Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rafelinginzicht op basis van RSAT 3.0

Presentatie over zin van praktisch onderzoek naar gedrag rafeling van deklagen, voor mengseltype ZOAB, SMA en dunne stille deklagen.
Met RSAT wordt duidelijk dat er grip te krijgen is op de kwaliteit van deklagen in relatie tot textuur, rafeling, steenverlies.

 • Be the first to comment

Rafelinginzicht op basis van RSAT 3.0

 1. 1. rafelinginzicht komt in zicht! Ton Kneepkens –maart 2017 Nederland R 1 SAT 3.0 rafelinginzicht.nl
 2. 2. 2 • Rafeling: kort toelichting, nader beschouwd • Onderzoek: de ontwikkelingen • RSAT 3.0: geconditoneerd continu meten • Resultaten: 3 sprekende voorbeelden • Epiloog: kanttekeningen / opmerkingen • Conclusie: rafelinginzicht komt in zicht RAFELINGINZICHT KOMT IN ZICHT rafelinginzicht.nl
 3. 3. 3 • Waterafvoerend • Stabiel • Comfortabel voor - verkeer - omgeving • Stil tot superstil (SEMI)-OPEN DEKLAAG: EIGENSCHAPPEN rafelinginzicht.nl
 4. 4. 4 • Zeer open asfaltbeton • Steenmastiek • Dunne deklagen • Dunne stille deklagen RAFELING Nederlandse wegen - toename rafelinginzicht.nl
 5. 5. 5 NADEEL (OPEN) DEKLAAG: RAFELINGSGEVOELIG • RAFELING (steenverlies) • Beperkter levensduur (6-8 jaar i.p.v. > 10 jaar) • Discomfort / onveilig rafelinginzicht.nl
 6. 6. 6 • Omgevingsfactoren (regen, vorst/dooi, temperatuur) • Belasting / intensiteit • Veroudering deklaag • Hechting bitumen/mineraal (mengsel-/ wegontwerp) • Combinatie van factoren (een ongeluk komt nóóit alleen) RAFELING: BELANGRIJKE OORZAKEN rafelinginzicht.nl
 7. 7. 7 RAFELING: GAAT SNEL – KOST GELD “domino-effect”: als er een schaap over de dam is… rafelinginzicht.nl
 8. 8. 8 RAFELING: SCHEMATISCHE WEERGAVE “domino-effect”: als er een STEEN uit het wegdek is rafelinginzicht.nl
 9. 9. 9 • Nieuw: eis voor DGD: RSAT of gelijkwaardig verplicht • Geen kwantitatieve eis • Geen penalty/boete • Niet voor SMA / ZOAB!!!??? STANDAARD 2015: “EIST” RAFELINGSTEST rafelinginzicht.nl
 10. 10. 10 RAW 2015 Artikel 81.23.05 Van DGD moet uiterlijk 10 werkdagen vóór het aanbrengen daarvan, een verklaring van weerstand tegen rafeling bepaald d.m.v. • ARTe (pr TS 12697-50), • SR-ITD proef • RSAT (pr TS 12697-50) op de website van www.crow.nl staan.
 11. 11. 11 R S A T Rotating Surface AbrasionTest RAFELINGINZICHT KOMT IN ZICHT rafelinginzicht.nl
 12. 12. 12 RAFELINGSPROEF: RSAT 3.0 RSAT 3.0 – “begrijpelijke duurproef” rafelinginzicht.nl
 13. 13. 13 ANDERE TESTEN – KORT EN BONDIG ARTe – “brute kracht” SR-ITD – “asfalt-platenspeler” rafelinginzicht.nl
 14. 14. Nederland14 RSAT 3.0 – BASISPRINCIPE rafelinginzicht.nl
 15. 15. 15 • Ontwikkeling hierin vanaf 2001 • Continu-gewichtsmeting steenverlies - elke minuut, 24 uur, - loskomend materiaal continu ingewogen • Testmogelijkheid voor - asfaltdeklagen - maar ook coatings, boorkernen, wegenverf, etc. RSAT: ALGEMENE INFORMATIE rafelinginzicht.nl
 16. 16. 16 RSAT 3.0 PROEFOPSTELLING Continu weging afgezogen mineraal Centrifuge voor scheiding rubber van het minereaal Touchscreen Display Bovenaanzicht van RSAT in klimaatruimte rafelinginzicht.nl
 17. 17. 17 RSAT 3.0 BELASTING IN DETAIL 1. Proefstuk RSAT 3.0 2. Wielbelasting tussen 0,6 en 0,9 N/mm² 3. Horizontale geleiding wielbelasting 4. Rotatierichting van het proefstuk 5. Stofzuigermond rafelinginzicht.nl
 18. 18. 18 Mengselontwerp of kernen uit de weg: • min. 2 platen labgemengd materiaal • min. 6 kernen Ø 150 mm uit de weg Belangrijk: • referentiewaarde • beter 3 - 4 platen of 9 -12 kernen testen Proefomstandigheden: • 24 uursproef: 86.000 omw. (1 omw/sec) • geconditioneerd (-10°C en +30°C) RSAT 3.0 - PROEFSTUKOPTIES rafelinginzicht.nl
 19. 19. 19 RSAT: TESTWIEL VOOR / NA 24 uur Nieuw Na 24 uur rafelinginzicht.nl
 20. 20. 20 Case 1: EFECT CONSERVING DEKLAAG 24 uurs 86.000 wielloads 80 gram steenverlies 10 gram steenverlies rafelinginzicht.nl
 21. 21. 21 • Continumeting materiaalverlies • Verschil onbehandeld versus onbehandeld duidelijk binnen 24 uur • Discriminerend resultaat Case 1: ZOAB MET/ZONDER ONDERHOUD Bron: validatie ZOEAB+ COLDMIX - RWS rafelinginzicht.nl
 22. 22. 22 • De twee grafieken maken duidelijk dat er verschil is • Trek raaklijn aan grafiek: helling van deze lijn is snelheid van steenverlies Case 1: ZOAB MET/ZONDER ONDERHOUD Bron: validatie ZOEAB+ COLDMIX - RWS rafelinginzicht.nl
 23. 23. 23 • RSAT resulaat - Ouder ZOAB verlies > 80 gram - Behandeld ZOAB ± 10 gram verlies • ná 4 uur: 70 % van totaal verlies • Conclusie: - onbehandeld ZOAB is op - behandeld ZOAB kan door Case 1: RSAT– RESULTAAT ANALYSE Bron: validatie ZOEAB+ COLDMIX - RWS rafelinginzicht.nl
 24. 24. 24 Case 1: RSAT IS MEER DAN GETALLEN Rafeling? Ja dus! Maar in welke mate? 10 gram ipv 80 gram! Resultaat geeft trend, maar toch.. Betekenis: minder hinder, schade… rafelinginzicht.nl
 25. 25. 25 Case 2: RSAT tbv SMA OPTIMALISATIE rafelinginzicht.nl • Is er winst te halen in optimalisatie binnen SMA? • Uitgangspunt bestekseis / Standaard RAW Bepalingen • 5 SMA mixdesigns: variatie in bit-mineraal en/of soort bit wel / niet gemodificeerd • Trendanalyse met beperkt aantal monsters is duidelijk
 26. 26. 26 Case 2: RSAT SMA NA 24 BELASTING rafelinginzicht.nl
 27. 27. 27 Case 2: SMA ONTWERP ÉN VERWERKING • Verschil SMA1 - SMA3: 75 gram • Trend mengselontwerp SMA’s = trend SMA-boorkernen uit de weg • Euh…. o ja: Keuze voor SMA3 heeft niet de voorkeur, ook al is het comform Standaard RAW Bepalingen…. rafelinginzicht.nl
 28. 28. 28 Case 3: RSAT 3.0 – ZOAB MET/ZONDER LVO rafelinginzicht.nl • LVO: levensduurverlengend onderhoud op ZOAB • Proef van RWS: verschillende LVO producten op diverse ZOAB vakken (aanlegjaar rond 2012 of 2006) • 153 boorkernen = 51 RSAT proefstukken, genummerd anoniem afgegeven voor rafelinginzicht te verkrijgen • Trendanalyse zonder te weten wat wel en niet behandeld is
 29. 29. 29 Case 3: RSAT 3.0 – ZOAB MET/ZONDER LVO rafelinginzicht.nl
 30. 30. 30 Case 3: EFFECT MET OF ZONDER LVO rafelinginzicht.nl Onbehandeld ZOAB Resultaat van circa 21 RSAT monsters Redelijke sterke spreiding in resultaten Gemiddeld versus minimum en maximum
 31. 31. 31 Case 3: EFFECT MET OF ZONDER LVO rafelinginzicht.nl ZOAB met LVO Resultaat van circa 30 RSAT monsters Minder sterke spreiding in resultaten Ook weer gemiddeld versus minimum en maximum
 32. 32. 32 Case 3: EFFECT MET OF ZONDER LVO rafelinginzicht.nl
 33. 33. 33 Case 3: RSAT 3.0 – EFFECT LVO rafelinginzicht.nl • Anoniem onderzochte kernen: op basis van RSAT resultaat te duiden als kernen met of zonder LVO maatregel • LVO heeft significante effect op rafeling in positieve zin • Resultaat RSAT gecheckt met data RWS, na test: - inschatting kernen wel/niet LVO klopt nagenoeg 100 % - resultaten in overeenstemming met verwachting • Detailinformatie interpretatie per proefvak / per LVO product ligt bij TU Delft i.o.v. RWS
 34. 34. 34 Epiloog: RSAT 3.0 BETEKENIS rafelinginzicht.nl • Asfaltproducent/leverancier wil: - betere hechting bitumen - steen/mineraal - betere modificaties hechtmiddelen • Opdrachtgever stelt uitdaging aan deklaag - reductie bouwfalen, risico’s beperken - comfortabele deklaag + langere levensduur • RSAT 3.0 is onderzoek met: - goede herhaalbaarheid / betrouwbaarheid - benadering van realiteit - hanteerbare informatie levert
 35. 35. 35 VALIDATIE: • binnen RSAT: elk jaar op twee series bij Heijmans en TPA Nederland • tussen RSAT en ARTe / SR-ITD: wenselijk EPILOOG: RSAT VALIDATIE en SPREIDING rafelinginzicht.nl Spreiding: • afhankelijk van hoeveelheid steenverlies • binnen marge van +/- 10 a 15 % • meer meten, meer zeker weten
 36. 36. 36 • Asfaltproducenten • Leveranciers grondstoffen asfaltbeton • Onderzoekers • Wegbeheerders EPILOOG: BETEKENIS RAFELINGINZICHT rafelinginzicht.nl
 37. 37. 37 MÉÉR RAFELINGINZICHT KOMT IN ZICHT. ZIE OOK • www.rafelinginzicht.nl • http://civieletechniek.net/images/CT/pdf/CT0317_RSAT_LR.pdf rafelinginzicht.nl
 38. 38. 38 MÉÉR RAFELINGINZICHT NODIG? NEEM CONTACT OP • Ton Kneepkens: - ton.kneepkens@tpaqi.com - 0031 6 5151 7989 • info@rafelinginzicht.nl rafelinginzicht.nl
 39. 39. 39 • KIWA – KOAC • RIJKSWATERSTAAT • COLDMIX • BAM • LATEXFALT • ESHA SOLUTIONS • HEIJMANS • DURA VERMEER • TWW • TU DELFT • En natuurlijk aan U, DE TOEHOORDER DANK voor MEDEWERKING / AANDACHT rafelinginzicht.nl

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • JWJStruik

  Jun. 29, 2017

Presentatie over zin van praktisch onderzoek naar gedrag rafeling van deklagen, voor mengseltype ZOAB, SMA en dunne stille deklagen. Met RSAT wordt duidelijk dat er grip te krijgen is op de kwaliteit van deklagen in relatie tot textuur, rafeling, steenverlies.

Views

Total views

327

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

13

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×