SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Everyone needs compassion
A love that's never failing
let mercy fall on me
Well everyone
needs forgiveness
The kindness of a Savior
The hope of nations
Savior, He can move
the mountains
My God is Mighty to save
He is Mighty to save
Forever.
Author of salvation
He rose
and conquered the grave
Jesus conquered the grave
Iedereen heeft nood aan medeleven,
aan een sterke liefde.
Laat Jouw barmhartigheid
dan over ons komen.
Want niemand
kan zonder vergeving,
de warmte
van onze Redder
is de hoop
voor alle volkeren.
Redder
die Bergen kan verzetten,
almachtig om ons te redden
voor altijd.
Je bent de schepper
van onze redding. Jij, Jezus,
die zelfs het graf en de dood overwon
Neem me dan zoals ik ben
met al mijn angsten
en mislukkingen
en geef mijn leven
weer zin.
Ik geef mij
om Jou te volgen,
ik geef alles
waar ik in geloof…
Ik geef me over…
Schijn Jouw helder licht
over de wereld.
We zingen
voor de verrezen Heer!
Jezus!
So take me as You find me,
All my fears and failures
And fill my life again
I give my life to follow
Everything I believe in
Now I surrender
Savior, He can move
the mountains …
Shine your light and
let the whole world see
We're singing for the glory
of the risen King , Jesus,
shine your light and
let the whole world see
We're singing
for the glory of the risen King
Savior, He can move the mountains …
Goede God, vergeef me als ik fout zat
want soms heb ik het mis.
Goede God, help me Jou te volgen
ook als het moeilijk is.
(Peter
Biesbrouck)
Oh happy day
Oh happy day
When Jesus washed
When Jesus washed
When Jesus washed
Oh happy day
Oh happy day
► Oh happy day ◄
Oh happy day
When Jesus washed
When Jesus washed
When Jesus washed
He washed my sins away!
Oh happy day
Oh happy day
He taught me how to walk,
fight and pray
fight and pray
And He’s rejoicing every day
every day
When cares increase
in my heart
Your consolation
calms my soul
And when I think
I have lost
my foothold
Lord Your mercy
holds me up
The Lord will be a stronghold
My God will be
The rock where I take refuge
Als ik gebukt ga onder zorgen
dan brengt Jouw troost
rust in mijn ziel.
En als ik
geen vaste grond
meer onder
mijn voeten voel,
dan houdt Jouw
barmhartigheid
mij recht.
Dan is de Heer mijn vesting,
is Hij de rots
waar ik mijn toevlucht vind.
[Voorganger]
Ik geloof in de kracht van het zingen
in het samen zingen,
je verbonden voelen
met de mensen om je heen.
[Allen]
Ik geloof in de kracht van huilen
me overgeven
aan mijn pijn en verdriet
mijn woede en machteloosheid
uitschreeuwen.
[Voorganger]
Ik geloof in de kracht van bidden
het onzegbare zeggen,
even op adem komen,
om daarna weer verder te kunnen.
[Allen]
Ik geloof in de kracht van lachen
even alles door een andere bril zien,
de zaken relativeren,
vrolijkheid, lichtheid, ruimte.
[Voorganger]
Ik geloof in God
[Allen]
Ik geloof in God
die mijn stem
geluid geeft als ik zing.
Die mijn tranen droogt als ik huil,
die mij hoort als ik bid,
die geniet van mijn lach.
Hear our earnest prayer,
o lord
hear our humble cry
precious loving
caring lord
on whom we rely
ever loving,
ever living god
of whom no one
can compare
all we ask
is that you hear our prayer
Hoor ons vurig gebed, Heer,
ons zacht geschreeuw.
Liefdevolle, zorgende God
op wie wij vertouwen.
Levende God die ons
altijd weer graag ziet;
Je bent met niemand te
vergelijken.
Al wat wij je vragen
is dat Je zou luisteren
naar ons gebed
Give us strength
most Holy Lord
Strength to meet this day
Lead us by your Holy Word
Guide us in your way
For life is filled
with winding turns
We have often lost our way
All we ask
is that you lead today
Geef ons kracht, Heer,
kracht om de dagen
door te komen.
Laat Jouw woorden
onze gids zijn
op ons levenspad.
Want het leven
heeft scherpe bochten
en we verliezen vaak
de juiste richting.
Al dat we vragen
is dat Jij ons kompas zou zijn.
Give us love
that's true, O Lord
Trusting as a child
Love for all we see, O Lord
Pure and undefiled
But to heal the heart
and not turn away
Anyone who is in need
All we ask
is teach us love
indeed
Schenk ons
waarachtige liefde,
die we kinderlijk
kunnen vertrouwen.
Liefde voor alles
wat ons omringt,
puur en onbezoedeld.
Genees ons hart
en keer Je niet af
van de noodlijdenden
Al wat wij je vragen
is ons Jouw Liefde te leren.
Take me home
with you my lord
When my life is through
Take me home
with peace, my lord
Let me rest with you
When I've fought the fight
And I've kept the faith
And my race on earth
is won
All I ask
is that you say
well done
Breng me thuis, Heer,
wanneer mijn leven voltooid is.
Ontvang mij in Jouw Vrede
en laat me rusten
in Jouw schoot.
Als ik mijn strijd geleverd heb,
als ik mijn geloof bewaard heb,
en de wedloop van dit leven
heb gelopen,
dan hoop ik
dat ik Jou mag horen zeggen:
“Ik zie dat het goed is geweest!”
[Voorganger]
God onze Vader,
wij danken Jou van harte
omdat wij mogen leven
in deze wonderschone wereld,
vol wegen die leiden van land tot land,
van mens tot mens.
[Allen]
Wij danken Jou
voor de vrije tijd die wij krijgen
om op adem te komen
en die ons toelaat
de schoonheid van de natuur te ontdekken
en ervan te genieten,
wij danken Jou
voor de levenskracht en de gezondheid
die wij in deze rustige dagen kunnen uitleven.
[Vg.]
Wij danken Je ook
voor allen die zorgen dat wij het goed hebben
wanneer we genieten van al het rondom ons,
voor hen die werken
in onze vakantie en vrije tijd.
[Al.]
Wij zijn hier samen om te gedenken
hoe Jezus, Jouw Zoon,
de vriendschap van alle mensen wilde.
Ook nu vraagt Hij ons te blijven hopen
en te werken aan een wereld
van rechtvaardigheid en vrede.
Hij heeft ons getoond hoe belangrijk het is
om daarvoor met elkaar op weg te gaan.
[rechtstaan]
[Vg.]
Zelf liet Hij zijn vrienden delen in het geluk van zijn
eigen leven, toen Hij hen aan tafel bijeenbracht
op de avond voor zijn lijden…
[consecratie]
Goede Vader,
deze tekens van brood en wijn dagen ons uit
en roepen ons op om in stille navolging,
deze weg van Jezus te gaan
[Al.]
Zend ons daarom Zijn Geest,
opdat wij geboeid zouden blijven
door Zijn boodschap.
Spreek tot ons hart en doe ons ervaren
dat wij in deze wereld zinvol kunnen leven,
als er vriendschap is tussen Jou en de mensen.
[Vg.]
Geef dat wij onze reiskoffers
niet vullen met eigenbelang,
maar dat we zonder reistas, brood of geld,
gewoon gastvrijheid voor elkaar durven zijn.
[Al.]
Dan bouwen we aan een betere wereld,
waar het goed is om te wonen,
waar geen grenzen meer zijn,
alleen vreugde, vriendschap en vrede,
door de blijde boodschap van Jezus,
Jouw Zoon en onze Broeder.
Amen
(Huub
Oosterhuis
/
Antoine
Oomen)
De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou
De vrede van rivieren en de zeeën moge die zijn met jou
Die vrede kome over jou,
Gods vrede groeie in jou.
The angels bow down at the thought of You
The darkness gives way to the light for You
The price that you paid gives us life brand new
Hosanna forever we worship You
For you are the joy that my soul longs for
The lamb that was slain
for my sins and the One I adore
King of kings, Ruler of everything
Hosanna forever we worship You
For your patience and kindness
And favor and mercy
And honor and glory
Because you are worthy
We can't live without You
We can't breathe without You
We can't sing without You
Hosanna Hosanna
De engelen buigen bij de gedachte aan Jou
De duisternis wijkt voor Jouw licht
De losprijs die Jij betaalde, geeft ons nieuw leven
Hosanna voor eeuwig, wij aanbidden Jou.
Jij bent de vreugde waar mijn ziel naar verlangt
Het lam dat stierf voor onze zonden
Jij bent diegene die ik aanbid
Koning der koningen, Heerser over de schepping
Hosanna voor eeuwig, wij aanbidden Jou.
voor Jouw geduld en vriendschap,
gunst en genade
eer en glorie
omdat Je het waard bent
omdat we niet kunnen leven zonder Jou
onze adem van Jou ontvangen
de klanken van het zingen
Hosanna Hosanna
No greater love in this world but You
No one can compare
to the things You do
Wherever You go I will follow You
Hosanna forever
we worship You
Someday every tongue
shall confess Your name
This house made of clay
soon shall pass away
Whatever the test
You will bring us through
Hosanna forever
we worship You
In onze wereld is geen grotere Liefde
Niemand kan zich met Jou meten
Waar Je ook gaat, ik zal Je volgen
Hosanna voor eeuwig,
wij aanbidden Jou.
Ooit zal iedereen Jou erkennen
Dit huis van klei
zal binnenkort verdwijnen
En welke beproevingen er ook komen
Jij zal ons er doorheen leiden
Hosanna voor eeuwig,
wij aanbidden Jou.
De boom van de levensLrust ♦ VakantieGospel4ing (C13 Ten Bos 2022)
De boom van de levensLrust ♦ VakantieGospel4ing (C13 Ten Bos 2022)
De boom van de levensLrust ♦ VakantieGospel4ing (C13 Ten Bos 2022)

More Related Content

Similar to De boom van de levensLrust ♦ VakantieGospel4ing (C13 Ten Bos 2022)

2016 04-24 5e paaszondag
2016 04-24 5e paaszondag2016 04-24 5e paaszondag
2016 04-24 5e paaszondagann Vantomme
 
2015 07-05 14e zondag
2015 07-05  14e zondag 2015 07-05  14e zondag
2015 07-05 14e zondag ann Vantomme
 
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)Ten Bos
 
Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, nu is d...
Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei:Vader, nu is d...Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei:Vader, nu is d...
Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, nu is d...Ten Bos
 
Vakantie4ing Boeken toe. Boeken open (A12 Ten Bos 2023)
Vakantie4ing Boeken toe. Boeken open (A12 Ten Bos 2023)Vakantie4ing Boeken toe. Boeken open (A12 Ten Bos 2023)
Vakantie4ing Boeken toe. Boeken open (A12 Ten Bos 2023)Ten Bos
 
2016 06-26 dertiende zondag
2016 06-26 dertiende zondag2016 06-26 dertiende zondag
2016 06-26 dertiende zondagann Vantomme
 
Zevende zondag na Pasen (C)
Zevende zondag na Pasen (C)Zevende zondag na Pasen (C)
Zevende zondag na Pasen (C)Ten Bos
 
Pinksteren 2011: Vuur, Enthousiasme, Adem, Kracht, Hoop, Vader en Geest
Pinksteren 2011: Vuur, Enthousiasme, Adem, Kracht, Hoop, Vader en GeestPinksteren 2011: Vuur, Enthousiasme, Adem, Kracht, Hoop, Vader en Geest
Pinksteren 2011: Vuur, Enthousiasme, Adem, Kracht, Hoop, Vader en GeestTen Bos
 
De tuinman - Paaszondag (2019)
De tuinman - Paaszondag (2019)De tuinman - Paaszondag (2019)
De tuinman - Paaszondag (2019)Ten Bos
 
Verrijzeniszondag (Pasen 2016 Ten Bos)
Verrijzeniszondag (Pasen 2016 Ten Bos)Verrijzeniszondag (Pasen 2016 Ten Bos)
Verrijzeniszondag (Pasen 2016 Ten Bos)Ten Bos
 
Gooi de trossen los
Gooi de trossen losGooi de trossen los
Gooi de trossen losTen Bos
 
Gods liefde is groter dan de seizoenen (Allerheiligen - B30 2021)
Gods liefde is groter dan de seizoenen (Allerheiligen - B30 2021)Gods liefde is groter dan de seizoenen (Allerheiligen - B30 2021)
Gods liefde is groter dan de seizoenen (Allerheiligen - B30 2021)Ten Bos
 
2015 10-11 missieviering
2015 10-11 missieviering2015 10-11 missieviering
2015 10-11 missievieringann Vantomme
 
Kruis of munt (A29)
Kruis of munt (A29)Kruis of munt (A29)
Kruis of munt (A29)Ten Bos
 
We zingen de sterren van de hemel
We zingen de sterren van de hemel We zingen de sterren van de hemel
We zingen de sterren van de hemel Ten Bos
 
Bloesems, gods kleurrijke belofte (Paaszondag 2017)
Bloesems, gods kleurrijke belofte (Paaszondag 2017)Bloesems, gods kleurrijke belofte (Paaszondag 2017)
Bloesems, gods kleurrijke belofte (Paaszondag 2017)Ten Bos
 
Een roeping in een fles (vakantieviering 2011)
Een roeping in een fles (vakantieviering 2011)Een roeping in een fles (vakantieviering 2011)
Een roeping in een fles (vakantieviering 2011)Ten Bos
 
2016 10-29 30 31e zondag
2016 10-29 30 31e zondag2016 10-29 30 31e zondag
2016 10-29 30 31e zondagann Vantomme
 
Voorbij de tijd, de dagen en de uren. (Allerheiligen 2019)
Voorbij de tijd, de dagen en de uren. (Allerheiligen 2019)Voorbij de tijd, de dagen en de uren. (Allerheiligen 2019)
Voorbij de tijd, de dagen en de uren. (Allerheiligen 2019)Ten Bos
 

Similar to De boom van de levensLrust ♦ VakantieGospel4ing (C13 Ten Bos 2022) (20)

2016 04-24 5e paaszondag
2016 04-24 5e paaszondag2016 04-24 5e paaszondag
2016 04-24 5e paaszondag
 
2015 07-05 14e zondag
2015 07-05  14e zondag 2015 07-05  14e zondag
2015 07-05 14e zondag
 
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)
Paaswake (Ten Bos 2024 HopParochie St Benedictus)
 
Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, nu is d...
Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei:Vader, nu is d...Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei:Vader, nu is d...
Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, nu is d...
 
Vakantie4ing Boeken toe. Boeken open (A12 Ten Bos 2023)
Vakantie4ing Boeken toe. Boeken open (A12 Ten Bos 2023)Vakantie4ing Boeken toe. Boeken open (A12 Ten Bos 2023)
Vakantie4ing Boeken toe. Boeken open (A12 Ten Bos 2023)
 
2016 06-26 dertiende zondag
2016 06-26 dertiende zondag2016 06-26 dertiende zondag
2016 06-26 dertiende zondag
 
Zevende zondag na Pasen (C)
Zevende zondag na Pasen (C)Zevende zondag na Pasen (C)
Zevende zondag na Pasen (C)
 
Pinksteren 2011: Vuur, Enthousiasme, Adem, Kracht, Hoop, Vader en Geest
Pinksteren 2011: Vuur, Enthousiasme, Adem, Kracht, Hoop, Vader en GeestPinksteren 2011: Vuur, Enthousiasme, Adem, Kracht, Hoop, Vader en Geest
Pinksteren 2011: Vuur, Enthousiasme, Adem, Kracht, Hoop, Vader en Geest
 
De tuinman - Paaszondag (2019)
De tuinman - Paaszondag (2019)De tuinman - Paaszondag (2019)
De tuinman - Paaszondag (2019)
 
Verrijzeniszondag (Pasen 2016 Ten Bos)
Verrijzeniszondag (Pasen 2016 Ten Bos)Verrijzeniszondag (Pasen 2016 Ten Bos)
Verrijzeniszondag (Pasen 2016 Ten Bos)
 
Gooi de trossen los
Gooi de trossen losGooi de trossen los
Gooi de trossen los
 
Gods liefde is groter dan de seizoenen (Allerheiligen - B30 2021)
Gods liefde is groter dan de seizoenen (Allerheiligen - B30 2021)Gods liefde is groter dan de seizoenen (Allerheiligen - B30 2021)
Gods liefde is groter dan de seizoenen (Allerheiligen - B30 2021)
 
2015 10-11 missieviering
2015 10-11 missieviering2015 10-11 missieviering
2015 10-11 missieviering
 
Kruis of munt (A29)
Kruis of munt (A29)Kruis of munt (A29)
Kruis of munt (A29)
 
We zingen de sterren van de hemel
We zingen de sterren van de hemel We zingen de sterren van de hemel
We zingen de sterren van de hemel
 
Bloesems, gods kleurrijke belofte (Paaszondag 2017)
Bloesems, gods kleurrijke belofte (Paaszondag 2017)Bloesems, gods kleurrijke belofte (Paaszondag 2017)
Bloesems, gods kleurrijke belofte (Paaszondag 2017)
 
29 september 19:00
29 september 19:0029 september 19:00
29 september 19:00
 
Een roeping in een fles (vakantieviering 2011)
Een roeping in een fles (vakantieviering 2011)Een roeping in een fles (vakantieviering 2011)
Een roeping in een fles (vakantieviering 2011)
 
2016 10-29 30 31e zondag
2016 10-29 30 31e zondag2016 10-29 30 31e zondag
2016 10-29 30 31e zondag
 
Voorbij de tijd, de dagen en de uren. (Allerheiligen 2019)
Voorbij de tijd, de dagen en de uren. (Allerheiligen 2019)Voorbij de tijd, de dagen en de uren. (Allerheiligen 2019)
Voorbij de tijd, de dagen en de uren. (Allerheiligen 2019)
 

More from Ten Bos

Herder en hoeder (vierde Paaszondag Ten Bos B2024)
Herder en hoeder (vierde Paaszondag Ten Bos B2024)Herder en hoeder (vierde Paaszondag Ten Bos B2024)
Herder en hoeder (vierde Paaszondag Ten Bos B2024)Ten Bos
 
Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)
Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)
Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)Ten Bos
 
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
Een kleurrijke kwetsbaarheid ♦ Eerste vastenzondag 2024 (Ten Bos)
Een kleurrijke kwetsbaarheid ♦ Eerste vastenzondag 2024 (Ten Bos)Een kleurrijke kwetsbaarheid ♦ Eerste vastenzondag 2024 (Ten Bos)
Een kleurrijke kwetsbaarheid ♦ Eerste vastenzondag 2024 (Ten Bos)Ten Bos
 
Het harde masker en het broze aangezicht. Aswoensdag (Ten Bos 2024)
Het harde masker en het broze aangezicht. Aswoensdag (Ten Bos 2024)Het harde masker en het broze aangezicht. Aswoensdag (Ten Bos 2024)
Het harde masker en het broze aangezicht. Aswoensdag (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
De genezing van de melaatse (Ten Bos B06 2024)
De genezing van de melaatse (Ten Bos B06 2024)De genezing van de melaatse (Ten Bos B06 2024)
De genezing van de melaatse (Ten Bos B06 2024)Ten Bos
 
Een regenboog boven het water ♦ Lichtmis4ing (Ten Bos 2024 Erembodegem)
Een regenboog boven het water ♦ Lichtmis4ing (Ten Bos 2024 Erembodegem)Een regenboog boven het water ♦ Lichtmis4ing (Ten Bos 2024 Erembodegem)
Een regenboog boven het water ♦ Lichtmis4ing (Ten Bos 2024 Erembodegem)Ten Bos
 
Welk kruis aanvaarden? Kruisaanvaardigs4ng(Ten Bos B04 2024)
Welk kruis aanvaarden? Kruisaanvaardigs4ng(Ten Bos B04 2024)Welk kruis aanvaarden? Kruisaanvaardigs4ng(Ten Bos B04 2024)
Welk kruis aanvaarden? Kruisaanvaardigs4ng(Ten Bos B04 2024)Ten Bos
 
Vissers van mensen (B03 Ten Bos 2024)
Vissers van mensen (B03 Ten Bos 2024)Vissers van mensen (B03 Ten Bos 2024)
Vissers van mensen (B03 Ten Bos 2024)Ten Bos
 
Roeping. Instapviering voor de Eerste Communicanten (Ten Bos 2024)
Roeping. Instapviering voor de Eerste Communicanten (Ten Bos 2024)Roeping. Instapviering voor de Eerste Communicanten (Ten Bos 2024)
Roeping. Instapviering voor de Eerste Communicanten (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
Driekoningen. Viering in WZC De Hopperank (Ten Bos 2024)
Driekoningen. Viering in WZC De Hopperank (Ten Bos 2024)Driekoningen. Viering in WZC De Hopperank (Ten Bos 2024)
Driekoningen. Viering in WZC De Hopperank (Ten Bos 2024)Ten Bos
 
GeschenkVanGod ♦ Heilige Familie (Ten Bos 2023)
GeschenkVanGod ♦ Heilige Familie (Ten Bos 2023)GeschenkVanGod ♦ Heilige Familie (Ten Bos 2023)
GeschenkVanGod ♦ Heilige Familie (Ten Bos 2023)Ten Bos
 
Kwetsbaar als een pasgeborene ♦ Kerstviering (Ten Bos 2023)
Kwetsbaar als een pasgeborene ♦ Kerstviering (Ten Bos 2023)Kwetsbaar als een pasgeborene ♦ Kerstviering (Ten Bos 2023)
Kwetsbaar als een pasgeborene ♦ Kerstviering (Ten Bos 2023)Ten Bos
 

More from Ten Bos (20)

Herder en hoeder (vierde Paaszondag Ten Bos B2024)
Herder en hoeder (vierde Paaszondag Ten Bos B2024)Herder en hoeder (vierde Paaszondag Ten Bos B2024)
Herder en hoeder (vierde Paaszondag Ten Bos B2024)
 
Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)
Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)
Vrede en Angst. Derde Paaszondag (Ten Bos 2024)
 
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)
Thomas. Beloken Pasen Tweede paaszondag (Ten Bos 2024)
 
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)
Goede Vrijdagviering (Ten Bos - HopParochie 2024)
 
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)
Voetwassing. Witte Donderdag (Ten Bos 2024)
 
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)
Palmzondag. Kwetsbaar zwijgen (Ten Bos 2024)
 
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De kwetsbare graankorrel ♦ vijde vastenzondag (Ten Bos 2024)
 
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)
De mantel van de liefde. Verzoenings4ing. Vierde vastenzondag (Ten Bos 2024)
 
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)
Tien beschermende Woorden ♦ derde vastenzondag (Ten Bos 2024)
 
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)
Als onze kleren vallen. Tweede vastenzondag (Ten Bos 2024)
 
Een kleurrijke kwetsbaarheid ♦ Eerste vastenzondag 2024 (Ten Bos)
Een kleurrijke kwetsbaarheid ♦ Eerste vastenzondag 2024 (Ten Bos)Een kleurrijke kwetsbaarheid ♦ Eerste vastenzondag 2024 (Ten Bos)
Een kleurrijke kwetsbaarheid ♦ Eerste vastenzondag 2024 (Ten Bos)
 
Het harde masker en het broze aangezicht. Aswoensdag (Ten Bos 2024)
Het harde masker en het broze aangezicht. Aswoensdag (Ten Bos 2024)Het harde masker en het broze aangezicht. Aswoensdag (Ten Bos 2024)
Het harde masker en het broze aangezicht. Aswoensdag (Ten Bos 2024)
 
De genezing van de melaatse (Ten Bos B06 2024)
De genezing van de melaatse (Ten Bos B06 2024)De genezing van de melaatse (Ten Bos B06 2024)
De genezing van de melaatse (Ten Bos B06 2024)
 
Een regenboog boven het water ♦ Lichtmis4ing (Ten Bos 2024 Erembodegem)
Een regenboog boven het water ♦ Lichtmis4ing (Ten Bos 2024 Erembodegem)Een regenboog boven het water ♦ Lichtmis4ing (Ten Bos 2024 Erembodegem)
Een regenboog boven het water ♦ Lichtmis4ing (Ten Bos 2024 Erembodegem)
 
Welk kruis aanvaarden? Kruisaanvaardigs4ng(Ten Bos B04 2024)
Welk kruis aanvaarden? Kruisaanvaardigs4ng(Ten Bos B04 2024)Welk kruis aanvaarden? Kruisaanvaardigs4ng(Ten Bos B04 2024)
Welk kruis aanvaarden? Kruisaanvaardigs4ng(Ten Bos B04 2024)
 
Vissers van mensen (B03 Ten Bos 2024)
Vissers van mensen (B03 Ten Bos 2024)Vissers van mensen (B03 Ten Bos 2024)
Vissers van mensen (B03 Ten Bos 2024)
 
Roeping. Instapviering voor de Eerste Communicanten (Ten Bos 2024)
Roeping. Instapviering voor de Eerste Communicanten (Ten Bos 2024)Roeping. Instapviering voor de Eerste Communicanten (Ten Bos 2024)
Roeping. Instapviering voor de Eerste Communicanten (Ten Bos 2024)
 
Driekoningen. Viering in WZC De Hopperank (Ten Bos 2024)
Driekoningen. Viering in WZC De Hopperank (Ten Bos 2024)Driekoningen. Viering in WZC De Hopperank (Ten Bos 2024)
Driekoningen. Viering in WZC De Hopperank (Ten Bos 2024)
 
GeschenkVanGod ♦ Heilige Familie (Ten Bos 2023)
GeschenkVanGod ♦ Heilige Familie (Ten Bos 2023)GeschenkVanGod ♦ Heilige Familie (Ten Bos 2023)
GeschenkVanGod ♦ Heilige Familie (Ten Bos 2023)
 
Kwetsbaar als een pasgeborene ♦ Kerstviering (Ten Bos 2023)
Kwetsbaar als een pasgeborene ♦ Kerstviering (Ten Bos 2023)Kwetsbaar als een pasgeborene ♦ Kerstviering (Ten Bos 2023)
Kwetsbaar als een pasgeborene ♦ Kerstviering (Ten Bos 2023)
 

De boom van de levensLrust ♦ VakantieGospel4ing (C13 Ten Bos 2022)

 • 1.
 • 2. Everyone needs compassion A love that's never failing let mercy fall on me Well everyone needs forgiveness The kindness of a Savior The hope of nations Savior, He can move the mountains My God is Mighty to save He is Mighty to save Forever. Author of salvation He rose and conquered the grave Jesus conquered the grave Iedereen heeft nood aan medeleven, aan een sterke liefde. Laat Jouw barmhartigheid dan over ons komen. Want niemand kan zonder vergeving, de warmte van onze Redder is de hoop voor alle volkeren. Redder die Bergen kan verzetten, almachtig om ons te redden voor altijd. Je bent de schepper van onze redding. Jij, Jezus, die zelfs het graf en de dood overwon
 • 3. Neem me dan zoals ik ben met al mijn angsten en mislukkingen en geef mijn leven weer zin. Ik geef mij om Jou te volgen, ik geef alles waar ik in geloof… Ik geef me over… Schijn Jouw helder licht over de wereld. We zingen voor de verrezen Heer! Jezus! So take me as You find me, All my fears and failures And fill my life again I give my life to follow Everything I believe in Now I surrender Savior, He can move the mountains … Shine your light and let the whole world see We're singing for the glory of the risen King , Jesus, shine your light and let the whole world see We're singing for the glory of the risen King Savior, He can move the mountains …
 • 4.
 • 5. Goede God, vergeef me als ik fout zat want soms heb ik het mis. Goede God, help me Jou te volgen ook als het moeilijk is. (Peter Biesbrouck)
 • 6. Oh happy day Oh happy day When Jesus washed When Jesus washed When Jesus washed Oh happy day Oh happy day ► Oh happy day ◄ Oh happy day When Jesus washed When Jesus washed When Jesus washed He washed my sins away! Oh happy day Oh happy day He taught me how to walk, fight and pray fight and pray And He’s rejoicing every day every day
 • 7.
 • 8. When cares increase in my heart Your consolation calms my soul And when I think I have lost my foothold Lord Your mercy holds me up The Lord will be a stronghold My God will be The rock where I take refuge Als ik gebukt ga onder zorgen dan brengt Jouw troost rust in mijn ziel. En als ik geen vaste grond meer onder mijn voeten voel, dan houdt Jouw barmhartigheid mij recht. Dan is de Heer mijn vesting, is Hij de rots waar ik mijn toevlucht vind.
 • 9.
 • 10. [Voorganger] Ik geloof in de kracht van het zingen in het samen zingen, je verbonden voelen met de mensen om je heen.
 • 11. [Allen] Ik geloof in de kracht van huilen me overgeven aan mijn pijn en verdriet mijn woede en machteloosheid uitschreeuwen.
 • 12. [Voorganger] Ik geloof in de kracht van bidden het onzegbare zeggen, even op adem komen, om daarna weer verder te kunnen.
 • 13. [Allen] Ik geloof in de kracht van lachen even alles door een andere bril zien, de zaken relativeren, vrolijkheid, lichtheid, ruimte.
 • 14. [Voorganger] Ik geloof in God [Allen] Ik geloof in God die mijn stem geluid geeft als ik zing. Die mijn tranen droogt als ik huil, die mij hoort als ik bid, die geniet van mijn lach.
 • 15.
 • 16. Hear our earnest prayer, o lord hear our humble cry precious loving caring lord on whom we rely ever loving, ever living god of whom no one can compare all we ask is that you hear our prayer Hoor ons vurig gebed, Heer, ons zacht geschreeuw. Liefdevolle, zorgende God op wie wij vertouwen. Levende God die ons altijd weer graag ziet; Je bent met niemand te vergelijken. Al wat wij je vragen is dat Je zou luisteren naar ons gebed
 • 17. Give us strength most Holy Lord Strength to meet this day Lead us by your Holy Word Guide us in your way For life is filled with winding turns We have often lost our way All we ask is that you lead today Geef ons kracht, Heer, kracht om de dagen door te komen. Laat Jouw woorden onze gids zijn op ons levenspad. Want het leven heeft scherpe bochten en we verliezen vaak de juiste richting. Al dat we vragen is dat Jij ons kompas zou zijn.
 • 18. Give us love that's true, O Lord Trusting as a child Love for all we see, O Lord Pure and undefiled But to heal the heart and not turn away Anyone who is in need All we ask is teach us love indeed Schenk ons waarachtige liefde, die we kinderlijk kunnen vertrouwen. Liefde voor alles wat ons omringt, puur en onbezoedeld. Genees ons hart en keer Je niet af van de noodlijdenden Al wat wij je vragen is ons Jouw Liefde te leren.
 • 19. Take me home with you my lord When my life is through Take me home with peace, my lord Let me rest with you When I've fought the fight And I've kept the faith And my race on earth is won All I ask is that you say well done Breng me thuis, Heer, wanneer mijn leven voltooid is. Ontvang mij in Jouw Vrede en laat me rusten in Jouw schoot. Als ik mijn strijd geleverd heb, als ik mijn geloof bewaard heb, en de wedloop van dit leven heb gelopen, dan hoop ik dat ik Jou mag horen zeggen: “Ik zie dat het goed is geweest!”
 • 20.
 • 21. [Voorganger] God onze Vader, wij danken Jou van harte omdat wij mogen leven in deze wonderschone wereld, vol wegen die leiden van land tot land, van mens tot mens.
 • 22. [Allen] Wij danken Jou voor de vrije tijd die wij krijgen om op adem te komen en die ons toelaat de schoonheid van de natuur te ontdekken en ervan te genieten, wij danken Jou voor de levenskracht en de gezondheid die wij in deze rustige dagen kunnen uitleven.
 • 23. [Vg.] Wij danken Je ook voor allen die zorgen dat wij het goed hebben wanneer we genieten van al het rondom ons, voor hen die werken in onze vakantie en vrije tijd.
 • 24. [Al.] Wij zijn hier samen om te gedenken hoe Jezus, Jouw Zoon, de vriendschap van alle mensen wilde. Ook nu vraagt Hij ons te blijven hopen en te werken aan een wereld van rechtvaardigheid en vrede. Hij heeft ons getoond hoe belangrijk het is om daarvoor met elkaar op weg te gaan. [rechtstaan]
 • 25. [Vg.] Zelf liet Hij zijn vrienden delen in het geluk van zijn eigen leven, toen Hij hen aan tafel bijeenbracht op de avond voor zijn lijden… [consecratie] Goede Vader, deze tekens van brood en wijn dagen ons uit en roepen ons op om in stille navolging, deze weg van Jezus te gaan
 • 26. [Al.] Zend ons daarom Zijn Geest, opdat wij geboeid zouden blijven door Zijn boodschap. Spreek tot ons hart en doe ons ervaren dat wij in deze wereld zinvol kunnen leven, als er vriendschap is tussen Jou en de mensen.
 • 27. [Vg.] Geef dat wij onze reiskoffers niet vullen met eigenbelang, maar dat we zonder reistas, brood of geld, gewoon gastvrijheid voor elkaar durven zijn.
 • 28. [Al.] Dan bouwen we aan een betere wereld, waar het goed is om te wonen, waar geen grenzen meer zijn, alleen vreugde, vriendschap en vrede, door de blijde boodschap van Jezus, Jouw Zoon en onze Broeder. Amen
 • 29.
 • 30. (Huub Oosterhuis / Antoine Oomen) De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou De vrede van rivieren en de zeeën moge die zijn met jou Die vrede kome over jou, Gods vrede groeie in jou.
 • 31.
 • 32. The angels bow down at the thought of You The darkness gives way to the light for You The price that you paid gives us life brand new Hosanna forever we worship You For you are the joy that my soul longs for The lamb that was slain for my sins and the One I adore King of kings, Ruler of everything Hosanna forever we worship You For your patience and kindness And favor and mercy And honor and glory Because you are worthy We can't live without You We can't breathe without You We can't sing without You Hosanna Hosanna De engelen buigen bij de gedachte aan Jou De duisternis wijkt voor Jouw licht De losprijs die Jij betaalde, geeft ons nieuw leven Hosanna voor eeuwig, wij aanbidden Jou. Jij bent de vreugde waar mijn ziel naar verlangt Het lam dat stierf voor onze zonden Jij bent diegene die ik aanbid Koning der koningen, Heerser over de schepping Hosanna voor eeuwig, wij aanbidden Jou. voor Jouw geduld en vriendschap, gunst en genade eer en glorie omdat Je het waard bent omdat we niet kunnen leven zonder Jou onze adem van Jou ontvangen de klanken van het zingen Hosanna Hosanna
 • 33. No greater love in this world but You No one can compare to the things You do Wherever You go I will follow You Hosanna forever we worship You Someday every tongue shall confess Your name This house made of clay soon shall pass away Whatever the test You will bring us through Hosanna forever we worship You In onze wereld is geen grotere Liefde Niemand kan zich met Jou meten Waar Je ook gaat, ik zal Je volgen Hosanna voor eeuwig, wij aanbidden Jou. Ooit zal iedereen Jou erkennen Dit huis van klei zal binnenkort verdwijnen En welke beproevingen er ook komen Jij zal ons er doorheen leiden Hosanna voor eeuwig, wij aanbidden Jou.