Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bijbelstudie met de NCV 4 - context

145 views

Published on

Mogen vrouwen praten in de gemeente? En hoe zit het met de bedekking van het hoofd? Wat moeten we met zulke aanwijzingen van Paulus? Oftewel: hoe doe je goed onderzoek naar de context van een Bijbelvers?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bijbelstudie met de NCV 4 - context

 1. 1. Context Bijbelstudie met de NCV - 4
 2. 2. Context • Misschien wel het meest vergeten onderdeel van Bijbelstudie Bijbelstudie met de NCV
 3. 3. Context • Misschien wel het meest vergeten onderdeel van Bijbelstudie • Oorzaak van de meeste meningsverschillen Bijbelstudie met de NCV
 4. 4. Context Context op verschillende niveaus • Waar gaan de omringende verzen over? • Wat is het thema van het boek? • Wat zegt de Bijbel nog meer over dit thema? Bijbelstudie met de NCV
 5. 5. Context Context op verschillende niveaus • Waar gaan de omringende verzen over? • Wat is het thema van het boek? • Wat zegt de Bijbel nog meer over dit thema? • Wanneer geschreven, door en voor wie? • Wat is het genre, is het letterlijk of figuurlijk? • Is het cultureel gebonden, of universeel? Bijbelstudie met de NCV
 6. 6. Vandaag Deel 1 - Belang van context • Context van een vers, boek • Tijd/doelgroep • Genre • Cultuur Deel 2 - Aan de slag • Mogen vrouwen praten in de gemeente? • Hoe zit het met de hoofddoekjes? Bijbelstudie met de NCV
 7. 7. Context vers/boek Bijbelstudie met de NCV
 8. 8. Voorbeelden "Als wij mensen die ons nee ten antwoord geven, blijven liefhebben en respecteren, dan zullen zij ook ons nee blijven liefhebben en respecteren. Vrijheid brengt vrijheid voort. Als wij in de geest wandelen, geven we de mensen de vrijheid hun eigen keuzes te maken. Context vers/boek
 9. 9. Voorbeelden 'Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid' (2Cor 3:17). Als we al oordelen, laat het dan zijn 'in de volmaakte wet, die der vrijheid'. (Jac 1:25)" Context vers/boek
 10. 10. Voorbeelden 'Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid' (2Cor 3:17). Context 2Cor 3:17 - bedekking van de wet is weggenomen, er is vrijheid van de wet. Context vers/boek
 11. 11. Voorbeelden 'Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid' (2Cor 3:17). Context 2Cor 3:17 - bedekking van de wet is weggenomen, er is vrijheid van de wet. 'in de volmaakte wet, die der vrijheid'. (Jac 1:25)" Context Jac 1:25 - betitelt niet vrijheid als iets volmaakts, maar de wet als vrijheid. Gaat juist om het houden van de wet. Context vers/boek
 12. 12. Voorbeelden De val van Satan - Ezechiel 28. Context vers/boek
 13. 13. Voorbeelden De val van Satan - Ezechiel 28. Koning van Tyrus, eerst hoogmoedig en machtig, daarna op de aarde geworpen. Context vers/boek
 14. 14. Voorbeelden De val van Satan - Ezechiel 28. Koning van Tyrus, eerst hoogmoedig en machtig, daarna op de aarde geworpen. • Was in de hof van Eden (vs 13) • Cherub op de berg van God (vs 14) Context vers/boek
 15. 15. Voorbeelden De val van Satan - Ezechiel 28. Maar: • Staat in een serie klaagzangen over de buurlanden Context vers/boek
 16. 16. Voorbeelden De val van Satan - Ezechiel 28. Maar: • Staat in een serie klaagzangen over de buurlanden • Duidelijk omschreven als mens (vs 2) die sterft (vs 10) Context vers/boek
 17. 17. Voorbeelden De val van Satan - Ezechiel 28. Maar: • Staat in een serie klaagzangen over de buurlanden • Duidelijk omschreven als mens (vs 2) die sterft (vs 10) • Groot geworden door oneerlijke handel Context vers/boek
 18. 18. Voorbeelden De val van Satan - Ezechiel 28. Maar: • Staat in een serie klaagzangen over de buurlanden • Duidelijk omschreven als mens (vs 2) die sterft (vs 10) • Groot geworden door oneerlijke handel • Noemde zichzelf een god, vandaar verwijzing Context vers/boek
 19. 19. Praktisch Omliggende verzen: • Lees het geheel er om heen! Context vers/boek
 20. 20. Praktisch Omliggende verzen: • Lees het geheel er om heen! Context in het boek • Lees inleiding op het boek • Bekijk structuur van het boek Context vers/boek
 21. 21. Context vers/boek
 22. 22. Praktisch Omliggende verzen: • Lees het geheel er om heen! Context in het boek • Lees inleiding op het boek • Bekijk structuur van het boek Schrift met schrift • Zoek andere tekstplaatsen met hetzelfde onderwerp Context vers/boek
 23. 23. Context vers/boek
 24. 24. Context vers/boek
 25. 25. Context tijd/doelgroep Bijbelstudie met de NCV
 26. 26. Voorbeelden Vlees of niet? Gen 1:29 - alleen plantaardig voedsel wordt als eten gegeven. Context tijd/doelgroep
 27. 27. Voorbeelden Vlees of niet? Gen 1:29 - alleen plantaardig voedsel wordt als eten gegeven. Gen 9:3 - ook vlees mag gegeten worden Context tijd/doelgroep
 28. 28. Voorbeelden De wet, ook iets voor ons? Wat is voor ons en wat is voor een andere doelgroep? Context tijd/doelgroep
 29. 29. Voorbeelden Deze tekens nu zullen de gelovigen volgen: In Mijn naam zullen zij demonen uitwerpen; zij zullen in nieuwe talen spreken; zij zullen slangen optillen, en wanneer zij iets dodelijks drinken zal het in geen geval schaden; zij zullen op zieken de handen leggen en zij zullen gezond zijn. (Marc 16:17,18 - proeve van NCV) Context tijd/doelgroep
 30. 30. Voorbeelden "Slang doodt dominee tijdens ritueel in kerk" (eo) Context tijd/doelgroep
 31. 31. Voorbeelden Maar genezen van zieken en talen vinden we ook bij Paulus Context tijd/doelgroep
 32. 32. Praktisch Context tijd • Zoek alles na in de Bijbel, kijk naar veranderingen Context tijd/doelgroep
 33. 33. Praktisch Context tijd • Zoek alles na in de Bijbel, kijk naar veranderingen Context doelgroep • Kijk wie schrijft en aan wie • Kijk wat Paulus erover schrijft Met commentaar en verzen per onderwerp Context tijd/doelgroep
 34. 34. Context genre Bijbelstudie met de NCV
 35. 35. Voorbeelden Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden; twee keer, maar ik zal niet verdergaan. (Job 40:5 NBV, 39:38 NBG/HSV - citaat HSV) Context genre
 36. 36. Voorbeelden Dit patroon, n // n+1, komt vaak voor in poëzie. Context genre
 37. 37. Voorbeelden Dit patroon, n // n+1, komt vaak voor in poëzie. Poëzie vaak ook heel beeldend, dus wat is letterlijk en wat niet? Context genre
 38. 38. Voorbeelden Dit patroon, n // n+1, komt vaak voor in poëzie. Poëzie vaak ook heel beeldend, dus wat is letterlijk en wat niet? Genesis 1 is ook poëtisch. Moeten we dan alles letterlijk nemen? Context genre
 39. 39. Voorbeelden Dit patroon, n // n+1, komt vaak voor in poëzie. Poëzie vaak ook heel beeldend, dus wat is letterlijk en wat niet? Genesis 1 is ook poëtisch. Moeten we dan alles letterlijk nemen? Profetie - wat is letterlijk en wat beeldend? Context genre
 40. 40. Praktisch Context genre: • Wees je bewust van het genre Context genre
 41. 41. Praktisch Context genre: • Wees je bewust van het genre Letterlijk of niet? • Kijk naar woordgebruik • Zoek meer teksten over het onderwerp • Als het kan, letterlijk nemen Context genre
 42. 42. Context cultuur Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. (Mat 19:24, HSV) Bijbelstudie met de NCV
 43. 43. Voorbeeld Wat betekent 'een kameel door het oog van een naald'? Context cultuur
 44. 44. Voorbeeld Wat betekent 'een kameel door het oog van een naald'? Geen bewijs voor de theorie dat het een poort zou zijn Context cultuur
 45. 45. Voorbeeld Op dezelfde wijze bedoel ik dat ook vrouwen zich in een sierlijk lang gewaad, met ingetogenheid en gezond verstand sieren, niet met vlechten en goud of parels of dure kleding, (1Tim 2:9 - NCV) Context cultuur
 46. 46. Voorbeeld Op dezelfde wijze bedoel ik dat ook vrouwen zich in een sierlijk lang gewaad, met ingetogenheid en gezond verstand sieren, niet met vlechten en goud of parels of dure kleding, (1Tim 2:9 - NCV) Geldt dit voorschrift nog voor vandaag? Context cultuur
 47. 47. Voorbeeld Context: gaat om wat passend is en God eer geeft (vs 10). Context cultuur
 48. 48. Voorbeeld Context: gaat om wat passend is en God eer geeft (vs 10). Achtergrond - Concordant Commentaar NT: De dansende vrouwen van het oosten, die, mogelijk, de enige klasse was die in het openbaar verscheen, vlechtten hun haar doorweven met goud en parels, en hun kleding was zeer uitgebreid, om de aandacht van mannen te trekken, die hun publiek vormden. Hoeveel beter, voor hen van wie de reputatie is samengebonden met de heerlijkheid van God, om versierd te zijn met daden die Zijn liefde en genade weerspiegelen! Context cultuur
 49. 49. Voorbeeld Achterliggend probleem: Vlechten en goud of parels of dure kleding zou de vrouwen aanstootgevend maken, geen eer aan God geven. Context cultuur
 50. 50. Voorbeeld Achterliggend probleem: Vlechten en goud of parels of dure kleding zou de vrouwen aanstootgevend maken, geen eer aan God geven. Dit voorschrift is dus cultureel gebonden Context cultuur
 51. 51. Voorbeeld Als vandaag vlechten en goud of parels of dure kleding nog steeds aanstootgevend zou zijn, geldt het voorschrift nog Context cultuur
 52. 52. Voorbeeld Als vandaag vlechten en goud of parels of dure kleding nog steeds aanstootgevend zou zijn, geldt het voorschrift nog Anders moet je kijken of er een algemeen principe achter zit dat nog steeds geldt Context cultuur
 53. 53. Voorbeeld Als vandaag vlechten en goud of parels of dure kleding nog steeds aanstootgevend zou zijn, geldt het voorschrift nog Anders moet je kijken of er een algemeen principe achter zit dat nog steeds geldt: • Zorg dat je je niet aanstootgevend kleed, maar kleed je met daden die God eer geven. Context cultuur
 54. 54. Praktisch Culturele achtergrond: • Lees commentaar erbij • Zoek naar meer bronnen, bijv. archeologie en andere teksten, die cultuur duidelijk maken Context cultuur
 55. 55. Praktisch Bijbelstudie met de NCV
 56. 56. Praktisch Culturele achtergrond: • Lees commentaar erbij • Zoek naar meer bronnen, bijv. archeologie en andere teksten, die cultuur duidelijk maken (In de toekomst: voetnoten bij de NCV) Context cultuur
 57. 57. Praktisch Culturele achtergrond: • Lees commentaar erbij • Zoek naar meer bronnen, bijv. archeologie en andere teksten, die cultuur duidelijk maken (In de toekomst: voetnoten bij de NCV) Geldt iets nog vandaag? • Is het cultureel gebonden? • Zit er een algemeen geldend principe achter? Context cultuur
 58. 58. Praktisch Bij gebruik commentaar: • Let op: bevat vaak interpretatie! • Toets aan de schrift! Context cultuur
 59. 59. Pauze Bijbelstudie met de NCV
 60. 60. Vrouwen zwijgen? Onderzoek context van 1Kor 14:34-35 Bijbelstudie met de NCV
 61. 61. Vrouwen zwijgen? Context: • Stuk gaat over profeteren en tongen in een dienst Bijbelstudie met de NCV
 62. 62. Vrouwen zwijgen? Context: • Stuk gaat over profeteren en tongen in een dienst • Gaat om: wat is ordelijk, wat is gepast? Bijbelstudie met de NCV
 63. 63. Vrouwen zwijgen? Context: • Stuk gaat over profeteren en tongen in een dienst • Gaat om: wat is ordelijk, wat is gepast? • Gaat om man-vrouw relatie en onderschikking Dit wordt bevestigd door 1Tim 2:11-12 Bijbelstudie met de NCV
 64. 64. Vrouwen zwijgen? 11 Laat een vrouw in stilte leren, in alle onderschikking. 12 Te onderwijzen nu sta ik een vrouw nièt toe, noch een man te domineren, maar in stilte te zijn. 13 – want Adam werd eerst gevormd, daaropvolgend Eva; 14 en Adam werd niet verleid, maar de vrouw, misleid, is in overtreding gekomen. (1Tim 2:11-14) Bijbelstudie met de NCV
 65. 65. Vrouwen zwijgen? Achterliggende probleem: • Onderwijs, profeteren en talen in de gemeente is een vorm van leiding geven, wat een mannelijke rol is • Daarom past het een (getrouwde) vrouw niet (zie Efe 5:22) Bijbelstudie met de NCV
 66. 66. Vrouwen zwijgen? Culturele achtergrond: • Vrouwen hadden in heidense godsdiensten vaak een prominente rol • Vrouwen hadden in die tijd meestal geen opleiding gehad • Duidelijke man-vrouw verhouding Bijbelstudie met de NCV
 67. 67. Vrouwen zwijgen? Achterliggende probleem: • Onderwijs, profeteren en talen in de gemeente is een vorm van leiding geven, wat een mannelijke rol is • Daarom past het een (getrouwde) vrouw niet (zie Efe 5:22) Is dit een cultureel gebonden probleem? Cultuur speelt mee, maar het is niet cultureel gebonden Bijbelstudie met de NCV
 68. 68. Vrouwen zwijgen? Het is geen wet zonder uitzonderingen, maar een algemene richtlijn (met nuances) Uitzonderingen in de Bijbel: • Vrouwen mogen onder voorwaarden bidden en profeteren (11:6) • In privé leert Priscilla Apollos het evangelie (Hand 18:26) • Filippus' 4 dochters waren profetessen (Hand 21:9) • In OT ook Miriam, Deborah, Huldah... Bijbelstudie met de NCV
 69. 69. Het hoofddoekje Onderzoek de context van 1Kor 11:4,5 Bijbelstudie met de NCV
 70. 70. Het hoofddoekje Context: • Gaat weer om man-vrouw verhouding Bijbelstudie met de NCV
 71. 71. Het hoofddoekje Context: • Gaat weer om man-vrouw verhouding • Profeteren en bidden zijn mannelijke taken Bijbelstudie met de NCV
 72. 72. Het hoofddoekje Context: • Gaat weer om man-vrouw verhouding • Profeteren en bidden zijn mannelijke taken • Door hoofd te bedekken eert ze haar hoofd, haar man Bijbelstudie met de NCV
 73. 73. Het hoofddoekje Context: • Gaat weer om man-vrouw verhouding • Profeteren en bidden zijn mannelijke taken • Door hoofd te bedekken eert ze haar hoofd, haar man • Een man eert zijn hoofd, Christus, zonder bedekking Bijbelstudie met de NCV
 74. 74. Het hoofddoekje Context: • Gaat weer om man-vrouw verhouding • Profeteren en bidden zijn mannelijke taken • Door hoofd te bedekken eert ze haar hoofd, haar man • Een man eert zijn hoofd, Christus, zonder bedekking • Verwijst naar natuur, lang en kort haar Bijbelstudie met de NCV
 75. 75. Het hoofddoekje Bijbelstudie met de NCV Achterliggende probleem: • Profeteren en bidden is een mannelijke rol • Daarom moet ze haar man eren door een bedekking • Man eert Christus juist zonder bedekking
 76. 76. Het hoofddoekje Bijbelstudie met de NCV Achterliggende probleem: • Profeteren en bidden is een mannelijke rol • Daarom moet ze haar man eren door een bedekking • Man eert Christus juist zonder bedekking Is het een cultureel gebonden probleem?
 77. 77. Het hoofddoekje Bijbelstudie met de NCV Culturele achtergrond: • Bij de Romeinen bedekten (vooraanstaande) mannen vaak het hoofd in de tempel
 78. 78. Het hoofddoekje Bijbelstudie met de NCV Culturele achtergrond: • Bij de Romeinen bedekten (vooraanstaande) mannen vaak het hoofd in de tempel • In de gemeente zou het sociale status kunnen geven, aandacht op status en niet op Christus vestigen
 79. 79. Het hoofddoekje Bijbelstudie met de NCV Culturele achtergrond: • Bij de Romeinen bedekten (vooraanstaande) mannen vaak het hoofd in de tempel • In de gemeente zou het sociale status kunnen geven, aandacht op status en niet op Christus vestigen • Vrouwen droegen vaker een hoofddoek • Stond symbool voor bescheidenheid en onderschikking • Onbedekt hoofd is daarom schandelijk, en onteert eveneens haar huwelijk en zo haar man.
 80. 80. Het hoofddoekje Bijbelstudie met de NCV Culturele achtergrond: • Bij de Romeinen bedekten (vooraanstaande) mannen vaak het hoofd in de tempel • In de gemeente zou het sociale status kunnen geven, aandacht op status en niet op Christus vestigen • Vrouwen droegen vaker een hoofddoek • Stond symbool voor bescheidenheid en onderschikking • Onbedekt hoofd is daarom schandelijk, en onteert eveneens haar huwelijk en zo haar man. • Lang en kort haar is cultureel gebonden
 81. 81. Het hoofddoekje Bijbelstudie met de NCV Achterliggende probleem: • Profeteren en bidden is een mannelijke rol • Daarom moet ze haar man eren door een bedekking • Man eert Christus juist zonder bedekking Is het een cultureel gebonden probleem? • Deels. Dat de vrouw haar man en de man Christus moet eren niet, hoe ze dat doen wel.
 82. 82. Het hoofddoekje Bijbelstudie met de NCV Ook het eren moet geen harde wet worden, maar een richtlijn voor gedrag, zoals Paulus vaker geeft.
 83. 83. Let dus op context! Bijbelstudie met de NCV Het is van belang, dus let op: • Omliggende verzen, achtergrond van het boek • Tijd/doelgroep • Genre • Culturele achtergrond
 84. 84. Opdat we Hem en Zijn woord beter leren kennen! De vertaalmethode

×