Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
• Призмийн талаар мэдлэгтэй болох
• Призмтэй холбоотой бодлогуудыг бодож
сурах
• Призмийн ангилал тэдгээрийн томьёотой
тан...
Зорилт
• Призмийн талаар мэдлэгтэй болох
• Призмтэй холбоотой бодлогуудыг
бодож сурах
• Призмийн ангилал тэдгээрийн
томьёо...
• Суурь гэж нэрлэгдэх 2 талст хоорондоо
параллель бөгөөд харин бусад талсууд нь
хоорондоо параллель ирмэгүүдээр огтолцдог
...
Призм
• Параллелограммуудыг хажуу талс,талуудыг нь
призмийн ирмэг гэнэ.
Суурийн олон өнцөгтүүдийг агуулж буй
хавтгайнуудын хооро...
Теорем
• Олон талстын дэлгээсийн
талбайг уг олон талстын
гадаргуугийн талбай гэнэ.
• Призмийн хажуу талсуудын
талбайн нийл...
• Шулуун призмийн хажуу
гадаргуугийн талбай нь өндөр
болон суурийн олон өнцөгтийн
периметрийн үржвэртэй тэнцүү
байна
• Шул...
Налуу призм
Sхажуу=P*l
P- Дэлгээсийн периметр
l – хажуу ирмэг
 V=Sхажуу
Sбүтэн=Sхажуу+2Sсуурь
l= Sсуурь*H
Шулуун призм
• V= Sсуурь*H
• Sбүтэн=Sхажуу+Sсуурь
• Sхажуу=P*H
Тэгш өнцөгт параллелопипед
• V= abc
• Sбүтэн=2(ab+bc+ac)
• D2=a2+b2+c2
Куб
• V= a3
• Sбүтэн=6a2
• d=a
Бодлого:1
• Талууд нь 6 см, 6см, 4 см урттай
адил хажуут гурвалжин суурьтай
шулуун призм өгчээ. Призмийн
өндөр 8 см бол су...
Бодлого:2
• Суурь нь 2 см талтай зөв 6 өнцөгт
байх, өндөр нь 5 см шулуун
призмийн хажуу гадаргуу болон
гадаргуугын талбайг...
1-р бодлогын хариу
• Суурийн гурвалжин нь АВС, АВ-4
см байг.
AB2=AH2+BH2-2*AH*BH*Cos a
Cos a = 11/13 болно.
2-р бодлогын хариу
• Sхажуу=(5*2)*6см2=60 см2
• 6*(2*30,5)cм2 зөв 6 өнцөгт учир 6-р
үржүүлж байна.
• (12*30.5+60)см2
• Анхаарал тавьсанд
баярлалаа.
123456
123456
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

123456

Призм

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

123456

 1. 1. • Призмийн талаар мэдлэгтэй болох • Призмтэй холбоотой бодлогуудыг бодож сурах • Призмийн ангилал тэдгээрийн томьёотой танилцах Зорилго:
 2. 2. Зорилт • Призмийн талаар мэдлэгтэй болох • Призмтэй холбоотой бодлогуудыг бодож сурах • Призмийн ангилал тэдгээрийн томьёотой танилцах
 3. 3. • Суурь гэж нэрлэгдэх 2 талст хоорондоо параллель бөгөөд харин бусад талсууд нь хоорондоо параллель ирмэгүүдээр огтолцдог олон талстыг призм гэнэ. • Призмийн ирмэгүүд суурьтайгаа перпендукляр үед шулуун призм, харин бусад тохиолдолд налуу призм болдог.
 4. 4. Призм
 5. 5. • Параллелограммуудыг хажуу талс,талуудыг нь призмийн ирмэг гэнэ. Суурийн олон өнцөгтүүдийг агуулж буй хавтгайнуудын хоорондох зайг призмийн өндөр гэнэ.
 6. 6. Теорем • Олон талстын дэлгээсийн талбайг уг олон талстын гадаргуугийн талбай гэнэ. • Призмийн хажуу талсуудын талбайн нийлбэрийг призмийн хажуу гадаргуугын талбай гэнэ.
 7. 7. • Шулуун призмийн хажуу гадаргуугийн талбай нь өндөр болон суурийн олон өнцөгтийн периметрийн үржвэртэй тэнцүү байна • Шулуун ,гурвалжин призмийн эзэлхүүн нь суурийн талбайг өндрөөр үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.
 8. 8. Налуу призм Sхажуу=P*l P- Дэлгээсийн периметр l – хажуу ирмэг  V=Sхажуу Sбүтэн=Sхажуу+2Sсуурь l= Sсуурь*H
 9. 9. Шулуун призм • V= Sсуурь*H • Sбүтэн=Sхажуу+Sсуурь • Sхажуу=P*H
 10. 10. Тэгш өнцөгт параллелопипед • V= abc • Sбүтэн=2(ab+bc+ac) • D2=a2+b2+c2
 11. 11. Куб • V= a3 • Sбүтэн=6a2 • d=a
 12. 12. Бодлого:1 • Талууд нь 6 см, 6см, 4 см урттай адил хажуут гурвалжин суурьтай шулуун призм өгчээ. Призмийн өндөр 8 см бол суурийн гурвалжны оройд буусан өндрийн дундаж цэг, гурвалжны богино талыг дайрсан хавтгай, призмийн огтлолд үүсэх гурвалжны өнцгийг ол.
 13. 13. Бодлого:2 • Суурь нь 2 см талтай зөв 6 өнцөгт байх, өндөр нь 5 см шулуун призмийн хажуу гадаргуу болон гадаргуугын талбайг ол.
 14. 14. 1-р бодлогын хариу • Суурийн гурвалжин нь АВС, АВ-4 см байг. AB2=AH2+BH2-2*AH*BH*Cos a Cos a = 11/13 болно.
 15. 15. 2-р бодлогын хариу • Sхажуу=(5*2)*6см2=60 см2 • 6*(2*30,5)cм2 зөв 6 өнцөгт учир 6-р үржүүлж байна. • (12*30.5+60)см2
 16. 16. • Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

×