2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak

205 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
205
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak

 1. 1. Aurkezpena 2013 BAROMETROA
 2. 2. Arazoaren pertzepzioa 1
 3. 3. 77,5 89,8 26,0 21,9 20,4 13,0 10,3 8,0 7,2 0 50 100 150 200 Langabezia Arazo ekonomikoak Politikariak Korrupzioa eta iruzurra Etxebizitza Pentsioak Segurtasun eza Immigrazioa Lehen erantzuna Aipatu dituzten guztiak 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 3 • Immigrazioa ez da euskal gizartearen arazo nagusitzat hartzen; izan ere, % 1,2k aipatu du berez, aldez aurretik gairik iradoki gabe, Euskadiko arazo nagusi gisa. Guztira, % 7,2k aipatu dute. • 2012ko datuekin alderatuta, immigrazioaren arazoaren pertzepzioak nabarmen behera egin du, % 11,6tik % 7,2ra. Krisi ekonomiko sakon honetan, hauek dira, herritarren iritziz, Euskadik dituen arazo nagusiak: langabezia, arazo ekonomikoak, klase politikoa, ustelkeria eta iruzurra. • Berez –aldez aurretik gairik iradoki gabe, alegia– emandako hiru erantzunen artean, EAEko herritarren % 7,2k aipatu dute immigrazioa, honako arazo hauen atzetik: langabezia (% 89,8), arazo ekonomikoak (% 26), klase politikoa (% 21,9), ustelkeria eta iruzurra (% 20,4), etxebizitza (% 13), pentsioak (% 10,3), osasuna eta osasun-sistema (% 10,2) eta herritarren segurtasun-eza (% 8). 15,0 7,2 12,9 15,4 10,7 11,6 7,2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Zure ustez, gaur egun, zein dira Euskadin ditugun 3 arazo nagusiak? (Gehienez ere 3 erantzun: bat-bateko erantzuna)
 4. 4. 49,1 78,4 40,6 27,3 24,2 18,0 17,4 12,5 11,7 0 50 100 150 Langabezia Bizitzaren kostua Pentsioak Osasun sistema Aberatsen eta pobreen arteko desberdintasunak Hazkunde ekonomikoa Delinkuentzia Immigrazioa Lehen erantzuna Aipamenak guztira 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 4 • Arazoa iradokiz gero, horretarako zerrenda bat eskaintzen da, immigrazioa arazotzat hartzen dutenen portzentajea handiagoa da: % 11, 7. • Lehenengo tokian % 3,3k aipatu dute; hau da, hiru aldiz gehiago aipatu dute, Euskadiko arazoei buruz berez emandako erantzunetan baino. • Hala eta guztiz ere, arazo sozioekonomikoak dira gizartearen kezka nagusiak; izan ere, langabezia eta bizi-kostua ageri dira lehenengo tokian, eta haiekin batera pentsioak, osasun-sistema, aberatsen eta pobreen arteko desberdintasunak... 12,0 10,3 13,5 20,2 14,9 17,5 11,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Txartel honetan ageri diren arazoetatik, zure ustez, zein dira Euskadiko hiru arazo nagusiak?* *2010. urtetik aurrera eman dugun gaien zerrenda ez da aurreko urteetakoa. Europako datuekin konparatzeko EUROSTATek eskaintzen duen gaien zerrenda erabiltzea erabaki dugu.
 5. 5. 0,8 1,2 3,3 5,3 7,2 11,7 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Arazo pertsonala Euskadiko arazoa. Bat- batekoa Euskadiko arazoa. Iradokizuna 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 5 • Immigrazioa arazo pertsonal gisa lehenengo tokian aipatu dutenak % 0,8 dira. Aipatu dituzten arazo guztiak kontuan hartuta, EAEko herritarren % 5,3rentzat immigrazioa arazo pertsonala da, 2013an %6,2 zen. • Arlo pertsonalean gehien aipatutako arazoak langabezia (% 52,8) eta gorabehera ekonomikoak (% 27,2) dira. 4,2 4,9 6,4 8,2 5,6 6,2 5,3 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gaia aldatuko dugu. Pertsonalki zein hiru arazok ukitzen zaituzte gehien? (Gehienez ere 3 erantzun: bat-bateko erantzuna) Aipatu diren guztiakLehen erantzuna A
 6. 6. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 6 • Aurreko barometroekin alderatuta, langabeziari, klase politikoari eta pentsioei lotutako arazoek gora egin dute. • Immigrazio arazotzat hartzen dutenen portzentajeak 2008ko kopuruen antzeko samarrak dira. Konparazioa aurreko barometroekin: zeintzuk dira Euskadiko hiru arazorik garrantzitsuenak? (Gehienez hiru erantzun: erantzun espontaneoa) 89,8 26 2,3 21,9 10,3 7,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Langabezia Arazo ekonomikoak ETA Politikariak Pentsioak Immigrazioa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 7. 7. Lanaren funtzionaltasuna 2
 8. 8. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 8 • Immigrazioari buruzko ikuspegi funtzional eta utilitarista nabarmen higatu da krisiaren inpaktuaren ondorioz. • 2004an % 80k uste zuten etorkinak behar genituela zenbait sektoretan lan egiteko; 2013an, berriz, % 35,4 dira iritzi hori dutenak. • Halaber, 2004an herritarren % 11k uste zuten etorkinik ez genuela behar sektore ekonomiko batzutan. Aitzitik, 2013an iritzi hori dutenak % 43,9 dira, eta gehiengoaren aukera gisa finkatu da. 80,0 72,0 64,9 55,9 44,9 43,2 36,6 35,4 11,0 12,0 18,1 27,6 32,7 38,9 41,2 43,9 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Acuerdo Desacuerdo Etorkinak behar ditugu gure ekonomiaren sektore batzuetan lan egiteko: Ados Kontra
 9. 9. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 9 • Antzeko zerbait gertatu da bertakoek nahi ez dituzten lanpostuak etorkinek betez gero ekonomiak hobeto funtzionatzen duela dioen adierazpenarekin. 2004an % 63 ados zeuden baieztapen horrekin; aitzitik, 2013an % 36,6 daude ados. • Ideia hori baztertzen duten herritarren proportzioa % 17tik % 42,4ra igo da. Lehen aldiz, 2004az geroztik, euskal gizartean nagusi da bertakoek nahi ez dituzten lanpostuak etorkinek betetzeak ekonomiaren funtzionamendu hobea ez duela bideratzen dioen iritzia. Hortaz immigrazioaren funtzionalitate ekonomikoaren ideiak indarra galtzen du. 63,0 57,0 55,7 48,1 47,1 39,8 40,6 36,6 17,0 18,0 19,1 28,1 28,1 36,0 36,9 42,4 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Acuerdo Desacuerdo Etorkinei esker, ekonomiak hobera egiten du, bertakoek nahi ez dituzten lanpostuak betetzen dituztelako: Ados Kontra
 10. 10. Elkarbizitza 3
 11. 11. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 11 • Oro har, EAEko herritarren iritziz, biztanle atzerritarrekin dituzten harremanak ez dira aldatu azken urtebetean (% 56). • Nolanahi ere, gehiago dira harremanek okerrera egin dutela uste dutenak (% 27) hobera egin dutela uste dutenak baino (% 13). • Berdin jarraitzen dutela uste duten pertsonen kopuruari ia berdin eutsi zaio, 2012tik puntu erdi bat behera eginda, eta okerrera egin dutela uste duten pertsonen kopurua, berriz, 4 puntu jaitsi da. • 2012ko datuekin alderatuta, hobera egin dutela uste dutenen kopurua 4 puntu baino gehiago igo da. 13,0 56,1 27,0 4,0 Ha mejorado Se mantiene igual Ha empeorado Ns/nc Zure ustez, EAEn, bertako eta atzerriko biztanleen arteko harremanek hobera egin dute azken urtean, okerrera egin dute, ala berdin daude? Hobera egin du Berdin jarraitzen du Okerrera egin du Ed/Ee
 12. 12. Kultur-aniztasunaren kudeaketa 4
 13. 13. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 13 Lehen batean, EAEko herritarrak jarrera positiboak dituzte kultura-aniztasunari dagokionez: • Beste talde etniko batzuk egoteak dakarren kultura-aberastasunaren alde egiten dute: % 53,1 ados daude eta % 22,2 ez daude ados (2012an % 48 ados zeuden eta % 24,6 ez zeuden ados). • % 57k uste dute etorkinen erlijio-praktikek ez dutela arriskuan jartzen gure bizi-estiloa, eta % 23,3k berriz arrisku hori ikusten dute; 2012an herritarren % 51,3 ez zeuden ados, eta % 28,8 ados zeuden. • 2012ko datuekin alderatuta, kultura-aniztasunaren aldeko jarrerek gora egin dute, eta aurkako jarrerek, berriz, behera. Kultura-aniztasunari buruzko zenbait adierazpen esango dizkizut. Esan iezadazu horietako bakoitzarekin zein neurritan zauden ados edo kontra 23,3 53,1 57,0 22,2 0 20 40 60 80 100 Immigranteen erlijio- jarduerek arriskuan jartzen dute gure bizimodua Beste talde etnikoetako etorkin atzerritarrek Euskadiko bizitza kulturala aberasten dute Ados Kontra
 14. 14. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 14 • % 59,9k uste dute bertakoek ez dutela ahaleginik egin behar etorkinen ohiturak eta tradizioak ezagutzeko eta haietara egokitzeko (2012an % 58,2k hala uste zuten). • % 63k adierazi du, erabat onartuak izateko, etorkinek uko egin beharko lieketela hemengo legediarekin gatazkak pizten dituzten erlijio- eta kultura-alderdiei. Portzentaje hori 2012koaren antzekoa da (% 69,4). • % 72,4k uste dute bai atzerriko etorkinak bai bertako herritarrak ahalegindu behar direla (2012an hala zuten % 66,2k). • % 83,3k uste dute bertakoek ez dutela ahaleginik egin behar etorkinen ohitura eta tradizioetara egokitzeko (2012an, berriz, % 72,4k hala uste zuten). Beraz ikuspegi asimilazionistagoa gailentzen da. Euskadin bizikidetza hobetzeko zenbait aukera emango dizkizut. Esan iezadazu horietako bakoitzarekin zein neurritan zauden ados edo kontra 83,3 72,4 67,5 25,5 4,0 10,3 17,1 59,9 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Euskadin bizikidetza hobetzeko, immigranteek gure ohiturak eta usadioak hartzen ahalegindu beharko lirateke Bizikidetza hobetzeko, guztiok egin behar dugu ahalegin bat, bai pertsona atzerritarrek, bai hemengoek ere Erabat onartuak izateko, etorkinek gure legediarekin bat ez datozen beren kulturaren edo erlijioaren alderdiei uko egin behar diete Bizikidetza hobetzeko, hemengoek ahalegindu beharko lukete etorkinen ohiturak eta usadioak ezagutzen eta horietara egokitzen Ados Kontra
 15. 15. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 15 • Azken urteotan ikuspegi asimilazionistak indarra hartu du. Horrenbestez, gaur egun EAEko herritarren % 52,9k uste dute ohitura eta tradizio berberak dituzten pertsonek osatutako gizartea hobea dela. • Herritarren % 25,3 ez daude ideia horrekin ados. 2012an, berriz, portzentaje hori % 22,4koa zen. 43,8 47,0 39,3 40,4 39,2 44,7 54,6 52,9 42,5 34,0 39,4 31,8 31,6 39,4 22,4 25,3 0 20 40 60 80 100 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Acuerdo Desacuerdo Euskal gizartearentzat hobe da bertan bizi garen guztiok ohitura eta usadio berberak izatea Ados Kontra
 16. 16. Eragin sozialak 5
 17. 17. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 17 • % 64,9k uste du etorkinek gehiegizko onura lortzen dutela gizarte-babeserako sistematik. • Halaber, % 46,9k uste dute etorkinek zerga gutxiago ordaintzen dituztela, gero jasotzen dutena baino, eta % 16,1ek kontrakoa uste dute. • Euskal gizartearen % 49,1ek uste du atzerritarren presentziak segurtasun-eza eta delinkuentzia sortzen dituela. Aitzitik, % 28,2 ez dira iritzi berekoak, eta % 20,6 ez daude ez ados, ez desados. • % 50,2k uste dute etorkinek soluzio bat ekar dezaketela, biztanleriaren zahartzea dela-eta. Esan iezadazu horietako adierazpen bakoitzarekin zein neurritan zauden ados edo kontra 64,9 50,2 49,1 46,9 16 20 20,6 19,8 14,6 21,3 28,2 16,1 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Pertsona etorkinek onura handiegia lortzen dute gizarte-babesaren sistematik Europako populazioaren zahartzeak eragindako arazoak konpon ditzakete Europara datozen etorkinek Atzerriko etorkinen presentziak segurtasun falta eta delinkuentzia eragiten ditu Etorkinek zerga gutxiago ordaintzen dute gero jasotzen dutena baino Ados Ez ados, ez kontra Kontra
 18. 18. Zerbitzu eta eskubideak 6
 19. 19. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 19 • Etorkin guztiek eskubideak izan behar dituztela uste duten pertsonen proportzioei eutsi zaie, edo portzentajeek gora egin dute, salbuespen bakar honekin: botoa emateko eskubidea, 5 puntu behera egin duena. • Osasun-asistentziari dagokionez, aurreko urteko datuei eutsi zaie; aitzitik, hezkuntzaren eta asistentzia juridikoaren kasuan 5 puntu gora egin dute. • Aurreko urtetako emaitzekin alderatuta, euskal gizartearen iritzia da eskubideak izateko ezinbestekoa dela egoera erregularrean egotea, osasun-asistentziaren eta hezkuntzaren kasuan izan ezik, izaera unibetsalagoa dutenak hain zuzen ere. • Etxebizitzari dagokionez, egoera erregularrean egotea babes ofizialeko etxebizitza bat izateko eskubidearekin lotzeak gorako joerari eutsi dio (+3,2 puntu). • 2012ko datuekin alderatuta, atzerritarrek familia berrelkartzeko eskubiderik eta babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko eskubiderik ez luketela izan behar uste duten pertsonen proportzioek gora egin dute (+1,7 eta +0,4 hurrenez hurren). Orain bertakoen zenbait eskubide aipatuko ditugu. Zure ustez, Euskadin bizi diren etorkinek ere baldintza beretan izan behar lituzkete eskubide horiek? 13,5 17,4 17,7 19,3 31,6 58,8 58,9 66,6 60,0 61,4 67,5 57,0 38,1 38,5 15,8 19,1 19,2 11,3 8,3 4,1 3,5 1,7 2,0 3,1 %0 %20 %40 %60 %80 %100 Bozkatzea Senideak ekartzea Babes ofizialeko etxebizitza Gizarte-laguntza Zerbitzu juridikoa Hezkuntza Osasun zerbitzua Denek Legez daudenek Inork ez Ed/Ee
 20. 20. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 20 • Etorkin guztiei osasun-asistentzia bermatu behar zaiela adierazten duen iritzia nagusi da orain ere. • Halaber, osasun-asistentzia egoera erregularrean dauden etorkinei soilik eman behar zaiela uste duten pertsonen portzentajeari eutsi zaio eta 2012ko datuen oso antzekoak dira. • Labur esanda, 2012ko barometroko ildo berari eutsi zaio, osasun-eskubidea guztientzat izan behar duela uste duten pertsonen portzentajeak zertxobait gora egin badu ere (+1,4). 65,0 65,0 71,2 66,7 70,1 72,9 57,5 58,9 33,5 33,0 27,0 32,1 28,2 24,1 38,8 38,4 0 20 40 60 80 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Todas Regularizadas Immigranteek eskubideak eta zerbitzuak izatea… Osasuna Denek Legez daudenek
 21. 21. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 21 • Etorkinek hezkuntzaren alorreko eskubideak izateari dagokionez, 2012ko ideari eutsi zaio, baina puntuazioak hobeak dira. • Pertsona guztiak hezkuntza eskuratzeko eskubidea dutela uste dutenen portzentajeak gora egin du (+6) eta eskubide hori egoera erregularrean dauden etorkinentzat mugatzen dutenen proportzioak behera egin du, % 42tik % 38,1era. 55,4 60,0 64,9 59,7 63,4 71,1 52,8 58,8 42,4 38,0 31,8 37,5 34,5 26,0 42,0 38,1 0 20 40 60 80 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Todas Regularizadas Immigranteek eskubideak eta zerbitzuak izatea… Hezkuntza Denek Legez daudenek
 22. 22. Immigrazio politika 7
 23. 23. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 23 • EAEko herritarren % 8,2 etorkinei sartzeko inolako lege-oztoporik ez jartzearen aldekoak dira, eta % 6,4 edozein bitarteko erabiliz eragoztearen alde ageri dira. • % 67,1 sartzeko baimena ematearen alde daude, lan-kontraturen bat baldin badute; eta % 13,9 sartzeko baimena ematearen aldekoak dira, baldin eta beste lege-betekizun batzuk betetzen badituzte. • Dena dela, portzentajeak gorabehera, lan-kontratua , hainbat eta hainbat inkesta eta azterlanetan ikusi bezala, berme nahikotzat jotzen du gizartearen zati handi batek, ziurtasuna eragiten duelako eta susmo txarrak desagerrarazten dituelako. Zure ustez, zer politika-mota litzateke egokiena atzerritar langileen kasurako? 9,4 7,9 10,4 8,6 11,1 8,7 8,2 82,6 81,0 83,2 82,6 76,4 61,2 67,1 16,7 13,9 3,7 3,1 3,9 6,2 6,4 8,7 6,4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Inolako lege trabarik gabe sartzen uztea Lan-kontratua dutenei bakarrik sartzen uztea Legezko beste baldintza batzuk betetzen dituzten pertsonei sartzen uztea: familia berriz biltzea, ikasleak, errefuxiatuak... Etorkin atzerritarrak sartzea erabat debekatzea Ed/Ee
 24. 24. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 24 • Euskal gizartearen iritziz, lanik gabe geratzea ez da arrazoi nahikoa atzerriko langileak kanporatzeko (% 52,4). • EAEko herritarrak zorrotzagoak dira indarrean dagoen legedia betetzeari dagokionez: % 64,6 ageri dira edozein delitu egiten duten atzerritarrak kanporatzearen alde. Jarrera hori zertxobait nabarmenagoa da, 2012ko datuekin alderatuta (+1,3), jarrera xenofoboaren justifikazio eta legitimazioa delituan bertan egongo bailitzan. Esan iezadazu horietako adierazpen bakoitzarekin zein neurritan zauden ados edo kontra 21,2 64,6 23,6 17,3 52,4 17,1 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Lanera etortzen diren atzerritarrak denboraldi batez langabezian geratuz gero, kanpora bidali beharko lirateke Hona etorri den norbaitek delituren bat egiten badu, herrialdetik kanpora bidali beharko litzateke Ados Ez ados, ez kontra Kontra Ed/Ee
 25. 25. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 25 • Euskal gizarteak orain ere lana eta atzerriko langileak lotzen ditu; horrenbestez, lana dutenen egoera erregularizatzearen alde (bizileku-baimenak ematearen alde) ageri dira (% 51,67). Lotura hori handiagoa da 2012an baino, % 41,1ekoa baitzen orduan. • Etorkin “irregular” guztiak kanporatu behar direla uste duten pertsonen portzentajea % 16,6ra jaitsi da 2013an; 2012an, berriz, % 21,3 ziren. Zure iritziz, zer egin beharko luke Gobernuak etorkin "irregularrekin"? 16,6 16,4 14,0 16,5 17,2 14,7 45,8 55,8 61,0 58,6 41,1 51,7 9,7 9,1 11,0 9,3 11,2 9,7 10,4 9,7 7,0 8,8 21,3 16,6 17,5 8,9 7,0 6,8 9,2 7,3 %0 %20 %40 %60 %80 %100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Guztiak erregularizatu, "paperak" eman Lana dutenak bakarrik erregularizatu Bitartekoak eman guztiak beren herrialdera itzultzeko Guztiak kanpora bidali Ed/Ee
 26. 26. Tolerantzia-indizea 8
 27. 27. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 27 Tolerantzia-indizearen bilakaera BPGren urtetik urterako aldaketa-tasak (%) EAEn 56,51 58,74 57,18 56,65 57,15 53,62 55,35 52 54 56 58 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tolerantzia-indizea -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 TI08 TII08 TIII08 TIV08 TI09 TII09 TIII09 TIV09 TI10 TII10 TIII10 TIV10 TI11 TII11 TIII11 TIV11 TI12 TII12 TIII12 TIV12 TI13 TII13 EAE Estatua
 28. 28. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 28 • 2012rekin konparatuz, urtero aztertzen digugun hiru talde handien tolerantzia indizea igo da. • Nabarmentzekoa da uzkurren taldean ia 8 puntuko hazkundea eman dela euren batazbestekoan. Tolerantzia Indizearen bilakaera talde handien arabera 71,45 68,42 69,29 71,67 68,81 70,85 55,97 49,46 51,74 56,04 50,75 55,09 37,68 42,57 37,24 38,03 30,85 38,25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toleranteak Anbibalenteak Uzkurrak
 29. 29. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 29 Immigrazioarekiko tolerantzia-indizearekin lotutako aldagaiak Tolerantzia-atalase txikiena duten pertsonen profila Aldagaia Esangura Tolerantzia-atalase handiena duten pertsonen profila 45 urte eta gehiago Adina 0,000 18 urtetik 44ra Lehen mailako ikasketak Ikasketak 0,000 Goi- eta erdi-mailako unibertsitate ikasketak Bizkaia Lurraldea 0,005 Gipuzkoa Katolikoak, praktikanteak ala ez Erlijioa 0,000 Agnostikoak, ateoak edo erlijioa axola ez zaienak Erdaldunak Hizkuntza 0,000 Euskaldunak Espainiar soilik sentitzen direnak Identitate- sentimendua 0,000 Euskaldun soilik edo espainiar baino gehiago euskaldun sentitzen direnak Zentrokoak eta eskuinekoak Ideologia 0,000 Ezkerrekoak eta zentro-ezkerrekoak Espainiar nazionalistak Abertzaletasuna 0,000 Muturreko euskal nazionalistak eta euskal nazionalista moderatuak Hilean 1.000 euro gehienez Diru-sarrerak 0,000 Hilean 1.800 eurotik gora Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura ez daudenak Egoera ekonomikoa 0,000 Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura daudenak Langabezian, erretiratuak eta etxeko lanetan aritzen diren pertsonak Lanbidea 0,000 Ikasleak Estatus baxua eta erdi-mailako baxua Estatusa 0,000 Estatus altua eta erdi-mailako altua Ezkorrak Baikortasuna 0,000 Baikorrak Aurreikuspen txarrak dituztenak Etorkizuna 0,000 Aurreikuspen onak edo normalak dituztenak Nahasketa eta immigranteen presentzia handia Auzoa 0,000 Bertako pertsonen gehiengoa Inolako elkarreraginik ez Elkarreragin pribatua 0,000 Elkarreragin handia eta zenbait elkarreragin Inolako elkarreraginik ez Elkarreragin publikoa 0,000 Elkarreragin handia
 30. 30. 2013 Barometroa – Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak 30 Ondorio nagusiak: 1. Aurkeztutako datuek berriro adierazten digute EAEko herritarrek jarrera anbibalentea dutela atzerriko etorkinekin: ezaugarri ireki eta toleranteekin batera, jarrera herabeagoak adierazten dituzten beste ezaugarri batzuk ageri dira. 2. Lan merkatuari loturiko gaiek eta bertan etorkinen funtzionalitatea neurtzen duten galderek behera egiten jarraitzen dute krisia eta langabeziaren ondorioz. 3. Aipatutako anbibalentzia integrazio-ereduetan islatzen da. Iritzi batzuk aniztasun kulturalaren dohaiak azpimarratzen duten bitartean, beste zenbaitetan jarrera asimilazionistak gailentzen dira. Azken hauek krisi ekonomikoarekin batera gehiago hazi dira. 4. Atzerriko etorkinak iristearekin lotutako gaien artean, ziurgabetasun eta susmo txar handiak sortzen dituen alderdi bat hauxe da: euskal gizartearen ongizate-egoerari eusteari dagokiona. Gizarte- eskubideak edota prestazio ekonomikoen inguruko iritziak dira honen adibide. 5. Datuak 2012. urtekoekin konparatzen baditugu, 2013koak hobeagoak dira eta aurreko urtekoetatik gertuago daude. Dena den, krisiaren eraginak nabaria izaten jarraitzen du. 6. Dena den, immigrazioarekiko jarreretan nabarmentzekoa da krisiaren eragina.

×