Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

CGD2019 - Sessió: "SITMUN, plataforma en xarxa per a la gestió del territori i casos d'ús" (1/3)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 38 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to CGD2019 - Sessió: "SITMUN, plataforma en xarxa per a la gestió del territori i casos d'ús" (1/3) (20)

Advertisement

More from Congrés Govern Digital (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

CGD2019 - Sessió: "SITMUN, plataforma en xarxa per a la gestió del territori i casos d'ús" (1/3)

 1. 1. SITMUN, una plataforma en xarxa per a la gestió del territori Fina Saez – Diputació de Barcelona Miquel Latorre – Diputació de Lleida Helga Nuell – Diputació Girona Dolors Roo – Diputació de Tarragona 17 setembre de 2019 #sitmun
 2. 2. Una mica d’història Inici projecte SITMUN, Programa iniciativa comunitària Interreg IIB SUDOE • Dotar als ajuntaments d’una eina d’ajuda a la planificació i gestió integrada del seu territori • Estandarditzar l’estructura de la cartografia digital • Tenir una visió contínua del territori Posta en marxa SITMUN: centralitzat, multientitat, informació homogènia/contínua • Dotar als ajuntaments d’una eina SIG (sistema informació geogràfica) • Mantenir una base de dades geogràfica corporativa • Dotar a la Diputació d’un SIG corporatiu Creació Xarxa Europea SITMUN  Tecnologia + Sinèrgies Aprovació directiva INSPIRE Aprovació LISIGE (transposició directiva INSPIRE) i Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC) 2005 2003 2006 2007 2010 Continuem treballant/impulsant la plataforma SITMUN en Xarxa2019
 3. 3. La xarxa europea SITMUN
 4. 4. Barcelona Girona Lleida Tarragona Ens locals que disposen de SITMUN 288 127 262 184 Num. hab. que es beneficia del SITMUN 1.809.142 600.503 432.866 795.902 Usuaris registrats 1.364 171 458 * Capes info. geo. emmagatzemades 733 341 503 * Mòduls edició de cartografia disponibles 9 7 32 * Altres aplicacions/eines disponibles 22 8 11 * N. total aplicacions sol·licitades/instal·lades 1.197 162 3.206 * SITMUN en xifres * Adherits a la xarxa el 2018. Actualment, en procés d’implantació.
 5. 5. Quatre diputacions, quatre configuracions
 6. 6. el dia a dia de la plataforma sitmun a través d’exemples...
 7. 7. Pregunta 8 El Servei de Patrimoni necessita validar les dades de Cadastre, per confirmar i/o actualitzar les propietats titularitat de Diputació de Tarragona. Ens pot ajudar el SITMUN?
 8. 8. Capes
 9. 9. Pregunta 1 Ens interessa veure un mapa de les empreses situades als polígons d’activitat econòmica i actualitzar la seva informació. Com ho podem fer?
 10. 10. Capes
 11. 11. Edició
 12. 12. Pregunta 2 Des de les diferents àrees de l’ajuntament voldríem veure situats en un mapa tots els tipus d’expedient que tenim. És possible amb el SITMUN?
 13. 13. Consulta
 14. 14. Edició
 15. 15. Pregunta 3 En compliment de la llei 5/2003 necessito el plànol de delimitació d'urbanitzacions, nuclis de població, edificis i instal·lacions. Com i on puc veure aquesta delimitació?
 16. 16. Visor capes / Documents
 17. 17. Pregunta 4 Des de Gencat necessiten veure el traçat dels camins i les xarxes de serveis municipals, de cara al desplegament de la xarxa de fibra òptica. Ens pot ajudar el SITMUN?
 18. 18. Consulta
 19. 19. Pregunta 5 Des del parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici necessitem un recompte dels fanals d’enllumenat públic per a la certificació “STARLIGHT”. Ens ho facilita SITMUN?
 20. 20. Consulta
 21. 21. Pregunta 6 El Servei d’Aigües de la Diputació elabora els Protocols d’autocontrol i gestió de les xarxes municipals d’abastament d’aigua dels municipis (RD140/2003). És possible veure les xarxes de serveis municipals al SITMUN?
 22. 22. Consulta
 23. 23. Pregunta 7 El Servei de carreteres requereix un punt d’informació sobre els talls de carreteres, motiu i durada. SITMUN informa…
 24. 24. Consulta
 25. 25. Pregunta 8 El Servei de Patrimoni necessita validar les dades de Cadastre, per confirmar i/o actualitzar les propietats titularitat de Diputació de Tarragona. Ens pot ajudar el SITMUN?
 26. 26. Capes
 27. 27. Pregunta 9 Segons l’ordre HAP/2075/2014, la Llei 7/1985 (LBRL) i la Llei 27/2013 (LRSAL), les entitats locals han de calcular el cost efectiu dels serveis prestats. De cara al càlcul d’aquests indicadors:  Puc aconseguir els m2 de superfície viària del meu municipi amb el SITMUN?  I els metres lineals de la Xarxa de clavegueram?  I els de la Xarxa d’aigua potable?
 28. 28. Consulta sistema viari (MUC)
 29. 29. Consulta xarxa clavegueram
 30. 30. Consulta xarxa aigua potable
 31. 31. Pregunta 10 Hem d’obrir una nova via al municipi i necessitem un llistat de les parcel·les afectades i les seves qualificacions, de cara a una possible expropiació. Ho podem obtenir amb el SITMUN?
 32. 32. Operacions espacials
 33. 33. Pregunta 11 Als responsables de protecció civil de l’ajuntament ens interessa veure un mapa dels elements vulnerables al risc de transport de mercaderies perilloses en un eix viari. És possible amb el SITMUN?
 34. 34. DUPROCIM Presentació: “Protecció civil municipal - Solucions de representació en sistemes d’informació geogràfica”
 35. 35. Pregunta 12 Estem portant a terme un estudi d’activitats classificades per zones. Puc saber quines activitats hi ha en una zona concreta?
 36. 36. GIA Presentació: “GIA, gestor d’informació d’activitats. Solucions tecnològiques per a la millora i reutilització de la informació del cens d’activitats”
 37. 37. Resumint.... SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal) - Facilita la gestió del territori - Permet una visió homogènia, més enllà dels límits territorials - Ajuda al compliment de la legislació vigent en matèria d’info.geogràfica - Ofereix funcionalitats SIT als ens locals, a través d’una entitat supramunicipal Xarxa europea SITMUN - Compartim experiències i projecte en l’entorn SIG - Possibilitem la transferència tecnològica - Impulsem l’economia d'escala treballant projectes conjunts - Promovem l’estalvi públic
 38. 38. Seguim fent xarxa! sitmun@diputaciolleida.cat @DiputacioLleida sitmun@ddgi.cat @diputaciogirona dipta@dipta.cat @Dipta_cat sitmun@diba.cat @idebarcelona idebarcelona.diba.cat

×