Betxí. Revista d'Informació Local, núm. 29. Febrer 2012

1,225 views

Published on

Betxí. Revista d'informació local, núm. 29. Febrer, 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,225
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Betxí. Revista d'Informació Local, núm. 29. Febrer 2012

 1. 1. BETXÍRevista dInformació Local enllaçat al pas Núm. 29 Febrer 2012 Edita: Betxí Cultural - Ajuntament de Betxí
 2. 2. CONSELL DE REDACCIÓEdita: Ajuntament de BetxíDirecció: Josep Antoni Meneu GayaRedacció: Enric Sorribes RoigCorrecció: SPVMaquetació i impressió: Gráficas Guillamón CBDipòsit legal: CS-209-2011Col·laboren: CONSELLERIA DEDUCACIÓ
 3. 3. EDITORIAL Com tots vostés sabran, estes últimes setmanes sha suscitat la polèmica generadaal voltant de la peatonalització de la Plaça Major durant els caps de setmana. Com entotes les decisions que es prenen des de les institucions públiques hi ha gent a favor, gentque està en contra i gent indiferent. Per això, des de lAjuntament es demana comprensió idiàleg a tota la ciutadania, en especial als veïns i veïnes desta via pública. Així doncs,lequip de govern, com no podria ser duna altra manera, està obert a escoltar totes lespropostes que es puguen fer al respecte. La peatonalització de carrers, places i zones urbanes (en alguns casos cascsurbans sencers) és una tendència que sestà duent a terme arreu dEuropa des de fadècades, i que és aplaudida per urbanistes, arquitectes i tècnics mediambientals, amblànim de recuperar lespai urbà per a la ciutadania, per als nostres xiquets i xiquetes, pera les persones majors i no tant majors. Un espai per a la convivència, per al gaudi de lavida. Es tracta, doncs, de tornar al concepte clàssic dàgora mediterrània, sense haver depreocupar-se pels cotxes pel perill i per la contaminació que suposen. El cas de la Plaça Major de Betxí no és un cas aïllat en la nostra comarca.Dexemples hi ha molts, com la Plaça Major o la Plaça de Santa Clara de Castelló, laPlaça de la Vila i la Plaça Major de Vila-real, la Plaça de lAjuntament de les Alqueries, laPlaça Major de Nules, la Plaça de la Font de Dins dOnda, la Plaça dels Dolors deBenicàssim, la Plaça de la Font dAlmenara o la Plaça de lAjuntament de la Vilavella(semipeatonal). Hi ha exemples també de places amb circulació restringida de vehicles enCastelló, Borriana o la Vall dUixó. Ací mateix, en Betxí, tenim zones peatonalitzades desde fa molts anys, com la Plaça del Llaurador o el carrer Major. Sabem que una part de la ciutadania té dubtes pels problemes que puga dur lapeatonalització, com ara pel que fa als soterraments que se celebren en lEsglésia o perlentrada del camió de recollida del fem. Aquests dos assumptes han estat ja solucionats, ino negarem que, com en el cas de la recollida dels contenidors del fem, va donar algunsproblemes el primer cap de setmana, però amb voluntat, diàleg i sentit comú, com shansolucionat estos problemes, es solucionaran tots els que puguen sorgir. En paral·lel a esta actuació, des de lAjuntament sha habilitat nous llocsdaparcament per als cotxes, com ara la zona daparcament en bateria del carrer MossénManuel Belaire i del carrer Tales, o aquells que puguen habilitar-se en lAvinguda de SantJosep Obrer en quant se solucione laparcament dels camions. Estes accions, senzilles iquasi a cost zero, han alliberat molt despai per a lestacionament dels cotxes. Demanem, doncs, comprensió i paciència, ja que creiem que esta actuació seràbeneficiosa per al poble i per a les persones que lhabiten. No obstant, tornem a dir queestem oberts a qualsevol comentari, suggeriment o crítica, tant pel que fa a esteassumpte o a qualsevol altre, ja que un poble unit, alegre i treballador com és el de Betxísempre trobarà el millor camí per seguir endavant. Alfred Remolar Alcade de l’Ajuntament de Betxí2
 4. 4. ACORDS DELS PLENSPle del dia 11 de juny de 2011.Es procedeix a lacte de votació per a lelecció dAlcalde que es realitza mitjançant paperetes, envot secret, donant lescrutini el resultat següent:Vots a favor dAlfred Remolar Franch: Cinc.Vots a favor de Pilar Martínez Vedrí: Quatre.Vots a favor de María José Montolío Ramos: Tres.Vots a favor de Javier Delgado Huertos: Un.Abstencions: cap.Vots en blanc: cap.Vots nuls: capNo havent obtingut cap candidat la majoria absoluta i, de conformitat amb el que establix lart. 196de la Llei Orgànica de Règim Electoral, serà proclamat alcalde el Sr. Alfred Remolar Franch, perencapçalar la llista que ha obtingut nombre més gran de vots populars en les eleccions.Ple del dia 7 de juliol de 2011. 1. Per cinc vots a favor (Bloc) i vuit abstencions (PP, PSOE, EUPV) queda aprovada la proposta de lAlcaldia de determinació de càrrecs amb dedicació i assignació diverses. 2. En virtut d’allò que s’ha disposat per la normativa vigent, es dóna compte al Ple de la Corporació de les resolucions dictades per l’Alcaldia sobre constitució d’òrgans de l’Ajuntament 3. Queda aprovada per nou vots a favor (BLOC, PSOE i EUPV) i quatre abstencions (PP) la proposta de lAlcaldia sobre composició dels grups polítics i nomenament dels portaveus. 4. Per nou vots a favor (BLOC, PSOE i EUPV) i quatre abstencions (PP) saprova la proposta de periodicitat de les sessions plenàries, que de manera ordinària tindran lloc lúltim dimecres de cada mes, a les 20:00 hores de maig a setembre, ambdós inclosos, i a les 19:00 hores d’octubre a abril, ambdós inclosos, com a regla general. 5. Queda aprovada per sis vots a favor (BLOC i EUPV) i set abstencions (PP i PSOE) la proposta de composició de les comissions informatives de lAjuntament. 6. Per sis vots a favor (BLOC i EUPV) i set abstencions (PP i PSOE) la proposta de lAlcaldia de representació de la Corporació en òrgans col·legiats.Ple del dia 27 de juliol de 2011. 1. Per nou vots a favor (BLOC, PSOE i EUPV) i quatre abstencions (PP) s’aprova la disposició dels grups polítics en la taula de Plens. 2. En compliment del que estableix el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i el Reial Decret 500/90, es dóna compte al Ple de la Corporació de la Resolució de l’Alcaldia presidència de data 20 de maig de 2011, per la qual s’aprova la LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST de l’exercici 2010. 3. En virtut del que disposa la normativa vigent, es dóna compte al Ple del compliment de la Llei contra la morositat del primer trimestre de 2011. 4. Saprova per unanimitat dels assistents el reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2011. 5. Queda aprovat per nou vots a favor (BLOC i PP), tres en contra (PSOE) i una abstenció (EUPV) el reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2011. 6. Per nou vots a favor (BLOC i PP), tres en contra (PSOE) i una abstenció (EUPV) saprova el crèdit extraordinari 2/2011. 7. Per unanimitat dels membres de la Corporació saprova el crèdit extraordinari 3/2011. 8. Queda aprovat per nou vots a favor (BLOC, PSOE i EUPV) i quatre abstencions (PP) la sol·licitud de revisió de tarifes de FACSA. 9. Per sis vots a favor (BLOC i EUPV), quatre abstencions (PP) i tres en contra (PSOE)3
 5. 5. saprova provisionalment la modificació de l’Ordenança Reguladora de la TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA INFANTIL DE PRIMER CICLE PEQUELAR . 10. Per nou vots a favor (Bloc, PSOE i EUPV) i quatre abstencions saprova inicialment la modificació de lAnnex de lOrdenança Reguladora del Tràfic, Circulació i Seguretat Viària de lAjuntament de Betxí.Ple del dia 7 de setembre de 2011. 1. De conformitat amb el que disposa la normativa vigent es dóna compte al Ple de la Corporació dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 15/07/2011, 18/08/2011 i 1/09/2011. 2. En virtut del que disposa la normativa vigent es dóna compte al Ple de la Corporació del compliment de la Llei de lluita contra la Morositat del segon trimestre de 2011. 3. Es dóna compte al Ple de la Corporació de la relació detallada de modificacions pressupostàries aprovades per Resolució d’esta Alcaldia presidència durant el SEGON Trimestre de l’exercici 2.011, de conformitat amb el que establixen les Bases d’Execució al Pressupost Municipal 4. De conformitat amb el que estableix el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de la relació de resolucions de l’Alcaldia contràries als inconvenients efectuats per la Intervenció Municipal corresponents als mesos d’abril, maig i juny de 2.011. 5. Per nou vots a favor (BLOC, PSOE i EUPV),i tres abstencions (PP) saprova el crèdit extraordinari 4/2011. 6. Per unanimitat dels assistentents saprova la transferència de crèdit 2/2011. 7. Per sis vots a favor (BLOC i EUPV) i set abstencions(PSOE i PP) queda aprovat modificar l’acord sobre DETERMINACIÓ DE CÀRRECS AMB DEDICACIÓ I ASSIGNACIONS DIVERSES adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió de 7 de juliol de 2011 8. Per unanimitat dels assistents saprova designar i donar nomenament com a membres del Consell Escolar Municipal de Betxí, en representació de l’AMPA del Col·legi Públic Cervantes-J. Dualde, a les Sres. Yolanda Ferrer Martínez i Virginia Fernández Caballero, com a titulars i a les Sres. Montse Montoliu Ibáñez i Laura Hernández Doñate, com a suplents respectivament. 9. Per unanimitat dels assistents saprova modificar la classificació i valoració del lloc d’Educador Infantil de l’Escola Infantil Pequelar.Ple del dia 5 doctubre de 2011. 1. Per unanimitat dels assistents saprova la transferència de crèdit 4/2011. 2. Per unanimitat saproven les Bases de les subvencions per a entitats culturals, esportives i dordre social per a 2011. 3. Per unanimitat saprova la compatibilitat laboral de la Sra. Beatriz Vilar Ballester per a l’exercici de la segona activitat de ludoteca per compte propi per al curs escolar 2011/2012. 4. Per unanimitat dels assistents queda aprovat ratificar el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura de 3 dabril de 2008, pel que saprova el nom de Manuel Ferrandis Irless per a la Casa de Cultura i fer-ho extensiu al servei de Biblioteca Municipal amb el nom de Biblioteca Pública Municipal “Manuel Ferrandis Irles”. 5. Per nou vots a favor (BLOC, EUPV i PSOE) i tres abstencions (PP) sacorda donar nom a les següents vies públiques,: En la Urbanització Versalles: -Carrer Vicent Tomàs i Martí. -Carrer Enric Valor. -Carrer Angel Sánchez Gozalbo. Respecte al carrer que s’ha obert al final del carrer Colom: -Carrer El Rajolar.4
 6. 6. 6. Queda aprovada per unanimitat dels membres de la Corporació la declaració institucional a favor del Corredor Mediterrani.Ple del dia 24 doctubre de 2011 1. Havent sigut convocades Eleccions Generals la celebració de les quals es preveu el pròxim dia 20 de novembre i, de conformitat amb el que disposa l’art. 26. 4 de la Llei Orgànica de Règim Electoral, pel Ple de la Corporació es procedix al sorteig dels membres de les meses electorals. 2. De conformitat amb el que disposa la normativa vigent es dóna compte al Ple de la Corporació dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessió de 18 doctubre de 2011. 3. Conforme establix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre per la qual s’establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, a partir de l’informe de tresoreria de 30 de Setembre de 2.011, i de l’informe emés per la Intervenció municipal respecte de les factures registrades respecte a les quals hagen transcorregut més de tres mesos des de la seua anotació en l’esmentat registre i no s’hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació. 4. Es dóna compte al Ple de la Corporació Municipal de la relació detallada de modificacions pressupostàries aprovades per Resolució de lAlcaldia durant el TERCER Trimestre de l’exercici 2.011, de conformitat amb el que establixen les Bases d’Execució al Pressupost Municipal. 5. De conformitat amb el que establix el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de la relació de resolucions de l’Alcaldia contràries als inconvenients efectuats per la Intervenció Municipal corresponents als mesos de juliol, agost i setembre de 2011. 6. Per unanimitat dels assistents, queda aprovada provisionalment la modificació de l’Ordenança Reguladora de la TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS. 7. Acabat el debat, queda aprovada per nou vots a favor (BLOC, PSOE i EUPV) i quatre abstencions (PP) provisionalment la modificació de l’Ordenança Reguladora de la TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVICI DE L’ESCOLA INFANTIL DE PRIMER CICLE PEQUELAR. 8. Queda aprovat per unanimitat dels assistents suspendre durant el termini d’un any, l’atorgament de llicències d’activitat i d’obra per a la instal·lació de tanatoris o edificis relacionats amb usos fúnebres en totes les zones i sectors de les normes subsidiàries qualificades com a sòl urbà, i ordenar la redacció del document de modificació del planejament general respecte als usos de tanatori o edificis relacionats amb usos fúnebres. 9. Queda aprovat per dotze vots a favor (BLOC, PSOE i PP i una abstenció (EUPV) donar nom a les següents vies públiques: En la Urbanització Molí d’En Llop: -C/ Corts Valencianes -C/ Carta Pobla -C/ Unió Europea En el nucli urbà: -Travessia existent en l’últim tram del carrer Caixa Rural, passa a denominar-se C/ Joan Pau II. -L’actual C/ Joan Pau II passa novament a denominar-se Plaça de l’Església. 10. Per nou vots a favor (BLOC, PSOE i EUPV) i quatre abstencions (PP) saprova la denúncia del conveni firmat el 14 de maig del 2009 entre este Ajuntament i el Club Esportiu Betxí. 11. Per unanimitat dels assistents queda aprovada la compatibilitat laboral del Sr. Manuel Martí Puig.5
 7. 7. 12. Per unanimitat dels membres de la Corporació saproven les Bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS DEDICADES AL DESENROTLLAMENT I MILLORA DE LES CONDICIONS SOCIOECONÒMIQUES EN ELS PAÏSOS SUBDESENVOLUPATS, corresponent a l’exercici 2011 i posterior convocatòria de les ajudes. 13. Per nou vots a favor (BLOC, PSOE i EUPV) i quatre abstencions (PP) sacorda sol·licitar a la Conselleria dEducació la millora de les ajudes destinades a menjador escolar. 14. Després del debat, queda aprovada per unanimitat dels membres de la Corporació la moció presentada pel grup municipal dEsquerra Unida per a sol·licitar a la Conselleria de Sanitat, a través de l’Agència Valenciana de Salut, que l’especialitat d’aparell digestiu, que actualment s’atén en la Vall d’Uixó, puga ser adscrita a un altre centre de població a qui es permeta accedir amb transport públic des de la localitat de Betxí. 15. Queda aprovat per unanimitat la designació dels següents dies de festa, amb caràcter local, retribuït i no recuperable l’any 2012: - Dia 17 de gener, Sant Antoni. - Dia 17 de setembre, festivitat del Santíssim Crist de la Pietat.Ple del dia 30 de novembre de 2011. 1. En compliment d’allò que s’ha establit per la normativa vigent, es dóna compte al Ple de la Corporació de l’acta de la Junta de Govern Local celebrada el dia 21 de novembre del 2011, així com de les resolucions de l’Alcaldia recaigudes en el 2n trimestre del 2011. 2. Per deu vots a favor (BLOC, PP i E.U.) i dues abstencions (PSOE) saprova el Compte General de 2010. 3. Per deu vots a favor (BLOC, PP i E.U.) i dues abstencions (PSOE) saprova provisionalment la modificació de l’Ordenança Reguladora de la TAXA SOBRE EL SERVEI DE CEMENTERI, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES. 4. Per unanimitat dels assistents, queda aprovada la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa de recollida de fem i tractament de residus sòlids urbans. 5. Per unanimitat dels assistents, queda aprovat l’expedient de transferència de crèdit TC 6/2011 per un total import de VINT-I-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS I TRENTA-DOS CÈNTIMS D’EURO (29.977,32 €). 6. Per unanimitat dels assistents, queda aprovada la proposta de modificació de tarifes sol·licitada per la MERCANTIL FACSA, a la vista dels informes emesos. 7. Després del debat queda aprovada per unanimitat dels assistents la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal. 8. Per unanimitat dels assistents, queda aprovat adherir-se al sistema d’adquisició centralitzades a través de la Central de Contractació de la Diputació Provincial de Castelló. 9. Per unanimitat dels assistents, queda aprovat autoritzar la sol·licitud del Sr. Oscar M. López Isach, consistent en unió de les parades 14 i 15 del Mercat Municipal de Betxí, resultant una única parada, amb una superfície de 23,70m2 i un cànon anual de 3.379,84€, per a la venda de fruites i verdures. Les obres necessàries per a la modificació de les parades, seran per compte de l’interessat que prèviament haurà de sol·licitar la corresponent llicència d’obres. Tot això sense perjuí que al final de l’adjudicació el Sr. López Isach haurà de deixar les parades en les condicions inicials, si així ho estimara l’Ajuntament. 10. Per unanimitat dels assistents, queda aprovat accedir a la petició del Sr. Juan Carlos Vicent Benages, en representació de PANERI S.L., modificant l’ús de la parada Núm. 2 del Mercat Municipal de Carnisseria a Panaderia-Pastisseria per a la seua posterior adjudicació a l’interessat. 11. Per unanimitat dels assistents, queda aprovat sol·licitar a la Diputació Provincial de Castelló l’Adhesió de l’Ajuntament de Betxí a la Xarxa Provincial d’Innovació i Qualitat Social. 12. Queda aprovat per huit vots a favor (BLOC, PSOE i EU) i quatre abstencions (PP) modificar l’aportació que anualment l’Ajuntament de Betxí destina al FONS VALÈNCIA PER6
 8. 8. A LA SOLIDARITAT, rebaixant la mateixa a un 6% de l’import de la partida pressupostària 230.00.489.00, per a l’exercici 2012. 13. Després del debat, queda aprovat per unanimitat dels assistents adherir-se al conveni de col·laboració interinstitucional per al manteniment del transport adaptat prestat per l’Associació de Dany Cerebral Sobrevingut ATENEO, corresponent a l’exercici 2011, i aportar una subvenció per al manteniment de l’esmentat servei per un import de 2.652,03 € (dos mil sis-cents cinquanta-dos euros amb tres cèntims), corresponent al transport de dos usuaris, veïns de Betxí. 14. Per unanimitat dels assistents, queda aprovat admetre a tràmit el Compte de Liquidació definitiva presentada per GRUPIN, S.A. en data 4 de juny de 2009, que es procedisca a emetre un informe jurídic i tècnic de la documentació presentada per la mercantil Grupin, S.A. si dels informes es derivaren deficiències en el compte de liquidació presentada per Grupin, S.A., procedir per l’Alcaldia a concedir un període d’audiència a l’urbanitzador per a la seua esmena, i comunicar el present acord al Jutjat del Contenciós Administratiu Núm. 2 de Castelló i a l’Agent Urbanitzador Grupin, S.A. 15. Després del debat queda desestimada per quatre vots a favor (PP), cinc en contra (BLOC) i tres abstencions (PSOE i EU) la moció del Grup Municipal Popular sobre el transport públic. 16. Queda aprovada per unanimitat dels assistents la moció del grup municipal del Bloc sobre el Projecte del Pla Provincial dObres i Serveis. 17. Queda aprovada per unanimitat dels assistents la moció consensuada sobres esmenes als Pressupostos de la Generalitat. 18. Queda aprovada per onze vots a favor (PSOE, BLOC i PP) i un en contra (EU) la moció consensuada sobre la caça del parany.7
 9. 9. NOTÍCIES LOCALSÈxit del programa “Llars Verdes” celebrat en Betxí.El programa de Llars Verdes, celebrat a Betxí, ha sigut tot un èxit per la bona acollida que hatingut per part de la gent des dun principi, ja que es van apuntar 35 famílies que van assistir a lesreunions.Este projecte educatiu del Ministeri i la Conselleria de Medi Ambient anava dirigit a la ciutadania, através de les famílies amb lobjectiu de mostrar les implicacions ambientals que tenen les accionsque diàriament és realitzen en la vida habitual, així com aconseguir que siguen el mésrespectuosos possibles amb el medi, promoure lautocontrol del consum domèstic daigua ienergia, introduir mesures i comportaments estalviadors i d’eficiència, ajudar a fer una compramés ètica i més ecològica, en definitiva dur a terme una gestió més responsable de la llar i millorarla nostra relació amb l’entorn. La filosofia de fons és acompanyar i animar en un recorreguttemporal, a les persones que desitgen adoptar opcions més sostenibles i que, en la pràctica,troben dificultats per a traduir eixa sensibilitat en un avanç real o tangible.Per una altra banda, des de la regidoria de Medi Ambient de lAjuntament de Betxí sha dut a termeel repartiment de contenidors de vidre destinats als bars. CLUB ESPORTIU DE SENDERISME DE BETXI. PROGRAMACIÓ DE FEBRER I MARÇ DE 2012.FEBRER.DIA 5.- Borriol – Ermita de Sant Vicent – Pou de Mollet – Borriol.DIA 19.- Pobla de Tornesa – Coll de la Mola – Cantal – Creu del Bartolo – Pobla Tornesa.MARÇ.DIA 4.- Eslida – Coll de Barres – Pic Bellota – Pic de lAljub – Mina de Blavet – Eslida.DIA 18.- Betxí – Camí de Centenars – Senda del Cavall – Camí dArtana – Pic del Solaig – Betxí.OBSERVACIONS : Les eixides són des del Casal Jove, a les 8:30h. El Club no es faresponsable de cap accident. La participació és lliure i voluntària de cadascú.8
 10. 10. Nova nomenclatura urbana.El Ple de lAjuntament de Betxí va aprovar donar nom als carrers de la Urbanització Versalles. Els nomsaprovats van ser Carrer dEnric Valor, carrer dÀngel Sánchez Gozalbo i carrer de Vicent Tomàs i Martí. Amés es va donar nom també a la nova Casa de la Cultura-Biblioteca, que passarà a denominar-se “ManuelFerrandis Irles”.Enric Valor i Vives (1911-2000) fou un escriptor i gramàtic valencià. Va fer un dels més importants treballsde recol·lecció i recuperació de la lexicografia valenciana i fou un dels principals promotors de laestandardització i normativització del valencià. La seua obra més coneguda són les Rondalles valencianes(1950-1958), on recopila i dóna caràcter literari a 36 rondalles populars valencianes. Altres obres destilsimilar són les Narracions de la Foia de Castalla (1953) i Meravelles i picardies (1964-1970). La seuaprimera novel·la és Lambició dAleix. Potser la seua obra novel·lística més important és el Cicle deCassana, que consta de tres novel·les. Aquesta trilogia representa una recuperació de la memòria col·lectivadel 1916 al 1939. El 1982 publicà La idea de lemigrant.Angel Sánchez Gozalbo (1894-1987) va ser un escriptor i un intel·lectual castellonenc amb orígens enBetxí. Va ser un dels fundadors de la Societat Castellonenca de Cultura i un dels signataris de les Normesde Castelló de 1932 i delegat daquesta ciutat per a lelaboració del Diccionari Català-Valencià-Balear. En laseua obra literària destaca per la seua la dedicació a la narrativa breu, publicada generalment en revistes,tot i que lany 1930 va publicar-ne un recull amb el títol Bolangera de Dimonis. També va publicar diversosassajos històrics, com ara la publicació de la Carta Pobla de Betxí de 1611, i de fraseologia lèxica.Vicent Tomàs i Martí (1890-1924) fou un polític i literat valencià nascut a Artana. Estudià medicina aBarcelona i quan tornà a València participà en la fundació el 1919 de lAgrupació Nacionalista Escolar i de laLliga de Solitaris Nacionalistes, que basaven el seu programa en la reivindicació del valencià i en la defensadels interesos dels llauradors valencians. També col·laborà amb Pàtria Nova i La Correspondencia deValencia, òrgan de la Unió Valencianista Regional.També fundà el diari El Crit de la Muntanya el 1922. Vamorir prematurament de tifus. Va ser limpulsor dels Aplecs de la Muntanyeta de Sant Antoni de la dècadadels anys vint del segle passat.Manuel Ferrandis Irles (1865-1920) va néixer en Betxí i va estar vinculat professionalment amb el món delsarxius i les biblioteques, ja que va ser facultatiu del Cos d’Arxivers i Bibliotecaris de l’Estat. Va ser nomenatarxiver en 1890 de l’Arxiu General de l’Administració (Alcalà d’Henares), i posteriorment arxiver de l’Arxiud’Hisenda de Lleida (1890), bibliotecari en la Biblioteca Provincial de Tarragona (1893), en la BibliotecaNacional (1896), estada en la Biblioteca de la Real Acadèmia de la Història de Madrid (1898) i oficial del’Arxiu del Regne de València (de 1901 fins a la seva mort en 1920), on arribà a ser el director. Però a mésva escriure nombrosos articles d’història, com “Notas para la historia de Bechí”, publicats en la revista “Ayery hoy” de Castelló a principis del segle XX, però també d’altres municipis de les comarques de Castelló(Vilavella, Vila-real, Castelló, Albocàsser...) pels quals va guanyar diversos certàmens literaris (com “Origenhistórico de la Villa de Albocácer y de su ermitorio de San Pablo”, guanyador dels Jocs Florals convocats perl’Heraldo de Castellón en 1902). També hem de dir que mantindre diverses polèmiques i controvèrsieshistoriogràfiques amb historiadors com Juan Antonio Balbás i Salvador Guinot, recollides en la premsa i enles revistes culturals de Castelló. Per aquestes raons, i per la de treure a la llum molts documents de l’Arxiudel Regne que romanien inèdits, amb la clara intenció de difondre’ls, va ser un personatge molt reconeguten la seua época. Tant és així que en el número 1 del Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura(1920) apareix una nota on s’expressa el sentiment col·lectiu per la seua mort.Consell Municipal de Cultura i Patrimoni de Betxí.Per unanimitat dels seus membres, la Corporació en Ple va aprovar la creació del ConsellMunicipal de Cultura i Patrimoni com a òrgan sectorial dassessorament, consultiu i departicipació en matèria de cultura i patrimoni de lAjuntament de Betxí. Aquest Consell estaràformat per lAlcalde, el regidor de Cultura, un representant de cada grup polític municipal, eltècnic de Cultura de lAjuntament, un representant de cada entitat o associació cultural legalmentinscrita en el Registre Municipal dAssociacions de Betxí, i aquelles persones de reconegutprestigi en el món cultural i artístic, relacionades amb el municipi de Betxí, designades pel Ple dela Corporació a proposta de lalcalde, del regidor delegat de Cultura o de la Comissió Informativade Cultura de lAjuntament.Per un altre costat, la Comissió de Cultura de lAjuntament de Betxí va dictaminar favorablementper unanimitat lautorització a visites guiades al Palau per a grups molt reduïts. Si nesteuinteressats, pregunteu en la Casa de la Cultura.9
 11. 11. Sant Antoni 2012.A pesar de lortage, el poble de Betxí, més de 2000 persones, va seguir la tradició i va tornar apujar en romeria a la Muntanyeta de Sant Antoni el dia del seu sant patró. De ledició denguanycal destacar dues novetats: el repartiment de coquetes de sal i oli, típicament betxinenques, i depanyoletes sense identificació de lany per poder ser reutilitzades en futures edicions. Això ha fetestalviar més de 4000 euros a lAjuntament, és a dir, a la ciutadania de Betxí.Actes 400 aniversari de la Carta Pobla de Betxí de 1611.Durant el mes de desembre tinguren lloc els actes commemoratius del 400 aniversari de la Carta Pobla de1611. Es va publicar un llibre facsímil (que el poden adquirir en la Casa de la Cultura) amb el documentconservat a lArxiu del Regne de València amb una transcripció obra de lhistoriador Xavier Mesado, quitambé impartí una conferència en el Pati del Palau; en breu, a més, es presentarà un volum amb diversosestudis al voltant daquest document.Dins daquest programa cultural especial va tindre lloc la lectura de la Carta Pobla per part de representantsdassociacions, partits polítics i entitats locals, és a dir, la societat civil de Betxí. Lacte va tindre lloc al TeatreMunicipal el mateix dia 9 de desembre, data concreta del 400 aniversari.Un dels actes més esperats i innovadors, així com sentimental per la participació altruïsta que animà als queen ell participaren, va ser la representació teatral de la Carta Pobla, a partir del text escrit per Josep AntoniMeneu i Gaya i baix la direcció de Susana Ferrandis. La representació, que comptà amb la participació debetxinencs i betxinenques aficionats al teatre i amb estima pel seu poble i la seua història, tingué lloc dosdies seguits, enfront del Palau i de lEsglésia.Eixe mateix cap de setmana va tindre lloc la primera Fira i Mercat Renaixentista de Betxí, que comptà amblactuació dels Cavallets del Corpus de Castelló i lexposició realitzada per lIES de Betxí al voltant del Betxídel Renaixement. Aquesta exposició, que primer va estar a linstitut, es va poder vore al Pati del Palau, peron passaren nombroses persones que admiraren aquesta meravella única de lart civil renaixentistavalencià.El colofó dels actes commemoratius va ser el Concert conjunt de la Unió Musical de Betxí, la Colla de10
 12. 12. Dolçainers i Tabaleters i els grups de danses LArquet i Les Passeres.ELECCIONS GENERALS 2011. Resultats electorals.El passat 20 de novembre tingué lloc la celebració de les Eleccions Generals al Parlament espanyol(Congrés dels Diputats i Senat). En Betxí es donaren els següents resultats: Candidatura Sigles Vots %Partido Popular PP 1.626 50,03Partido Socialista Obrero Español PSOE 1.085 33,38Esquerra Unida País Valencià-Els Verds: EUPV-EV 223 6,86LEsquerra PluralBloc-Iniciativa-Verds-Equo-Coalició COMPROMÍS-Q 200 6,15CompromísUnión Progreso y Democracia UPyD 55 1,69España 2000 ESPAÑA 2000 29 0,89Esquerra Republicana del País Valencià ERPV 14 0,43Partit Comunista dels Pobles dEspanya PCPE 8 0,25Partido Pirata PIRATA 6 0,18Partido Animalista contra el Maltrato PACMA 2 0,06AnimalPartido Obrero Socialista POSI 1 0,03InternacionalistaUnificación Comunista de España UCE 1 0,03 .PROGRAMACIÓ DEL TEATRE MUNICIPAL. FEBRER I MARÇ DE 2012.FEBRER. Diumenge 26, a les 18:00h., sainet a càrrec de laDissabte 4, a les 23:00h., concert de Pau Alabajos al companyia Artibe de Betxí, amb la representació deTeatre Municipal dins del programa “Postres de “Confusió en la clínica dental” al Teatre Municipal. PreuMúsic”. Preu de lentrada: 5 euros. de lentrada: 2 euros.Dissabte 11, a les 19:30h., representació de lobra de MARÇ.teatre “El florido pensil” al Teatre Municipal, a càrrecde la companyia Margalló Teatre (Castelló). Preu de Diumenge 4, a les 18:30h., dins de la I Setmana de lalentrada: 3 euros. Dona, es projectarà la pel·lícula “La soledad”, de Jaime Rosales, al Teatre Municipal. Premi Goya a la millorDiumenge 12, a les 17:30h., projecció de la pel·lícula pel·lícula. Preu de lentrada: 2 euros.familiar “El pequeño Nicolás”. Organitza: parròquiaMare de Déu dels Àngels. Preu d elentrada: 3 euros. Diumenge 18, a les 18:00, Festival Benèfic Pro Míriam Badia, organitzat per lAssociació Amics del Ball. Preu deDissabte 18, a les 19:30h., Concert de la Big Band de lentrada: 5 euros.lUJI al Teatre Municipal. Preu de lentrada: 2 euros. Diumenge 25, a les 18:30h., representació teatral, pelDiumenge 19, a les 12:00h., Concert de cloenda del Grup Fadrell de Castelló, de “Les Trapisondes desegon Curs de Direcció de les Alqueries, a càrrec de la Tafolet”, la millor comèdia de Josep Barberà i Ceprià. ElsUnió Musical Alqueriense. Teatre Municipal. Preu de problemes de les herències duna família llauradora despréslentrada: 2 euros. d ella mort de la mare. Estrena al Teatre Municipal de Betxí. Preu de lentrada: 4 euros.Dissabte 25, a les 20:00h., representació de lobra alTeatre Municipal “El poder dels interessos, els Dissabte 31, a les 19:00h., Concert de Primavera de lainteressos del poder”, a càrrec de lAula de Teatre Unió Musical de Betxí. Teatre Municipal. Entrada gratuïta.Carles Pons de la Universitat Jaume I. Una creació apartir de lobra “Un enemic del poble” dHenrik Ibsen. Diumenge 1 dabril, a les 18:30 h., al Teatre Municipal esPreu de lentrada: 4 euros. projectarà la pel·lícula “Cisne negro”, dirigida per Darren Aronofsky. Preu de lentrada: 2 euros.11
 13. 13. LA NOVA ESCOLA D’INFANTILDes de la dècada dels80, l’actual edificiEsther Franch haestat utilitzat pelsalumnes de 4 i 5anys; ja que elsalumnes de 3 anysutilitzaven lesinstal·lacions del’edifici JoaquinDualde (“La Bassa”)i actualment les deFerrandis Irles.L’any 2002s’inaugura l’IESBetxí, deixant buit l’antic institut. Moltes associacions volien fer ús de l’edifici, peròfinalment es considerà que es construira una nova escola per poder, per fí, estarjunts, tots els alumnes del 2n cicle d’educació infantil (3, 4 i 5 anys).Després de molts tràmits, quasi és una realitat, en breu es finalitzaran les obres. Iesperem gaudir de les noves instal·lacions, adequades per als alumnes d’infantil.12
 14. 14. IES BETXÍHem encetat l’any 2012 amb un sabor agredolç pel que fa a tot els processos que hui perhui, des del nostre Centre estem duent endavant.Un sabor dolç en tres aspectes a assenyalar:En primer lloc, malgrat ser un trimestre prou dur pel que fa a les diferents tasques que hemdut a terme el professorat i l’equip directiu del centre, en general la gent ha sortit prousatisfeta en quant al resultats acadèmics que s’han donat en els distints cursos. Per suposatque hi ha coses millorables i que hem començat ja a tractar.En segon lloc, també el fet que s’ha renovat tot el material esportiu del pati, concretamentun joc de cistelles de bàsquet i dos jocs de porteries dhandbol, que hui ja estan enfuncionament.I per últim i en tercer lloc, perquè l’aportació que ha fet el centre als actes commemoratiusdel 400 aniversari de la Carta Pobla han estat del gust de molta gent que ens han felicitat.Tant les auques realitzades, com l’exposició fotogràfica al.lusiva al tema, o el mateixaudiovisual realitzat han merescut l’agraïment tant de l’Ajuntament com de les persones quehan tingut el plaer de visitar-la.I un sabor prou agre perquè a les primeries de l’any hem soterrat l’inspector d’educacióJosep Vicent Felip, que tenia assignat el nostre centre per a realitzar les tasques de control isupervisió administrativa de tota la gestió docent. Persona que en tot moment ha estat alnostre costat més com a company que com a inspector i amb la que hem compartit tota laproblemàtica que suposa el dia a dia en un centre educatiu de les nostres característiques.Agre també, per la poca participació que hem tingut en el procés electoral per a renovar elConsell Escolar del Centre. La qual cosa no entraré a valorar.Agre per la poca col.laboració que estem tenim dels pares/mares per tal d’acabar amb dosfenòmens que ens afecta de manera extraordinària la convivència del centre, com són elfumar i el portar al Centre els aparells de telefonia mòbil o d’altres electrònics. S’ha fet unanota explicativa de les mesures que van a tindre lloc i que una vegada aprovades pel ConsellEscolar a final de mes, van a portar-se endavant.I una de molt agra, per l’atac que s’està produint contra la qualitat de l’ensenyament públicpel fet de tindre que pagar una situació que nosaltres no hem creat i del que ens fan del totresponsables pel fet de ser funcionaris d’un servei públic que paguem entre tots amb elsnostres impostos.Davant d’aquesta situació tingueu per segur que des del centre anem a lluitar tant a nivellpersonal pels drets que ens volen retallar de les nostre retribucions, i a nivell col.lectiu pelsdrets que tenen els vostres fills i filles de tindre una educació de qualitat, pública i gratuïta.13
 15. 15. EL BLOC ESTALVIA MÉS DE 12.000€ AL MES PRESSUPOST DEUTE ÍNDEX DEUTE PER 2010 (a 31-12-2010) ENDEUTAMENT HABITANTARTANA 3.608.765 € 519.000 € 14,38 % 263€BETXÍ 4.738.376 € 3.833.000 € 80,89 % 649€BORRIANA 36.035.216 € 26.893.000 € 74,63 % 771€MONCOFA 24.796.008 € 1.319.000 € 5,32 % 227€NULES 11.467.254 € 3.284.000 € 28,64 % 238€ONDA 24.944.640 € 4.501.000 € 18,04 % 177€VILAVELLA 3.816.562 € 148.000 € 3,88 % 44€VILA-REAL 48.363.200 € 15.424.000 € 31,89 % 300€CASTELLÓ 182.839.367 € 107.177.000 € 58,62 % 593€ Font. foro-ciudad.com El quadre parla per ell mateix. I no ho diem nosaltres, sinó les xifres oficials delCompte General de 2010 (l’últim publicat). Lamentablement, i com es pot comprovar,l’Ajuntament de Betxí és el més endeutat, amb diferència, de tots els ajuntaments delvoltant, en comparació amb el pressupost que tenim. En concret, l’índex d’’endeutamentque és del 80,89%, “gràcies” a la mala gestió econòmica realitzada pel PP en els últimsanys al nostre poble. Des de l’equip de govern del BLOC ens hem posat des del primer dia a treballar devalent per intentar canviar esta crítica situació i per això, en 7 mesos, la contenció delgasto ha sigut una de les nostres premisses. A continuació, podeu veure els estalvisaproximats més importants d’estos mesos (de l’any 2011) en comparació amb l’anteriorequip de govern (de l’any 2010): PP BLOC ESTALVIBous cerrils festes Setembre 15.000€ 6.000€ 9.000€Dinar de festes corporació municipal 2.132€ 0 2.132€Gestió de Pequelar (dades intervenció) 176.000€ 132.000€ 44.000€Escola futbol base 51.000€ 37.000€ 14.000€Telèfons mòbils portaveus 3.864€ 1.200€ 2.664€Canvi contractes informàtica i desinfecció 25.017€ 18.900€ 6.117€Il·luminació de Nadal 3.469€ 1.817€ 1.652€Sant Antoni 12.429€ 7.125€ 5.304€ Total estalviat 84.869€ El resultat és aclaridor: en només 7 mesos, s’han estalviat més de 12.000€ al mes,gràcies a l’estricta revisió de totes les despeses i factures que entren en l’ajuntament. Sabemque encara queda molta feina per fer, però creem que hem pres la senda correcta per millorarl’economia de l’Ajuntament de tots.14
 16. 16. A pesar de lo que se podría pensar, dada la composición actual del ayuntamiento, no se intentanconsensuar todas las cuestiones que van surgiendo o las propuestas del equipo de gobierno y delconcejal de Medio Ambiente de EU. Una de estas cuestiones ha sido la peatonalización de la PlazaMayor. Se presentó en una comisión, no como un tema a consensuar, sino como una decisióntomada por el equipo de gobierno, más EU. La información era que, la Plaza Mayor se cortaría altráfico durante el período que está comprendido entre las 14.00 horas del viernes a las 8.00 horasdel lunes (fines de semana completos) y que más adelante (en poco tiempo) se ampliaría el horariode cierre al tráfico siempre.En ese momento el PP de Betxí no se pronunció a la espera de estudiar con detenimiento el asunto ytomar una decisión adecuada a las necesidades de nuestra población. Pues bien, ya ha llegado elmomento de pronunciarnos. El PP de Betxí no encuentra oportuna, la decisión depeatonalización de la Plaza Mayor, tal y como nos la han presentado, ya que adolece elplanteamiento de diversos matices que iremos desgranando y que nos parecen importantísimos eneste asunto:-¿Dónde aparcaran los vehículos la Policía Local? ¿Aparcarán frente al Ayuntamiento, omitiendo laprohibición realizada a los demás vecinos? . O tal vez, ¿Se habilitará un lugar fuera del recinto dela Plaza, haciendo más lenta la respuesta de nuestra Policía ante cualquier emergencia?-¿Se permitirá a los vecinos la posibilidad de que puedan entrar con sus vehículos en el recinto, porlas necesidades puntuales que puedan tener?-¿Está estudiado como se celebrarán los entierros?-¿Cómo se realizaran las entradas y salidas de los furgones, de las entidades bancarias que seencuentran en el recinto, y que son un problema de seguridad?-¿Cómo se realizaran las cargas y descargas en los locales del comercio que se encuentran ubicadasen el recinto?-¿Qué coste económico tiene la peatonalización, tanto por las compras realizadas de maceteros,como del trabajo invertido cada vez que hay que abrir o cerrar el recinto?En otras poblaciones, se han realizado peatonalizaciones tanto de las plazas de los pueblos ociudades, como de las zonas comerciales. Cuando se realizan las peatonalizaciones la motivación espor un denso tráfico de viandantes, que veían en peligro su integridad física ante el paso del tráficoviario. Además se suele reforzar la medida con la construcción de aparcamientos, casi todossubterráneos, que palian la medida.No apoyamos la medida tomada en estos momentos en Betxí, mientras no se solucionen losproblemas inherentes a dicha peatonalización.No están peatonalizadas las plazas de Onda, Burriana, Vall d’Uixó, Moncófar, Almenara, Artana,Alcora, etc.15
 17. 17. La greu situació econòmica en que es troba la Comunitat Valenciana amenaça ambfer desaparèixer tot allò que durant anys s’havia aconseguit. Després de 17 anys degovern del PP a la Comunitat Valenciana, la sanitat pública, l’educació pública il’assistència social van camí de ser un únicament un record. Durant aquests 17 anys el PP en el govern s’ha dedicat a fer creure que els recursosdestinats als grans esdeveniments eren la solució que ens situaria en el mapa. Ara jasabem tots on estem. La Comunitat Valenciana és coneguda arreu del món, però no pelque ens van fer creure sinó per les obres absurdes i pels diners malbarats. Al mateix temps que açò passava, el PP s’ha dedicat a desprestigiar els treballadorspúblics, fent creure que les gestions privades eren sempre més eficients. Açò ha abonat elcamp per a que el funcionariat fora vist com un dels responsables del desastre, quan no elprincipal. Així, arribat el moment de les retallades, al PP no li ha costat en absolut ferpagar el desastre als treballadors del sistema públic. Ara és el moment en el que la sanitat i l’educació públics es veuen a la vora delcolapse. Quan des del PP segueixen mantenit-se actuacions i despeses que únicamentvan destinades a garantir els ingressos de persones afins i a perpetuar la memòriad’aquells que no haurien de mereixer més que l’interès dels tribunals de justícia. Des del PSPV recolzem i recolzarem totes les mobilitzacions que realitzen elsafectats per les retallades al sistema púbic. Vam estar a València i estarem a Castelló.Mostrarem la nostra defensa dels sistemes públics i la nostra prioritat per la sanitat il’educació. Des del PSPV volem reivindicar el rigor i l’austeritat en la gestió dels diners públics irecordar que quan el PP intentava desprestigiar els governs del PSPV parlava d’anysgrisos. A Betxí, com a exemple, durant aquells anys els pressuposts es liquidavenadequadament i el capítol d’inversions era una peça dedicada al desenvolupament localque garantira un futur millor. Als socialistes de Betxí ens preocupa la situació en la que han quedat al nostre pobleles obres inacabades i quin destí tindran. Ens preocupa saber d’on obtindrem els recursosper a cobrir els serveis que s’havien assumit i que no són competència municipal. Moltes d’aquestes qüestions necessiten de consens i d’escoltar l’opinió delsbetxinencs. Per a tal empresa els socialistes betxinencs ens posem a la disposició delnostre poble. Ara, és veritat, cal unitat per a eixir d’aquesta situació tan difícil. Però, tambées veritat, hi ha diverses formes i distints sectors sobre els qui fer recaure el pes de lacrisi.16
 18. 18. QUÈ ÉS ACCESSORI I QUÈ ÉS IMPORTANT S’han confirmat els pitjors pronòstics i l’herència del deute municipal ens deixa ambl’aigua al coll. S’ha arribat a este deute gastant en fum, en “encierros” i festes que resestable deixaven en Betxí, en planificacions urbanístiques disparatades, en … A més la Diputació ha canviat les normes per a que els pobles de més de 5.000habitants queden fora del Pla d’Obres i Serveis. Els PPOYS suposaven per a Betxí lapossibilitat de treure endavant obres que, d’altra manera, no eren possibles. La Diputacióera una entitat que servia fonamentalment a la major glòria del seu President i alpagament de sous desorbitats a desenes d’assessors, per no fer res; ara a més és unainstitució enemiga d’uns pobles que hauran de mendigar les ajudes. Com ens temíem,està al servei del PP y no de tots els municipis. I podem anar oblidant que l’Estat reforme la llei per a que els ajuntaments tinguenun finançament suficient. Ni PP ni PSOE han treballat mai per a que els municipistingueren una autonomia econòmica real. Amb l’excusa d’una crisi, que ells mateixos hanprovocat, tampoc no ho faran ara. Davant esta situació Betxí ha de plantejar-se el seufutur més enllà dels propers quatre anys. Els recursos són limitats, però això no deuimpedir-nos avançar com a societat i no podem deixar d’atendre allò important. Considerem que una prioritat municipal deu ser l’atenció a les necessitats urgents.En este moment hi ha molta gent que ho està passant malament; hi ha cada volta mésfamílies amb tots els seus membres en l’atur i persones que estan passant fam.Proposem que es destine un 1 % del pressupost (més de 40.000 €, quan en el 2011s’han destinat 6.000) a l’atenció a estes necessitats, perquè entenem que hem de sersolidaris i que l’acció municipal, en esta situació, és imprescindible. D’altra banda devem assegurar que les actuacions municipals es guien per criterisde sostenibilitat. Es l’única manera d’evitar que, com ha passat, les despeses inútilsacaben ofegant el nostre poble. Hem de reduir el fem que produïm, reduir les despeses enil·luminació i el consum d’aigua innecessari, generar energia amb fonts renovables... Desde la responsabilitat en la Regidoria de Medi Ambient estem iniciant eixe camí. S’haninstal·lat més contenidors de vidre que, a més, permeten als bars una descàrrega ràpidadels seus envasos i es posaran en marxa iniciatives de millora en el reciclatge d’olidomèstic, de fluorescents i bombetes de baix consum ... Hem iniciat el programa “LlarsVerdes” en el que 35 famílies s’han implicat en portar a terme una gestió més responsableen la llar i millorar la seua relació amb l’entorn. Estem tractant també amb diversesempreses per a millorar el balanç energètic del nostre municipi. Hem de ser capaços de diferenciar allò accessori d’allò important. I això encadascuna de les decisions, grans o menudes, que adoptem. Per a construir el futur totes i tots hem de participar perquè som necessaris.L’Ajuntament ha de plantejar debats que permeten la participació i la implicació de tota lapoblació en un projecte comú que ens il·lusione. El nostre compromís està ahí i demanema l’Equip de Govern eixe esforç. Un últim apunt, des d’Esquerra Unida no posem inconvenient a la reducció dedespeses en la Romeria de Sant Antoni, entenem la situació i encara que el repartimentde l’entrepà i el mocador van ser una iniciativa nostra, considerem que allò imprescindibleés preservar l‘acte popular i la participació de la gent.17
 19. 19. VISCA EL PARE SANT ANTONI! Sant Antoni va viure a Egigte fa mil set-cents anys, quan s´estava completant la cristianització d´aquellpaís. Des de ben jove buscarà la perfecció a base d´oració, estudi i vida sòbria, retirat al desert. No és queestiguera desenganyat del tracte amb la gent i de la vida de les ciutats. Al llarg de la seua llarga vida visitariaregularment els llocs habitats i aniria a la gran capital, Alexandria. Això de “pare” li ve a Antoni del paper que va fer de guia espiritual de molts que es van instal.lar prop d´elli no per estar ordenat, perquè ell va ser seglar o laic tota la vida. Tampoc no va ser pare de família,naturalment. Quan se´l va requerir o ell ho va creure convenient va estar present a la ciutat de Cleopatra i gran capital del món hel.lenístic, Alexandria. Això ens explica la pintura del segle XV valencià conservada al Museu de Belles Arts de Castelló, obra del Mestre de la Porciúncula. Representa sant Antoni damunt la imatge portuària de la gran ciutat. La cridòria ocupa el lloc de la soledat del desert i a més tampoc no està el porquet. Imatge per tant ben allunyada de la que estem acostumats a vore Però encara hi ha més coses que ens demostren que Antoni no va perdre el contacte amb el món. Es deu a ell i al grup de pares del desert la recuperació del parlar popular d´Egipte com a llengua de cultura. En aquella època ningú no entenia ja el llenguatge jeroglífic de les columnes dels antics temples. Calia una intervenció d´urgència en matèria lingüística i la va fer el grup d´Antoni: van elaborar un alfabet derivat del grec i van començar a fer els seus escrits en lidioma que serà conegut per llengua copta. Es conserven unes quantes cartes del sant redactades en copte. En eixa llengua es desenrotllarà tambéuna important literatura al llarg del periode romà i bizantí. Clar que Antoni dominaria el grec, llengua oficial i de cultura des de l´època d´Alexandre el Gran, però elcontacte amb la gent i amb Déu era millor fer-los en la llengua vulgar de la seua societat. Tota una lliçó per atants valencians que no creuen prou en la seua llengua. Encara hui, la litúrgia dels cristians d´Egipte s´expressa en copte, la llengua de l´anacoreta del desert. A elldevem tantes festes populars que es fan per les nostres terres. La que millor connecta amb la seua vida és ladel Forcall, la lluita dels dimonis amb Antoni, de la qual va eixir atleta victoriós. Joaquim Meneu GayaHORARI DEL CASAL JOVE:De dilluns a dijous de 17:30 a 19:00hDissabtes de 10:00h. A 13:00h. o d11:00h. a 13:00 (segons la durada del taller)PROGRAMACIÓ SETMANAL DE LES ACTIVITATS DEL CASAL JOVEDILLUNS: Taller Fem Salut.DIMARTS: Taller de Teatre i Taller de lectura (de 17,30h a 18,30h)DIMECRES: Taller de Manualitats.DIJOUS: Taller “Sapropa el TRANSBETXÍ” i Taller de lectura (de 17,30h a 18,30h)DISSABTE : Taller de Jocs amb contes (Món dAnimació)HORARI AULA DESTUDI DEL CASAL JOVE:Dilluns i dimecres de 16-19h.18
 20. 20. INFORMACIÓ CIUTADANA TELÈFONS HORARI DELS AUTOBUSOSEmergènciesCentral General dEmergències 112 Línia Betxí-Castelló / Castelló-BetxíBombers 112 / 085 Eixides de Betxí: 7:45, 9:05, 15:00 (de dilluns a dissabte)Guàrdia Civil (COS) 062 Eixides de Castelló: 11:30 (de dilluns a divendres); 964 22 11 00 13:15, 18:30 (de dilluns a dissabte)Guàrdia Civil (Betxí) 964 62 24 27Policia Local de Betxí 608 06 68 01 Línia Betxí-València / València-BetxíHospital de la Plana (Vila-real) 964 35 76 00 Eixides de Betxí: 7:45 (de dilluns a divendres)Hospital Provincial (Castelló) 964 35 97 00 Eixides de València: 18:30 enllaç a Nules, de dilluns a divendres)Hospital General (Castelló) 964 21 10 00Creu Roja (Castelló) 964 72 48 50 Trajectes realitzats per HICID, SA. Telf: 964 20 01 22Urgències Centre de Salut 964 62 00 12(Betxí)Farmàcia Balaguer Blasco 964 62 10 52Farmàcia Inma Marco 964 62 00 31Farmàcia dArtana 964 61 10 31Farmàcia dEslida 964 62 82 97Serveis de lAjuntament de Altres serveis dinterésBetxíAjuntament (centraleta) 964 62 00 02 Correus 964 62 08 52Ajuntament (FAX) 964 62 11 03 SERVICAN 964 52 13 44Casal Jove 964 62 35 07 CP Cervantes-J. Dualde 964 62 01 03Poliesportiu 964 62 10 62 IES de Betxí 964 62 00 83Biblioteca / Arxiu 964 62 25 21 Centre de Salut (cita prèvia) 964 62 01 50Camp de Futbol 964 62 21 13 Centre de Salut (FAX) 964 62 03 96Escoleta Infantil “Pequelar” 964 62 03 83 Centre de Salut (urgències) 964 62 00 12Serveis Socials 964 62 04 41 Taxi Pedro A. Sánchez 696 495 262Magatzem Municipal 964 62 00 02 Taxi Ramón Martínez López 615 200 745Escola de Persones Adultes 964 62 01 53 Iberdrola (urgències) 964 26 11 40(EPA)Centre de la Tercera Edat 964 62 23 55 FACSA (urgències) 964 24 60 66Teatre Municipal 964 62 25 21 Facsa Betxí 964 62 13 37Casa de la Cultura / SPV 964 62 25 21 Parròquia Mare de Déu dels 964 62 00 52 ÀngelsJutjat de Pau 964 62 11 6719

×