Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gyvenimas

292,769 views

Published on

Apie gyvenimą

Gyvenimas

 1. 1. Apie gyvenimą
 2. 2. Gyvenime yra akimirkų, kai kažko labai ilgiesi, norėtum ištraukti tai iš savo sapnų ir stipriai apkabinti !
 3. 3. Kai vienos durys u žsitrenkia, atsiveria kitos, bet dažnai mes ilgai stovime, žiūrėdami į uždarytas duris, ir nepastebime, kad jos atviros.
 4. 4. Ne sižavėk fizine išvaizda . Ji gali būti apgaulinga. Nežiūrėk į turtus, nes jie yra tik laikini. Ieškok to, kuris tave verčia šypsotis. Kartais tereikia tik šypsenos , kad labai tamsi dien a nušvistų . Ieškok to, kuris verčia tavo širdį dainuoti.
 5. 5. Svajok apie tai, apie ką nori svajoti . Eik ten, kur norisi eiti . Būk tuo, kuo iš tikrųjų norisi būti ... G yvenimas yra trumpas ir dažnai tesuteikia tau tik vieną galimybę tai padaryti ...
 6. 6. I Aš linkiu tau, kad tu visada jaustumeis gerai , kad reikiamu momentu išsaugotum stiprybę... Linkiu a šarų, kad išliktum žmogiškas ir d augybės vilties, kad taptum laimingas ...
 7. 7. Tikrai laimingi n ebūtinai turi viską, kas yra geriausia šiame pasaulyje ... Laimingi yra tie, kurie pasiima viską iš to, ką tik gyvenimas jiems be nu mestų ...
 8. 8. A teiti e s gerovė v isada priklausys nuo b ūtinybės paleisti praeitį . Negali ma gyvenime eiti į priekį, n epasimok iu s iš praeities klaidų ...
 9. 9. Kai tu gimei, verkei, O tuo metu visi aplinkui šypsojosi. Gyvenk su šypsena! Š ypsokis netgi tada, kai žmonės aplink tave verkia .
 10. 10. Nusiųsk šią žinutę visiems, kurie tau tikrai brangūs.
 11. 11. Aš ką tik taip padariau.
 12. 12. ... nusiųsk tiems, kurie tau vienokiu ar kitokiu būdu darė įtaką.
 13. 13. ...tiems, kurie privertė tave n usišypsoti, kai tau to labai reikėjo ;
 14. 14. … tiems, kurie verčia tave matyti tik š viesiąją gyvenimo pusę netgi tada, k ai tu atsitrenki į dugną .
 15. 15. … tiems, kurių draugystė tau rūpi .
 16. 16. … tiems, be kurių tu negali apsieiti .
 17. 17. Ir net jei niekam nenusiųsi šitos žinutės , N esijaudink - n ieko blogo nenutiks.
 18. 18. Tu tik prarasi galimybę p raskaidrinti kažkieno gyvenimą n ors vienai dienai .
 19. 19. Gyvenimas matuojamas ne įkvėpimų skaičiumi. Jis matuojamas akimirk omis , kurios privertė sulaikyti kvėpavimą .
 20. 20. Todėl …
 21. 21. Siek sėkmės net tada, kai situacija labai kebli.
 22. 22. Ieškok savo gyvenime nuotykių, l aukiančių tavęs .
 23. 23. Ir visada atsimink , k ad gyvenimas yra gražus . Ir tu taip pat !
 24. 24. Geros dienos!

×