SlideShare a Scribd company logo

Kyrgyz - First Esdras.pdf

1 Esdras is the ancient Greek Septuagint version of the biblical Book of Ezra in use within the early church, and among many modern Christians with varying degrees of canonicity. 1 Esdras is substantially similar to the standard Hebrew version of Ezra–Nehemiah, with the passages specific to the career of Nehemiah removed or re-attributed to Ezra, and some additional material.

1 of 12
Download to read offline
Kyrgyz - First Esdras.pdf
1-ГЛАВА
1 Жошия өзүнүн Теңирине Иерусалимде Пасах майрамын
өткөрдү, биринчи айдын он төртүнчү күнү пасахты
курмандыкка чалды.
2 Дин кызматчылар Теңирдин ийбадатканасында узун
кийим кийип, күнүмдүк жүрүш-турушу боюнча
дайындалышты.
3 Анан ал лебилерге, Ысрайылдын ыйык кызматчыларына:
«Дөөттүн уулу Сулайман падыша курган үйгө Теңирдин
ыйык келишим сандыгын орнотуу үчүн, Теңирге таазим
кылышсын», – деди.
4 Анан мындай деди: «Мындан ары келишим сандыгын
ийниңерде көтөрбөйсүңөр, эми Кудай-Теңириңерге
кызмат кылгыла, анын эли Ысрайылга кызмат кылгыла,
өзүңөрдү үй-бүлөңөр менен урук-тукумуңарга даярдагыла.
5 Ысрайылдын падышасы Дөөттүн буйругу боюнча, анын
уулу Сулаймандын улуулугу боюнча, ибадатканада туруп,
бир туугандарыңар, Ысрайыл уулдарынын алдында
кызмат кылган лебилер, үй-бүлөлөрүңөрдүн кадыр-баркы
боюнча ,
6 Пасахты ирети менен чал, бир туугандарың үчүн
курмандыктарды даярда, Теңирдин Мусага берген
буйругу боюнча Пасахты өткөр.
7 Ошондо Жошия ошол жерден табылган элге отуз миң
козу менен улак, үч миң музоо берди. Булар падыша
убада кылгандай, элге, ыйык кызмат кылуучуларга жана
лебилерге берилген жөлөк пулдан берилди.
8 Ийбадаткананын башкаруучулары Хелкия, Захария
жана Сиел Пасах майрамына ыйык кызмат кылуучуларга
эки миң алты жүз кой жана үч жүз торпок беришти.
9 Жекония, Самая, анын бир тууганы Натанаел, миң
башылар Асабия, Охиел жана Жорам Пасах майрамына
лебилерге беш миң кой жана жети жүз торпок беришти.
10 Бул иштер аткарылгандан кийин, ыйык кызмат
кылуучулар менен лебилер ачыткысыз нан алып, урук-
тукумуна жараша абдан сонун тартипте турушту.
11 Мусанын китебинде жазылгандай, Теңирге арнап
курмандык чалыш үчүн, элдин алдында ата-бабаларынын
кадыр-барктары боюнча, алар эртең менен ушундай
кылышты.
12 Пасахты отко куурушту, курмандыктарды жакшы
жыты бар жез идиштерге жана казанга куюшчу.
13 Аларды бүт элдин алдына койгула, андан кийин алар
өздөрүнө жана алардын бир туугандарына, Арундун
уулдарына, ыйык кызмат кылуучуларга даярданышты.
14 Анткени ыйык кызмат кылуучулар майды түнгө чейин
курмандыкка чалышты, лебилер өздөрү үчүн, дин
кызматчылар өздөрүнүн бир туугандары, Арундун
уулдары үчүн даярдашты.
15 Ыйык ырчылар да, Асаптын уулдары да, Дөөттүн
буйругу боюнча, падышанын жанындагы Асап, Захария
жана Жедутунга дайындалышты.
16 Дарбазачылар ар бир дарбазанын алдында турушту.
Анын жөнөкөй кызматын таштап кетүү эч кимге
мыйзамдуу эмес болчу, анткени алардын бир туугандары
лебилер аларды даярдашкан.
17 Пасах майрамын өткөрүү үчүн Теңирдин
курмандыктарына тиешелүү нерселер ошол күнү
аткарылды.
18 Жошия падышанын буйругу боюнча Теңирдин
курмандык чалынуучу жайында курмандык чалгыла.
19 Ошентип, ошол убактагы Ысрайыл уулдары Пасах
майрамын жана жети күн таттуу нан майрамын
өткөрүштү.
20 Шемуел пайгамбардын убагында Ысрайылда мындай
пасах майрамы болгон эмес.
21 Ооба, Ысрайылдын бардык падышалары Жошия, ыйык
кызмат кылуучулар, лебилер жана жүйүттөр Иерусалимде
жашаган бүт ысрайылдыктар менен бирге Пасах
майрамын өткөрүшкөн эмес.
22 Жошиянын башкаруусунун он сегизинчи жылында
Пасах майрамы өткөрүлдү.
23 Иштери же Жошиянын жүрөгү такыбаалыкка толгон
Теңиринин алдында түз жүрдү.
24 Анын убагында болуп өткөн нерселер жөнүндө,
бардык элдерден жана падышачылыктардан жогору
Теңирге каршы күнөө кылып, мыйзамсыздык кылгандар
жана алар Аны абдан капа кылгандар жөнүндө, байыркы
убакта жазылган. Теңир Ысрайылга каршы көтөрүлдү.
25 Жошиянын ушулардын баарын кылгандан кийин,
Мисир падышасы фараон Евфраттын боюндагы
Кархамидага согушканы келди, Жошия ага каршы чыкты.
26 Бирок Мисир падышасы ага киши жиберип: «Оо,
Жүйүт падышасы, сени менен эмне ишим бар?
27 Мен сага каршы Кудай-Теңирден жиберилген эмесмин.
Анткени менин согушум Евфрат үстүндө жүрүп жатат,
эми Теңир мени менен, ооба, Теңир мени алдыга чыгарып
жатат. Менден кет, Теңирге каршы болбо.
28 Бирок Жошия андан арабасын артка кайтарган жок,
Жереми пайгамбардын Теңирдин оозу менен айткан
сөздөрүнө ишенбей, аны менен согушууга милдеттенди.
29 Бирок Магидо түздүгүндө аны менен согушуп, төрөлөр
Жошия падышага каршы чыгышты.
30 Ошондо падыша кызматчыларына: «Мени согуштан
алып кеткиле. Анткени мен абдан алсызмын. Ошондо
кулдары аны согуштан алып кетишти.
31 Анан ал экинчи арабасына чыкты. Иерусалимге
алынып келинип, өлүп, атасынын мүрзөсүнө коюлду.
32 Бүткүл жүйүттөрдө алар Жошия үчүн жоктоп жүрүштү,
Жереми пайгамбар Жошия үчүн жоктоп жүрүштү, ал эми
аялдардын башчылары ал үчүн ушул күнгө чейин кошок
айтышты. Израилдин.
33 Булар Жүйүт падышаларынын окуялары жазылган
китепте, Жошиянын ар бир кылган иштери, анын даңкы,
Теңирдин мыйзамы боюнча түшүнүгү жана анын мурда
кылган иштери жазылган. Ал эми азыр айтылып жаткан
нерселер Ысрайыл менен Жүйүт падышаларынын
китебинде баяндалат.
34 Ошондо эл Жошиянын уулу Жаахазды кармап, атасы
Жошиянын ордуна падыша кылып койду, ал жыйырма үч
жашында.
35 Ал Жүйүт жеринде жана Иерусалимде үч ай
падышачылык кылды, андан кийин Мисир падышасы аны
Иерусалимдеги падышачылыктан кулатты.
36 Ал жерге жүз талант күмүш жана бир талант алтын
салык койду.
37 Мисир падышасы Жааким падышаны өзүнүн бир
тууганы Жүйүт менен Иерусалимге падыша кылды.
38 Ал Жоакимди жана ак сөөктөрдү байлап алды, бирок
анын бир тууганы Саракешти кармап, Мисирден алып
чыкты.
39 Жааким Жүйүт жеринде жана Иерусалимде такка
отурганда, жыйырма беш жашта эле. Ал Теңирдин
алдында жамандык кылды.
40 Ошондо Бабыл падышасы Небухадоносор ага каршы
чыгып, аны жез чынжыр менен байлап, Бабылга алып
кетти.
41 Небухадоносор да Теңирдин ыйык идиштерин алып,
алып кетти да, Бабылдагы өзүнүн ийбадатканасына койду.
42 Ал жөнүндө, анын ыпыластыгы жана ыймансыздыгы
жөнүндө жазылган нерселер падышалардын тарыхында
жазылган.
43 Анын ордуна уулу Жааким такка отурду. Ал он сегиз
жашында такка отурду.
44 Ал Иерусалимде үч ай он күн гана падышалык кылды.
Теңирдин алдында жамандык кылды.
45 Бир жылдан кийин Небухадоносор киши жиберип, аны
Теңирдин ыйык идиштери менен Бабылга алып барды.
46 Сидекия жыйырма бир жашында Жүйүт жерине жана
Иерусалимге падыша кылды. Ал он бир жыл
падышачылык кылды.
47 Ал Теңирдин алдында жаман иштерди кылды, ага
Жереми пайгамбардын Теңирдин оозунан айткан
сөздөрүнө көңүл бурган жок.
48 Небухадоносор падыша аны Теңирдин ысымы менен
ант бергенден кийин, өзүнө ант берип, козголоң чыгарды.
Мойнун, жүрөгүн катуулап, Ысрайылдын Кудай-
Теңиринин мыйзамдарын бузду.
49 Элдин башкаруучулары менен ыйык кызмат
кылуучулары да мыйзамдарга каршы көп иштерди
кылышты, бардык элдерди булгап, Теңирдин
Иерусалимде ыйыкталган ийбадатканасын булгады.
50 Бирок алардын ата-бабаларынын Кудайы аларды кайра
чакырыш үчүн, Өз кабарчысы аркылуу жиберди, анткени
Ал аларды да, өзүнүн жыйын чатырын да аяды.
51 Бирок алар Анын кабарчыларын шылдыңдашты. Мына,
Теңир аларга сүйлөп жатканда, алар Анын
пайгамбарларын шылдыңдашты.
52 Ошентип, ал өз элине алардын чоң ыймансыздыгы
үчүн ачууланып, каздимдердин падышаларына аларга
каршы чыгууну буйруган.
53 Алар өздөрүнүн жаш балдарын кылыч менен
өлтүрүштү, алардын ыйык ийбадатканасында да, алардын
арасында жаш уланды да, күңдү да, карыяны да, баланы
да аяган жок. Анткени ал баарын алардын колуна салып
берди.
54 Алар Теңирдин бардык ыйык идиштерин, чоң-
кичинесин, Кудайдын келишим сандыгынын идиштерин
жана падышанын казынасын алып, Бабылга алып кетишти.
55 Теңирдин үйүнө келсек, алар аны өрттөп,
Иерусалимдин дубалдарын талкалап, мунараларын
өрттөштү.
56 Анын даңктуу иштери болсо, алар баарын жок кылып,
жок кылмайынча токтогон жок, кылычтан өлбөгөн элди
Ал Бабылга алып кетти.
57 Теңирдин Жереми аркылуу айткан сөзүн аткаруу үчүн,
алар персиялыктар падышачылык кылганга чейин ага
жана анын балдарына кул болуп калышты.
58 Жер өзүнүн ишемби күндөрүнө ээ болгонго чейин,
жетимиш жыл толгонго чейин, анын ээн калган убагында
эс алат.
2-БӨЛҮМ
1 Персия падышасы Корештин башкаруусунун биринчи
жылында Теңирдин Жереми аркылуу убада кылган сөзү
аткарылышы үчүн.
2 Теңир Персия падышасы Корештин рухун тирилтип,
анын бүт падышачылыгына, ошондой эле жазуу аркылуу:
3 «Персия падышасы Кореш мындай дейт: Ысрайылдын
Теңири, Эң Жогорку Теңир, мени бүт дүйнөгө падыша
кылды.
4 Анан мага жүйүт жериндеги Иерусалимде ага үй
курууну буйруду.
5 Эгер араңарда анын элинен кимдир бирөө болсо, анда
Теңир, анын Теңири аны менен болсун, ал Жүйүт
жериндеги Иерусалимге барып, Ысрайылдын Теңиринин
үйүн курсун. Иерусалимде жашаган Теңир.
6 Ким тегерек-четтерде жашаса, ага алтын-күмүш менен
жакындары жардам беришсин.
7 Теңирдин Иерусалимдеги ийбадатканасы үчүн
тартуулар, аттар, бодо малдар жана ант боюнча берилген
башка нерселер менен.
8 Ошондо Жүйүт уруусу менен Бенжемин уруусунун
башчылары ордунан турду. Ошондой эле дин
кызматчылар, лебилер жана Теңир Иерусалимге Теңирге
арнап үй курууну каалагандардын бардыгын,
9 Алардын айланасында жашагандар, аларга бардык
жагынан күмүш-алтын, жылкылар жана бодо малдар
менен жардам беришкен, ошондой эле акыл-эси ойгонгон
көп сандаган бекер белектер менен жардам беришкен.
10 Кореш падыша да Набухадоносор Иерусалимден алып
чыгып, өзүнүн буркандарынын ийбадатканасына
орноткон ыйык идиштерди алып чыкты.
11 Персия падышасы Кореш аларды алып чыккандан
кийин, казыначысы Митридатка тапшырды.
12 Ал аркылуу алар Жүйүт аймагынын башкаруучусу
Санабасарга жеткирилди.
13 Алардын саны бул болду. Миң алтын чөйчөк, миң
күмүш, жыйырма тогуз күмүш идиш, отуз алтын чөйчөк,
эки миң төрт жүз он күмүш идиш жана миң башка идиш.
14 Ошентип, алып кеткен алтын менен күмүш
идиштердин баары беш миң төрт жүз алтымыш тогуз
болду.
15 Буларды Санабасар туткундагандар менен бирге
Бабылдан Иерусалимге алып келди.
16 Бирок Персия падышасы Артексеркстин убагында
Белемус, Митридат, Табеллий, Ратум, Беелтетм жана
катчы Семеллий Самарияда жана башка жерлерде
жашаган башка адамдар менен бирге ага каршы кат
жазышкан. Жүйүт жеринде жана Иерусалимде
жашагандарга бул каттар төмөнкүдөй;
17 Мырзабыз Артексеркс падышага, сенин кулдарыңа,
жомокчу Ратумга, катчы Семеллийге, алардын
кеңешиндеги башка мүчөлөрүнө жана Келосирия менен
Финикедеги бийлерге.
18 Сенден бизге чейинки жүйүттөр ошол козголоңчу,
ыймансыз шаар Иерусалимге келип, базар аянтчаларын
куруп, анын дубалдарын оңдоп, пайдубалын тургузуп
жатышканы Теңир падышага белгилүү болсун. храм.
19 Эгерде бул шаар менен анын дубалдары кайра
тургузулса, алар салык төлөөдөн эле баш тартпастан,
падышаларга да каршы чыгышат.
20 Ийбадатканага тиешелүү нерселер азыр колубузда
болгондуктан, биз мындай маселени көңүл сыртында
калтырбоо керек деп ойлойбуз.
21 Бирок, эгер сен кааласаң, ата-бабаларыңдын
китептеринен изделсин деген максатта, мырзабыз
падышага айтабыз.
22 Жылнаамадан булар жөнүндө жазылгандарды табасың
жана ал шаардын козголоңчул болгонун, падышаларды да,
шаарларды да тынчсыздандырганын түшүнөсүң.
23 Жүйүттөр козголоңчул болуп, аларда дайыма согуш
чыгарышты. Анткени бул шаар да ээн калды.
24 Ошондуктан, Теңир падыша, биз сага айтып жатабыз,
эгерде бул шаар кайра курулуп, анын дубалдары жаңыдан
тургузулса, мындан ары сен Келосирия менен Финикияга
өтө албайсың.
25 Ошондо падыша жомокчу Ратумга, Беелтетмге, катчы
Семеллийге, ошондой эле Самарияда, Сирияда жана
Финикеде жашагандардын баарына жооп жазды.
26 Мага жиберген катыңды окуп чыктым, ошондуктан
мен кылдаттык менен издөөнү буйрудум, ошондо ал шаар
башынан эле падышаларга каршы күрөшүп келгенин
билдим.
27 Ал жердеги кишилер козголоңго жана согушка
берилген, Иерусалимде күчтүү падышалар жана
каардуулар болгон, алар Келосирия менен Финикеде
падышачылык кылып, салык төлөшкөн.
28 Ошондуктан мен аларга шаарды курууга тыюу салууну
буйрук кылдым жана анда мындан ары эч нерсе кылбашы
үчүн, сак болгула.
29 Ошол мыйзамсыз жумушчулар падышалардын
кыжырына тийбесин,
30 Анан Артексеркс падышанын каттары окулуп, Ратум,
катчы Семеллий жана алар менен кызматташкан
калгандары атчан аскерлери жана көп сандаган адамдары
менен Иерусалимди көздөй шашып жөнөп, куруучуларга
тоскоолдук кыла башташты. ; Иерусалимдеги
ийбадаткананын курулушу Персия падышасы Дарийдин
башкаруусунун экинчи жылына чейин токтоду.
3-ГЛАВА
1 Дарий такка отурганда, ал өзүнүн бардык букараларына,
бүт үй-бүлөсүнө жана Мадия менен Персия төрөлөрүнүн
баарына чоң той берди.
2 Индиядан Эфиопияга чейинки жүз жыйырма жети
дубанда ага баш ийген бардык башкаруучуларга, миң
башыларга жана лейтенанттарга.
3 Алар жеп-ичип, тойгондон кийин, үйлөрүнө
кетишкенден кийин, Дарий падыша керебетине кирип,
уктап, көп өтпөй ойгонду.
4 Ошондо падышанын сөөгүн кайтарган сакчылардын үч
жигити бири-бири менен сүйлөштү.
5 Ар кимибиз бир сүйлөмдү айталы: ким жеңсе, кимдин
өкүмү башкаларга караганда акылдуу көрүнсө, Дарий
падыша ага чоң белектерди, жеңиштин белгиси катары
чоң нерселерди берет.
6 Ал кызгылт көк кийим кийип, алтын ичип, алтын
үстүндө уктай тургандай, алтын ооздуктары бар араба,
зыгыр буласынан токулган баш дөңгөлөк, мойнуна
чынжыр байлангандай.
7 Ал өзүнүн акылмандыгы үчүн Дарийдин жанына отурат
жана анын аталаш агасы Дарий деп аталат.
8 Анан ар кимиси өз өкүмүн жазып, мөөр басып, Дарий
падышанын жаздыгынын астына коюшту.
9 Анан: «Падыша тирилгенде, кээ бирөөлөр ага
жазууларды беришет», – деди. Персиянын падышасы
менен үч төрөлөрү анын өкүмү эң акылдуу деп ким
тарабынан соттошсо, ага жеңүү дайындалгандай берилет.
10 Биринчиси мындай деп жазган: Шарап эң күчтүү.
11 Экинчиси: «Падыша эң күчтүү», – деп жазган.
12 Үчүнчүсү мындай деп жазган: «Аялдар эң күчтүү,
бирок баарынан мурда чындык жеңишти алып барат.
13 Падыша ордунан туруп, алар жазгандарын алып, ага
беришти, ал аларды окуду.
14 Анан Персия менен Мадайдын бардык төрөлөрүн,
башкаруучуларын, миң башыларын, миң башыларын
жана начальниктерин чакырды.
15 Анан аны падышанын сот тактысына отургузду.
Алардын алдында жазуулар окулду.
16 Ошондо ал: «Жаштарды чакыргыла, алар өз өкүмдөрүн
айтышат», – деди. Ошентип, алар чакырылып, кирип
келишти.
17 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: «Бизге жазуулар
жөнүндө өз оюңарды билдиргиле», – деди. Анан
шараптын күчү жөнүндө айткан биринчиси баштады;
18 Ал мындай деди: «Эй, адамдар, шарап кандай күчтүү!
аны ичкен адамдардын баарын жаңылыштырат:
19 Бул падыша менен жетим баланын бардыгын бирдей
кылат. кулдун жана эркиндин, кедейдин жана байдын:
20 Ал ар бир ойду кубанычка жана кубанычка айлантат,
ошондуктан адам кайгыны да, карызды да эстебейт.
21 Ал ар бир жүрөктү байытат, ошондуктан адам
падышаны да, башкаруучуну да эстебейт. Ал баарын
талант менен сүйлөйт.
22 Алар чөйчөктөрүнө отурганда, досторуна жана бир
туугандарына болгон сүйүүсүн унутуп, бир аздан кийин
кылычтарын сууруп чыгышат.
23 Шарап ичкенде, алар эмне кылганын эстешпейт.
24 Оо, адамдар, шарап эң күчтүүсү эмеспи? Ал сөздү
айткандан кийин унчукпай калды.
4-БӨЛҮМ
1 Анан падышанын күчү жөнүндө айткан экинчиси:
2 Оо, адамдар, деңизге, кургактыкка жана алардагы
бардык нерселерге үстөмдүк кылган адамдар күчтүү
эмеспи?
3 Бирок падыша күчтүүрөөк, анткени ал булардын
баарынын ээси жана аларга үстөмдүк кылат. Ал аларга
эмнени буйруса, ошону аткарышат.
4 Эгерде ал аларга бири-бири менен согушууну буйруса,
алар аткарышат, эгерде аларды душмандарга каршы
жиберсе, алар барып, тоолор менен мунараларды
талкалашат.
5 Алар өлтүрүшөт, өлтүрүлөт, падышанын буйругун
бузбай жатышат, эгерде алар жеңишке жетишсе,
бардыгын падышага, ошондой эле олжону да,
башкасынын баарын алып келишет.
6 Сол сиякты, солдатсыз, согыспен байланысы жок, мал
шаруашылыгымен айналысатындар да еккен жерин орып
алганнан кейин, оны патшага апарып, бир-бирин
падишага салык телеуге мажбур етеди.
7 Бирок ал бир эле киши: өлтүрүүнү буйруса, өлтүрүшөт.
аягыла деп буйруса, алар аяшат;
8 Урууну буйруса, алар урат. ээн кылууну буйруса, алар
ээн кылат; курууну буйруса, курушат;
9 Эгерде ал кыйууну буйруса, алар кыйышат. отургузгула
деп буйруса, тигилет.
10 Ошентип, анын бүт эли менен аскерлери ага баш
ийишет, ал жатып, ичип-жеп, эс алат.
11 Булар Анын айланасында күзөтүп турушат, эч ким
кетпей, өз ишин кылбасын, эч нерседе Ага баш ийбеши
керек.
12 Оо, адамдар, падыша кантип күчтүү болбошу керек?
Анан тилин кармады.
13 Ошондо аялдар жөнүндө жана чындыкты айткан
үчүнчүсү (бул Зоробабел болчу) сүйлөй баштады.
14 Оо, адамдар, улуу падыша да, көп адамдар да эмес,
шарап да эмес. Анда аларды ким башкарат, же алардын
үстүнөн бийлик барбы? алар аялдар эмеспи?
15 Падышаны жана деңизде жана кургакта бийлик
жүргүзгөн бүт элди аялдар төрөп беришти.
16 Алардын арасынан келип, жүзүмзарларды
отургузгандарды, шарап ошол жактан багып беришти.
17 Булар да эркектерге кийим тигет. булар адамдарга даңк
алып келет; жана аялдарсыз эркектер боло албайт.
18 Ооба, эгерде эркектер алтын-күмүш же башка жакшы
нерселерди чогултушса, анда алар жагымдуу жана сулуу
аялды сүйбөйбү?
19 Ошол нерселердин баарын коё берип, алар оозун ачып,
көздөрүн ага тиктеп коюшпайт. Бардык адамдар аны
алтынга, күмүшкө же жакшылыкка караганда көбүрөөк
каалабайбы?
20 Эркек өзүн тарбиялаган атасын, өз жерин таштап,
аялына жабышып калат.
21 Ал өмүрүн аялы менен өткөрбөөнү каалайт. атасын да,
энесин да, жерин да эстебейт.
22 Аялдардын үстүңөрдө үстөмдүк кылганын ушуну
менен да билесиңер: эмгек кылып, мээнет кылып,
бардыгын аялга берип, алып келбейсиңерби?
23 Ооба, адам кылычын алып, карактоого, уурулук
кылууга, деңизде жана дарыяларда сүзүүгө барат.
24 Ал арстанды карап, караңгыда барат. Ал уурдап, тоноп,
тоноп кеткенде, аны сүйгөнүнө жеткирет.
25 Ошондуктан эркек аялын атасынан да, энесинен да
жакшы көрөт.
26 Ооба, аялдар үчүн акылы түгөнүп, алар үчүн кул
болгондор көп.
27 Көптөр аялдар үчүн өлүштү, жаңылышты, күнөөгө
батты.
28 Эми Мага ишенбей жатасыңарбы? Падыша өзүнүн
күчү менен улуу эмеспи? бардык аймактар ага тийүүдөн
коркпойбу?
29 Бирок мен аны менен падышанын токолу, кереметтүү
Бартактын кызы Апамдын падышанын оң жагында
отурганын көрдүм.
30 Анан падышанын башындагы таажысын алып, өз
башына койду. ал да сол колу менен падышаны урду.
31 Ушунун бардыгына карабастан, падыша аны оозун
ачып карап турду, эгер ал аны шылдыңдап күлсө, ал да
күлө берет, бирок ал ага нааразы болсо, падыша аны
менен жарашуу үчүн кошомат кылууну каалады. кайра.
32 Оо, эркектер, аялдар ушуну көрүп туруп, кантип
күчтүү болор эле?
33 Ошондо падыша менен төрөлөр бири-бирин карашты
да, ал чындыкты айта баштады.
34 Эй, эркектер, аялдар күчтүү эмеспи? жер улуу, асман
бийик, күн ылдам, анткени ал асманды тегерете айланып,
өз ордун бир күндө кайра алып келет.
35 Буларды жараткан улуу эмеспи? Ошондуктан чындык
улуу жана бардык нерседен күчтүү.
36 Бүт жер чындыкты кыйкырат, асман ага батасын берет:
бардык иштер андан титиреп, титирейт, аны менен эч
кандай адилетсиздик жок.
37 Шарап жаман, падыша жаман, аялдар жаман, адам
баласынын баары жаман, алардын бардык жаман иштери
ушундай. жана аларда чындык жок; адилетсиздиги менен
алар да жок болушат.
38 Чындык болсо, ал туруктуу жана дайыма күчтүү; ал
түбөлүккө жашайт жана жеңет.
39 Аны менен эч кимди кабыл алуу да, сыйлык да жок.
бирок ал адилеттүү иштерди кылат, бардык
адилетсиздиктен жана жамандыктан алыс болот; жана
бардык эркектер анын иштерин жакшы көрүшөт.
40 Анын сотунда адилетсиздик жок. жана ал бардык
доорлордун күчү, падышалыгы, күчү жана улуулугу.
Чындыктын Кудайы даңкталсын.
41 Муну менен ал унчукпай калды. Ошондо бүт эл
кыйкырып: «Чындык улуу, баарынан күчтүү»,— дешти.
42 Ошондо падыша ага мындай деди: «Жазууда
жазылгандан да эмнени кааласаң, сура, биз сага беребиз,
анткени сен эң акылдуусуң. Сен менин жанымда
отурасың, менин аталаш агам деп аталасың.
43 Ошондо ал падышага мындай деди: «Падышалыгыңа
келген күнү Иерусалимди курууга убада берген убадаңды
эсте.
44 Кореш Вавилонду кыйратам деп убада бергенде,
Иерусалимден алып чыгып кеткен бардык идиштерди
жиберип, ошол жакка кайра жөнөтүш үчүн.
45 Жүйүт жерин каздимдер ээн калганда, эдомдуктар
өрттөп жиберген ийбадаткананы тургузам деп ант
бергенсиң.
46 Эми, Теңир падыша, мен сенден эмнени талап кылам,
эмнени каалайм, бул өзүңдөн келип чыккан эркиндик.
Сен Асман Падышасына ант бердиң.
47 Ошондо Дарий падыша ордунан туруп, аны өптү да,
бардык казыначыларга, миң башыларга жана
башкаруучуларга кат жазды. .
48 Ал Келосирия менен Финикедеги аскер башчыларына
жана Либандагы аларга да кат жазды: «Либандан
Иерусалимге кедр жыгачын алып келгиле жана аны менен
бирге шаар куралы».
49 Ал өзүнүн падышачылыгынан чыгып, жүйүттөргө
кеткен бардык жүйүттөргө, алардын эркиндиги жөнүндө,
алардын эшигине бир дагы офицер, бир дагы башчы, бир
дагы лейтенант, же казыначы күч менен кирбесин деп
жазган.
50 Алар ээлеп турган бардык өлкө салыксыз эркин
болушу керек; Эдомдуктар жүйүттөрдүн ошол убакта
ээлеп турган айылдарын беришсин.
51 Ооба, ийбадаткананын курулушуна ал курулганга
чейин жыл сайын жыйырма талант берилиши керек эле;
52 Он жети талантты курмандык чалынуучу жайда күнүгө
бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды алып туруу үчүн,
жылына он талант алып турчу.
53 Бабылдан шаарды куруу үчүн баргандардын баары,
алардын урпактары жана кеткен дин кызматчылар
эркиндикке ээ болушсун.
54 Ал жөнүндө да жазган. Алар кызмат кылган дин
кызматчылардын айыптары жана кийимдери;
55 Ошол сыяктуу эле лебилерге да үй курулуп бүтүп,
Иерусалим курулган күнгө чейин берилсин.
56 Ал шаардагылардын баарына пенсия менен эмгек акы
берүүнү буйруду.
57 Ал Кореш бөлүп берген бардык идиштерди Бабылдан
жиберди. Кореш эмнени буйруса, ошонун баарын
аткарууну тапшырып, Иерусалимге жөнөттү.
58 Бул жигит сыртка чыгып, Иерусалимге жүзүн асманга
көтөрүп, Асман Падышасын даңктады.
59 Ал мындай деди: «Сенден жеңиш, сенден акылмандык
келет, даңк сеники, мен сенин кулуңмун».
60 Мага акылмандык берген сен бактылуусуң, анткени
мен Сага ыраазычылык билдирем, эй ата-
бабаларыбыздын Теңири.
61 Ошентип, ал каттарды алып, сыртка чыгып, Бабылга
келди да, бул тууралуу бардык бир туугандарына
билдирди.
62 Алар ата-бабаларынын Кудайын даңкташты, анткени
Ал аларга эркиндик жана эркиндик берген
63 Барып, Иерусалимди жана Анын ысымы менен аталган
ийбадаткананы куруу үчүн, алар жети күн музыкалык
аспаптар менен шаттанышты.
5-ГЛАВА
1 Андан кийин аялдары, уулдары жана кыздары, күңдөрү,
күңдөрү жана малдары менен барыш үчүн, уруулары
боюнча тандалган уруу башчылары болду.
2 Дарий аларды Иерусалимге аман-эсен алып келгиче,
миң атчан аскерин, музыкалык аспаптарды, таблеттерди
жана чоорлорду жиберди.
3 Алардын бир туугандарынын баары ойноп, аларды да
алар менен бирге көтөрдү.
4 Уруу-урууларына жараша, бир нече башчылык кылган
кишилердин аттары булар.
5 Дин кызматчылар, Арундун уулу Пинестин уулдары:
Дөөттүн тукумунан, Дөөттүн тукумунан, Перестин
уруусунан, Сарайдын уулу Жоседектин уулу Иса,
Сарайдын уулу, Жоаким, Зоробабелдин уулу,
Салатиелдин уулу. Жүйүт уруусу;
6 Ал Персия падышасы Дарийдин падышачылыгынын
экинчи жылында, биринчи ай болгон нисан айында, анын
алдында акылман сөздөрдү айткан.
7 Булар Бабыл падышасы Небухадоносор Бабылга алып
кеткен туткундан келген жүйүттөр.
8 Анан алар Иерусалимге жана жүйүттөрдүн башка
бөлүктөрүнө кайтып келишти. Ар бири Зоробабел менен,
Ыйса, Некемия, Захария, Рисаия, Энений, Мардохай
менен келген өз шаарына. Билсар, Асфарас, Реэлий, Роим
жана Баана, алардын жол көрсөтүүчүлөрү.
9 Элдин жана алардын башкаруучуларынын саны:
Форостун уулдары: эки миң жүз жетимиш эки; Сапаттын
уулдары: төрт жүз жетимиш эки.
10 Арестин уулдары: жети жүз элүү алты.
11 Паат-Мааптын уулдары: эки миң сегиз жүз он эки.
12 Эйламдын уулдары: миң эки жүз элүү төрт, Затулдун
уулдары, тогуз жүз кырк беш, Корбе уулдары, жети жүз
беш, Банинин уулдары, алты жүз кырк сегиз.
13 Бебайдын уулдары: алты жүз жыйырма үч, Садастын
уулдары, үч миң эки жүз жыйырма эки.
14 Адоникамдын уулдары: алты жүз алтымыш жети,
Багойдун уулдары, эки миң алтымыш алты, Адиндин
уулдары төрт жүз элүү төрт.
15 Атерезиянын уулдары токсон эки: Кейлан менен
Азетастын уулдары жетимиш жети, Азурандын уулдары
төрт жүз отуз эки.
16 Ананиянын уулдары: жүз бир, Аромдун уулдары –
отуз эки, Басанын уулдары – үч жүз жыйырма үч,
Азепуриттин уулдары – жүз эки.
17 Метердин уулдары: үч миң беш, Бетломондун уулдары
– жүз жыйырма үч.
18 Нетопалыктар — элүү беш, Анатоттуктар — жүз элүү
сегиз, Бетсамостуктар — кырк эки.
19 Кириатиарийликтер жыйырма беш, Кафира менен
Бероттуктар жети жүз кырк үч, Пирадан жети жүз.
20 Кадиядан жана Амидойдон төрт жүз жыйырма эки,
Кирама менен Габдестен алты жүз жыйырма бир.
21 Макалондуктар жүз жыйырма эки, алар Бетолийден
элүү эки, Нефистин уулдары жүз элүү алты.
22 Каламолол менен Онустун уулдары: жети жүз
жыйырма беш, Жерехтун уулдары — эки жүз кырк беш.
23 Анастын уулдары: үч миң үч жүз отуз.
24 Дин кызматчылар: Санасиб уулдарынан Исанын уулу
Жеддун уулдары — тогуз жүз жетимиш эки, Меруттун
уулдары — миң элүү эки.
25 Фасарондун уулдары – миң кырк жети, Карменин
уулдары – миң он жети.
26 Лебилер: Жышайдын уулдары, Кадмиел, Бануас жана
Судия, жетимиш төрт.
27 Ыйык ырчылар: Асаптын уулдары: жүз жыйырма сегиз.
28 Дарбазачылар: Салумдун уулдары, Жаталдын уулдары,
Талмондун уулдары, Дакоби уулдары, Тета уулдары,
Саминин уулдары, бардыгы жүз отуз тогуз.
29 Ийбадаткананын кызматчылары: Эйсаптын уулдары,
Асифанын уулдары, Табаоттун уулдары, Керастын
уулдары, Судтун уулдары, Фалеянын уулдары,
Лабананын уулдары, Грабанын уулдары,
30 Акуа уулдары, Утанын уулдары, Кетабтын уулдары,
Агабанын уулдары, Субайдын уулдары, Ананандын
уулдары, Катуянын уулдары, Геддурдун уулдары,
31 Айрустун уулдары, Дайсандын уулдары, Нойбанын
уулдары, Хасебанын уулдары, Газеранын уулдары,
Азиянын уулдары, Пинестин уулдары, Азаренин уулдары,
Бастайдын уулдары, Асананын уулдары. , Меанинин
уулдары, Нафисинин уулдары, Акуптун уулдары,
Акипанын уулдары, Ассурдун уулдары, Фаракимдин
уулдары, Басалоттун уулдары,
32 Миеданын уулдары, Коутанын уулдары, Хареянын
уулдары, Карктын уулдары, Асерердин уулдары,
Томойдун уулдары, Наситтин уулдары, Атипанын
уулдары.
33 Сулаймандын кулдарынын уулдары: Азапиондун
уулдары, Фариранын уулдары, Жеелинин уулдары,
Лозондун уулдары, Ысрайыл уулдары, Сапеттин уулдары,
34 Айиянын уулдары, Фаракареттин уулдары, Сабинин
уулдары, Саротийдин уулдары, Масиянын уулдары,
Гардын уулдары, Адустун уулдары, Субанын уулдары,
Аферранын уулдары, Бародистин уулдары. , Сабаттын
уулдары, Алломдун уулдары.
35 Ийбадаткананын бардык кызматчылары жана
Сулаймандын кулдарынын уулдары үч жүз жетимиш эки.
36 Булар Термелет менен Телерсастан чыгышты, аларды
жетектеген Чараталар жана Аалар.
37 Алар өздөрүнүн үй-бүлөсүн, мал-мүлктөрүн
ысрайылдыктардан болгондугун көрсөтө алышкан жок:
Ладандын уулдары, Бан уулу, Некодандын уулдары, алты
жүз элүү эки.
38 Дин кызматчылык кызматты басып алып, бирок
табылбай калган дин кызматчылардан: Обдия уулдары,
Аккоздун уулдары, Адустун уулдары, Барзелдин
кыздарынын бири Авгияга үйлөнгөн жана анын ысымы
менен аталган.
39 Булардын тууган-уруктары жөнүндө китепчеден
изделип, табылбай калганда, алар ыйык кызмат кылуудан
четтетилди.
40 Некемия менен Атария аларга: «Окуу жана чындык
кийимин кийген башкы динкызматчы келмейинче, ыйык
нерселерден шерик болбогула» деп айтышкан.
41 Ошентип, он эки жана андан жогорку жаштагы
ысрайылдыктардын саны эки миң үч жүз алтымыш болду.
42 Алардын кулдары менен күңдөрү жети миң үч жүз
кырк жети: ырчы эркектер менен ырчы аялдар эки жүз
кырк беш.
43 Төрт жүз отуз беш төө, жети миң отуз алты жылкы, эки
жүз кырк беш качыр, беш миң беш жүз жыйырма беш мал.
44 Алардын үй-бүлө башчыларынын айрымдары
Иерусалимдеги Кудайдын ийбадатканасына келгенде, ал
үйдү өз ордуна кайра курууга ант беришти.
45 Ал эми иштердин ыйык казынасына миң фунт алтын,
беш миң күмүш жана дин кызматчылардын жүз кийимин
бер.
46 Ошентип, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер жана эл
Иерусалимде, талаада, ырчылар менен дарбазачылар
жашашты. жана бүт ысрайылдыктар өз айылдарына.
47 Жетинчи ай жакындап калганда, Ысрайыл уулдары ар
кимиси өз ордунда болгондон кийин, баары биригип,

More Related Content

Similar to Kyrgyz - First Esdras.pdf (6)

Kyrgyz - Testament of Naphtali.pdf
Kyrgyz - Testament of Naphtali.pdfKyrgyz - Testament of Naphtali.pdf
Kyrgyz - Testament of Naphtali.pdf
 
Kyrgyz - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Kyrgyz - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfKyrgyz - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Kyrgyz - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
 
Krygyz - Testament of Benjamin.pdf
Krygyz - Testament of Benjamin.pdfKrygyz - Testament of Benjamin.pdf
Krygyz - Testament of Benjamin.pdf
 
Kyrgyz - Testament of Zebulun.pdf
Kyrgyz - Testament of Zebulun.pdfKyrgyz - Testament of Zebulun.pdf
Kyrgyz - Testament of Zebulun.pdf
 
Kyrgyz - Testament of Judah.pdf
Kyrgyz - Testament of Judah.pdfKyrgyz - Testament of Judah.pdf
Kyrgyz - Testament of Judah.pdf
 
Kyrgyz - Bel and the Dragon.pdf
Kyrgyz - Bel and the Dragon.pdfKyrgyz - Bel and the Dragon.pdf
Kyrgyz - Bel and the Dragon.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Thai - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Thai - The Book of Prophet Zephaniah.pdfThai - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Thai - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Tamil - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Tamil - The Book of Prophet Zephaniah.pdfTamil - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Tamil - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Telugu - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Telugu - The Book of Prophet Zephaniah.pdfTelugu - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Telugu - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Sinhala - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Sinhala - The Book of Prophet Zephaniah.pdfSinhala - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Sinhala - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Sanskrit - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Sanskrit - The Book of Prophet Zephaniah.pdfSanskrit - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Sanskrit - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Punjabi (Gurmukhi) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Punjabi (Gurmukhi) - The Book of Prophet Zephaniah.pdfPunjabi (Gurmukhi) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Punjabi (Gurmukhi) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Odia (Oriya) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Odia (Oriya) - The Book of Prophet Zephaniah.pdfOdia (Oriya) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Odia (Oriya) - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Nepali - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Nepali - The Book of Prophet Zephaniah.pdfNepali - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Nepali - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Marathi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Marathi - The Book of Prophet Zephaniah.pdfMarathi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Marathi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Malayalam - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Malayalam - The Book of Prophet Zephaniah.pdfMalayalam - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Malayalam - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Maithili - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Maithili - The Book of Prophet Zephaniah.pdfMaithili - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Maithili - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Lao - The Book of the Prophet Zephaniah.pdf
Lao - The Book of the Prophet Zephaniah.pdfLao - The Book of the Prophet Zephaniah.pdf
Lao - The Book of the Prophet Zephaniah.pdf
 
Korean - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Korean - The Book of Prophet Zephaniah.pdfKorean - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Korean - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Konkani - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Konkani - The Book of Prophet Zephaniah.pdfKonkani - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Konkani - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Khmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Khmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdfKhmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Khmer - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Kannada - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Kannada - The Book of Prophet Zephaniah.pdfKannada - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Kannada - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Japanese - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Japanese - The Book of Prophet Zephaniah.pdfJapanese - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Japanese - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Hindi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Hindi - The Book of Prophet Zephaniah.pdfHindi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Hindi - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Gujarati - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Gujarati - The Book of Prophet Zephaniah.pdfGujarati - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Gujarati - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Georgian - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Georgian - The Book of Prophet Zephaniah.pdfGeorgian - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Georgian - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 

Kyrgyz - First Esdras.pdf

 • 2. 1-ГЛАВА 1 Жошия өзүнүн Теңирине Иерусалимде Пасах майрамын өткөрдү, биринчи айдын он төртүнчү күнү пасахты курмандыкка чалды. 2 Дин кызматчылар Теңирдин ийбадатканасында узун кийим кийип, күнүмдүк жүрүш-турушу боюнча дайындалышты. 3 Анан ал лебилерге, Ысрайылдын ыйык кызматчыларына: «Дөөттүн уулу Сулайман падыша курган үйгө Теңирдин ыйык келишим сандыгын орнотуу үчүн, Теңирге таазим кылышсын», – деди. 4 Анан мындай деди: «Мындан ары келишим сандыгын ийниңерде көтөрбөйсүңөр, эми Кудай-Теңириңерге кызмат кылгыла, анын эли Ысрайылга кызмат кылгыла, өзүңөрдү үй-бүлөңөр менен урук-тукумуңарга даярдагыла. 5 Ысрайылдын падышасы Дөөттүн буйругу боюнча, анын уулу Сулаймандын улуулугу боюнча, ибадатканада туруп, бир туугандарыңар, Ысрайыл уулдарынын алдында кызмат кылган лебилер, үй-бүлөлөрүңөрдүн кадыр-баркы боюнча , 6 Пасахты ирети менен чал, бир туугандарың үчүн курмандыктарды даярда, Теңирдин Мусага берген буйругу боюнча Пасахты өткөр. 7 Ошондо Жошия ошол жерден табылган элге отуз миң козу менен улак, үч миң музоо берди. Булар падыша убада кылгандай, элге, ыйык кызмат кылуучуларга жана лебилерге берилген жөлөк пулдан берилди. 8 Ийбадаткананын башкаруучулары Хелкия, Захария жана Сиел Пасах майрамына ыйык кызмат кылуучуларга эки миң алты жүз кой жана үч жүз торпок беришти. 9 Жекония, Самая, анын бир тууганы Натанаел, миң башылар Асабия, Охиел жана Жорам Пасах майрамына лебилерге беш миң кой жана жети жүз торпок беришти. 10 Бул иштер аткарылгандан кийин, ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер ачыткысыз нан алып, урук- тукумуна жараша абдан сонун тартипте турушту. 11 Мусанын китебинде жазылгандай, Теңирге арнап курмандык чалыш үчүн, элдин алдында ата-бабаларынын кадыр-барктары боюнча, алар эртең менен ушундай кылышты. 12 Пасахты отко куурушту, курмандыктарды жакшы жыты бар жез идиштерге жана казанга куюшчу. 13 Аларды бүт элдин алдына койгула, андан кийин алар өздөрүнө жана алардын бир туугандарына, Арундун уулдарына, ыйык кызмат кылуучуларга даярданышты. 14 Анткени ыйык кызмат кылуучулар майды түнгө чейин курмандыкка чалышты, лебилер өздөрү үчүн, дин кызматчылар өздөрүнүн бир туугандары, Арундун уулдары үчүн даярдашты. 15 Ыйык ырчылар да, Асаптын уулдары да, Дөөттүн буйругу боюнча, падышанын жанындагы Асап, Захария жана Жедутунга дайындалышты. 16 Дарбазачылар ар бир дарбазанын алдында турушту. Анын жөнөкөй кызматын таштап кетүү эч кимге мыйзамдуу эмес болчу, анткени алардын бир туугандары лебилер аларды даярдашкан. 17 Пасах майрамын өткөрүү үчүн Теңирдин курмандыктарына тиешелүү нерселер ошол күнү аткарылды. 18 Жошия падышанын буйругу боюнча Теңирдин курмандык чалынуучу жайында курмандык чалгыла. 19 Ошентип, ошол убактагы Ысрайыл уулдары Пасах майрамын жана жети күн таттуу нан майрамын өткөрүштү. 20 Шемуел пайгамбардын убагында Ысрайылда мындай пасах майрамы болгон эмес. 21 Ооба, Ысрайылдын бардык падышалары Жошия, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер жана жүйүттөр Иерусалимде жашаган бүт ысрайылдыктар менен бирге Пасах майрамын өткөрүшкөн эмес. 22 Жошиянын башкаруусунун он сегизинчи жылында Пасах майрамы өткөрүлдү. 23 Иштери же Жошиянын жүрөгү такыбаалыкка толгон Теңиринин алдында түз жүрдү. 24 Анын убагында болуп өткөн нерселер жөнүндө, бардык элдерден жана падышачылыктардан жогору Теңирге каршы күнөө кылып, мыйзамсыздык кылгандар жана алар Аны абдан капа кылгандар жөнүндө, байыркы убакта жазылган. Теңир Ысрайылга каршы көтөрүлдү. 25 Жошиянын ушулардын баарын кылгандан кийин, Мисир падышасы фараон Евфраттын боюндагы Кархамидага согушканы келди, Жошия ага каршы чыкты. 26 Бирок Мисир падышасы ага киши жиберип: «Оо, Жүйүт падышасы, сени менен эмне ишим бар? 27 Мен сага каршы Кудай-Теңирден жиберилген эмесмин. Анткени менин согушум Евфрат үстүндө жүрүп жатат, эми Теңир мени менен, ооба, Теңир мени алдыга чыгарып жатат. Менден кет, Теңирге каршы болбо. 28 Бирок Жошия андан арабасын артка кайтарган жок, Жереми пайгамбардын Теңирдин оозу менен айткан сөздөрүнө ишенбей, аны менен согушууга милдеттенди. 29 Бирок Магидо түздүгүндө аны менен согушуп, төрөлөр Жошия падышага каршы чыгышты. 30 Ошондо падыша кызматчыларына: «Мени согуштан алып кеткиле. Анткени мен абдан алсызмын. Ошондо кулдары аны согуштан алып кетишти. 31 Анан ал экинчи арабасына чыкты. Иерусалимге алынып келинип, өлүп, атасынын мүрзөсүнө коюлду. 32 Бүткүл жүйүттөрдө алар Жошия үчүн жоктоп жүрүштү, Жереми пайгамбар Жошия үчүн жоктоп жүрүштү, ал эми аялдардын башчылары ал үчүн ушул күнгө чейин кошок айтышты. Израилдин. 33 Булар Жүйүт падышаларынын окуялары жазылган китепте, Жошиянын ар бир кылган иштери, анын даңкы, Теңирдин мыйзамы боюнча түшүнүгү жана анын мурда кылган иштери жазылган. Ал эми азыр айтылып жаткан нерселер Ысрайыл менен Жүйүт падышаларынын китебинде баяндалат. 34 Ошондо эл Жошиянын уулу Жаахазды кармап, атасы Жошиянын ордуна падыша кылып койду, ал жыйырма үч жашында. 35 Ал Жүйүт жеринде жана Иерусалимде үч ай падышачылык кылды, андан кийин Мисир падышасы аны Иерусалимдеги падышачылыктан кулатты. 36 Ал жерге жүз талант күмүш жана бир талант алтын салык койду. 37 Мисир падышасы Жааким падышаны өзүнүн бир тууганы Жүйүт менен Иерусалимге падыша кылды. 38 Ал Жоакимди жана ак сөөктөрдү байлап алды, бирок анын бир тууганы Саракешти кармап, Мисирден алып чыкты. 39 Жааким Жүйүт жеринде жана Иерусалимде такка отурганда, жыйырма беш жашта эле. Ал Теңирдин алдында жамандык кылды. 40 Ошондо Бабыл падышасы Небухадоносор ага каршы чыгып, аны жез чынжыр менен байлап, Бабылга алып кетти. 41 Небухадоносор да Теңирдин ыйык идиштерин алып, алып кетти да, Бабылдагы өзүнүн ийбадатканасына койду.
 • 3. 42 Ал жөнүндө, анын ыпыластыгы жана ыймансыздыгы жөнүндө жазылган нерселер падышалардын тарыхында жазылган. 43 Анын ордуна уулу Жааким такка отурду. Ал он сегиз жашында такка отурду. 44 Ал Иерусалимде үч ай он күн гана падышалык кылды. Теңирдин алдында жамандык кылды. 45 Бир жылдан кийин Небухадоносор киши жиберип, аны Теңирдин ыйык идиштери менен Бабылга алып барды. 46 Сидекия жыйырма бир жашында Жүйүт жерине жана Иерусалимге падыша кылды. Ал он бир жыл падышачылык кылды. 47 Ал Теңирдин алдында жаман иштерди кылды, ага Жереми пайгамбардын Теңирдин оозунан айткан сөздөрүнө көңүл бурган жок. 48 Небухадоносор падыша аны Теңирдин ысымы менен ант бергенден кийин, өзүнө ант берип, козголоң чыгарды. Мойнун, жүрөгүн катуулап, Ысрайылдын Кудай- Теңиринин мыйзамдарын бузду. 49 Элдин башкаруучулары менен ыйык кызмат кылуучулары да мыйзамдарга каршы көп иштерди кылышты, бардык элдерди булгап, Теңирдин Иерусалимде ыйыкталган ийбадатканасын булгады. 50 Бирок алардын ата-бабаларынын Кудайы аларды кайра чакырыш үчүн, Өз кабарчысы аркылуу жиберди, анткени Ал аларды да, өзүнүн жыйын чатырын да аяды. 51 Бирок алар Анын кабарчыларын шылдыңдашты. Мына, Теңир аларга сүйлөп жатканда, алар Анын пайгамбарларын шылдыңдашты. 52 Ошентип, ал өз элине алардын чоң ыймансыздыгы үчүн ачууланып, каздимдердин падышаларына аларга каршы чыгууну буйруган. 53 Алар өздөрүнүн жаш балдарын кылыч менен өлтүрүштү, алардын ыйык ийбадатканасында да, алардын арасында жаш уланды да, күңдү да, карыяны да, баланы да аяган жок. Анткени ал баарын алардын колуна салып берди. 54 Алар Теңирдин бардык ыйык идиштерин, чоң- кичинесин, Кудайдын келишим сандыгынын идиштерин жана падышанын казынасын алып, Бабылга алып кетишти. 55 Теңирдин үйүнө келсек, алар аны өрттөп, Иерусалимдин дубалдарын талкалап, мунараларын өрттөштү. 56 Анын даңктуу иштери болсо, алар баарын жок кылып, жок кылмайынча токтогон жок, кылычтан өлбөгөн элди Ал Бабылга алып кетти. 57 Теңирдин Жереми аркылуу айткан сөзүн аткаруу үчүн, алар персиялыктар падышачылык кылганга чейин ага жана анын балдарына кул болуп калышты. 58 Жер өзүнүн ишемби күндөрүнө ээ болгонго чейин, жетимиш жыл толгонго чейин, анын ээн калган убагында эс алат. 2-БӨЛҮМ 1 Персия падышасы Корештин башкаруусунун биринчи жылында Теңирдин Жереми аркылуу убада кылган сөзү аткарылышы үчүн. 2 Теңир Персия падышасы Корештин рухун тирилтип, анын бүт падышачылыгына, ошондой эле жазуу аркылуу: 3 «Персия падышасы Кореш мындай дейт: Ысрайылдын Теңири, Эң Жогорку Теңир, мени бүт дүйнөгө падыша кылды. 4 Анан мага жүйүт жериндеги Иерусалимде ага үй курууну буйруду. 5 Эгер араңарда анын элинен кимдир бирөө болсо, анда Теңир, анын Теңири аны менен болсун, ал Жүйүт жериндеги Иерусалимге барып, Ысрайылдын Теңиринин үйүн курсун. Иерусалимде жашаган Теңир. 6 Ким тегерек-четтерде жашаса, ага алтын-күмүш менен жакындары жардам беришсин. 7 Теңирдин Иерусалимдеги ийбадатканасы үчүн тартуулар, аттар, бодо малдар жана ант боюнча берилген башка нерселер менен. 8 Ошондо Жүйүт уруусу менен Бенжемин уруусунун башчылары ордунан турду. Ошондой эле дин кызматчылар, лебилер жана Теңир Иерусалимге Теңирге арнап үй курууну каалагандардын бардыгын, 9 Алардын айланасында жашагандар, аларга бардык жагынан күмүш-алтын, жылкылар жана бодо малдар менен жардам беришкен, ошондой эле акыл-эси ойгонгон көп сандаган бекер белектер менен жардам беришкен. 10 Кореш падыша да Набухадоносор Иерусалимден алып чыгып, өзүнүн буркандарынын ийбадатканасына орноткон ыйык идиштерди алып чыкты. 11 Персия падышасы Кореш аларды алып чыккандан кийин, казыначысы Митридатка тапшырды. 12 Ал аркылуу алар Жүйүт аймагынын башкаруучусу Санабасарга жеткирилди. 13 Алардын саны бул болду. Миң алтын чөйчөк, миң күмүш, жыйырма тогуз күмүш идиш, отуз алтын чөйчөк, эки миң төрт жүз он күмүш идиш жана миң башка идиш. 14 Ошентип, алып кеткен алтын менен күмүш идиштердин баары беш миң төрт жүз алтымыш тогуз болду. 15 Буларды Санабасар туткундагандар менен бирге Бабылдан Иерусалимге алып келди. 16 Бирок Персия падышасы Артексеркстин убагында Белемус, Митридат, Табеллий, Ратум, Беелтетм жана катчы Семеллий Самарияда жана башка жерлерде жашаган башка адамдар менен бирге ага каршы кат жазышкан. Жүйүт жеринде жана Иерусалимде жашагандарга бул каттар төмөнкүдөй; 17 Мырзабыз Артексеркс падышага, сенин кулдарыңа, жомокчу Ратумга, катчы Семеллийге, алардын кеңешиндеги башка мүчөлөрүнө жана Келосирия менен Финикедеги бийлерге. 18 Сенден бизге чейинки жүйүттөр ошол козголоңчу, ыймансыз шаар Иерусалимге келип, базар аянтчаларын куруп, анын дубалдарын оңдоп, пайдубалын тургузуп жатышканы Теңир падышага белгилүү болсун. храм. 19 Эгерде бул шаар менен анын дубалдары кайра тургузулса, алар салык төлөөдөн эле баш тартпастан, падышаларга да каршы чыгышат. 20 Ийбадатканага тиешелүү нерселер азыр колубузда болгондуктан, биз мындай маселени көңүл сыртында калтырбоо керек деп ойлойбуз. 21 Бирок, эгер сен кааласаң, ата-бабаларыңдын китептеринен изделсин деген максатта, мырзабыз падышага айтабыз. 22 Жылнаамадан булар жөнүндө жазылгандарды табасың жана ал шаардын козголоңчул болгонун, падышаларды да, шаарларды да тынчсыздандырганын түшүнөсүң. 23 Жүйүттөр козголоңчул болуп, аларда дайыма согуш чыгарышты. Анткени бул шаар да ээн калды. 24 Ошондуктан, Теңир падыша, биз сага айтып жатабыз, эгерде бул шаар кайра курулуп, анын дубалдары жаңыдан тургузулса, мындан ары сен Келосирия менен Финикияга өтө албайсың.
 • 4. 25 Ошондо падыша жомокчу Ратумга, Беелтетмге, катчы Семеллийге, ошондой эле Самарияда, Сирияда жана Финикеде жашагандардын баарына жооп жазды. 26 Мага жиберген катыңды окуп чыктым, ошондуктан мен кылдаттык менен издөөнү буйрудум, ошондо ал шаар башынан эле падышаларга каршы күрөшүп келгенин билдим. 27 Ал жердеги кишилер козголоңго жана согушка берилген, Иерусалимде күчтүү падышалар жана каардуулар болгон, алар Келосирия менен Финикеде падышачылык кылып, салык төлөшкөн. 28 Ошондуктан мен аларга шаарды курууга тыюу салууну буйрук кылдым жана анда мындан ары эч нерсе кылбашы үчүн, сак болгула. 29 Ошол мыйзамсыз жумушчулар падышалардын кыжырына тийбесин, 30 Анан Артексеркс падышанын каттары окулуп, Ратум, катчы Семеллий жана алар менен кызматташкан калгандары атчан аскерлери жана көп сандаган адамдары менен Иерусалимди көздөй шашып жөнөп, куруучуларга тоскоолдук кыла башташты. ; Иерусалимдеги ийбадаткананын курулушу Персия падышасы Дарийдин башкаруусунун экинчи жылына чейин токтоду. 3-ГЛАВА 1 Дарий такка отурганда, ал өзүнүн бардык букараларына, бүт үй-бүлөсүнө жана Мадия менен Персия төрөлөрүнүн баарына чоң той берди. 2 Индиядан Эфиопияга чейинки жүз жыйырма жети дубанда ага баш ийген бардык башкаруучуларга, миң башыларга жана лейтенанттарга. 3 Алар жеп-ичип, тойгондон кийин, үйлөрүнө кетишкенден кийин, Дарий падыша керебетине кирип, уктап, көп өтпөй ойгонду. 4 Ошондо падышанын сөөгүн кайтарган сакчылардын үч жигити бири-бири менен сүйлөштү. 5 Ар кимибиз бир сүйлөмдү айталы: ким жеңсе, кимдин өкүмү башкаларга караганда акылдуу көрүнсө, Дарий падыша ага чоң белектерди, жеңиштин белгиси катары чоң нерселерди берет. 6 Ал кызгылт көк кийим кийип, алтын ичип, алтын үстүндө уктай тургандай, алтын ооздуктары бар араба, зыгыр буласынан токулган баш дөңгөлөк, мойнуна чынжыр байлангандай. 7 Ал өзүнүн акылмандыгы үчүн Дарийдин жанына отурат жана анын аталаш агасы Дарий деп аталат. 8 Анан ар кимиси өз өкүмүн жазып, мөөр басып, Дарий падышанын жаздыгынын астына коюшту. 9 Анан: «Падыша тирилгенде, кээ бирөөлөр ага жазууларды беришет», – деди. Персиянын падышасы менен үч төрөлөрү анын өкүмү эң акылдуу деп ким тарабынан соттошсо, ага жеңүү дайындалгандай берилет. 10 Биринчиси мындай деп жазган: Шарап эң күчтүү. 11 Экинчиси: «Падыша эң күчтүү», – деп жазган. 12 Үчүнчүсү мындай деп жазган: «Аялдар эң күчтүү, бирок баарынан мурда чындык жеңишти алып барат. 13 Падыша ордунан туруп, алар жазгандарын алып, ага беришти, ал аларды окуду. 14 Анан Персия менен Мадайдын бардык төрөлөрүн, башкаруучуларын, миң башыларын, миң башыларын жана начальниктерин чакырды. 15 Анан аны падышанын сот тактысына отургузду. Алардын алдында жазуулар окулду. 16 Ошондо ал: «Жаштарды чакыргыла, алар өз өкүмдөрүн айтышат», – деди. Ошентип, алар чакырылып, кирип келишти. 17 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: «Бизге жазуулар жөнүндө өз оюңарды билдиргиле», – деди. Анан шараптын күчү жөнүндө айткан биринчиси баштады; 18 Ал мындай деди: «Эй, адамдар, шарап кандай күчтүү! аны ичкен адамдардын баарын жаңылыштырат: 19 Бул падыша менен жетим баланын бардыгын бирдей кылат. кулдун жана эркиндин, кедейдин жана байдын: 20 Ал ар бир ойду кубанычка жана кубанычка айлантат, ошондуктан адам кайгыны да, карызды да эстебейт. 21 Ал ар бир жүрөктү байытат, ошондуктан адам падышаны да, башкаруучуну да эстебейт. Ал баарын талант менен сүйлөйт. 22 Алар чөйчөктөрүнө отурганда, досторуна жана бир туугандарына болгон сүйүүсүн унутуп, бир аздан кийин кылычтарын сууруп чыгышат. 23 Шарап ичкенде, алар эмне кылганын эстешпейт. 24 Оо, адамдар, шарап эң күчтүүсү эмеспи? Ал сөздү айткандан кийин унчукпай калды. 4-БӨЛҮМ 1 Анан падышанын күчү жөнүндө айткан экинчиси: 2 Оо, адамдар, деңизге, кургактыкка жана алардагы бардык нерселерге үстөмдүк кылган адамдар күчтүү эмеспи? 3 Бирок падыша күчтүүрөөк, анткени ал булардын баарынын ээси жана аларга үстөмдүк кылат. Ал аларга эмнени буйруса, ошону аткарышат. 4 Эгерде ал аларга бири-бири менен согушууну буйруса, алар аткарышат, эгерде аларды душмандарга каршы жиберсе, алар барып, тоолор менен мунараларды талкалашат. 5 Алар өлтүрүшөт, өлтүрүлөт, падышанын буйругун бузбай жатышат, эгерде алар жеңишке жетишсе, бардыгын падышага, ошондой эле олжону да, башкасынын баарын алып келишет. 6 Сол сиякты, солдатсыз, согыспен байланысы жок, мал шаруашылыгымен айналысатындар да еккен жерин орып алганнан кейин, оны патшага апарып, бир-бирин падишага салык телеуге мажбур етеди. 7 Бирок ал бир эле киши: өлтүрүүнү буйруса, өлтүрүшөт. аягыла деп буйруса, алар аяшат; 8 Урууну буйруса, алар урат. ээн кылууну буйруса, алар ээн кылат; курууну буйруса, курушат; 9 Эгерде ал кыйууну буйруса, алар кыйышат. отургузгула деп буйруса, тигилет. 10 Ошентип, анын бүт эли менен аскерлери ага баш ийишет, ал жатып, ичип-жеп, эс алат. 11 Булар Анын айланасында күзөтүп турушат, эч ким кетпей, өз ишин кылбасын, эч нерседе Ага баш ийбеши керек. 12 Оо, адамдар, падыша кантип күчтүү болбошу керек? Анан тилин кармады. 13 Ошондо аялдар жөнүндө жана чындыкты айткан үчүнчүсү (бул Зоробабел болчу) сүйлөй баштады. 14 Оо, адамдар, улуу падыша да, көп адамдар да эмес, шарап да эмес. Анда аларды ким башкарат, же алардын үстүнөн бийлик барбы? алар аялдар эмеспи? 15 Падышаны жана деңизде жана кургакта бийлик жүргүзгөн бүт элди аялдар төрөп беришти. 16 Алардын арасынан келип, жүзүмзарларды отургузгандарды, шарап ошол жактан багып беришти.
 • 5. 17 Булар да эркектерге кийим тигет. булар адамдарга даңк алып келет; жана аялдарсыз эркектер боло албайт. 18 Ооба, эгерде эркектер алтын-күмүш же башка жакшы нерселерди чогултушса, анда алар жагымдуу жана сулуу аялды сүйбөйбү? 19 Ошол нерселердин баарын коё берип, алар оозун ачып, көздөрүн ага тиктеп коюшпайт. Бардык адамдар аны алтынга, күмүшкө же жакшылыкка караганда көбүрөөк каалабайбы? 20 Эркек өзүн тарбиялаган атасын, өз жерин таштап, аялына жабышып калат. 21 Ал өмүрүн аялы менен өткөрбөөнү каалайт. атасын да, энесин да, жерин да эстебейт. 22 Аялдардын үстүңөрдө үстөмдүк кылганын ушуну менен да билесиңер: эмгек кылып, мээнет кылып, бардыгын аялга берип, алып келбейсиңерби? 23 Ооба, адам кылычын алып, карактоого, уурулук кылууга, деңизде жана дарыяларда сүзүүгө барат. 24 Ал арстанды карап, караңгыда барат. Ал уурдап, тоноп, тоноп кеткенде, аны сүйгөнүнө жеткирет. 25 Ошондуктан эркек аялын атасынан да, энесинен да жакшы көрөт. 26 Ооба, аялдар үчүн акылы түгөнүп, алар үчүн кул болгондор көп. 27 Көптөр аялдар үчүн өлүштү, жаңылышты, күнөөгө батты. 28 Эми Мага ишенбей жатасыңарбы? Падыша өзүнүн күчү менен улуу эмеспи? бардык аймактар ага тийүүдөн коркпойбу? 29 Бирок мен аны менен падышанын токолу, кереметтүү Бартактын кызы Апамдын падышанын оң жагында отурганын көрдүм. 30 Анан падышанын башындагы таажысын алып, өз башына койду. ал да сол колу менен падышаны урду. 31 Ушунун бардыгына карабастан, падыша аны оозун ачып карап турду, эгер ал аны шылдыңдап күлсө, ал да күлө берет, бирок ал ага нааразы болсо, падыша аны менен жарашуу үчүн кошомат кылууну каалады. кайра. 32 Оо, эркектер, аялдар ушуну көрүп туруп, кантип күчтүү болор эле? 33 Ошондо падыша менен төрөлөр бири-бирин карашты да, ал чындыкты айта баштады. 34 Эй, эркектер, аялдар күчтүү эмеспи? жер улуу, асман бийик, күн ылдам, анткени ал асманды тегерете айланып, өз ордун бир күндө кайра алып келет. 35 Буларды жараткан улуу эмеспи? Ошондуктан чындык улуу жана бардык нерседен күчтүү. 36 Бүт жер чындыкты кыйкырат, асман ага батасын берет: бардык иштер андан титиреп, титирейт, аны менен эч кандай адилетсиздик жок. 37 Шарап жаман, падыша жаман, аялдар жаман, адам баласынын баары жаман, алардын бардык жаман иштери ушундай. жана аларда чындык жок; адилетсиздиги менен алар да жок болушат. 38 Чындык болсо, ал туруктуу жана дайыма күчтүү; ал түбөлүккө жашайт жана жеңет. 39 Аны менен эч кимди кабыл алуу да, сыйлык да жок. бирок ал адилеттүү иштерди кылат, бардык адилетсиздиктен жана жамандыктан алыс болот; жана бардык эркектер анын иштерин жакшы көрүшөт. 40 Анын сотунда адилетсиздик жок. жана ал бардык доорлордун күчү, падышалыгы, күчү жана улуулугу. Чындыктын Кудайы даңкталсын. 41 Муну менен ал унчукпай калды. Ошондо бүт эл кыйкырып: «Чындык улуу, баарынан күчтүү»,— дешти. 42 Ошондо падыша ага мындай деди: «Жазууда жазылгандан да эмнени кааласаң, сура, биз сага беребиз, анткени сен эң акылдуусуң. Сен менин жанымда отурасың, менин аталаш агам деп аталасың. 43 Ошондо ал падышага мындай деди: «Падышалыгыңа келген күнү Иерусалимди курууга убада берген убадаңды эсте. 44 Кореш Вавилонду кыйратам деп убада бергенде, Иерусалимден алып чыгып кеткен бардык идиштерди жиберип, ошол жакка кайра жөнөтүш үчүн. 45 Жүйүт жерин каздимдер ээн калганда, эдомдуктар өрттөп жиберген ийбадаткананы тургузам деп ант бергенсиң. 46 Эми, Теңир падыша, мен сенден эмнени талап кылам, эмнени каалайм, бул өзүңдөн келип чыккан эркиндик. Сен Асман Падышасына ант бердиң. 47 Ошондо Дарий падыша ордунан туруп, аны өптү да, бардык казыначыларга, миң башыларга жана башкаруучуларга кат жазды. . 48 Ал Келосирия менен Финикедеги аскер башчыларына жана Либандагы аларга да кат жазды: «Либандан Иерусалимге кедр жыгачын алып келгиле жана аны менен бирге шаар куралы». 49 Ал өзүнүн падышачылыгынан чыгып, жүйүттөргө кеткен бардык жүйүттөргө, алардын эркиндиги жөнүндө, алардын эшигине бир дагы офицер, бир дагы башчы, бир дагы лейтенант, же казыначы күч менен кирбесин деп жазган. 50 Алар ээлеп турган бардык өлкө салыксыз эркин болушу керек; Эдомдуктар жүйүттөрдүн ошол убакта ээлеп турган айылдарын беришсин. 51 Ооба, ийбадаткананын курулушуна ал курулганга чейин жыл сайын жыйырма талант берилиши керек эле; 52 Он жети талантты курмандык чалынуучу жайда күнүгө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды алып туруу үчүн, жылына он талант алып турчу. 53 Бабылдан шаарды куруу үчүн баргандардын баары, алардын урпактары жана кеткен дин кызматчылар эркиндикке ээ болушсун. 54 Ал жөнүндө да жазган. Алар кызмат кылган дин кызматчылардын айыптары жана кийимдери; 55 Ошол сыяктуу эле лебилерге да үй курулуп бүтүп, Иерусалим курулган күнгө чейин берилсин. 56 Ал шаардагылардын баарына пенсия менен эмгек акы берүүнү буйруду. 57 Ал Кореш бөлүп берген бардык идиштерди Бабылдан жиберди. Кореш эмнени буйруса, ошонун баарын аткарууну тапшырып, Иерусалимге жөнөттү. 58 Бул жигит сыртка чыгып, Иерусалимге жүзүн асманга көтөрүп, Асман Падышасын даңктады. 59 Ал мындай деди: «Сенден жеңиш, сенден акылмандык келет, даңк сеники, мен сенин кулуңмун». 60 Мага акылмандык берген сен бактылуусуң, анткени мен Сага ыраазычылык билдирем, эй ата- бабаларыбыздын Теңири. 61 Ошентип, ал каттарды алып, сыртка чыгып, Бабылга келди да, бул тууралуу бардык бир туугандарына билдирди. 62 Алар ата-бабаларынын Кудайын даңкташты, анткени Ал аларга эркиндик жана эркиндик берген 63 Барып, Иерусалимди жана Анын ысымы менен аталган ийбадаткананы куруу үчүн, алар жети күн музыкалык аспаптар менен шаттанышты. 5-ГЛАВА
 • 6. 1 Андан кийин аялдары, уулдары жана кыздары, күңдөрү, күңдөрү жана малдары менен барыш үчүн, уруулары боюнча тандалган уруу башчылары болду. 2 Дарий аларды Иерусалимге аман-эсен алып келгиче, миң атчан аскерин, музыкалык аспаптарды, таблеттерди жана чоорлорду жиберди. 3 Алардын бир туугандарынын баары ойноп, аларды да алар менен бирге көтөрдү. 4 Уруу-урууларына жараша, бир нече башчылык кылган кишилердин аттары булар. 5 Дин кызматчылар, Арундун уулу Пинестин уулдары: Дөөттүн тукумунан, Дөөттүн тукумунан, Перестин уруусунан, Сарайдын уулу Жоседектин уулу Иса, Сарайдын уулу, Жоаким, Зоробабелдин уулу, Салатиелдин уулу. Жүйүт уруусу; 6 Ал Персия падышасы Дарийдин падышачылыгынын экинчи жылында, биринчи ай болгон нисан айында, анын алдында акылман сөздөрдү айткан. 7 Булар Бабыл падышасы Небухадоносор Бабылга алып кеткен туткундан келген жүйүттөр. 8 Анан алар Иерусалимге жана жүйүттөрдүн башка бөлүктөрүнө кайтып келишти. Ар бири Зоробабел менен, Ыйса, Некемия, Захария, Рисаия, Энений, Мардохай менен келген өз шаарына. Билсар, Асфарас, Реэлий, Роим жана Баана, алардын жол көрсөтүүчүлөрү. 9 Элдин жана алардын башкаруучуларынын саны: Форостун уулдары: эки миң жүз жетимиш эки; Сапаттын уулдары: төрт жүз жетимиш эки. 10 Арестин уулдары: жети жүз элүү алты. 11 Паат-Мааптын уулдары: эки миң сегиз жүз он эки. 12 Эйламдын уулдары: миң эки жүз элүү төрт, Затулдун уулдары, тогуз жүз кырк беш, Корбе уулдары, жети жүз беш, Банинин уулдары, алты жүз кырк сегиз. 13 Бебайдын уулдары: алты жүз жыйырма үч, Садастын уулдары, үч миң эки жүз жыйырма эки. 14 Адоникамдын уулдары: алты жүз алтымыш жети, Багойдун уулдары, эки миң алтымыш алты, Адиндин уулдары төрт жүз элүү төрт. 15 Атерезиянын уулдары токсон эки: Кейлан менен Азетастын уулдары жетимиш жети, Азурандын уулдары төрт жүз отуз эки. 16 Ананиянын уулдары: жүз бир, Аромдун уулдары – отуз эки, Басанын уулдары – үч жүз жыйырма үч, Азепуриттин уулдары – жүз эки. 17 Метердин уулдары: үч миң беш, Бетломондун уулдары – жүз жыйырма үч. 18 Нетопалыктар — элүү беш, Анатоттуктар — жүз элүү сегиз, Бетсамостуктар — кырк эки. 19 Кириатиарийликтер жыйырма беш, Кафира менен Бероттуктар жети жүз кырк үч, Пирадан жети жүз. 20 Кадиядан жана Амидойдон төрт жүз жыйырма эки, Кирама менен Габдестен алты жүз жыйырма бир. 21 Макалондуктар жүз жыйырма эки, алар Бетолийден элүү эки, Нефистин уулдары жүз элүү алты. 22 Каламолол менен Онустун уулдары: жети жүз жыйырма беш, Жерехтун уулдары — эки жүз кырк беш. 23 Анастын уулдары: үч миң үч жүз отуз. 24 Дин кызматчылар: Санасиб уулдарынан Исанын уулу Жеддун уулдары — тогуз жүз жетимиш эки, Меруттун уулдары — миң элүү эки. 25 Фасарондун уулдары – миң кырк жети, Карменин уулдары – миң он жети. 26 Лебилер: Жышайдын уулдары, Кадмиел, Бануас жана Судия, жетимиш төрт. 27 Ыйык ырчылар: Асаптын уулдары: жүз жыйырма сегиз. 28 Дарбазачылар: Салумдун уулдары, Жаталдын уулдары, Талмондун уулдары, Дакоби уулдары, Тета уулдары, Саминин уулдары, бардыгы жүз отуз тогуз. 29 Ийбадаткананын кызматчылары: Эйсаптын уулдары, Асифанын уулдары, Табаоттун уулдары, Керастын уулдары, Судтун уулдары, Фалеянын уулдары, Лабананын уулдары, Грабанын уулдары, 30 Акуа уулдары, Утанын уулдары, Кетабтын уулдары, Агабанын уулдары, Субайдын уулдары, Ананандын уулдары, Катуянын уулдары, Геддурдун уулдары, 31 Айрустун уулдары, Дайсандын уулдары, Нойбанын уулдары, Хасебанын уулдары, Газеранын уулдары, Азиянын уулдары, Пинестин уулдары, Азаренин уулдары, Бастайдын уулдары, Асананын уулдары. , Меанинин уулдары, Нафисинин уулдары, Акуптун уулдары, Акипанын уулдары, Ассурдун уулдары, Фаракимдин уулдары, Басалоттун уулдары, 32 Миеданын уулдары, Коутанын уулдары, Хареянын уулдары, Карктын уулдары, Асерердин уулдары, Томойдун уулдары, Наситтин уулдары, Атипанын уулдары. 33 Сулаймандын кулдарынын уулдары: Азапиондун уулдары, Фариранын уулдары, Жеелинин уулдары, Лозондун уулдары, Ысрайыл уулдары, Сапеттин уулдары, 34 Айиянын уулдары, Фаракареттин уулдары, Сабинин уулдары, Саротийдин уулдары, Масиянын уулдары, Гардын уулдары, Адустун уулдары, Субанын уулдары, Аферранын уулдары, Бародистин уулдары. , Сабаттын уулдары, Алломдун уулдары. 35 Ийбадаткананын бардык кызматчылары жана Сулаймандын кулдарынын уулдары үч жүз жетимиш эки. 36 Булар Термелет менен Телерсастан чыгышты, аларды жетектеген Чараталар жана Аалар. 37 Алар өздөрүнүн үй-бүлөсүн, мал-мүлктөрүн ысрайылдыктардан болгондугун көрсөтө алышкан жок: Ладандын уулдары, Бан уулу, Некодандын уулдары, алты жүз элүү эки. 38 Дин кызматчылык кызматты басып алып, бирок табылбай калган дин кызматчылардан: Обдия уулдары, Аккоздун уулдары, Адустун уулдары, Барзелдин кыздарынын бири Авгияга үйлөнгөн жана анын ысымы менен аталган. 39 Булардын тууган-уруктары жөнүндө китепчеден изделип, табылбай калганда, алар ыйык кызмат кылуудан четтетилди. 40 Некемия менен Атария аларга: «Окуу жана чындык кийимин кийген башкы динкызматчы келмейинче, ыйык нерселерден шерик болбогула» деп айтышкан. 41 Ошентип, он эки жана андан жогорку жаштагы ысрайылдыктардын саны эки миң үч жүз алтымыш болду. 42 Алардын кулдары менен күңдөрү жети миң үч жүз кырк жети: ырчы эркектер менен ырчы аялдар эки жүз кырк беш. 43 Төрт жүз отуз беш төө, жети миң отуз алты жылкы, эки жүз кырк беш качыр, беш миң беш жүз жыйырма беш мал. 44 Алардын үй-бүлө башчыларынын айрымдары Иерусалимдеги Кудайдын ийбадатканасына келгенде, ал үйдү өз ордуна кайра курууга ант беришти. 45 Ал эми иштердин ыйык казынасына миң фунт алтын, беш миң күмүш жана дин кызматчылардын жүз кийимин бер. 46 Ошентип, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер жана эл Иерусалимде, талаада, ырчылар менен дарбазачылар жашашты. жана бүт ысрайылдыктар өз айылдарына. 47 Жетинчи ай жакындап калганда, Ысрайыл уулдары ар кимиси өз ордунда болгондон кийин, баары биригип,
 • 7. чыгышты караган биринчи дарбазанын ачык жерине келишти. 48 Ошондо Жоседектин уулу Ыйса, анын бир туугандары, дин кызматчылар, Салатиелдин уулу Зоробабел жана анын бир туугандары туруп, Ысрайылдын Кудайына курмандык чалынуучу жайды даярдашты. 49 Кудайдын кишиси Мусанын китебинде ачык айтылгандай, анын үстүнө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалгыла. 50 Аларга жердин башка элдеринен чогулуп, курмандык чалынуучу жайды өз ордуна тургузушту, анткени бул жердин бардык элдери алар менен касташып, аларды эзип жатышты. Алар эртең менен жана кечинде Теңирге арнап курмандыктарды чалып, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалып жатышты. 51 Мыйзамда жазылгандай, алар ыйык чатыр майрамын өткөрүштү жана белгиленгендей, күн сайын курмандык чалышты. 52 Ошондон кийин, дайыма тартуулар, ишемби күндөрдүн, жаңы айлардын жана бардык ыйык майрамдардын курмандыктары. 53 Кудайга ант бергендердин баары жетинчи айдын биринчи күнүнөн тартып Кудайга курмандык чала башташты, бирок Теңирдин ийбадатканасы али курула элек. 54 Алар шаан-шөкөт менен ташчылар менен жыгач усталарга акча, эт жана суусундук беришти. 55 Сидон менен Тирдин тургундарына да перстердин падышасы Кореш буйругандай, Либандан кедр дарагын алып келүү үчүн машинелер беришти. 56 Ал Иерусалимдеги Кудайдын ийбадатканасына келгенден кийин, экинчи жылы жана экинчи айында Салатиелдин уулу Зоробабел, Жозедектин уулу Ыйса, алардын бир туугандары, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер жана бардык адамдар башташты. туткундан Иерусалимге келгиле. 57 Алар Кудайдын үйүнүн пайдубалын экинчи айдын биринчи күнү, жүйүттөргө жана Иерусалимге келгенден кийинки экинчи жылы турушту. 58 Алар жыйырма жаштагы лебилерди Теңирдин иштерине башчы кылып коюшту. Ошондо Иса, анын уулдары, бир туугандары, анын бир тууганы Кадмиел, Мадиабундун уулдары, Элиадун уулу Жоданын уулдары, алардын уулдары жана бир туугандары, бүт лебилер, бир пикирде, иш боюнча баш көтөрүштү. Кудайдын үйүндөгү иштерди алдыга жылдыруу үчүн эмгектенип жатышат. Ошентип, жумушчулар Теңирдин ийбадатканасын курушту. 59 Дин кызматчылар кийимдерин кийип, музыкалык аспаптар менен сурнайлар менен турушту. Асаптын уулдары лебилердин жез табактары бар эле. 60 Ысрайыл падышасы Дөөт буйругандай, Теңирди даңктап, ыраазычылык ырларын ырдоо. 61 Алар Теңирди даңктаган ырларды катуу үн менен ырдашты, анткени Анын ырайымы жана даңкы бүт Ысрайылда түбөлүктүү. 62 Ошондо бүт эл сурнай тартып, Теңирдин үйүн көтөргөндүгү үчүн Теңирге ыраазычылык ырларын ырдап, катуу үн менен кыйкырып жатышты. 63 Ошондой эле ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер менен алардын үй-бүлө башчыларынын мурунку үйүн көргөн карыялар да ыйлап, өкүрүп келип, бул имараттын имаратына келишти. 64 Бирок көптөр сурнай жана кубаныч менен катуу үн менен кыйкырып жатышты. 65 Элдин ыйы үчүн сурнайлар угулбай тургандай болду, бирок элдин үнү укмуштай угулду, ошондуктан ал алыстан угулду. 66 Ошондуктан Жүйүт жана Бенжемин урууларынын душмандары муну укканда, сурнайдын үнүн эмнени билдирерин түшүнүштү. 67 Ошондо алар туткунда жүргөндөр Ысрайылдын Кудай- Теңирине ийбадаткананы курушканын түшүнүштү. 68 Олар Зоробабелге, Иисуска, өг-бүлелерге чедиишкинниг чедип келгеш, оларга: «Силер-биле тургузар бис». 69 Анткени биз да силер сыяктуу эле, Теңириңерге баш ийип, бизди бул жакка алып келген Ашур падышасы Азбазареттин күндөрүнөн бери Ага курмандык чалып жатабыз. 70 Ошондо Зоробабел, Ыйса жана Ысрайыл уулдарынын башчылары аларга мындай дешти: «Биздин Кудай- Теңирибизге үй куруу силер менен биз үчүн эмес. 71 Персия падышасы Кореш бизге буйругандай, Ысрайылдын Теңирине өзүбүз гана курабыз. 72 Бирок ал жердин элдери Жүйүт жеринин тургундарына оорчулук кылып, аларды кысылып, алардын курулушуна тоскоолдук кылышты. 73 Алар өздөрүнүн тымызын айла-амалдары, элдердин ишенимдери жана ызы-чуулары менен Кореш падыша жашаган убакта имараттын бүтүшүнө тоскоол болушкан, ошондуктан аларга Дарийдин падышачылыгына чейин, эки жыл бою курулуш иштерин жүргүзүүгө тоскоол болгон. 6-ГЛАВА 1 Дарий Аггейдин жана Аддо уулу Захариянын падышачылыгынын экинчи жылында пайгамбарлар жүйүттөргө жана Иерусалимге Ысрайылдын Кудай- Теңиринин атынан пайгамбарчылык кылышты. 2 Ошондо Салатиелдин уулу Зоробабел менен Жоседектин уулу Ыйса ордунан туруп, Теңирдин Иерусалимге үйүн кура башташты, Теңирдин пайгамбарлары алар менен бирге болуп, аларга жардам беришти. 3 Ошол эле учурда аларга Сирия менен Финикенин башкаруучусу Сисиннес Сатрабузан жана анын шериктери менен келип, аларга мындай деди: 4 Бул үйдү жана бул чатырды кимдин буйругу менен куруп, башка иштердин баарын аткарып жатасыңар? Муну аткарган жумушчулар кимдер? 5 Ынчалза-даа иудейлерниң старшыннарының ынакшылы болган, чүге дээрге Дээрги-Чаяакчы туткунга келген. 6 Алар жөнүндө Дарийге түшүндүрмө берилип, жооп алынганга чейин, аларга курууга тоскоолдук кылынган жок. 7 Сириянын жана Финикиянын башкаруучусу Сисиннес менен Сатрабузандар Сирия менен Финикиянын башкаруучулары менен бирге Дарийге жазып, жөнөткөн каттардын көчүрмөсү; Дарий падышага салам айтып: 8 Иудея жерине келип, Иерусалим шаарына киргенибизде, биз Иерусалим шаарынан туткунда жүргөн иудейлердин байыркыларын таптык. 9 Чоң жана жаңы, оюлуп жасалган жана кымбат баалуу таштардан жана дубалдарга төшөлгөн жыгачтан Теңирге үй куруу. 10 Ал иштер абдан ылдам аткарылат, алардын колунда иш ийгиликтүү жүрүп жатат, ал бардык даңк жана тырышчаактык менен жасалат.
 • 8. 11 Ошондо биз бул аксакалдардан: «Силер бул үйдү кимдин буйругу менен куруп жатасыңар жана бул иштердин пайдубалын тургузуп жатасыңар?» – деп сурадык. 12 Ошентип, биз сага жазуу аркылуу билим берели деп, биз башкы аткаруучулардан сурадык жана алардан алардын башчыларынын ысымдарын жазуу жүзүндө талап кылдык. 13 Алар бизге мындай деп жооп беришти: «Биз асман менен жерди жараткан Теңирдин кулдарыбыз». 14 Ал эми бул үй көп жылдар мурун Ысрайылдын улуу жана күчтүү падышасы тарабынан курулуп, бүткөрүлгөн. 15 Бирок ата-бабаларыбыз Кудайдын каарына калып, асмандагы Ысрайылдын Теңирине каршы күнөө кылганда, Ал аларды каздимдердин Бабыл падышасы Набухадоносардын бийлигине өткөрүп берген. 16 Ал үйдү талкалап, өрттөп, элди Бабылга туткундап кеткен. 17 Бирок Кореш падыша Бабыл жерине падышачылык кылгандын биринчи жылында бул үйдү куруу үчүн Кореш падыша жазган. 18 Небухадоносор Иерусалимдеги үйдөн алып чыгып, Кореш падыша Вавилондогу ийбадатканада кайра алып чыккан ыйык алтын жана күмүш идиштерди өз ийбадатканасына койду. Зоробабел менен башкаруучу Санабассарга, 19 Ошол эле идиштерди алып чыгып, Иерусалимдеги ийбадатканага коюуну буйрук кылды. Анын ордуна Теңирдин ийбадатканасы курулсун. 20 Ошол эле Санабасар бул жакка келип, Иерусалимдеги Теңир үйүнүн пайдубалын койду. жана ошол убактан ушул убакка чейин ал дагы эле имарат болгондуктан, ал толук бүтө элек. 21 Эгерде падышага туура келсе, Кореш падышанын жазгандарынан текшерилсин. 22 Эгерде Иерусалимде Теңирдин үйүнүн курулушу Кореш падышанын макулдугу менен жасалганы аныкталса, жана эгерде биздин мырзабыз падыша ушундай ойдо болсо, анда ал бизге муну көрсөтсүн. 23 Ошондо Дарий падышага Вавилондогу жазуулардын арасынан издөөнү буйруду. Ошентип, Мидия жериндеги Экбатан сарайында булар жазылган түрмөк табылды. 24 Кореш падышанын падышачылыгынын биринчи жылында Теңирдин Иерусалимдеги үйүн кайра курууну, алар дайыма от менен курмандык чалууну буйруган. 25 Анын бийиктиги алтымыш чыканак, туурасы алтымыш чыканак, үч катар кыйылган таштар жана ошол өлкөнүн жаңы жыгачынан жасалган бир катар болсун. жана анын чыгымдары Кореш падышанын үйүнөн берилсин. 26 Небухадоносор Иерусалимдеги үйдөн алып чыгып, Бабылга алып келген Теңирдин үйүндөгү алтындан да, күмүштөн да ыйык идиштерди Иерусалимдеги үйгө кайтарып, ошол жерге коюш керек болчу. алар мурда болгон. 27 Анан ал Сирия менен Финикиянын башкаруучусу Сисинге, Сатрабузанга жана алардын шериктерине жана Сирия менен Финикеге башкаруучулар болуп дайындалгандарга бул жерге кийлигишүүдөн сак болууну, тескерисинче, Теңирдин кулу Зоробабелди азапка салууну буйруду. Теңир, Жүйүт аймагынын башкаруучусу жана жүйүттөрдүн аксакалдары ошол жерге Теңирдин үйүн куруу үчүн. 28 Мен аны кайра калыбына келтирүүнү буйрук кылдым. Теңирдин үйү курулуп бүткүчө, алар жүйүттөрдүн туткунунда калгандарга жардам берүү үчүн тырышчаактык менен карашсын. 29 Келосирия менен Финикиянын салыктарынан бул кишилерге Теңирдин курмандыгы үчүн, башкача айтканда, башкаруучу Зоробабелге өгүздөр, кочкорлор жана козулар үчүн бир үлүш берилсин. 30 Ошондой эле эгин, туз, шарап жана май, ошондой эле Иерусалимдеги ыйык кызмат кылуучулар күн сайын сарпталышы керек деп эсептегендей, жыл сайын эч кандай суроо жок. 31 Падыша жана анын балдары үчүн Эң Жогорку Кудайга курмандыктар чалынсын, алар өздөрүнүн өмүрү үчүн тиленишсин. 32 Ал кимде-ким мурун айтылгандардын же жазылгандардын бирин бузуп же жокко чыгарса, өз үйүнөн даракты алып чыгып, ага дарга асып, падыша үчүн анын бардык мүлкүн тартып алууну буйруду. 33 Ошентип, ал жерде ысымы аталган Теңир Иерусалимдеги Теңирдин үйүнө тоскоолдук кылуу же зыян келтирүү үчүн колун сунган бардык падышаны жана элди биротоло жок кыл. 34 Мен Дарий падыша, муну кылдаттык менен аткарууну буйрудум. 7-ГЛАВА 1 Андан кийин Селосирия менен Финикиянын башкаруучусу Сисиннес жана Сатрабузандар өздөрүнүн шериктери менен Дарий падышанын осуяттарын аткарышты. 2 Ыйык иштерди кылдаттык менен көзөмөлдөп, жүйүттөрдүн байыркыларына жана ийбадаткананын башкаруучуларына жардам берчү. 3 Ошентип, Аггей менен Захария пайгамбарлар пайгамбарлык кылганда, ыйык иштер ийгиликтүү болду. 4 Алар муну Ысрайылдын Кудай-Теңиринин буйругу жана Персия падышалары Кореш, Дарий жана Артексеркстин макулдугу менен бүтүрүштү. 5 Ошентип, ыйык үй Персия падышасы Дарийдин башкаруусунун алтынчы жылында, адар айынын жыйырма үчүнчү күнү бүттү. 6 Ысрайыл уулдары, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер жана аларга кошулуп кеткен башка туткундар Мусанын китебинде жазылгандай кылышты. 7 Теңирдин ийбадатканасын арноо үчүн жүз букачар эки жүз кочкор, төрт жүз козу алып келишти. 8 Бүт Ысрайылдын күнөөсү үчүн, Ысрайыл урууларынын башчыларынын санына жараша он эки теке. 9 Дин кызматчылар менен лебилер Мусанын китебинде жазылгандай, Ысрайылдын Кудай-Теңирине кызмат кылуу үчүн өз урууларына жараша кийимдерин кийип, дарбазачылардын ар биринин алдында турушту. 10 Туткунда болгон Ысрайыл уулдары Пасах майрамын биринчи айдын он төртүнчү күнү өткөрүштү, андан кийин ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер ыйыкталды. 11 Туткунда болгондордун баары чогуу ыйыкталышкан жок, бирок лебилердин баары чогуу ыйыкталышкан. 12 Ошентип, алар туткунда болгондордун бардыгы үчүн, дин кызматчы бир туугандары үчүн жана өздөрү үчүн Пасахты курмандыкка чалды. 13 Туткундан чыккан Ысрайыл уулдары, ал жердин элинин жийиркеничтүү иштеринен бөлүнүп, Теңирди издегендердин баарын жешти. 14 Ачыткысыз нан майрамын жети күн өткөрүп, Теңирдин алдында шаттанышты. 15 Ысрайылдын Кудай-Теңиринин иштерине алардын колдорун бекемдөө үчүн, ал Ашур падышасынын кеңешин аларга бурган.
 • 9. 8-ГЛАВА 1 Ошондон кийин Персия падышасы Артексеркс такка отурганда, Салумдун уулу Хелкиянын уулу, Эзериянын уулу Сарайанын уулу Эсдра келди. 2 Саддуктун уулу, Акитоптун уулу, Амариянын уулу, Амариянын уулу, Эзиянын уулу, Эзиянын уулу, Меремоттун уулу, Зарайанын уулу, Савианын уулу Зарайанын уулу, Савиянын уулу, Боккастын уулу, Абисумдун уулу, Пинеестин уулу , Элазардын уулу, башкы ыйык кызмат кылуучу Арундун уулу. 3 Бул Эсдра Ысрайылдын Кудайы берген Мусанын мыйзамына абдан даяр болгондуктан, катчы катары Бабылдан чыкты. 4 Падыша ага урмат көрсөттү, анткени ал бардык өтүнүчтөрүндө Анын алдында ырайым тапты. 5 Аны менен бирге Ысрайыл уулдарынын айрымдары, лебилердин дин кызматчылары, ыйык ырчылар, дарбазачылар жана ийбадаткананын кызматчылары Иерусалимге жөнөштү. 6 Артекшаштанын падышачылыгынын жетинчи жылында, бешинчи айда, бул падышанын жетинчи жылы болчу. Анткени алар биринчи айдын биринчи күнүндө Бабылдан чыгып, Теңир аларга берген ийгиликтүү жол менен Иерусалимге келишти. 7 Анткени Эсдра Теңирдин мыйзамы менен осуяттарынан эч нерсе калтырбай, бүт Ысрайылга мыйзамдарды жана мыйзамдарды үйрөткөндүктөн, абдан чебер болгон. 8 Артексеркс падышадан жазылган жана Теңирдин мыйзамын окуган ыйык кызмат кылуучу Эсдрага келген буйруктун көчүрмөсү мына ушул. 9 Артексеркс падыша ыйык кызмат кылуучу жана Теңирдин мыйзамын окуган Эсдрага салам айтып жатат: 10 Ырайымдуулук менен мамиле кылууну чечип, мен буйрук бердим: жүйүт элинен, ыйык кызмат кылуучулардан жана лебилерден биздин падышачылыктагылар, каалагандары жана каалагандар сени менен Иерусалимге барышсын. 11 Ошентип, кимдин ою бар болсо, алар сени менен кетсин, анткени мага да, менин жети досум кеңешчилерге да жакшы көрүнгөн. 12 Алар Жүйүт менен Иерусалимдин иштерин, Теңирдин мыйзамында жазылганга ылайык көрүшү үчүн. 13 Мен жана менин досторум убада кылган белектерди, Ысрайылдын Теңирине, Иерусалимге, Бабыл жеринде табылган бардык алтын-күмүштөрдү Иерусалимге алып баргыла. 14 Алардын Кудай-Теңиринин Иерусалимдеги ийбадатканасы үчүн, ошондой эле букачарлар, кочкорлор, козулар жана ага тиешелүү нерселер үчүн алтын-күмүш чогултулушу үчүн, элден берилген нерселер менен бирге. 15 Ошентип, алар өздөрүнүн Кудай-Теңиринин Иерусалимдеги курмандык чалынуучу жайында Теңирге арнап курмандык чалышсын. 16 Сен жана сенин бир туугандарың күмүш менен алтынга эмне кылсаңар, Кудайыңдын эркине ылайык кылгыла. 17 Кудайыңдын Иерусалимдеги ийбадатканасы үчүн сага берилген Теңирдин ыйык идиштерин Иерусалимде Кудайыңдын алдына кой. 18 Кудайыңдын ийбадатканасын пайдалануу үчүн эмнени эстесең, аны падышанын казынасынан бер. 19 Мен падыша Артексеркс Сириядагы жана Финикедеги кенчтерди кайтаруучуларга буйрук кылдым: ыйык кызмат кылуучу Эсдрас жана Эң Жогорку Кудайдын Мыйзамын окуган адам эмнени жөнөтсө, аны тез арада беришсин. 20 Жүз талант күмүштүн суммасына чейин, ошондой эле жүз корорго чейин буудай, жүз тыйын шарап жана башка көп нерселер. 21 Падышанын жана анын уулдарынын падышачылыгына каар тийбеши үчүн, бардыгы Кудайдын Мыйзамына ылайык, Эң Жогорку Кудайга кылдаттык менен аткарылсын. 22 Силерге буйрук кылам: дин кызматчылардан, лебилерден, ыйык ырчылардан, дарбазачылардан, ийбадаткананын кызматчыларынан, же бул ийбадатканада иштери барлардан эч кандай салык же башка салык талап кылбагыла. эч кимдин аларга эч нерсе таңуулоого укугу жок. 23 Сен, Эсдра, Кудайдын акылмандыгы боюнча сотторду жана адилеттиктерди дайында, алар бүт Сирия менен Финикеде Кудайыңдын мыйзамын билгендердин баарын соттошсун. Ал эми аны билбегендерди сен үйрөт. 24 Ким сенин Кудайыңдын жана падышанын мыйзамын бузса, өлүм жазасынабы, же башка жазагабы, акчалай жазагабы же түрмөгө отургузулгангабы, кылдаттык менен жазаланат. 25 Ошондо катчы Эсдра мындай деди: «Ата- бабаларымдын Кудай-Теңирине даңк! 26 Ал мени падышанын, анын кеңешчилеринин, анын бардык достору менен ак сөөктөрүнүн алдында урматтады. 27 Ошондуктан мен Кудай-Теңиримдин жардамы менен бекемделдим, мени менен барыш үчүн ысрайылдыктарды чогулттум. 28 Артексеркс падышанын тушунда Бабылдан мени менен бирге чыккан уруу башчылары жана бир нече даражалуу адамдары булар. 29 Пинестин уулдарынан Герсон, Итамардын уулдарынан Гамаел, Дөөттүн уулдарынан, Сехениянын уулу Лет. 30 Фарестин уулдарынан Захария; Аны менен бирге жүз элүү киши саналды. 31 Пахат-Мааптын уулдарынан Зараянын уулу Элиаония жана аны менен бирге эки жүз киши. 32 Затойдун уулдарынан Изелдин уулу Сехания жана аны менен бирге үч жүз киши: Адин уулдарынан Жонатан уулу Обет жана аны менен бирге эки жүз элүү киши. 33 Эламдын уулдарынан Готолиянын уулу Жошия жана аны менен бирге жетимиш киши. 34 Сафатиянын уулдарынан Михаелдин уулу Сарая жана аны менен кошо жетимиш он киши. 35 Жойаптын уулдарынан Изелдин уулу Абадия жана аны менен бирге эки жүз он эки киши. 36 Баниддин уулдарынан Жосапиянын уулу Ассалимот жана аны менен бирге жүз алтымыш киши. 37 Бабинин уулдарынан Бебай уулу Захария жана аны менен кошо жыйырма сегиз киши. 38 Астаттын уулдарынан Акатан уулу Йоханнес жана аны менен бирге жүз он киши. 39 Акыркы Адоникамдын уулдарынан: Элифалет, Жевел жана Самайа жана алар менен бирге жетимиш киши. 40 Багонун уулдарынан Исталкурдун уулу Ути жана аны менен бирге жетимиш киши. 41 Аларды мен Терас деген дарыяга чогултуп, үч күн чатырларыбызды тиктик, анан аларды карап чыктым. 42 Бирок мен ал жерден ыйык кызмат кылуучулар менен лебилердин бирин да тапкан жокмун. 43 Анан мен Элазарды, Идуелди жана Масманды жибердим.
 • 10. 44 Алнатан, Мамайас, Жорибас, Натан, Эйнатан, Захария жана Мосолламон деген алдыңкы жана билимдүү. 45 Мен аларга казынада турган миңбашчы Саддейге барууну буйругам. 46 Анан аларга Дадейге, анын бир туугандарына жана ошол жердеги казыначыларга сүйлөп, Теңирдин үйүндө ыйык кызмат кылуучулук милдетин аткара турган кишилерди бизге жиберүүнү буйруду. 47 Теңирибиздин кудуреттүү колу менен алар бизге Лебинин уулу Молинин уулдарынан, Ысрайылдын уулу Асебебиядан, анын уулдарынан жана анын бир туугандарынан он сегизге чыккан чебер адамдарды алып келишти. 48 Каннунейдин уулдарынан Асебия, Анус жана анын бир тууганы Осая жыйырма киши болгон. 49 Дөөт дайындаган ийбадаткананын кулдарынан жана лебилерге кызмат кыла турган башкы кишилерден, ийбадаткананын эки жүз жыйырма кызматчысы, алардын ысымдары көрсөтүлгөн. 50 Ал жерде мен Теңирибиздин алдында уландарга орозо кармоону убада кылдым, андан бизге да, биз менен болгондорубузга да, балдарыбызга да, малыбызга да берекелүү жол каалайбыз. 51 Анткени мен падышанын жөө аскерлери менен атчандарынан сурагандан жана душмандарыбыздан коргонуу үчүн жүрүм-турум көрсөтүүдөн уялчумун. 52 Анткени биз падышага: «Кудай-Теңирибиздин күчү Аны издегендер менен болсун, аларга бардык жагынан колдоо көрсөтүшү керек» деп айтканбыз. 53 Жана биз Теңирибизге бул нерселер жөнүндө тиленип, Анын бизге жагымдуу экенин көрдүк. 54 Анан мен дин кызматчылардын он эки башчысын, Эсебрияны, Асанияны жана алардын бир туугандарынан он кишини бөлүп алдым. 55 Анан мен аларга падыша, анын кеңеши, төрөлөрү жана бүт ысрайыл эли берген Теңирибиздин үйүндөгү алтын, күмүш жана ыйык идиштерди таразага тарттым. 56 Мен аны таразага салып, аларга алты жүз элүү талант күмүш, жүз талант күмүш идиш жана жүз талант алтын бердим. 57 Жыйырма алтын идиш жана он эки жез идиш, алтындай жылтылдаган эң жакшы жез идиш. 58 Мен аларга мындай дедим: «Силер Теңир үчүн ыйыксыңар, идиштер да ыйык, алтын менен күмүш – Теңирге, ата-бабаларыбыздын Теңирине берилген убада». 59 Аларды Иерусалимдеги ыйык кызмат кылуучулар менен лебилердин башчыларына жана Ысрайыл уулдарынын башчыларына, Кудайыбыздын үйүнүн бөлмөлөрүнө жеткиргиче, сак болгула. 60 Ошентип, алтын-күмүштү жана идиштерди алган дин кызматчылар менен лебилер аларды Иерусалимге, Теңирдин ийбадатканасына алып келишти. 61 Биринчи айдын он экинчи күнү Терас дарыясынан чыгып, биз менен болгон Теңирибиздин күчтүү колу менен Иерусалимге келдик. Биз Иерусалимге келдик. 62 Ал жерде үч күн болгонубузда, өлчөнгөн алтын менен күмүш төртүнчү күнү Теңирибиздин үйүнө Иринин уулу ыйык кызмат кылуучу Мармотко тапшырылды. 63 Аны менен бирге Пинестин уулу Элазар, лебилер Исанын уулу Жосабат жана Шабандын уулу Моет бар эле. 64 Алардын бардык салмагы ошол эле саатта жазылды. 65 Туткундан чыккандар Ысрайылдын Кудай-Теңирине курмандык чалып, бүт Ысрайыл үчүн он эки букачар, сексен он алты кочкор, 66 Тынчтык курмандыгы үчүн он эки теке, он эки козу; Алардын баары Теңирге курмандык. 67 Алар падышанын осуяттарын падышанын башкаруучуларына, Келосирия менен Финикиянын башкаруучуларына айтышты. Алар элди жана Кудайдын ийбадатканасын урматташкан. 68 Бул иштер бүткөндөн кийин, башкаруучулар мага келип, мындай дешти: 69 Ысрайыл эли, төрөлөрү, ыйык кызмат кылуучулары жана лебилери бул жердин бөтөн элин, бутпарастардын, канаандыктардын, хеттиктердин, фаретиктердин, жебустуктардын жана мааптыктардын булганган иштерин алардан алыстаткан жок. Мисирликтер жана эдомдуктар. 70 Анткени алар да, алардын уулдары да кыздарына турмушка чыгышкан, ыйык тукум бул жердин бөтөн элдерине аралашкан. Бул иштин башынан бери башкаруучулар жана улуу адамдар бул мыйзамсыздыкка ортоктош болушкан. 71 Муну уккандан кийин, кийимдеримди жана ыйык кийимимди айрып, башымдагы жана сакалымдын чачтарын жулуп алып, мени капалуу жана өтө оор жерге отургуздум. 72 Ошентип, Ысрайылдын Кудай-Теңиринин сөзү боюнча толкундангандардын баары мага чогулушту, мен мыйзамсыздык үчүн жоктоп жатканда, мен кечки курмандыкка чейин оор абалда отурдум. 73 Анан орозодон туруп, кийимим менен ыйык кийимим айрып, тиземди бүгүп, Теңирге колумду сундум. 74 Мен айттым: «Теңир, мен Сенин алдыңда уялып, уялдым. 75 Анткени биздин күнөөлөрүбүз көбөйүп кетти, биздин наадандыгыбыз асманга чейин жетти. 76 Биз ата-бабаларыбыздын заманынан бери, ушул күнгө чейин чоң күнөөгө батып келебиз. 77 Күнөөлөрүбүздүн жана ата-бабаларыбыздын күнөөлөрү үчүн биз жана бир туугандарыбыз, падышаларыбыз жана ыйык кызмат кылуучуларыбыз жер жүзүндөгү падышалардын колуна, кылычка, туткунга жана уятка калган олжо катары ушул күнгө чейин берилгенбиз. 78 Оо, Теңир, Сенин ыйык жайыңда бизге тамыр жана ысым калтырылышы үчүн, Сенден бизге кандайдыр бир деңгээлде ырайым көрсөтүлдү. 79 Бизге Кудай-Теңирибиздин үйүндө жарыкты ачып, кулчулукта болгон учурда бизге тамак бериш үчүн. 80 Ооба, биз кулчулукта болгонубузда, Раббибизден баш тарткан эмеспиз. Бирок ал бизди Персия падышаларынын алдында ырайым кылды, алар бизге тамак беришти. 81 Ооба, Теңирибиздин ийбадатканасын даңктап, ээн калган Сионду тургузушту, алар бизге жүйүттөрдө жана Иерусалимде туруктуу жашоону беришти. 82 Эми, Теңир, бул нерселерге ээ болуп туруп, эмне дейбиз? Анткени биз Сенин кулдарың, пайгамбарларыңдын колу менен берген осуяттарыңды буздук. 83 Силер мурас кылып алган жер бул жердин келгиндеринин булганычтары менен булганган жер экен, алар аны өздөрүнүн таза эместигине толтурушкан. 84 Ошондуктан азыр кыздарыңарды уулдарына кошпогула, алардын кыздарын уулдарыңарга албагыла. 85 Андан сырткары, силер алар менен тынчтыкта болууга эч качан умтулбагыла, бекем болушуңар үчүн, бул жердин жакшы нерселерин жегиле жана жердин энчисин балдарыңарга түбөлүккө калтырышсыңар. 86 Ал эми башыбызга түшкөндүн баары биздин жаман иштерибиз жана чоң күнөөлөрүбүз үчүн жасалды; Анткени, Теңир, Сен биздин күнөөлөрүбүздү жеңилдеттиң,
 • 11. 87 Бизге ушундай тамыр бердик, бирок биз Сенин мыйзамыңды бузуш үчүн, бул жердин элдеринин ыпылас иштери менен аралашуу үчүн кайра артка кайттык. 88 Бизге тамыр да, тукум да, ат да калтырмайынча, бизди жок кылуу үчүн ачууланбайсыңбы? 89 Оо, Ысрайылдын Теңири, Сен чынсың, анткени бизде бүгүн тамыр калды. 90 Мына, биз сенин алдыңда мыйзамсыздыктарыбыз менен турабыз, анткени бул нерселер үчүн мындан ары сенин алдыңда тура албайбыз. 91 Эсдра сыйынуу учурунда, ийбадаткананын алдында жерге жатып алып, ыйлап жатып, анын жанына Иерусалимден көп сандаган эркектер, аялдар жана балдар чогулушту, анткени элдин арасында катуу ыйлап жатты. 92 Ошондо Ысрайыл уулдарынын бири Жейелдин уулу Жехония кыйкырып: «Оо, Эсдра! . 93 Келгиле, Теңирге ант берели, биз элдерден алган аялдарыбыздын баарын, алардын балдары менен бирге кетиребиз. 94 Сен буйругандай, Теңирдин мыйзамына баш ийгендериңдей. 95 Тур да, жазала, анткени бул иш сага тиешелүү, биз сени менен болобуз, эрдик кыл. 96 Эсдра туруп, бүт Ысрайылдын ыйык кызмат кылуучулары менен лебилеринин башчыларына ант берди. Ошентип, алар ант беришти. 9-ГЛАВА 1 Ошондо Эсдра ийбадаткананын короосунан чыгып, Элиасиб уулу Жаанандын бөлмөсүнө барды. 2 Анан ошол жерде калып, элдин чоң мыйзамсыздыгы үчүн жоктоп, тамак жеген жок, суу ичкен жок. 3 Бүткүл еврейде жана Иерусалимде туткунда болгондордун баарына Иерусалимге чогулушу керектиги жарыяланды. 4 Ким ошол жерде эки же үч күндүн ичинде чогулбаса, алардын малы ибадатканага тартылсын, ал эми өзү туткунда болгондордон куулуп чыгарылсын. 5 Үч күндөн кийин Жүйүт менен Бенжемин уруусундагылар тогузунчу айдын жыйырманчы күнү Иерусалимге чогулушту. 6 Бүт эл ийбадаткананын кең короосунда аба ырайынын начардыгынан титиреп отурушту. 7 Ошондо Эсдра ордунан туруп, аларга мындай деди: «Силер бөтөн аялга үйлөнүп, мыйзамды буздуңар, ошону менен Ысрайылдын күнөөсүн күчөттүңөр. 8 Эми ата-бабаларыбыздын Кудай-Теңирин даңктагыла. 9 Анын эркин аткарып, бул жердин элдеринен жана бөтөн аялдардан бөлүнгүлө. 10 Ошондо бүт эл кыйкырып, катуу үн менен: «Сен кандай айтсаң, биз да ошондой кылабыз», – дешти. 11 Бирок эл көп болгондуктан, аба ырайы жагымсыз болгондуктан, биз сыртта тура албайбыз, бул бир же эки күндүн иши эмес, бул иштерде биздин күнөөбүз алыска жайылып кетти. 12 Ошондуктан эл башчылары калсын, биздин жашаган жерлерибиздеги бөтөн аял алгандардын баары белгиленген убакта келишсин. 13 Биз бул иш үчүн бизден Теңирдин каарын кайтканга чейин, алар менен бардык жердин башкаруучулары жана соттору бар. 14 Ошондо Азаелдин уулу Жонатан менен Теокандын уулу Хиския бул ишти алардын мойнуна алды, Мосоллам, Лебилер жана Сабатей аларга жардам беришти. 15 Туткунда болгондор ушулардын баарын кылышты. 16 Ыйык кызмат кылуучу Эсдра ага өз урууларынын башчыларын, бардыгын аттары атады, тандап алды да, онунчу айдын биринчи күнү алар маселени кароо үчүн чогулушту. 17 Ошентип, алардын бөтөн аял алган иши биринчи айдын биринчи күнү токтотулду. 18 Чогулган дин кызматчылардын ичинен чоочун аялдары бар экен. 19 Жоседектин уулу Ыйсанын уулдарынан жана анын бир туугандарынан; Мателас менен Элазар, Жорибус менен Жоадан. 20 Алар аялдарын бошотуш үчүн, күнөөлөрү үчүн элдештирүү үчүн кочкорлорду тартуу үчүн колдорун беришти. 21 Эммердин уулдарынан; Анания, Забдей, Эанес, Самей, Хиереел жана Азария. 22 Пейсурдун уулдарынан; Элионас, Массиас Израиль жана Натанаел, Окидел жана Талсас. 23 Лебилерден; Жозабат, Семис жана Калитас деп аталган Колий, Пафей, Жүйүт жана Жунус. 24 Ыйык ырчылардан; Элеазурус, Баккур. 25 Дарбазачылардан; Саллумус жана Толбанес. 26 Алардын ичинен Ысрайыл, Форостун уулдары; Хиермас, Эддиас, Мелхия, Маел, Элазар, Асибия жана Баания. 27 Эланын уулдарынан; Матания, Захария, Иериел, Иеремот жана Аедия. 28 Замоттун уулдарынан; Элиадас, Элисим, Отоний, Жаримот, Сабат жана Сардей. 29 Бабайдын уулдарынан; Иоганнес, Анания, Жосабад жана Аматейс. 30 Манинин уулдарынан; Оламус, Мамухус, Жедей, Ясубус, Жасаел жана Иеремот. 31 Адди уулдарынан; Наат, Муса, Лакун, Найдус, Матания, Шестел, Балнуу жана Менашеас. 32 Анандын уулдарынан; Элионас, Асеас, Мелхия, Саббеус жана Симон Хосамей. 33 Асомдун уулдарынан; Алтаней, Матиас, Бааная, Элифалет, Манасе жана Семей. 34 Маанинин уулдарынан; Жеремия, Момдис, Омар, Жуел, Мабдай, Пелиас, Анос, Карабасион, Энасиб, Мамнитанайм, Элиас, Баннус, Элиали, Самис, Селемия, Натания жана Озора уулдарынан; Сесис, Эсрил, Азаел, Самат, Замбис, Иосиф. 35 Этманын уулдарынан; Мазития, Забадай, Эдес, Жуел, Банайас. 36 Булардын баары чоочун аял алып, балдары менен ажырашты. 37 Дин кызматчылар, лебилер жана ысрайылдыктар жетинчи айдын биринчи күнү Иерусалимде жана ал жерде жашашты. 38 Бүт эл бир ооздон чыгыш тарапты караган ыйык кире бериш бөлмөнүн кең жерине чогулушту. 39 Алар ыйык кызмат кылуучу жана окурман Эсдрага: «Ысрайылдын Кудай-Теңири берген Мусанын мыйзамын алып келерин», – дешти. 40 Ошентип, башкы ыйык кызмат кылуучу Эсдра жетинчи айдын биринчи күнү мыйзамды угуш үчүн, эркектен аялга чейин бүт элге жана бардык ыйык кызмат кылуучуларга мыйзамды алып келди. 41 Ал ыйык дарбазанын алдындагы кең короодо эртең мененден түшкө чейин эркектер менен аялдардын алдында китеп окуп берди. Ошондо эл мыйзамга кулак салышты.
 • 12. 42 Ыйык кызмат кылуучу жана мыйзамды окуган Эсдра ушул максат үчүн жасалган жыгачтан жасалган минбардын үстүнө турду. 43 Ооң жанында Матфей, Самус, Анания, Азария, Урий, Хиския, Баласам, оң жагына турду. 44 Анын сол жагында Фалдай, Мисаел, Мелхия, Лотасуб жана Набария турган. 45 Ошондо Эсдра мыйзам китебин элдин алдына алып барды, анткени ал бардыгынын көз алдында эң биринчи орунда отурган. 46 Ыйса мыйзамды ачканда, бардыгы түз турушту. Ошентип, Эсдра Эң Жогорку Кудай-Теңирди, Себайот, Кудуреттүү Кудайды даңктады. 47 Ошондо бүт эл: «Оомийин! Колдорун көтөрүп, жерге жыгылып, Теңирге таазим кылышты. 48 Ошондой эле Ыйса, Анус, Сарабия, Адин, Жакуп, Сабатей, Аутеас, Майанея, Калитас, Асриас, Жоазабдус, Анания, Биат, лебилер Теңирдин мыйзамын үйрөтүп, аларга аны түшүнүү үчүн үйрөтүштү. 49 Анан Аттарат башкы ыйык кызмат кылуучу Эсдрага айтты. Окурманга жана элди окуткан лебилерге, баарына: 50 Бул күн Теңир үчүн ыйык. (Анткени алар мыйзамды укканда ыйлап жиберишти :) 51 Баргыла да, майын жегиле, таттуусун ичип, эч нерсеси жокторго жибергиле. 52 Анткени бул күн Теңир үчүн ыйык, кайгырбагыла. Анткени Теңир сени даңктайт. 53 Ошондо лебилер элге баарын жарыя кылып: «Бул күн Теңир үчүн ыйык. кайгырба. 54 Ошондо алар жеп-ичип, көңүл ачып, эч нерсеси жокторго бөлүшүп, көңүлүн көтөрүш үчүн жолго чыгышты. 55 Анткени алар өздөрүнө үйрөтүлгөн сөздөрдү жана эмне үчүн чогулганын түшүнүштү.