Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Veranda ppt
Veranda ppt
Loading in …3
×
1 of 17

Zmogaus gyvenimo prasme

1

Share

Download to read offline

Kokias yra zmogaus gyvenimo prasme? Ka apie tai sako Sventasis Rastas - Biblija?

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Zmogaus gyvenimo prasme

 1. 1. ŽMOGAUS GYVENIMO PASLAPTIS
 2. 2. <ul><li>Ir Dievas pasakė: “Padarykime žmogų pagal Mūsų atvaizdą ir panašumą”. </li></ul><ul><li>Pr. 1,26 </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Tu pasaulyje </li></ul><ul><li>neatsitiktinai </li></ul><ul><li>Dievas norėjo tavęs </li></ul><ul><li>Dievas nori bendraut </li></ul><ul><li>su tavimi </li></ul>Ar žinai?
 4. 4. Dievas domisi tavimi <ul><li>nuostabiai Aš tave sukūriau </li></ul><ul><li>Psalmė 139, 13 -14 </li></ul><ul><li>Aš myliu tave Jono 3,16 </li></ul><ul><li>Aš ieškau bendravimo su tavimi 1 Jono 5,20 </li></ul>
 5. 5. Tavo padėtis prieš Dievą <ul><li>Jokio bendravimo su Dievu </li></ul><ul><li>Egoizmo belaisvis ir nusidėjėlis </li></ul><ul><li>Dvasiškai miręs </li></ul>
 6. 6. Ar yra kokia nors išeitis? <ul><li>Vis tiek Dievas tave myli </li></ul><ul><li>Rom 5,8; Ef 2,4-5. </li></ul><ul><li>Vietoj mūsų Dievas nubaudžia savo Sūnų </li></ul><ul><li>Iz 53,5; 1 Pt 3,18. </li></ul><ul><li>Jėzus yra kelias Jn 10,10 </li></ul>
 7. 7. Dievo malonės tau <ul><li>Dievas nori tau padovanoti amžiną gyvenimą Ef 2,8-9 </li></ul><ul><li>Dievas išlaisvina Rom 6,12 </li></ul><ul><li>Jėzus padaro tave teisų prieš Dievą </li></ul><ul><li>Rom 5,1 </li></ul><ul><li>Jėzus apsaugo tave nuo Dievo teismo </li></ul><ul><li>Jn 5,24 </li></ul>
 8. 8. Ką tu darai? Melstis Rom 9,10; Jn 1,12 Tikėti Jn 3,18; Žyd 11,6 Atgimti Jn 3,5 Apsispręst Apd 3,19; Mt 7,13-14 Svarbu tau
 9. 9. Atgaila <ul><li>Jei nori susitaikyt su Dievu, melskis: </li></ul><ul><li>Jėzau, ateik į mano širdį, </li></ul><ul><li>būk mano Viešpats, </li></ul><ul><li>dėkoju už amžiną gyvenimą </li></ul>
 10. 10. Kas atsitiko? Jėzus Kristus apsigyveno tavo širdyje Jn 14,20 Už tavo nuo- dėmes sumo- kėta Kol2,14 Tavo nuodė- mės atleistos 1 Jn 2,12 Tu turi amžiną gyvenimą Jn 5,24 Tu turi Šventąją Dvasią Jn 14, 15-17a Dievas – Tavo Tėvas, tu esi Jo vaikas Jn 1,12 Tu esi naujas kūrinys 2 Kor 15,17
 11. 11. Žmogus – Dievo indas <ul><li>Dvasia – bendravimui su Dievu </li></ul><ul><li>Siela – jausmai, valia ir protas </li></ul><ul><li>Kūnas – fiziniams poreikiams </li></ul>DVASIA SIELA KŪNAS
 12. 12. Dievo tikslas <ul><li>Dievas trokšta </li></ul><ul><li>išreikšti Save </li></ul><ul><li>per žmogų. </li></ul>DVASIA Dievas SIELA K ŪNAS
 13. 13. Žmogaus nusidėjimo pasekmės DVASIA SIELA KŪNAS Nuodėmė numarino dvasią Ef 2,12 Siela ( mintimis, jausmais, valia ) žmogus tapo Dievo priešu Kol 1,21 Kūnas tapo mirtingu, nuodėmingu Per 6,3; Rom 6,12 Pažeistos visos trys žmogaus dalys:
 14. 14. Žmogaus atpirkimas DIEVAS Įsikūnijo Gyveno Palaidotas Pašlovintas ŽMOGUS Prisikėlė Dvasia
 15. 15. Žmogaus dvasinis atnaujinimas <ul><li>Žmogui tikint, Dievo Dvasia plinta į jo sielą </li></ul><ul><li>Troškimai, mintys ir sprendimai pradeda atitikti Dievo Valią </li></ul><ul><li>Buvęs tuščiu ir pažeistu, žmogus persmelkiamas Dievo Dvasios tampa Dievo išraiška </li></ul>DIEVAS DVASIOJE
 16. 16. O kaip toliau? <ul><li>Skaityk Dievo Žodį Mt 4,4 Melskis Fil 4, 6-7 Būk paklusnus Jam Jok 1, 22-25 Bendrauk su tikinčiaisiais Žyd 10, 24 -25 </li></ul><ul><li>Laimėk kitus Jėzui 2Kor 5,20 Tikėk 1Kor 3,11 </li></ul>
 17. 17. “ ...paskyrė tapti panašius į Jo Sūnaus pavidalą...” Rom 8,29

×