Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Aandacht       in      de stilte
Een nieu we wer e l d vol bel of t e n , een goed, wijd land ons voor g ezegd, voors p e l d in ps al m e n , door prof et...
( ? / Tjeerd Oosterhuis)
Dan nog, dan nog klamp ik mijklamp ik mij vast aan jou,of je wil of niet,op ongenade of genade,Ik zal red mij, red mij roe...
Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, dat diep in ons gewetenopnieuw het licht ontwaakt.Dat in ons wordt h...
Pr.       Ik geloof dat Godde aarde voor de mensen heeft geschapen om er een leefbare wereld van te maken,    waa...
Al.Ik geloof niet in een wereld die beheerst wordt door eindeloos streven naar bezit en macht,   die roofbouw pleegt op...
Pr.Ik geloof in een omgekeerde weg,   de weg van het Rijk Gods,    doorheen de woestijn, die weg die Jezus ons voorg...
Al.     Hij roept ons op tot navolging. op de weg waar wij weer mogen geloven  van een menswaardige toekomst voor ...
        Kome over ons Uw Geest, Uw kracht tot vrede. Geef het kwaad geenmacht, over ons             ...
Breng ons daar waar mensen leven,Wachtend op een woord van hoop.Doe ons delen, doe ons geven,In Uw Geest zijn wij gedoopt....
Rond de tafel         [pr]      God, onze Vader,     van Jou komt de tijd,    van Jou komt de werel...
[al]   Jij geeft ons deze woestijntijd      om tot rust te komen,om stilte te vinden en beter te luisteren. wij bi...
[pr] Maak dit samenscholen rond Jouw Naamtot een oase van vernieuwd enthousiasme,     van inzicht en uitzicht.
[al]        Doe ons zingenvanuit Jouw geest van voortgaande bevrijding,     als mensen die steeds meer  open ...
[pr]Maak de afleiding die wij zoeken bij Jou     tot een rondleiding in de dingen die gebeuren moeten    en geen...
[al]Maak onze heenreis naar Joutot een terugreis naar elkaar.   Smelt het vertrouwen dat Jij ons nooit laat vallen tot ...
[pr]          Help onsde doodse stilte rond Jouw Naam te verbreken door daden van recht en werken van vrede.   ...
[al]Stoot ons aan met deze gedachtenis aan          Jezus    en aan al zijn naamgenoten:brood en wijn, gedeel...
[pr]Zacht noemen we je liefste naam     en noemen je: Vader, vriend en bondgenoot.
Onze Vader verborgen,uw Naam worde zichtbaar in ons,uw koninkrijk kome op aardeuw wil geschiede, een wereldmet bomen tot i...
waar vrede niet hoeft bevochten,waar troost en vergeving isen mensen spreken als mensenwaar kinderen helder en jong zijn,d...
Doof de hel in ons hoofdleg uw hand op ons hartbreek het ijzer met handenbreek de macht van het kwaad.Van U is de toekomst...
Geef ons Uw vrede,geef vrede aan wie op U vertrouwt. Geef ons Uw vrede, geef vrede.                   (...
1.Behoe d en bewaar ons, lieve God   wijs ons de goede wegen     wil in de woes ti j n      ons mann a zijn  o...
Behoed en bewaar ons, lieve God wees met ons in al het lijden.   Wees warmte en licht,   een mens’lijk gezicht  nabi...
Behoed en bewaar ons, lieve God en geef geloof en vertrouwen:   een vlam die niet dooft,     in vrede gelooft.Geef ...
Behoed en bewaar ons, lieve God, omgeef ons met Jouw zegen.    Wil in de woestijn   een bron voor ons zijn en zet ...
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)

1,091 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De bekoringen in de woestijn (eerste vastenzondag B)

 1. 1. Aandacht in de stilte
 2. 2. Een nieu we wer e l d vol bel of t e n , een goed, wijd land ons voor g ezegd, voors p e l d in ps al m e n , door prof et e n , diep in ons binnens t e gel egd. Dat lan d is erg e ns hier te vin d e n , als ieder woor d wor dt door gel eef d , op deze aar de acht er einders die schijnbaar steeds wor d en ver l egd Zo dur ve n wij van d a a g weer zoek e n met oude woor den, nieuwe hoop, dat wij ooit zull en her ont dekken: Jouw draad die door ons leven loopt . Met vel e n hier bijee n gek o m e n om steun te zoeken bij elkaar ,om steeds Jouw droom weer te her hal e n. Met ieders aan dac ht wor dt het waar.
 3. 3. ( ? / Tjeerd Oosterhuis)
 4. 4. Dan nog, dan nog klamp ik mijklamp ik mij vast aan jou,of je wil of niet,op ongenade of genade,Ik zal red mij, red mij roepenof zoiets als heb mij lief. ( ? / Berthier Jacques)
 5. 5. Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, dat diep in ons gewetenopnieuw het licht ontwaakt.Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft. Dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft (Huub Oosterhuis / Ik wil mij gaan vertroosten)
 6. 6. Pr. Ik geloof dat Godde aarde voor de mensen heeft geschapen om er een leefbare wereld van te maken, waar gerechtigheid en vrede alom aanwezig zijn.
 7. 7. Al.Ik geloof niet in een wereld die beheerst wordt door eindeloos streven naar bezit en macht, die roofbouw pleegt op onze aarde,die onderdrukking en ongelijkheid voortbrengt, die gevangen zit in streven naar winst, macht en bezit, die angst oproept , en die zegt met wapens onze vrijheid te verdedigen.
 8. 8. Pr.Ik geloof in een omgekeerde weg, de weg van het Rijk Gods, doorheen de woestijn, die weg die Jezus ons voorging in woord en daad.
 9. 9. Al. Hij roept ons op tot navolging. op de weg waar wij weer mogen geloven van een menswaardige toekomst voor iedereen.Zo zullen alle mensen eens kunnen vertoeven in dat Licht van Gods aanwezigheid.
 10. 10.  Kome over ons Uw Geest, Uw kracht tot vrede. Geef het kwaad geenmacht, over ons (Taizé)
 11. 11. Breng ons daar waar mensen leven,Wachtend op een woord van hoop.Doe ons delen, doe ons geven,In Uw Geest zijn wij gedoopt.Laat uw Naam ons leven wordenRode draad in ons bestaan,Ankervast vandaag en morgen,Kracht en moed om door te gaan.Breng ons daar waar in de stilte,Brood gebroken wordt,gedeeld,Waar uw Geest doorheen de kilte,Breekt en zalft en harten heelt
 12. 12. Rond de tafel [pr] God, onze Vader, van Jou komt de tijd, van Jou komt de wereld.We danken Je om deze veertigdagentijd: een geschenk uit Jouw hand, een tijd om te rusten en te bezinnen.
 13. 13. [al] Jij geeft ons deze woestijntijd om tot rust te komen,om stilte te vinden en beter te luisteren. wij bidden om Jouw aanwezigheid, Jouw sprekende stilte, Jouw tegenwoordigheid van geest in ons doen en laten.
 14. 14. [pr] Maak dit samenscholen rond Jouw Naamtot een oase van vernieuwd enthousiasme, van inzicht en uitzicht.
 15. 15. [al] Doe ons zingenvanuit Jouw geest van voortgaande bevrijding, als mensen die steeds meer open en ontvankelijk zijn voor elkaar. Herschep de rust die wij hier zoeken tot nieuwe onrust omwille van zoveel mensen, overstemd door het lawaai van onverschillige oppervlakkigheid.
 16. 16. [pr]Maak de afleiding die wij zoeken bij Jou tot een rondleiding in de dingen die gebeuren moeten en geen uitstel dulden.
 17. 17. [al]Maak onze heenreis naar Joutot een terugreis naar elkaar. Smelt het vertrouwen dat Jij ons nooit laat vallen tot een nieuwe bereidheid om elkaar nooit los te laten. (rechtstaan
 18. 18. [pr] Help onsde doodse stilte rond Jouw Naam te verbreken door daden van recht en werken van vrede. Zoals Je ons getoond hebt op die heel speciale avond ……. Houd de ziel in ons lijf het hart bij ons hoofd, de droom bij de daad.
 19. 19. [al]Stoot ons aan met deze gedachtenis aan Jezus en aan al zijn naamgenoten:brood en wijn, gedeeld en uitgeschonken, woestijnmomenten die klinken van moed en volharding op de lange weg van menswording naar dat scheppingswoord waarin Jij, licht en leven bent, de trillende ziel van al wat bestaat!
 20. 20. [pr]Zacht noemen we je liefste naam en noemen je: Vader, vriend en bondgenoot.
 21. 21. Onze Vader verborgen,uw Naam worde zichtbaar in ons,uw koninkrijk kome op aardeuw wil geschiede, een wereldmet bomen tot in de hemel,waar water schoonheid en broodgerechtigheid is en genade -
 22. 22. waar vrede niet hoeft bevochten,waar troost en vergeving isen mensen spreken als mensenwaar kinderen helder en jong zijn,dieren niet worden gepijnigdnooit één mens meer gemarteld,niet één mens meer geknecht.
 23. 23. Doof de hel in ons hoofdleg uw hand op ons hartbreek het ijzer met handenbreek de macht van het kwaad.Van U is de toekomstkome wat komt. (Oosterhuis Huub / Löwenthal Tom)
 24. 24. Geef ons Uw vrede,geef vrede aan wie op U vertrouwt. Geef ons Uw vrede, geef vrede. (Taizé)
 25. 25. 1.Behoe d en bewaar ons, lieve God wijs ons de goede wegen wil in de woes ti j n ons mann a zijn omgeef ons met Uwe zegen. 2.Behoe d en bewaar ons, lieve God wees met ons in al het lijden. W ees war mt e en licht, een mens’ li j k gezic ht nabij ons in donker e tijden. 3.Behoe d en bewaar ons, lieve God en geef gel oof en vert r o u w e n: een vl am die niet doof t , in vr ed e gel o of t.Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 4.Behoe d en bewaar ons, lieve God, omgeef ons met Uw zege n. W il in de woes t ij n een bron voo r ons zijn en zet ons op nieuwe wegen.
 26. 26. Behoed en bewaar ons, lieve God wees met ons in al het lijden. Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht nabij ons in donkere tijden.
 27. 27. Behoed en bewaar ons, lieve God en geef geloof en vertrouwen: een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.Geef dat wij daar zelf aan bouwen.
 28. 28. Behoed en bewaar ons, lieve God, omgeef ons met Jouw zegen. Wil in de woestijn een bron voor ons zijn en zet ons op nieuwe wegen. (Huub Oosterhuis / Ik wil mij gaan vertroosten)

×