Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 realism

1,895 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5 realism

 1. 1. Realism
 2. 2. Prantsusmaa <ul><li>Pärast 1830. a. revolutsiooni leidis romantism üha rohkem ametlikku tunnustust. </li></ul><ul><li>Mitmed sõltumatud kunstnikud hakkasid romantismist eemalduma. </li></ul><ul><li>Hakkasid maalima ainult seda, mida nad nägid enda ümber. </li></ul><ul><li>Teaduse areng </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Uuendusmeelsed haritlased hakkasid lootma, et tõde aitab ühiskonda paremaks muuta. </li></ul>
 4. 4. John Constable Salisbury vaade (1820)
 5. 6. <ul><li>Austas eeskujuna 17. saj. hollandlasi, maalis oma kodukandi külaühiskonda. </li></ul><ul><li>Maalide etüüdid maalitud otse looduse järgi. </li></ul>
 6. 7. Barbizoni koolkond <ul><li>1830. aastatel hakkas rühm Pariisi maalikunstnikke pikemalt peatuma linnalähedastes metsakülades, eriti Barbizonis. </li></ul><ul><li>Vahetu side loodusega ja talurahva eluviisiga suunas neid looma uut moodi kunsti. </li></ul><ul><li>Plein air – piltide valmistamine vahetult looduses. </li></ul>
 7. 8. Th é odore Rousseau Õhtu (1843)
 8. 9. Jean-Fran ç ois Millet Viljapeade korjajad
 9. 13. Honor é Daumier Ühe rahandustegelase karikatuur (1830)
 10. 14. <ul><li>Joonistustel ja litograafiatel tihti ühiskonnakriitiline iseloom ja avaldas neid radikaalses ajakirjanduses. </li></ul><ul><li>Esimesi, kes valib motiiviks suurlinna lihtrahva. </li></ul><ul><li>Näeb peaaegu kõiges pilkamisväärset. </li></ul>
 11. 15. Gustave Courbet Kivilõhkujad
 12. 16. <ul><li>1855 korraldas oma töödest eraldi näituse, millele pani pealkirjaks “Realism” </li></ul><ul><li>Esimesi kunstnikke, kes korraldas nn. kontranäituse. </li></ul><ul><li>Kontranäitus väljendab kunstniku või kunstnike rühma rahulolematust suure näituse korraldusega ja/või žürii põhimõtetega. </li></ul><ul><li>Edaspidi said kontranäitused sagedaseks uudse kunsti esitamise kohaks. </li></ul>
 13. 17. <ul><li>Põhimõtteks maalida ainult seda, mida silmad näevad. </li></ul><ul><li>Tähendas kogu ametliku kunsti ja suurema osa minevikukunsti alaväärtuslikuks kuulutamist. </li></ul><ul><li>Oma silmaga ei saa näha mütoloogilisi, allegoorilisi või ajaloolisi teemasid, mis olid aukohal ametlikus kunstis. </li></ul><ul><li>Realist lubas maastiku, kaasaegse olustiku, portree ja natüürmordi kujutamist. </li></ul>
 14. 18. É douard Manet <ul><li>Kujutas Pariisi ja kaasaegset linnaelu. </li></ul><ul><li>Maalis Tiziani järgi “Eine murul” </li></ul><ul><li>Tiziani “Urbino Venuse” järgi samas poosi ja sarnases ümbruses aktimaali tavalisest pariisi tüdrukust (prostituudist). </li></ul><ul><li>Labaste tüüpide asetamine klassikalise kunsti konteksti. </li></ul><ul><li>Tähtis pole aine, vaid see, kuidas ainet on nähtud ja kujutatud. </li></ul>
 15. 19. Manet “Eine roheluses (murul)” (1863)
 16. 20. Marcantonio Raimondi Parise kohus (1520)
 17. 22. Parise kohus Rooma sarkofaagil 200.a eKr
 18. 23. Tizian “Kontsert”
 19. 24. Manet “Olympia” (1863)
 20. 25. Tizian “Urbino Venus” (1538)
 21. 26. Manet “Baar Folies-Berg è re’is” (1882)
 22. 27. É douard Manet “Rõdu” (1868-69)
 23. 29. Realism mujal Euroopas <ul><li>Tähtis jutustuse osa kunstiteose tähenduse loomisel. </li></ul><ul><li>Venemaal peredvižnikud – Rändnäituste Ühingu Liikmed – korraldasid alates 1871 näitusi. </li></ul><ul><li>Maalid nagu illustratsioonid mõnele ühiskondlikule ideele või anekdootlikule lookesele. </li></ul>
 24. 30. <ul><li>19. saj. II poolel levis enamikus Euroopa maades ametlikult tunnustatud realistlik ajaloomaal. </li></ul><ul><li>Püüdis olla dokumentaalselt täpne niihästi ajaloosündmuse kui ka selleaegse olustiku (nt. riietuse, relvade) kujutamisel. </li></ul>
 25. 31. Vassili Surikov Bojaaritar Morozova
 26. 32. Ilja Repin Burlakid Volgal
 27. 33. <ul><li>Realism õigustas oma rahva ajaloo ja oma maa looduse kujutamist ning aitas nõnda kaasa rahvusliku eneseteadvuse tõusule. </li></ul><ul><li>Eriti Norras ja Soomes osutus suureks toeks iseseisvumisliikumisele. </li></ul>
 28. 34. Eesti rahvusliku kunsti algus
 29. 35. Johann Köler (1826-1899) <ul><li>Esimene eesti soost akadeemilise kunstiharidusega maalikunstnik. </li></ul><ul><li>Pani aluse Eesti portree- ja maastikumaalile, olustikumaalile </li></ul><ul><li>Esimesed suuremad teosed olid antiikmütoloogiast või Vanast Testamendist pärit teemadel. </li></ul>
 30. 36. Johann Köler “Herakles toob Kerberose põrguväravast” (1855), õli <ul><li>Peterburi Kunstide Akadeemia lõputöö </li></ul><ul><li>Klassitsistliku ja romantilise maali segu </li></ul>
 31. 37. Köler Kunstniku isa ja ema portree (1857), õli
 32. 38. Köler “Kunstniku sünnikoht” (1863), akvarell
 33. 39. Köler “Ketraja (Katkenud lõng)” (1863), akvarell
 34. 40. <ul><li>Keiser Aleksander II portree eest saadud honorar võimaldas tal reisida mitmel pool Lääne-Euroopas ja peatuda pikemalt kõigi klassitsistide unistustemaal Itaalias. </li></ul><ul><li>1858-1862 Itaalia periood. </li></ul><ul><li>Üks loominguliselt viljakamaid perioode </li></ul>
 35. 41. Eeskujuks Karl Brüllov (1799-1852) “ La ragazza alla raccolta dell’uva nei pressi di Napoli”- (1827) Itaalia keskpäev (1827) Tõi vene klassitsismi romantilise suuna, käsitlusviisi.
 36. 42. Köler “Itaallanna portree” (1859-61), õli
 37. 43. Köler “Itaallanna lastega ojal” (1862), õli
 38. 44. Amandus Adamson (1855-1929) <ul><li>Eeskujuks prantsuse realistlik skulptuur. </li></ul><ul><li>Nn. salongirealism – neobarokk </li></ul><ul><li>Allegoorilised väiksed naisfiguurid või grupid </li></ul><ul><li>Monumendid </li></ul><ul><li>Virtuooslik pirnipuu nikerdaja </li></ul>
 39. 45. Adamson “Laeva viimne ohe” (1926), marmor
 40. 46. Adamson “Noorus kaob” (1919), pirnipuu Adamson “Koit ja hämarik” (1895), Pirnipuu
 41. 47. Adamson “Russalka” (1902), pronks, graniit
 42. 48. Adamson “Georg Lurich” (1903), pronks; koopia 1912, Tõnu Maarandi kompositsioon
 43. 49. Adamson “Hülgekütt Pakri saarelt” (1898), pronks
 44. 50. Paul Raud (1865-1930) <ul><li>Esimene kutseline kunstnik, kes pärast Düsseldorfi Kunstiakadeemia lõpetamist 1894. aastal jäi kodumaale tööle. </li></ul><ul><li>Lähtus saksa Düsseldorfi koolkonna asjalikust, kuid kuivavõitu realismist. </li></ul><ul><li>Pühendus põhiliselt portreede ja maastiku maalimisele. </li></ul><ul><li>Maalides enamjaolt saksa aadelkonnale, tema tööd jäid laiemale avalikkusele tundmatuks. </li></ul><ul><li>Maastikud lähenevad impressionismile. </li></ul>
 45. 51. P. Raud “Naise portree” (1911), õli
 46. 52. P. Raud “Muhu rauk” (1898), õli *
 47. 53. P. Raud “Lüps”
 48. 54. P. Raud “Talumaastik (Taluõu päikesepaistes)” (1896–1897), õli *
 49. 55. Fotograafia <ul><li>Realism soosis fotograafia sündi ja arengut. </li></ul><ul><li>Keskajal tunti camera obscura ’t (pimekamber) </li></ul><ul><li>18. saj. avastati hõbedasoolade valgustundlikkus </li></ul>
 50. 57. Nicéphore Niépce ’i esimene säilinud foto 1827
 51. 58. Niépce ’i kamber
 52. 59. <ul><li>L. J. M. Daguerre pildistas valgustundlikuks muudetud pinnaga metall- ja klaasplaatidele. </li></ul><ul><li>Dagerrotüüpiaid ei saanud paljundada. </li></ul><ul><li>F. Talbot leiutas kaheastmelise fototehnika, kus kõigepealt saadud negatiivist võib kopeerida paberile piiramatu arvu positiive. </li></ul>
 53. 60. Dagerrotüüpia (Daguerre)
 54. 61. Negatiivist kopeeritud pilt (Talbot)
 55. 62. Talboti kaamerad
 56. 63. Felix Nadar Näitlejanna Sarah Bernhatdt’i fotoportree
 57. 64. Nadari ateljee

×