SlideShare a Scribd company logo

Kyrgyz - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf

“And Pharaoh called Joseph's name Zaphnathpaaneah; and he gave him to wife Asenath the daughter of Potipherah priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt.” GENESIS 41:45

1 of 10
Download to read offline
ЖОЗЕФ ЖАНА АСЕНАТ
Асенатты падышанын уулу жана башка көптөгөн
адамдар күйөөгө беришет.
1. Молчулуктун биринчи жылы, экинчи айдын бешинчи күнү
фараон Жусупту бүт Мисир жерин кыдырууга жиберди.
Биринчи жылдын төртүнчү айында, айдын он сегизинде,
Жусуп Гелиополдун чек арасына келип, ал жердин
эгиндерин деңиздин кумундай терип жаткан. Ошол шаарда
Пентефрес деген бир киши бар эле, ал Гелиополдун дин
кызматчысы жана фараондун сатрапы, фараондун бардык
сатраптары менен төрөлөрүнүн башчысы болгон. Бул киши
өтө бай, өтө акылман жана жумшак болгон, ошондой эле
фараондун кеңешчиси болгон, анткени ал фараондун бардык
төрөлөрүнөн акылдуу болгон. Анын он сегиз жаштагы
Асенат аттуу кыздуу, узун бойлуу, сулуу жана жер бетиндеги
бардык кыздардан алда канча сулуу кызы бар эле. Асенат
мисирликтердин кыздарына окшош эмес, бардык жагынан
еврей кыздарындай эле, бою Сарадай узун, Ребеккадай
сулуу, Рахелдей сулуу эле. Анын сулуулугу менен даңкы бүт
жер жүзүнө жана дүйнөнүн учу-кыйырына чейин тарады,
ошондуктан төрөлөрдүн жана сатраптардын бардык
уулдары, ошондой эле падышалардын уулдары да, аны
кызыктыргысы келишти. Бардык жигиттер жана күчтүүлөр,
анын айынан алардын ортосунда чоң чыр чыгып, бири-бири
менен согушууга аракет кылышты. Фараондун тун уулу да
ал жөнүндө угуп, ал атасынан аялдыкка берүүнү өтүнүп, ага:
«Ата, Гелиополдун биринчи кишиси, Пентефрестин кызы
Асенатты мага бер», – деди. Атасы фараон ага: «Сен бул
жердин падышасы болгондон кийин, эмне үчүн өзүңдөн
төмөн аял издеп жатасың? Жок, бирок мына! Маап
падышасы Жоакимдин кызы сага никедешти, ал өзү да
каныша, көзгө көрүнөрлүк сулуу. Анда муну өзүңө аялдыкка
ал."
Асенат жашаган мунара сүрөттөлгөн.
2. Бирок Асенат мактанчаак жана текебердик менен баарын
шылдыңдап, шылдыңдап, аны эч качан көргөн эмес, анткени
Пентефрестин үйүндө чектеш мунара бар болчу, ал эми
мунаранын үстүндө он мунара бар болчу. палаталар.
Биринчи бөлмө чоң жана абдан сүйкүмдүү болчу, ал кызгылт
көк таштар менен төшөлгөн, анын дубалдары кымбат баалуу
жана түрдүү түстүү таштар менен капталган, ал бөлмөнүн
чатыры да алтындан болгон. Мисирликтердин алтын менен
күмүштөн турган сансыз кудайлары ошол бөлмөгө
орнотулуп, Асенат табынгандардын баары алардан коркуп,
аларга күн сайын курмандык чалды. Экинчи бөлмөдө
Асенаттын бардык жасалгалары жана сандыктары бар болчу,
анда алтын, чексиз көп күмүш жана алтындан токулган
кийимдер, кымбат баалуу таштар, зыгыр буласынан
токулган кооз кийимдер жана анын кыздыгынын бардык
кооздуктары бар болчу. ошол жерде болгон. Үчүнчү бөлмө
— Асенаттын кампасы, анда жердин бардык жакшы
нерселери камтылган. Ал эми калган жети бөлмөнү Асенатка
кызмат кылган жети кыз ээледи, алардын ар биринин бир
бөлмөсү бар болчу, анткени алар Асенат менен бир түндө
төрөлгөн жана аларды абдан жакшы көрчү. жана алар да
асмандагы жылдыздардай абдан кооз жана алар менен эч
качан эркек же эркек бала сүйлөшкөн эмес. Асенаттын
кыздыгы өстүрүлгөн чоң бөлмөсүндө үч терезе бар эле.
биринчи терезеси абдан чоң, короонун үстүнөн чыгышты
караган; экинчиси түштүктү, үчүнчүсү көчөнү карады. Ал
эми бөлмөдө чыгышты караган алтын керебет турду. Ал эми
төшөк алтын менен чырмалышкан кызгылт көк түстөгү
кездемелерден төшөлдү, төшөк кочкул кызыл, кочкул кызыл
түстөгү кездемелерден жана жогорку сапаттагы зыгыр
буласынан токулган. Бул керебетте жалгыз Асенат уктап, ага
эркек же башка аял отурган эмес. Үйдү тегерете курчап
турган чоң короо бар эле, короону тегерете чоң тик бурчтуу
таштардан курулган өтө бийик дубал бар эле. Короонун
темир менен капталган төрт дарбазасы бар эле, алардын ар
бирин куралчан он сегиз күчтүү жигит кайтарып турчу.
дубалдын боюна ар кандай мөмөлүү бак-дарактар
отургузулду, мөмөлөрү бышып калды, анткени ал оруу-
жыюу маалы болчу. Ошол эле короонун оң жагында суу агып
жаткан бай булак да бар эле ; Ал эми булактын астында чоң
резервуар бар эле, ал булактын суусун алчу.
Жусуп Пентефреге келерин жарыялайт.
3. Жети молчулуктун биринчи жылынын төртүнчү айында,
айдын жыйырма сегизинде, Жусуп ошол аймактын
эгиндерин жыйнап, Гелиополдун чек арасына келди. Жусуп
ал шаарга жакындаганда, Гелиополдун ыйык кызмат
кылуучусу Пентефреге он эки кишини жиберип: «Бүгүн мен
сага келем, анткени ал түш жана түшкү тамак маалы. Күндүн
катуу ысыгы, сенин үйүңдүн чатырынын астында муздашым
үчүн». Пентефрес муну укканда, абдан кубанып: «Жусуптун
Кудай-Теңирине даңк! Пентефрес өз үйүнүн башчысын
чакырып алып, ага мындай деди: «Тезирээк, менин үйүмдү
даярда, кечки тамакты даярда, анткени Кудайдын Күчтүү
Жусуп бүгүн бизге келет». Асенат ата-энесинин мурастан
келгенин укканда, абдан кубанып: «Мен барып атам менен
энемди көрөйүн, анткени алар биздин мурасыбыздан
келишти», – деди. оруп жыйноо мезгили болгон). Анан
Асенат кийими жаткан бөлмөсүнө шашып кирип, кочкул
кызыл түстөгү зыгыр буласынан токулган жана алтындан
жасалган кийим кийгизип, алтын кур курчанып, колуна
билерик байлап алды. Анын бутуна алтын терилерди
кийгизип, мойнуна кымбат баалуу жасалгаларды жана асыл
таштарды куюп, алардын ар тарабында кооздолгон,
мисирликтердин кудайларынын ысымдары бардык жерде,
билериктерде да чегилген. жана таштар; Анан башына
диадема кийгизип, ийбадатканаларына диадема байлап,
башын мантия менен жаап койду.
Пентефрес Асенатты Жусупка үйлөнтүүнү сунуш кылат.
4. Ошондо ал шашып, тепкичтен түшүп, атасы менен
апасынын жанына келип, өпкүлөдү. Пентефрес менен анын
аялы өздөрүнүн кызы Асенатка абдан кубанышты, анткени
анын Кудайдын колуктусундай кооздолгон жана кооздолгон
экенин көрүшкөн. Алар өздөрүнүн мурастарынан алып
келген бардык жакшы нерселерди алып келип, кызына
беришти. Асенат бардык жакшы нерселерге, жайдын
аягындагы жемиштерге, жүзүмгө, курмаларга,
көгүчкөндөргө, тыттарга жана анжирге кубанды, анткени
алардын баары таттуу жана таттуу болчу. Пентефрес кызы
Асенатка: «Балам», – деди. Ал: «Мына, мырзам», - деди.
Анан ага: «Экөөбүздүн ортобузга отур, мен сага сөзүмдү
айтам», – деди. «Мына, бүгүн бизге Кудайдын кудуреттүү
Жусуп келет, бул киши бүт Мисир жеринин башчысы;
фараон падыша аны биздин бүт жерибизге башкаруучу жана
падыша кылып дайындады, ал өзү бүт бул өлкөгө эгин берип
жатат. , жана аны келе жаткан ачарчылыктан куткарат; жана
бул Жусуп Кудайга сыйынган адам, сендей акылдуу жана
кыз, акылмандыгы жана билими боюнча күчтүү адам, жана
Кудайдын Руху анын үстүндө жана Кудайдын ырайымы.
Теңир анын ичинде. Кел, сүйүктүү балам, мен сени ага
аялдыкка берем, сен ага колукту болосуң, ал түбөлүккө
сенин күйөөң болот». Асенат атасынан бул сөздөрдү
укканда, анын бетинен чоң тер төгүлүп, ачуусу келип,
атасына көздөрү менен карап: «Ошондуктан, мырзам ата,
Бул сөздөрдү айтып жатасыңбы?Мени келгинге, качкынга
жана сатылганга туткун кылып бергиң келеби?Бул Канаан
жеринен келген койчунун уулу эмеспи? Кожоюну менен
жатып, кожоюну аны караңгылыктын зынданына салган
жана фараон аны египеттиктердин улгайган аялдары да
жоруган түшүн жоругандыктан, аны түрмөдөн алып чыккан
ушул эмеспи? Бирок мен падышанын тун уулуна үйлөнөм,
анткени ал бүт жердин падышасы». Бул сөздөрдү укканда
Пентефрос кызы Асенатка Жусуп жөнүндө көбүрөөк
айтуудан уялды, анткени ал ага мактанчаак жана ачуулуу
жооп берди.
Жусуп Пентефрестин үйүнө келет.
5. Мына! Пентефрестин кулдарынын бир жигити кирип
келди да, ага: «Мына, Жусуп биздин короонун эшигинин
алдында турат», – деди. Асенат бул сөздөрдү укканда, атасы
менен энесинин жүзүнөн качып, үйдүн чатырына чыкты да,
өз бөлмөсүнө кирип, Жусуптун атасынын үйүнө кирип келе
жатканын көрүү үчүн чыгышты караган чоң терезеге турду.
Пентефрес Жусуптун алдынан анын аялы, бүт туугандары
жана кулдары чыкты. Короонун чыгышты караган
дарбазалары ачылганда, Жусуп фараондун экинчи
арабасына отуруп келди. Ал жерде алтын тиштери менен
кардай аппак төрт ат бар эле, арабанын баары таза алтындан
жасалган. Ал эми Жусуп ак жана сейрек кездемеден
кийинген, анын тегерегине чачылган кийими кызгылт көк
түстөгү, алтын менен чийилген эң жакшы зыгыр буласынан
токулган, анын башында алтын гүлчамбар, ал эми
гүлчамбардын тегерегинде он эки тандамал таш бар болчу.
таштар он эки алтын нур, анын оң колунда зайтун бутагы
сунулган падыша таякчасы бар эле. Ошентип, Жусуп
короого кирип, анын эшиктери жабылып калганда, бардык
чоочун эркектер менен аялдар короонун сыртында калышты,
анткени дарбазачылар дарбазаны кайтарып, эшиктерди
жапты, Пентефрес, анын аялы жана баары келди. Алардын
кызы Асенаттан башка бир туугандары, алар жер үстүндө
Жусупка таазим кылышты. Жусуп арабасындан түшүп, колу
менен учурашты.
Асенат терезеден Жусупту көрөт.
6. Асенат Жусупту көргөндө жүрөгү сыздап, жүрөгү эзилип,
тизелери бошоп, бүт денеси титиреп, катуу коркуп кетти,
анан жүрөгүндө онтоп: «Аттиң! Байкушум, эми мен, байкуш,
кайда кетем? же анын жүзүнөн каякка жашынам? же
Кудайдын уулу Жусуп мени кантип көрөт, анткени мен ал
жөнүндө жаман сөздөрдү айттым? Байкушум, кайда барам
да, жашынып калам, анткени ал бардык жашынган жерди
көрүп турат, баарын билет, андагы улуу жарыктын айынан
эч кандай жашыруун нерсе качып кутула албайт? Мага
билбестен ага каршы жаман сөздөрдү айттым.Эми байкуш,
мен эмнени ээрчийм?“Канаан жеринен койчунун уулу
Жусуп келди” дебедим беле?Ошондуктан ал бизге келди.
Анын арабасында асмандан түшкөн күндөй болуп, ал бүгүн
биздин үйгө кирип, жерге жарык чачкандай жаркырап турат.
Бирок мен акылсыз жана кайраттуумун, анткени мен аны жек
көрүп, ал жөнүндө жаман сөздөрдү айттым жана Жусуптун
Кудайдын уулу экенин билген эмесмин. Анткени
эркектердин кимиси ушундай сулуулукка ээ болот же
аялдын кайсы курсагында ушундай жарык төрөлөт? Мен
байкушмун, акылсызмын, анткени мен атама жаман
сөздөрдү айттым. Эми атам мени Жусупка күң жана күң
кылып берсин, ошондо мен анын түбөлүк кулчулугунда
болом».
Жусуп терезеден Асенатты көрөт.
7. Жусуп Пентефрестин үйүнө келип, отургучка отурду.
Алар анын бутун жууп, алдына өзүнчө дасторкон жайышты,
анткени Жусуп мисирликтер менен тамактанган эмес,
анткени бул ал үчүн жийиркеничтүү болчу. Жусуп башын
көтөрүп, сыртты карап турган Асенатты көрүп, Пентефреге:
«Терезенин жээгинде турган бул аял ким? Анткени Жусуп:
«Ал да мени кыжырдантып жибербесин», – деп коркту.
Анткени бүткүл Мисир жеринин төрөлөрүнүн аялдары
менен кыздары менен сатраптары аны менен жатыш үчүн,
анын ачуусун келтиришчү. Бирок Жусупту көргөн
мисирликтердин көптөгөн аялдары менен кыздары анын
сулуулугунан кыйналышты. Аялдар ага алтын, күмүш жана
кымбат баалуу белектерди берип жиберген элчилерин
Жусуп: «Мен Кудай-Теңирдин алдында жана атам
Ысрайылдын алдында күнөө кылбайм», – деп коркутуп,
кордоп жиберди. Анткени Жусуп анын көз алдында дайыма
Кудай болгон жана атасынын осуятын дайыма эстеп жүргөн.
Анткени Жакып уулу Жусупка жана анын бардык
уулдарына: «Балдар, өзүңөрдү чоочун аялдан сактагыла, аны
менен мамиледе болбогула, анткени аны менен
мамилелешүү – кыйроо жана кыйроо», – деп көп айтчу.
Ошондо Жусуп: «Бул аял бул үйдөн кетсин», – деди.
Пентефрес ага мындай деди: «Мырзам, сен кабатта турганын
көргөн бул аял чоочун эмес, ал биздин кызыбыз, бардык
эркектерди жек көрөт, аны бүгүн сенден башка эч ким
көргөн эмес. Эгер кааласаң, мырзам, ал келип сени менен
сүйлөшөт, анткени биздин кыз сенин карындашыңдай».
Ошондо Жусуп абдан кубанды, анткени ал Пентефрес: «Ал
ар бир эркекти жек көрөт», – деп айткан. Ошондо Жусуп
Пентефреске жана анын аялына: «Эгер ал сенин кызың болсо
жана кыз болсо, келсин, анткени ал менин карындашым, мен
аны бүгүнтөн баштап эжемдей жакшы көрөм», – деди.
Жусуп Асенатка батасын берет.
8. Анан анын энеси кабатка чыгып, Асенатты Жусупка алып
келди. Пентефрес ага: «Бир тууганыңды өп, анткени ал да
бүгүн сендей кыз, сен чоочун эркектерди жек көргөндөй эле,
бөтөн аялдын баарын жек көрөт. ." Ошондо Асенат Жусупка:
«Салам, Теңир, Эң Жогорку Кудайдын батасын алган», –
деди. Ошондо Жусуп ага: «Бардык нерсени тирилтүүчү
Кудай сага батасын берет, кызым», – деди. Пентефрес кызы
Асенатка: «Кел, бир тууганыңды өп», – деди. колун төшүнө
коюп, эки папкасынын ортосуна койду (анткени анын
папасы сүйкүмдүү алмалардай болуп туруптур), Жусуп:
«Кудайга сыйынган, тирүү Кудайга оозу менен батасын
берген кишиге жарашпайт. Ал өмүрдүн куттуу нанын жейт,
өлбөстүктүн куттуу чөйчөгүнөн ичет жана чирибестиктин
баталуу денеси менен майланган, оозу өлүк жана дүлөй
буркандар менен бата берип, алардын дасторконунан
муунтуунун нанын жеген бөтөн аялды өпкүлө. жана алардын
куюусунан алдамчылык чөйчөгүнөн ичип, кыйратуучу күчү
менен майланган. Ал эми Кудайга сыйынган адам өз энесин,
энесинен төрөлгөн карындашын жана анын уруусунан
төрөлгөн эже-карындашын жана тирүү Кудайга оозу менен
алкыш айткан аялды өпкүлөйт. Анын сыңарындай, Кудайга
табынган аялдын чоочун эркекти өпкөнү жарашпайт,
анткени бул Кудай-Теңирдин алдында жийиркеничтүү.»
Асенат Жусуптан бул сөздөрдү укканда, аябай кыйналып,
онтоп жиберди. Ал Жусупту көздөрүн ачып карап турганда,
көзүнө жаш толуп, анын ыйлап жатканын көргөн Жусуп аны
аябай аяды, анткени ал жумшак, ырайымдуу жана Теңирден
корккон. оң колун анын башына көтөрүп, мындай деди:
«Теңир, атам Израилдин Кудайы, Эң Жогорку жана Күчтүү
Кудай, бардык нерсени тирилтүүчү жана караңгылыктан
жарыкка, жаңылыштыктан чындыкка, өлүмдөн өмүргө
чакырат. бул кызды да батаңды бер, аны тирилт, аны ыйык
рухуң менен жаңырт, ал сенин өмүрүңдүн нанын жеп, сенин
батаңдын чөйчөгүнөн ичсин, аны бардык нерсе жарала
электе өзүң тандап алган элиңдин катарына кош. Сен тандап
алган адамың үчүн даярдап жаткан бейпилдигиңе кирсин, ал
сенин түбөлүк жашооңдо түбөлүк жашасын».
Асенат пенсияга чыгып, Жусуп кетүүгө даярданууда.
9. Асенат Жусуптун батасына абдан кубанды. Анан ал
шашып, өз үйүнүн чатырына чыкты да, алсыз болуп
төшөгүнө жыгылды, анткени анын кубанычы, кайгысы жана
чоң коркунучу бар эле. Жусуптан бул сөздөрдү укканда жана
Жусуп аны менен Эң Жогорку Кудайдын атынан
сүйлөгөндө, анын үстүнөн тынымсыз тер төгүлдү. Анан ал
катуу жана ачуу ый менен ыйлап, өзү табынган кудайларына
жана четке каккан буркандарына тобо кылып, кечтин
келишин күттү. Бирок Жусуп жеп-ичти. Ал өзүнүн
кызматчыларына аттарды арабасына байлап, бүт жерди
кыдырууну буйруду. Пентефрес Жусупка: «Мырзам бүгүн
ушул жерге түнөп кетсин, сен эртең менен барасың», – деди.
Ошондо Жусуп: «Жок, мен бүгүн кетем, анткени бул күнү
Кудай Өзү жараткан нерселердин баарын жасай баштаган,
сегизинчи күнү мен да сага кайтып келип, ушул жерде
түнөйм», – деди.
Асенат Мисир кудайларын четке кагып, өзүн басынтат.
10. Жусуп үйдөн чыгып кеткенден кийин, Пентефрес жана
анын бардык урук-туугандары өздөрүнүн энчисине кетишти,
Асенат жети кыз менен жалгыз калды, күн батканча ыйлап,
беймаза болду. Ал нан жеген да, суу да ичкен эмес, бирок
баары уктап жатканда, өзү гана ойгонуп, ыйлап, колу менен
эмчегин бат-бат сабап турган. Ошондон кийин Асенат
төшөгүнөн туруп, тепкичтен акырын түшүп, дарбазага
келгенде балдары менен уктап жатканын көрдү. Анан ал
шашкалактап эшиктен көшөгөнүн булгаары жабууну
түшүрүп, ичин шлак менен толтурду да, кабатка алып чыгып,
жерге жаткырды. Ошондо ал эшикти бекем жаап,
капталынан темир болт менен бекитти да, катуу онтоп, абдан
катуу ыйлап жиберди. Бирок Асенаттын бардык кыздардан
артык сүйгөн кызы анын онтоп жатканын угуп, шашып
келип, башка кыздарды да ойготкондон кийин эшиктин
алдына келип, эшик жабык экенин көрдү. Ал Асенаттын
онтогон үнүн жана ыйын угуп, сыртта туруп ага мындай
деди: "Эмне болду, кожойкем, эмнеге кайгырып жатасың? А
сени эмне тынчсыздандырды? Ачылып, бизге уруксат бер.
сени көрөбүз». Ошондо Асенат анын ичине жабылып, ага
мындай деди: «Башыма катуу жана катуу оору тийди, мен
керебетимде эс алып жатам, мен сага ачыла албайм, анткени
мен бүт колум алсызмын. Андыктан ар бириңер анын
бөлмөсүнө баргыла да, уктагыла, мага тынч отура бергиле».
Кыздар ар кимиси өз бөлмөсүнө кетишкенден кийин, Асенат
ордунан туруп, уктоочу бөлмөсүнүн эшигин акырын ачып,
анын жасалгасынын сандыктары турган экинчи бөлмөсүнө
кирди да, кассасын ачып, кара түстөгү кийимди алды. тун
бир тууганы каза болгондо, ал кийгизип, жоктоп койгон кара
тон. Анан бул тонду алып, аны өз бөлмөсүнө алып кирди да,
кайра эшикти бекем жаап, болтту капталынан такты.
Ошондо Асенат падыша кийимин чечип, аза көйнөгүн
кийди, алтын курун чечип, аркан менен курчанып,
башындагы митра болгон диадеманы, ошондой эле
диадеманы чечип койду. Анын колдору менен буттарынын
чынжырлары да жерге төшөлгөн. Анан ал өзүнүн тандап
алган кийимин, алтын курду, кийизди жана диадеманы алып,
түндүктү караган терезеден кедейлерге ыргытты. Ошондо ал
өзүнүн бөлмөсүндөгү бардык кудайларын, алтын менен
күмүш кудайларын алып, алардын саны жок алтын менен
күмүш кудайларын талкалап, терезеден кедейлерге жана
кайырчыларга ыргытып жиберди. Анан дагы Асенат
падышанын кечки тамагын, семиз малды, балык менен
кунаажындын этин, кудайларынын бардык
курмандыктарын, куюлуучу шараптын идиштерин алып,
түндүктү караган терезеден иттерге тамак катары ыргытып
жиберди. . 2 Ошондон кийин ал шлак салынган булгаары
жабууну алып, полго төктү. Анан зумбал алып, белин
курчады. Ал башындагы чачынын торун чечип, башына күл
чачты. Ал жерге шлактарды чачып, шлактардын үстүнө
жыгылып, колу менен төшүн тынбай сабап, түнү бою онтоп,
таң атканча ыйлады. Асенат эртең менен туруп, көрдү. анын
астында шлактар анын көз жашынан ылайдай эле, ал
кайрадан күн батканга чейин бети менен шлактардын үстүнө
кулады. Ошентип, Асенат жети күн бою эч нерсе татып
көргөн жок.
Асенат еврейлердин Кудайына сыйынууну чечет.
11. Сегизинчи күнү таң атып, чымчыктар сайрап, иттер ары-
бери өткөндөрдүн үргөнү баштаганда, Асенат ал отурган
жердин үстүнөн жана таштан башын бир аз көтөрдү, анткени
ал абдан чарчаган. жана анын чоң кордугунан анын
мүчөлөрүнүн күчүн жоготту; Анткени Асенат чарчап,
алсырап, күчү алсырап, дубалды көздөй бурулуп, чыгышты
караган терезенин түбүндө отурду. ал башын койнуна коюп,
колунун манжаларын оң тизесинин үстүнө айлантып койду;
Анын оозу жабылып, жети күн, жети түн бою аны ачкан жок.
Ошондо ал оозун ачпай, жүрөгүнөн мындай деди: "Мен эмне
кылам, мен бечара, же кайда барам? Эми дагы кимден баш
паанек табам? же кимге сүйлөшөм, тың кыз? Жетим, ээн,
баары таштап кеткен жана жек көргөнбү? Эми мени баары
жек көрүп калышты, алардын арасында атам менен апамды
да жек көрүп калышты, анткени мен кудайларды жек көрүп,
аларды жок кылып, жакырларга бердим. Атам менен апам:
“Асенат биздин кыз эмес”, – дешкен.Бирок менин
туугандарымдын баары мени да, бардык адамдарды да жек
көрүп калышты, анткени мен алардын кудайларын
кыйраттым. Ар бир адам жана мени азгыргандардын баары,
эми бул өзүмдүн кордугумда мени баары жек көрүштү, алар
менин кайгыма кубанып жатышат, бирок Теңир жана күчтүү
Жусуптун Кудайы буркандарга табынгандардын баарын жек
көрөт, анткени ал көрө албас Кудай. Мен укканымдай, бөтөн
кудайларга сыйынгандардын баарына каршы, ал мени да жек
көрүп калды, анткени мен өлүк жана дүлөй буркандарга
табынып, аларга батамды бердим. Бирок азыр мен алардын
курмандыгынан баш тарттым, оозум алардын дасторконунан
четтеп калды, асмандагы Кудай-Теңирди, Кудуреттүү
Жусуптун Эң Жогорку жана Күчтүүсүн чакырганга
кайратым жок, анткени менин оозум булганган.
буркандардын курмандыктары. Бирок мен еврейлердин
Кудайы — чыныгы Кудай, тирүү Кудай, ырайымдуу Кудай,
боорукер, чыдамкай, ырайымдуу жана жумшак, ошондой эле
адамдын күнөөсүн эсептебеген Кудай экенин көп уктум.
момун, өзгөчө, билбестиктен күнөө кылганды жана
кыйналган адамдын башына түшкөндө мыйзамсыздыкты
айыптабаганды; Ошондуктан мен да, момун, кайраттуу
болуп, ага кайрылам, андан баш маана издейм, ага бардык
күнөөлөрүмдү мойнума алам, анын алдына жалынчымды
төкөм, ошондо ал менин кайгыма ырайым кылат. Анткени ал
менин бул кордугумду, жанымдын ээн калганын көрүп, мени
аяп, байкуштугум менен кыздыгымдын жетимдигин көрүп,
мени коргойбу, ким билет? Анткени, менин угушумча, ал өзү
жетимдердин атасы, кыйналгандардын сооротору,
куугунтукталгандардын жардамчысы. Эмнеси болсо да, мен
да тайманбай, ага ыйлайм. Ошондо Асенат өзү отурган
дубалдан туруп, чыгышты көздөй тизе бүгүп, көздөрүн
асманды карап, оозун ачып, Кудайга мындай деди:
Асенаттын тиленүүсү
12. Асенаттын сыйынуусу жана моюнга алуусу: «Теңир,
адил адамдардын Кудайы, кылымдарды жараткан жана
бардык нерсеге өмүр берген, Сенин бардык жаратылганыңа
өмүр дем берген, көзгө көрүнбөгөн нерселерди жарыкка
чыгарган, Асманды көтөрүп, жерди суулардын үстүнө
негиздеген, сууга чөкпөй турган чоң таштарды орноткон,
бирок Сенин эркиңди акырына чейин аткарып келе жаткан
бардык нерселер жана көрүнбөгөн нерселер, Анткени сен
Теңир, сөздү айттың жана бардык нерсе пайда болду, жана
Сенин сөзүң, Теңир, сенин бардык макулуктарыңдын өмүрү,
мен Сага качам, Теңир, Кудайым, мындан ары мен Сага
ыйлайм, Теңир, , жана сага күнөөлөрүмдү мойнума алам,
сага өтүнүчүмдү төкөм, Устат, мен сага
мыйзамсыздыктарымды ачып берем, мени ая, Теңир, сакта,
анткени мен сага каршы көп күнөөлөрдү кылдым,
мыйзамсыздык кылдым жана мыйзамсыздык кылдым.
Кудайсыздык, мен айтылбай турган сөздөрдү айттым, сенин
алдыңда жамандык кылдым; менин оозум Теңир,
мисирликтердин буркандарынын курмандыктарынан жана
алардын кудайларынын дасторконунан булганды. Мен
күнөө кылдым, Теңир, Сенин көзүңдү билимим менен да,
билбестигим менен да кудайсыздык кылдым, анткени мен
өлүк жана дүлөй буркандарга табындым, мен сага ооз
ачканга татыксызмын, Теңир, мен, ыйык кызмат кылуучу
Пентефрестин кызы Асенат, кыз жана ханыша, Ал бир кезде
текебер, текебер, атамдын байлыгы менен бардык
адамдардан жогору турган, бирок азыр жетим, ээн, бардык
адамдардан ташталган. Мен Сага качам, Теңир, мен Сага
өтүнөм, Сага ыйлайм. Мени куугандардан куткар. Устат,
алар мени колго түшүрө электе; Анткени кимдир бирөөдөн
корккон ымыркай ата-энесине качкандай, атасы колун
сунуп, аны көкүрөгүнөн кармап тургандай сен да ошондой
кыл. Теңир, булганбаган жана коркунучтуу колуңду мага
бала сүйгөн атадай сун, жана мени сезимсиз душмандын
колунан куткар. Мына! байыркы, жапайы жана ырайымсыз
арстан мени кууп баратат, анткени ал египеттиктердин
кудайларынын атасы, ал эми буркан-маньяктардын
кудайлары анын балдары, мен аларды жек көрүп калдым,
мен аларды жок кылдым, анткени Алар арстандын балдары,
мен мисирликтердин бардык кудайларын өзүмдөн ыргытып
жибердим, аларды жок кылдым, арстан же алардын атасы
шайтан мага каарданып, мени жутуп жиберүүгө аракет
кылып жатат. Бирок сен, Теңир, мени анын колунан куткар,
ошондо мен анын оозунан куткарам, ал мени тытып, оттун
жалынына ыргытып жибербеши үчүн, от мени бороонго
салбасын, караңгылыкта бороон мени үстөмдүк кылбасын.
Мени деңиздин түбүнө ыргыт, ошондо түбөлүктүү улуу
жырткыч мени жутуп жиберет, мен түбөлүккө жок болом.
Теңир, мунун баары башыма келе электе, мени куткар. Мени
куткар, Устат, ээн калган жана коргоосуз, анткени атам
менен апам менден баш тартып: “Асенат биздин кыз эмес”,
– дешти, анткени мен алардын кудайларын талкалап, аларды
жек көргөндөй кылып, жок кылдым. Эми мен жетиммин, ээн
калдым, сенден башка үмүтүм жок. Теңир, Сенин
мээримдүүлүгүңдөн башка баш калкалоочу жай жок,
адамдардын досу, анткени сен бир гана жетимдердин
атасысың, куугунтукталгандардын колдоочусусуң жана
кыйналгандардын жардамчысысың. Раббим мага ырайым
кыл жана мени таза жана кыз, ташталган жана жетим кыл,
анткени Сен гана Теңир, таттуу, жакшы жана жумшак
атасың. Сендей таттуу жана жакшы ата, Теңир? Мына! Ал
мага мураска берген атам Пентефрестин бардык үйлөрү бир
аз убакытка жана жок болот. Ал эми Сенин мурасыңдын
үйлөрү, Теңир, чирибес жана түбөлүктүү».
Асенаттын сыйынуусу (уландысы)
13. "Теңир, кордугума зыярат кыл жана менин жетимдигиме
ырайым кыл жана азап тартканга ырайым кыл. Мына, мен,
Устат, баарынан качып, Сенден баш паана издедим,
адамдардын жалгыз досу. Мына, мен бардык
жакшылыктарды таштадым. Жер үстүндөгү бардык
нерселерден баш маана издедим.Теңир, зумбал жана күлгө
жамынып, жылаңач жана жалгыз калдым.Мына, мен алтын
менен токулган таза зыгыр буласынан жана кочкул кызыл
түстөгү кийимимди чечип, аза үчүн кара көйнөк кийдим.
Мына, мен алтын курумду чечтим да, аны өзүмдөн ыргытып
алдым, аркан менен таар жамындым. Түрдүү түстүү жана
кызгылт көк таштар менен төшөлгөн, мурда майлар менен
нымдалган жана жаркыраган зыгыр кездемелер менен
кургатылган, азыр менин көз жашым менен нымданып,
күлгө чачылганы үчүн маскара болду. Менин көз жашым
менин бөлмөмдө кең жолдун боюндагыдай чопо болуп
калыптыр.Мына, Теңирим, менин падышалык тамагын жана
иттерге берген этимди. Мына! Мен дагы, Устат, жети күн,
жети түн орозо кармап, нан жеген да, суу да ичкен эмесмин,
оозум дөңгөлөктөй, тилим мүйүздөй, эриндерим карапа
сыныгындай кургап, жүзүм кичирейип, көзүм кичирейди.
көз жашын төгө албай калышты. Бирок Сен, Теңирим,
Кудайым, мени көптөгөн сабатсыздыктарымдан куткар,
мени кечир, анткени кыз болгондуктан, билип билбей
адашып кеттим. Мына! Мен мурун билбестиктен сыйынган
кудайлардын баары дүлөй жана өлүк буркандар экенин
билдим, аларды талкалап, бардык адамдарга тебелетүүгө
бердим, алтын-күмүш болгон уурулар аларды тоноп
кетишти. , Мен сени менен баш маана издедим, Теңир Кудай,
жалгыз боорукер жана адамдардын досу. Мени кечир, Теңир,
билбестиктен Сага каршы көп күнөөлөрдү жасап, мырзам
Жусупка акарат келтирген сөздөрдү айтып, бирок, байкуш,
ал сенин уулуң экенин билбегеним үчүн. Теңир, көрө
албастыктын айынан жаман адамдар мага: “Жусуп Канаан
жеринен келген койчунун уулу”, – деп айтышкандыктан, мен
байкуш аларга ишенип, адашып кеттим, мен аны жокко
чыгарып, жаман сөздөрдү айттым. Ал сенин уулуң экенин
билбей, ал жөнүндө. Адамдардын ичинен ким ушундай
сулуулукту жаратты же качан төрөлөт? Же андан башка ким
бар, сулуу Жусуптай акылман жана күчтүү? Бирок, Теңир,
мен аны сага тапшырдым, анткени мен аны жанымдан артык
сүйөм. Аны Өз ырайымыңдын даанышмандыгы менен сакта
жана мени ага күң жана күң кылып тапшыр, мен анын бутун
жууп, төшөгүн жамап, ага кызмат кылып, ага кызмат кылам.
менин жашоомдун учурлары».
Архангел Михаил Асенатка барат.
14. Асенат Теңирдин алдында күнөөсүн мойнуна алганын
токтоткондо, мына! таңкы жылдыз да чыгышта асмандан
чыкты; Асенат муну көрүп, кубанып: «Кудай-Теңир менин
сыйынуумду уктубу? Анткени бул жылдыз улуу күндүн
жарчысы жана жарчысы», – деди. Жана мына! таңкы
жылдыздын жанында асман жарылып, улуу жана айтып
жеткис жарык көрүндү. Ал муну көргөндө, Асенат бети
менен шөкөттөлөргө жыгылды, ошол замат ага асмандан бир
адам келип, жарыктын нурларын жиберип, анын башынын
үстүндө турду. Ал жүзтөмөндөп жатып, Кудайдын
периштеси ага: «Асенат, тур», – деди. Анан аял: «Мени
бөлмөмдүн эшиги жабык, мунара бийик деп чакырган ким,
анан менин бөлмөмө кантип кирди?» – деди. Анан аны
экинчи жолу чакырып: «Асенат, Асенат» деди. Ал: «Мына,
мырзам, ким экениңди айтчы», – деди. Ал мындай деди:
«Мен Кудай-Теңирдин башчысымын жана Бардыгынан
Жогору Тургандын бүт аскерлеринин башчысымын. Анан ал
жүзүн көтөрүп, көрдү. Жүзү чагылгандай, көздөрү күндүн
жарыгындай, башынын чачтары күйүп жаткан шамананын
жалындай болгондугун эске албаганда, бардык жагынан
Жусупка окшоп, кийимчен, гүлчамбар кийген жана
падышалык таяк болгон. Анын колдору менен буттары оттон
жаркырап турган темирдей, анткени анын колунан да,
бутунан да учкундар чыгып жатты. Буларды көргөн Асенат
коркту да, бутуна тура албай, жүзтөмөндөп жыгылды,
анткени ал абдан коркуп, буту-колу титиреп кетти. Ал киши
ага: «Асенат, кайраттуу бол, коркпо, ордунан туруп, бутуңа
тур, мен сага сөздөрүмдү айтам», – деди. Ошондо Асенат
ордунан туруп, анын бутуна турду, периште ага мындай
деди: «Экинчи бөлмөңө эч тоскоолдуксуз кир, өзүң кийген
кара көйнөктү таштап, белиңдеги таар жабууну чечип,
шлактарды силкип сал. башыңдан, бетиңди жана колуңду
таза суу менен жууп, кол тийбеген ак халат кийгиз жана
белиңе кыздыктын жаркыраган, кош кур менен курчан, дагы
мага кел, ошондо мен сага сөздөрдү айтам. сага Теңирден
жөнөтүлгөн». Анан Асенат шашып, анын жасалгаланган
сандыктары турган экинчи бөлмөсүнө кирди да, анын
сандыгын ачып, ак, жакшы, кол тийбеген чапанды алып,
кийди да, алгач кара халатты чечип, аркандын белин чечип,
жипти чечти. анын белинен таар жамынып, кыздыгынын
жаркыраган кош белине курчанып, бир белин белине,
экинчиси төшүнө курчанып алды. Анан башындагы
шлактарды силкип, колу-бетин таза суу менен жууп, эң
сонун, эң сонун мантияны алып, башын жаап койду.
Майкл Асенатка Жусуптун аялы болоорун айтат.
15. Ошондо ал Кудайдын башчысына келип, анын алдына
турду, Теңирдин периштеси ага мындай деди: «Башыңдан
кийимди ал, анткени сен бүгүн таза кызсың, сенин башың да
жаш жигит». Асенат аны башынан тартып алды. Анан дагы,
Кудайдын периштеси ага мындай дейт: «Көңүлүңдү чыңда,
кыз жана таза Асенат, анткени мына, Кудай-Теңир сенин
күнөөңдү мойнуңа алып, сыйынганыңдын баарын укту,
ошондой эле анын кордугун жана азап-кайгысын көрдү.
Жети күн бою токтогонуң үчүн, анткени сенин көз
жашыңдын алдында сенин алдыңда бул шлактардын үстүндө
көп чопо пайда болду.Ошондуктан көңүлүңдү чыңда,
Асенат, кыз жана таза, анткени сенин ысымың Кудай
китебине жазылган. өмүр жана түбөлүккө өчпөйт, бирок
ушул күндөн баштап сен жаңыланып, жаңыланасың,
тазаланасың, өмүрдүн куттуу нанын жейсиң, өлбөстүккө
толтурулган чөйчөктөн ичесиң жана чирибестиктин баталуу
эритмеси менен майланасың. Асенат, кыз, таза, мына, Кудай-
Теңир сени бүгүн Жусупка колукту кылып берди, ал сенин
түбөлүк күйөөң болот, мындан ары сен Асенат деп
аталбайсың, сенин атың болот. Сен баш калкалоочу шаар
бол, анткени сенден көптөгөн элдер баш паанек издешет
жана сенин канатыңардын астына жайгашышат, көптөгөн
элдер Сенин каражатың менен баш калкалайт жана сенин
дубалдарыңдын үстүндө тообо кылуу аркылуу Улуу Кудайга
жабышкандар коопсуз болушат. анткени бул Тообо Эң
Жогорку Кудайдын кызы, ал өзү сага ар бир саат сайын жана
тобо кылгандардын баары үчүн Кудайдан Жогоркуга
жалынып жалбарат, анткени ал тобо кылуунун атасы, ал өзү
бардык кыздардын толуктоочусу жана көзөмөлчүсү, сени
абдан сүйөт жана Саат сайын силер үчүн Эң Жогорку
Кудайга жалынуу менен, ал тобо кылгандардын бардыгына
асмандан жай берет жана тобо кылгандардын баарын
жаңылайт. Ал эми тобо кылуу өтө адилеттүү, таза, жумшак
жана жумшак. Ошондуктан, Кудай Таалам аны сүйөт,
бардык периштелер аны урматташат, мен аны абдан жакшы
көрөм, анткени ал өзү да менин карындашым, ал силерди
кыздарды сүйгөндөй, мен да силерди сүйөм. Жана мына!
Мен Жусупка барып, ага сен жөнүндө ушул сөздөрдүн
баарын айтам, ал бүгүн сага келип, сени көрүп, сени сүйөт,
сени сүйөт, күйөөң болот, сен түбөлүккө анын сүйүктүү
колуктусу болосуң. Мага кулак сал, Асенат, үйлөнүү үлпөт
көйнөгүңдү, сенин бөлмөңдө эзелтен эле кийилген байыркы
жана биринчи кийимди кий, жана өзүңдүн каалаганыңдын
бардыгын өзүңө кооздоп, жакшы колукту болуп жасанып,
өзүңдү жаса. аны менен жолугушууга даяр; үчүн! Ал бүгүн
сага келип, сени көрүп, кубанат." Адам кейпиндеги
Теңирдин периштеси бул сөздөрдү Асенатка айтып
бүткөндөн кийин, ал анын айткандарынын баарына абдан
кубанды. Ал жерге жыгылып, анын бутуна таазим кылып:
«Мени караңгылыктан куткарыш үчүн жана туңгуюктун
пайдубалынан туңгуюкка алып чыгуу үчүн сени жиберген
Кудай-Теңириңе даңк! жарык, сенин ысмың түбөлүктүү.
Эгер мен сенин алдыңда ырайым таап, мага айткан
сөздөрүңдүн баарын аткарарыңды билсем, анда күңүң сага
сүйлөсүн», – деди. Периште ага: « Ал мындай деди: «Мен
суранам, мырзам, бул керебетке бир аз отура бер, анткени
бул төшөк таза жана булганбаган, анткени ал төшөктө башка
эркек же башка аял отурган эмес, мен сенин алдыңа коём.
дасторкон менен нан, сен жейсиң, мен сага эски жана жакшы
шарап алып келем, анын жыты асманга жетет, сен андан
ичесиң, анан өз жолуң менен кетесиң." Анан ага мындай
деди: " Тезирээк алып кел, – деди.
Асенат кампасында бал челек табат.
16. Асенат шашып, анын алдына бош дасторкон жайды. Ал
нан ала баштаганда, Кудайдын периштеси ага: «Мага бал
челек алып кел», – дейт. Ал ордунан туруп, кампасында
аарынын тарагы жок экенине таң калып, кейиди. Ошондо
кудайлык периште ага: «Эмне үчүн токтоп турасың?» – дейт.
Ал: «Мырзам, мен шаар четине бир бала жиберем, анткени
биздин мурасыбыз жакын калды, ал келип, ал жактан
тезирээк бирөөсүн алып келет, мен аны сенин алдыңа коём»,
– деди. Кудайдын периштеси ага: «Кампаңа кир, үстөлдүн
үстүндө жаткан аарынын уясын табасың, аны көтөрүп, бул
жакка алып кел», - дейт. Ал: «Мырзам, менин кампамда аары
тарагы жок», - деди. Ал: «Бар, табасың», – деди. Асенат анын
кампасына кирип, үстөлдүн үстүндө бал челектин жатканын
көрдү. ал эми тарак чоң жана ак кардай, балга толгон, ал бал
асмандын шүүдүрүмүндөй, анын жыты жашоонун
жытындай эле. Анан Асенат таң калып, ичинен: «Бул тарак
ушул кишинин оозунанбы?» — деди. Анан Асенат ошол
таракты алып, алып келип, үстөлдүн үстүнө койду, периште
ага: «Эмне үчүн сен: „Менин үйүмдө бал жок“,— дедиң, анан
аны мага алып келдиң? " Ал: «Мырзам, мен өз үйүмө бал
салган эмесмин, бирок сен айткандай болуп калды. Бул
сенин оозуңдан чыктыбы? Анткени анын жыты майдын
жытындай», – деди. Ал эми эркек аялдын түшүнүгүнө
жылмайып койду. Анан аны өзүнө чакырып, ал келгенде, оң
колун сунуп, башын кармап, оң колу менен башын
чайкаганда, Асенат периштенин колунан абдан коркту,
анткени ал учкундар андан чыккан. Анын колдору кызарган
темирдей болуп, ал периштенин колуна дайыма коркуп,
титиреп карап турду. Ошондо ал жылмайып: «Бактылуусуң,
Асенат, анткени сага Кудайдын айтып жеткис сырлары
ачылды; жана Кудай-Теңирге тобо кылуу менен
жабышкандардын баары бактылуу, анткени алар бул
тарактан же бул тарактан жешет. бул жашоонун руху, бул
ырахат бейишинин аарылары Кудайдын бейишиндеги
жашоо розаларынын шүүдүрүмүнөн жана ар бир гүлдөн
жасашкан жана андан периштелерди жана Кудайдын бардык
тандалгандарын жешет. Эң Жогорку Кудайдын уулдары
жана андан жеген адам түбөлүк өлбөйт». Ошондо кудайдын
периштеси оң колун сунуп, тарактан кичинекей бир үзүм
алып жеди да, өз колу менен Асенаттын оозуна калганын
салып, ага: «Же» деди, ал жеди. Ошондо периште ага мындай
деди: «Мына, сен азыр өмүр нанын жеп, өлбөстүктүн
чөйчөгүнөн ичип, чирибестик менен майландын; мына,
бүгүн сенин денең Эң Кудайдын булагынан өмүр гүлдөрүн
өстүрүүдө. Бийик, сөөктөрүң Кудайдын ырахаттуу
бейишиндеги бал карагайлардай семирет жана алсыз күчтөр
сени колдойт; ошого жараша жаштыгың карылыкты
көрбөйт, сулуулугуң түбөлүккө өчпөйт, бирок сен дубал
менен курчалгандай болосуң. бардыгынын эне шаары».
Жана периште таракты шыкактады, ал уянын клеткаларынан
көптөгөн аарылар пайда болду жана клеткалар саны жок, он
миңдеген, он миңдеген, миңдеген миңдеген. Аарылар да
кардай аппак, канаттары кызгылт, кочкул кызыл, кочкул
кызыл түстө болчу. Алар да курч чаккан, эч кимди жарадар
кылган эмес. Анан ошол аарылардын баары Асенатты
бутунан башына чейин курчап алышып, клеткалардан
алардын эне аарыларына окшогон башка чоң аарылар
чыгышып, анын бетине жана эриндерине тегеренип, оозуна
жана эриндерине тарак жасашты. периштенин алдына жатуу;
Ал аарылардын баары Асенаттын оозундагы уядан жешти.
Ошондо периште аарыларга: «Азыр өз жериңе бар», – деди.
Ошондо бүт аарылар туруп, учуп, асманга учуп кетишти;
Асенатты жарадар кылгысы келгендердин баары жерге
кулап өлүштү. Ошондо периште таягын өлгөн аарылардын
үстүнө сунуп, аларга: «Тургула, силер да өзүңөрдүн
жериңерге кеткиле», – деди. Ошондо өлгөн аарылардын
баары ордунан туруп, Асенаттын үйүнүн жанындагы
короого жөнөп кетишти да, мөмөлүү дарактардын жанына
жайланышты.
Майкл кетет.
17. Периште Асенатка: «Сен муну көрдүңбү?» – деп сурайт.
Ал: «Ооба, мырзам, мен мунун баарын көрдүм», – деди.
Кудайдын периштеси ага мындай дейт: «Менин бардык
сөздөрүм жана зыгыр буласынан токулган зыгыр буласынын
баары ушундай болот, алардын ар биринин башында алтын
таажы бар болчу. Ошондо Теңирдин периштеси үчүнчү жолу
оң колун сунуп, тарактын капталына тийди, ошол замат
дасторкондон от чыгып, таракты жалмап кетти, бирок ал
үстөлгө бир чакты да зыян келтирген жок. Жана тарактын
күйгөнүнөн жыпар жыт чыгып, бөлмөгө толгондо, Асенат
кудайлык периштеге: «Теңир, менин жаш кезимден бери
мени менен бирге тарбияланып, мени менен бир түндө
төрөлгөн жети кыз бар. Мени күткөндөр, мен алардын
баарын эжемдей жакшы көрөм, мен аларды чакырам, сен
мага батаңды бергендей эле, аларга да бата бересиң».
Периште ага: «Аларды чакыр», – деди. Ошондо Асенат жети
кызды чакырып алып, периштенин алдына койду, периште
аларга мындай деди: «Эң Жогорку Кудай Теңир силерге
батасын берет, ошондо силер жети шаардын баш калкалоочу
түркүктөрү болосуңар, ошол шаардын бардык
тандалгандары. бирге силер түбөлүккө эс алышат».
Ошондон кийин Кудайдын периштеси Асенатка: «Бул
дасторконду алып кет», – дейт. Анан Асенат үстөлдү алып
салуу үчүн бурулганда, дароо анын көздөрүнөн кетти,
Асенат анын чыгышты көздөй асманды көздөй бара жаткан
төрт ат менен арабаны көрдү, арабанын от жалындай, ал эми
аттар чагылгандай эле. , ал эми периште ошол арабанын
үстүндө турган. Ошондо Асенат мындай деди: «Мен
акылсыз жана акылсызмын, мен бейшарамын, менин
бөлмөмө асмандан бир киши киргендей сүйлөп жатам! Мен
ал жерге Кудай киргенин билген эмесмин; мына, азыр ал
асманга кайтып баратат. анын орду». Анан ичинен: «Теңир,
күңүңө ырайым кыл, күңүңдү аяба, анткени мен сенин
алдыңда түшүнбөстүктөн ойлонбой сүйлөп койдум», – деди.
Асенаттын жүзү өзгөрөт.
18. Асенат өзүнө ушул сөздөрдү айтып жатканда, мына!
Жусуптун кулдарынын бири болгон жаш жигит: «Бүгүн сага
Кудайдын күчтүү адамы Жусуп келет», – деди. Ошол замат
Асенат үйүнүн кароолчусун чакырып алып, ага: «Тезирээк,
менин үйүмдү даярдап, кечки тамакты жакшы даярда,
анткени Кудайдын күчтүү адамы Жусуп бүгүн бизге келет»,
– деди. Үйдүн кароолчусу аны көргөндө (себеби жети күндүк
азаптан, ыйлоодон жана тыйуудан жүзү кичирейип кеткен)
капаланып, ыйлап жиберди. Ал анын оң колунан кармап,
назик өптү да: — Сага эмне болду, айым, жүзүң мынчалык

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdfYoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Yoruba - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfYIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
YIDDISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdfXHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
XHOSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdfWestern Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Western Frisian - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdfWELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdfVIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
VIETNAMESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdfUZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UZBEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdfUYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UYGHUR - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdfURDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
URDU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UPPER SORBIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfUKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
UKRAINIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdfTWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
TWI - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
 
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKMEN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfTURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TURKISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TSONGA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TONGAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIGRINYA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfTIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TIBETAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdfTHAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
THAI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdfTELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
TELUGU - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 

Kyrgyz - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf

  • 1. ЖОЗЕФ ЖАНА АСЕНАТ Асенатты падышанын уулу жана башка көптөгөн адамдар күйөөгө беришет. 1. Молчулуктун биринчи жылы, экинчи айдын бешинчи күнү фараон Жусупту бүт Мисир жерин кыдырууга жиберди. Биринчи жылдын төртүнчү айында, айдын он сегизинде, Жусуп Гелиополдун чек арасына келип, ал жердин эгиндерин деңиздин кумундай терип жаткан. Ошол шаарда Пентефрес деген бир киши бар эле, ал Гелиополдун дин кызматчысы жана фараондун сатрапы, фараондун бардык сатраптары менен төрөлөрүнүн башчысы болгон. Бул киши өтө бай, өтө акылман жана жумшак болгон, ошондой эле фараондун кеңешчиси болгон, анткени ал фараондун бардык төрөлөрүнөн акылдуу болгон. Анын он сегиз жаштагы Асенат аттуу кыздуу, узун бойлуу, сулуу жана жер бетиндеги бардык кыздардан алда канча сулуу кызы бар эле. Асенат мисирликтердин кыздарына окшош эмес, бардык жагынан еврей кыздарындай эле, бою Сарадай узун, Ребеккадай сулуу, Рахелдей сулуу эле. Анын сулуулугу менен даңкы бүт жер жүзүнө жана дүйнөнүн учу-кыйырына чейин тарады, ошондуктан төрөлөрдүн жана сатраптардын бардык уулдары, ошондой эле падышалардын уулдары да, аны кызыктыргысы келишти. Бардык жигиттер жана күчтүүлөр, анын айынан алардын ортосунда чоң чыр чыгып, бири-бири менен согушууга аракет кылышты. Фараондун тун уулу да ал жөнүндө угуп, ал атасынан аялдыкка берүүнү өтүнүп, ага: «Ата, Гелиополдун биринчи кишиси, Пентефрестин кызы Асенатты мага бер», – деди. Атасы фараон ага: «Сен бул жердин падышасы болгондон кийин, эмне үчүн өзүңдөн төмөн аял издеп жатасың? Жок, бирок мына! Маап падышасы Жоакимдин кызы сага никедешти, ал өзү да каныша, көзгө көрүнөрлүк сулуу. Анда муну өзүңө аялдыкка ал." Асенат жашаган мунара сүрөттөлгөн. 2. Бирок Асенат мактанчаак жана текебердик менен баарын шылдыңдап, шылдыңдап, аны эч качан көргөн эмес, анткени Пентефрестин үйүндө чектеш мунара бар болчу, ал эми мунаранын үстүндө он мунара бар болчу. палаталар. Биринчи бөлмө чоң жана абдан сүйкүмдүү болчу, ал кызгылт көк таштар менен төшөлгөн, анын дубалдары кымбат баалуу жана түрдүү түстүү таштар менен капталган, ал бөлмөнүн чатыры да алтындан болгон. Мисирликтердин алтын менен күмүштөн турган сансыз кудайлары ошол бөлмөгө орнотулуп, Асенат табынгандардын баары алардан коркуп, аларга күн сайын курмандык чалды. Экинчи бөлмөдө Асенаттын бардык жасалгалары жана сандыктары бар болчу, анда алтын, чексиз көп күмүш жана алтындан токулган кийимдер, кымбат баалуу таштар, зыгыр буласынан токулган кооз кийимдер жана анын кыздыгынын бардык кооздуктары бар болчу. ошол жерде болгон. Үчүнчү бөлмө — Асенаттын кампасы, анда жердин бардык жакшы нерселери камтылган. Ал эми калган жети бөлмөнү Асенатка кызмат кылган жети кыз ээледи, алардын ар биринин бир бөлмөсү бар болчу, анткени алар Асенат менен бир түндө төрөлгөн жана аларды абдан жакшы көрчү. жана алар да асмандагы жылдыздардай абдан кооз жана алар менен эч качан эркек же эркек бала сүйлөшкөн эмес. Асенаттын кыздыгы өстүрүлгөн чоң бөлмөсүндө үч терезе бар эле. биринчи терезеси абдан чоң, короонун үстүнөн чыгышты караган; экинчиси түштүктү, үчүнчүсү көчөнү карады. Ал эми бөлмөдө чыгышты караган алтын керебет турду. Ал эми төшөк алтын менен чырмалышкан кызгылт көк түстөгү кездемелерден төшөлдү, төшөк кочкул кызыл, кочкул кызыл түстөгү кездемелерден жана жогорку сапаттагы зыгыр буласынан токулган. Бул керебетте жалгыз Асенат уктап, ага эркек же башка аял отурган эмес. Үйдү тегерете курчап турган чоң короо бар эле, короону тегерете чоң тик бурчтуу таштардан курулган өтө бийик дубал бар эле. Короонун темир менен капталган төрт дарбазасы бар эле, алардын ар бирин куралчан он сегиз күчтүү жигит кайтарып турчу. дубалдын боюна ар кандай мөмөлүү бак-дарактар отургузулду, мөмөлөрү бышып калды, анткени ал оруу- жыюу маалы болчу. Ошол эле короонун оң жагында суу агып жаткан бай булак да бар эле ; Ал эми булактын астында чоң резервуар бар эле, ал булактын суусун алчу. Жусуп Пентефреге келерин жарыялайт. 3. Жети молчулуктун биринчи жылынын төртүнчү айында, айдын жыйырма сегизинде, Жусуп ошол аймактын эгиндерин жыйнап, Гелиополдун чек арасына келди. Жусуп ал шаарга жакындаганда, Гелиополдун ыйык кызмат кылуучусу Пентефреге он эки кишини жиберип: «Бүгүн мен сага келем, анткени ал түш жана түшкү тамак маалы. Күндүн катуу ысыгы, сенин үйүңдүн чатырынын астында муздашым үчүн». Пентефрес муну укканда, абдан кубанып: «Жусуптун Кудай-Теңирине даңк! Пентефрес өз үйүнүн башчысын чакырып алып, ага мындай деди: «Тезирээк, менин үйүмдү даярда, кечки тамакты даярда, анткени Кудайдын Күчтүү Жусуп бүгүн бизге келет». Асенат ата-энесинин мурастан келгенин укканда, абдан кубанып: «Мен барып атам менен энемди көрөйүн, анткени алар биздин мурасыбыздан келишти», – деди. оруп жыйноо мезгили болгон). Анан Асенат кийими жаткан бөлмөсүнө шашып кирип, кочкул кызыл түстөгү зыгыр буласынан токулган жана алтындан жасалган кийим кийгизип, алтын кур курчанып, колуна билерик байлап алды. Анын бутуна алтын терилерди кийгизип, мойнуна кымбат баалуу жасалгаларды жана асыл таштарды куюп, алардын ар тарабында кооздолгон, мисирликтердин кудайларынын ысымдары бардык жерде, билериктерде да чегилген. жана таштар; Анан башына диадема кийгизип, ийбадатканаларына диадема байлап, башын мантия менен жаап койду. Пентефрес Асенатты Жусупка үйлөнтүүнү сунуш кылат. 4. Ошондо ал шашып, тепкичтен түшүп, атасы менен апасынын жанына келип, өпкүлөдү. Пентефрес менен анын аялы өздөрүнүн кызы Асенатка абдан кубанышты, анткени анын Кудайдын колуктусундай кооздолгон жана кооздолгон экенин көрүшкөн. Алар өздөрүнүн мурастарынан алып келген бардык жакшы нерселерди алып келип, кызына беришти. Асенат бардык жакшы нерселерге, жайдын аягындагы жемиштерге, жүзүмгө, курмаларга, көгүчкөндөргө, тыттарга жана анжирге кубанды, анткени алардын баары таттуу жана таттуу болчу. Пентефрес кызы Асенатка: «Балам», – деди. Ал: «Мына, мырзам», - деди. Анан ага: «Экөөбүздүн ортобузга отур, мен сага сөзүмдү айтам», – деди. «Мына, бүгүн бизге Кудайдын кудуреттүү Жусуп келет, бул киши бүт Мисир жеринин башчысы; фараон падыша аны биздин бүт жерибизге башкаруучу жана
  • 2. падыша кылып дайындады, ал өзү бүт бул өлкөгө эгин берип жатат. , жана аны келе жаткан ачарчылыктан куткарат; жана бул Жусуп Кудайга сыйынган адам, сендей акылдуу жана кыз, акылмандыгы жана билими боюнча күчтүү адам, жана Кудайдын Руху анын үстүндө жана Кудайдын ырайымы. Теңир анын ичинде. Кел, сүйүктүү балам, мен сени ага аялдыкка берем, сен ага колукту болосуң, ал түбөлүккө сенин күйөөң болот». Асенат атасынан бул сөздөрдү укканда, анын бетинен чоң тер төгүлүп, ачуусу келип, атасына көздөрү менен карап: «Ошондуктан, мырзам ата, Бул сөздөрдү айтып жатасыңбы?Мени келгинге, качкынга жана сатылганга туткун кылып бергиң келеби?Бул Канаан жеринен келген койчунун уулу эмеспи? Кожоюну менен жатып, кожоюну аны караңгылыктын зынданына салган жана фараон аны египеттиктердин улгайган аялдары да жоруган түшүн жоругандыктан, аны түрмөдөн алып чыккан ушул эмеспи? Бирок мен падышанын тун уулуна үйлөнөм, анткени ал бүт жердин падышасы». Бул сөздөрдү укканда Пентефрос кызы Асенатка Жусуп жөнүндө көбүрөөк айтуудан уялды, анткени ал ага мактанчаак жана ачуулуу жооп берди. Жусуп Пентефрестин үйүнө келет. 5. Мына! Пентефрестин кулдарынын бир жигити кирип келди да, ага: «Мына, Жусуп биздин короонун эшигинин алдында турат», – деди. Асенат бул сөздөрдү укканда, атасы менен энесинин жүзүнөн качып, үйдүн чатырына чыкты да, өз бөлмөсүнө кирип, Жусуптун атасынын үйүнө кирип келе жатканын көрүү үчүн чыгышты караган чоң терезеге турду. Пентефрес Жусуптун алдынан анын аялы, бүт туугандары жана кулдары чыкты. Короонун чыгышты караган дарбазалары ачылганда, Жусуп фараондун экинчи арабасына отуруп келди. Ал жерде алтын тиштери менен кардай аппак төрт ат бар эле, арабанын баары таза алтындан жасалган. Ал эми Жусуп ак жана сейрек кездемеден кийинген, анын тегерегине чачылган кийими кызгылт көк түстөгү, алтын менен чийилген эң жакшы зыгыр буласынан токулган, анын башында алтын гүлчамбар, ал эми гүлчамбардын тегерегинде он эки тандамал таш бар болчу. таштар он эки алтын нур, анын оң колунда зайтун бутагы сунулган падыша таякчасы бар эле. Ошентип, Жусуп короого кирип, анын эшиктери жабылып калганда, бардык чоочун эркектер менен аялдар короонун сыртында калышты, анткени дарбазачылар дарбазаны кайтарып, эшиктерди жапты, Пентефрес, анын аялы жана баары келди. Алардын кызы Асенаттан башка бир туугандары, алар жер үстүндө Жусупка таазим кылышты. Жусуп арабасындан түшүп, колу менен учурашты. Асенат терезеден Жусупту көрөт. 6. Асенат Жусупту көргөндө жүрөгү сыздап, жүрөгү эзилип, тизелери бошоп, бүт денеси титиреп, катуу коркуп кетти, анан жүрөгүндө онтоп: «Аттиң! Байкушум, эми мен, байкуш, кайда кетем? же анын жүзүнөн каякка жашынам? же Кудайдын уулу Жусуп мени кантип көрөт, анткени мен ал жөнүндө жаман сөздөрдү айттым? Байкушум, кайда барам да, жашынып калам, анткени ал бардык жашынган жерди көрүп турат, баарын билет, андагы улуу жарыктын айынан эч кандай жашыруун нерсе качып кутула албайт? Мага билбестен ага каршы жаман сөздөрдү айттым.Эми байкуш, мен эмнени ээрчийм?“Канаан жеринен койчунун уулу Жусуп келди” дебедим беле?Ошондуктан ал бизге келди. Анын арабасында асмандан түшкөн күндөй болуп, ал бүгүн биздин үйгө кирип, жерге жарык чачкандай жаркырап турат. Бирок мен акылсыз жана кайраттуумун, анткени мен аны жек көрүп, ал жөнүндө жаман сөздөрдү айттым жана Жусуптун Кудайдын уулу экенин билген эмесмин. Анткени эркектердин кимиси ушундай сулуулукка ээ болот же аялдын кайсы курсагында ушундай жарык төрөлөт? Мен байкушмун, акылсызмын, анткени мен атама жаман сөздөрдү айттым. Эми атам мени Жусупка күң жана күң кылып берсин, ошондо мен анын түбөлүк кулчулугунда болом». Жусуп терезеден Асенатты көрөт. 7. Жусуп Пентефрестин үйүнө келип, отургучка отурду. Алар анын бутун жууп, алдына өзүнчө дасторкон жайышты, анткени Жусуп мисирликтер менен тамактанган эмес, анткени бул ал үчүн жийиркеничтүү болчу. Жусуп башын көтөрүп, сыртты карап турган Асенатты көрүп, Пентефреге: «Терезенин жээгинде турган бул аял ким? Анткени Жусуп: «Ал да мени кыжырдантып жибербесин», – деп коркту. Анткени бүткүл Мисир жеринин төрөлөрүнүн аялдары менен кыздары менен сатраптары аны менен жатыш үчүн, анын ачуусун келтиришчү. Бирок Жусупту көргөн мисирликтердин көптөгөн аялдары менен кыздары анын сулуулугунан кыйналышты. Аялдар ага алтын, күмүш жана кымбат баалуу белектерди берип жиберген элчилерин Жусуп: «Мен Кудай-Теңирдин алдында жана атам Ысрайылдын алдында күнөө кылбайм», – деп коркутуп, кордоп жиберди. Анткени Жусуп анын көз алдында дайыма Кудай болгон жана атасынын осуятын дайыма эстеп жүргөн. Анткени Жакып уулу Жусупка жана анын бардык уулдарына: «Балдар, өзүңөрдү чоочун аялдан сактагыла, аны менен мамиледе болбогула, анткени аны менен мамилелешүү – кыйроо жана кыйроо», – деп көп айтчу. Ошондо Жусуп: «Бул аял бул үйдөн кетсин», – деди. Пентефрес ага мындай деди: «Мырзам, сен кабатта турганын көргөн бул аял чоочун эмес, ал биздин кызыбыз, бардык эркектерди жек көрөт, аны бүгүн сенден башка эч ким көргөн эмес. Эгер кааласаң, мырзам, ал келип сени менен сүйлөшөт, анткени биздин кыз сенин карындашыңдай». Ошондо Жусуп абдан кубанды, анткени ал Пентефрес: «Ал ар бир эркекти жек көрөт», – деп айткан. Ошондо Жусуп Пентефреске жана анын аялына: «Эгер ал сенин кызың болсо жана кыз болсо, келсин, анткени ал менин карындашым, мен аны бүгүнтөн баштап эжемдей жакшы көрөм», – деди. Жусуп Асенатка батасын берет. 8. Анан анын энеси кабатка чыгып, Асенатты Жусупка алып келди. Пентефрес ага: «Бир тууганыңды өп, анткени ал да бүгүн сендей кыз, сен чоочун эркектерди жек көргөндөй эле, бөтөн аялдын баарын жек көрөт. ." Ошондо Асенат Жусупка: «Салам, Теңир, Эң Жогорку Кудайдын батасын алган», – деди. Ошондо Жусуп ага: «Бардык нерсени тирилтүүчү Кудай сага батасын берет, кызым», – деди. Пентефрес кызы Асенатка: «Кел, бир тууганыңды өп», – деди. колун төшүнө коюп, эки папкасынын ортосуна койду (анткени анын папасы сүйкүмдүү алмалардай болуп туруптур), Жусуп: «Кудайга сыйынган, тирүү Кудайга оозу менен батасын берген кишиге жарашпайт. Ал өмүрдүн куттуу нанын жейт, өлбөстүктүн куттуу чөйчөгүнөн ичет жана чирибестиктин
  • 3. баталуу денеси менен майланган, оозу өлүк жана дүлөй буркандар менен бата берип, алардын дасторконунан муунтуунун нанын жеген бөтөн аялды өпкүлө. жана алардын куюусунан алдамчылык чөйчөгүнөн ичип, кыйратуучу күчү менен майланган. Ал эми Кудайга сыйынган адам өз энесин, энесинен төрөлгөн карындашын жана анын уруусунан төрөлгөн эже-карындашын жана тирүү Кудайга оозу менен алкыш айткан аялды өпкүлөйт. Анын сыңарындай, Кудайга табынган аялдын чоочун эркекти өпкөнү жарашпайт, анткени бул Кудай-Теңирдин алдында жийиркеничтүү.» Асенат Жусуптан бул сөздөрдү укканда, аябай кыйналып, онтоп жиберди. Ал Жусупту көздөрүн ачып карап турганда, көзүнө жаш толуп, анын ыйлап жатканын көргөн Жусуп аны аябай аяды, анткени ал жумшак, ырайымдуу жана Теңирден корккон. оң колун анын башына көтөрүп, мындай деди: «Теңир, атам Израилдин Кудайы, Эң Жогорку жана Күчтүү Кудай, бардык нерсени тирилтүүчү жана караңгылыктан жарыкка, жаңылыштыктан чындыкка, өлүмдөн өмүргө чакырат. бул кызды да батаңды бер, аны тирилт, аны ыйык рухуң менен жаңырт, ал сенин өмүрүңдүн нанын жеп, сенин батаңдын чөйчөгүнөн ичсин, аны бардык нерсе жарала электе өзүң тандап алган элиңдин катарына кош. Сен тандап алган адамың үчүн даярдап жаткан бейпилдигиңе кирсин, ал сенин түбөлүк жашооңдо түбөлүк жашасын». Асенат пенсияга чыгып, Жусуп кетүүгө даярданууда. 9. Асенат Жусуптун батасына абдан кубанды. Анан ал шашып, өз үйүнүн чатырына чыкты да, алсыз болуп төшөгүнө жыгылды, анткени анын кубанычы, кайгысы жана чоң коркунучу бар эле. Жусуптан бул сөздөрдү укканда жана Жусуп аны менен Эң Жогорку Кудайдын атынан сүйлөгөндө, анын үстүнөн тынымсыз тер төгүлдү. Анан ал катуу жана ачуу ый менен ыйлап, өзү табынган кудайларына жана четке каккан буркандарына тобо кылып, кечтин келишин күттү. Бирок Жусуп жеп-ичти. Ал өзүнүн кызматчыларына аттарды арабасына байлап, бүт жерди кыдырууну буйруду. Пентефрес Жусупка: «Мырзам бүгүн ушул жерге түнөп кетсин, сен эртең менен барасың», – деди. Ошондо Жусуп: «Жок, мен бүгүн кетем, анткени бул күнү Кудай Өзү жараткан нерселердин баарын жасай баштаган, сегизинчи күнү мен да сага кайтып келип, ушул жерде түнөйм», – деди. Асенат Мисир кудайларын четке кагып, өзүн басынтат. 10. Жусуп үйдөн чыгып кеткенден кийин, Пентефрес жана анын бардык урук-туугандары өздөрүнүн энчисине кетишти, Асенат жети кыз менен жалгыз калды, күн батканча ыйлап, беймаза болду. Ал нан жеген да, суу да ичкен эмес, бирок баары уктап жатканда, өзү гана ойгонуп, ыйлап, колу менен эмчегин бат-бат сабап турган. Ошондон кийин Асенат төшөгүнөн туруп, тепкичтен акырын түшүп, дарбазага келгенде балдары менен уктап жатканын көрдү. Анан ал шашкалактап эшиктен көшөгөнүн булгаары жабууну түшүрүп, ичин шлак менен толтурду да, кабатка алып чыгып, жерге жаткырды. Ошондо ал эшикти бекем жаап, капталынан темир болт менен бекитти да, катуу онтоп, абдан катуу ыйлап жиберди. Бирок Асенаттын бардык кыздардан артык сүйгөн кызы анын онтоп жатканын угуп, шашып келип, башка кыздарды да ойготкондон кийин эшиктин алдына келип, эшик жабык экенин көрдү. Ал Асенаттын онтогон үнүн жана ыйын угуп, сыртта туруп ага мындай деди: "Эмне болду, кожойкем, эмнеге кайгырып жатасың? А сени эмне тынчсыздандырды? Ачылып, бизге уруксат бер. сени көрөбүз». Ошондо Асенат анын ичине жабылып, ага мындай деди: «Башыма катуу жана катуу оору тийди, мен керебетимде эс алып жатам, мен сага ачыла албайм, анткени мен бүт колум алсызмын. Андыктан ар бириңер анын бөлмөсүнө баргыла да, уктагыла, мага тынч отура бергиле». Кыздар ар кимиси өз бөлмөсүнө кетишкенден кийин, Асенат ордунан туруп, уктоочу бөлмөсүнүн эшигин акырын ачып, анын жасалгасынын сандыктары турган экинчи бөлмөсүнө кирди да, кассасын ачып, кара түстөгү кийимди алды. тун бир тууганы каза болгондо, ал кийгизип, жоктоп койгон кара тон. Анан бул тонду алып, аны өз бөлмөсүнө алып кирди да, кайра эшикти бекем жаап, болтту капталынан такты. Ошондо Асенат падыша кийимин чечип, аза көйнөгүн кийди, алтын курун чечип, аркан менен курчанып, башындагы митра болгон диадеманы, ошондой эле диадеманы чечип койду. Анын колдору менен буттарынын чынжырлары да жерге төшөлгөн. Анан ал өзүнүн тандап алган кийимин, алтын курду, кийизди жана диадеманы алып, түндүктү караган терезеден кедейлерге ыргытты. Ошондо ал өзүнүн бөлмөсүндөгү бардык кудайларын, алтын менен күмүш кудайларын алып, алардын саны жок алтын менен күмүш кудайларын талкалап, терезеден кедейлерге жана кайырчыларга ыргытып жиберди. Анан дагы Асенат падышанын кечки тамагын, семиз малды, балык менен кунаажындын этин, кудайларынын бардык курмандыктарын, куюлуучу шараптын идиштерин алып, түндүктү караган терезеден иттерге тамак катары ыргытып жиберди. . 2 Ошондон кийин ал шлак салынган булгаары жабууну алып, полго төктү. Анан зумбал алып, белин курчады. Ал башындагы чачынын торун чечип, башына күл чачты. Ал жерге шлактарды чачып, шлактардын үстүнө жыгылып, колу менен төшүн тынбай сабап, түнү бою онтоп, таң атканча ыйлады. Асенат эртең менен туруп, көрдү. анын астында шлактар анын көз жашынан ылайдай эле, ал кайрадан күн батканга чейин бети менен шлактардын үстүнө кулады. Ошентип, Асенат жети күн бою эч нерсе татып көргөн жок. Асенат еврейлердин Кудайына сыйынууну чечет. 11. Сегизинчи күнү таң атып, чымчыктар сайрап, иттер ары- бери өткөндөрдүн үргөнү баштаганда, Асенат ал отурган жердин үстүнөн жана таштан башын бир аз көтөрдү, анткени ал абдан чарчаган. жана анын чоң кордугунан анын мүчөлөрүнүн күчүн жоготту; Анткени Асенат чарчап, алсырап, күчү алсырап, дубалды көздөй бурулуп, чыгышты караган терезенин түбүндө отурду. ал башын койнуна коюп, колунун манжаларын оң тизесинин үстүнө айлантып койду; Анын оозу жабылып, жети күн, жети түн бою аны ачкан жок. Ошондо ал оозун ачпай, жүрөгүнөн мындай деди: "Мен эмне кылам, мен бечара, же кайда барам? Эми дагы кимден баш паанек табам? же кимге сүйлөшөм, тың кыз? Жетим, ээн, баары таштап кеткен жана жек көргөнбү? Эми мени баары жек көрүп калышты, алардын арасында атам менен апамды да жек көрүп калышты, анткени мен кудайларды жек көрүп, аларды жок кылып, жакырларга бердим. Атам менен апам: “Асенат биздин кыз эмес”, – дешкен.Бирок менин туугандарымдын баары мени да, бардык адамдарды да жек көрүп калышты, анткени мен алардын кудайларын кыйраттым. Ар бир адам жана мени азгыргандардын баары, эми бул өзүмдүн кордугумда мени баары жек көрүштү, алар
  • 4. менин кайгыма кубанып жатышат, бирок Теңир жана күчтүү Жусуптун Кудайы буркандарга табынгандардын баарын жек көрөт, анткени ал көрө албас Кудай. Мен укканымдай, бөтөн кудайларга сыйынгандардын баарына каршы, ал мени да жек көрүп калды, анткени мен өлүк жана дүлөй буркандарга табынып, аларга батамды бердим. Бирок азыр мен алардын курмандыгынан баш тарттым, оозум алардын дасторконунан четтеп калды, асмандагы Кудай-Теңирди, Кудуреттүү Жусуптун Эң Жогорку жана Күчтүүсүн чакырганга кайратым жок, анткени менин оозум булганган. буркандардын курмандыктары. Бирок мен еврейлердин Кудайы — чыныгы Кудай, тирүү Кудай, ырайымдуу Кудай, боорукер, чыдамкай, ырайымдуу жана жумшак, ошондой эле адамдын күнөөсүн эсептебеген Кудай экенин көп уктум. момун, өзгөчө, билбестиктен күнөө кылганды жана кыйналган адамдын башына түшкөндө мыйзамсыздыкты айыптабаганды; Ошондуктан мен да, момун, кайраттуу болуп, ага кайрылам, андан баш маана издейм, ага бардык күнөөлөрүмдү мойнума алам, анын алдына жалынчымды төкөм, ошондо ал менин кайгыма ырайым кылат. Анткени ал менин бул кордугумду, жанымдын ээн калганын көрүп, мени аяп, байкуштугум менен кыздыгымдын жетимдигин көрүп, мени коргойбу, ким билет? Анткени, менин угушумча, ал өзү жетимдердин атасы, кыйналгандардын сооротору, куугунтукталгандардын жардамчысы. Эмнеси болсо да, мен да тайманбай, ага ыйлайм. Ошондо Асенат өзү отурган дубалдан туруп, чыгышты көздөй тизе бүгүп, көздөрүн асманды карап, оозун ачып, Кудайга мындай деди: Асенаттын тиленүүсү 12. Асенаттын сыйынуусу жана моюнга алуусу: «Теңир, адил адамдардын Кудайы, кылымдарды жараткан жана бардык нерсеге өмүр берген, Сенин бардык жаратылганыңа өмүр дем берген, көзгө көрүнбөгөн нерселерди жарыкка чыгарган, Асманды көтөрүп, жерди суулардын үстүнө негиздеген, сууга чөкпөй турган чоң таштарды орноткон, бирок Сенин эркиңди акырына чейин аткарып келе жаткан бардык нерселер жана көрүнбөгөн нерселер, Анткени сен Теңир, сөздү айттың жана бардык нерсе пайда болду, жана Сенин сөзүң, Теңир, сенин бардык макулуктарыңдын өмүрү, мен Сага качам, Теңир, Кудайым, мындан ары мен Сага ыйлайм, Теңир, , жана сага күнөөлөрүмдү мойнума алам, сага өтүнүчүмдү төкөм, Устат, мен сага мыйзамсыздыктарымды ачып берем, мени ая, Теңир, сакта, анткени мен сага каршы көп күнөөлөрдү кылдым, мыйзамсыздык кылдым жана мыйзамсыздык кылдым. Кудайсыздык, мен айтылбай турган сөздөрдү айттым, сенин алдыңда жамандык кылдым; менин оозум Теңир, мисирликтердин буркандарынын курмандыктарынан жана алардын кудайларынын дасторконунан булганды. Мен күнөө кылдым, Теңир, Сенин көзүңдү билимим менен да, билбестигим менен да кудайсыздык кылдым, анткени мен өлүк жана дүлөй буркандарга табындым, мен сага ооз ачканга татыксызмын, Теңир, мен, ыйык кызмат кылуучу Пентефрестин кызы Асенат, кыз жана ханыша, Ал бир кезде текебер, текебер, атамдын байлыгы менен бардык адамдардан жогору турган, бирок азыр жетим, ээн, бардык адамдардан ташталган. Мен Сага качам, Теңир, мен Сага өтүнөм, Сага ыйлайм. Мени куугандардан куткар. Устат, алар мени колго түшүрө электе; Анткени кимдир бирөөдөн корккон ымыркай ата-энесине качкандай, атасы колун сунуп, аны көкүрөгүнөн кармап тургандай сен да ошондой кыл. Теңир, булганбаган жана коркунучтуу колуңду мага бала сүйгөн атадай сун, жана мени сезимсиз душмандын колунан куткар. Мына! байыркы, жапайы жана ырайымсыз арстан мени кууп баратат, анткени ал египеттиктердин кудайларынын атасы, ал эми буркан-маньяктардын кудайлары анын балдары, мен аларды жек көрүп калдым, мен аларды жок кылдым, анткени Алар арстандын балдары, мен мисирликтердин бардык кудайларын өзүмдөн ыргытып жибердим, аларды жок кылдым, арстан же алардын атасы шайтан мага каарданып, мени жутуп жиберүүгө аракет кылып жатат. Бирок сен, Теңир, мени анын колунан куткар, ошондо мен анын оозунан куткарам, ал мени тытып, оттун жалынына ыргытып жибербеши үчүн, от мени бороонго салбасын, караңгылыкта бороон мени үстөмдүк кылбасын. Мени деңиздин түбүнө ыргыт, ошондо түбөлүктүү улуу жырткыч мени жутуп жиберет, мен түбөлүккө жок болом. Теңир, мунун баары башыма келе электе, мени куткар. Мени куткар, Устат, ээн калган жана коргоосуз, анткени атам менен апам менден баш тартып: “Асенат биздин кыз эмес”, – дешти, анткени мен алардын кудайларын талкалап, аларды жек көргөндөй кылып, жок кылдым. Эми мен жетиммин, ээн калдым, сенден башка үмүтүм жок. Теңир, Сенин мээримдүүлүгүңдөн башка баш калкалоочу жай жок, адамдардын досу, анткени сен бир гана жетимдердин атасысың, куугунтукталгандардын колдоочусусуң жана кыйналгандардын жардамчысысың. Раббим мага ырайым кыл жана мени таза жана кыз, ташталган жана жетим кыл, анткени Сен гана Теңир, таттуу, жакшы жана жумшак атасың. Сендей таттуу жана жакшы ата, Теңир? Мына! Ал мага мураска берген атам Пентефрестин бардык үйлөрү бир аз убакытка жана жок болот. Ал эми Сенин мурасыңдын үйлөрү, Теңир, чирибес жана түбөлүктүү». Асенаттын сыйынуусу (уландысы) 13. "Теңир, кордугума зыярат кыл жана менин жетимдигиме ырайым кыл жана азап тартканга ырайым кыл. Мына, мен, Устат, баарынан качып, Сенден баш паана издедим, адамдардын жалгыз досу. Мына, мен бардык жакшылыктарды таштадым. Жер үстүндөгү бардык нерселерден баш маана издедим.Теңир, зумбал жана күлгө жамынып, жылаңач жана жалгыз калдым.Мына, мен алтын менен токулган таза зыгыр буласынан жана кочкул кызыл түстөгү кийимимди чечип, аза үчүн кара көйнөк кийдим. Мына, мен алтын курумду чечтим да, аны өзүмдөн ыргытып алдым, аркан менен таар жамындым. Түрдүү түстүү жана кызгылт көк таштар менен төшөлгөн, мурда майлар менен нымдалган жана жаркыраган зыгыр кездемелер менен кургатылган, азыр менин көз жашым менен нымданып, күлгө чачылганы үчүн маскара болду. Менин көз жашым менин бөлмөмдө кең жолдун боюндагыдай чопо болуп калыптыр.Мына, Теңирим, менин падышалык тамагын жана иттерге берген этимди. Мына! Мен дагы, Устат, жети күн, жети түн орозо кармап, нан жеген да, суу да ичкен эмесмин, оозум дөңгөлөктөй, тилим мүйүздөй, эриндерим карапа сыныгындай кургап, жүзүм кичирейип, көзүм кичирейди. көз жашын төгө албай калышты. Бирок Сен, Теңирим, Кудайым, мени көптөгөн сабатсыздыктарымдан куткар, мени кечир, анткени кыз болгондуктан, билип билбей адашып кеттим. Мына! Мен мурун билбестиктен сыйынган кудайлардын баары дүлөй жана өлүк буркандар экенин билдим, аларды талкалап, бардык адамдарга тебелетүүгө бердим, алтын-күмүш болгон уурулар аларды тоноп
  • 5. кетишти. , Мен сени менен баш маана издедим, Теңир Кудай, жалгыз боорукер жана адамдардын досу. Мени кечир, Теңир, билбестиктен Сага каршы көп күнөөлөрдү жасап, мырзам Жусупка акарат келтирген сөздөрдү айтып, бирок, байкуш, ал сенин уулуң экенин билбегеним үчүн. Теңир, көрө албастыктын айынан жаман адамдар мага: “Жусуп Канаан жеринен келген койчунун уулу”, – деп айтышкандыктан, мен байкуш аларга ишенип, адашып кеттим, мен аны жокко чыгарып, жаман сөздөрдү айттым. Ал сенин уулуң экенин билбей, ал жөнүндө. Адамдардын ичинен ким ушундай сулуулукту жаратты же качан төрөлөт? Же андан башка ким бар, сулуу Жусуптай акылман жана күчтүү? Бирок, Теңир, мен аны сага тапшырдым, анткени мен аны жанымдан артык сүйөм. Аны Өз ырайымыңдын даанышмандыгы менен сакта жана мени ага күң жана күң кылып тапшыр, мен анын бутун жууп, төшөгүн жамап, ага кызмат кылып, ага кызмат кылам. менин жашоомдун учурлары». Архангел Михаил Асенатка барат. 14. Асенат Теңирдин алдында күнөөсүн мойнуна алганын токтоткондо, мына! таңкы жылдыз да чыгышта асмандан чыкты; Асенат муну көрүп, кубанып: «Кудай-Теңир менин сыйынуумду уктубу? Анткени бул жылдыз улуу күндүн жарчысы жана жарчысы», – деди. Жана мына! таңкы жылдыздын жанында асман жарылып, улуу жана айтып жеткис жарык көрүндү. Ал муну көргөндө, Асенат бети менен шөкөттөлөргө жыгылды, ошол замат ага асмандан бир адам келип, жарыктын нурларын жиберип, анын башынын үстүндө турду. Ал жүзтөмөндөп жатып, Кудайдын периштеси ага: «Асенат, тур», – деди. Анан аял: «Мени бөлмөмдүн эшиги жабык, мунара бийик деп чакырган ким, анан менин бөлмөмө кантип кирди?» – деди. Анан аны экинчи жолу чакырып: «Асенат, Асенат» деди. Ал: «Мына, мырзам, ким экениңди айтчы», – деди. Ал мындай деди: «Мен Кудай-Теңирдин башчысымын жана Бардыгынан Жогору Тургандын бүт аскерлеринин башчысымын. Анан ал жүзүн көтөрүп, көрдү. Жүзү чагылгандай, көздөрү күндүн жарыгындай, башынын чачтары күйүп жаткан шамананын жалындай болгондугун эске албаганда, бардык жагынан Жусупка окшоп, кийимчен, гүлчамбар кийген жана падышалык таяк болгон. Анын колдору менен буттары оттон жаркырап турган темирдей, анткени анын колунан да, бутунан да учкундар чыгып жатты. Буларды көргөн Асенат коркту да, бутуна тура албай, жүзтөмөндөп жыгылды, анткени ал абдан коркуп, буту-колу титиреп кетти. Ал киши ага: «Асенат, кайраттуу бол, коркпо, ордунан туруп, бутуңа тур, мен сага сөздөрүмдү айтам», – деди. Ошондо Асенат ордунан туруп, анын бутуна турду, периште ага мындай деди: «Экинчи бөлмөңө эч тоскоолдуксуз кир, өзүң кийген кара көйнөктү таштап, белиңдеги таар жабууну чечип, шлактарды силкип сал. башыңдан, бетиңди жана колуңду таза суу менен жууп, кол тийбеген ак халат кийгиз жана белиңе кыздыктын жаркыраган, кош кур менен курчан, дагы мага кел, ошондо мен сага сөздөрдү айтам. сага Теңирден жөнөтүлгөн». Анан Асенат шашып, анын жасалгаланган сандыктары турган экинчи бөлмөсүнө кирди да, анын сандыгын ачып, ак, жакшы, кол тийбеген чапанды алып, кийди да, алгач кара халатты чечип, аркандын белин чечип, жипти чечти. анын белинен таар жамынып, кыздыгынын жаркыраган кош белине курчанып, бир белин белине, экинчиси төшүнө курчанып алды. Анан башындагы шлактарды силкип, колу-бетин таза суу менен жууп, эң сонун, эң сонун мантияны алып, башын жаап койду. Майкл Асенатка Жусуптун аялы болоорун айтат. 15. Ошондо ал Кудайдын башчысына келип, анын алдына турду, Теңирдин периштеси ага мындай деди: «Башыңдан кийимди ал, анткени сен бүгүн таза кызсың, сенин башың да жаш жигит». Асенат аны башынан тартып алды. Анан дагы, Кудайдын периштеси ага мындай дейт: «Көңүлүңдү чыңда, кыз жана таза Асенат, анткени мына, Кудай-Теңир сенин күнөөңдү мойнуңа алып, сыйынганыңдын баарын укту, ошондой эле анын кордугун жана азап-кайгысын көрдү. Жети күн бою токтогонуң үчүн, анткени сенин көз жашыңдын алдында сенин алдыңда бул шлактардын үстүндө көп чопо пайда болду.Ошондуктан көңүлүңдү чыңда, Асенат, кыз жана таза, анткени сенин ысымың Кудай китебине жазылган. өмүр жана түбөлүккө өчпөйт, бирок ушул күндөн баштап сен жаңыланып, жаңыланасың, тазаланасың, өмүрдүн куттуу нанын жейсиң, өлбөстүккө толтурулган чөйчөктөн ичесиң жана чирибестиктин баталуу эритмеси менен майланасың. Асенат, кыз, таза, мына, Кудай- Теңир сени бүгүн Жусупка колукту кылып берди, ал сенин түбөлүк күйөөң болот, мындан ары сен Асенат деп аталбайсың, сенин атың болот. Сен баш калкалоочу шаар бол, анткени сенден көптөгөн элдер баш паанек издешет жана сенин канатыңардын астына жайгашышат, көптөгөн элдер Сенин каражатың менен баш калкалайт жана сенин дубалдарыңдын үстүндө тообо кылуу аркылуу Улуу Кудайга жабышкандар коопсуз болушат. анткени бул Тообо Эң Жогорку Кудайдын кызы, ал өзү сага ар бир саат сайын жана тобо кылгандардын баары үчүн Кудайдан Жогоркуга жалынып жалбарат, анткени ал тобо кылуунун атасы, ал өзү бардык кыздардын толуктоочусу жана көзөмөлчүсү, сени абдан сүйөт жана Саат сайын силер үчүн Эң Жогорку Кудайга жалынуу менен, ал тобо кылгандардын бардыгына асмандан жай берет жана тобо кылгандардын баарын жаңылайт. Ал эми тобо кылуу өтө адилеттүү, таза, жумшак жана жумшак. Ошондуктан, Кудай Таалам аны сүйөт, бардык периштелер аны урматташат, мен аны абдан жакшы көрөм, анткени ал өзү да менин карындашым, ал силерди кыздарды сүйгөндөй, мен да силерди сүйөм. Жана мына! Мен Жусупка барып, ага сен жөнүндө ушул сөздөрдүн баарын айтам, ал бүгүн сага келип, сени көрүп, сени сүйөт, сени сүйөт, күйөөң болот, сен түбөлүккө анын сүйүктүү колуктусу болосуң. Мага кулак сал, Асенат, үйлөнүү үлпөт көйнөгүңдү, сенин бөлмөңдө эзелтен эле кийилген байыркы жана биринчи кийимди кий, жана өзүңдүн каалаганыңдын бардыгын өзүңө кооздоп, жакшы колукту болуп жасанып, өзүңдү жаса. аны менен жолугушууга даяр; үчүн! Ал бүгүн сага келип, сени көрүп, кубанат." Адам кейпиндеги Теңирдин периштеси бул сөздөрдү Асенатка айтып бүткөндөн кийин, ал анын айткандарынын баарына абдан кубанды. Ал жерге жыгылып, анын бутуна таазим кылып: «Мени караңгылыктан куткарыш үчүн жана туңгуюктун пайдубалынан туңгуюкка алып чыгуу үчүн сени жиберген Кудай-Теңириңе даңк! жарык, сенин ысмың түбөлүктүү. Эгер мен сенин алдыңда ырайым таап, мага айткан сөздөрүңдүн баарын аткарарыңды билсем, анда күңүң сага сүйлөсүн», – деди. Периште ага: « Ал мындай деди: «Мен суранам, мырзам, бул керебетке бир аз отура бер, анткени бул төшөк таза жана булганбаган, анткени ал төшөктө башка эркек же башка аял отурган эмес, мен сенин алдыңа коём.
  • 6. дасторкон менен нан, сен жейсиң, мен сага эски жана жакшы шарап алып келем, анын жыты асманга жетет, сен андан ичесиң, анан өз жолуң менен кетесиң." Анан ага мындай деди: " Тезирээк алып кел, – деди. Асенат кампасында бал челек табат. 16. Асенат шашып, анын алдына бош дасторкон жайды. Ал нан ала баштаганда, Кудайдын периштеси ага: «Мага бал челек алып кел», – дейт. Ал ордунан туруп, кампасында аарынын тарагы жок экенине таң калып, кейиди. Ошондо кудайлык периште ага: «Эмне үчүн токтоп турасың?» – дейт. Ал: «Мырзам, мен шаар четине бир бала жиберем, анткени биздин мурасыбыз жакын калды, ал келип, ал жактан тезирээк бирөөсүн алып келет, мен аны сенин алдыңа коём», – деди. Кудайдын периштеси ага: «Кампаңа кир, үстөлдүн үстүндө жаткан аарынын уясын табасың, аны көтөрүп, бул жакка алып кел», - дейт. Ал: «Мырзам, менин кампамда аары тарагы жок», - деди. Ал: «Бар, табасың», – деди. Асенат анын кампасына кирип, үстөлдүн үстүндө бал челектин жатканын көрдү. ал эми тарак чоң жана ак кардай, балга толгон, ал бал асмандын шүүдүрүмүндөй, анын жыты жашоонун жытындай эле. Анан Асенат таң калып, ичинен: «Бул тарак ушул кишинин оозунанбы?» — деди. Анан Асенат ошол таракты алып, алып келип, үстөлдүн үстүнө койду, периште ага: «Эмне үчүн сен: „Менин үйүмдө бал жок“,— дедиң, анан аны мага алып келдиң? " Ал: «Мырзам, мен өз үйүмө бал салган эмесмин, бирок сен айткандай болуп калды. Бул сенин оозуңдан чыктыбы? Анткени анын жыты майдын жытындай», – деди. Ал эми эркек аялдын түшүнүгүнө жылмайып койду. Анан аны өзүнө чакырып, ал келгенде, оң колун сунуп, башын кармап, оң колу менен башын чайкаганда, Асенат периштенин колунан абдан коркту, анткени ал учкундар андан чыккан. Анын колдору кызарган темирдей болуп, ал периштенин колуна дайыма коркуп, титиреп карап турду. Ошондо ал жылмайып: «Бактылуусуң, Асенат, анткени сага Кудайдын айтып жеткис сырлары ачылды; жана Кудай-Теңирге тобо кылуу менен жабышкандардын баары бактылуу, анткени алар бул тарактан же бул тарактан жешет. бул жашоонун руху, бул ырахат бейишинин аарылары Кудайдын бейишиндеги жашоо розаларынын шүүдүрүмүнөн жана ар бир гүлдөн жасашкан жана андан периштелерди жана Кудайдын бардык тандалгандарын жешет. Эң Жогорку Кудайдын уулдары жана андан жеген адам түбөлүк өлбөйт». Ошондо кудайдын периштеси оң колун сунуп, тарактан кичинекей бир үзүм алып жеди да, өз колу менен Асенаттын оозуна калганын салып, ага: «Же» деди, ал жеди. Ошондо периште ага мындай деди: «Мына, сен азыр өмүр нанын жеп, өлбөстүктүн чөйчөгүнөн ичип, чирибестик менен майландын; мына, бүгүн сенин денең Эң Кудайдын булагынан өмүр гүлдөрүн өстүрүүдө. Бийик, сөөктөрүң Кудайдын ырахаттуу бейишиндеги бал карагайлардай семирет жана алсыз күчтөр сени колдойт; ошого жараша жаштыгың карылыкты көрбөйт, сулуулугуң түбөлүккө өчпөйт, бирок сен дубал менен курчалгандай болосуң. бардыгынын эне шаары». Жана периште таракты шыкактады, ал уянын клеткаларынан көптөгөн аарылар пайда болду жана клеткалар саны жок, он миңдеген, он миңдеген, миңдеген миңдеген. Аарылар да кардай аппак, канаттары кызгылт, кочкул кызыл, кочкул кызыл түстө болчу. Алар да курч чаккан, эч кимди жарадар кылган эмес. Анан ошол аарылардын баары Асенатты бутунан башына чейин курчап алышып, клеткалардан алардын эне аарыларына окшогон башка чоң аарылар чыгышып, анын бетине жана эриндерине тегеренип, оозуна жана эриндерине тарак жасашты. периштенин алдына жатуу; Ал аарылардын баары Асенаттын оозундагы уядан жешти. Ошондо периште аарыларга: «Азыр өз жериңе бар», – деди. Ошондо бүт аарылар туруп, учуп, асманга учуп кетишти; Асенатты жарадар кылгысы келгендердин баары жерге кулап өлүштү. Ошондо периште таягын өлгөн аарылардын үстүнө сунуп, аларга: «Тургула, силер да өзүңөрдүн жериңерге кеткиле», – деди. Ошондо өлгөн аарылардын баары ордунан туруп, Асенаттын үйүнүн жанындагы короого жөнөп кетишти да, мөмөлүү дарактардын жанына жайланышты. Майкл кетет. 17. Периште Асенатка: «Сен муну көрдүңбү?» – деп сурайт. Ал: «Ооба, мырзам, мен мунун баарын көрдүм», – деди. Кудайдын периштеси ага мындай дейт: «Менин бардык сөздөрүм жана зыгыр буласынан токулган зыгыр буласынын баары ушундай болот, алардын ар биринин башында алтын таажы бар болчу. Ошондо Теңирдин периштеси үчүнчү жолу оң колун сунуп, тарактын капталына тийди, ошол замат дасторкондон от чыгып, таракты жалмап кетти, бирок ал үстөлгө бир чакты да зыян келтирген жок. Жана тарактын күйгөнүнөн жыпар жыт чыгып, бөлмөгө толгондо, Асенат кудайлык периштеге: «Теңир, менин жаш кезимден бери мени менен бирге тарбияланып, мени менен бир түндө төрөлгөн жети кыз бар. Мени күткөндөр, мен алардын баарын эжемдей жакшы көрөм, мен аларды чакырам, сен мага батаңды бергендей эле, аларга да бата бересиң». Периште ага: «Аларды чакыр», – деди. Ошондо Асенат жети кызды чакырып алып, периштенин алдына койду, периште аларга мындай деди: «Эң Жогорку Кудай Теңир силерге батасын берет, ошондо силер жети шаардын баш калкалоочу түркүктөрү болосуңар, ошол шаардын бардык тандалгандары. бирге силер түбөлүккө эс алышат». Ошондон кийин Кудайдын периштеси Асенатка: «Бул дасторконду алып кет», – дейт. Анан Асенат үстөлдү алып салуу үчүн бурулганда, дароо анын көздөрүнөн кетти, Асенат анын чыгышты көздөй асманды көздөй бара жаткан төрт ат менен арабаны көрдү, арабанын от жалындай, ал эми аттар чагылгандай эле. , ал эми периште ошол арабанын үстүндө турган. Ошондо Асенат мындай деди: «Мен акылсыз жана акылсызмын, мен бейшарамын, менин бөлмөмө асмандан бир киши киргендей сүйлөп жатам! Мен ал жерге Кудай киргенин билген эмесмин; мына, азыр ал асманга кайтып баратат. анын орду». Анан ичинен: «Теңир, күңүңө ырайым кыл, күңүңдү аяба, анткени мен сенин алдыңда түшүнбөстүктөн ойлонбой сүйлөп койдум», – деди. Асенаттын жүзү өзгөрөт. 18. Асенат өзүнө ушул сөздөрдү айтып жатканда, мына! Жусуптун кулдарынын бири болгон жаш жигит: «Бүгүн сага Кудайдын күчтүү адамы Жусуп келет», – деди. Ошол замат Асенат үйүнүн кароолчусун чакырып алып, ага: «Тезирээк, менин үйүмдү даярдап, кечки тамакты жакшы даярда, анткени Кудайдын күчтүү адамы Жусуп бүгүн бизге келет», – деди. Үйдүн кароолчусу аны көргөндө (себеби жети күндүк азаптан, ыйлоодон жана тыйуудан жүзү кичирейип кеткен) капаланып, ыйлап жиберди. Ал анын оң колунан кармап, назик өптү да: — Сага эмне болду, айым, жүзүң мынчалык
  • 7. кичирейип кетти? Ал: «Башым катуу ооруп, көзүмдөн уйку кетти», – деди. Анан үйдүн кароолчусу кетип, үйдү жана кечки тамакты даярдады. Асенат периштенин сөздөрүн жана анын көрсөтмөлөрүн эстеп, шашып, анын жасалгасынын сандыктары турган экинчи бөлмөсүнө кирди да, чоң сандыгын ачып, чагылгандай болгон биринчи кийимин алып чыгып, аны кийди. Ал ошондой эле алтындан жана асыл таштардан жасалган жаркыраган жана падышалык кур менен курчанып, колдорунда алтын билериктерди, бутуна алтын булгаарыларды, мойнуна асыл жасалгаларды жана алтын гүлчамбар койду. анын башы; Ал эми гүлчамбардын бетинде чоң сапфир ташы бар болчу, ал эми чоң таштын тегерегинде эң кымбат баалуу алты таш бар эле, ал башын абдан кереметтүү мантия менен жаап койгон. Анан Асенат өзүнүн үйүнүн кароолчусунун сөзүн эстегенде, анын жүзү кичирейип кеткенин айтканы үчүн, ал абдан кайгырып, онтоп: «Капа, каран түн, менин жүзүм кичирейип кетти. Жусуп мени ушинтип көрөт жана ал мени жек көрөт». Анан ал күңүнө: «Булактан таза суу алып кел», – дейт. Анан аны алып келгенден кийин аны идишке төктү да, бетин жууганы эңкейип, өзүнүн жүзү күндөй жаркырап турганын, көздөрү ал чыкканда таңкы жылдыздай жаркырап турганын, жаактарын көрдү. Асман жылдызындай, эриндери кызыл розадай, башынын чачтары Кудайдын бейишинде Анын мөмөлөрүнүн арасында гүлдөп турган жүзүм сабагындай, мойну ар түрдүү кипарис дарактай эле. Асенат муну көргөндө, бул көрүнүшкө таң калып, абдан кубанып, жүзүн жууган жок, анткени ал: «Бул улуу жана сулуу сулууну жууп салбайм», – деди. Анын үйүнүн көзөмөлчүсү кайра келип, ага: «Сен буйругандын баары аткарылды», – деди. Аны көргөндө, ал абдан коркуп, көпкө титиреп турду да, анын бутуна жыгылып: «Бул эмне, менин кожойкеси? Асмандагы Кудай-Теңир сени уулу Жусупка колукту кылып тандап алдыбы? Жусуп кайтып келип, аны Асенат кабыл алат. 19. Алар ушуну айтып бүтө электе, Асенатка бир бала келип: «Мына, Жусуп биздин короонун эшигинин алдында турат», – деди. Анан Асенат жети кыз менен Жусуптун алдынан тепкичтен түшүп, анын үйүнүн кире беришинде турду. Жусуп короого киргенде, дарбазалар жабылып, чоочундардын баары сыртта калышты. Асенат Жусупту тосуп алуу үчүн кире бериштен чыкты, аны көргөндө анын сулуулугуна таң калып: «Кыз, сен кимсиң? Тезирээк айтчы», – деди. Анан ага мындай деди: «Мен, мырзам, сенин күңүң Асенатмын; бардык буркандарымды менден ыргытып жибердим, алар жок болду. Бүгүн асмандан бир адам келип, мага өмүр нан берди, мен жедим. Мен куттуу чөйчөктөн ичтим, ал мага мындай деди: "Мен сени Жусупка колукту кылдым, ал түбөлүккө сенин күйөөң болот; сенин атың Асенат деп аталбайт, бирок ал "Шаар шаары" деп аталат. Баш калкалоочу болгула, ошондо Кудай-Теңир көп элдерге падышачылык кылат, алар Сен аркылуу Эң Жогорку Кудайдан баш маана издешет”. Ал киши: «Мен да Жусупка барам, сен жөнүндө ушул сөздөрдү анын кулагына айтам»,— деди. Эми сен билесиң, Теңир, ал киши сага келип, мен жөнүндө сага айтканбы?» – деди. Ошондо Жусуп Асенатка мындай деди: «Сен, аял, Бардыгынан Жогору Кудайга даңкталгансың жана сенин ысымың түбөлүккө даңкталсын, анткени Кудай-Теңир сенин дубалдарыңдын пайдубалын тургузган жана ал жерде тирүү Кудайдын уулдары жашайт. Сенин баш калкалоочу шаарың, ошондо Кудай-Теңир алардын үстүнөн түбөлүккө падышачылык кылат. Анткени ал киши бүгүн мага асмандан келип, сен жөнүндө ушул сөздөрдү айтты. Эми мага келчи, кыз, таза, эмнеге алыста турасың? "Андан кийин Жусуп колдорун сунуп, Асенат менен Асенат Жусупту кучактап, алар бири-бирин көпкө чейин өбүшүп, экөө тең кайрадан рухтарында жашашты. Жусуп Асенатты өөп, ага өмүр рухун берди, андан кийин экинчи жолу ага акылмандык рухун берди, үчүнчү жолу ал аны назик өптү жана ага чындыктын рухун берди. Пентефрес кайтып келип, Асенат менен Жусупка никелешүүнү каалайт, бирок Жусуп фараондон анын колун суроону чечет. 20. Алар көпкө бири-бирин кучактап, колунун чынжырларын чырмашкандан кийин, Асенат Жусупка мындай деди: «Бул жакка кел, мырзам, биздин үйгө кир, анткени мен өзүмдүн үйүбүздү даярдап койдум. сонун кечки тамак." Ал анын оң колунан кармап, үйүнө алып кирди да, атасы Пентефрестин отургучуна отургузду. Анын бутун жууш үчүн суу алып келди. Ошондо Жусуп: «Кыздардын бири келип, бутумду жуусун», – деди. Асенат ага: «Жок, мырзам, мындан ары сен менин мырзамсың, мен сенин күңүң болом», – деди. Бутуңду башка кыз жууш үчүн эмнеге издеп жатасың? Анткени сенин буттарың менин буттарым, сенин колуң менин колум, сенин жаның менин жаным, башка бирөө сенин бутуңду жуубайт." Аял аны кармап, бутун жууду. Анан Жусуп анын оң колунан кармап, назик өптү. Асенат анын башынан өпкүлөп, аны оң жагына отургузду.Анын ата-энеси жана анын бардык урук- туугандары өздөрүнүн мурастарынан келип, Жусуптун үйлөнүү үлпөт кийимин кийип отурганын көрүштү. Анын сулуулугуна таң калып, кубанып, өлгөндөрдү тирилткен Кудайды даңкташты.Ошондон кийин алар ичип-жешти, бардыгы кубанып, Пентефр Жусупка мындай деди: «Эртең мен бүт жердин бардык төрөлөрүн жана сатраптарын чакырам. Мисирге барып, сага үйлөнүү тоюн кылып, кызым Асенатты аялдыкка аласың», – деди. Жусуп: «Мен эртең фараон падышага барам, анткени ал менин атам болгондуктан, мени бул жерге башкаруучу кылып койгон. Мен ага Асенат жөнүндө сүйлөшөм, ал аны мага аялдыкка берет». Пентефрес ага: «Тынчтык менен бар», – деди. Жусуп Асенатка үйлөнөт. 21. Жусуп ошол күнү Пентефресте калып, Асенатка барган жок, анткени ал: «Кудайга сыйынган эркектин аялы менен никеге турганга чейин жатышы туура эмес», – деп айткан. Жусуп эрте туруп, фараонго жөнөдү да, ага: «Мага Гелиополдун дин кызматчысы, Пентефрестин кызы Асенатты аялдыкка бер», – деди. Фараон абдан кубанып, Жусупка мындай деди: «Мына, бул сага түбөлүктөн бери эле куда болуп калбадыбы? Ошондо фараон киши жиберип, Пентефристи чакырды. Пентефрес Асенатты алып келип, фараондун алдына койду. Фараон анын сулуулугун көрүп таң калып: «Балам, Жусуптун Кудай-Теңири сага батасын берет, сенин сулуулугуң түбөлүккө калат, анткени Жусуптун Кудай-Теңири сени өзүнө колукту кылып тандап алган. Жусуп Эң Жогорку Кудайдын уулундай, сен мындан ары жана түбөлүккө анын колуктусу деп аталасың." Ошондон кийин фараон Жусуп менен Асенатты алып, алардын башына алтын гүлчамбарларды койду. Байыркы убакта фараон Асенатты Жусуптун оң жагына койду.Фараон
  • 8. алардын башына эки колун коюп: «Кудай-Теңир сага батасын берип, түбөлүккө көбөйтөт, даңазалайт жана даңктайт», – деди. Фараон Жусупка үйлөнүү үлпөтүн жасап, жети күн бою чоң тамак жасап, ичимдик ичип, Мисирдин бардык башкаруучуларын жана падышалардын баарын чакырды. Мисир жеринде элдер: «Жусуп менен Асенаттын үйлөнүү тоюн өткөргөн жети күн бою иш кылган ар бир адам сөзсүз өлөт», – деп жар салышты. аяктагандан кийин, Жусуп Асенатка кирди, Асенат Жусуптан боюна бүтүп, Менаше менен анын бир тууганы Эпрайымды Жусуптун үйүнө төрөп берди. Асенат Жакыпка тааныштырылат. 22. Толчулуктун жети жылы өтүп, ачарчылыктын жети жылы келе баштады. Жакып уулу Жусуп жөнүндө укканда, ачарчылыктын экинчи жылынын экинчи айында, айдын жыйырма биринчисинде бүт туугандары менен Мисирге келип, Гошенге отурукташып калды. Ошондо Асенат Жусупка: «Мен барып, атаңды көрөм, анткени сенин атаң Ысрайыл менин атам жана Кудайымдай. Ошондо Жусуп ага: «Сен мени менен барып, атамды көрөсүң», – деди. Жусуп менен Асенат Гошен жерине Жакыпка келишти, Жусуптун бир туугандары аларга жолугуп, жерге жүзтөмөндөп таазим кылышты. Экөө тең Жакыпка кирди, Жакып төшөгүндө отурган, ал өзү карыган кары адам эле.Асенат аны көрүп, анын сулуулугуна таң калды, анткени Жакып абдан сулуу жана анын карылык татынакай адамдын жаш кези, башы ак кардай аппак, чачтары өтө жакын жана өтө коюу, сакалы төшүнө чейин агарып, көздөрү жайдары жана жалтылдаган, тарамыштары жана Анын ийиндери, колдору периштедей, сандары, балтырлары, буттары алп кишидей.Асенат аны көргөндө таң калып, жерге жыгылып, жерге таазим кылды.Жакып: Жусуп: «Бул менин келинимби, сенин аялыңбы? Ал Бардыгынан Жогору Кудайга бата берет." Анан Жакып Асенатты өзүнө чакырып, ага батасын берип, аны назик өптү; Асенат болсо колдорун сунуп, Жакыптын мойнунан кармап, анын мойнуна асылып, назик өптү. Ошондон кийин. Жусуп менен Асенат экөө тең өз үйүнө барышты, аларды Леянын уулдары Шымон менен Леби жалгыз алып барышты, бирок Лия менен Рахелдин күңдөрү Билха менен Зилпанын уулдары кошулган жок. Асенаттын оң жагында Леби, сол жагында Шымон болгон.Асенат Лебинин колунан кармап алды, анткени аны Жусуптун бардык бир туугандарынан жогору сүйгөн, пайгамбар жана табынуучу катары аны абдан жакшы көргөн. Кудайдан жана Теңирден корккон, анткени ал түшүнүктүү адам жана Эң Жогорку Кудайдын пайгамбары болгон, ал өзү асманда жазылган каттарды көрүп, аларды окуп, Асенатка жашыруун ачып берген, анткени Леби өзү да Асенатты абдан жакшы көрчү. анын эс алган жерин эң бийик жерден көрдү. Фараондун уулу Шымон менен Левини Жусупту өлтүрүүгө азгырууга аракет кылат. 23. Жусуп менен Асенат өтүп бара жатышканда, Жакыпка бара жатышканда, фараондун тун уулу аларды дубалдан көрүп, Асенатты көрүп, анын сулуулугуна жинденип калды. Ошондо фараондун уулу кабарчыларын жиберип, Шымон менен Лебини чакырды. Алар келип, анын алдына келгенде, фараондун тун уулу аларга мындай деди: «Мен билем, силер бүгүн жер жүзүндөгү бардык адамдардан күчтүүсүңөр жана силердин оң колуңар менен Шекемдиктердин шаары талкаланды. , жана сенин эки кылычың менен 30 000 жоокер кырылды.Мен бүгүн сени өзүмө алып барып, силерге көп алтын, күмүш, кызматчыларды, күңдөрдү, үйлөрдү жана чоң мурастарды берем, мен тарапта күрөшүп, мага жакшылык кылгыла. Анткени мен сенин бир тууганың Жусуптан абдан чоң кабыл алдым, анткени ал өзү Асенатты аялдыкка алган, бул аял мага илгертен эле куда болуп калган, эми мени менен жүр, мен Жусупту кылычым менен өлтүрүш үчүн согушам. Мен Асенатты аялдыкка алам, ошондо силер мага бир тууган жана ишенимдүү дос болосуңар, бирок сөздөрүмдү укпасаңар, анда мен силерди кылычым менен өлтүрөм». Муну айткандан кийин ал кылычын сууруп, аларга көрсөттү. Шымон тайманбас, кайраттуу киши эле, ал оң колун кылычынын сабына коюп, кылычынын кынынан сууруп, фараондун уулуна катуу сөздөрдү айтканы үчүн өлтүрүүнү ойлоду. Ошондо Леви анын жүрөгүндөгү ойду көрдү, анткени ал пайгамбар болгондуктан, буту менен Шымондун оң бутун басып, каарынан баш тартуу үчүн ага кол койду. Леби Шымонго: «Бул кишиге эмне үчүн ачууланып жатасың? Ошондо Леби фараондун уулуна жумшактык менен ачык айтты: «Эмне үчүн мырзабыз бул сөздөрдү айтып жатат? Биз Кудайга сыйынган адамдарбыз, ал эми атабыз Улуу Кудайдын досу, ал эми бир тууганыбыз Кудайдын уулундай. Кудайыбыздын, атабыз Израилдин жана бир тууганыбыз Жусуптун алдында күнөө кылып, ушундай жаман иш кылабызбы?Эми менин сөздөрүмдү ук. Кимде-ким акылдуу болсо, ал эми кимдир-бирөө Кудайга сыйынган адамга зыян келтиргиси келсе, анда Кудайга сыйынган адам андан өч албайт, анткени анын колунда кылыч жок. Жусуп, эгер сен жаман оюңду уланта берсең, анда биздин кылычтарыбыз сага каршы тартылды». Ошондо Шымон менен Леби кылычтарын кынынан сууруп чыгып: «Бул кылычтарды көрдүңбү? Теңир Шекемдиктердин Дина деген карындашыбыз аркылуу Ысрайыл уулдарына кылган иштерине карабай, ушул эки кылыч менен жазалады. Хамордун уулу булганган». Фараондун уулу кылычтын суурулганын көргөндө абдан коркуп, бүт денеси титиреп кетти, анткени алар оттун жалындай жылтылдап, көздөрү тунарып, алардын буттарынын астына жерге жүзтөмөндөп жыгылды. Ошондо Леби оң колун сунуп, аны кармап: «Тур, коркпо, бир тууганыбыз Жусуп жөнүндө мындан ары жаман сөз айтуудан сакта»,— деди. Ошентип, Шымон да, Леби да анын алдынан чыгышты. Фараондун уулу Дан менен Гат менен сүйлөшүп, Жусупту өлтүрүп, Асенатты колго түшүрөт. 24. Ошондо фараондун уулу Жусуптун бир туугандарынан корккону үчүн коркуп, кайгыга батып, Асенаттын сулуулугунан улам жинденип, катуу кайгырды. Ошондо анын кулдары анын кулагына: «Мына, Биланын уулдары менен Зилпанын уулдары, Жакыптын аялдары Лея менен Рахелдин күңдөрү Жусуп менен Асенатка катуу кас болуп, аларды жек көрүп жатышат; баары Сенин эркиңе жараша болот». Ошондо фараондун уулу дароо элчилерин жиберип, аларды чакырды, алар түндүн биринчи саатында ага келишти, алар анын алдында турушту. Ошондо улуу бир туугандар Дан менен Гат ага: «Мырзам эми өзүнүн кулдарына эмне кааласа, ошону айт, сенин кулдарың угушу үчүн, биз сенин эркиңди кылалы»,— дешти. Ошондо фараондун уулу абдан кубанып кетти. Кубанып, кулдарына айтты: «Азыр менден бир аз убакытка четтегиле, анткени менин бул адамдар менен сүйлөшө турган сырым бар», -
  • 9. деди да, баары артка чегиништи. Ошондо Фараондун уулу калп айтты, ал аларга: «Мына! Эми бата менен өлүм силердин алдыңарда; Демек, силер өлүмдөн көрө бата алып жатасыңарбы, анткени силер күчтүүсүңөр жана аялдардай өлбөйсүңөр. бирок кайраттуу болгула, душмандарыңардан өч алгыла. Анткени мен сенин бир тууганың Жусуптун атам фараонго мындай дегенин уктум: «Дан, Гат, Напталы жана Ашыр менин бир туугандарым эмес, атамдын күңдөрүнүн балдары. Алар бизди мурастап калбашы үчүн, алар күңдөрдүн балдары болгондуктан, алар мени Ысмайыл уулдарына сатып жиберишти, мен аларга алар мага кандай жамандык кылышса да, ошонун жазасын берем, атам гана өлөт. ." Ошондо атам фараон аны бул үчүн мактап, ага мындай деди: «Жакшы айттың, балам, менден күчтүү кишилерди алып, алар сага каршы эмне кылышса, аларга каршы чык, мен сага жардамчы болом. " Дан менен Гат фараондун уулунан муну укканда, абдан тынчсызданып, абдан кайгырып, ага мындай дешти: «Мырзам, бизге жардам берчи, анткени мындан ары биз сенин кулдарың жана кулдарыңбыз жана сени менен бирге өлөбүз. ." Фараондун уулу: «Эгер силер да менин сөздөрүмдү уксаңар, мен силерге жардамчы болом», – деди. Алар ага: «Бизге эмнени кааласаң, буйру, биз сенин каалооң боюнча кылабыз», – дешти. Ошондо фараондун уулу аларга мындай деди: «Мен атам Фараонду бүгүн түнү өлтүрөм, анткени ал фараон Жусуптун атасындай болуп, ага силерге каршы жардам берем деп айткан, сен Жусупту өлтүргүлө, мен Асенатты өзүмө аялдыкка алам. Ошондо силер менин бир туугандарым жана менин бардык мүлкүмдүн мурасчылары болосуңар, муну гана кылгыла». Ошондо Дан менен Гат ага: «Бүгүн биз сенин кулдарыңбыз жана сен бизге буйруганыңдын баарын аткарабыз. Биз Жусуптун Асенатка: „Эртең биздин мурасыбызга бар, анткени бул жер Ал аны менен согушууга алты жүз күчтүү кишини жана элүү алдынкы кишини жиберди. Эми бизди уккула, биз мырзабыз менен сүйлөшөбүз». Алар ага бардык жашыруун сөздөрүн айтышты. Ошондо фараондун уулу төрт бир туугандын ар бирине беш жүздөн киши берип, аларга башчыларды жана башчыларды дайындады. Ошондо Дан менен Гат ага мындай дешти: «Биз бүгүн сенин кулдарыңбыз, сен бизге буйруганыңдын баарын аткарабыз, түн ичинде жолго чыгып, жарга буктурма болуп, камыштын калың арасына жашынабыз. Сен өзүң менен атка минген элүү жаа алып, бизден мурун бир топ жол жүр, ошондо Асенат келип, биздин колубузга түшүп калат, биз анын жанындагы кишилерди кырып салабыз, ал өзү арабасы менен алдынан качып кетет. колуңа түшүп, ага жаның каалагандай кыл, ошондон кийин биз Жусупту да Асенат үчүн кайгырып жатканда өлтүрөбүз, анын көз алдында анын балдарын да өлтүрөбүз». Фараондун тун уулу муну укканда абдан кубанып, аларды жана алар менен бирге эки миң жоокерин жиберди. Алар капчыгайга келгенде камыштын калың арасына жашынып, төрт топко бөлүнүшүп, жолдун бул жагындагы беш жүз кишидей эле жардын ары жагында өз бекеттерин алышты. Калгандары да ошол эле капчыгайдын жээгинде калышты, алар да камыштын калың арасына жайгашышты, бул жана жол боюнда беш жүз киши; жана алардын ортосунда кенен жана кенен жол бар эле. Фараондун уулу атасын өлтүрүүгө барат, бирок аны кабыл алышпайт. Нафтали менен Ашыр Дан менен Гатка кутумга каршы чыгышты. 25. Фараондун уулу ошол эле түнү туруп, аны кылыч менен өлтүрүү үчүн атасынын жаткан бөлмөсүнө келди. Ошондо атасынын күзөтчүлөрү анын атасына кирүүсүн токтотушуп, ага: «Мырзам, эмне буйрук кылып жатасың?» – деп сурашты. Ошондо фараондун уулу аларга: «Мен атамды көргүм келет, анткени мен жаңы отургузулган жүзүмзарымдын жүзүмүн жыйнайм», – деди. Ошондо күзөтчүлөр ага: «Атаң ооруп, түнү бою уктап, азыр эс алып жатат, ал мага тун уулум болсо да, ага эч ким кирбеши керектигин айтты», – дешти. Ал муну укканда каарданып кетип, Дан менен Гат айткандай, ошол замат элүү жаа алып, алардын алдынан жөнөдү. Кичүү бир туугандар Напталы менен Ашыр өздөрүнүн улуу бир туугандары Дан менен Гатка мындай дешти: «Эмне үчүн силер атаңар Ысрайылга жана бир тууганыңар Жусупка кайрадан жамандык кылып жатасыңар? Кудай аны көздүн карегиндей сактайт. Силер бир жолу Жусупту сатпадыңар беле?Ал бүгүн бүткүл Мисир жеринин падышасы жана тамак-аш берүүчү.Ошондуктан, эгер ага каршы дагы бир жолу жамандык кылгың келсе, анда ал Эң Жогорку Кудайга жалынып, андан от жиберет. Асман сени жалмап кетет, Кудайдын периштелери сага каршы согушат». Ошондо агалар аларга ачууланып: «Аял болуп өлөбүзбү? Анан алар Жусуп менен Асенатты тосуп чыгышты. Заговорчулар Асенаттын сакчыларын өлтүрүп, ал качып кетет. 26. Асенат эртең менен туруп, Жусупка мындай деди: «Сен айткандай, мен биздин энчибизге барам, бирок менин жаным сен мени таштап кеткениңден абдан коркуп жатат». Ошондо Жусуп ага мындай деди: «Көңүлдүү бол, коркпо, тескерисинче, эч кимден коркпостон, кубанып кет, анткени Теңир сени менен жана Өзү сени көздүн карегиндей сактайт. Мен өзүмдүн тамак-ашымды берем, шаардын бардык адамдарына берем, Мисир жеринде эч ким ачарчылыктан өлбөйт». Анан Асенат, Жусуп тамак берүү үчүн жөнөп кетти. Асенат алты жүз кишиси менен жарга жеткенде, күтүлбөгөн жерден фараондун уулу менен болгондор буктурмадан чыгып, Асенат менен болгондор менен согушуп, алардын баарын кылычтары менен кырып салышты. Алар алдынкыларды өлтүрүштү, бирок Асенат арабасы менен качып кетти. Ошондо Леянын уулу Леби мунун баарын пайгамбар катары билип, бир туугандарына Асенаттын коркунучу жөнүндө айтып берди да, ошол замат алардын ар бири кылычын жамбашына, калкандарын колдоруна, найзаларын оң колуна алып, артынан кууп жөнөштү. Asenath абдан ылдам. Асенат мурун качып бараткандай, мына! Аны фараондун уулу жана анын жанында элүү атчан тосуп алды. Асенат аны көргөндө абдан коркуп, титиреп кетти, ал өзүнүн Кудай-Теңиринин атын чакырды. Фараондун уулу менен Дан менен Гаттын кишилери өлтүрүлдү. Ошондо төрт бир тууган жарга качып жөнөштү, алардын кылычтары алардын колунан алынат. 27. Бенжемин аны менен арабанын оң жагында отурган. Бенжемин он тогуз жаштагы күчтүү жигит эле. Анын сулуулугу арстандай күчтүү жана Кудайдан абдан корккон. Бенжемин арабадан секирип түшүп, жардан тегерек ташты