Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 of 37

Developing native-like Windows application using JavaScript, SSE, eZ Platform and Electron

0

Share

Download to read offline

The presentation is in Polish, but you can get the most important pieces of information form the code in the slides.

W prezentacji omówiłem sposób tworzenia aplikacji Windows z wykorzystaniem języka JavaScript, systemu CMS eZ Platform oraz narzędzia Electron udostępnionego przez Githuba. Aplikacja korzysta z powiadomień typu push i do tego celu wykorzystuję SSE - Server Sent Events.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Developing native-like Windows application using JavaScript, SSE, eZ Platform and Electron

 1. 1. Windows + Javascript + eZ Platform Tworzenie aplikacji na system Windows z wykorzystaniem Javascriptu i eZ Platform
 2. 2. Kilka słów o mnie UI Developer w eZ Systems eZ Platform i eZ Studio Autor bloga: http://blog.piotrnalepa.pl Wielki fan piłki nożnej i sportu ogólnie. @sunpietro
 3. 3. eZ Platform – struktura systemu WHY IS IT BEAUTIFULLY ENGINEERED? Flexible cont ‣ Adapt to an any busi ‣ Create onc Full-featured ‣ Ready for C Service & ‣ Best in clas Strong backw ‣ Sustainabil ‣ Predictabili Storage eZ Platform Business Logic Persistence & IO SPI Public API Symfony2 Web Framework REST API Twig Template Website / Demo site CMS User Interface End Users (Website users) Editor, Marketer, Admin (CMS users) Web Service
 4. 4. eZ Platform – API •  REST API •  Public API
 5. 5. eZ Platform – z czego korzysta?
 6. 6. Kilka słów o aplikacji •  Powiadomienia typu push, •  Wyświetlanie listy treści, które zostały zmienione, •  Wyświetlanie powiadomień o nowych zmianach, jakie zaszły w systemie.
 7. 7. AJAX – komunikacja z serwerem
 8. 8. SSE Server Sent Events
 9. 9. SSE - charakterystyka •  Mechanizm komunikacji serwera z przeglądarką. •  Komunikacja odbywa się po protokole HTTP, •  Komunikacja jest jednostronna.
 10. 10. A co z WebSockets?
 11. 11. SSE vs WebSockets
 12. 12. RUNDA 1 Komunikacja przeglądarki z serwerem?
 13. 13. SSE
 14. 14. WebSockets
 15. 15. RUNDA 2 Wsparcie przeglądarek
 16. 16. SSE
 17. 17. WebSockets
 18. 18. RUNDA 3 Porównanie funkcjonalności
 19. 19. SSE vs WebSockets SSE WebSockets Komunikacja za pomocą protokołu HTTP Komunikacja za pomocą niestandardowego protokołu bazującego na TCP Jednostronna komunikacja: 
 - serwer-przeglądarka Dwustronna komunikacja:
 - serwer-przeglądarka,
 - przeglądarka-serwer Automatyczne wznawianie zerwanego połączenia Idealny do tworzenia chatów, gier multiplayer w przeglądarce, itd. Przesyłanie ID eventów Wsparcie w IE Możliwość przesłania dowolnych eventów Idealny do implementacji powiadomień typu Push
 20. 20. Obiekt EventSource
 21. 21. Domyślne eventy SSE •  message •  open •  error
 22. 22. Nasłuchiwanie eventów SSE
 23. 23. Niestandardowe eventy
 24. 24. Typ streamowanych danych
 25. 25. Format streamowanych danych
 26. 26. Podgląd w przeglądarce
 27. 27. OK, ale co z tym Windowsem?
 28. 28. Electron
 29. 29. Electron od Githuba!
 30. 30. Electron Aplikacje nie tylko dla Windows!
 31. 31. Instalacja Electrona
 32. 32. Kod JS aplikacji w Electron
 33. 33. Deployment aplikacji na Windows •  przygotowanie struktury folderów, •  odpalenie komend z Electron, •  przygotowanie paczki dystrybucyjnej z użyciem asar
 34. 34. Który backend dla frontendu?
 35. 35. Dlaczego eZ Platform? •  Tam, gdzie treść, to core business, •  Open Source, •  Model treści: –  Generyczny, w sposób łatwy dostosowywalny do potrzeb projektu lub klienta, –  Wymuszenie wysokiej kultury pracy z treścią, –  Separacja warstw, –  Multi-channel publishing à komponuj raz, publikuj w wielu miejscach i urządzeniach, •  Architektura nastawiona na rozszerzalność i integrację.
 36. 36. Zastosowania eZ Platform •  Portale informacyjne (intranet, ekstranet), •  Rozwiązania e-commerce, •  Repozytoria treści - Content Hubs •  Portale społecznościowe, •  Content-as-a-Service, •  Internet of Things, •  Architektury proste lub wieloserwerowe.
 37. 37. Dziękujemy! www.ez.no www.kaliop.pl

×