Successfully reported this slideshow.

ITAD PolSl 2014 - Nowości w .NET 2015

0

Share

Loading in …3
×
1 of 48
1 of 48

ITAD PolSl 2014 - Nowości w .NET 2015

0

Share

Download to read offline

Slides for the New Features in .NET 2015 lecture from IT Academic Day 2014 on Silesian University of Technology (in Polish)

Slides for the New Features in .NET 2015 lecture from IT Academic Day 2014 on Silesian University of Technology (in Polish)

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

ITAD PolSl 2014 - Nowości w .NET 2015

 1. 1. Technical Advisor & Internal Trainer@ Future Processing @doodack github.com/doodack blog.dudak.pl
 2. 2. ►.NET 4.6 vs .NET Core5 ►C# 6.0 ►Roslyn ►Visual Studio 2015 ►ASP.NET 5 ►EntityFramework 7
 3. 3. ►Brak rewolucyjnych zmian w stosunku do .NET Framework 4.5 ►Co się zmieniło .NET Native dla aplikacji Windows Store ImmutableCollectionsi SIMD API –open source Więcej komponentów posiada API asynchroniczne ►Reference sourcena licencji MIT http://sourceof.net https://github.com/Microsoft/referencesource
 4. 4. ►Mały podzbiór .NET Frameworka ►Optymalizacja pod środowiska serwerowe ►Modularyzacja ►Wieloplatformowość(docelowo) ►Open sourcena licencji MIT (docelowo) Łącznie z garbagecollectoremi JITem Development prowadzony na GitHubie
 5. 5. ►Stan na dziś: wersja preview ►Data wydania nie ujawniona
 6. 6. ?.
 7. 7. int? length= null; if(customers!= null) { length= customers.Length; } int? length= customers?.Length;
 8. 8. Customerfirst= null; if(customers!= null) { first= customers[0]; } Customerfirst= customers?[0];
 9. 9. if(PropertyChanged!= null) { PropertyChanged(this, args); } PropertyChanged?.Invoke(this, args);
 10. 10. public string EventName{ get; set; } = „ITAD PolSl"; public string EventName{ get; } = „ITAD PolSl”;
 11. 11. nameof(x); // "x" nameof(Conference.Date); // "Date"
 12. 12. try{ … } catch(MyExceptione) { if(e.ErrorLevel<= 2) throw; … } try{ … } catch (MyExceptione) if (e.ErrorLevel> 2) { … }
 13. 13. public classConference { public string Name{ get; set; } public string Date{ get; privateset; } public Conference(string name, DateTimedate) { Name= name; Date= date; } } public classConference(string name, DateTimedate) { public string Name{ get; set; } = name; public DateTimeDate{ get; } = date; }
 14. 14. public intAdd(intx1, intx2) { return x1 + x2; } public string FullName{ get{ return FirstName+ " " + LastName; } } public intAdd(intx1, intx2) => x1 + x2; public string FullName=> FirstName+ " " + LastName
 15. 15. usingSystem.Console; usingSystem.Math; class Program { static void Main() { WriteLine(Sqrt(3*3 + 4*4)); } }
 16. 16. String.Format("{0,20} is{1:D3} yearsold", p.Name, p.Age); $"{p.Name,20} is{p.Age:D3} yearsold";
 17. 17. ►Stan na dziś: dostępny w Visual Studio 2015 Preview
 18. 18. ►.NET Compiler Platform ►C# i Visual Basic ►API do użycia w kodzie Narzędzia do refaktoryzacjii analizy kodu Aplikacje kompilujące się w locie ►Wykorzystywany przez Visual Studio 2015 i ASP.NET 5
 19. 19. ►Stan na dziś: wersja beta ►Do pobrania z NuGet: Microsoft.CodeAnalysis ►Narzędzia dostępne w Visual Studio 2015 Preview
 20. 20. ►Emulator urządzeń z Androidem ►Zintegrowane narzędzia Apache Cordova ►Rozszerzone wsparcie dla Xamarin ►Poprawki w edytorze WPF ►Nowa wersja edytora Blend Szersza integracja z Visual Studio ►Wsparcie dla narzędzi typu Grunt, Gulp, Bower
 21. 21. ►Stan na dziś: wersja preview ►Dostępny obraz ISO dysku instalacyjnego ►Dostępny obraz maszyny wirtualnej w chmurze Azure
 22. 22. ►Odpowiednik edycji Professional Jedno IDE dla wszystkich platform Rozszerzalność ►W cenie edycji Express Czyli za darmo
 23. 23. ►Można używać: Do nauki Do projektów open source Komercyjnie przez pojedynczych developerów i małe firmy Max. 5 instalacji ►Nie można używać: Komercyjnie przez korporacje
 24. 24. ►Stan na dziś: dostępny
 25. 25. ►Działa na .NET Framework i .NET Core ►Cały ASP.NET poza corem.NETa ►Brak handlerów, modułów, Global.asax, itp. ►Brak obsługi WebForms
 26. 26. ►Project.json Konfiguracja zależności Ustawienia specyficzne dla frameworków Zadania uruchamiane z linii komend ►Zależności do paczek nuget ►Wszystkie pliki są domyślnie w projekcie ►Folder wwwroot ►Bower ►Możliwość dołączenia CLR do projektu ►Brak (prawie) plików web.config
 27. 27. ►Self-hosting ►Customhost ►Kestrel IIS nadal pozostaje rekomendowanym serwerem
 28. 28. ►Kestrel Serwer oparty o libuv ►Działa na Mono Linux, Mac Docelowo na .NET Core
 29. 29. ►Visual Studio 2015 ►Pluginydo popularnych edytorów kodu SublimeText Brackets Vim Atom … ►Narzędzia konsolowe k kpm kvm
 30. 30. ►Połączone MVC, WebAPIi WebPages Zunifikowane typy, routing, DI ►Zgodność z OWIN ►Szerzej wykorzystywane DI Brak staticów(RouteTable, GlobalConfiguration, itd.) ►Większa modularność ►Kontrolery niewymagające klasy bazowej ►Wszystko działa asynchronicznie ►Tag Helpers @Html.TextBoxFor(m => m.Name, new{ @class= ”form-control” }) <inputfor=”Name” class=”form-control” />
 31. 31. public classStartup { public voidConfigureServices(IServiceCollectionservices) { services.AddMvc(); } public voidConfigure(IApplicationBuilderapp) { app.UseStaticFiles(); app.Use(async(ctx, next) => { awaitctx.Response.WriteAsync("Hello"); awaitnext(); }); } }
 32. 32. ►Stan na dziś: wersja beta1 ►Dostępny razem z Visual Studio 2015
 33. 33. ►Przepisany od zera ►Lekki i rozszerzalny ►Wieloplatformowość Aplikacje desktopowe ASP.NET Windows Store Windows Phone ►Wsparcie dla baz relacyjnych i NoSQL AzureTableStorage Redis ►Tylko model CodeFirst Brak modelu EDMX
 34. 34. ►Co się nie zmienia DbContext, DbSet<T> LINQ Spora część publicznego API ►Co nowego Łączenie poleceń (batch) Implementacja Unique Provider InMemory
 35. 35. ►Co się zmienia Część zapytania przetwarzana w aplikacji ►Czego nie będzie ObjectContext EDMX MEST Złożone mapowanie klas do tabel
 36. 36. ►Nie wszystkie nowe funkcje będą dostępne od razu ►Gałąź 6.x będzie rozwijana niezależnie (przez „pewien czas”)
 37. 37. ►Stan na dziś: wersja beta1 ►Dostępny z Visual Studio 2015
 38. 38. Który z poniższych nie jest frameworkiemskładającym się na ASP.NET MVC 6? A.ASP.NET MVC B.OWIN C.WebPages D.WebAPI

×