Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mladí Konzervativci

1,020 views

Published on

Prezentace Mladých konzervativců

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

Mladí Konzervativci

 1. 1. Mladí konzervativci (MK) <ul><li>Mezinárodní workshop - Perspectives for young politicians in today's Europe </li></ul><ul><li>Plzeň, 29.11.2008 </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Jsme občanské sdružení </li></ul><ul><li>Zastáváme konzervativně-liberální hodnoty s důrazem na svobodu jednotlivce a tradice evropské civilizace </li></ul><ul><li>Pořádáme přednášky, semináře a konference se zajímavými osobnostmi politického, společenského a ekonomického života </li></ul><ul><li>Zajímá nás politika </li></ul><ul><li>Není nám lhostejné dění kolem nás </li></ul>MK se představují
 3. 3. <ul><li>Prosazovat konzervativní a liberální hodnoty s důrazem na svobodu jednotlivce a tradice evropské civilizace. </li></ul><ul><li>Formovat schopné, aktivní a sebevědomé mladé lidi, kteří dokáží převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, obec a stát. </li></ul><ul><li>Podporovat odborný a politický růst svých členů, mj. pořádáním vzdělávacích akcí a vydáváním publikací. </li></ul><ul><li>Spolupracovat s podobně orientovanými mládežnickými organizacemi v zahraničí a rozvíjet tak myšlenky evropské a euroatlantické spolupráce. </li></ul>Cíle našeho sdružení a ideové zaměření
 4. 4. Společenské hodnoty MK Mladí konzervativci ovšem neznamenají jen zajímavou, ale občas i náročnou práci, ale je to především sdružení mladých lidí, kteří poznali, že sdílení společných hodnot s dalšími lidmi znamená nejen možnost prezentace vlastních názorů, ale je to především volnočasová aktivita, která přináší potěšení a zábavu. Pravidelně tudíž členové MK pořádají různé společenské akce, jako jsou např. filmový klub, letní a zimní kemp, nebo víkendové semináře spojené s poznáváním různých míst ČR.
 5. 5. Něco z historie <ul><li>Myšlenkou na ustavení organizace mladých lidí pravicového zaměření se současně začali zaobírat jak studenti elektrotechnické fakulty v Brně, tak jejich kolegové ze spolku českých právníků Všehrd. </li></ul><ul><li>Na tomto základě vznikla přípravná skupina, která začala za významné podpory redakce Studentských listů a Občanského institutu během léta 1991 podnikat kroky k založení nové organizace. Informace o ustavujícím kongresu a předběžná verze programového dokumentu připravované organizace, který nesl jméno Charta Mladých konzervativců, byly publikovány ve Studentských listech 24/1991. Ustavující Kongres se sešel 8. prosince 1991 v Radiopaláci v Praze. Prvním prezidentem MK se stal student elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně David Částek. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Celostátní (centrální) úroveň </li></ul><ul><li>Krajská úroveň (Krajská rada) </li></ul><ul><li>Regionální úroveň (místní kluby) </li></ul><ul><li>Paralelně s touto strukturou fungují odborné kluby (spadají pod celostátní úroveň) </li></ul>Organizace MK Poznámka: Struktura podrobně viz stanovy.
 7. 7. Regionální aspekt MK Jedním z nejdůležitějších aspektů naší činnosti je vzhledem k celostátnímu působení i regionální aspekt MK. V současné době existuje v každém kraji alespoň jeden regionální klub, který představuje jednotku MK na nejnižší úrovni. Členové MK se tak mohou aktivně zapojit do celostátního působení skrze svůj regionální klub, který tvoří základní spojnici mezi aktivitami centrálního MK a MK regionálního.
 8. 8. <ul><li>Ekonomický klub </li></ul><ul><li>Politologický klub </li></ul><ul><li>Právnický klub </li></ul><ul><li>Technický klub </li></ul><ul><li>Zahraniční klub </li></ul>Odborné kluby Vzdělávací a přednášková činnost MK je vzhledem ke svému širokému rozsahu rozdělena na celostátní úrovni do odborných klubů, ve kterých se setkávají členové MK se stejnými zájmy a společně připravují přednášky, diskusní setkání, či rozsáhlejší tématické konference. Tímto způsobem je umožněn členům MK nejen odborný růst, ale mají příležitost setkat se i se špičkovými odborníky z nejrůznějších oborů. V současné době v rámci MK působí:
 9. 9. Členství v MK Členem může být osoba ve věku 15 až 35 let (podrobná pravidla viz stanovy) <ul><li>Chceš se stát členem? Kontaktuj nás . </li></ul><ul><ul><li>E-MAIL: info@konzervativci.cz </li></ul></ul><ul><ul><li>URL: www.konzervativci.cz </li></ul></ul><ul><ul><li>V současnosti máme přes 750 členů. </li></ul></ul>
 10. 10. Partneři a spolupráce <ul><li>Konrad Adenauer Stiftung </li></ul><ul><li>Hanns Seidel Stiftung </li></ul><ul><li>Westminster Foundation for Democracy </li></ul><ul><li>International Republican Institute </li></ul><ul><li>Centrum pro ekonomiku a politiku </li></ul><ul><li>Sdružení pro celoživotní vzdělávání a rozvoj osobnosti </li></ul><ul><li>Spolek českých právníků - Všehrd </li></ul><ul><li>Liberální institut Praha </li></ul><ul><li>Česká společnost ekonomická </li></ul><ul><li>The Leadership Institute </li></ul><ul><li>PROGLAS - Revue pro politiku a kulturu </li></ul><ul><li>CATO Institute </li></ul><ul><li>ODS </li></ul><ul><li>Cevro </li></ul><ul><li>Cevro Institut </li></ul>A další …
 11. 11. Partneři a spolupráce <ul><li>European Democrat Student (EDS) </li></ul><ul><li>European Young Conservatives (EYC) </li></ul><ul><li>Democratic Youth Community of Europe (DEMYC) </li></ul><ul><li>MK podporují a rozvíjejí bilaterální vztahy se svými partnerskými organizacemi po celé Evropě. Intenzivní spolupráci rozvíjíme s Občiansko demokratickou mládeží ze Slovenska , MK z Polska , Fidelitas z Maďarska a Junge Union z Německa . Dlouhodobě MK spolupracuje s organizacemi, které působí v zemích s totalitní povahou vlád (běloruská opoziční organizace Molody Front a Civic Forum , či hnutí Otpor z Jugoslávie ) </li></ul>Zahraniční spolupráce a aktivní působení na mezinárodním poli je jedením z prioritních aspektů činnosti MK. MK jsou členem několika mezinárodních organizací:
 12. 12. <ul><li>Sponzoring </li></ul><ul><li>Granty </li></ul><ul><li>Příspěvky od nadací: >Konrad Adenauer Stiftung >Hanns Seidel Stiftung </li></ul>Financování
 13. 13. <ul><li>Plní funkci servisního a informačního střediska aktivit MK </li></ul><ul><li>Možnost pronájmu školících prostor </li></ul><ul><li>Knihovna MK </li></ul>Hlavní kancelář a majetek MK
 14. 14. <ul><li>Časopisy, newslettery a bulletiny (Pravý úhel, Newsletter MK, Idea, Volíme Vysočinu) </li></ul><ul><li>Knihy a sborníky (Co si myslí MK o EU, 17.listopad – 15 let poté, …) </li></ul>Publikační činnost
 15. 15. Významní členové <ul><li>Ivan Langer , ministr vnitra a místopředseda ODS </li></ul><ul><li>Jiří Pospíšil , ministr spravedlnosti </li></ul><ul><li>Jana Malíková , tisková mluvčí ministerstva vnitra </li></ul><ul><li>Petr Sokol , politolog a asistent poslankyně EP Niny Škottové </li></ul><ul><li>Michal Kubát , politolog Západočeské univerzity v Plzni </li></ul><ul><li>Adéla Kadlecová , vedoucí zahraniční sekce ODS </li></ul><ul><li>Ladislav Mrklas , politolog, ředitel Liberálně-konzervativní akademie CEVRO </li></ul><ul><li>Petr Mach , výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku, poradce prezidenta republiky </li></ul><ul><li>David Šeich , poslanec PSP ČR </li></ul><ul><li>Martin Novotný , primátor města Olomouce </li></ul>
 16. 16. Pořádáme přednášky, semináře a konference
 17. 17. Podporujeme ODS v kampaních
 18. 18. Vyjádřili se o MK &quot;Je skvělé, že mladí lidé se zajímají o politiku, hlavně liberálně konzervativního směru. Jsem přesvědčen, že to svědčí o nastupující mladé generaci a o jejím zájmu o věci veřejné.&quot; Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje
 19. 19. <ul><li>www.konzervativci.cz </li></ul><ul><li>Děkuji Vám za pozornost! </li></ul>

×