Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Využití dat RÚIAN v praxi

625 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Využití dat RÚIAN v praxi

  1. 1. Využití dat RÚIAN v praxiPetr Urban
  2. 2. Poptávka po RÚIANMěstaKrajeUtilityVeřejnásprávaVýběrovářízeníProjektyRozvojAgendyRÚIAN
  3. 3. Základní registr pro lokalizaci• adresní místa• parcely
  4. 4. RÚIAN není jen adresa a parcela• parcely• druh, způsob využití
  5. 5. RÚIAN není jen adresa a parcela• stavební objekty• plyn, voda, kanalizace, výtah, vytápění, využití, …
  6. 6. Esri řešení pro práci s RÚIANImport VFR dogeodatabáze(FDGB/SDE)AutomatickéstahováníXML souborůNástroj prodenníaktualizaceTvorbaindexových polí(full text search)VFR Import Tool Full    VFR Import Tool Light  VFR Import Tool Free 
  7. 7. RÚIANv clouduags.arcdata.cz/ruianarcgis.comArcGIS proAndroidiOSWindows phoneArcGIS Desktop

×