Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

zzzs

593 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

zzzs

 1. 1. Mesto i uloga savetovališta za Dobrovoljno Poverljivo Savetovanje i Testiranje na HIV – ( DPST ) CENTAR ZA PREVENCIJU SIDE I PPI ZZZZ STUDENATA - BEOGRAD
 2. 2. DPST ...i najmoćniju preventivnu aktivnost Predstavlja najbolju... ... jedna od najefikasnijih prijateljskija, komfornija jeftinija nego bilo koja druga najefektivnijih efektivnija, humanija, prijatnija najproduktivnijih
 3. 3. DP S T
 4. 4. Šta je zapravo DPST? <ul><li>Razgovor savetnik – klijent sa ciljem : </li></ul><ul><li>da se klijent izbori sa brigama i stresom u vezi HIV infekcije </li></ul><ul><li>- ohrabriti klijenta da smanji/izbegne rizično ponašanje </li></ul><ul><li>- osnažiti klijenta da sam donese odluku oko testa </li></ul><ul><li>- pružiti podršku osobama koje žive sa HIV-om </li></ul>
 5. 5. Studije pokazuju: Osobe koje su “prošle” savetovanje i koje znaju svoj HIV+ status drastično smanjuju svoje rizično ponašanje jer DP S T ima veliki uticaj na redukciju rizičnog ponašanja ZAŠTO DPST ?
 6. 6. Osobe koje ne znaju svoj HIV status (nisu “prošle” savetovanje i testiranje ) NE SMANJUJU SVOJE RIZIČNO PONAŠANJE ZAŠTO DPST ?
 7. 7. <ul><li>Savetnici iz naseg Centra su završili veliki broj treninga za savetnike, </li></ul><ul><li>razmenjuju iskustava sa kolegama iz drugih zemalja, </li></ul><ul><li>rad i izvan savetovališta - na terenu, </li></ul><ul><li>rad sa “MARA”, </li></ul><ul><li>napravljeni protokoli, </li></ul><ul><li>vodiči, redovne supervizije </li></ul>Od prvih koraka do danas...
 8. 8. MESTO DPST-a DANAS?
 9. 9. <ul><li>SASTAVNI DEO : </li></ul><ul><li>zdravstvenih službi u okviru postojećeg sistema zdravstvene zaštite </li></ul><ul><li>Vladinih Organizacija i NVO </li></ul><ul><li>(posebno koj e su namenjen e i naklonjen e mladima – npr. postojeća savetovalista), službi koje brinu o zdravstvenoj zaštiti žena i dece , svih programa koji su usmereni na smanjenje rizika za HIV infekciju među grupama sa povećanim rizikom - posebno tzv. “MARA”, (vladinog i nevladinog sektora) </li></ul>
 10. 10. SA KRAJNJIM CILJEM Da se smanje nove infekcije među : mladima oba pola, među trudnicama, među grupama u visoko m riziku, marginalizovanim i vulnerabilnim grupama
 11. 11. Savetovanje pre testiranja Sav e tovanje pre testiranja se obavlja iz sledećih razloga : Da se razmotri rizik klijenta od infe kcije Da se objasni test , razjasni njegovo značenje I o graničen ja Da se pomogne klijentu da shvati zašto je testiranje potrebno i da se ohrabri u naporima za smanjenja rizika Da klijen t razmisli o mogućim reakcijama na rezultate testa i o tome kome ih treba saopštiti
 12. 12. Ukoliko se klijent/kinja odluči za testiranje Sledi savetovanje posle –testiranja ... dobro je da se ugovori vreme kada će primiti rezultat testa i kada će ponovo videti savetnika. S avetnik treba da : Obezbedi dovoljno vremena za temeljan razgovor o rezultatu, ma kakav da je ishod Preda rezultat jasno i jednostavno i bez odlaganja
 13. 13. Koncept savetovanja <ul><li>Savetovanje N IJE ispitivanje </li></ul><ul><li>Savetovanje NIJE “ u delj iva nje” saveta </li></ul><ul><li>Savetovanje N IJE “razgovor radi razgovora” </li></ul><ul><li>Savetovanje N IJE ispovest ili molitva </li></ul><ul><li>Savetovanje se RAZLIKUJE od obrazovanja </li></ul>
 14. 14. Osnovne veštine u savetovanju <ul><li>Savetovanje je interaktivni proces </li></ul><ul><li>Kroz brigu i spremnost da se bude </li></ul><ul><li>od pomoći, savetnik postiže MEĐUODNOS </li></ul><ul><li>Međuodnos je: </li></ul><ul><li>biti povezan sa drugom osobom </li></ul><ul><li>lepo se odnositi prema drugoj osobi </li></ul><ul><li>razumeti je </li></ul><ul><li>= k lijent se oseća prihvaćenim, dobrodošlim i uključenim </li></ul>
 15. 15. Osnovne veštine u savetovanju <ul><li>PRIHVATANJE </li></ul><ul><li>Poštovanje klijenata i nesuđenje niti osuđivanje zbog prošlog ponašanja doprinosi da se klijent ose ća prihvaćenim </li></ul><ul><li>Prihvatanje klijenata bez obzira na njihov rod, socioekonomsko, etničko i/ili religio zno poreklo , njihove seksualne sklonosti , </li></ul><ul><li>Prihvatanje emocija i reakcija klijenata </li></ul><ul><li>Prihvatanje odluka klijenta kakve god da su </li></ul>
 16. 16. Najvažniji instrument pri učenju savetovanja pored samoispitivanja je konstruktivna »kritika« savet kolega ili supervizora i predlozi samih klijenata

×