Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4Developers 2015: .NET 2015 - co nowego? - Michał Dudak, Future Processing

264 views

Published on

Language: Polish

Rok 2015 przynosi spore zmiany w środowisku .NET. Całkiem nowy ASP.NET, .NET Core, C# 6.0 czy Entity Framework 7 to tylko niektóre z nowości, których możemy spodziewać w tym roku. Na wykładzie chciałbym opowiedzieć o nowych możliwościach czekających na .netowców w połowie roku.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4Developers 2015: .NET 2015 - co nowego? - Michał Dudak, Future Processing

 1. 1. Michał Dudak .NET 2015 – co nowego?
 2. 2. O mnie Technical Advisor & Internal Trainer @ Future Processing @michaldudak github.com/michaldudak blog.dudak.me
 3. 3. Agenda  .NET Framework 4.6 vs .NET Core 5  C# 6.0 i Roslyn  Visual Studio 2015  ASP.NET 5  Entity Framework 7
 4. 4. .NET 2015 http://blogs.msdn.com/b/bethmassi/archive/2015/02/25/understanding-net-2015.aspx
 5. 5. .NET Framework vs .NET Core
 6. 6. .NET Framework 4.6  Brak rewolucyjnych zmian w stosunku do .NET Framework 4.5  Nowości:  Obsługa ASP.NET 5  Nowy kompilator just-in-time (RyuJIT)  Kontrola nad garbage collectorem  Więcej komponentów z asynchronicznym API  .NET Native dla aplikacji Windows Store  Reference source na licencji MIT  http://sourceof.net  https://github.com/Microsoft/referencesource
 7. 7. .NET Core 5  Mały podzbiór (core) .NET Frameworka  Biblioteki (BCL) + środowisko uruchomieniowe (CoreCLR)  Modularyzacja  BCL dostępny przez NuGet  Open source na licencji MIT (docelowo)  Łącznie z garbage collectorem i JITem  Development prowadzony na GitHubie
 8. 8. CoreCLR  Środowisko uruchomieniowe dla .NET Core  Optymalizacja pod środowiska serwerowe  Możliwość używania wielu wersji na tej samej maszynie  Wieloplatformowość (docelowo)
 9. 9. C# 6.0 i Roslyn
 10. 10. C# 6.0: Elvis operator ?.
 11. 11. C# 6.0: Null-conditional int? length = null; if (customers != null) { length = customers.Length; } int? length = customers?.Length;
 12. 12. C# 6.0: Null-conditional Customer first = null; if (customers != null) { first = customers[0]; } Customer first = customers?[0];
 13. 13. C# 6.0: Null-conditional if (PropertyChanged != null) { PropertyChanged(this, args); } PropertyChanged?.Invoke(this, EventArgs.Empty);
 14. 14. C# 6.0: Inicjalizatory właściwości public string EventName { get; set; } = "4Developers" public string EventName { get; } = "4Developers"
 15. 15. C# 6.0: nameof nameof(x); // "x" nameof(Conference.Date); // "Date"
 16. 16. C# 6.0: Filtrowanie wyjątków try { … } catch (MyException e) { if (e.ErrorLevel <= 2) throw; … } try { … } catch (MyException ex) if (ex.ErrorLevel > 2) { … }
 17. 17. C# 6.0: Primary constructors public class Conference { public string Name { get; set; } public string Date { get; private set; } public Conference(string name, DateTime date) { Name = name; Date = date; } } public class Conference(string name, DateTime date) { public string Name { get; set; } = name; public DateTime Date { get; } = date; }
 18. 18. public int Add(int x1, int x2) { return x1 + x2; } public string FullName { get { return FirstName + " " + LastName; } } public int Add(int x1, int x2) => x1 + x2; public string FullName => FirstName + " " + LastName; C# 6.0: Metody i właściwości definiowane przez wyrażenia lambda
 19. 19. C# 6.0: Using klas statycznych using System.Console; using System.Math; public class Program { public void Main() { WriteLine(Sqrt(3 * 3 + 4 * 4)); } }
 20. 20. C# 6.0: Interpolacja stringów String.Format("{0,20} is {1:D3} years old", p.Name, p.Age); $"{p.Name,20} is {p.Age:D3} years old";
 21. 21. Roslyn  .NET Compiler Platform  C# i Visual Basic  API do użycia w kodzie  Narzędzia do refaktoryzacji i analizy kodu  Aplikacje kompilujące się w locie  Wykorzystywany przez Visual Studio 2015 i ASP.NET 5
 22. 22. Visual Studio
 23. 23. Visual Studio 2015  Emulator urządzeń z Androidem  Zintegrowane narzędzia Apache Cordova  Rozszerzone wsparcie dla Xamarin  Poprawki w edytorze WPF  Nowa wersja edytora Blend  Szersza integracja z Visual Studio  Wsparcie dla narzędzi Grunt, Gulp i Bower  Edycje Express, Community, Professional i Enterprise
 24. 24. Visual Studio Community Edition  Odpowiednik edycji Professional  Jedno IDE dla wszystkich platform  Rozszerzalność  Można używać:  Do nauki  Do projektów open source  Komercyjnie przez pojedynczych developerów i małe firmy  Max. 5 instalacji  Nie można używać:  Komercyjnie przez korporacje
 25. 25. ASP.NET 5
 26. 26. ASP.NET 5: Brak System.Web  Cały ASP.NET poza corem .NETa  Brak handlerów, modułów, Global.asax, itp.  Brak obsługi WebForms
 27. 27. ASP.NET 5: OWIN
 28. 28. ASP.NET 5: Nowa struktura projektów  Project.json  Konfiguracja zależności  Ustawienia specyficzne dla frameworków  Zależności do paczek nuget  Wszystkie pliki z folderu domyślnie w projekcie  Możliwość dołączenia CLR  Brak (prawie) plików web.config
 29. 29. ASP.NET 5: Hostowanie poza IIS  Self-hosting  Custom host  Kestrel IIS nadal pozostaje rekomendowanym serwerem
 30. 30. ASP.NET 5: Wieloplatformowość  Kestrel  Serwer oparty o libuv  Działa na Mono  Linux, Mac  Docelowo na .NET Core
 31. 31. ASP.NET 5: Narzędzia  Visual Studio 2015  Pluginy do popularnych edytorów kodu  Sublime Text  Brackets  Vim  Atom  …  Narzędzia konsolowe  dnx  dnu  dnvm  nuget
 32. 32. ASP.NET MVC 6  Połączone MVC, WebAPI i WebPages  Zunifikowane typy, routing, DI  Szerzej wykorzystywane DI  Brak staticów (RouteTable, GlobalConfiguration, itd.)  Kontrolery niewymagające klasy bazowej  Asynchroniczność  Tag Helpers @Html.TextBoxFor(m => m.Name, new { @class = ”form-control” }) <input asp-for=”Name” class=”form-control” />
 33. 33. ASP.NET 5: Przykład aplikacji public class Startup { public void ConfigureServices(IServiceCollection services) { services.AddMvc(); } public void Configure(IApplicationBuilder app) { app.UseStaticFiles(); app.Use(async (ctx, next) => { await ctx.Response.WriteAsync("Hello, 4Developers!"); await next(); }); } }
 34. 34. Entity Framework 7
 35. 35. Entity Framework 7  Przepisany od zera  Lekki i rozszerzalny  Wieloplatformowy  Aplikacje desktopowe  ASP.NET  Windows Store  Windows Phone  Wsparcie dla baz relacyjnych i NoSQL  Azure Table Storage  Redis  Tylko model Code First  Brak modelu EDMX
 36. 36. Entity Framework 7  Co się nie zmienia  DbContext, DbSet<T>  LINQ  Spora część publicznego API  Co nowego  Łączenie poleceń (batch)  Implementacja constrainta Unique  Provider InMemory
 37. 37. Entity Framework 7  Co się zmienia  Część zapytania przetwarzana w aplikacji  Czego nie będzie  ObjectContext  EDMX  Złożone mapowanie klas do tabel  MEST
 38. 38. Entity Framework 7  Nie wszystkie nowe funkcje będą dostępne od razu  Gałąź 6.x będzie rozwijana niezależnie (przez „pewien czas”)
 39. 39. Pytania
 40. 40. Dziękuję za uwagę .NET 2015 – co nowego?

×