Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Johny Machette / Jonas Cumrik - Instameet 2020

184 views

Published on

Základy využívání sítě Tiktok a case study o spuštění profilu Universal Music v Česku představil Youtuber v důchodu Jonáš Čumřík alias Johny Machette.

Instameet 2020, Máj 4. patro
www.instameet.cz ⠀⠀

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Johny Machette / Jonas Cumrik - Instameet 2020

 1. 1. Instameet #4Instameet #4 J o n á š Č u m r i k , T i k To k v Č R
 2. 2. VYSLOVUJE SE TO:VYSLOVUJE SE TO: [ Ty k To k ] Nemáte zač, bůmři :)))
 3. 3. Jsou tam jen děti?Jsou tam jen děti? V í c e n e ž 5 0 % u ž i v a t e l ů v Č R j e s t a r š í 1 8 l e t
 4. 4. DALŠÍ ČÍSLA….DALŠÍ ČÍSLA 3 - p ř e s n ě t o l i k k o n t r o l č e k á v á š c o n t e n t n e ž s e d o s t a n e n a F o r Yo u p a g e
 5. 5. TVŮRCI NA TTTVŮRCI NA TT T O P 5 v Č R
 6. 6. INFLUENCER SNŮINFLUENCER SNŮ K d y ž s e z e z a m ě s t n a n c e s t a n e i n f l u e n c e r < 3
 7. 7. FIRMY NA TTFIRMY NA TT p a r d o n , p o k u d j s e m n a v á s z a p o m n ě l ! - H o b ž o v i s t r á ž n i c k é b r a m b ů r k y - E l y M a n a g e m e n t - C a n o n
 8. 8. FIRMY NA TTFIRMY NA TT - @ A m a z o n p r i m e v i d e o - @ Vo g u e p a r i s - @ Ta s t e m a d e - @ S e p h o r a
 9. 9. BOOMER JONÁŠBOOMER JONÁŠ @ d z o n y m a c e t a Z a v š e c h n o m o h l a k a r a n t é n a !
 10. 10. BOOMER JONÁŠBOOMER JONÁŠ D ATA 5 0 k v i e w s - Ž u f á n e k 1 5 0 k v i e w s - C o c a - C o l a
 11. 11. UNIVERSAL MUSICUNIVERSAL MUSIC @ u m u s i c c z Červen 2020
 12. 12. JAK ZAČÍT?JAK ZAČÍT? C o n t e n t
 13. 13. “COŽE”“COŽE” C o n t e n t z a d a r m o !
 14. 14. UNIVERSAL MUSICUNIVERSAL MUSIC @ u m u s i c c z 3 2 v i d e i 8 2 6 k v i e w s 3 2 5 0 v i d e í v y t v o ř i l i n a n á š s o u n d u ž i v a t e l é t t z Č R / S K 5 v i d e í o d I n f l u e n c e r ů
 15. 15. ŠUP PRYČ!ŠUP PRYČ! Ž e n e m e l i d i n a j i n é p l a t f o r m y 1 0 k + v i d e í n a s o u n d ( 2 m i l v i e w s j e n v T T ) T O P 5 0 n a S p o t i f y T O P 1 0 n a Y T B E ( t r e n d y ) 
 2 , 5 m i l m o n e t i z o v a n ý c h v i e w s ( Y T B E + S p o t i f y ) - n e z á v i s l ý u m ě l e c - z e 3 k n a 7 0 k p o s l u c h a č ů m ě s í č n ě ( S p o t i f y )
 16. 16. @ J o h n y M a c h e t t e J o n á š Č u m r i k

×