Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Zmogaus gyvenimo prasme

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Light Sermon
Light Sermon
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 17 Ad

More Related Content

More from Robertas Peteraitis (20)

Advertisement

Zmogaus gyvenimo prasme

 1. 1. ŽMOGAUS GYVENIMO PASLAPTIS
 2. 2. <ul><li>Ir Dievas pasakė: “Padarykime žmogų pagal Mūsų atvaizdą ir panašumą”. </li></ul><ul><li>Pr. 1,26 </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Tu pasaulyje </li></ul><ul><li>neatsitiktinai </li></ul><ul><li>Dievas norėjo tavęs </li></ul><ul><li>Dievas nori bendraut </li></ul><ul><li>su tavimi </li></ul>Ar žinai?
 4. 4. Dievas domisi tavimi <ul><li>nuostabiai Aš tave sukūriau </li></ul><ul><li>Psalmė 139, 13 -14 </li></ul><ul><li>Aš myliu tave Jono 3,16 </li></ul><ul><li>Aš ieškau bendravimo su tavimi 1 Jono 5,20 </li></ul>
 5. 5. Tavo padėtis prieš Dievą <ul><li>Jokio bendravimo su Dievu </li></ul><ul><li>Egoizmo belaisvis ir nusidėjėlis </li></ul><ul><li>Dvasiškai miręs </li></ul>
 6. 6. Ar yra kokia nors išeitis? <ul><li>Vis tiek Dievas tave myli </li></ul><ul><li>Rom 5,8; Ef 2,4-5. </li></ul><ul><li>Vietoj mūsų Dievas nubaudžia savo Sūnų </li></ul><ul><li>Iz 53,5; 1 Pt 3,18. </li></ul><ul><li>Jėzus yra kelias Jn 10,10 </li></ul>
 7. 7. Dievo malonės tau <ul><li>Dievas nori tau padovanoti amžiną gyvenimą Ef 2,8-9 </li></ul><ul><li>Dievas išlaisvina Rom 6,12 </li></ul><ul><li>Jėzus padaro tave teisų prieš Dievą </li></ul><ul><li>Rom 5,1 </li></ul><ul><li>Jėzus apsaugo tave nuo Dievo teismo </li></ul><ul><li>Jn 5,24 </li></ul>
 8. 8. Ką tu darai? Melstis Rom 9,10; Jn 1,12 Tikėti Jn 3,18; Žyd 11,6 Atgimti Jn 3,5 Apsispręst Apd 3,19; Mt 7,13-14 Svarbu tau
 9. 9. Atgaila <ul><li>Jei nori susitaikyt su Dievu, melskis: </li></ul><ul><li>Jėzau, ateik į mano širdį, </li></ul><ul><li>būk mano Viešpats, </li></ul><ul><li>dėkoju už amžiną gyvenimą </li></ul>
 10. 10. Kas atsitiko? Jėzus Kristus apsigyveno tavo širdyje Jn 14,20 Už tavo nuo- dėmes sumo- kėta Kol2,14 Tavo nuodė- mės atleistos 1 Jn 2,12 Tu turi amžiną gyvenimą Jn 5,24 Tu turi Šventąją Dvasią Jn 14, 15-17a Dievas – Tavo Tėvas, tu esi Jo vaikas Jn 1,12 Tu esi naujas kūrinys 2 Kor 15,17
 11. 11. Žmogus – Dievo indas <ul><li>Dvasia – bendravimui su Dievu </li></ul><ul><li>Siela – jausmai, valia ir protas </li></ul><ul><li>Kūnas – fiziniams poreikiams </li></ul>DVASIA SIELA KŪNAS
 12. 12. Dievo tikslas <ul><li>Dievas trokšta </li></ul><ul><li>išreikšti Save </li></ul><ul><li>per žmogų. </li></ul>DVASIA Dievas SIELA K ŪNAS
 13. 13. Žmogaus nusidėjimo pasekmės DVASIA SIELA KŪNAS Nuodėmė numarino dvasią Ef 2,12 Siela ( mintimis, jausmais, valia ) žmogus tapo Dievo priešu Kol 1,21 Kūnas tapo mirtingu, nuodėmingu Per 6,3; Rom 6,12 Pažeistos visos trys žmogaus dalys:
 14. 14. Žmogaus atpirkimas DIEVAS Įsikūnijo Gyveno Palaidotas Pašlovintas ŽMOGUS Prisikėlė Dvasia
 15. 15. Žmogaus dvasinis atnaujinimas <ul><li>Žmogui tikint, Dievo Dvasia plinta į jo sielą </li></ul><ul><li>Troškimai, mintys ir sprendimai pradeda atitikti Dievo Valią </li></ul><ul><li>Buvęs tuščiu ir pažeistu, žmogus persmelkiamas Dievo Dvasios tampa Dievo išraiška </li></ul>DIEVAS DVASIOJE
 16. 16. O kaip toliau? <ul><li>Skaityk Dievo Žodį Mt 4,4 Melskis Fil 4, 6-7 Būk paklusnus Jam Jok 1, 22-25 Bendrauk su tikinčiaisiais Žyd 10, 24 -25 </li></ul><ul><li>Laimėk kitus Jėzui 2Kor 5,20 Tikėk 1Kor 3,11 </li></ul>
 17. 17. “ ...paskyrė tapti panašius į Jo Sūnaus pavidalą...” Rom 8,29

×