Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tolak dalam lingkungan 18-2

1,007 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Tolak dalam lingkungan 18-2

  1. 1. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18Tarikh : 20 Jun 2011Masa : 1120 - 1220Kelas : TAHUN 1Bilangan pelajar : 31 orangMata Pelajaran : MatematikBidang : Nombor BulatTajuk : Tolak Dalam Lingkungan 18Standard Kandungan : Murid-murid dibimbing untuk mencari beza dua nombor .Standard Pembelajaran : Murid-murid berupaya untuk menentukan kurang satu daripada suatu nombor.Objektif pelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat : a) menolak dalam lingkungan 18Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid bolah membilang nombor „0‟ hingga „10‟Nilai : BertanggungjawabBahan Bantu Mengajar : Kad petak 100 bersaiz besar, kad petak 100, Pen Marker, Kad nombor (11 hingga 18), Balang lutsinar, gula-gula
  2. 2. Langkah-langkah pengajaran : 1. Murid duduk secara berpasangan. Lekatkan kad Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Edarkan kad Petak 100 dan pem marker kepada setiap pasangan. 2. Tunjukkan mereka kad nombor yang telah di susun secara rawak. Minta seorang murid mencabut sekeping kad nombor, contohnya „15‟, dan memasukkan sejumlah gula-gula ke dalam sebuah baling lutsinar mengikut bilangan nombor yang dicabut. Ada beberapa biji gula-gula di dalam balang? (murid akan menjawab “Lima belas biji gula-gula”) Saya ambil satu biji. Ada beberapa biji gula-gula di dalam balang itu sekarang? (murid akan menjawab “Empat belas biji gula-gula”) Kurang satu daripada lima belas ialah empat belas. Jika saya ambil satu biji lagi, berapa biji gula-gula yang ada sekarang? (murid akan menjawab “Tiga belas biji gula-gula”) Bagaimana kamu tahu? Tunjukkan saya. (Murid boleh membilang baki gula-gula tersebut) Kurang satu daripada empat belas ialah tiga belas 3. Kaitkan „kurang satu daripada‟ melalui kad petak 100 seperti berikut: Kurang satu daripada lima belas…….. (tunjuk pada nombor „15‟) ………….. ialah empat belas (tunjuk pada nombor „14‟ dan lukiskan satu lompatan anak panah ke petak sebelumnya) Teruskan sehingga “Kurang satu daripada sebelas ialah sepuluh.” 4. Guru membimbing murid untuk memahami bahawa kurang satu daripada suatu nombor adalah nombor yang sebelumnya.
  3. 3. REFLEKSIKEKUATANMurid-murid boleh menentukan kurang satu daripada suatu nombor adalahnombor sebelumnya . Dengan menunjukkan contoh yang konkrit , murid denganmudahnya dapat menyatakan hasil jawapan . Seterusnya , dengan menggunakangaris nombor , murid dapat melibatkan diri secara terus dalam mencari hasiltolak . Garis nombor merupakan salah satu kaedah mengajar yang palingberkesan dengan menerangkan konsep tolak .Disiplin murid agak terkawal padahari ini . Mereka menumpukan sepenuh perhatian dalam aktiviti yangdijalankan.KELEMAHANDengan menggunakan garis nombor pada hari ini , murid-murid pada mulanyamasih lagi keliru dengan penggunaan garis nombor dalam operasi tambahdalam pelajaran yang sebelumnya.Walaupun ada di antara mereka denganmudah menyatakan secara spontan kurang satu daripada suatu nombor , namunterdapat di antara mereka yang keliru dalam menggerakkan garis nombor .CARA MENGATASISaya telah mengambil sedikit masa untuk memberi penjelasan kepada murid-murid bagaimana menggunakan garis nombor apabila berhadapan denganoperasi tolak . Langkah-langkah menggerakkan telah saya terangkan secarateliti . Dengan menunjukkan beberapa contoh yang lain , mereka dapatmenguasai isi pelajaran . Bagi murid yang lemah , yang sememangnya tidakdapat menggunakan garis nombor saya membimbing mereka denganmenggunakan bahan konkrit .

×