God zorgt!!

254 views

Published on

Voorganger ds den Admirant
organiste mevr van der Pol
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
254
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

God zorgt!!

 1. 1. Welkom Voorganger ds den Admirant organiste mevr van der Pol Thema: En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kirjath-Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen – het werden twintig jaren – en het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de HEERE.
 2. 2. Opw 220 Volle verzeek’ring, Jezus is mijn
 3. 3. Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed. In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn, wedergeboren door Jezus' bloed.
 4. 4. Refrein Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn!
 5. 5. Voll' onderwerping, zijn eigendom, in Hem te rusten, heerlijk genot. 't Eigen ik doden, zijn wil alleen, rijk in mijn Heiland, leven voor God.
 6. 6. Refrein Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn!
 7. 7. Volle verlossing, gans vrij te zijn. 'k Mag alles leggen in zijn hand. 't Harte naar boven, 't oog hemelwaarts; zo Jezus volgen naar 't vaderland.
 8. 8. Refrein Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn!
 9. 9. Volle bewustheid, Hij leeft voor mij, dit geeft mij blijvend heerlijk genot! 'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij. 'k Mag nu steeds leven voor mijne God.
 10. 10. Refrein Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn! Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland, Jezus is mijn!
 11. 11. Welkom Voorganger ds den Admirant organiste mevr van der Pol Thema: En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kirjath-Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen – het werden twintig jaren – en het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de HEERE.
 12. 12. G 457 Heilig, heilig, heilig
 13. 13. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 14. 14. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 15. 15. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 16. 16. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 17. 17. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 18. 18. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 19. 19. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 20. 20. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 21. 21. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 22. 22. P 147 – 7 De Heer heeft Jakob uitverkoren
 23. 23. Psalm 147 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 24. 24. Psalm 147 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 25. 25. Lezing van de belofte van het Nieuwe Verbond en de Tien Woorden, daarna P 99 - 6
 26. 26. Psalm 99 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 27. 27. Gebed om de opening van het Woord.
 28. 28. Ik zegen jou in Jezus’naam ELB 444
 29. 29. Ik zegen jou in Jezus Naam (EL 444) t. & m. R. Zuiderveld
 30. 30. Ik zegen jou in Jezus Naam (EL 444) t. & m. R. Zuiderveld
 31. 31. Ik zegen jou in Jezus Naam (EL 444) t. & m. R. Zuiderveld
 32. 32. Ik zegen jou in Jezus Naam (EL 444) t. & m. R. Zuiderveld
 33. 33. Wij gaan, tot straks!
 34. 34. Lezen 1: 1 Sam. 7 : 2 – 14 2: Hand. 19 : 13 – 20 (HSV)
 35. 35. 2 En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kirjath-Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen – het werden twintig jaren – en het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de HEERE. 3 Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël: Als u zich met uw hele hart tot de HEERE bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes
 36. 36. richt uw hart op de HEERE en dien Hem alleen. Dan zal Hij u uit de hand van de Filistijnen redden. 4 Daarop deden de Israëlieten de Baäls en de Astartes weg, en zij dienden de HEERE alleen. 5 Verder zei Samuel: Roep heel Israël in Mizpa bijeen, dan zal ik voor u tot de HEERE bidden.
 37. 37. 6 Zij kwamen in Mizpa bijeen, schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de HEERE. Zij vastten op die dag en zeiden daar: Wij hebben tegen de HEERE gezondigd. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mizpa. 7 Toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten in Mizpa bijeengekomen waren, trokken de stadsvorsten van de Filistijnen tegen Israël op.
 38. 38. Toen de Israëlieten dat hoorden, werden zij bevreesd voor de Filistijnen. 8 En de Israëlieten zeiden tegen Samuel: Laat toch niet na voor ons te roepen tot de HEERE, onze God, opdat Hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen.
 39. 39. 9 Toen nam Samuel een melklammetje en offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de HEERE. Samuel riep tot de HEERE voor Israël en de HEERE verhoorde hem. 10 En het gebeurde, toen Samuel dat brandoffer bracht, dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël.
 40. 40. Maar de HEERE deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat zij door Israël verslagen werden. 11 En de mannen van Israël trokken uit Mizpa,
 41. 41. achtervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot onder Beth- Kar. 12 Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mizpa en Sen; hij gaf hem de naam Eben- Haëzer en zei: Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen. 13 Zo werden de Filistijnen vernederd, en zij kwamen niet meer in het gebied van Israël,
 42. 42. want al de dagen van Samuel was de hand van de HEERE tegen de Filistijnen. 14 De steden die de Filistijnen van Israël afgenomen hadden, kwamen weer in bezit van Israël, van Ekron tot Gath; ook ontrukte Israël het bijbehorende gebied aan de macht van de Filistijnen. Ook was er vrede tussen Israël en de Amorieten.
 43. 43. Handelingen 19 : 13 – 20 13 En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de Naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden: Wij bezweren u bij Jezus, Die door Paulus gepredikt wordt.
 44. 44. 14 Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden. 15 Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? 16 En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten.
 45. 45. 17 En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. 18 En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen.
 46. 46. 19 Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. 20 Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker.
 47. 47. ELB 119 – 1, 2 Liefde was het, ….
 48. 48. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 49. 49. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 50. 50. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 51. 51. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 52. 52. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kirjath-Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen – het werden twintig jaren – en het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de HEERE.
 53. 53. G 430 – 3, 4 Ach, dat ik U zo laat herkende
 54. 54. Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
 55. 55. Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
 56. 56. Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
 57. 57. Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
 58. 58. Dankgebed en voorbeden
 59. 59. Collecte 1ste evangelisatie 2de eigen gemeente
 60. 60. P 135 – 2, 9, 10 Prijst de Heer, want Hij is goed
 61. 61. Psalm 135 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. Genève 1562
 62. 62. Psalm 135 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. Genève 1562
 63. 63. Psalm 135 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. Genève 1562
 64. 64. Psalm 135 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. Genève 1562
 65. 65. Psalm 135 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. Genève 1562
 66. 66. Psalm 135 (LvdK) t. W.J. van der Molen, J. Wit; m. Genève 1562
 67. 67. Zegen 3 x amen

×