Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Malonė šiai akimirkai..

1,825 views

Published on

 • Be the first to comment

Malonė šiai akimirkai..

 1. 1. Pagal Max LucadoMalonė šiaiakimirkai:Įkvepiančiosmintys kiekvienaimetų dienai
 2. 2. Esu laisvas rinktis.Taigi renkuosi...
 3. 3. MEILĘ...
 4. 4. Aš renkuosi meilę.Šiandien mylėsiu Dievą irtai, ką myli Jis.
 5. 5. DŽIAUGSMĄ...
 6. 6. Žmones laikysiužmonėmis – Dievokūriniais, nemenkystomis.Problemas – galimybepamatyti Dievoveikimą.
 7. 7. RAMYBĘ...
 8. 8. Gyvensiuatleisdamas.Atleisiu kitamnepasitikėjimą,įžeidimą, panieką...Kad galėčiaugyventi.
 9. 9. KANTRYBĘ...
 10. 10. Dėkosiu Dievuiuž laukimovalandas –kaip galimybęsusikauptimaldai.
 11. 11. MALONUMĄ...
 12. 12. Būsiu malonus vargšams, nes jievieniši.Būsiu malonus turtingiems, nes jiebijo netekti savo gerovės.Ir būsiu malonus su nemaloniais,nes Dievas man taip pat malonus.
 13. 13. GERUMĄ...
 14. 14. Verčiau liksiu beskatiko, nei įgysiujį nesąžiningai.Verčiau būsiunepastebėtas, neipats girsiuosi.Suklydęs –pripažinsiu savokaltę, nekaltinsiudėl jos kitų.
 15. 15. IŠTIKIMYBĘ...
 16. 16. Šiandien tesėsiu savo pažadus.Tie, kam esu skolingas, nesigailėsmanimi pasitikėję.Mano kolegos neabejos manožodžiu.Mano šeima neabejos mano meile.
 17. 17. ROMUMĄ...
 18. 18. Renkuosi būti švelnus.Jei pakelsiu balsą – tai tikšlovindamas Dievą.Jei sugniaušiu kumštį – tai tikmaldoje.Jei ko nors reikalausiu – tai tik išsavęs.
 19. 19. SUSIVALDYMĄ...
 20. 20. Susivaldysiu...Apsvaigsiu – tik nuo džiaugsmo.Būsiu apimtas aistros – tik dėltikėjimo.Įtaką man darys tik Dievas.Renkuosi susivaldymą.
 21. 21. Meilė, džiaugsmas, ramybė,kantrybė, malonumas, gerumas,ištikimybė, romumas irsusivaldymas.Šiems dalykams pašvęsiu savodieną.
 22. 22. Jei pasiseks, dėkosiu Dievui. Jeinepavyks, maldausiu Jomalonės rytdienai.
 23. 23. O tada, dienai pasibaigus,padėsiu galvą ant pagalvės,pasinersiu į Dievo dovanotąpoilsio metą.
 24. 24. Viešpats teužbaigs tai, kąJis manyje pradėjo.
 25. 25. I.K.

×