Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gelu Corneanu, Trecut, prezent si perspective ale culturii nucului in Romania

6,013 views

Published on

Презентация в рамках VI-й международной конференции по вопросам создания современных конкурентоспособных ореховых садов на промышленной основе и проблемы маркетинга продуктов ореховодства, 6 сентября 2012, с. Редиул де Сус, Фалештский район, Республика Молдова.
www.gospodarulrediu.com

Published in: Business
 • Be the first to comment

Gelu Corneanu, Trecut, prezent si perspective ale culturii nucului in Romania

 1. 1. Trecut, prezent şi perspective ale culturii nucului în RomâniaDr. ing. CORNEANU GELU, dr. ing.CORNEANU MARGARETAStaţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi
 2. 2. Harta României în 1938Date statistice privind cultura nucului în România (Anuarul statistic al României, 1991) Număr de pomi Producţie totală Anul pe rod de nuci (mii tone)1927 3. 625. 000 64, 01938 4. 281. 945 199, 61948 1. 714. 100 36, 71958 2. 241. 000 47,81968 2. 310. 000 29, 21979 4. 328. 215 41, 61989 4. 680. 000 45,0 Harta României în 1948
 3. 3. Producţia medie şi locul ocupat de România în lume şi în Europa (mii tone) Loc Producţia Loc ocupatAnul După ocupat în După (mii tone) în lume Europa1965 41,0 5 Turcia, Sua, Italia, China 2 Italia Turcia, Sua, Italia,China, Italia, Franţa,1970 32,6 8 4 Franţa, URSS, Iugoslavia Iugoslavia Sua, Turcia, China, Italia, Italia, Iugoslavia,1975 25,5 8 4 URSS, Iugoslavia, Franţa Franţa Sua, Turcia, China, URSS,1980 34,3 6 2 Italia Italia1985 39,2 5 Sua, China, Turcia, URSS 1 - Sua,China, Turcia, URSS, Iran,1990 26,0 7 1 - Iugoslavia China, SUA, Iran, Turcia,1995 22,8 7 1 - Ucraina, India China, SUA, Iran, Turcia,2000 31,5 7 1 - Mexic, Ucraina China, SUA, Iran, Turcia,2005 47,8 7 1 - Ucraina, Mexic China, SUA, Iran, Turcia,2010 34,4 8 1 - Ucraina, Mexic, India
 4. 4. Suprafeţe şi producţii de nuc în România şi Republica Moldova (1995-2010, după faostat.fao.org.) Suprafaţa (ha) Producţia (mii tone)Anul Republica Republica Romania Romania Moldova Moldova1989 3800 ? 26,0 ?1990 2400 ? 26,0 ?1995 2506 8843 22,7 7,42000 2122 3288 31,5 5,992005 2063 3180 47,8 13,42010 1490 4088 34,4 11,6
 5. 5. Potenţialul productiv al nucului nealtoit din România, în funcţie de vârsta pomului (după Cociu et al., 1978) Condiţii mai Condiţii Vârsta în puţin optime, Vârsta în ani ani optime, kg/pom kg/pom 1-15 0 1-15 0 16-25 10 16-25 7 26-35 25 26-35 15 36-60 45 36-60 22 61-80 55 61-100 13 81-100 32 peste 100 15 peste 100 35 - -
 6. 6. Caracteristici ale unor selecţii de nuc din perioada 1950-1965 (sursa Pomologia RSR, 1967) Bazin de Producţia medie Tipul Vârsta pomuluiprovenienţă kg/pom Peştişani 100 50 80 Tîrgu-Jiu Peştişani 99 50 80 Peştişani 52 45 35 Sibişel 4 85 80 Sibişel Sibişel 39 80 65 Sibişel 41 30 20 Geoagiu 50 15 25 Geoagiu 66 60 70 Geoagiu Geoagiu 67 70 90 Geoagiu 69 50 50
 7. 7. OBIECTIVE DE AMELIORARE GENETICĂ A NUCULUI IN ROMANIA-fructificarea pe ramuri laterale, însuşire de bază pentru soiurile de mareproductivitate;-precocitate;-dezmugurire şi înflorire târzie pentru a reduce pericolul brumelor târzii;-toleranţă la atacul de bacterioză şi antracnoză;-mărimea fructului (peste 15 g);-procent ridicat de miez - peste 50% din greutatea totală a fructului;-coajă subţire, uşor de spart, lemnoasă, cu sudura valvelor bună
 8. 8. DESCRIEREA UNOR SOIURI DE NUC DIN SORTIMENTUL ACTUALSoiuri din zona Transilvaniei de Sud- Vest (areal de influenţă SCDP Geoagiu) ANUL SOIUL AUTORI TIP DE ÎNFLORIRE OMOLOGĂRII V. Cociu, N. Meza Sibişel precoce 1975 Protandru şi E. Manughevici N. Meza, V. Cociu Geoagiu 65 1975 Protogin şi I. Deaconu V. Cociu, N. Meza Sibişel 44 1979 Protogin şi I. Deaconu N. Meza şi E. Germisara 1979 Protogin Manughevici Sarmis 1985 I. Deaconu Protandru N. Meza şi I. Sibişel 252 2003 Protogin Deaconu
 9. 9. SIBIŞEL PRECOCEOrigine: a fost selecţionat la SCDP Geoagiu din populaţiile de nuc de la Geoagiu,judeţul Hunedoara.- Fructele sunt mari de 13,5 g (74 fructe/kg), miezul umple bine cavitatea valvelor, cu un randament de 49,0-50,0 % din greutatea fructelor.- Intră pe rod din anul 6 - 7 de la plantare.
 10. 10. GEOAGIU 65Origine: a fost selecţionat la SCDP Geoagiu din populaţiile de nuc din judeţulHunedoara.- Fructele sunt mari de 14,0 g (71 fructe/kg), miezul umple bine cavitatea valvelor, cu un randament de 50,6-51,2 % din greutatea fructelor.- Intră pe rod din anul 6 - 7 de la plantare şi are o capacitate de producţie de 3,7 t/ha (100 pomi/ha, la 20-22 ani de la plantare).
 11. 11. SIBIŞEL 44Origine: a fost selecţionat la SCDP Geoagiu, judeţul Hunedoara din populaţiile de nucde la Sibişel, judeţul Hunedoara .- Fructele sunt mari de 14,5 g (69 fructe/kg), miezul umple bine cavitatea valvelor, cu un randament de 48 % din greutatea fructelor.- Intră pe rod din anul 6 de la plantare şi are o capacitate de producţie de 3,2 t/ha (100 pomi/ha, la 20-22 ani de la plantare).
 12. 12. GERMISARAOrigine: a fost obţinut la SCDP Geoagiu din încrucişarea soiurilor Sibişel 44 (mamă) şiSibişel precoce (tată).- Fructele sunt foarte mari de 15,5 g (65 fructe/kg), miezul reprezintă 50 % din greutatea fructelor.- Intră pe rod din anul 6 – 7 de la plantare şi are o capacitate de producţie de 3,0 t/ha (100 pomi/ha, la 20-22 ani de la plantare).
 13. 13. SARMISOrigine: a fost obţinut la SCDP Geoagiu din polenizarea liberă a soiului Sibişel precoce.- Fructele sunt mijlocii de 12,5 g (80 fructe/kg), miezul reprezintă 50 % din greutatea fructelor.- Intră pe rod din anul 6 de la plantare.
 14. 14. SIBIŞEL 252Origine: a fost selecţionat la SCDP Geoagiu, judeţul Hunedoara din populaţiile de nucde la Sibişel.- Fructele sunt mijlocii de 12-13 g în medie (77 fructe/kg), miezul reprezintă 49 % din greutatea fructelor.- Intră pe rod din anul 6 de la plantare şi are o capacitate de producţie de 1,8 t/ha (100 pomi/ha, la 20-22 ani de la plantare).
 15. 15. Soiuri din zona Gorj (areal de influenţă SCDP Târgu Jiu) ANUL SOIUL AUTOR TIP DE ÎNFLORIRE OMOLOGĂRIIPeştişani 1975 D. Blaja Protandru Novaci 1979 D. Blaja Protogin Protandru Şuşiţa 1979 D. Blaja ProtandruVictoria 1979 D. Blaja
 16. 16. PEŞTIŞANIOrigine: a fost obţinut prin selecţie în populaţiile de nuci din Gorj, omologat ca soi noula Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Târgu Jiu.- Fructele sunt mijlocii de 10 g (100 fructe/kg), miezul reprezintă 50 % din greutatea fructelor.- Intră pe rod din anul 6 – 7 de la plantare şi are o capacitate de producţie de 1,5 t/ha (100 pomi/ha, la 20-22 ani de la plantare).
 17. 17. NOVACIOrigine: a fost obţinut prin hibridare naturală, omologat ca soi nou la Staţiunea deCercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Târgu Jiu.- Fructele sunt mijlocii de 11,7 g (85 fructe/kg), miezul reprezintă 47 % din greutatea fructelor.- Intră pe rod din anul 6 – 7 de la plantare şi are o capacitate de producţie de 1,8 t/ha (100 pomi/ha, la 20-22 ani de la plantare).
 18. 18. ŞUŞIŢA Origine: a fost obţinut prin selecţie din populaţiile de nuci din Gorj.- Fructele sunt mari de 12,0 g (83 fructe/kg), miezul reprezintă 47 % din greutatea fructelor.- Intră pe rod din anul 6 – 7 de la plantare.
 19. 19. VICTORIAOrigine: a fost obţinut prin selecţie din populaţiile de nuci din Gorj.- Fructele sunt mari de 11,4 g (88 fructe/kg), miezul reprezintă 50,6 % din greutatea fructelor.- Intră pe rod din anul 6 – 7 de la plantare.
 20. 20. Soiuri din zona Argeş (areal de influenţă ICDP Piteşti - Mărăcineni) ANUL SOIUL AUTORI TIP DE ÎNFLORIRE OMOLOGĂRII P. Parnia, I. OneaJupâneşti 1984 Protogin şi V. Vasilescu P. Parnia, I. Onea Bratia 1984 Protogin şi V. Vasilescu P. Parnia, I. Onea Protandru Roxana 1991 şi V. Vasilescu V. Vasilescu, P. ProtandruMuscelean 1993 Pătrăşcoiu şi A. Răchiţeanu
 21. 21. JUPÂNEŞTIOrigine: soi obţinut prin selecţie în populaţiile de nuci din Argeş, omologat ca soi noula Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni.- Fructele sunt mijlocii de 12,2 g în medie (89 fructe/kg), miezul reprezintă 52 % din greutatea fructelor.- Intră pe rod din anul 5 de la plantare şi are o capacitate de producţie de 1,8 t/ha (100 pomi/ha, la 20-22 ani de la plantare).
 22. 22. BRATIAOrigine: soi obţinut prin selecţie în populaţiile de nuci din Argeş, omologat ca soi noula Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni .- Fructele sunt mijlocii de 13,8 g în medie (72 fructe/kg), miezul reprezintă 48 % din greutatea fructelor.- Intră pe rod din anul 6-7 de la plantare şi are o capacitate de producţie de 2,2 t/ha (100 pomi/ha, la 20-22 ani de la plantare).
 23. 23. MUSCELEANOrigine: Soi obţinut din populaţiile de nuci din Argeş, selecţionat la ICDP Piteşti –Mărăcineni. - Fructele mari de 14,5 g (69 fructe/kg), uniforme, cu coaja relativ subţire, iar miezul reprezintă 51,2 % din greutatea fructului. - Intră pe rod din anul 6-7 de la plantare.
 24. 24. Soiuri din zona VÂLCEA (areal de influenţă SCDP Vâlcea) ANULSOIUL AUTORI TIP DE ÎNFLORIRE OMOLOGĂRII I. Botu, M. Botu, Gh. Achim, El.Valcor 1999 Protandru Turcu, I. Godeanu şi C. Cătuşanu. I. Botu, M. Botu,Valmit 2000 Gh. Achim, El. Protogin Turcu. I. Botu, M. Botu, Gh. Achim, El. ProtoginValrex 1999 Turcu şi I. Godeanu.
 25. 25. VALCOROrigine: a fost selecţionat la SCDP Râmnicu-Vâlcea, din populaţiile de nuc din zonaVâlcea.- Fructele sunt mijlocii de 12,8 g în medie (78 fructe/kg), miezul reprezintă 51 % din greutatea fructelor.- Intră pe rod din anul 6 de la plantare şi are o capacitate de producţie de 1,6 t/ha (100 pomi/ha, la 20-22 ani de la plantare).
 26. 26. VALMITOrigine: a fost selecţionat la SCDP Râmnicu-Vâlcea, din populaţiile de nuc din zonaVâlcea.- Fructele sunt mijlocii de 12,9 g în medie (77 fructe/kg), miezul reprezintă 52 % din greutatea fructelor.- Intră pe rod din anul 5 de la plantare şi are o capacitate de producţie de 2,1 t/ha (100 pomi/ha, la 20-22 ani de la plantare).
 27. 27. VALREXOrigine: a fost selecţionat la SCDP Râmnicu-Vâlcea, din populaţiile de nuc din zonaVâlcea.- Fructele sunt mare de 14,0 g în medie (71 fructe/kg), miezul reprezintă 48,8 % din greutatea fructelor.- Intră pe rod din anul 5 de la plantare şi are o capacitate de producţie de 2,5 t/ha (100 pomi/ha, la 20-22 ani de la plantare).
 28. 28. Soiuri din zona IAŞI (areal de influenţă SCDP Iaşi) ANUL TIP DE SOIUL AUTORI OMOLOGĂRII ÎNFLORIREMiroslava 1994 L. Petre Protogin L. Petre şi E. Ovidiu 2001 Protandru Rominger I. Bodi, E. Velniţa 1994 Rominger, L. Petre Protogin şi V. Vasilescu L. Petre şi E. Protandru Anica 1999 Rominger
 29. 29. MIROSLAVAOrigine: Este o selecţie de nuc depistată în localitateaMiroslava, judeţul Iaşi. - Fructele sunt mari spre foarte mari, cu coaja subţire, miezul umple bine cavitatea valvelor, cu un randament de 52,6% din greutatea fructelor. - Intră pe rod din anul 7 de la plantare şi are o capacitate de producţie de 3,1 t/ha (100 pomi/ha, la 20-22 ani de la plantare).
 30. 30. OVIDIUOrigine: Este o selecţie de nuc depistată în zonaFlămânzi, judeţul Botoşani.- Fructele sunt mijlocii spre mari, cu coaja subţire, miezul umple bine cavitatea valvelor, cu un randament de 53,2% din greutatea fructelor.- Intră pe rod din anul 7 de la plantare şi are o capacitate de producţie de 2,8 t/ha (100 pomi/ha, la 20-22 ani de la plantare).
 31. 31. VELNIŢAOrigine: Este o selecţie de nuc depistată în zona Velniţa dincomuna Deleni, judeţul Iaşi. Soiul este cu rodire pe lăstari terminali şi laterali. -Fructele sunt mari 13,5 g (74 fructe/kg), cu coaja relativ subţire, miezul umple bine cavitatea valvelor, cu un randament de 50,6-51,2% din greutatea fructelor. -Intră pe rod din anul 7 de la plantare şi are o capacitate de producţie de 2,7 t/ha (100 pomi/ha, la 20-22 ani de la plantare).
 32. 32. ANICAOrigine: Este o selecţie de nuc depistată în zona Velniţa dincomuna Deleni, judeţul Iaşi.Soiul este cu rodire pe lăstari terminali şi laterali.-Fructele sunt mari 14,0 g (71 fructe/kg), cu coajarelativ subţire, miezul umple bine cavitateavalvelor, cu un randament de 57% din greutateafructelor.-Intră pe rod din anul 5 de la plantare şi are ocapacitate de producţie de 2,9 t/ha (100 pomi/ha,la 20-22 ani de la plantare).
 33. 33. Corjeuţi Soiuri de perspectivă, cu provenienţă străină:•Franquette – origine Franţa, 10-12g.•Ferjean –origine Franţa, 9-10 g. Franquette•Fernor-origine Franţa, 10-12g.•Fernette – origine Franţa, 11-12g.•Hartley – origine SUA, 10-12g.•Cazacu – origine R. Moldova, 10 g.•Chişinău – origine R. Moldova, 10 g.•Corjeuţi – origine R. Moldova, 10 g.•Costiujeni – origine R. Moldova, 14,5 g.•Schinoasa – origine R. Moldova, 12,5 g. Schinoasa
 34. 34. IMPORTANŢA CULTURII NUCULUI Aliment complet, complex şi concentrat•Grăsimi (acizi graşi nesaturaţi – scade colesterolul!!!!) - 52-77,5%;•Substanţe proteice - 11-25%;•Zaharuri - 5-24%;•Substanţe minerale Cu, Zn, K, Mg, P, S, Fe, Ca - 1,3-2,5%;•Vitaminele A, B1, B2, vitamina C - 40-50 mg/100 g. Consum: Miezul de nucă – proaspăt sau preparat Uleiul de nucă Nucile verzi prepararea dulceţei, lichior – produse tradiţionale Produse farmaceuticePlantă: ecologică (absoarbe metalele grele din aer) decorativă industrială: lemn, vopsea (uleiul de nucă) Arie largă de răspândire: şes - 700-800 m altidudine
 35. 35. Vă mulţumim pentru atenţie!

×