‫ـاس‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ﴾
‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ـ‬‫ب‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ر‬‫خ‬‫ي‬‫خ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫س‬‫ه‬‫ـ‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ؤ‬‫س‬‫م‬﴿٨﴾‫ن‬‫ـون‬‫س‬‫ع‬‫ند‬‫ن‬ ‫س‬‫ي‬‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ـون‬‫س‬‫ع‬‫دن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ي‬‫ي‬ ‫ح‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬
‫ن‬‫سم‬‫ه‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ع‬ ‫ن‬‫نش‬‫ي‬﴿٩﴾
‫تشابات‬‫م‬:﴿‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ـ‬‫ب‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬.﴾
2(﴿‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬﴾‫و‬﴿‫ن‬‫غ‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬﴾‫لهما‬‫تقرأ‬ ‫لما‬ ،‫الوزن‬ ‫نفس‬﴿‫ل‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬﴾‫تذكر‬﴿‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬﴾‫والية‬3.
.‫الكريم‬ ‫القرآن‬ ‫في‬ ‫التكرار‬ ‫أسلوب‬ : ‫مقدمة‬
﴿‫ا‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ـ‬‫ب‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ـ‬‫ب‬‫ر‬‫خ‬‫ي‬‫خ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫س‬‫ه‬‫ـ‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ؤ‬‫س‬‫م‬﴾:‫]البقرة‬8.[
﴿‫يه‬‫ف‬‫ى‬‫سدى‬‫ه‬‫ن‬‫ي‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ط‬‫ل‬﴿﴾﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬‫ى‬‫سدى‬‫ه‬‫ن‬‫م‬‫بط‬‫ح‬‫ر‬ ‫ن‬‫ط‬‫م‬.﴾
‫صل‬‫ے‬
‫لبقرة‬‫ا‬ ‫سورة‬ ‫ــ‬ ‫لفاتة‬‫ا‬ ‫سـورة‬
3
‫ا‬‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫**﴿و‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ام‬‫ن‬‫ء‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬﴿...١٣‫لبقرة‬‫ا‬ ﴾
‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬ ‫ا‬‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫**﴿و‬‫ا‬‫و‬‫دس‬‫س‬‫ل‬‫ف‬‫س‬‫ت‬ ‫ن‬‫ل‬﴿... ‫ض‬‫ل‬‫ر‬‫ن‬ ‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ف‬١١‫البقرة‬ ﴾
‫اليتين‬ ‫ترتيب‬ ‫لضبط‬ ‫ــ‬11‫و‬13،‫مفسدة‬ ‫عن‬ ‫نهي‬ ‫فيها‬ ‫الولى‬ :‫قل‬ (‫الولى؟‬ ‫)أيهما‬﴿‫ا‬‫و‬‫دس‬‫س‬‫ل‬‫ف‬‫س‬‫ت‬ ‫ن‬‫ل‬.﴾
] ‫اليات‬ ‫بداية‬ ‫تامل‬ ‫ــ‬11،13،14:[
‫ا‬‫ضى‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫م‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫نه‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫ف‬ ‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ح‬‫م‬ ‫م‬‫وب‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫ق‬ ‫ف‬‫ل‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ب‬‫ذ‬‫ل‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬ ‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ب‬ ‫يـم‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫اب‬‫ن‬‫ذ‬‫ن‬‫ع‬﴿١٠﴾‫ا‬‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫دس‬‫س‬‫ل‬‫ف‬‫س‬‫ت‬
﴿ ‫ن‬‫ـون‬‫س‬‫ح‬‫ل‬ ‫ل‬‫ص‬‫س‬‫م‬ ‫س‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬ ‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫ح‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬ ‫ض‬‫ل‬‫ر‬‫ن‬ ‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ف‬١١﴾‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫نح‬
‫ي‬
‫ا‬‫س‬‫م‬‫سـ‬‫ه‬‫ن‬‫ون‬‫ـدس‬‫س‬‫ل‬‫ف‬‫س‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ك‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ـر‬‫س‬‫ع‬ ‫ل‬‫نش‬‫ي‬﴿١٢﴾
‫ا‬‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬‫ا‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ء‬‫ز‬‫ل‬ ‫تن‬ ‫ل‬‫ت‬‫س‬‫س‬‫م‬ ‫س‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ح‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ل‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫م‬ ‫نح‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬ ‫ل‬‫م‬‫ين‬‫ط‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ش‬ ﴾‫ن‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ا‬‫ل‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫خ‬ ‫ا‬‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬﴿١٤﴾
‫ا‬‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ام‬‫ن‬‫ء‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫س‬‫اس‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬‫س‬‫ن‬‫م‬‫ل‬‫سؤ‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫س‬‫ء‬‫ي‬‫ٱ‬‫ن‬‫ه‬‫ن‬‫ف‬ ‫ف‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫نح‬
‫ي‬
‫ا‬‫س‬ ‫س‬‫ه‬‫س‬‫ء‬‫ي‬‫ٱ‬‫ن‬‫ه‬‫ن‬‫ف‬ ‫ف‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ك‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ع‬‫ن‬‫ي‬﴿١٣﴾
‫ن‬ ‫ن‬‫نت‬‫خ‬‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫م‬‫وب‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫ق‬﴿ ‫ي‬‫ظ‬‫ن‬‫ع‬ ‫اب‬‫ن‬‫ذ‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ـ‬ ‫شن‬‫غ‬ ‫ن‬‫ه‬‫ن‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬‫ه‬‫ع‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬ ﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫و‬٧‫اس‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ﴾
‫س‬‫ول‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ـا‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫س‬‫ه‬ ‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ـر‬‫خ‬‫ي‬‫خ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫م‬‫ن‬‫ـو‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ـؤ‬‫س‬‫م‬‫ـ‬‫ب‬﴿٨‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫ند‬‫ن‬ ‫س‬‫ي‬ ﴾‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬
﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ع‬ ‫ن‬‫نش‬‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬ ‫ح‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫دن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬٩﴾‫ف‬‫م‬‫وب‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫ق‬‫س‬‫ي‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫اب‬‫ن‬‫ذ‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ضى‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫م‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫نه‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫ف‬ ‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ح‬‫م‬
﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ب‬‫ذ‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ب‬١٠﴾
‫مصلحة‬ ‫فيها‬ ‫والثانية‬﴿‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ام‬‫ن‬‫ء‬،﴾# ‫الفقهية‬ ‫تذكرالقاعدة‬‫أ‬ ‫أ‬‫ر‬‫د‬‫المفسدة‬‫على‬ ‫مقدم‬‫جلب‬‫المصلحة‬.#
:‫تشابات‬‫م‬
‫مشتقات‬ ‫الوسط‬ ‫وفي‬)‫من‬‫ي‬‫ٱ‬(‫في‬‫اليتين‬]8،9[.
‫الطرفين‬ ‫في‬ :‫والوسط‬ ‫الطرفين‬ ‫بطريقة‬ ‫النص‬ ‫لهذا‬ ‫الذهنية‬ ‫الصورة‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫ك‬‫ن‬‫قلوب‬‫في‬‫اليتين‬]7،10[
﴿**‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ؤ‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬﴿‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ق‬‫نف‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫م‬ ‫س‬‫ن‬‫ب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫ر‬ ‫ا‬‫ح‬‫م‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ة‬﴾‫و‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ي‬‫ق‬‫س‬‫ي‬‫ن‬‫و‬٣‫البقرة‬ ﴾ :‫تشابات‬‫م‬
﴿**‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ؤ‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ن‬‫ل‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ب‬﴿‫ن‬‫ـون‬‫س‬‫ن‬‫ـوق‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫س‬‫ه‬ ‫ة‬‫ن‬‫ر‬‫خ‬‫ي‬‫خ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ل‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬٤﴾
‫الغي‬‫في‬﴿‫ـ‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫غ‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬﴾‫تسبق‬‫الي‬‫في‬﴿‫ن‬‫م‬‫ـ‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ن‬‫ل‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬﴾.(‫البجدي‬ ‫)الترتيب‬
﴿‫ا‬‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫دس‬‫س‬‫ل‬‫ف‬‫س‬‫ت‬.﴾
﴿‫ا‬‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ام‬‫ن‬‫ء‬.﴾
﴿‫ا‬‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬.﴾
‫صل‬‫ے‬
‫البقرة‬ ‫سـورة‬
4
] ‫اليات‬ ‫بداية‬ ‫تامل‬ ‫ــ‬11،13،14:[
﴿‫ا‬‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫دس‬‫س‬‫ل‬‫ف‬‫س‬‫ت‬.﴾
﴿‫ا‬‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ام‬‫ن‬‫ء‬.﴾
﴿‫ا‬‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬.﴾
‫البقرة‬
‫س‬‫ء‬‫ي‬‫ٱ‬‫ن‬‫ه‬‫ن‬‫ف‬ ‫ف‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫س‬‫ن‬‫م‬‫ل‬‫سؤ‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬ ‫س‬‫اس‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ام‬‫ن‬‫ء‬ ‫ل‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬ ‫ا‬‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫**﴿و‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬‫س‬‫ء‬‫ي‬‫ٱ‬‫ن‬‫ه‬‫ن‬‫ف‬ ‫ف‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫ه‬ ‫ل‬‫م‬‫س‬‫نح‬
‫ي‬
‫ا‬
‫ح‬‫ل‬ ‫ن‬‫ك‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ع‬‫ن‬‫ي‬﴿١٣‫البقرة‬ ﴾
‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫د‬﴾‫ـ‬‫ن‬ ‫س‬‫**﴿ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ل‬‫سم‬‫ه‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬ ‫ح‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫دن‬‫ل‬‫ن‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ع‬ ‫ل‬‫نش‬‫ي‬﴿٩‫البقرة‬ ﴾
‫ا‬‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫ح‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ن‬‫ـم‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫م‬ ‫حـا‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ل‬‫ـا‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬‫يـن‬‫ط‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ت‬‫ش‬ ﴾‫ن‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ـو‬‫ن‬‫ل‬‫نـ‬‫خ‬ ‫ا‬‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬ ‫ـا‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬‫ق‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ن‬‫ين‬‫ـذ‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬
‫س‬‫م‬‫ـ‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫س‬﴿‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ء‬‫نـز‬‫ه‬١٤‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ﴾‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ئ‬‫نز‬‫ه‬‫ـ‬‫ن‬‫سون‬‫ه‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫غ‬ ‫س‬‫ط‬ ‫ف‬ ‫ن‬‫سـم‬‫ه‬‫ف‬‫د‬‫س‬‫م‬‫ـ‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬‫ـه‬‫ب‬﴿١٥﴾‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬
‫ل‬‫ٱ‬‫ــ‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ش‬‫ل‬‫ا‬‫س‬‫و‬‫ن‬‫ر‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬‫ـ‬‫س‬‫تس‬‫ن‬‫نر‬‫ن‬ ‫ط‬‫ت‬ ‫ـت‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬ ‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ف‬ ﴾‫ى‬‫سدن‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬ ‫ن‬‫ة‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫لضح‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ين‬‫د‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ه‬﴿١٦﴾‫ن‬‫م‬‫ى‬‫ـذ‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ـل‬‫ن‬‫ث‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ن‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ـ‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ث‬
‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫دن‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫و‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ضن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ح‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ف‬ ‫ا‬‫ى‬‫ر‬ ‫نن‬‫سۥ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ح‬‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫نب‬‫ه‬‫ن‬‫ذ‬‫ن‬‫ه‬‫ور‬‫س‬‫ن‬‫ب‬‫ف‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫و‬‫ت‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫ظ‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ـر‬‫ص‬‫ن‬‫ب‬‫س‬‫ي‬﴿١٧﴾
‫إيقاع‬ ‫لحظ‬1(﴿‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ت‬ ‫ل‬‫س‬‫س‬‫ئ‬‫لز‬‫ه‬‫ـ‬﴿،﴾
‫ل‬‫ٱ‬‫ـ‬‫ن‬‫ت‬ ‫ل‬‫ش‬‫ا‬‫س‬‫و‬‫ن‬‫ر‬﴿،﴾
‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ت‬ ‫ل‬‫س‬‫دن‬‫ن‬‫ق‬‫ل‬‫ـو‬﴾‫في‬3.‫متتالية‬ ‫آيات‬
‫ـم‬ ‫س‬‫**﴿ص‬‫ل‬‫ك‬‫س‬‫ب‬‫ى‬‫ل‬ ‫س‬‫ع‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫ج‬‫ل‬‫ر‬‫ن‬‫ي‬﴿١٨﴾
﴿**‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ث‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ك‬‫نل‬‫ث‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫س‬‫ق‬‫ع‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ع‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫نس‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬‫ى‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ع‬‫س‬‫د‬‫ى‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫دن‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫ف‬ ‫س‬‫ص‬‫ن‬‫ك‬‫س‬‫ب‬‫ى‬‫ن‬ ‫س‬‫ع‬‫ن‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫ـ‬‫ن‬‫ي‬‫ق‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬﴿١٧١﴾
‫س‬‫يق‬‫ع‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫الحيوان‬ ‫و‬ ‫للحيوان‬ ‫يقال‬‫ليعقل‬.
‫الية‬ ‫بين‬ ‫نفرق‬ ‫وبه‬18:﴿‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫ج‬‫ل‬‫ر‬‫ن‬‫ي‬﴾‫والية‬171:﴿‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬‫ق‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ي‬.﴾
:‫المتشابهات‬ ‫ترتيب‬ ‫لحظ‬﴿‫وما‬‫يشعرون‬،﴾﴿‫ل‬‫يشعرون‬،﴾﴿‫ل‬‫يعلمون‬﴾.
‫س‬‫ص‬‫ن‬‫ك‬‫س‬‫ب‬ ‫ف‬‫ـم‬‫ى‬‫ن‬ ‫س‬‫ع‬﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫ج‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ف‬١٨﴾
**﴿‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫نح‬
‫ي‬
‫ا‬‫س‬ ‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ون‬‫دس‬‫س‬‫ل‬‫ف‬‫س‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ك‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ع‬ ‫ل‬‫نش‬‫ي‬﴿١٢﴾‫البقرة‬
:‫تشابات‬‫م‬
3(‫الميم‬‫الية‬ ‫آخر‬ ‫في‬16‫الية‬ ‫وبداية‬17.‫و‬‫إيقاع‬‫الصاد‬‫الية‬ ‫آخر‬ ‫في‬17‫الية‬ ‫وبداية‬18.
:‫لبقرة‬‫ا‬ ‫سورة‬ ‫ف‬ ‫تشابات‬‫م‬
‫ج‬
‫البقرة‬ ‫سـورة‬
2(﴿‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ـر‬‫ص‬‫ن‬‫ب‬‫س‬‫ي‬﴾=﴿‫ى‬‫ن‬ ‫س‬‫ع‬.﴾
5
] ‫وإيقاع‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ــ‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫الية‬ ‫في‬ [9‫وإيقاع‬﴿‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬...‫ن‬‫ك‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ح‬‫ل‬﴾‫في‬‫اليتين‬12‫و‬13.
.‫اللون‬ ‫بنفس‬ ‫المكتوبة‬ ‫والحروف‬ ‫الكلمات‬ ‫إيقاع‬ ‫تأمل‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫ف‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫م‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ار‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫اس‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫نا‬‫ه‬‫س‬‫د‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫و‬ ‫ت‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ا‬‫ن‬‫ج‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ر‬‫س‬‫ة‬‫ن‬‫دحت‬‫ع‬‫ن‬‫ٱ‬‫ف‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ر‬‫ن‬‫ين‬﴿٢٤﴾‫ـ‬‫ط‬‫ش‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫و‬‫ر‬
‫ن‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ت‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬ ‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫و‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬ ‫ن‬‫ت‬‫ر‬‫ى‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ح‬ ‫س‬‫ك‬ ‫س‬‫نر‬‫ن‬ ‫نن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫م‬‫س‬‫ر‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ز‬‫ا‬‫ن‬ ‫نن‬‫م‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ث‬‫ن‬‫ر‬‫ة‬
‫ط‬‫ر‬‫ا‬‫ى‬‫ق‬‫ن‬‫ز‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬‫ا‬‫ن‬‫ذ‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ه‬‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫ر‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫ز‬‫ن‬‫م‬‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫سـ‬‫ت‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬‫ا‬‫ى‬‫نب‬ ‫ن‬‫ت‬‫ش‬‫ن‬‫ت‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ي‬‫ف‬‫ج‬ ‫ن‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫ٱ‬‫ح‬‫ه‬‫ن‬‫ط‬‫ف‬‫م‬‫ن‬‫ر‬‫ة‬‫ن‬ ‫س‬‫ه‬‫ن‬‫و‬‫ا‬‫ن‬‫ي‬‫ف‬‫ن‬‫ون‬‫ـدس‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫خ‬
1(‫لحظ‬﴿‫ن‬‫ار‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬﴾‫في‬‫الية‬24‫وضدها‬﴿‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ج‬﴾‫في‬‫الية‬25.
‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫دس‬‫س‬‫ب‬‫ن‬‫ع‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫اس‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬‫ن‬‫يف‬‫ن‬‫ٱ‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫خ‬‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬﴿‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬٢١﴾‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ج‬‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬
‫ى‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ـا‬ ‫ى‬‫ش‬‫ن‬‫ن‬‫ر‬‫ف‬ ‫ن‬‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ى‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫نـر‬‫خ‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ل‬ ‫ا‬‫ى‬‫ق‬‫ن‬‫ز‬‫ر‬ ‫ت‬‫ن‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫م‬‫ح‬‫ث‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬
‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫ىا‬‫د‬‫ا‬‫ندن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ح‬‫ل‬‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬٢٢﴾‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫س‬‫ك‬‫ا‬‫ح‬‫م‬‫ط‬‫م‬ ‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ر‬ ‫ف‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ح‬‫ز‬‫ن‬‫ن‬‫ة‬‫ن‬‫ور‬ ‫س‬‫س‬‫ب‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫خ‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫نن‬‫د‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ع‬ ﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬
‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫سون‬‫د‬ ‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ندن‬‫ه‬ ‫س‬‫ش‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ع‬‫ن‬‫د‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ۦ‬‫نل‬‫ث‬‫ط‬‫م‬ ‫ن‬‫ط‬‫م‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫س‬‫ك‬﴿ ‫ن‬‫ي‬‫ق‬‫د‬‫ن‬‫ـ‬ ‫ن‬‫ص‬٢٣﴾‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫ف‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫م‬‫ح‬‫ل‬
﴿ ‫ن‬‫ين‬‫ر‬‫ف‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬ ‫ن‬‫حت‬‫د‬‫ع‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫س‬‫ة‬‫ن‬‫ار‬‫ن‬‫ج‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫س‬‫اس‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫نا‬‫ه‬‫س‬‫د‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫و‬ ‫ت‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ار‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬٢٤﴾
﴿٢٥﴾‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ض‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ۦ‬‫ى‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬‫ى‬‫نل‬‫ث‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ف‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬‫ح‬‫م‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫نا‬‫ه‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ف‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ف‬ ‫ى‬‫ة‬‫وضن‬‫س‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬ ‫ا‬‫ح‬‫م‬
‫ا‬‫ن‬‫نذ‬‫ن‬‫ب‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ذ‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ف‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ك‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬‫ح‬‫م‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬‫بط‬‫ح‬‫ر‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ف‬‫ق‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫ه‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ى‬‫نل‬‫ث‬‫ن‬‫م‬‫ف‬‫ل‬‫ض‬‫س‬‫ي‬‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬‫ا‬‫ى‬‫ي‬‫ث‬‫ن‬‫ك‬‫ى‬‫د‬‫ن‬‫ين‬‫ن‬‫و‬
‫ن‬‫ي‬‫ق‬‫س‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ي‬‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬ ‫ف‬‫ل‬‫ض‬‫س‬‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ى‬‫ي‬‫ث‬‫ن‬‫ك‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬﴿٢٦﴾
‫صل‬‫ے‬
‫البقرة‬ ‫سـورة‬
6
‫آخرالية‬ ‫في‬ ‫الملونة‬ ‫الحروف‬ ‫إيقاع‬ ‫لحظ‬19‫الية‬ ‫وبداية‬20‫الية‬ ‫وآخر‬ .20‫الية‬ ‫وبداية‬21.
‫د‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫و‬ ‫ت‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫ظ‬ ‫يه‬‫ف‬ ‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫ب‬‫ط‬‫ي‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ك‬ ‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬‫ق‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫و‬‫ق‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫م‬‫ان‬‫ن‬‫ذ‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ف‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ـ‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬
‫س‬‫ط‬‫ي‬‫ح‬‫س‬‫م‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ت‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ذ‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ـ‬‫ف‬‫ر‬‫ن‬‫ين‬﴿١٩﴾‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ك‬‫س‬‫د‬‫ـا‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ضن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ح‬ ‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ط‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬
‫ن‬‫ه‬‫ـر‬‫ن‬‫ـ‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ـم‬‫ه‬‫ع‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫س‬‫ب‬ ‫ن‬‫نب‬‫ه‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬ ‫ن‬‫ش‬ ‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫م‬‫ـا‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ين‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ن‬‫ـل‬‫ن‬‫ظ‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬ ‫يه‬‫ف‬ ‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫و‬ ‫شن‬‫ح‬‫م‬‫ح‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ط‬‫ل‬‫ـ‬‫س‬‫ك‬
‫ن‬‫ش‬‫ل‬‫ـى‬‫ء‬‫يـر‬‫ـد‬‫ن‬‫ق‬﴿٢٠﴾‫ـ‬‫ف‬‫ي‬‫ن‬‫ٱ‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫نا‬‫ه‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ـ‬‫ح‬‫ن‬‫س‬‫اس‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫دس‬‫س‬‫ب‬‫ـ‬‫ن‬‫ع‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬ ‫س‬‫ـك‬‫ح‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ـم‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫خ‬‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫ـك‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬
‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫ن‬‫ت‬﴿٢١﴾
~
‫البقرة‬ ‫سـورة‬
2(‫ل‬‫س‬‫ث‬‫لت‬‫ا‬‫مرادف‬‫تشابه‬‫لل‬.‫تقرأ‬ ‫لما‬﴿‫ا‬‫ى‬‫نب‬ ‫ن‬‫ت‬‫ش‬‫ن‬‫ت‬‫س‬‫م‬﴾‫في‬‫الية‬25‫تذكر‬﴿‫ى‬‫نل‬‫ث‬‫ن‬‫م‬﴾‫مرتين‬‫في‬‫الية‬26.
‫تأمل‬ ‫ــ‬‫والكلمات‬ ‫الحروف‬ ‫بباقي‬ ‫واربط‬‫المكتوبة‬‫بنفس‬.‫اللون‬
‫في‬ ‫وجل‬ ‫عز‬ ‫ا‬ ‫قدرة‬ ‫تأمل‬ ‫ــ‬‫الحياء‬‫و‬‫الماتة‬‫و‬‫الخلق‬‫اليتين‬ ‫في‬28‫و‬29.
‫تقرأ‬ ‫لما‬﴿‫ي‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬﴾‫الية‬ ‫في‬ ‫كلمة‬ ‫آخر‬ ‫في‬29‫وورود‬ ،‫السلم‬ ‫عليه‬ ‫آدم‬ ‫قصة‬ ‫تبدأ‬ ‫مباشرة‬ ‫بعدها‬ ‫أن‬ ‫تذكر‬
] ‫مشتقات‬‫عل‬] ‫مشتقات‬ ‫كذلك‬ .‫آياتها‬ ‫كل‬ ‫في‬ [‫خ‬‫ٱ‬‫نب‬] ‫مع‬ ‫المعنى‬ ‫في‬ ‫تتقارب‬ ‫وهي‬ [‫عل‬.[
﴿‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ون‬‫دس‬‫ن‬‫ب‬‫س‬‫ت‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬﴾:‫]البقرة‬33[‫فريدة‬‫الماضي‬ ‫صيغة‬ ‫في‬ ‫جاءت‬ .‫الكريم‬ ‫القرآن‬ ‫في‬
:‫]المائدة‬ ‫في‬ ‫أما‬99:‫و]النور‬ [29:‫المتشابهات‬ ‫حفظ‬ ‫قاعدة‬ ‫نطبق‬ .‫المضارع‬ ‫صيغة‬ ‫في‬ ‫جاءت‬ [
.‫الطول‬ ‫للسورة‬ ‫الطول‬ ‫الجملة‬
‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬‫ي‬‫ۦ‬‫ى‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ن‬‫ي‬‫ا‬‫ح‬‫م‬ ‫ى‬‫نل‬‫ث‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ض‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ى‬‫ة‬ ‫وضن‬‫س‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ف‬‫نا‬‫ه‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ف‬‫ا‬‫ح‬‫م‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ف‬‫ق‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫ه‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ف‬
‫ا‬‫ح‬‫م‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬‫بط‬‫ح‬‫ر‬ ‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ف‬‫ا‬‫ى‬‫ي‬‫ث‬‫ن‬‫ك‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬ ‫ى‬‫د‬‫ن‬‫ين‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ى‬‫ي‬‫ث‬‫ن‬‫ك‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬ ‫ف‬‫ل‬‫ض‬‫س‬‫ي‬ ‫ى‬‫نل‬‫ث‬‫ن‬‫م‬ ‫ا‬‫ن‬‫نذ‬‫ن‬‫ب‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ذ‬‫ا‬‫ن‬‫م‬
﴿‫ن‬‫ي‬‫ق‬‫س‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ي‬‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬ ‫ف‬‫ل‬‫ض‬‫س‬‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬٢٦﴾‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ـون‬ ‫ضس‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫ن‬‫ط‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫و‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫ق‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ث‬‫ي‬‫م‬ ‫د‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫نـدن‬‫ه‬‫ـ‬‫ن‬‫ع‬
‫ـ‬‫س‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫خ‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫م‬‫سـ‬‫ه‬ ‫ن‬‫ـك‬‫ـئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ف‬ ‫ن‬‫ون‬‫ـدس‬‫س‬‫ن‬‫ف‬‫س‬‫ي‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ل‬‫ـ‬ ‫ن‬‫وص‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ۦ‬‫ـه‬‫ب‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ـر‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬﴿٢٧‫ن‬‫ـف‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ك‬ ﴾
‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ـر‬‫س‬‫ف‬‫ـ‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ـم‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫تى‬ ‫ن‬‫ن‬‫ـو‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬‫ح‬ ‫س‬‫ث‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫س‬‫ت‬‫ي‬‫م‬‫س‬‫ي‬‫ح‬ ‫س‬‫ث‬‫ن‬ ‫س‬‫يك‬‫ي‬‫ن‬ ‫س‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ح‬ ‫س‬‫ث‬‫ه‬‫ن‬‫ـون‬‫س‬‫ع‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫ر‬‫س‬‫ت‬﴿٢٨﴾‫ن‬‫سـو‬‫ه‬‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬
‫ن‬‫ـق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫خ‬‫ت‬‫ن‬‫ن‬‫نـو‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬ ‫ن‬‫ع‬‫ـ‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫س‬ ‫ح‬‫ن‬‫س‬ ﴾‫ى‬‫ح‬‫و‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ف‬ ‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ي‬﴾‫ى‬‫ن‬‫ــو‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬ ‫س‬‫ث‬ ‫ـا‬‫ى‬‫ع‬‫ي‬ ‫ن‬‫ج‬ ‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ف‬ ‫ـا‬‫ح‬‫م‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫سو‬‫ه‬‫ن‬‫و‬‫ط‬‫ل‬‫ـ‬‫س‬‫ك‬‫ب‬
﴿ ‫ي‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ء‬ ‫ل‬ ‫ن‬‫ش‬٢٩﴾
‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ي‬﴾‫ى‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬ ‫س‬‫ث‬ ‫ا‬‫ى‬‫ع‬‫ي‬ ‫ن‬‫ج‬ ‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ف‬ ‫ا‬‫ح‬‫م‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫خ‬ ‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫سو‬‫ه‬‫ح‬‫ن‬‫س‬ ﴾‫ى‬‫ح‬‫ـو‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫سـو‬‫ه‬‫ن‬‫و‬ ‫ت‬‫ن‬‫ن‬‫نـو‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬ ‫ن‬‫ع‬‫ـ‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫س‬
‫ء‬ ‫ل‬ ‫ن‬‫ش‬ ‫ط‬‫ل‬‫ـ‬‫س‬‫ك‬‫ب‬‫ي‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬﴿٢٩‫ف‬ ‫ل‬‫اع‬‫ن‬‫ج‬ ‫ط‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬ ‫ن‬‫ك‬‫ف‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬ ‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬ ﴾‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ا‬‫ن‬‫ي‬‫ف‬ ‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬ ‫ى‬‫ة‬‫ن‬‫ف‬‫ي‬‫نل‬‫خ‬
‫ط‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬ ‫س‬‫س‬‫دط‬‫ن‬‫ق‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫و‬ ‫كن‬‫د‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ب‬ ‫س‬‫ح‬‫ط‬‫ب‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫س‬‫ن‬ ‫س‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫لط‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫ك‬‫ف‬ ‫ن‬‫نس‬‫ي‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ن‬‫ي‬‫ف‬ ‫دس‬‫س‬‫ن‬‫ف‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫س‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ٱ‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬
:‫تشابات‬‫م‬
﴿٣٠﴾‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ـا‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ن‬‫ك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬‫ـ‬‫ضن‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ع‬ ‫ح‬ ‫س‬‫ث‬ ‫نـا‬‫ه‬‫ح‬ ‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ٱ‬‫ب‬ ‫نون‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ء‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ؤ‬‫ـ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ه‬
﴿‫ن‬‫ي‬‫ق‬‫د‬‫ن‬‫ـ‬ ‫ن‬‫ص‬ ‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫س‬‫ك‬٣١‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ب‬ ‫س‬‫ت‬‫س‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬ ﴾‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ع‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ح‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫حك‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬‫س‬‫ي‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫ي‬‫ك‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬﴿٣٢﴾
‫س‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ـ‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ـا‬‫ن‬‫ق‬‫م‬‫س‬ ‫ئن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫م‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ٱ‬‫ب‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ح‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ف‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫م‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ٱ‬‫ب‬‫ط‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ـك‬‫ح‬‫ل‬ ‫ـل‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ـا‬‫ن‬‫ق‬‫س‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ـب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫غ‬‫ت‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬
‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬﴿‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫س‬‫ك‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ون‬‫دس‬‫ن‬‫ب‬‫س‬‫ت‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬٣٣﴾
~
~
‫ج‬
‫البقرة‬ ‫سـورة‬
7
.‫اللون‬ ‫بنفس‬ ‫كتب‬ ‫بما‬ ‫واربط‬ ‫لحظ‬
﴿**‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ة‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ك‬‫س‬‫ج‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ـ‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ا‬‫ن‬ ‫نن‬‫م‬‫ا‬‫دى‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ة‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ج‬‫ح‬‫لش‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ه‬‫ذ‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ه‬ ‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ئ‬‫ش‬ ‫س‬‫ث‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ح‬
﴿ ‫ن‬‫ي‬‫م‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ح‬‫لظ‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬ ‫ونن‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ف‬٣٥‫لبقرة‬‫ا‬ ﴾
‫ن‬‫ب‬ ‫تزيد‬ ‫البقرة‬ ‫سورة‬ ‫متشابهة‬ :‫الطول‬ ‫للسورة‬ ‫الطول‬ ‫الية‬ ‫قاعدة‬ ‫نطبق‬﴿‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫و‬﴾‫و‬﴿‫ا‬‫دى‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ر‬﴾.
**﴿‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫س‬‫ق‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ط‬‫لب‬‫ه‬‫ل‬‫ٱ‬‫م‬‫ا‬‫ن‬ ‫ل‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ي‬ ‫ن‬‫ج‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫ف‬‫ح‬‫م‬‫ا‬‫ـ‬‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ت‬‫ت‬‫ٱ‬‫ن‬‫ي‬‫م‬‫ط‬‫م‬‫ط‬‫ن‬...﴿٣٨‫البقرة‬ ﴾
**﴿...‫ن‬‫و‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫س‬‫ق‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ط‬‫لب‬‫ه‬‫ل‬‫ٱ‬‫ـ‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬ ‫س‬‫ك‬ ‫ضس‬‫ل‬‫ع‬‫ض‬‫ل‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫دس‬‫ن‬‫ع‬...﴿٣٦‫لبقرة‬‫ا‬ ﴾
‫حرف‬ ‫البجدي‬ ‫الترتيب‬ ،‫الحفظ‬ ‫قاعدة‬ ‫نطبق‬‫الباء‬‫في‬﴿‫ـ‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬ ‫س‬‫ك‬ ‫ضس‬‫ل‬‫ع‬﴾‫حرف‬ ‫يسبق‬‫الميم‬‫في‬﴿‫م‬‫ا‬‫ن‬ ‫ل‬‫ن‬.﴾
‫ن‬‫ة‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ك‬‫س‬‫ج‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ـ‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫**﴿و‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ن‬‫م‬ ‫ونن‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫ة‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ج‬‫ح‬‫لش‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ه‬‫ذ‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ه‬ ‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ئ‬‫ش‬ ‫س‬‫ث‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ح‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬
﴿ ‫ن‬‫ي‬‫م‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ح‬‫لظ‬‫ل‬‫ٱ‬١٩‫اف‬‫ر‬‫ع‬‫خ‬‫ل‬‫ا‬ ﴾
‫س‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ـ‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬‫ت‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫غ‬ ‫س‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ط‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ل‬ ‫ل‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ـا‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫ـم‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ٱ‬‫ب‬ ‫سـم‬‫ه‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ح‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫م‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ٱ‬‫ب‬ ‫م‬‫س‬ ‫ئن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬
﴿‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫س‬‫ك‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ون‬‫دس‬‫ن‬‫ب‬‫س‬‫ت‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫س‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬٣٣﴾‫ة‬‫ن‬‫ك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬ ‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬ ‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫دس‬‫ن‬‫ج‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ي‬‫خ‬‫ل‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫سدس‬ ‫ن‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬
﴿ ‫ن‬‫يـن‬‫ـر‬‫ف‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ﴾‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫يس‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ي‬ ‫ح‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬٣٤﴾‫س‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ـ‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬ ‫ـا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ـك‬‫س‬‫ج‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫نـت‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ـن‬‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬
‫ن‬‫ة‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ج‬‫ح‬‫لش‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ه‬‫ذ‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ه‬ ‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ئ‬‫ش‬ ‫س‬‫ث‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ح‬ ‫ا‬‫دى‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ر‬ ‫ا‬‫ن‬ ‫نن‬‫م‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ة‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ونن‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ح‬‫ظ‬﴿ ‫ن‬‫ي‬‫ـم‬٣٥﴾
‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ز‬‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫س‬ ‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫نر‬‫خ‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫ـا‬‫ن‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫س‬‫ن‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ط‬‫ن‬‫ي‬ ‫ح‬‫ت‬‫ش‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫سـ‬‫ه‬‫ـا‬‫ح‬‫م‬‫م‬‫ـا‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫و‬‫دس‬‫ن‬‫ع‬ ‫ض‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ـك‬ ‫ضس‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ط‬‫نب‬‫ه‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ـا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫و‬ ‫يه‬‫ف‬
‫ـ‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫م‬ ‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ت‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ر‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬﴿ ‫ي‬‫ح‬ ﴾‫ن‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ع‬٣٦‫ن‬‫ف‬ ﴾‫ـ‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫ح‬‫ق‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫ط‬‫ب‬‫ح‬‫ر‬ ‫ن‬‫م‬ ‫س‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ي‬﴾‫ـى‬‫ت‬‫ـ‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫سو‬‫ه‬ ‫سۥ‬‫ه‬‫ح‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ه‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫اب‬
﴿ ‫س‬‫ي‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫اب‬‫ح‬‫و‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬٣٧﴾
:‫تشابات‬‫م‬
:‫لسورة‬‫ا‬ ‫ف‬ ‫تشابات‬‫م‬
‫صل‬
~
‫البقرة‬ ‫سـورة‬
8
‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫يس‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ي‬ ‫ح‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫دس‬‫ن‬‫ج‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ي‬‫خ‬‫ل‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫سدس‬ ‫ن‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬ ‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬﴾‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ين‬‫ر‬‫ف‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬﴿٣٤‫لبقرة‬‫ا‬ ﴾
‫اليتين‬ ‫بين‬ ‫للربط‬39‫و‬40:‫قل‬ ‫شأت‬ ‫إن‬#‫النار‬‫ضدها‬‫النعيم‬‫مع‬ ‫الجدر‬ ‫نفس‬ ‫له‬﴿‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬﴿‫و‬ ﴾‫س‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬﴾.#
‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ء‬‫ي‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬
‫ي‬
‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ذ‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ط‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫ضح‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ي‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬﴿٤٧﴾
‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ء‬‫ي‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬
‫ي‬
‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ذ‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ى‬‫ند‬‫ه‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬‫وف‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫س‬‫ك‬‫ند‬‫ه‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬ ‫ح‬‫ي‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ون‬‫س‬‫ب‬‫ن‬‫ه‬‫ن‬‫ر‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬﴿٤٠﴾
1‫الطرفين‬ ‫في‬ :‫والوسط‬ ‫الطرفين‬ ‫قاعدة‬ ‫المقطع.نطبق‬ ‫لهذا‬ ‫الذهنية‬ ‫الصورة‬ ‫لتكوين‬ (‫المتشابهتين‬
]40،47‫الوسط‬ ‫[وفي‬7‫أوامر‬‫و‬3‫ونواهي‬‫لفظ‬ ‫كذلك‬ ‫.لحظ‬﴾‫ن‬‫ة‬﴾‫و‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫﴿ٱ‬] ‫اليتين‬ ‫في‬43،46.[
‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ام‬‫ن‬‫ء‬‫ن‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫م‬ ‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫ط‬‫ل‬ ‫ـا‬‫ى‬‫ق‬‫ط‬‫د‬ ‫ن‬‫ص‬‫س‬‫م‬ ‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫و‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬ ‫ر‬‫ـاف‬‫ن‬‫ك‬ ‫ن‬‫ل‬‫ح‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ش‬‫ن‬‫ت‬‫ى‬‫يل‬‫ل‬‫ن‬‫ق‬ ‫ا‬‫ى‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ث‬ ‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫نا‬‫ب‬
‫ن‬‫ن‬ ‫ح‬‫ي‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ون‬‫س‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬﴿٤١﴾‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫س‬‫س‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ت‬﴿‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫ق‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫م‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫و‬ ‫ل‬‫ط‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬ ‫ح‬‫ق‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬٤٢﴾‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ي‬‫ق‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬
‫ن‬‫ة‬﴾‫و‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ت‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ة‬﴾‫و‬‫ن‬‫ك‬‫ح‬‫لز‬‫ل‬‫ٱ‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ع‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ر‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬﴿ ‫ن‬‫ي‬‫ع‬‫ك‬‫ن‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫م‬٤٣‫ن‬ ‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ننس‬‫ت‬‫ن‬‫و‬ ‫ط‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬ ‫ن‬‫اس‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫خ‬‫ٱ‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ٱ‬۞ ﴾
﴿ ‫ن‬‫ـون‬‫س‬‫ل‬‫ق‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ـل‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬٤٤﴾‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ي‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ب‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ة‬﴾‫و‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ح‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ي‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬ ‫ا‬‫ن‬‫نح‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬
﴿ ‫ن‬‫ي‬‫ع‬‫ش‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫خ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬٤٥﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫ج‬‫ن‬‫ن‬‫ر‬ ‫ه‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ن‬‫م‬‫س‬‫نح‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬‫بط‬‫ن‬‫ر‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ف‬‫م‬ ‫م‬‫س‬‫نح‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫ف‬‫ن‬ ‫س‬‫ظ‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ﴾٤٦﴾
‫سۥ‬‫ه‬‫ح‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ه‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ـاب‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ف‬ ‫ت‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫ط‬‫ب‬‫ح‬‫ر‬ ‫ن‬‫م‬ ‫س‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ي‬﴾‫ى‬‫ح‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ف‬‫س‬‫ه‬‫ا‬‫ح‬‫ـو‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫و‬‫س‬‫ب‬﴿ ‫س‬‫ي‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬٣٧‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬ ﴾‫ن‬‫ه‬‫ب‬‫ا‬‫ن‬ ‫نن‬‫م‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ط‬
‫ى‬‫سدى‬‫ه‬ ‫ط‬‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ت‬‫ن‬‫خ‬‫ٱ‬‫ن‬‫ي‬ ‫ا‬‫ح‬‫م‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫ف‬ ‫ا‬‫ى‬‫ع‬‫ي‬ ‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ف‬﴿ ‫ن‬‫سون‬‫ن‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫س‬‫ه‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ين‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ف‬‫ن‬‫نو‬‫خ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫اى‬‫سدن‬‫ه‬ ‫ن‬‫ع‬‫نب‬‫ت‬٣٨﴾‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬
‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ب‬‫ح‬‫ذ‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫و‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ك‬‫س‬‫نب‬‫ن‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫نا‬‫ب‬‫ار‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫خ‬ ‫ا‬‫ن‬‫ي‬‫ف‬ ‫ن‬‫س‬‫ه‬﴿٣٩‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ذ‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ء‬‫ي‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬ ﴾‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬
‫ت‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ون‬‫س‬‫ب‬‫ن‬‫ه‬‫ن‬‫ر‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫ـى‬‫ن‬‫ب‬‫ح‬‫ي‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ند‬‫ه‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬ ‫وف‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ى‬‫ند‬‫ه‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬﴿٤٠﴾
~
~~~
~~
﴿‫ن‬‫ين‬‫ر‬‫ف‬ ‫ن‬‫لك‬‫ا‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬﴿٧٤‫ص‬ ﴾
﴿‫ن‬‫ين‬‫د‬‫ج‬‫ن‬‫ـ‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫ن‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫م‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬﴿١١‫اف‬‫ر‬‫ع‬‫خ‬‫ل‬‫ا‬ ﴾
﴿﴾‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬﴿١١٦‫طه‬ ﴾
.‫المتشابهات‬ ‫باقي‬ ‫عن‬ ‫مختلفتين‬
﴿‫ا‬‫ى‬‫ن‬‫ي‬‫ط‬ ‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫خ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ل‬ ‫سدس‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ء‬ ‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬﴿٦١‫اء‬‫س‬‫ع‬‫ل‬‫ا‬ ﴾
﴿‫ن‬‫ين‬‫د‬‫ج‬‫ن‬‫ـ‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬﴾‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬﴿٣١﴾‫الجر‬﴿‫ي‬‫ۦ‬‫ه‬‫ط‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬ ‫ر‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ف‬ ‫ط‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ك‬﴿٥٠﴾
‫ال‬‫ك‬‫هف‬
.‫الطول‬ ‫للسورة‬ ‫الطول‬ ‫الية‬ ‫قاعدة‬ ‫نطبق‬ ‫ــ‬
~
‫البقرة‬ ‫سـورة‬
~
~
9
2] ‫اليات‬ ‫بين‬ ‫الرابطة‬ ‫الكلمات‬ ‫نجمع‬ (41،42،43# :‫جملة‬ ‫في‬ [‫الصلة‬ ‫ليقيم‬ ‫لباسا‬ ‫اشترى‬.#
‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ء‬‫ي‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬
‫ي‬
‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ذ‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ى‬‫ند‬‫ه‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬‫وف‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ند‬‫ه‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬ ‫ح‬‫ي‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ون‬‫س‬‫ب‬‫ن‬‫ه‬‫ن‬‫ر‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬﴿٤٠﴾
‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ء‬‫ي‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬
‫ي‬
‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ذ‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ط‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫ضح‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ي‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬﴿٤٧﴾
:‫مثل‬ ‫قل‬ ‫اليتين‬ ‫بين‬ ‫التشابه‬ ‫الجزء‬ ‫لضبط‬#‫الوفاء‬‫بلعهد‬‫يرجو‬ ‫لمن‬‫تفضيل‬‫ل‬‫ا‬.#
1:‫أمر‬ ‫بفعل‬ ‫تبتدآن‬ ‫اليتين‬ ‫كلتا‬ (﴿‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ذ‬‫ل‬‫ٱ‬﴾‫و‬﴿‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬﴾.
‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ء‬‫ي‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ذ‬‫ل‬‫ٱ‬﴿ ‫ن‬‫ي‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫ضح‬‫ن‬‫ف‬ ‫ط‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫س‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ت‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬٤٧﴾
‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫س‬‫ه‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ل‬‫دن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ا‬‫ن‬ ‫نن‬‫م‬ ‫س‬‫نذ‬‫خ‬‫ن‬‫ؤ‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫ش‬ ‫ا‬‫ن‬ ‫نن‬‫م‬ ‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ى‬‫خ‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ت‬‫ش‬ ‫س‬‫ن‬‫ف‬‫ح‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫س‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬ ‫ى‬‫ز‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬ ‫ح‬‫ل‬ ‫ا‬‫ى‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ي‬
‫ن‬‫ون‬‫س‬ ‫ن‬‫نص‬‫س‬‫ي‬﴿٤٨﴾
‫ن‬‫ظ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ونن‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫ر‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ط‬‫ي‬‫ن‬‫ط‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬ ‫س‬‫ك‬ ﴾‫ى‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ا‬‫ن‬‫ن‬
﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ل‬ ‫ن‬‫ظ‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬٥٧﴾
‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ح‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ط‬‫م‬‫س‬‫ك‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ف‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ي‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ط‬‫ب‬‫ن‬‫ذ‬‫س‬‫ي‬ ‫اب‬‫ن‬‫ذ‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫و‬ ‫س‬‫س‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫س‬‫م‬‫و‬ ‫س‬‫نس‬‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ر‬‫ف‬ ‫ال‬‫ن‬‫ء‬
﴿ ‫ي‬‫ظ‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ط‬‫ب‬‫ح‬‫ر‬ ‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫ء‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬٤٩﴾
‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ف‬‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ر‬‫ف‬ ‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬ ‫س‬‫ننظ‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬﴿٥٠﴾
‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫نن‬‫دن‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫ي‬﴾ ‫ن‬‫وس‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ي‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ٱ‬﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫د‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ج‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ذ‬‫ن‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬ ‫س‬‫ث‬ ‫ى‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬٥١﴾
‫ح‬ ‫س‬‫ث‬‫نن‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬‫ذ‬ ‫د‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫س‬‫ننك‬‫ع‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫ش‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬﴿٥٢﴾
‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ت‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ن‬‫وس‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ان‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ر‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ون‬‫دس‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫تن‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬﴿٥٣﴾
‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬﴾ ‫ن‬‫وس‬‫س‬‫م‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ق‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ئ‬‫ر‬ ‫ن‬‫ب‬ ﴾‫ن‬‫ل‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ب‬‫و‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ج‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫اذ‬‫ن‬ ‫ط‬‫ت‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬ ‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ق‬‫ل‬
﴿ ‫س‬‫ي‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫اب‬‫ح‬‫و‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫سو‬‫ه‬ ‫سۥ‬‫ه‬‫ح‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫اب‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ئ‬‫ر‬ ‫ن‬‫ب‬ ‫ندن‬‫ع‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ل‬ ‫ن‬‫ني‬‫خ‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬‫ذ‬٥٤﴾
‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬﴾ ‫ن‬‫وس‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫س‬‫ة‬‫ن‬‫ق‬‫ع‬‫ن‬‫ـ‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫نذ‬‫خ‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫ى‬‫ة‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ج‬ ‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ى‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ن‬ ﴾ ‫ح‬‫ت‬‫ن‬‫ح‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫فؤ‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬ ‫س‬‫ننظ‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬﴿٥٥﴾
‫ح‬ ‫س‬‫ث‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ث‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ط‬‫م‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ت‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫م‬ ‫د‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ـل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫ش‬‫ن‬‫ت‬﴿٥٦﴾
:‫إيقاع‬ ‫لحظ‬1(﴿،‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬،‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬ ،‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ح‬ ‫س‬‫ث‬﴾‫ــ‬﴿،‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬،‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬ ،‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ح‬ ‫س‬‫ث‬﴾‫واسم‬‫نبي‬‫ا‬‫موس‬‫في‬‫بداية‬
‫اليات‬]51،53،54،55.[
~~
~~~
~ ~
2‫إيقاع‬ (‫للم‬‫ا‬‫في‬‫آخر‬‫الية‬56‫وبداية‬‫الية‬57.
‫البقرة‬ ‫سـورة‬
10
2] ‫اليتين‬ ‫بين‬ ‫للربط‬ (48،49‫للتذكر‬ # ‫العذاب‬ ‫من‬ ‫نجاة‬ ‫الشفاعة‬ # :‫قل‬ [﴿‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ح‬ ‫ن‬‫ن‬﴾‫والية‬49.
1‫اربط‬ (‫ك‬‫خ‬‫بل‬‫و‬‫اب‬‫ش‬‫ال‬] ‫اليات‬ ‫بين‬57،58،60[‫و‬‫الطعام‬‫الية‬ ‫في‬61.
‫ن‬‫ني‬‫غ‬‫ب‬ ‫ن‬‫نن‬‫ط‬‫ي‬‫ب‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫نا‬‫ب‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ن‬‫م‬‫س‬‫نح‬‫ن‬‫ٱ‬‫ب‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬‫ذ‬ ...﴿**‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ط‬‫ق‬‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ع‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ب‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬‫ذ‬
﴿ ‫ن‬‫ون‬‫دس‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ي‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ح‬‫و‬٦١﴾‫ال‬‫بقرة‬
‫لفظ‬ ‫جاء‬ ‫البقرة‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫ــ‬﴿‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ط‬‫ق‬‫ن‬‫ح‬﴾‫معرف‬‫ب‬‫ل‬‫خ‬‫ٱ‬‫ـ‬.،‫السورة‬ ‫باسم‬ ‫اربطه‬‫ال‬‫بقرة‬.
**﴿‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ل‬ ‫ل‬‫ظ‬‫ن‬‫ي‬ ‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ن‬‫ك‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬﴿١١٧‫ان‬‫ر‬‫ع‬ ‫ل‬‫ي‬‫ٱ‬ ﴾
﴿ ‫ــ‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ل‬ ‫ل‬‫ظ‬‫ن‬‫ي‬ ‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ن‬‫ك‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫بدف‬ ﴾﴿﴾‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬.‫الكريم‬ ‫القرآن‬ ‫في‬ ‫فريدة‬
.‫الطول‬ ‫للسورة‬ ‫الطول‬ ‫الية‬ ‫قاعدة‬ ‫نطبق‬ ‫البقرة‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫ــ‬
:‫تشابات‬‫م‬
‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬‫ن‬‫و‬﴾‫ى‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫م‬‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ط‬‫ي‬‫ن‬‫ط‬‫ونن‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫ر‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬
‫ن‬‫سم‬‫ه‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ظ‬‫ن‬‫ي‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬﴿٥٧‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫﴾و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ة‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ه‬‫ذ‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ه‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫خ‬‫ن‬‫د‬‫ل‬‫ٱ‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ف‬‫ا‬‫ن‬ ‫نن‬‫م‬‫ن‬ ‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ئ‬‫ش‬ ‫س‬‫ث‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ح‬
‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫نط‬‫خ‬ ‫ن‬‫م‬‫ـ‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ر‬‫نف‬‫غ‬‫ح‬‫ن‬ ‫ـة‬‫ح‬‫ط‬‫ح‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ل‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫حـدى‬ ‫س‬‫س‬ ‫ن‬‫ـاب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫خ‬‫ن‬‫د‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫دى‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ر‬‫دس‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫م‬﴿ ‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ن‬‫ح‬٥٨﴾
﴿**‫ن‬‫ك‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ونن‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ل‬ ‫ل‬‫ظ‬‫ن‬‫ي‬ ‫ل‬‫سم‬‫ه‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬﴿٥٧‫البقرة‬ ﴾
‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ف‬‫ح‬‫د‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫م‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬ ‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫غ‬ ‫ى‬‫ل‬ ‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ق‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫ب‬ ‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫ا‬‫ى‬‫ـز‬‫ن‬‫ج‬‫ر‬
‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ي‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ـ‬‫س‬‫ق‬ ‫س‬‫س‬﴿ ‫ن‬‫ون‬٥٩‫ل‬‫ٱ‬ ‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫۞و‬ ﴾‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ت‬‫ـ‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫س‬‫ـو‬‫س‬‫م‬ ﴾‫ـى‬‫ن‬‫س‬‫ل‬ ﴾‫ـى‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ف‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫م‬‫ن‬‫ـو‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ـر‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ـاكن‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ع‬‫ط‬‫ب‬ ‫ب‬‫ـر‬ ‫ضن‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ـا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬
‫س‬ ‫نن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ف‬ ‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫دن‬‫ن‬‫ق‬ ‫ا‬‫ى‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ة‬‫ن‬ ‫ن‬‫نش‬‫ع‬ ‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ث‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫م‬‫س‬‫بن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ش‬‫ح‬‫م‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ب‬‫ن‬ ‫ن‬‫ش‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ق‬‫ن‬‫ز‬‫ط‬‫ر‬ ‫ن‬‫م‬
‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ف‬ ‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ـو‬‫ن‬‫ث‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬‫س‬‫م‬﴿‫ن‬‫ين‬‫د‬‫س‬‫ن‬‫ف‬٦٠‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫م‬‫ـ‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬ ‫ن‬‫ذ‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫و‬ ﴾‫س‬‫م‬‫و‬‫ن‬‫س‬﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫حص‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ل‬ ﴾‫ـى‬‫ام‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ط‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬ ‫س‬‫ع‬‫ن‬‫د‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫د‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫و‬
‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬‫د‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬ ‫نا‬‫ه‬‫ل‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫و‬ ‫نا‬‫ه‬‫س‬‫دن‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫و‬ ‫نا‬‫ه‬‫وم‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ن‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ح‬‫ث‬‫ق‬‫ن‬‫و‬ ‫نا‬‫ه‬‫ل‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫م‬ ‫س‬‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫ت‬‫ب‬‫سن‬‫ت‬ ‫ا‬‫ح‬‫م‬‫م‬ ‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ج‬‫ر‬‫ن‬ ‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫ك‬‫ح‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬
‫س‬‫ة‬‫ـ‬‫ح‬‫ل‬‫ط‬‫ذ‬‫لـ‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫م‬ ‫ين‬‫ن‬‫ل‬‫ـ‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ـر‬‫ضس‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬‫ـ‬ ‫ن‬‫س‬ ‫ـا‬‫ح‬‫م‬ ‫س‬‫ـك‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬‫ن‬‫ف‬ ‫ا‬‫ى‬‫ـر‬ ‫ن‬‫ص‬‫م‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ط‬‫نب‬‫ه‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ني‬‫خ‬ ‫ن‬‫سـو‬‫ه‬ ‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬ ﴾‫ن‬‫نن‬‫د‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫سـو‬‫ه‬ ‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬
﴿... ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫ب‬ ‫نضن‬‫غ‬‫ب‬ ‫و‬‫س‬‫ء‬‫ي‬ ‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫و‬ ‫س‬‫ة‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ك‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬٦١﴾
:‫تشابات‬‫م‬
2.‫لها‬ ‫الموالية‬ ‫الية‬ ‫بداية‬ ‫و‬ ‫آية‬ ‫كل‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫اللون‬ ‫بنفس‬ ‫المكتوبة‬ ‫الحروف‬ ‫إيقاع‬ ‫لحظ‬ (
‫البقرة‬ ‫سـورة‬
11
] ‫اليتين‬ ‫عمران‬ ‫آل‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫ــ‬21‫و‬112.‫نكرة‬ [‫]حق‬ ‫لفظ‬ ‫جاء‬ [
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara
2 sourat al fatiha wa al bakara

More Related Content

What's hot

8 متشابهات في الأنفال
8 متشابهات في الأنفال8 متشابهات في الأنفال
8 متشابهات في الأنفالRivado
 
13 min al moumthana ila mourssalate
13 min al moumthana ila mourssalate13 min al moumthana ila mourssalate
13 min al moumthana ila mourssalatealaouiouafa
 
49 متشابهات في سورة الحجرات
49 متشابهات في سورة الحجرات49 متشابهات في سورة الحجرات
49 متشابهات في سورة الحجراتRivado
 
متشابهات في سورة النساء
متشابهات في سورة النساءمتشابهات في سورة النساء
متشابهات في سورة النساءعرفت فالزم
 
9 min sourat al kassass ila ahzabe
9 min sourat al kassass ila ahzabe9 min sourat al kassass ila ahzabe
9 min sourat al kassass ila ahzabealaouiouafa
 
39 متشابهات في سورة الزمر
39 متشابهات في سورة الزمر39 متشابهات في سورة الزمر
39 متشابهات في سورة الزمرRivado
 
10 min sourat sabaa ila azzomare
10 min sourat sabaa ila azzomare10 min sourat sabaa ila azzomare
10 min sourat sabaa ila azzomarealaouiouafa
 
36 متشابهات في سورة يس
36 متشابهات في سورة يس36 متشابهات في سورة يس
36 متشابهات في سورة يسRivado
 
5 متشابهات في سورة المائدة
5 متشابهات في سورة المائدة5 متشابهات في سورة المائدة
5 متشابهات في سورة المائدةRivado
 
6 متشابهات في سورة الأنعام
6 متشابهات في سورة الأنعام6 متشابهات في سورة الأنعام
6 متشابهات في سورة الأنعامRivado
 
42 متشابهات في سورة الشورى
42 متشابهات في سورة الشورى42 متشابهات في سورة الشورى
42 متشابهات في سورة الشورىRivado
 
43 متشابهات في سورة الزخرف
43 متشابهات في سورة الزخرف43 متشابهات في سورة الزخرف
43 متشابهات في سورة الزخرفRivado
 
24 متشابهات في سورة النور
24 متشابهات في سورة النور24 متشابهات في سورة النور
24 متشابهات في سورة النورRivado
 
32 متشابهات في سورة السجدة
32 متشابهات في سورة السجدة32 متشابهات في سورة السجدة
32 متشابهات في سورة السجدةRivado
 
8 min sourat annour ila annamle
8 min sourat annour ila annamle8 min sourat annour ila annamle
8 min sourat annour ila annamlealaouiouafa
 
47 متشابهات في سورة محمد
47 متشابهات في سورة محمد47 متشابهات في سورة محمد
47 متشابهات في سورة محمدRivado
 
23 متشابهات في سورة المؤمنون
23 متشابهات في سورة المؤمنون23 متشابهات في سورة المؤمنون
23 متشابهات في سورة المؤمنونRivado
 
38 متشابهات في سورة ص
38 متشابهات في سورة ص38 متشابهات في سورة ص
38 متشابهات في سورة صRivado
 
31 متشابهات في سورة لقمان
31 متشابهات في سورة لقمان31 متشابهات في سورة لقمان
31 متشابهات في سورة لقمانRivado
 
46 متشابهات في سورة الأحقاف
46 متشابهات في سورة الأحقاف46 متشابهات في سورة الأحقاف
46 متشابهات في سورة الأحقافRivado
 

What's hot (20)

8 متشابهات في الأنفال
8 متشابهات في الأنفال8 متشابهات في الأنفال
8 متشابهات في الأنفال
 
13 min al moumthana ila mourssalate
13 min al moumthana ila mourssalate13 min al moumthana ila mourssalate
13 min al moumthana ila mourssalate
 
49 متشابهات في سورة الحجرات
49 متشابهات في سورة الحجرات49 متشابهات في سورة الحجرات
49 متشابهات في سورة الحجرات
 
متشابهات في سورة النساء
متشابهات في سورة النساءمتشابهات في سورة النساء
متشابهات في سورة النساء
 
9 min sourat al kassass ila ahzabe
9 min sourat al kassass ila ahzabe9 min sourat al kassass ila ahzabe
9 min sourat al kassass ila ahzabe
 
39 متشابهات في سورة الزمر
39 متشابهات في سورة الزمر39 متشابهات في سورة الزمر
39 متشابهات في سورة الزمر
 
10 min sourat sabaa ila azzomare
10 min sourat sabaa ila azzomare10 min sourat sabaa ila azzomare
10 min sourat sabaa ila azzomare
 
36 متشابهات في سورة يس
36 متشابهات في سورة يس36 متشابهات في سورة يس
36 متشابهات في سورة يس
 
5 متشابهات في سورة المائدة
5 متشابهات في سورة المائدة5 متشابهات في سورة المائدة
5 متشابهات في سورة المائدة
 
6 متشابهات في سورة الأنعام
6 متشابهات في سورة الأنعام6 متشابهات في سورة الأنعام
6 متشابهات في سورة الأنعام
 
42 متشابهات في سورة الشورى
42 متشابهات في سورة الشورى42 متشابهات في سورة الشورى
42 متشابهات في سورة الشورى
 
43 متشابهات في سورة الزخرف
43 متشابهات في سورة الزخرف43 متشابهات في سورة الزخرف
43 متشابهات في سورة الزخرف
 
24 متشابهات في سورة النور
24 متشابهات في سورة النور24 متشابهات في سورة النور
24 متشابهات في سورة النور
 
32 متشابهات في سورة السجدة
32 متشابهات في سورة السجدة32 متشابهات في سورة السجدة
32 متشابهات في سورة السجدة
 
8 min sourat annour ila annamle
8 min sourat annour ila annamle8 min sourat annour ila annamle
8 min sourat annour ila annamle
 
47 متشابهات في سورة محمد
47 متشابهات في سورة محمد47 متشابهات في سورة محمد
47 متشابهات في سورة محمد
 
23 متشابهات في سورة المؤمنون
23 متشابهات في سورة المؤمنون23 متشابهات في سورة المؤمنون
23 متشابهات في سورة المؤمنون
 
38 متشابهات في سورة ص
38 متشابهات في سورة ص38 متشابهات في سورة ص
38 متشابهات في سورة ص
 
31 متشابهات في سورة لقمان
31 متشابهات في سورة لقمان31 متشابهات في سورة لقمان
31 متشابهات في سورة لقمان
 
46 متشابهات في سورة الأحقاف
46 متشابهات في سورة الأحقاف46 متشابهات في سورة الأحقاف
46 متشابهات في سورة الأحقاف
 

Recently uploaded

Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfCastellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfErnest Lluch
 
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...Eesti Loodusturism
 
Cuando callaron las armas es un título de lectura para escolares de enseñanza...
Cuando callaron las armas es un título de lectura para escolares de enseñanza...Cuando callaron las armas es un título de lectura para escolares de enseñanza...
Cuando callaron las armas es un título de lectura para escolares de enseñanza...chamboli
 
محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdf
محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdfمحاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdf
محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdfKhaled Elbattawy
 
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfCatalà parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfErnest Lluch
 
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSCatalà Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSErnest Lluch
 
Bahare Shariat Jild 2 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
Bahare Shariat Jild 2 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali AzmiBahare Shariat Jild 2 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
Bahare Shariat Jild 2 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmibookbahareshariat
 
ClimART Action | eTwinning Project
ClimART Action  |  eTwinning ProjectClimART Action  |  eTwinning Project
ClimART Action | eTwinning ProjectNuckles
 

Recently uploaded (9)

Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfCastellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
 
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
 
Energy drink .
Energy drink              .Energy drink              .
Energy drink .
 
Cuando callaron las armas es un título de lectura para escolares de enseñanza...
Cuando callaron las armas es un título de lectura para escolares de enseñanza...Cuando callaron las armas es un título de lectura para escolares de enseñanza...
Cuando callaron las armas es un título de lectura para escolares de enseñanza...
 
محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdf
محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdfمحاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdf
محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdf
 
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfCatalà parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
 
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSCatalà Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
 
Bahare Shariat Jild 2 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
Bahare Shariat Jild 2 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali AzmiBahare Shariat Jild 2 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
Bahare Shariat Jild 2 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
 
ClimART Action | eTwinning Project
ClimART Action  |  eTwinning ProjectClimART Action  |  eTwinning Project
ClimART Action | eTwinning Project
 

2 sourat al fatiha wa al bakara

 • 1. ‫يت‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬ ‫روابط‬‫يت‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬ ‫روابط‬ ‫بقرة‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫الفاتة‬ ‫سورت‬‫بقرة‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫الفاتة‬ ‫سورت‬ ‫علوي‬ ‫وفاء‬ :‫عداد‬‫ع‬‫ا‬‫علوي‬ ‫وفاء‬ :‫عداد‬‫ع‬‫ا‬
 • 2. ‫ي‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫نن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫م‬ ‫ن‬‫س‬‫ب‬ ‫بقرة‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫الفاتة‬ ‫سورت‬ 1
 • 3. ‫تحسين‬ ‫في‬ ‫صوتي‬ ‫وأثر‬ ‫سمعي‬ ‫وقع‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫لما‬ ‫الكريم‬ ‫القرآن‬ ‫في‬ ‫البلغية‬ ‫الفنون‬ ‫مظاهر‬ ‫من‬ ‫التكرار‬ ‫وسهولة‬ ‫وقوة‬ ‫تماسكا‬ ‫النص‬ ‫يعطي‬ ‫وهو‬ ،‫المعنى‬ ‫وتأكيد‬ ‫اللفظ‬‫ف‬‫ين‬‫و‬‫تك‬‫صورته‬‫نية‬‫ه‬‫ال‬ ‫في‬‫مخيلة‬،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ .‫الحافظ‬‫اسلوب‬‫التكرار‬‫في‬‫سورة‬‫الفاتحة‬‫وفي‬‫بداية‬‫سورة‬‫البقرة‬ ‫من‬‫الية‬3‫إلى‬10.‫اللون‬ ‫بنفس‬ ‫المكتوبة‬ ‫الكلمات‬ ‫إيقاع‬ ‫تأمل‬ . :‫لحظ‬1(‫الهدى‬‫البقرة‬ ‫سورة‬ ‫بداية‬ ‫وفي‬ ‫الفاتحة‬ ‫سورة‬ ‫في‬﴿‫نن‬‫ند‬‫ه‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ي‬‫ق‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫نط‬‫ن‬ ‫ط‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬﴾ ‫تقرأ‬ ‫لما‬﴿‫ي‬﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬﴾3‫الية‬ ‫في‬ ‫مرات‬7‫تذكرتكرار‬﴿‫ــ‬‫ب‬﴾3‫مرات‬:‫الموالية‬ ‫الية‬ ‫في‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫م‬ ‫ن‬‫س‬‫ب‬‫ي‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫نن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬﴿١﴿ ‫ن‬‫ي‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ط‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬ ‫ح‬‫ل‬ ‫دس‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ﴾٢﴾‫ي‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫نن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬﴿٣‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ﴾ ﴿ ‫ين‬‫لط‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ي‬٤﴾‫كن‬ ‫ح‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫دس‬‫س‬‫ب‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫كن‬ ‫ح‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬﴿ ‫س‬‫ي‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ن‬‫ن‬٥‫نن‬‫ند‬‫ه‬‫ل‬‫ٱ‬ ﴾‫ن‬‫نط‬‫ن‬ ‫ط‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬﴿ ‫ن‬‫ي‬‫ق‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬٦﴾‫ن‬‫نط‬‫ن‬‫ص‬ ﴿ ‫ن‬‫ي‬‫ط‬‫ل‬‫ي‬‫ا‬‫لضح‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ين‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫وب‬ ‫نضس‬‫غ‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫غ‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ين‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬٧﴾ ﴿‫ي‬‫م‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـي‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫نن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫م‬ ‫ن‬‫س‬‫ب‬١‫ن‬‫ر‬ ‫ن‬‫ل‬ ‫س‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬‫ذ‬ ﴾‫ن‬‫ـب‬‫ن‬‫ي‬﴿‫ن‬‫ـي‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ط‬‫ل‬ ‫ى‬‫سـدى‬‫ه‬ ‫يه‬‫ف‬٢‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ﴾ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ؤ‬‫س‬‫ي‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬﴿‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ق‬‫نف‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫م‬ ‫س‬‫ن‬‫ب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫ر‬ ‫ا‬‫ح‬‫م‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ة‬﴾‫و‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ي‬‫ق‬‫س‬‫ي‬‫ن‬‫و‬٣‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ﴾‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ؤ‬‫س‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫ل‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬﴿ ‫ن‬‫ـون‬‫س‬‫ن‬‫ـوق‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫س‬‫ه‬ ‫ة‬‫ن‬‫ر‬‫خ‬‫ي‬‫خ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬٤﴾‫ن‬‫ـك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫م‬‫ـه‬‫ط‬‫ب‬‫ح‬‫ر‬ ‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫ى‬‫سدى‬‫ه‬ ﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ـك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫س‬ ‫س‬‫ه‬ ﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ف‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬٥﴾ ‫ن‬‫م‬ ‫ين‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫س‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ك‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫س‬‫تن‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫نذ‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ء‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫س‬‫ه‬ ‫ن‬‫ر‬‫سنذ‬‫ت‬﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ؤ‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬٦‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫نت‬‫خ‬ ﴾﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫م‬‫وب‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫ق‬ ﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫م‬‫ه‬‫ع‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬‫ي‬﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫و‬﴿‫ي‬‫ظ‬‫ن‬‫ع‬ ‫اب‬‫ن‬‫ـذ‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ـ‬ ‫شن‬‫غ‬ ‫ن‬‫ه‬‫ن‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬٧‫ـا‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫س‬‫ول‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬ ‫ـاس‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ﴾ ‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ـ‬‫ب‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ر‬‫خ‬‫ي‬‫خ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫س‬‫ه‬‫ـ‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ؤ‬‫س‬‫م‬﴿٨﴾‫ن‬‫ـون‬‫س‬‫ع‬‫ند‬‫ن‬ ‫س‬‫ي‬‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ـون‬‫س‬‫ع‬‫دن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ي‬‫ي‬ ‫ح‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ع‬ ‫ن‬‫نش‬‫ي‬﴿٩﴾ ‫تشابات‬‫م‬:﴿‫ـ‬‫ب‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ـ‬‫ب‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬.﴾ 2(﴿‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬﴾‫و‬﴿‫ن‬‫غ‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬﴾‫لهما‬‫تقرأ‬ ‫لما‬ ،‫الوزن‬ ‫نفس‬﴿‫ل‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬﴾‫تذكر‬﴿‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬﴾‫والية‬3. .‫الكريم‬ ‫القرآن‬ ‫في‬ ‫التكرار‬ ‫أسلوب‬ : ‫مقدمة‬ ﴿‫ا‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ـ‬‫ب‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ـ‬‫ب‬‫ر‬‫خ‬‫ي‬‫خ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫س‬‫ه‬‫ـ‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ؤ‬‫س‬‫م‬﴾:‫]البقرة‬8.[ ﴿‫يه‬‫ف‬‫ى‬‫سدى‬‫ه‬‫ن‬‫ي‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ط‬‫ل‬﴿﴾﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬‫ى‬‫سدى‬‫ه‬‫ن‬‫م‬‫بط‬‫ح‬‫ر‬ ‫ن‬‫ط‬‫م‬.﴾ ‫صل‬‫ے‬ ‫لبقرة‬‫ا‬ ‫سورة‬ ‫ــ‬ ‫لفاتة‬‫ا‬ ‫سـورة‬ 3
 • 4. ‫ا‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫**﴿و‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ام‬‫ن‬‫ء‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬﴿...١٣‫لبقرة‬‫ا‬ ﴾ ‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬ ‫ا‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫**﴿و‬‫ا‬‫و‬‫دس‬‫س‬‫ل‬‫ف‬‫س‬‫ت‬ ‫ن‬‫ل‬﴿... ‫ض‬‫ل‬‫ر‬‫ن‬ ‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ف‬١١‫البقرة‬ ﴾ ‫اليتين‬ ‫ترتيب‬ ‫لضبط‬ ‫ــ‬11‫و‬13،‫مفسدة‬ ‫عن‬ ‫نهي‬ ‫فيها‬ ‫الولى‬ :‫قل‬ (‫الولى؟‬ ‫)أيهما‬﴿‫ا‬‫و‬‫دس‬‫س‬‫ل‬‫ف‬‫س‬‫ت‬ ‫ن‬‫ل‬.﴾ ] ‫اليات‬ ‫بداية‬ ‫تامل‬ ‫ــ‬11،13،14:[ ‫ا‬‫ضى‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫م‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫نه‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫ف‬ ‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ح‬‫م‬ ‫م‬‫وب‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫ق‬ ‫ف‬‫ل‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ب‬‫ذ‬‫ل‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬ ‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ب‬ ‫يـم‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫اب‬‫ن‬‫ذ‬‫ن‬‫ع‬﴿١٠﴾‫ا‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫دس‬‫س‬‫ل‬‫ف‬‫س‬‫ت‬ ﴿ ‫ن‬‫ـون‬‫س‬‫ح‬‫ل‬ ‫ل‬‫ص‬‫س‬‫م‬ ‫س‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬ ‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫ح‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬ ‫ض‬‫ل‬‫ر‬‫ن‬ ‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ف‬١١﴾‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫نح‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫س‬‫م‬‫سـ‬‫ه‬‫ن‬‫ون‬‫ـدس‬‫س‬‫ل‬‫ف‬‫س‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ك‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ـر‬‫س‬‫ع‬ ‫ل‬‫نش‬‫ي‬﴿١٢﴾ ‫ا‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬‫ا‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ء‬‫ز‬‫ل‬ ‫تن‬ ‫ل‬‫ت‬‫س‬‫س‬‫م‬ ‫س‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ح‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫م‬ ‫نح‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬ ‫ل‬‫م‬‫ين‬‫ط‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ش‬ ﴾‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ل‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫خ‬ ‫ا‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬﴿١٤﴾ ‫ا‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ام‬‫ن‬‫ء‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫س‬‫اس‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬‫س‬‫ن‬‫م‬‫ل‬‫سؤ‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫س‬‫ء‬‫ي‬‫ٱ‬‫ن‬‫ه‬‫ن‬‫ف‬ ‫ف‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫نح‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫س‬ ‫س‬‫ه‬‫س‬‫ء‬‫ي‬‫ٱ‬‫ن‬‫ه‬‫ن‬‫ف‬ ‫ف‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ك‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ع‬‫ن‬‫ي‬﴿١٣﴾ ‫ن‬ ‫ن‬‫نت‬‫خ‬‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫م‬‫وب‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫ق‬﴿ ‫ي‬‫ظ‬‫ن‬‫ع‬ ‫اب‬‫ن‬‫ذ‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ـ‬ ‫شن‬‫غ‬ ‫ن‬‫ه‬‫ن‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬‫ه‬‫ع‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬ ﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫و‬٧‫اس‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ﴾ ‫س‬‫ول‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ـا‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫س‬‫ه‬ ‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ـر‬‫خ‬‫ي‬‫خ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫م‬‫ن‬‫ـو‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ـؤ‬‫س‬‫م‬‫ـ‬‫ب‬﴿٨‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫ند‬‫ن‬ ‫س‬‫ي‬ ﴾‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ع‬ ‫ن‬‫نش‬‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬ ‫ح‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫دن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬٩﴾‫ف‬‫م‬‫وب‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫ق‬‫س‬‫ي‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫اب‬‫ن‬‫ذ‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ضى‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫م‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫نه‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫ف‬ ‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ح‬‫م‬ ﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ب‬‫ذ‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ب‬١٠﴾ ‫مصلحة‬ ‫فيها‬ ‫والثانية‬﴿‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ام‬‫ن‬‫ء‬،﴾# ‫الفقهية‬ ‫تذكرالقاعدة‬‫أ‬ ‫أ‬‫ر‬‫د‬‫المفسدة‬‫على‬ ‫مقدم‬‫جلب‬‫المصلحة‬.# :‫تشابات‬‫م‬ ‫مشتقات‬ ‫الوسط‬ ‫وفي‬)‫من‬‫ي‬‫ٱ‬(‫في‬‫اليتين‬]8،9[. ‫الطرفين‬ ‫في‬ :‫والوسط‬ ‫الطرفين‬ ‫بطريقة‬ ‫النص‬ ‫لهذا‬ ‫الذهنية‬ ‫الصورة‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫ك‬‫ن‬‫قلوب‬‫في‬‫اليتين‬]7،10[ ﴿**‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ؤ‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬﴿‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ق‬‫نف‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫م‬ ‫س‬‫ن‬‫ب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫ر‬ ‫ا‬‫ح‬‫م‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ة‬﴾‫و‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ي‬‫ق‬‫س‬‫ي‬‫ن‬‫و‬٣‫البقرة‬ ﴾ :‫تشابات‬‫م‬ ﴿**‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ؤ‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫ل‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ب‬﴿‫ن‬‫ـون‬‫س‬‫ن‬‫ـوق‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫س‬‫ه‬ ‫ة‬‫ن‬‫ر‬‫خ‬‫ي‬‫خ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ل‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬٤﴾ ‫الغي‬‫في‬﴿‫ـ‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫غ‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬﴾‫تسبق‬‫الي‬‫في‬﴿‫ن‬‫م‬‫ـ‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫ل‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬﴾.(‫البجدي‬ ‫)الترتيب‬ ﴿‫ا‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫دس‬‫س‬‫ل‬‫ف‬‫س‬‫ت‬.﴾ ﴿‫ا‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ام‬‫ن‬‫ء‬.﴾ ﴿‫ا‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬.﴾ ‫صل‬‫ے‬ ‫البقرة‬ ‫سـورة‬ 4 ] ‫اليات‬ ‫بداية‬ ‫تامل‬ ‫ــ‬11،13،14:[ ﴿‫ا‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫دس‬‫س‬‫ل‬‫ف‬‫س‬‫ت‬.﴾ ﴿‫ا‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ام‬‫ن‬‫ء‬.﴾ ﴿‫ا‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬.﴾ ‫البقرة‬
 • 5. ‫س‬‫ء‬‫ي‬‫ٱ‬‫ن‬‫ه‬‫ن‬‫ف‬ ‫ف‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫س‬‫ن‬‫م‬‫ل‬‫سؤ‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬ ‫س‬‫اس‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ام‬‫ن‬‫ء‬ ‫ل‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬ ‫ا‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫**﴿و‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬‫س‬‫ء‬‫ي‬‫ٱ‬‫ن‬‫ه‬‫ن‬‫ف‬ ‫ف‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫ه‬ ‫ل‬‫م‬‫س‬‫نح‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ح‬‫ل‬ ‫ن‬‫ك‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ع‬‫ن‬‫ي‬﴿١٣‫البقرة‬ ﴾ ‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫د‬﴾‫ـ‬‫ن‬ ‫س‬‫**﴿ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ل‬‫سم‬‫ه‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬ ‫ح‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫دن‬‫ل‬‫ن‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ع‬ ‫ل‬‫نش‬‫ي‬﴿٩‫البقرة‬ ﴾ ‫ا‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫ح‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫ـم‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫م‬ ‫حـا‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ل‬‫ـا‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬‫يـن‬‫ط‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ت‬‫ش‬ ﴾‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ـو‬‫ن‬‫ل‬‫نـ‬‫خ‬ ‫ا‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬ ‫ـا‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬‫ق‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ن‬‫ين‬‫ـذ‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬ ‫س‬‫م‬‫ـ‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫س‬﴿‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ء‬‫نـز‬‫ه‬١٤‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ﴾‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ئ‬‫نز‬‫ه‬‫ـ‬‫ن‬‫سون‬‫ه‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫غ‬ ‫س‬‫ط‬ ‫ف‬ ‫ن‬‫سـم‬‫ه‬‫ف‬‫د‬‫س‬‫م‬‫ـ‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬‫ـه‬‫ب‬﴿١٥﴾‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ٱ‬‫ــ‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ش‬‫ل‬‫ا‬‫س‬‫و‬‫ن‬‫ر‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬‫ـ‬‫س‬‫تس‬‫ن‬‫نر‬‫ن‬ ‫ط‬‫ت‬ ‫ـت‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬ ‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ف‬ ﴾‫ى‬‫سدن‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬ ‫ن‬‫ة‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫لضح‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ين‬‫د‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ه‬﴿١٦﴾‫ن‬‫م‬‫ى‬‫ـذ‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ـل‬‫ن‬‫ث‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ن‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ـ‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ث‬ ‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫دن‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫و‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ضن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ح‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ف‬ ‫ا‬‫ى‬‫ر‬ ‫نن‬‫سۥ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ح‬‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫نب‬‫ه‬‫ن‬‫ذ‬‫ن‬‫ه‬‫ور‬‫س‬‫ن‬‫ب‬‫ف‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫و‬‫ت‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫ظ‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ـر‬‫ص‬‫ن‬‫ب‬‫س‬‫ي‬﴿١٧﴾ ‫إيقاع‬ ‫لحظ‬1(﴿‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ت‬ ‫ل‬‫س‬‫س‬‫ئ‬‫لز‬‫ه‬‫ـ‬﴿،﴾ ‫ل‬‫ٱ‬‫ـ‬‫ن‬‫ت‬ ‫ل‬‫ش‬‫ا‬‫س‬‫و‬‫ن‬‫ر‬﴿،﴾ ‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ت‬ ‫ل‬‫س‬‫دن‬‫ن‬‫ق‬‫ل‬‫ـو‬﴾‫في‬3.‫متتالية‬ ‫آيات‬ ‫ـم‬ ‫س‬‫**﴿ص‬‫ل‬‫ك‬‫س‬‫ب‬‫ى‬‫ل‬ ‫س‬‫ع‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫ج‬‫ل‬‫ر‬‫ن‬‫ي‬﴿١٨﴾ ﴿**‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ث‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ك‬‫نل‬‫ث‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫س‬‫ق‬‫ع‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ع‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫نس‬‫ي‬‫ح‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ى‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ع‬‫س‬‫د‬‫ى‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫دن‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫ف‬ ‫س‬‫ص‬‫ن‬‫ك‬‫س‬‫ب‬‫ى‬‫ن‬ ‫س‬‫ع‬‫ن‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫ـ‬‫ن‬‫ي‬‫ق‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬﴿١٧١﴾ ‫س‬‫يق‬‫ع‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫الحيوان‬ ‫و‬ ‫للحيوان‬ ‫يقال‬‫ليعقل‬. ‫الية‬ ‫بين‬ ‫نفرق‬ ‫وبه‬18:﴿‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫ج‬‫ل‬‫ر‬‫ن‬‫ي‬﴾‫والية‬171:﴿‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬‫ق‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ي‬.﴾ :‫المتشابهات‬ ‫ترتيب‬ ‫لحظ‬﴿‫وما‬‫يشعرون‬،﴾﴿‫ل‬‫يشعرون‬،﴾﴿‫ل‬‫يعلمون‬﴾. ‫س‬‫ص‬‫ن‬‫ك‬‫س‬‫ب‬ ‫ف‬‫ـم‬‫ى‬‫ن‬ ‫س‬‫ع‬﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫ج‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ف‬١٨﴾ **﴿‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬‫ل‬‫م‬‫س‬‫نح‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫س‬ ‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ون‬‫دس‬‫س‬‫ل‬‫ف‬‫س‬‫م‬‫ل‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ك‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ع‬ ‫ل‬‫نش‬‫ي‬﴿١٢﴾‫البقرة‬ :‫تشابات‬‫م‬ 3(‫الميم‬‫الية‬ ‫آخر‬ ‫في‬16‫الية‬ ‫وبداية‬17.‫و‬‫إيقاع‬‫الصاد‬‫الية‬ ‫آخر‬ ‫في‬17‫الية‬ ‫وبداية‬18. :‫لبقرة‬‫ا‬ ‫سورة‬ ‫ف‬ ‫تشابات‬‫م‬ ‫ج‬ ‫البقرة‬ ‫سـورة‬ 2(﴿‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ـر‬‫ص‬‫ن‬‫ب‬‫س‬‫ي‬﴾=﴿‫ى‬‫ن‬ ‫س‬‫ع‬.﴾ 5 ] ‫وإيقاع‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ــ‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫الية‬ ‫في‬ [9‫وإيقاع‬﴿‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬...‫ن‬‫ك‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ح‬‫ل‬﴾‫في‬‫اليتين‬12‫و‬13.
 • 6. .‫اللون‬ ‫بنفس‬ ‫المكتوبة‬ ‫والحروف‬ ‫الكلمات‬ ‫إيقاع‬ ‫تأمل‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫ف‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫م‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ار‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫اس‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫نا‬‫ه‬‫س‬‫د‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫و‬ ‫ت‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ا‬‫ن‬‫ج‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ر‬‫س‬‫ة‬‫ن‬‫دحت‬‫ع‬‫ن‬‫ٱ‬‫ف‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ر‬‫ن‬‫ين‬﴿٢٤﴾‫ـ‬‫ط‬‫ش‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫و‬‫ر‬ ‫ن‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ت‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬ ‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫و‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬ ‫ن‬‫ت‬‫ر‬‫ى‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ح‬ ‫س‬‫ك‬ ‫س‬‫نر‬‫ن‬ ‫نن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫م‬‫س‬‫ر‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ز‬‫ا‬‫ن‬ ‫نن‬‫م‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ث‬‫ن‬‫ر‬‫ة‬ ‫ط‬‫ر‬‫ا‬‫ى‬‫ق‬‫ن‬‫ز‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬‫ا‬‫ن‬‫ذ‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ه‬‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫ر‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫ز‬‫ن‬‫م‬‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫سـ‬‫ت‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬‫ا‬‫ى‬‫نب‬ ‫ن‬‫ت‬‫ش‬‫ن‬‫ت‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ي‬‫ف‬‫ج‬ ‫ن‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫ٱ‬‫ح‬‫ه‬‫ن‬‫ط‬‫ف‬‫م‬‫ن‬‫ر‬‫ة‬‫ن‬ ‫س‬‫ه‬‫ن‬‫و‬‫ا‬‫ن‬‫ي‬‫ف‬‫ن‬‫ون‬‫ـدس‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫خ‬ 1(‫لحظ‬﴿‫ن‬‫ار‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬﴾‫في‬‫الية‬24‫وضدها‬﴿‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ج‬﴾‫في‬‫الية‬25. ‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫دس‬‫س‬‫ب‬‫ن‬‫ع‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫اس‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬‫ن‬‫يف‬‫ن‬‫ٱ‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫خ‬‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬﴿‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬٢١﴾‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ج‬‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬ ‫ى‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ـا‬ ‫ى‬‫ش‬‫ن‬‫ن‬‫ر‬‫ف‬ ‫ن‬‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ى‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫نـر‬‫خ‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ل‬ ‫ا‬‫ى‬‫ق‬‫ن‬‫ز‬‫ر‬ ‫ت‬‫ن‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫م‬‫ح‬‫ث‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫ىا‬‫د‬‫ا‬‫ندن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ح‬‫ل‬‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬٢٢﴾‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫س‬‫ك‬‫ا‬‫ح‬‫م‬‫ط‬‫م‬ ‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ر‬ ‫ف‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ح‬‫ز‬‫ن‬‫ن‬‫ة‬‫ن‬‫ور‬ ‫س‬‫س‬‫ب‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫خ‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫نن‬‫د‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ع‬ ﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫سون‬‫د‬ ‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ندن‬‫ه‬ ‫س‬‫ش‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ع‬‫ن‬‫د‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ۦ‬‫نل‬‫ث‬‫ط‬‫م‬ ‫ن‬‫ط‬‫م‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫س‬‫ك‬﴿ ‫ن‬‫ي‬‫ق‬‫د‬‫ن‬‫ـ‬ ‫ن‬‫ص‬٢٣﴾‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫ف‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫م‬‫ح‬‫ل‬ ﴿ ‫ن‬‫ين‬‫ر‬‫ف‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬ ‫ن‬‫حت‬‫د‬‫ع‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫س‬‫ة‬‫ن‬‫ار‬‫ن‬‫ج‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫س‬‫اس‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫نا‬‫ه‬‫س‬‫د‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫و‬ ‫ت‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ار‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬٢٤﴾ ﴿٢٥﴾‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ض‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ۦ‬‫ى‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ى‬‫نل‬‫ث‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ف‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬‫ح‬‫م‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫نا‬‫ه‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ف‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ف‬ ‫ى‬‫ة‬‫وضن‬‫س‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬ ‫ا‬‫ح‬‫م‬ ‫ا‬‫ن‬‫نذ‬‫ن‬‫ب‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ذ‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ف‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ك‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬‫ح‬‫م‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬‫بط‬‫ح‬‫ر‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ف‬‫ق‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫ه‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ى‬‫نل‬‫ث‬‫ن‬‫م‬‫ف‬‫ل‬‫ض‬‫س‬‫ي‬‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬‫ا‬‫ى‬‫ي‬‫ث‬‫ن‬‫ك‬‫ى‬‫د‬‫ن‬‫ين‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ي‬‫ق‬‫س‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬ ‫ف‬‫ل‬‫ض‬‫س‬‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ى‬‫ي‬‫ث‬‫ن‬‫ك‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬﴿٢٦﴾ ‫صل‬‫ے‬ ‫البقرة‬ ‫سـورة‬ 6 ‫آخرالية‬ ‫في‬ ‫الملونة‬ ‫الحروف‬ ‫إيقاع‬ ‫لحظ‬19‫الية‬ ‫وبداية‬20‫الية‬ ‫وآخر‬ .20‫الية‬ ‫وبداية‬21. ‫د‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫و‬ ‫ت‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫ظ‬ ‫يه‬‫ف‬ ‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫ب‬‫ط‬‫ي‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ك‬ ‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬‫ق‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫و‬‫ق‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫م‬‫ان‬‫ن‬‫ذ‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ف‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ـ‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬ ‫س‬‫ط‬‫ي‬‫ح‬‫س‬‫م‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ت‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ذ‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ـ‬‫ف‬‫ر‬‫ن‬‫ين‬﴿١٩﴾‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ك‬‫س‬‫د‬‫ـا‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ضن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ح‬ ‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ط‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ه‬‫ـر‬‫ن‬‫ـ‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ـم‬‫ه‬‫ع‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫س‬‫ب‬ ‫ن‬‫نب‬‫ه‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬ ‫ن‬‫ش‬ ‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫م‬‫ـا‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ين‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ن‬‫ـل‬‫ن‬‫ظ‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬ ‫يه‬‫ف‬ ‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫و‬ ‫شن‬‫ح‬‫م‬‫ح‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ط‬‫ل‬‫ـ‬‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫ش‬‫ل‬‫ـى‬‫ء‬‫يـر‬‫ـد‬‫ن‬‫ق‬﴿٢٠﴾‫ـ‬‫ف‬‫ي‬‫ن‬‫ٱ‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫نا‬‫ه‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ـ‬‫ح‬‫ن‬‫س‬‫اس‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫دس‬‫س‬‫ب‬‫ـ‬‫ن‬‫ع‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬ ‫س‬‫ـك‬‫ح‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ـم‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫خ‬‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫ـك‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫ن‬‫ت‬﴿٢١﴾ ~ ‫البقرة‬ ‫سـورة‬ 2(‫ل‬‫س‬‫ث‬‫لت‬‫ا‬‫مرادف‬‫تشابه‬‫لل‬.‫تقرأ‬ ‫لما‬﴿‫ا‬‫ى‬‫نب‬ ‫ن‬‫ت‬‫ش‬‫ن‬‫ت‬‫س‬‫م‬﴾‫في‬‫الية‬25‫تذكر‬﴿‫ى‬‫نل‬‫ث‬‫ن‬‫م‬﴾‫مرتين‬‫في‬‫الية‬26.
 • 7. ‫تأمل‬ ‫ــ‬‫والكلمات‬ ‫الحروف‬ ‫بباقي‬ ‫واربط‬‫المكتوبة‬‫بنفس‬.‫اللون‬ ‫في‬ ‫وجل‬ ‫عز‬ ‫ا‬ ‫قدرة‬ ‫تأمل‬ ‫ــ‬‫الحياء‬‫و‬‫الماتة‬‫و‬‫الخلق‬‫اليتين‬ ‫في‬28‫و‬29. ‫تقرأ‬ ‫لما‬﴿‫ي‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬﴾‫الية‬ ‫في‬ ‫كلمة‬ ‫آخر‬ ‫في‬29‫وورود‬ ،‫السلم‬ ‫عليه‬ ‫آدم‬ ‫قصة‬ ‫تبدأ‬ ‫مباشرة‬ ‫بعدها‬ ‫أن‬ ‫تذكر‬ ] ‫مشتقات‬‫عل‬] ‫مشتقات‬ ‫كذلك‬ .‫آياتها‬ ‫كل‬ ‫في‬ [‫خ‬‫ٱ‬‫نب‬] ‫مع‬ ‫المعنى‬ ‫في‬ ‫تتقارب‬ ‫وهي‬ [‫عل‬.[ ﴿‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ون‬‫دس‬‫ن‬‫ب‬‫س‬‫ت‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬﴾:‫]البقرة‬33[‫فريدة‬‫الماضي‬ ‫صيغة‬ ‫في‬ ‫جاءت‬ .‫الكريم‬ ‫القرآن‬ ‫في‬ :‫]المائدة‬ ‫في‬ ‫أما‬99:‫و]النور‬ [29:‫المتشابهات‬ ‫حفظ‬ ‫قاعدة‬ ‫نطبق‬ .‫المضارع‬ ‫صيغة‬ ‫في‬ ‫جاءت‬ [ .‫الطول‬ ‫للسورة‬ ‫الطول‬ ‫الجملة‬ ‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ي‬‫ۦ‬‫ى‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ن‬‫ي‬‫ا‬‫ح‬‫م‬ ‫ى‬‫نل‬‫ث‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ض‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ى‬‫ة‬ ‫وضن‬‫س‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ف‬‫نا‬‫ه‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ف‬‫ا‬‫ح‬‫م‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ف‬‫ق‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫ه‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ف‬ ‫ا‬‫ح‬‫م‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬‫بط‬‫ح‬‫ر‬ ‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ف‬‫ا‬‫ى‬‫ي‬‫ث‬‫ن‬‫ك‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬ ‫ى‬‫د‬‫ن‬‫ين‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ى‬‫ي‬‫ث‬‫ن‬‫ك‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬ ‫ف‬‫ل‬‫ض‬‫س‬‫ي‬ ‫ى‬‫نل‬‫ث‬‫ن‬‫م‬ ‫ا‬‫ن‬‫نذ‬‫ن‬‫ب‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ذ‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ﴿‫ن‬‫ي‬‫ق‬‫س‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬ ‫ف‬‫ل‬‫ض‬‫س‬‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬٢٦﴾‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ـون‬ ‫ضس‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫ن‬‫ط‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫و‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫ق‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ث‬‫ي‬‫م‬ ‫د‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫نـدن‬‫ه‬‫ـ‬‫ن‬‫ع‬ ‫ـ‬‫س‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫خ‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫م‬‫سـ‬‫ه‬ ‫ن‬‫ـك‬‫ـئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ف‬ ‫ن‬‫ون‬‫ـدس‬‫س‬‫ن‬‫ف‬‫س‬‫ي‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ل‬‫ـ‬ ‫ن‬‫وص‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ۦ‬‫ـه‬‫ب‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ـر‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬﴿٢٧‫ن‬‫ـف‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ك‬ ﴾ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ـر‬‫س‬‫ف‬‫ـ‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ـم‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫تى‬ ‫ن‬‫ن‬‫ـو‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬‫ح‬ ‫س‬‫ث‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫س‬‫ت‬‫ي‬‫م‬‫س‬‫ي‬‫ح‬ ‫س‬‫ث‬‫ن‬ ‫س‬‫يك‬‫ي‬‫ن‬ ‫س‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫س‬‫ث‬‫ه‬‫ن‬‫ـون‬‫س‬‫ع‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫ر‬‫س‬‫ت‬﴿٢٨﴾‫ن‬‫سـو‬‫ه‬‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ـق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫خ‬‫ت‬‫ن‬‫ن‬‫نـو‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬ ‫ن‬‫ع‬‫ـ‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫س‬ ‫ح‬‫ن‬‫س‬ ﴾‫ى‬‫ح‬‫و‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ف‬ ‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ي‬﴾‫ى‬‫ن‬‫ــو‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬ ‫س‬‫ث‬ ‫ـا‬‫ى‬‫ع‬‫ي‬ ‫ن‬‫ج‬ ‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ف‬ ‫ـا‬‫ح‬‫م‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫سو‬‫ه‬‫ن‬‫و‬‫ط‬‫ل‬‫ـ‬‫س‬‫ك‬‫ب‬ ﴿ ‫ي‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ء‬ ‫ل‬ ‫ن‬‫ش‬٢٩﴾ ‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ي‬﴾‫ى‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬ ‫س‬‫ث‬ ‫ا‬‫ى‬‫ع‬‫ي‬ ‫ن‬‫ج‬ ‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ف‬ ‫ا‬‫ح‬‫م‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫خ‬ ‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫سو‬‫ه‬‫ح‬‫ن‬‫س‬ ﴾‫ى‬‫ح‬‫ـو‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫سـو‬‫ه‬‫ن‬‫و‬ ‫ت‬‫ن‬‫ن‬‫نـو‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬ ‫ن‬‫ع‬‫ـ‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫س‬ ‫ء‬ ‫ل‬ ‫ن‬‫ش‬ ‫ط‬‫ل‬‫ـ‬‫س‬‫ك‬‫ب‬‫ي‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬﴿٢٩‫ف‬ ‫ل‬‫اع‬‫ن‬‫ج‬ ‫ط‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬ ‫ن‬‫ك‬‫ف‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬ ‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬ ﴾‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ا‬‫ن‬‫ي‬‫ف‬ ‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬ ‫ى‬‫ة‬‫ن‬‫ف‬‫ي‬‫نل‬‫خ‬ ‫ط‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬ ‫س‬‫س‬‫دط‬‫ن‬‫ق‬‫س‬‫ن‬‫ن‬‫و‬ ‫كن‬‫د‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ب‬ ‫س‬‫ح‬‫ط‬‫ب‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫س‬‫ن‬ ‫س‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫لط‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫ك‬‫ف‬ ‫ن‬‫نس‬‫ي‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ن‬‫ي‬‫ف‬ ‫دس‬‫س‬‫ن‬‫ف‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫س‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ٱ‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬ :‫تشابات‬‫م‬ ﴿٣٠﴾‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ـا‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ن‬‫ك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬‫ـ‬‫ضن‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ع‬ ‫ح‬ ‫س‬‫ث‬ ‫نـا‬‫ه‬‫ح‬ ‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ٱ‬‫ب‬ ‫نون‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ء‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ؤ‬‫ـ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ه‬ ﴿‫ن‬‫ي‬‫ق‬‫د‬‫ن‬‫ـ‬ ‫ن‬‫ص‬ ‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫س‬‫ك‬٣١‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ب‬ ‫س‬‫ت‬‫س‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬ ﴾‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ع‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ح‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫حك‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫س‬‫ي‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫ي‬‫ك‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬﴿٣٢﴾ ‫س‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ـ‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ـا‬‫ن‬‫ق‬‫م‬‫س‬ ‫ئن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫م‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ٱ‬‫ب‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ح‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ف‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫م‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ٱ‬‫ب‬‫ط‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ـك‬‫ح‬‫ل‬ ‫ـل‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ـا‬‫ن‬‫ق‬‫س‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ـب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫غ‬‫ت‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬﴿‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫س‬‫ك‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ون‬‫دس‬‫ن‬‫ب‬‫س‬‫ت‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬٣٣﴾ ~ ~ ‫ج‬ ‫البقرة‬ ‫سـورة‬ 7
 • 8. .‫اللون‬ ‫بنفس‬ ‫كتب‬ ‫بما‬ ‫واربط‬ ‫لحظ‬ ﴿**‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ة‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ك‬‫س‬‫ج‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ـ‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ا‬‫ن‬ ‫نن‬‫م‬‫ا‬‫دى‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ة‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ج‬‫ح‬‫لش‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ه‬‫ذ‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ه‬ ‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ئ‬‫ش‬ ‫س‬‫ث‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ح‬ ﴿ ‫ن‬‫ي‬‫م‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ح‬‫لظ‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬ ‫ونن‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ف‬٣٥‫لبقرة‬‫ا‬ ﴾ ‫ن‬‫ب‬ ‫تزيد‬ ‫البقرة‬ ‫سورة‬ ‫متشابهة‬ :‫الطول‬ ‫للسورة‬ ‫الطول‬ ‫الية‬ ‫قاعدة‬ ‫نطبق‬﴿‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫و‬﴾‫و‬﴿‫ا‬‫دى‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ر‬﴾. **﴿‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫س‬‫ق‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ط‬‫لب‬‫ه‬‫ل‬‫ٱ‬‫م‬‫ا‬‫ن‬ ‫ل‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ي‬ ‫ن‬‫ج‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫ف‬‫ح‬‫م‬‫ا‬‫ـ‬‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ت‬‫ت‬‫ٱ‬‫ن‬‫ي‬‫م‬‫ط‬‫م‬‫ط‬‫ن‬...﴿٣٨‫البقرة‬ ﴾ **﴿...‫ن‬‫و‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫س‬‫ق‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ط‬‫لب‬‫ه‬‫ل‬‫ٱ‬‫ـ‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬ ‫س‬‫ك‬ ‫ضس‬‫ل‬‫ع‬‫ض‬‫ل‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬‫و‬‫دس‬‫ن‬‫ع‬...﴿٣٦‫لبقرة‬‫ا‬ ﴾ ‫حرف‬ ‫البجدي‬ ‫الترتيب‬ ،‫الحفظ‬ ‫قاعدة‬ ‫نطبق‬‫الباء‬‫في‬﴿‫ـ‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬ ‫س‬‫ك‬ ‫ضس‬‫ل‬‫ع‬﴾‫حرف‬ ‫يسبق‬‫الميم‬‫في‬﴿‫م‬‫ا‬‫ن‬ ‫ل‬‫ن‬.﴾ ‫ن‬‫ة‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ك‬‫س‬‫ج‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ـ‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫**﴿و‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ن‬‫م‬ ‫ونن‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫ة‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ج‬‫ح‬‫لش‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ه‬‫ذ‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ه‬ ‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ئ‬‫ش‬ ‫س‬‫ث‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ح‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬ ﴿ ‫ن‬‫ي‬‫م‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ح‬‫لظ‬‫ل‬‫ٱ‬١٩‫اف‬‫ر‬‫ع‬‫خ‬‫ل‬‫ا‬ ﴾ ‫س‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ـ‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬‫ت‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫غ‬ ‫س‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ط‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ل‬ ‫ل‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ـا‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫ـم‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ٱ‬‫ب‬ ‫سـم‬‫ه‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ح‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫م‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ٱ‬‫ب‬ ‫م‬‫س‬ ‫ئن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ﴿‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫س‬‫ك‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ون‬‫دس‬‫ن‬‫ب‬‫س‬‫ت‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫س‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬٣٣﴾‫ة‬‫ن‬‫ك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬ ‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬ ‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫دس‬‫ن‬‫ج‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ي‬‫خ‬‫ل‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫سدس‬ ‫ن‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬ ﴿ ‫ن‬‫يـن‬‫ـر‬‫ف‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ﴾‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫يس‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ح‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬٣٤﴾‫س‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ـ‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬ ‫ـا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ـك‬‫س‬‫ج‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫نـت‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ـن‬‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ة‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ج‬‫ح‬‫لش‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ه‬‫ذ‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ه‬ ‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ئ‬‫ش‬ ‫س‬‫ث‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ح‬ ‫ا‬‫دى‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ر‬ ‫ا‬‫ن‬ ‫نن‬‫م‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ة‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ونن‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ح‬‫ظ‬﴿ ‫ن‬‫ي‬‫ـم‬٣٥﴾ ‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ز‬‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫س‬ ‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫نر‬‫خ‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫ـا‬‫ن‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫س‬‫ن‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ط‬‫ن‬‫ي‬ ‫ح‬‫ت‬‫ش‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫سـ‬‫ه‬‫ـا‬‫ح‬‫م‬‫م‬‫ـا‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫و‬‫دس‬‫ن‬‫ع‬ ‫ض‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ـك‬ ‫ضس‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ط‬‫نب‬‫ه‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ـا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫و‬ ‫يه‬‫ف‬ ‫ـ‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫م‬ ‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ت‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ر‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬﴿ ‫ي‬‫ح‬ ﴾‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ع‬٣٦‫ن‬‫ف‬ ﴾‫ـ‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫ح‬‫ق‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫ط‬‫ب‬‫ح‬‫ر‬ ‫ن‬‫م‬ ‫س‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ي‬﴾‫ـى‬‫ت‬‫ـ‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫سو‬‫ه‬ ‫سۥ‬‫ه‬‫ح‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫اب‬ ﴿ ‫س‬‫ي‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫اب‬‫ح‬‫و‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬٣٧﴾ :‫تشابات‬‫م‬ :‫لسورة‬‫ا‬ ‫ف‬ ‫تشابات‬‫م‬ ‫صل‬ ~ ‫البقرة‬ ‫سـورة‬ 8
 • 9. ‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫يس‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ح‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫دس‬‫ن‬‫ج‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ي‬‫خ‬‫ل‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫سدس‬ ‫ن‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ة‬‫ن‬‫ك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬ ‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬﴾‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ين‬‫ر‬‫ف‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬﴿٣٤‫لبقرة‬‫ا‬ ﴾ ‫اليتين‬ ‫بين‬ ‫للربط‬39‫و‬40:‫قل‬ ‫شأت‬ ‫إن‬#‫النار‬‫ضدها‬‫النعيم‬‫مع‬ ‫الجدر‬ ‫نفس‬ ‫له‬﴿‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬﴿‫و‬ ﴾‫س‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬﴾.# ‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ء‬‫ي‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ذ‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ط‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫ضح‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ي‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬﴿٤٧﴾ ‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ء‬‫ي‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ذ‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ى‬‫ند‬‫ه‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬‫وف‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫س‬‫ك‬‫ند‬‫ه‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬ ‫ح‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ون‬‫س‬‫ب‬‫ن‬‫ه‬‫ن‬‫ر‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬﴿٤٠﴾ 1‫الطرفين‬ ‫في‬ :‫والوسط‬ ‫الطرفين‬ ‫قاعدة‬ ‫المقطع.نطبق‬ ‫لهذا‬ ‫الذهنية‬ ‫الصورة‬ ‫لتكوين‬ (‫المتشابهتين‬ ]40،47‫الوسط‬ ‫[وفي‬7‫أوامر‬‫و‬3‫ونواهي‬‫لفظ‬ ‫كذلك‬ ‫.لحظ‬﴾‫ن‬‫ة‬﴾‫و‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫﴿ٱ‬] ‫اليتين‬ ‫في‬43،46.[ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ام‬‫ن‬‫ء‬‫ن‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫م‬ ‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫ط‬‫ل‬ ‫ـا‬‫ى‬‫ق‬‫ط‬‫د‬ ‫ن‬‫ص‬‫س‬‫م‬ ‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫و‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬‫ۦ‬‫ه‬‫ب‬ ‫ر‬‫ـاف‬‫ن‬‫ك‬ ‫ن‬‫ل‬‫ح‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ش‬‫ن‬‫ت‬‫ى‬‫يل‬‫ل‬‫ن‬‫ق‬ ‫ا‬‫ى‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ث‬ ‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫نا‬‫ب‬ ‫ن‬‫ن‬ ‫ح‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ون‬‫س‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬﴿٤١﴾‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫س‬‫س‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ت‬﴿‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫ق‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫م‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫و‬ ‫ل‬‫ط‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬ ‫ح‬‫ق‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬٤٢﴾‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ي‬‫ق‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ة‬﴾‫و‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ت‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ة‬﴾‫و‬‫ن‬‫ك‬‫ح‬‫لز‬‫ل‬‫ٱ‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ع‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ر‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬﴿ ‫ن‬‫ي‬‫ع‬‫ك‬‫ن‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫م‬٤٣‫ن‬ ‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ننس‬‫ت‬‫ن‬‫و‬ ‫ط‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬ ‫ن‬‫اس‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫خ‬‫ٱ‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ٱ‬۞ ﴾ ﴿ ‫ن‬‫ـون‬‫س‬‫ل‬‫ق‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ـل‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬٤٤﴾‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬‫ي‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ب‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬‫ة‬﴾‫و‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ح‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ة‬‫ن‬‫ي‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬ ‫ا‬‫ن‬‫نح‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬ ﴿ ‫ن‬‫ي‬‫ع‬‫ش‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫خ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬٤٥﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ع‬‫ج‬‫ن‬‫ن‬‫ر‬ ‫ه‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫م‬‫س‬‫نح‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬‫بط‬‫ن‬‫ر‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ف‬‫م‬ ‫م‬‫س‬‫نح‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫ف‬‫ن‬ ‫س‬‫ظ‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ﴾٤٦﴾ ‫سۥ‬‫ه‬‫ح‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ـاب‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ف‬ ‫ت‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫ط‬‫ب‬‫ح‬‫ر‬ ‫ن‬‫م‬ ‫س‬‫م‬‫ن‬‫د‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ي‬﴾‫ى‬‫ح‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ف‬‫س‬‫ه‬‫ا‬‫ح‬‫ـو‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫و‬‫س‬‫ب‬﴿ ‫س‬‫ي‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬٣٧‫ل‬‫ٱ‬ ‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬ ﴾‫ن‬‫ه‬‫ب‬‫ا‬‫ن‬ ‫نن‬‫م‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ط‬ ‫ى‬‫سدى‬‫ه‬ ‫ط‬‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ت‬‫ن‬‫خ‬‫ٱ‬‫ن‬‫ي‬ ‫ا‬‫ح‬‫م‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫ف‬ ‫ا‬‫ى‬‫ع‬‫ي‬ ‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ف‬﴿ ‫ن‬‫سون‬‫ن‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫س‬‫ه‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ين‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ف‬‫ن‬‫نو‬‫خ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫اى‬‫سدن‬‫ه‬ ‫ن‬‫ع‬‫نب‬‫ت‬٣٨﴾‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ب‬‫ح‬‫ذ‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫و‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ك‬‫س‬‫نب‬‫ن‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ك‬‫ئ‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫نا‬‫ب‬‫ار‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫خ‬ ‫ا‬‫ن‬‫ي‬‫ف‬ ‫ن‬‫س‬‫ه‬﴿٣٩‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ذ‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ء‬‫ي‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬ ﴾‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬ ‫ت‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ون‬‫س‬‫ب‬‫ن‬‫ه‬‫ن‬‫ر‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫ـى‬‫ن‬‫ب‬‫ح‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ند‬‫ه‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬ ‫وف‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ى‬‫ند‬‫ه‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬﴿٤٠﴾ ~ ~~~ ~~ ﴿‫ن‬‫ين‬‫ر‬‫ف‬ ‫ن‬‫لك‬‫ا‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ل‬‫ٱ‬﴿٧٤‫ص‬ ﴾ ﴿‫ن‬‫ين‬‫د‬‫ج‬‫ن‬‫ـ‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫ن‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫م‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬﴿١١‫اف‬‫ر‬‫ع‬‫خ‬‫ل‬‫ا‬ ﴾ ﴿﴾‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬﴿١١٦‫طه‬ ﴾ .‫المتشابهات‬ ‫باقي‬ ‫عن‬ ‫مختلفتين‬ ﴿‫ا‬‫ى‬‫ن‬‫ي‬‫ط‬ ‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫خ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ل‬ ‫سدس‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ء‬ ‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬﴿٦١‫اء‬‫س‬‫ع‬‫ل‬‫ا‬ ﴾ ﴿‫ن‬‫ين‬‫د‬‫ج‬‫ن‬‫ـ‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ي‬﴾‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬﴿٣١﴾‫الجر‬﴿‫ي‬‫ۦ‬‫ه‬‫ط‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬ ‫ر‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ف‬ ‫ط‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ك‬﴿٥٠﴾ ‫ال‬‫ك‬‫هف‬ .‫الطول‬ ‫للسورة‬ ‫الطول‬ ‫الية‬ ‫قاعدة‬ ‫نطبق‬ ‫ــ‬ ~ ‫البقرة‬ ‫سـورة‬ ~ ~ 9 2] ‫اليات‬ ‫بين‬ ‫الرابطة‬ ‫الكلمات‬ ‫نجمع‬ (41،42،43# :‫جملة‬ ‫في‬ [‫الصلة‬ ‫ليقيم‬ ‫لباسا‬ ‫اشترى‬.#
 • 10. ‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ء‬‫ي‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ذ‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ى‬‫ند‬‫ه‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬‫وف‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ند‬‫ه‬‫ن‬‫ع‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬ ‫ح‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ون‬‫س‬‫ب‬‫ن‬‫ه‬‫ن‬‫ر‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬﴿٤٠﴾ ‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ء‬‫ي‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ذ‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ط‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫ضح‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ي‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬﴿٤٧﴾ :‫مثل‬ ‫قل‬ ‫اليتين‬ ‫بين‬ ‫التشابه‬ ‫الجزء‬ ‫لضبط‬#‫الوفاء‬‫بلعهد‬‫يرجو‬ ‫لمن‬‫تفضيل‬‫ل‬‫ا‬.# 1:‫أمر‬ ‫بفعل‬ ‫تبتدآن‬ ‫اليتين‬ ‫كلتا‬ (﴿‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ذ‬‫ل‬‫ٱ‬﴾‫و‬﴿‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬﴾. ‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ء‬‫ي‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ذ‬‫ل‬‫ٱ‬﴿ ‫ن‬‫ي‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫ضح‬‫ن‬‫ف‬ ‫ط‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫س‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ت‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬٤٧﴾ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ق‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫س‬‫ه‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ل‬‫دن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ا‬‫ن‬ ‫نن‬‫م‬ ‫س‬‫نذ‬‫خ‬‫ن‬‫ؤ‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ة‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫ش‬ ‫ا‬‫ن‬ ‫نن‬‫م‬ ‫س‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ق‬‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ى‬‫خ‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ت‬‫ش‬ ‫س‬‫ن‬‫ف‬‫ح‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫س‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬ ‫ى‬‫ز‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬ ‫ح‬‫ل‬ ‫ا‬‫ى‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬ ‫ن‬‫نص‬‫س‬‫ي‬﴿٤٨﴾ ‫ن‬‫ظ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ونن‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫ر‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ط‬‫ي‬‫ن‬‫ط‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬ ‫س‬‫ك‬ ﴾‫ى‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ا‬‫ن‬‫ن‬ ﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ل‬ ‫ن‬‫ظ‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬٥٧﴾ ‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ح‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ط‬‫م‬‫س‬‫ك‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬‫ذ‬ ‫ف‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ي‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ط‬‫ب‬‫ن‬‫ذ‬‫س‬‫ي‬ ‫اب‬‫ن‬‫ذ‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ء‬‫ي‬‫و‬ ‫س‬‫س‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫س‬‫م‬‫و‬ ‫س‬‫نس‬‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ر‬‫ف‬ ‫ال‬‫ن‬‫ء‬ ﴿ ‫ي‬‫ظ‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ط‬‫ب‬‫ح‬‫ر‬ ‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫ء‬‫ي‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ب‬٤٩﴾ ‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ف‬‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ر‬‫ف‬ ‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬ ‫ي‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬ ‫س‬‫ننظ‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬﴿٥٠﴾ ‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫نن‬‫دن‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ن‬‫و‬‫ي‬﴾ ‫ن‬‫وس‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ي‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ٱ‬﴿ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ل‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫د‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ج‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ذ‬‫ن‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ح‬ ‫س‬‫ث‬ ‫ى‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬٥١﴾ ‫ح‬ ‫س‬‫ث‬‫نن‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬‫ذ‬ ‫د‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫س‬‫ننك‬‫ع‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫ش‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬﴿٥٢﴾ ‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ت‬‫ا‬‫ن‬‫ء‬‫ن‬‫وس‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ان‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ر‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ون‬‫دس‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫تن‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬﴿٥٣﴾ ‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬﴾ ‫ن‬‫وس‬‫س‬‫م‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ق‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ئ‬‫ر‬ ‫ن‬‫ب‬ ﴾‫ن‬‫ل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ب‬‫و‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ج‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫اذ‬‫ن‬ ‫ط‬‫ت‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬ ‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ت‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ق‬‫ل‬ ﴿ ‫س‬‫ي‬‫ح‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫اب‬‫ح‬‫و‬‫ح‬‫ت‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫سو‬‫ه‬ ‫سۥ‬‫ه‬‫ح‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫اب‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ئ‬‫ر‬ ‫ن‬‫ب‬ ‫ندن‬‫ع‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ل‬ ‫ن‬‫ني‬‫خ‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬‫ذ‬٥٤﴾ ‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬﴾ ‫ن‬‫وس‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫س‬‫ة‬‫ن‬‫ق‬‫ع‬‫ن‬‫ـ‬ ‫ح‬‫لص‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫نذ‬‫خ‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫ى‬‫ة‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ج‬ ‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ى‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ن‬ ﴾ ‫ح‬‫ت‬‫ن‬‫ح‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫فؤ‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬ ‫س‬‫ننظ‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫س‬‫نت‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬﴿٥٥﴾ ‫ح‬ ‫س‬‫ث‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ث‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ط‬‫م‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ت‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫م‬ ‫د‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ح‬‫ـل‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫ش‬‫ن‬‫ت‬﴿٥٦﴾ :‫إيقاع‬ ‫لحظ‬1(﴿،‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬،‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬ ،‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ح‬ ‫س‬‫ث‬﴾‫ــ‬﴿،‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬،‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬ ،‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬‫ح‬ ‫س‬‫ث‬﴾‫واسم‬‫نبي‬‫ا‬‫موس‬‫في‬‫بداية‬ ‫اليات‬]51،53،54،55.[ ~~ ~~~ ~ ~ 2‫إيقاع‬ (‫للم‬‫ا‬‫في‬‫آخر‬‫الية‬56‫وبداية‬‫الية‬57. ‫البقرة‬ ‫سـورة‬ 10 2] ‫اليتين‬ ‫بين‬ ‫للربط‬ (48،49‫للتذكر‬ # ‫العذاب‬ ‫من‬ ‫نجاة‬ ‫الشفاعة‬ # :‫قل‬ [﴿‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ح‬ ‫ن‬‫ن‬﴾‫والية‬49.
 • 11. 1‫اربط‬ (‫ك‬‫خ‬‫بل‬‫و‬‫اب‬‫ش‬‫ال‬] ‫اليات‬ ‫بين‬57،58،60[‫و‬‫الطعام‬‫الية‬ ‫في‬61. ‫ن‬‫ني‬‫غ‬‫ب‬ ‫ن‬‫نن‬‫ط‬‫ي‬‫ب‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫نا‬‫ب‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ر‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ن‬‫م‬‫س‬‫نح‬‫ن‬‫ٱ‬‫ب‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬‫ذ‬ ...﴿**‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ط‬‫ق‬‫ن‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ع‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ب‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ن‬‫ذ‬ ﴿ ‫ن‬‫ون‬‫دس‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ي‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ح‬‫و‬٦١﴾‫ال‬‫بقرة‬ ‫لفظ‬ ‫جاء‬ ‫البقرة‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫ــ‬﴿‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ط‬‫ق‬‫ن‬‫ح‬﴾‫معرف‬‫ب‬‫ل‬‫خ‬‫ٱ‬‫ـ‬.،‫السورة‬ ‫باسم‬ ‫اربطه‬‫ال‬‫بقرة‬. **﴿‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ل‬ ‫ل‬‫ظ‬‫ن‬‫ي‬ ‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ن‬‫ك‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫سم‬‫ه‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬﴿١١٧‫ان‬‫ر‬‫ع‬ ‫ل‬‫ي‬‫ٱ‬ ﴾ ﴿ ‫ــ‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ل‬ ‫ل‬‫ظ‬‫ن‬‫ي‬ ‫ل‬‫م‬‫س‬‫ه‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ن‬‫ك‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫س‬‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫بدف‬ ﴾﴿﴾‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬.‫الكريم‬ ‫القرآن‬ ‫في‬ ‫فريدة‬ .‫الطول‬ ‫للسورة‬ ‫الطول‬ ‫الية‬ ‫قاعدة‬ ‫نطبق‬ ‫البقرة‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫ــ‬ :‫تشابات‬‫م‬ ‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ح‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬‫ن‬‫و‬﴾‫ى‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫م‬‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫م‬‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ب‬‫ط‬‫ي‬‫ن‬‫ط‬‫ونن‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ز‬‫ن‬‫ر‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫سم‬‫ه‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬ ‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ظ‬‫ن‬‫ي‬‫ل‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬﴿٥٧‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫﴾و‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ة‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ه‬‫ذ‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫ه‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫خ‬‫ن‬‫د‬‫ل‬‫ٱ‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ف‬‫ا‬‫ن‬ ‫نن‬‫م‬‫ن‬ ‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ئ‬‫ش‬ ‫س‬‫ث‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ح‬ ‫ي‬ ‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ـ‬‫ن‬‫نط‬‫خ‬ ‫ن‬‫م‬‫ـ‬‫س‬‫ك‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ر‬‫نف‬‫غ‬‫ح‬‫ن‬ ‫ـة‬‫ح‬‫ط‬‫ح‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ل‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫حـدى‬ ‫س‬‫س‬ ‫ن‬‫ـاب‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ل‬‫س‬‫خ‬‫ن‬‫د‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫دى‬‫ن‬‫غ‬‫ن‬‫ر‬‫دس‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫م‬﴿ ‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ت‬‫س‬‫ن‬‫ح‬٥٨﴾ ﴿**‫ن‬‫ك‬﴾‫ـ‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ونن‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ا‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫و‬‫ا‬‫ي‬‫و‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ن‬‫ون‬‫س‬‫م‬‫ل‬ ‫ل‬‫ظ‬‫ن‬‫ي‬ ‫ل‬‫سم‬‫ه‬ ‫ن‬‫س‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫ن‬‫ٱ‬﴿٥٧‫البقرة‬ ﴾ ‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ف‬‫ح‬‫د‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫س‬‫م‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫نز‬‫ن‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫ن‬‫م‬‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫ق‬ ‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫غ‬ ‫ى‬‫ل‬ ‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ق‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ظ‬ ‫ن‬‫ين‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ـا‬‫ن‬‫م‬‫ب‬ ‫ء‬‫ي‬‫ا‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ح‬‫لس‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫ا‬‫ى‬‫ـز‬‫ن‬‫ج‬‫ر‬ ‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ي‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ن‬ ‫ن‬‫ك‬‫ـ‬‫س‬‫ق‬ ‫س‬‫س‬﴿ ‫ن‬‫ون‬٥٩‫ل‬‫ٱ‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫۞و‬ ﴾‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ت‬‫ـ‬‫ن‬‫ق‬ ‫ن‬‫س‬‫ـو‬‫س‬‫م‬ ﴾‫ـى‬‫ن‬‫س‬‫ل‬ ﴾‫ـى‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ف‬ ‫ۦ‬‫ه‬‫م‬‫ن‬‫ـو‬‫س‬‫ق‬‫ن‬‫ـر‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫ح‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ـاكن‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ع‬‫ط‬‫ب‬ ‫ب‬‫ـر‬ ‫ضن‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ـا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬ ‫س‬ ‫نن‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ف‬ ‫س‬‫ك‬ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫دن‬‫ن‬‫ق‬ ‫ا‬‫ى‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ة‬‫ن‬ ‫ن‬‫نش‬‫ع‬ ‫ا‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ث‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫ه‬‫ن‬‫ن‬‫م‬ ‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬‫ج‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬‫ن‬‫م‬‫س‬‫بن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ش‬‫ح‬‫م‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬ ‫س‬‫ك‬‫ل‬‫ا‬‫و‬‫س‬‫ب‬‫ن‬ ‫ن‬‫ش‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫و‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ق‬‫ن‬‫ز‬‫ط‬‫ر‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ف‬ ‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ـو‬‫ن‬‫ث‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ت‬‫س‬‫م‬﴿‫ن‬‫ين‬‫د‬‫س‬‫ن‬‫ف‬٦٠‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ي‬ ‫ن‬‫م‬‫ـ‬‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫س‬‫ق‬ ‫ن‬‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫و‬ ﴾‫س‬‫م‬‫و‬‫ن‬‫س‬﴾ ‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫حص‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ل‬ ﴾‫ـى‬‫ام‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫ط‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬ ‫س‬‫ع‬‫ن‬‫د‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫ف‬ ‫د‬‫ح‬‫ن‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬‫ون‬‫س‬‫ل‬‫د‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫ت‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ل‬‫ا‬‫ن‬‫ق‬ ‫نا‬‫ه‬‫ل‬ ‫ن‬‫ص‬‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫و‬ ‫نا‬‫ه‬‫س‬‫دن‬‫ن‬‫ع‬‫ن‬‫و‬ ‫نا‬‫ه‬‫وم‬‫س‬‫ف‬‫ن‬‫و‬ ‫ا‬‫ن‬‫ئ‬‫ي‬‫ا‬‫ح‬‫ث‬‫ق‬‫ن‬‫و‬ ‫نا‬‫ه‬‫ل‬‫ن‬‫ق‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫م‬ ‫س‬‫ض‬‫ن‬‫ر‬‫ن‬ ‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫ت‬‫ب‬‫سن‬‫ت‬ ‫ا‬‫ح‬‫م‬‫م‬ ‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬ ‫ن‬‫ج‬‫ر‬‫ن‬ ‫س‬‫ي‬ ‫ن‬‫ك‬‫ح‬‫ب‬‫ن‬‫ر‬ ‫س‬‫ة‬‫ـ‬‫ح‬‫ل‬‫ط‬‫ذ‬‫لـ‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫س‬‫م‬ ‫ين‬‫ن‬‫ل‬‫ـ‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ت‬‫ن‬‫ب‬‫ـر‬‫ضس‬‫ن‬‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬‫ت‬‫ن‬‫ل‬‫ن‬‫ٱ‬‫ـ‬ ‫ن‬‫س‬ ‫ـا‬‫ح‬‫م‬ ‫س‬‫ـك‬‫ن‬‫ل‬ ‫ح‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬‫ف‬ ‫ا‬‫ى‬‫ـر‬ ‫ن‬‫ص‬‫م‬ ‫ل‬‫ا‬‫و‬‫ـ‬‫س‬‫ط‬‫نب‬‫ه‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ني‬‫خ‬ ‫ن‬‫سـو‬‫ه‬ ‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ب‬ ﴾‫ن‬‫نن‬‫د‬‫ن‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫سـو‬‫ه‬ ‫ى‬ ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ﴿... ‫ح‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ط‬‫م‬ ‫ب‬ ‫نضن‬‫غ‬‫ب‬ ‫و‬‫س‬‫ء‬‫ي‬ ‫ن‬‫ب‬‫ن‬‫و‬ ‫س‬‫ة‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ك‬ ‫ن‬‫س‬‫ن‬‫م‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ٱ‬‫ن‬‫و‬٦١﴾ :‫تشابات‬‫م‬ 2.‫لها‬ ‫الموالية‬ ‫الية‬ ‫بداية‬ ‫و‬ ‫آية‬ ‫كل‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫اللون‬ ‫بنفس‬ ‫المكتوبة‬ ‫الحروف‬ ‫إيقاع‬ ‫لحظ‬ ( ‫البقرة‬ ‫سـورة‬ 11 ] ‫اليتين‬ ‫عمران‬ ‫آل‬ ‫سورة‬ ‫في‬ ‫ــ‬21‫و‬112.‫نكرة‬ [‫]حق‬ ‫لفظ‬ ‫جاء‬ [