Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Loss prevention - Innowacyjne rozwiązania generujące dodatkowy zysk(20)

Advertisement

Loss prevention - Innowacyjne rozwiązania generujące dodatkowy zysk

 1. obrotów rocznych firmy tracą z tytułu fraudów oraz na skutek niskiej efektywności szeregu procesów
 2. Obszary z potencjałem Gospodarka materiałowa Produkcja ZakupyTransport Ubezpieczenia ZabezpieczeniaSprzedaż
 3. Loss Prevention Ekspert Big Data Benchmark
 4. Ekspert Najlepsze praktyki i doświadczenie wdrożeniowe
 5. Proces Permanentnie CzasowoObszar
 6. Loss Prevention Ekspert Big Data Benchmark
 7. Połączenie świata analityki i wiedzy biznesowej Big Data
 8. KOMPETENCJE OPROGRAMOWANIE SPRZĘT
 9. Weryfikacja prędkości przejazdów 500 km/h
 10. Loss Prevention Ekspert Big Data Benchmark
 11. Punkt odniesienia gwarantem szybkiego zbadania potencjału poprawy Benchmark
 12. WSKAŹNIKI WARTOŚCI PROCESY
 13. Benchmark rynkowy
 14. CenaRef = (1,47663 * NotowaniaVEGZ-ŚWINIE RZEŹNE * Kurs NBPEUR/PLN) + 2,1970 zł Badanie zgodności modelu Symulowana wartość: 401.229.481zł Wartość faktyczna: 398.420.987 zł Zgodność 99,3% *Dla zachowania poufności, współczynniki wzoru zmienione na fikcyjne – prezentowane jedynie poglądowo na potrzeby prezentacji
 15. Obszary z potencjałem PRODUKCJA • Niska efektywność procesów ZAKUPY SPRZEDAŻ INNE • Braki kadrowe • Długi czas przezbrojeń • Rosnące koszty • Brak benchmarku • Trudności z planowaniem • Pogorszenie wyników • Niska efektywność handlowa • Problemy analityczne • Zły dobór zabezpieczeń • Nieefektywny transport • Nadstany magazynowe
 16. Przykład zastosowania ZAKUP KOMPUTERÓW
 17. SPECYFIKACJA ZAPYTANIE OFERTOWE ZEBRANIE OFERT NEGOCJACJEWYBÓR WSTĘPNY UMOWA I FINANSOWANIE ODBIÓR (POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI) Case study - Zakup komputerów ZAPOTRZEBOWANIE ZAMÓWIENIA WYBOR DOCELOWY UZGODNIENIE FAKTURY PŁATNOŚĆ ZAPOTRZEBOWANIE • Brak powiązania z planem SPECYFIKACJA • Nieprecyzyjna • Przewymiarowana ZAPYTANIE OFERTOWE • Mała elastyczność ograniczająca liczbę dostawców • Nieprecyzyjne • Brak kryteriów wyboru ZEBRANIE OFERT • Ograniczona ilość oferentów (stali dostawcy) • Ryzyko zmowy dostawców NEGOCJACJE • Brak strategii • Brak celu negocjacyjnego • Znikome stosowanie technik negocjacyjnych • Błędy negocjacyjne WYBÓR WSTĘPNY • Brak tego składnika procesu UMOWA I FINANSOWANIE • Brak SLA, w szczególności KPI • Brak jasnych kryteriów nieprzyjęcia dostawy • Brak raportowania cyklicznego przez dostawcę • Niewłaściwy model finansowania ODBIÓR (POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI) • Brak specyfikacji odbiorowej ZAMÓWIENIA • Błędna analiza ryzyka (nadstany magazynowe) WYBOR DOCELOWY • Nieuwzględnianie TCO • Brak uzgodnienia głównych parametrów umowy UZGODNIENIE FAKTURY • Błędne potwierdzenia pracowników (fraudy) PŁATNOŚĆ • Brak stałej weryfikacji konta dostawcy
 18. Case study - Zakup komputerów ZAPOTRZEBOWANIE ZAMÓWIENIA WYBOR DOCELOWY SPECYFIKACJA ZAPYTANIE OFERTOWE ZEBRANIE OFERT NEGOCJACJEWYBÓR WSTĘPNY UMOWA I FINANSOWANIE ODBIÓR (POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI) UZGODNIENIE FAKTURY PŁATNOŚĆ
 19. Przykład zastosowania BRANŻA MIĘSNA
 20. Proces zakupowy - Najczęściej spotykany w firmach Dział 1 Zapotrze- bowanie Wybór dostawcy Odbiór zamówienia Realizacja zamówienia i zarządzanie umową Płatność (Księgowość) Dział 2 Zapotrze- bowanie Wybór dostawcy Odbiór zamówienia Realizacja zamówienia i zarządzanie umową Dział 3 Zapotrze- bowanie Wybór dostawcy Odbiór zamówienia Realizacja zamówienia i zarządzanie umową
 21. Proces zakupowy - Modelowy Dział 1 Planowanie i składanie zapotrzebowań Odbiór zamówienia Realizacja zamówienia i zarządzanie umową Płatność (Księgowość) Dział 2 Planowanie i składanie zapotrzebowań Wybór dostawcy Odbiór zamówienia Realizacja zamówienia i zarządzanie umową Dział 3 Planowanie i składanie zapotrzebowań Odbiór zamówienia Realizacja zamówienia i zarządzanie umową
 22. Działania Benchmark • Wartości (surowce, transport, opakowania, środki czystości) • Wskaźniki (oszczędności, koszt działu zakupów, poziom wdrożenia centralizacji) Big Data • Korelacja cen zakupu surowca • Historia zakupów indeksów z 3 lat – wstęp do planowania • Analiza głównych indeksów i dostawców Ekspert • Rozdzielenie zakupów i zaopatrzenia • Koncentracja zakupów (jeden dział zakupów) • Szkolenie (tworzenie specyfikacji z klientem wewnętrznym, zarządzanie dostawcami) • Instrukcje dla wybranych obszarów (strategie zakupowe, reklamacje, odbiór towaru)
 23. 12%
 24. Obszary z potencjałem Gospodarka materiałowa Produkcja ZakupyTransport Ubezpieczenia ZabezpieczeniaSprzedaż
 25. 1 MLN PLN oszczędności w 6 tygodni
Advertisement