Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi esite 2016

2,839 views

Published on

Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi on työkalun kulttuurikasvatussuunnitelman laatimiseen.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi esite 2016

  1. 1. 5199 Enemmän Työkalu kulttuuria kouluun! kuntuuri- Suomen Kulttuuripetintö- kasvatus_ kasvatuksen seuranja . Suomen Iastenkulttuuri- Suunnitelman keskusten liiton yhteistyö- laatlmlseen hanke Kulttuurivoltti tukee kuIttuurikasvatussuunnitel- mien Iaadintaa. owueH nianguunns uaugeelg | gioz ÅJ emas uasxme/ xsexmuuladglnn11|n>1 uawons s, KULTTUURI- KASVATUS- SUUNNITELMA . FI 4 Yhteistyössä / I samarbete: i E7 Kuntaliitto ilšlg ' r Kumuum_ @i Kommunförbundet ruäñllvsiirl *å a o . g = K= 2: _ KULTTUURIPERINTÖ< KASVATUKSEN SEURA Mer kultur i skolorna! Föreningen för kultur- arvsfostran i Finland och Förbundet för barnkultur- centers gemensamma projekt, Kulturvolt stöder utarbetandet av kultur- planer.
  2. 2. Joko teillä on kulttuuri- kasvatus- suunnitelma? #kulttuuri- kasvatus- suunnitelma #kulttuurien- välisyys #lähikulttuuri #munjuuret #planförkulturfostran #interkulturalitet #närkultur #minarötter KuIttuurikasvatussuunnitelma Siitä hyötyvät Iapsetja nuoret, koulut, kulttuuritoimijat, taiteilijatja koko kunta. O takaa kaikille Iapsilleja nuorille yhdenvertaisen mahdollisuuden kokeaja luoda taidetta, kulttuuriaja kulttuuriperintöä O auttaa toteuttamaan opetussuunnitelman tavoitteita ja helpottaa opettajan työtä 0 lisää koulujen yhteistyötä taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintöalan toimijoiden kanssa KuIttuurikasvatussuunniteIma. fi Käytännönläheisen verkkopalvelun avulla voitte laatia kuntaanne kuIttuurikasvatussuunnitelman. Plan för kulturfostran Alla drar nytta av den: barn och unga, skolor, kulturaktörer, konstnärer samt hela kommunen. 0 ger alla barn och ungajämlika möjligheter att uppleva och skapa konst, kultur och kulturarv 0 hjälper tiII att förverkllga Iäroplanens mål och underlättar Iärarens arbete 0 ökar skolornas samarbete med konst-, kultur- och kulturarvsaktörer Med hjälp av praktiska webbtjänst kan ni planera er kommuns kulturplan.

×