Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A VI-a Conferinţă Internaţională privind crearea livezilor de nuci moderne

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

A VI-a Conferinţă Internaţională privind crearea livezilor de nuci moderne

  1. 1. A-VI-a Conferinţă Internaţională privind crearea livezilor de nuci moderne şi competitive pe bază industrială şi problemele de marketing a produselor nucifere VI-й международная конференции по вопросам создания современных конкурентоспособных ореховых садов на промышленной основе и проблемы маркетинга продуктов ореховодства 6 septembrie 2012 Rediul de Sus, raionul Făleşti, Republica Moldova
  2. 2. A-VI-a Conferinţă Internaţională privind crearea livezilor de nuci moderne şi competitive pe bază industrială şi problemele de marketing a produselor nucifere VI-й международная конференции по вопросам создания современных конкурентоспособных ореховых садов на промышленной основе и проблемы маркетинга продуктов ореховодства www.gospodarulrediu.com www.renastereanucului.com

×