Voedselzekerheid? Deel II

587 views

Published on

Deel II van een presentatie over wat bereikt is én wat nog bereikt moet worden om de wereldbevolking te kunnen blijven voeden, op een duurzame wijze zowel uit sociaal, ecologisch als economisch perspectief.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Voedselzekerheid? Deel II

 1. 1. Voedselzekerheid, nu & in de toekomst, deel IIProf. dr ir Rudy RabbingeEmeritus UniversiteitshoogleraarDuurzame Ontwikkeling & VoedselzekerheidScience café, Zeist 12 april 2012
 2. 2. 3. Mogelijkheden/perspectieven
 3. 3. Mogelijkheden / perspectieven1. Mogelijkheden op verschillende niveaus2. Verhoging van primaire productie3. Grond voor keuzes4. Handelingsperspectieven inzet hulpbronnen
 4. 4. Mogelijkheden op verschillende niveaus Socio-economic research & management Bio-physical research
 5. 5. Verhoging primaire productie yield gap
 6. 6. Twee strategiënPotential yieldActual yield Decrease the Yield-gap Yield gap Increase potential yieldPotential yieldActual yield Yield gap
 7. 7. Landbouw areaal (Mha) current cropland 1,6 potential biodiversity cropland 1,9 other 2,9 current grassland potential 3,4 grassland 1 Adapted from Penning de Vries et al., 1995 7 Young, 1999, & Koning et al., 2008
 8. 8. Attainable rainfed grain productionmultiple cropping of wheat, maize (ton ha-1 y-1) 0 10 25 after: Conijn et al. 2011
 9. 9. Attainable (rainfed) – Actual* = Yield Gapmultiple cropping of maize (ton ha-1 y-1) -10 0 15*Actual yields in drier regions may be based on irrigation after: Conijn et al. 2011
 10. 10. Lokaal / regionaal Optimaal landgebruik Optimaal gebruik water en nutrienten Geografische positioneringssystemen (GPS)
 11. 11. ‘Grond voor keuzes’: Landgebruik 150 120 Acreage (Mha) 90 60 30 0 free market & regional nature & enviroment reference trade development landscape protection (1992) WRR, 1992
 12. 12. ‘Grond voor keuzes’: Gewasbescherming 500 400 Active agent (k ton) 300 200 100 0 free market & regional nature & enviroment reference trade development landscape protection (1992) WRR, 1992
 13. 13. ‘Grond voor keuzes’: N gebruik 12 9 N (G ton) 6 3 0 free market & regional nature & enviroment reference trade development landscape protection (1992) WRR, 1992
 14. 14. Handelingsperspectieven hulpbronnen inzet consumptie laag hoog kwantitatieve sparen benutten aanpassingmethodesproductie opties gebruik hulpbronnen systeem behoeden beheren innovatie
 15. 15. Handelingsperspectieven hulpbronnen inzet consumptie laag hoog voedsel kwantitatieve sparen benutten aanpassing biodiversiteit water hulpbronnen natuurlijkemethodesproductie opties gebruik energie hulpbronnen natuurlijke hulpbronnen systeem behoeden beheren innovatie biodiversiteit
 16. 16. Global energy consumption Total 2001: 420 EJ Source: International Energy Outlook, 2001
 17. 17. Energy Use: 4 scenario’s North SouthUse 1990 (EJ) 250 100Prediction 2040 (EJ)Reference 347 1064Utilization 302 881Saving 159 466Managing 266 776Caring 123 361 WRR: Duurzame risico’s
 18. 18. Energy Use (EJ): 4 scenario’s Utilization 2040 Savingnorth 2020 Managing Caring 1990 Reference 2040south 2020 1990 0 200 400 600 800 1000 1200
 19. 19. Share energy sources (%): 4 scenario’s100% 80% 60% 40% flow 20% nuclear fossil 0% Saving Utilization Saving Utilization Reference Managing Managing Caring Caring 1990 2020 2040 WRR,1994 19
 20. 20. 4. Biobased economy
 21. 21. 12 Utopy F’s of RR: From food to fashion farma fragrances flavours healthadded value flowers volume fruits fresh vegetables food crops nutrition fodder functional molecules fermentation products chemicals & materials fibers fuel energy
 22. 22. Biobased economy: Utopy Bio-refinery Grass protein (products) white grass protein compound feed Green grass protein Protein Grass juice FibersGrass juiceconcentrate compound feed Construction Polymer + ..... HTU- material extrusion Ethanol Biofuel + paper products
 23. 23. Biobased economy: Petrochemie vsbiochemie
 24. 24. Biobased economy: Utopie fotosynthese totaal energie bronnen olie Planten fixeren hooguit 1-2 % van gas jaar behoefte zon energie in suikersuranium 1.2 ton olie per hectare = 1000 l diesel = 20,000 km kool hydro/wind jaarlijkse zon energie 24 photosynthese
 25. 25. Lage efficientie biomassa productie
 26. 26. Europe in 2050:650 million people - 2 TW Power neededEfficiency of solar Surface Total area neededconversion per capita100 % 30 m2 0,5 x Netherlands Artificial Leaf10 % 300 m2 0,5 x Sweden Algae1% 3000 m2 3 x France Plants0.4 % 7500 m2 ≈ EU Bio fuel adapted from H. De Groot
 27. 27. 5. Blokkades in denken
 28. 28. Blokkades in denken Facts and figures:Onjuiste premissen: NL landbouw opereertEU landbouw blijft nu reeds grotendeelsbescherming houden competitief op de vrije markt & EU subsidies zullen verdwijnen
 29. 29. Blokkades in denkenFrustrerende taboes: Facts and figures:1. Hoogtechnologische 1. Technologie leidend totlandbouw is vervuilend en productiviteitsstijging perdus onacceptabel eenheid input levert juist minder verspilling & vervuiling (per kg product en per ha) GPS Vb Precisielandbouw bemestingsadvies
 30. 30. Blokkades in denkenFrustrerende taboes: Facts and figures:2. Agroproductieparken, 2. Agroproductieparken zijnwaarin vaak intensieve een noodzaak inveehouderij, zijn metropolitane landbouw:maatschappelijkonaanvaardbaar  minder vervuilend (nutriëntencycli sluiten)  diervriendelijker (uitloop)
 31. 31. Blokkades in denkenGeestvernauwende Facts and figures:mythen: Ecologisch geavanceerdHoogproductief ontaardt in gaat samen met grotecultuursteppe biologische rijkdom op detail….
 32. 32. Blokkades in denkenVertroebelend: Paradoxen:1. Er is teveel landbouw- 1.Er is te weinig landbouw-grond want productiviteit grond want arbeids-per ha groeit (macro) productiviteit stijgt (micro)2. Afbouw van EU 2. Biologische landbouwsubsidies  competitieve stimuleren d.m.v. subsidiesproductie voor dewereldmarkt
 33. 33. 6. Conclusies
 34. 34. Een aantal conclusies (1) Landbouw perspectiefvol mits ecologisch vernieuwend Beïnvloed de trends Benut de ketens Kracht door kiezen, Kiezen door kracht Ga door met verhoging kennis intensiteit
 35. 35. Een aantal conclusies (2)Een hoogproductieve landbouw gebruik makendvan ’best ecological means’: is economisch efficiënt is voor het milieu het minst belastend creëert veel ruimte voor biodiversiteit schept mogelijkheden voor de biobased economy is de beste garantie voor voedselzekerheid.
 36. 36. Dank u voor uw aandacht© Wageningen UR

×