Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kvaliteetne amet oppides euroopa kogemustes tviimane t

569 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kvaliteetne amet oppides euroopa kogemustes tviimane t

 1. 1. Kvaliteetne amet õppides Euroopa kogemustest Projekti nr. 22-3.2/461 L õppseminar
 2. 2. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Nr. 218420A
 3. 3. Kvaliteetne amet õppides Euroopa kogemustest
 4. 4. Projekti rahastaja 50 466 EUR – 789 621 EEK
 5. 5. Projekti peaeesmärk õpilaste kutseoskuste ja koolis omandatud kogemuste kinnitamine ja EL kehtivate standarditega tutvumine, mille tulemusena tõuseb Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuste õpilaste konkurentsivõime Projekt on vajalik õpilaste teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamise parendamiseks töötamiseks majutus- ja toitlustusteenuseid pakkuvates organisatsioonides ja ettevõtetes ning kogemuste omandamine õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks
 6. 6. Projekti sihtgrupp: 8 I kursuse juuksuri eriala õpilast 8 II kursuse pagar-kondiitri eriala õpilast 8 II kursuse koka/toitlustusteeninduse eriala õpilast
 7. 7. Praktika kokkadele toimu s ajavahemikul 11.10.2010 – 31.10.2010 Cordoba ettevõtetes Pagar-kondiitrite ja juuksurite praktika toimu s ajavahemikul 1.11.2010 – 21.11.2010 Martose ettevõtetes
 8. 8. Projekti tegevused : Ettevalmistav etapp: 01.06.2010 - 10.10.2010 Tegevusetapp: I grupp 11.10.2010 - 31.10.2010 II grupp 01.11.2010 - 21.11.2010 Kokkuvõtete etapp: 22.11.2010-31.03.2011
 9. 9. <ul><li>Kriteeriumid, mille järgi õpilased projekti valiti: </li></ul><ul><li>Õpitulemused </li></ul><ul><li>Erialased oskused ja teadmised </li></ul><ul><li>Käitumine </li></ul><ul><li>Õpilase algatusvõime ja initsiatiiv, loov </li></ul><ul><li>Iseseisvus töös </li></ul><ul><li>Suhtlemisoskus </li></ul><ul><li>Valmisolek ja oskus meeskonnatööks, motiveeritus </li></ul><ul><li>Oskus töötada klientidega </li></ul><ul><li>Osalemine kutsevõistlustel </li></ul><ul><li>Kooli esindamine koolisisestel ja välistel üritustel </li></ul><ul><li>Keeleoskus – inglise keel suhtlustasandil </li></ul>
 10. 10. Ettevalmistav etapp: 01.06.2010 - 10.10.2010 <ul><li>Kutsealane ja pedagoogiline ettevalmistus </li></ul><ul><li>Keeleline ettevalmistus </li></ul><ul><li>Keeleline ettevalmistus </li></ul><ul><li>Praktiline ettevalmistus </li></ul><ul><li>Psühholoogiline ettevalmistus </li></ul>Väljavalitud õpilastega viiakse läbi sihipärane ettevalmistustöö, mis välistaks võimalikud praktikantide teadmatusest tekkinud probleemid
 11. 11. Tegevusetapp: I grupp 11.10.2010 - 31.10.2010 II grupp 01.11.2010 - 21.11.2010 1. Reisimine praktikakohta 2. Majutumine ja kohanemine 3. Tutvumine praktikakohtadega 4. Praktika läbimine ja vahekokkuvõtted - kaks korda nädalas 5. Hispaania keele ja kultuuri koolitus – 20 tundi 6. Praktikapäeviku pidamine
 12. 12. Kokkuvõtete etapp: 22.11.2010-31.03.2011 1. Sisulised ja finantsaruanded 2. Praktikatulemuste presentatsioon ja levitamine 3. Info kajastamine koolis ja meedias 4. Õpilaste aruanded 5. Projekti järeltegevused
 13. 13. Projekti kajastamine meedias Artiklid P õhjarannikus Artiklid Infopressis Artiklid Jõhvi Teatajas
 14. 14. <ul><li>Praktika-lähetuse tunnustamine </li></ul><ul><li>Kooli praktika läbimise tunnistus </li></ul><ul><li>Hispaania keeleõpe läbimise tunnistus – TÜ </li></ul><ul><li>AC Traductores praktika läbimise tunnistus </li></ul><ul><li>AC Traductores keeleõpe läbimise tunnistus </li></ul><ul><li>Europass </li></ul>
 15. 15. Praktika loetakse arvestatuks vastavalt riiklikus õppekavas olevale vastava mooduli sisule Kokad Koka praktiline töö töökeskkonnas maht II kursusel 5õn Juuksurid Juuksuri eriala praktika maht I kursusel 4õn Pagarid Praktika töökeskkonnas maht II kursusel 12õn
 16. 19. JUUKSURID
 17. 20. KOKAD
 18. 21. PAGAR -KONDIITRID
 19. 22. Praktikaks valmis
 20. 25. AC Traductores Martos Jaen Hispaania
 21. 41. http://ivkprojekt.blogspot.com/search/label/Kvaliteetne%20amet%20%C3%B5ppides%20Euroopa%20kogemustest

×