20110208 Conjuntura Economica de Catalunya IV trimestre 2010

518 views

Published on

Informe de Conjuntura Econòmica de Catalunya, corresponent al IV trimestre del 2010.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
518
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20110208 Conjuntura Economica de Catalunya IV trimestre 2010

  1. 1. ConjunturaEconòmicade CatalunyaGabinet d’Estudis EconòmicsIV trimestre del 2010
  2. 2. 2ECONOMIA CATALANAÍndexI. Activitat Activitat econòmica ...................3 Demanda interna .......................4 Sector exterior ............................5 Indústria......................................7 Construcció.................................9 Serveis i comerç minorista........11 Turisme.....................................12 Serveis a les empreses ............13II. Mercat de treball .....................14III. Preus i salaris Preus de consum......................16 Preus industrials .......................17 Preus de l’habitatge ..................18 Costos laborals.........................19
  3. 3. I. ACTIVITAT 3 PIB econòmica Activitat econòmica 6 El creixement intertrimestral de l’activitatTaxa de variació interanual, en % 4 econòmica s’estabilitza, el quart trimestre 2 0 L’indicador sintètic d’activitat econòmica que estima la Cambra assenyala estabilitat del creixement intertrimestral el -2 quart trimestre, després de la pèrdua d’impuls del precedent. -4 Aquesta estabilitat ha estat afavorida per l’impuls de -6 l’exportació de béns i serveis i del consum privat, així com I-07 II III IV I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II III IV per la caiguda més moderada de la inversió, elements que PIB Catalunya PIB zona euro han contrarestat l’acceleració de la importació. Aquesta PIB per sectors evolució situa el creixement interanual del PIB en l’1,1 % el 10 quart trimestre (0,8 % segons l’avanç del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat), i fa que en elTaxa de variació interanual, en % 5 conjunt de l’any el PIB català hagi caigut el -0,2 %, menys 0 del que es preveia inicialment, principalment, pel bon comportament de l’exportació. -5 El clima empresarial a Catalunya per al primer -10 trimestre apunta estabilitat però amb incerteses -15 I-07 II III IV I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II III IV L’indicador de clima empresarial de Catalunya elaborat per la Indústria Construcció Serveis Cambra a partir de les enquestes de conjuntura, assenyala Creixement del PIB que l’activitat econòmica es mantindrà força estable el primer Previsions de la Cambra per a lany 2011 trimestre del 2011. La Cambra preveu que el PIB català 3 2,5 creixerà el 0,8 % anual el 2011, el mateix que preveia el Taxa de variació interanual, en % novembre. Ara bé, s’ha revisat lleugerament a l’alça la 2 1,5 previsió de creixement del consum privat, la inversió en béns d’equipament, l’exportació i la importació. Les incerteses, 1 0,8 però, persisteixen. Les empreses es troben en un context de dificultats de finançament elevades i d’augment dels costos 0 de producció per l’alça del preu del petroli, que dificulten la Catalunya Zona euro (1) Estats Units (1) marxa dels negocis i afecten negativament a les seves (1) Previsions de la Comissió Europea de novembre del 2010 perspectives a curt termini.QUADRE 1. Activitat i demanda Taxes de variació interanual, en percentatge Catalunya Espanya última dada acum.1 2009 font última dada acum.1 2009 fontActivitat Indicador sintètic de PIB IV trim. 10 1,12 -0,12 -4,1 CAMBRABCN III trim. 10 0,2 -0,4 -3,6 INE 2 2 Indústria IV trim. 10 5,2 1,4 -12,3 CAMBRABCN III trim. 10 1,7 0,6 -14,7 INE Construcció IV trim. 10 -6,42 -7,02 -6,3 CAMBRABCN III trim. 10 -6,8 -6,6 -6,3 INE Serveis IV trim. 10 1,02 0,32 -1,3 CAMBRABCN III trim. 10 1,0 0,2 -2,0 INECreació dempreses des. 10 -13,7 -0,9 -26,7 IDESCAT des. 10 -5,1 7,0 -29,9 IDESCATDemanda Consum privat IV trim. 10 2,92 1,12 -5,1 CAMBRABCN III trim. 10 1,4 1,1 -5,0 INE 2 Formació bruta de capital fix IV trim. 10 -2,5 -6,32 -14,8 CAMBRABCN III trim. 10 -7,0 -8,1 -15,3 INE Exportacions de béns3 nov. 10 26,6 18,3 -18,2 DGD nov. 10 24,6 17,5 -15,9 DGD Importacions de béns3 nov. 10 14,6 13,7 -23,1 DGD nov. 10 13,1 13,7 -26,2 DGD1 2 3 Dada acumulada de lany actual Estimació Dades en valors nominals
  4. 4. 4 Demanda interna Matriculació de turismes El creixement del consum privat repunta 40 Taxa de var. interanual acum. 12 mesos, en % 30 moderadament el quart trimestre respecte al tercer 20 Segons les estimacions de la Cambra, el creixement 10 intertrimestral del consum de les llars ha agafat una mica 0 -10 d’embranzida el quart trimestre, després d’haver-ne perdut el -20 precedent per la pujada de l’IVA i la finalització de les ajudes -30 a la compra de turismes. De fet, les matriculacions de -40 turismes han tornat a créixer, en termes intertrimestrals, el -50 2007 2008 2009 2010 2011 darrer trimestre del 2010, després de la forta caiguda del precedent. Les vendes al detall, en canvi, han caigut moderadament el quart trimestre (el -0,6 % real). Tot i això, Importacions de béns dequipament i utilització de la capacitat productiva en el conjunt del 2010 les vendes al detall s’han comportat 40 80 millor que a la majoria de comunitats: a Catalunya han Imp. béns eq. - Taxa var. int. 12 mesos, 30 75 crescut el 0,9 % mentre que a Espanya han caigut (-1 %), i 20 només han crescut més a Castella i Lleó (1,1 %). També cal UCP - Percentatge 70 10 0 65 destacar l’acceleració del creixement de les importacions , % -10 dels sectors de béns de consum durador i de manufactures 60 -20 de consum, els mesos d’octubre i novembre. Per al 2011, la 55 -30 Cambra preveu que el consum privat creixerà el 0,8 % anual. -40 50 I-07 II III IV I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II III IV La Cambra estima que el retrocés de la inversió es Importacions de béns dequipament Utilització de la capacitat productiva continua moderant, el quart trimestre Crèdit al sector privat L’indicador sintètic d’inversió elaborat per la Cambra apunta 30 que el descens es continua moderant l’últim trimestre del 25 Taxa de variació interanual, en % 2010, tant en termes intertrimestrals com interanuals. També 20 cal assenyalar que la inversió en béns d’equipament podria 15 haver tingut un comportament millor el quart trimestre del 10 2010 atès que la producció de béns d’equipament ha tornat a 5 agafar impuls aquest trimestre, després de tres mesos de 0 caigudes consecutives. Així mateix, el creixement de les -5 importacions del sector de béns d’equipament s’ha accelerat I-06 II III IV I-07 II III IV I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II III els mesos d’octubre i novembre respecte al tercer trimestre. Catalunya EspanyaQUADRE 2. Demanda interna Taxes de variació interanual, en percentatge Catalunya Espanya última dada acum.1 2009 font última dada acum.1 2009 fontIndicadors de consum Consum privat IV trim. 10 2,92 1,12 -5,1 CAMBRABCN III trim. 10 1,4 1,1 -5,0 INE Matriculacions de turismes gen. 11 -25,6 -25,6 4,05 DGT gen. 11 -23,6 -23,6 2,35 DGT IPI dels béns de consum3 des. 10 6,0 3,6 -8,0 INE des. 10 -0,2 0,8 -8,2 INE Crèdit al sector privat III trim. 10 0,5 -0,5 0,9 BE III trim. 10 0,0 0,0 -1,0 BE Import. béns consum durador4 nov. 10 27,1 37,3 -12,9 DGD nov. 10 9,8 22,2 -15,0 DGD Importació manufact. consum4 nov. 10 16,8 15,4 -13,2 DGD nov. 10 9,8 22,2 -13,6 DGDIndicadors dinversió Formació bruta de capital fix IV trim. 10 -2,52 -6,32 -14,8 CAMBRABCN III trim. 10 -7,0 -8,1 -15,3 INE Matriculacions vehic. indust. gen. 11 4,0 4,0 0,85 DGT gen. 11 -0,9 -0,9 6,55 DGT IPI dels béns d’equipament3 des. 10 -0,4 3,8 -25,8 INE des. 10 -4,4 -3,4 -22,1 INE Importació béns d’equipament4 nov. 10 30,9 12,7 -32,8 DGD nov. 10 21,4 9,5 -31,2 INE1 2 3 4 5 Dada acumulada de lany actual Estimació Sèrie corregida de calendari Dades en valors nominals Mitjana de l’any 2010
  5. 5. Sector exterior 5 El dèficit comercial de béns es torna a reduir el Comerç exterior de béns novembre, per tercer mes consecutiu 20 Les exportacions de béns, en valor, han continuat tenint un Taxa var. interanual acum. 12 mesos, en % 10 comportament favorable els mesos d’octubre i novembre, en què han registrat un augment mitjà del 23,1 % interanual, 0 superior als registres dels tres primers trimestres del 2010. El -10 creixement interanual de les importacions també s’ha accelerat, però en menor mesura, des del 12,4 % del tercer -20 trimestre fins al 13,3 % de mitjana els mesos d’octubre i -30 novembre. Aquesta evolució ha afavorit la contenció del 2007 2008 2009 2010 Exportacions Importacions dèficit comercial en aquest mateix període. En termes acumulats, però, el dèficit encara creix (gairebé el 3 % fins al Exportacions de béns per sectors econòmics novembre) atès el fort increment que va registrar en els 30Taxa var. interanual acum. 12 mesos, en % mesos centrals del 2010. El creixement de les exportacions, 20 però, supera el de les importacions, del 18,3 % i del 13,7 % 10 interanual fins al novembre, respectivament. 0 -10 Fort dinamisme de les vendes i de les compres de fora de la UEM, els onze primers mesos del 2010 -20 -30 Les exportacions més dinàmiques estan sent les dirigides a 2007 2008 2009 2010 fora de la UEM, que han crescut el 26,1 % interanual fins al Manufactures de consum Béns dequipament Sector dautomoció novembre, enfront del 12,8 % registrat per les vendes a la UEM. Encara és més notori en el cas de les importacions, Exportacions de béns. Detall geogràfic Gener-novembre del 2010 les que provenen de fora de la zona euro han augmentat el 35 33,2 26,4 %, enfront del 2,2 % de les compres a la zona euro. 30 Taxa de variació interanual, en % 27,7 25,0 Aquest dinamisme fa que les exportacions a fora de la UEM 25 21,3 contribueixin a explicar dos terços del creixement total de les 20 18,3 exportacions, i les importacions a fora de la UEM expliquin el 15 12,8 13,5 93 % del creixement total de les importacions. Per països, 10 però, els que més contribueixen al creixement de l’exportació 5 són de la UEM: França, Itàlia i Alemanya; i de fora de la 0 Zona euro UE-27 Estats Units Amèrica Llatina Àsia Àfrica UEM destaquen: Suïssa, el Regne Unit, Turquia, els Estats i Mèxic Total exportacions Units, Brasil, Rússia, Polònia, el Japó i la Xina.QUADRE 3. Sector exterior Taxes de variació interanual, en percentatge Catalunya Espanya última dada acum.1 2009 font última dada acum.1 2009 fontExportacions nov. 10 26,6 18,3 -18,2 DGD nov. 10 24,6 17,5 -15,9 DGD Zona euro nov. 10 24,6 12,8 -17,2 DGD nov. 10 20,4 14,6 -13,8 DGD Resta del món nov. 10 29,3 26,1 -19,6 DGD nov. 10 30,2 21,2 -18,6 DGD Manufactures de consum nov. 10 7,4 9,2 -6,3 DGD nov. 10 15,4 7,2 -6,5 DGD Béns d’equipament nov. 10 25,1 14,1 -26,7 DGD nov. 10 22,1 15,9 -16,2 DGD Sector d’automoció nov. 10 19,1 11,5 -21,3 DGD nov. 10 12,6 8,7 -15,1 DGDImportacions nov. 10 14,6 13,7 -23,1 DGD nov. 10 13,1 13,7 -26,2 DGD Zona euro nov. 10 8,4 2,2 -21,9 DGD nov. 10 2,9 4,2 -22,6 DGD Resta del món nov. 10 20,7 26,4 -24,5 DGD nov. 10 22,3 22,4 -29,1 DGD Manufactures de consum nov. 10 16,8 15,4 -13,2 DGD nov. 10 9,8 22,2 -13,6 DGD Béns d’equipament nov. 10 30,9 12,7 -32,8 DGD nov. 10 21,4 9,5 -31,2 DGD Sector d’automoció nov. 10 -6,0 -18,7 -19,7 DGD nov. 10 -8,9 -5,3 -21,6 DGD1 Dada acumulada de lany actual
  6. 6. 6 Els productes energètics i els béns d’equipamentQUADRE 4. Previsions d’exportacions i importacions1 representen dos terços del dèficit comercial 2010 2011 Data publicació EXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS El dinamisme de les exportacions de béns queda reflectit a tots els sectors econòmics, excepte al de béns de consumGeneralitat 1,0 --- novembre 09 durador, que encara registra una caiguda lleugera (-1,5 %BBVA 8,9 7,2 novembre 10 interanual fins al novembre), arrossegat per la branca delCaixa Catalunya 10,7 5,0 juliol 10 moble i altres béns de consum durador ja que les vendes aCAMBRABCN 9,7 6,3 gener 11Mitjana 7,6 6,2 l’exterior dels sectors d’electrodomèstics i d’electrònica de IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS consum han crescut. Els sectors més dinàmics han estat el d’altres mercaderies i el de matèries primeres, ambGeneralitat -2,8 --- novembre 09 creixements de les exportacions del 69 % i del 44 %,BBVA 4,2 1,6 novembre 10 respectivament, seguits pels de productes energètics,Caixa Catalunya 3,2 2,3 juliol 10CAMBRABCN 5,8 2,6 gener 11 productes químics i semimanufactures no químiques, totsMitjana 2,6 2,2 ells amb augments superiors al 20 %. Ara bé, els sectors que1 Previsions d’exportacions i importacions en termes de comptabilitat nacional més contribueixen al creixement de les exportacions totals són els de productes químics, béns d’equipament i aliments. 1 Competitivitat en preus industrials enfront de la Cal destacar que la importació també es mostra dinàmica 106 UE-27 fins al novembre, excepte en el cas del sector dels aliments, 105 en què creix feblement (0,25 %), i en el del sector de 104 l’automòbil, en què s’ha reduït gairebé el 19 %. De fet, Índex 1999 = 100 103 aquesta reducció ha afavorit que aquest sector, juntament amb el d’altres mercaderies, siguin els únics amb superàvit 102 comercial fins al novembre. El dèficit comercial de béns 101 prové, principalment, dels sectors de productes energètics i 100 de béns d’equipament (dos terços del dèficit total). En el cas 99 I-07 II III IV I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II del primer, s’explica sobretot per l’evolució alcista del preu del petroli i derivats. La Cambra eleva la previsió de creixement real de l’exportació de béns i serveis, fins al 6,3 %, el 2011QUADRE 5. Indicadors de tipus de canvi i de competitivitat última dada anterior 2010 Les previsions de creixement del comerç mundial de l’FMIÍndex de tipus de canvi1 realitzades al final del gener, s’han revisat lleugerament aDòlar/euro gen. 11 1,336 1,322 1,327 1 Un augment de l’índex denota una pèrdua de competitivitat de les manufactures l’alça respecte a les d’octubre: una dècima, fins al 7,1 % per Ien/euro i viceversa catalanes gen. 11 110,4 110,1 116,5Indicadors de competitivitat2 al 2011, i dues dècimes, fins al 6,8 % per al 2012. AquestaEnfront de la UE-27 II trim. 10 103,6 104,0 105,03 revisió es basa en unes perspectives de creixementEnfront de p. desenvolupats II trim. 10 105,0 106,6 107,7 3 econòmic mundial moderadament millors de les previstes fa1 Mitjanes mensuals2 Índex de canvi efectiu nominal amb preus industrials. Un augment de l’índex uns mesos enrere, i explica que la Cambra hagi revisatdenota una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes i viceversa lleugerament a l’alça la previsió de creixement real de les3 Mitjana de l’any 2009 exportacions de béns i serveis a Catalunya per al 2011, desFont: Banc d’Espanya i IDESCAT del 6 % previst el novembre, fins al 6,3 %. De fet, ja s’ha vist al llarg del 2010 que el fort creixement de les economies emergents i l’inici de la recuperació econòmica a la UEM, juntament amb la depreciació de l’euro, estan afavorint el dinamisme de les exportacions catalanes.
  7. 7. Indústria 7 PIB. Sector de la indústria El creixement intertrimestral de l’activitat a la 5 indústria torna a agafar impuls, el quart trimestre La Cambra estima que l’activitat a la indústria s’ha accelerat Taxa de variació interanual, en % 0 el quart trimestre, després de la pèrdua d’impuls de l’anterior trimestre. Això és coherent amb l’evolució de l’índex de -5 producció industrial (IPI) corregit de calendari, que ha registrat una acceleració del creixement interanual el darrer -10 trimestre del 2010. Aquesta acceleració obeeix a la del component energètic i al de béns de consum, i en menor -15 I-07 II III IV I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II III IV grau, al de béns d’equipament. La producció industrial més dinàmica ha estat la d’energia, seguida per la de béns Índex de producció industrial d’equipament, que han crescut el 12,1 % i el 3,8 % anual el Sèrie corregida de calendari 2010, respectivament. Això explica, fonamentalment, el 20 diferencial positiu de creixement de l’IPI de Catalunya amb Taxa var. interanual acum. 12 mesos, en % 10 Espanya. 0 El grau d’utilització de la capacitat productiva -10 s’eleva dos punts, fins al 73 %, el quart trimestre -20 La marxa dels negocis a la indústria encara ha estat lleugerament dolenta el quart trimestre, però ha millorat una -30 2007 2008 2009 2010 mica, segons els resultats de l’enquesta de clima de la Béns de consum Béns dequipament Béns intermedis Cambra i l’Idescat. La disminució de la cartera de comandes s’ha continuat moderant, la facturació ha crescut Ocupació 10 lleugerament i els preus de venda pràcticament han deixat de caure. El grau d’ús de la capacitat productiva s’ha elevat, Taxa de variació interanual,, en % 5 per setè mes consecutiu, fins al 73 % el darrer trimestre del 0 2010, recuperant el nivell de fa dos anys i mig. L’augment -5 dels costos de producció ha guanyat importància com a -10 factor que limita la marxa dels negocis, situant-se com el segon factor més assenyalat per les empreses, després de -15 la debilitat de la demanda. Un guany d’importància associat -20 a l’increment dels costos energètics que ha suposat l’alça I-07 II III IV I-08 II III IV I-09 II III IV I-10 II III IV Indústria Total que el preu del petroli registra des de l’octubre passat.QUADRE 6. Indústria Taxes de variació interanual, en percentatge Catalunya Espanya última dada acum.1 2009 font última dada acum.1 2009 fontIndicador d’activitat industrial IV trim. 10 5,22 1,42 -12,3 CAMBRABCN III trim. 10 1,7 0,6 -14,7 INE 3Índex de producció industrial des. 10 3,1 4,3 -15,6 INE des. 10 -0,1 0,8 -15,8 INE Béns de consum3 des. 10 6,0 3,6 -8,0 INE des. 10 -0,2 0,8 -8,2 INE Béns dequipament3 des. 10 -0,4 3,8 -25,8 INE des. 10 -4,4 -3,4 -22,1 INE Béns intermedis3 des. 10 -0,9 2,9 -19,5 INE des. 10 0,5 2,7 -21,0 INEProducció de turismes des. 10 -27,5 11,2 -18,7 MITYC des. 10 -18,5 4,8 -7,6 MITYCProducció de vehic. indust. des. 10 8,0 108,4 -67,2 MITYC des. 10 16,5 40,2 -39,5 MITYCImportació turismes i motos4 nov. 10 -32,1 -35,8 -20,2 DGD nov. 10 -34,1 -25,3 -19,1 DGDImportació components autom.4 nov. 10 26,4 6,9 -18,8 DGD nov. 10 10,6 15,7 -24,0 DGDOcupats - Indústria IV trim. 10 -0,9 -3,4 -16,5 INE IV trim. 10 -2,2 -5,9 -13,3 INE 5 5Aturats registrats - Indústria gen. 11 -8,7 -8,7 2,8 INEM gen. 11 -3,4 -3,4 3,0 INEM1 2 3 4 5 Dada acumulada de l’any actual Estimació Sèrie corregida de calendari Dades en valors nominals Mitjana de l’any 2010
  8. 8. 8 La marxa dels negocis a la branca d’alimentació Marxa dels negocis continua millorant, per segon trimestre consecutiu 0 Normal -4 -4 La marxa dels negocis ha estat bona a l’alimentació i a la -7 química, el quart trimestre. En el cas de l’alimentació a més Saldo, en percentatge hi ha hagut una millora notable, i també en el cas de la -20 branca de maquinària i equips mecànics, tot i que en -21 aquesta última encara ha estat lleugerament dolenta. La millora a la alimentació també ha quedat reflectida en un augment de la cartera de comandes, per primera vegada en -35 -40 Dolenta els darrers tres anys. L’increment en el grau d’ús de la IV 09 I 10 II 10 III 10 IV10 utilització productiva (UCP) s’ha donat a totes les branques industrials, excepte a la del cautxú i el plàstic i a la de Inversió industrial fabricació de material de transport. La millora més notable Perspectives també s’ha donat a l’alimentació, en passar del 74 % el 30 Augmentar tercer trimestre al 79 % el quart, recuperant el nivell de fa 20 quatre anys. Aquest subsector, juntament amb el de la Saldo, en percentatge 10 química, tenen la UCP més elevada (79 %). Les vendes han 0 Mantenir-se augmentat a l’alimentació, la maquinària mecànica, el -10 material de transport, la química i l’edició i arts gràfiques. A l’alimentació ha crescut el nombre de treballadors, per tercer -20 Disminuir trimestre consecutiu. Així mateix, la inversió ha crescut, per -30 I 07 II III IV I 08 II III IV I 09 II III IV I 10 II III IV I 11 segon trimestre consecutiu, a l’alimentació, la química, la maquinària elèctrica i electrònica i a les branques diverses. Utilització de la capacitat productiva Els empresaris preveuen un creixement feble de IV trimestre del 2010 90 les vendes el primer trimestre del 2011 85 79 79 80 74 Les expectatives empresarials apunten que el primer 73 72 70 Mitjana: 73 75 trimestre del 2011 podria empitjorar una mica. Es preveu una Percentatge 70 68 68 66 65 petita reducció de la utilització de la capacitat productiva i 60 60 60 60 que la facturació creixerà però feblement. En canvi, es 55 50 preveu que el creixement de l’exportació es mantindrà 45 estable i que els preus de venda creixeran enfront de química aliment. màq. màq. paper cautxú mat. metal. tèxtil manuf. fusta i prod. mecàn. elec. plàstic transport diverses suro min. no metàl. l’estancament del darrer any. Mentre que l’evolució de la Total indústria inversió podria millorar lleugerament, segons els empresaris.QUADRE 7. Enquesta de conjuntura a la indústria Saldos,1 en percentatge Facturació a Tendència3 de laIV trimestre del 2010 Marxa dels negocis Facturació2 l’estranger2 inversióAlimentació, begudes i tabac 22 36 38 1Tèxtil, confecció, cuir i calçat -19 -17 -12 -1Indústries de la fusta i del suro -38 -14 10 -19Paper, edició, arts gràfiques i reprografia -14 5 4 -5Indústries químiques 15 5 30 15Cautxú i matèries plàstiques -12 -14 15 -2Altres productes minerals no metàl·lics -61 -10 -22 -26Metal·lúrgia i fabricació de prod. metàl·lics -17 -7 7 -1Maquinària i equips mecànics -3 31 34 9Màquines doficina, eq. elèctrics i electrònics -14 -8 9 7Fabricació de material de transport -3 24 81 2Indústries manufactureres diverses -38 -16 12 -5Total indústria -3 8 24 21 2 3 Saldo: diferència entre el percentatge de respostes “positives” i “negatives” Respecte del trimestre anterior Perspectives per al proper trimestreFont: CAMBRABCN i IDESCAT

×