Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuinka toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia

449 views

Published on

Kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen näkökulma
KansainväliSYYSpäivät Seinäjoella 2.11.2016

Published in: Education
 • Login to see the comments

Kuinka toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia

 1. 1. Kuinka toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia? KansainväliSYYSpäivät Seinäjoki 2.11.2016 Tiina Sarisalmi
 2. 2. Eheyttäminen auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään omia kokemuksia mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 2.11.2016 Seinäjoki KansainväliSYYSpäivät Tiina Sarisalmi Monialaiset oppimiskokonaisuudet (OK) ovat opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja. Niiden toteuttamisen tulee ilmentää koulun arvoja ja oppimiskäsitystä. Oppimiskokonaisuudet konkretisoivat perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia periaatteita ja tukevat laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.
 3. 3. Oppimisen eheyttäminen 2.11.2016 Seinäjoki KansainväliSYYSpäivät Tiina Sarisalmi
 4. 4. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa. 2.11.2016 Seinäjoki KansainväliSYYSpäivät Tiina Sarisalmi
 5. 5. KV-HANKE JA VIERAS KIELI Luonto ja ym- päristö Viestintä, media, nuoriso Kulttuuri- perintö Terveys, ruoka, liikunta Koulu ja yhteis- kunta Oppimisen eheyttäminen 2.11.2016 Seinäjoki KansainväliSYYSpäivätTiina Sarisalmi
 6. 6. KV-HANKE JA VIERAS KIELI Luonto ja ym- päristö Viestintä, media ja nuoriso- kulttuuri Kulttuuri- perintö Terveys, ruoka, liikunta Koulu ja yhteis- kunta Yhteis- kuntaoppi Biologia Äidinkieli Terveys- tieto LiikuntaKotitalous Kuvataide Musiikki Maantieto KäsityöHistoria Uskonto Oppimisen eheyttäminen 2.11.2016 Seinäjoki KansainväliSYYSpäivätTiina Sarisalmi Musiikki Historia Kemia Fysiikka Kuvataide
 7. 7. Kokonaisuuksien tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat projektit auttavat oppilaita soveltamaan tietojaan ja tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon yhteisölliseen rakentamiseen. 2.11.2016 Seinäjoki KansainväliSYYSpäivät Tiina Sarisalmi Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti.
 8. 8. 2.11.2016 Seinäjoki KansainväliSYYSpäivätTiina Sarisalmi SDG 2030
 9. 9. Globaalikasvatuksen osa-alueet 1. Kehitysyhteistyö 2. Ihmisoikeudet 3. Kestävä kehitys 4. Rauhankasvatus ja konfliktien ehkäisy 5. Monikulttuurisuus ja interkulttuurinen osaaminen 2.11.2016 Seinäjoki KansainväliSYYSpäivätTiina Sarisalmi Projektioppimisen teemoja
 10. 10. Koko koulu kansainvälistyy TYÖPAJAVIIKOT  Monikulttuurinen koulumme/Suomi  Eurooppa-viikko 19 (Eurooppa päivä 9.5.)  Euroopan kielten viikko (Euroopan kielten päivä 26.9.)  Maailman kulttuuriperintöviikko  Rasismin vastainen viikko 12 (Rasismin vastainen päivä 21.3.)  Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti -viikko PAINOTUSKUUKAUSI  Kansainvälisyyden monet kasvot  Kestävä elämäntapa ja kehitys 2.11.2016 Seinäjoki KansainväliSYYSpäivätTiina Sarisalmi
 11. 11. KESTÄVÄ KEHITYS ILMASTON MUUTOS KIERRÄ- TYS VESIEN SUOJELU ENERGIAN SÄÄSTÄ- MINEN KESTÄVÄ KULUTUS KÄSITYÖ Tuunaa vaate ÄIDINKIELI ja KUVATAIDE Suunnittele ja toteuta juliste BIOLOGIA Opi ja tutki: kompostointi LIIKUNTA ja TVT Etsi rastit ja avaa QR-koodit: vastaa kysymyksiin TOIMINTAKULTTUURI Tutki miten oma koulusi kierrättää Ehdota parannuksia Oppimisen eheyttäminen 2.11.2016 Seinäjoki KansainväliSYYSpäivät Tiina Sarisalmi
 12. 12. 2.11.2016 Seinäjoki KansainväliSYYSpäivätTiina Sarisalmi Eettinen elämänasenne, globaali vastuu Empatia, moninaisuuden kunnioitus Maailman ilmiöt moninaisuudessaan Laaja-alaiset ja maailmankansalaisen taidot Halu jakaa tietoa, toimia yhdessä ja parantaa maailmaa Näkökulma oppimisen eheyttämiseen ja maailmankansalaisuuteen
 13. 13. Monialainen oppimiskokonaisuus prosessina Teeman valinta •Opetussuunnitelman paikalliset painotukset •Oppilaiden osallistaminen: ideointi ja keskustelut Käytännön järjestelyt •Milloin: muun opetuksen lomassa vai esim. kahden viikon teemallinen kokonaisuus •Koko koulun yhteinen teema vai luokkatasoittain – ryhmien muodostaminen – opettajien yhteissuunnittelu Sisällön suunnittelu •Integrointi opetussuunnitelmaan: oppiaineitten tavoitteiden (T ja L) ja sisältöjen (S) kirjaaminen •Erilaisten aktiviteettien suunnittelu yhdessä oppilaitten kanssa Toteutta- minen •Eri aktiviteettien toteuttaminen sekä oppiaineittain että eheyttävinä kokonaisuuksina •Prosessina vai eri näkökulmien kautta edeten •Opettaja ohjaajana Arviointi •Ohjaava palaute •Itsearviointi (T ja L) ja vertaisarviointi (prosessi/projekti/ryhmätyöt) •Arviointi oppiaineitten arviointiin sisältyen 2.11.2016 Seinäjoki KansainväliSYYSpäivätTiina Sarisalmi

×