Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tolak dalam lingkungan 18-1

1,319 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Tolak dalam lingkungan 18-1

  1. 1. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18Tarikh : 21 Jun 2011Masa : 0730 - 0830Kelas : TAHUN 1Bilangan pelajar : 31 orangMata Pelajaran : MatematikBidang : Nombor BulatTajuk : Tolak Dalam Lingkungan 18Standard Kandungan : Murid-murid dibimbing untukStandard Pembelajaran : Murid-murid berupaya untuk mencari beza antara dua nomborObjektif pelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat : a) menolak dalam lingkungan 18Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid boleh membilang nombor ‘0’ hingga ‘10’Nilai : BertanggungjawabBahan Bantu Mengajar : Sida, Papan tulis individu, Pen marker
  2. 2. Langkah-langkah pengajaran : 1. Edarkan sida kepada setiap murid. Pilih seorang murid untuk membantu dalam tunjuk cara. Arahkan murid lain menggunakan sida yang diberi untuk aktiviti beriku: Kamu ada dua belas keeping sida … satu, dua, tiga ….. dua belas. Sekarang keluarkan tujuh keping sida … satu, dua, tiga … tujuh. Berapa banyakkah sida yang tinggal? Bagaimanakah kamu mendapat baki tersebut? Tunjukkan. (Untuk mendapatkan baki sida, bilang sida yang masih tinggal) 2. Ulangi langkah 1 dengan memberikan contoh-contoh yang lain. Gunakan perkataan berikut untuk menunjukkan operasi tolak: ●pangkah/busuk/makan (mengikut situasi) ●asingkan/keluarkan ●cari perbezaan Pangkah/busuk/makan (mengikut situasi)
  3. 3. 3. Bimbing murid untuk melukis situasi tersebut. Contohnya: 4. Edarkan lembaran kerjaAktiviti Pengukuhan 1. Lekatkan garis nombor bersaiz besar pada papan tulis. Kaitkan aktiviti di atas dengan garis nombor tersebut. Soal jawab: Gunakan garis nombor. Mula-mula, lompat dua belas langkah ke kanan. Kemudian tolak tujuh. Kita lompat tujuh langkah ke kiri. Apakah nombor yang kamu lihat sekarang? (Bulatkan ‘5’ pada garis nombor.) 2. Lekatkan kad Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Kaitkan aktiviti di atas dengan kad petak 100 tersebut. Soal jawab: Gunakan kad Petak 100 Mula-mula, cari nombor dua belas. Kemudian tolak tujuh. Kita lompat tujuh langkah ke kiri. Apakah nombor yang kamu lihat sekarang? (Bulatkan ‘5’ pada kad Petak 100)

×