Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Maaseutupolitiikan verkosto(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Kylan nuoret nakyviksi ari tiensuu kylat palvelukeskuksina seminaarissa 03042018

 1. Kylän nuoret näkyviksi! Ari Tiensuu Osallisuus ja Tuki –hanke Sastamalan seudun mielenterveysseura ry
 2. MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Perustehtävänä • Kriisikeskus ja Rikosuhripäivystyksen palvelupiste Sastamalassa ja Huittisissa • Asumispalveluyksikkö Kätsä nuorille • Vapaaehtoistyön tuottaja ja mahdollistaja • Erilaisia mielenterveyden edistämistä tukevia hankkeita • www.tukitalo.com
 3. Miksi huomio lapsiin ja nuoriin? • Lapsuudessa ja nuoruudessa luodaan perusta, jonka päälle rakentuu koko elämässä tarvittavat taidot ratkaista ongelmia, kestää vastoinkäymisiä ja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan sekä mm mielenterveydestään. • Lapset ja nuoret ovat myös erityisen haavoittuvassa asemassa mm. koska.. • Kasvu ja murrosikä sekä hormonaaliset muutokset • Aikuisia alhaisempi stressinsietokyky • Yleisen elämänkokemuksen vähäisyys • Hyvinvoinnin riippuvuus aikuisista
 4. Osallisuus ja Tuki -hanke • Kokeilee ja rakentaa intensiiviseen tukeen perustuvaa tukimallia nuorille aikuisille • Tavoite: nuori oman elämänsä ohjaimiin • Joutsenten reitti ry, alueellinen kehittämisyhdistys rahoittajana • Toiminta-alue: Huittinen, Hämeenkyrö, Sastamala ja Punkalaidun • 2016-2018 • Yhtenä tavoitteena myös löytää uusia avauksia nuorten ja kylätoimijoiden välille
 5. Osallisuus ja Tuki - hanke • Työterveyslaitoksen Työkykyviisarilla nuoret arvioivat työkykynsä parantuneen lähes kaikilla osa-alueilla
 6. Osallisuus ja Tuki -hankkeen aikana tehtyjä havaintoja • On joukko nuoria, joiden psyykkinen hyvinvointi, työ- ja toimintakyky sekä yhteisöön liittyminen paranevat, mikäli heille tarjotaan nuoren omiin lähtökohtiin sovitettua, riittävän intensiivistä tukea. • ”Kukaan ei kulje rinnalla ja katso, että ote nuoresta ihmisestä pitää.” Rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtaja, kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski 10/2017. • Vaikuttavuuden näkökulmasta on tärkeää arvioida nuoren omaa kokemusta hyvinvointinsa ja elämäntilanteensa muuttumisesta. • Nykyisin mitataan paljolti resursseja, kuten työntekijän suoritteita, asiakasmääriä ja myös toimenpiteiden tuloksia, kuten hankkeissa työllistyneitä asiakkaita tms. • Monimutkaisissa ongelmissa muutokset tapahtuvat hitaasti • Pysyvien muutosten kannalta on oleellista asiakkaan usko omiin voimavaroihinsa ns. minäpystyvyteen.
 7. Me-Säätiö: Sadan nuoren terveiset psykososiaalisen tuen palvelupakettiin (Sama resepti myös Osallisuus ja Tuki –hankkeessa!) • Enemmän tukea ja seurantaa koko perheelle • Mielen hyvinvointi keskiöön • Tukea elämän perushallintaan • Luotettava, pysyvä ja välittävä aikuinen rinnalle • Tukea valintoihin, siirtymiin ja tulevaisuuden pohdintaan • Harrastaminen mahdolliseksi kaikille • Tarvitaan uusia väyliä löytää kavereita ja toisten seuraa • Tuki ja tarjonta esille ja nuorten luokse. Mihin tarpeisiin kylätoiminta jo vastaa? • http://www.mesaatio.fi/wp-content/uploads/2018/03/100-nuorta- kehittäjää_raportti_05032018-.pdf
 8. Muistakaa kylänne nuoret! • Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria oli 70 000 vuonna 2017 (me-säätiö) • Huonosti voivia nuoria on kaikkialla, myös kylillä! • Nuorten pahoinvointi Suomessa näyttäisi lisääntyvän. • Nuorilla samat tarpeet kuin kaikilla muillakin: • Tarve tulla huomatuksi • Tarve tulla kuulluksi • Tarve tulla ymmärretyksi • Tarve tulla hyväksytyksi • Yhteisöllisyys ja elinvoima -> sekä kylätoiminnan, että mielenterveyden peruselementtejä
 9. Mitä kylällä voidaan tehdä nuorten hyväksi? • Ei hoitoa, mutta huomioimista! • Kylätoiminnan on hyvä leikata läpi kaikkien ikäluokkien ja mahdollistaa yhdessä tekemistä ja hauskan pitoa yli sukupolvien • Erityisesti nuorten huomioiminen. • Pitäkää huolta toisistanne ja innostukaa uudesta!
 10. Käytännössä.. • Tavallisen aikuisen taidot ja elämänkokemus riittävät • Ihan tavallisia asioita.. • Anna aikaasi • Ole turvallinen • Kysy kuulumiset! • Arjen pieniä tekoja! • Anna mahdollisuus, älä tuomitse!
 11. KIITOS! Ari Tiensuu ari.tiensuu@tukitalo.com www.tukitalo.com
Advertisement