Jak zkrotit rastryRadek KuttelwascherLucie PatkováARCDATA PRAHA, s.r.o.
Obsah workshopu• Práce s rastry v ArcGIS Desktop 10.0• Novinky v ArcGIS Desktop 10.1• ENVI
Rastrový datový model – přehledrastrová datová sada formáty           komprese           pyramidové vr...
Komprese dat+ úspora diskového místa+ zvýšení výkonu při práci v síti- nutnost dekomprese pro vykreslení dat (zátěž CPU, ...
Druhy komprese  bezztrátová                 ztrátovánemění hodnoty pixelů          mění hodnot...
Metody komprese   Metody komprese v systému ArcGIS   LZW   LZ77   PackBits           Kompresi lze použít...
TIFF• Vhodný pro: • rastry jakéhokoliv typu (obrazy, data) • různé typy pixelu• Komprese: • pro 1, 4 a 8 bit unsigned • ne...
JFIF/JPEG• Vhodný pro: • obrazová data • data, která nebudou vstupovat do analýzy• Výhody: • úspora místa na disku  (míra...
JPEG 2000• Vhodný pro: • rastrové obrazy velkých rozměrů • obrazy s malým kontrastem na hranách• Výhody: • vyšší poměr kom...
Rastr v geodatabázi4 způsoby správy rastrů pomocí GDB •  rastrová datová sada •  katalog rastrů •  mozaiková datová sad...
Konverze rastru do jiného formátu• jednotlivě: • vrstva rastru > Data > Exportovat data • Kopírovat rastr (CopyRaster_mana...
Zobrazování objemných rastrůjednotlivé rastrové datové sady• pyramidové vrstvy• skupina vrstev
Pyramidové vrstvy    • urychlují zobrazování     velkých rastrů              3       (> 3000 x...
Ukázka
Zrychlení zobrazováníHardwarová akcelerace • okno Analýza rastrů • vrstva podkladové  mapy             + kláv...
Mozaiková datovásada
Mozaiková datová sadaMotto:1) Ponechte rastry jak je máte a kde je máte  a spravujte je pomocí geodatabáze2) Pracujte s c...
Mozaiková datová sadaTato zdrojovádata...
Mozaiková datová sada... vidíme takto:
Mozaiková datová sada (dále MDS)Hlavní prostředek ArcGIS pro prácis množstvím rastrových datových sad• dříve ArcGIS Server...
Mozaiková datová sada – schéma             mozaiková datová sada• sada 9 tabulek      Catalog      ...
Mozaiková datová sada – schéma                        mozaiková datová sada            ...
Mozaiková datová sada – funkce              funkce pro              mozaiku           ...
Mozaiková datová sadavrstvy       rastrová vrstva       (úpravy zobrazení       mozaiky jako celku)
Mozaiková datová sada                  úpravy obrysů                  a hranic nemají ...
Mozaiková datová sada                 změny vlastností       rastrová vrstva rastrové vrstvy   ...
MDS a různé typy rastrůMDS může obsahovat různé typy rastrů• s různým datem (časovým údajem)  2003     2005     ...
MDS a různé typy rastrů MDS může obsahovat různé typy rastrů • s různou velikostí pixelůletecký snímek – 20 cm      ...
Optimalizace vykreslování MDS       zdrojové RDS  náhledy náhledy pyramidy zdrojové RDS
Náhledy (Overviews)• analogie pyramid (zmenšeniny pro urychlení zobrazování)• více možností: • pouze za část území • pouze...
Náhledy (Overviews)• při vytváření jsou aplikovány funkce nad jednotlivými rastry, nikoliv funkce celé mozaiky (při změn...
Definice náhledů• umístění výstupu• rozsah (podle datové sady, XY)• počet úrovní náhledů• poměr velikosti pixelu mezi jed...
Scale = Cell Size x 96/0.0254          Jak to vlastně funguje       fyzická                ...
MDS – náhledy (overviews)            rozsah velikosti pixelů 0 – 10 m  úroveň 0  zdrojová data       ...
Vlastnosti MDSokno Katalog:• výchozí nastavení
Editace obrysů• ručně v režimu editace• automaticky pomocí toolboxu • Importovat geometrii mozaiky
Pořadí vykreslování rastrů• v případě překrývajících se rastrů• podle metadat o snímku • nejbližší k nadiru • nejvíc shora...
Pořadí vykreslování rastrů• v případě překrývajících se rastrů• podle atributů (v atributové tabulce) • podle velikosti pi...
Odvozená MDS         Referenced mosaic dataset                     (ArcEditor, ArcInfo)lze vy...
Sdílení rastrovýchdat
Sdílení rastrových dat• image service• WCS• WMS
Sdílení mozaikové datové sadyje třeba ArcGIS Server Image Extension(licence)
Sdílení katalogu rastrů• Odvozená mozaiková datová sada
Image služba nebo mapová služba                   mapová  imagehledisko                ...
Zdroje rastrovýchdat
Zdroje rastrových dat• mapové podklady • mapy v rastrové podobě  soubory  on-line služby • mapy skenované ad-hoc• zpraco...
ArcGIS Server na ČÚZKZákladní mapa ČR (1:50 000, 1:10 000)http://ags.cuzk.cz/ArcGIS/rest/services
Novinky 10.1
Podpora nových formátů•  AIRSAR Polarimetric•  CEOS SAR Image•  Earth Resources Laboratory Applications Software (ELAS)...
Podpora LIDAR• LAS Dataset• MDS z LIDARových dat• Publikace jako Image Service • Možnost downloadu dat z Image Service
Podpora družicových dat•  SPOT 5•  RADARSAT 2•  FORMOSAT 2•  KOMPSAT 2
Nové / vylepšené nástroje• Měření• Zpracování rastru •  Alter Mosaic Dataset Schema •  Analyze Mosaic Dataset •  Build ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jak zkrotit rastry - 1. díl (Radek Kuttelwascher)

2,255 views

Published on

První díl firemního workshopu na Sympoziu GIS Ostrava 2012.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jak zkrotit rastry - 1. díl (Radek Kuttelwascher)

 1. 1. Jak zkrotit rastryRadek KuttelwascherLucie PatkováARCDATA PRAHA, s.r.o.
 2. 2. Obsah workshopu• Práce s rastry v ArcGIS Desktop 10.0• Novinky v ArcGIS Desktop 10.1• ENVI
 3. 3. Rastrový datový model – přehledrastrová datová sada formáty komprese pyramidové vrstvyhromadná správa katalog rastrůrastrových dat. sad mozaiková datová sada
 4. 4. Komprese dat+ úspora diskového místa+ zvýšení výkonu při práci v síti- nutnost dekomprese pro vykreslení dat (zátěž CPU, zejm. JPEG 2000)komprimovat lze též rastrové služby (image service) • komprimace pro přenos dat (snížení požadavků na šířku pásma) • nezávislá na kompresi pro uložení dat
 5. 5. Druhy komprese bezztrátová ztrátovánemění hodnoty pixelů mění hodnoty pixelůnižší kompresní poměr (3:1) vyšší kompresní poměr (20:1)geodata obrazová datavhodná pro vhodná pro• geodata (vstup do analýzy) • obrazová data• tematické a binární rastry • data, která nebudou vstupovat• nové uložení rastrů, do analýzy které již byly komprimovány ztrátově nelze použít pro • tematické a binární rastry
 6. 6. Metody komprese Metody komprese v systému ArcGIS LZW LZ77 PackBits Kompresi lze použít CCITT 1D CCITT GROUP 3 např. u formátů TIFF CCITT GROUP 4 IMG RLE JPEG JPEG JPEG 2000 JPEG 2000 Grid geodatabáze (osobní, souborová i ArcSDE)webhelp.esri.com > ArcGIS Dektop Help > Professional Library > Data Management >Geographic data types > Rasters and images > Supported raster data >Technical specifications for raster dataset formats
 7. 7. TIFF• Vhodný pro: • rastry jakéhokoliv typu (obrazy, data) • různé typy pixelu• Komprese: • pro 1, 4 a 8 bit unsigned • neztrátová LZW, PackBits, CCITT Gr. 3,4 (1 bit data) • ztrátová (JPEG) pro 8 bit unsigned• Více pásem: • pro typ pixelu 8 a 16 bit unsigned
 8. 8. JFIF/JPEG• Vhodný pro: • obrazová data • data, která nebudou vstupovat do analýzy• Výhody: • úspora místa na disku (míra je dána datovým obsahem a nastavenou "kvalitou komprese")• Nevýhody: • ztráta původních hodnot pixelů • pouze pro "8 bit unsigned" (16 bit: pouze prvních 12 bitů) • nepodporuje průhlednost
 9. 9. JPEG 2000• Vhodný pro: • rastrové obrazy velkých rozměrů • obrazy s malým kontrastem na hranách• Výhody: • vyšší poměr komprese při menší degradaci kvality obrazu • vysoký výkon (rychlé čtení rastru ve všech měřítkách)• Nevýhody: • pouze pro typ pixelu 8 bit a 16 bit
 10. 10. Rastr v geodatabázi4 způsoby správy rastrů pomocí GDB • rastrová datová sada • katalog rastrů • mozaiková datová sada • rastr jako atribut prvku
 11. 11. Konverze rastru do jiného formátu• jednotlivě: • vrstva rastru > Data > Exportovat data • Kopírovat rastr (CopyRaster_management)• hromadně: • RasterToOtherFormat_conversion(Pozor na případný rozdíl v typu a hloubce pixelu)
 12. 12. Zobrazování objemných rastrůjednotlivé rastrové datové sady• pyramidové vrstvy• skupina vrstev
 13. 13. Pyramidové vrstvy • urychlují zobrazování velkých rastrů 3 (> 3000 x 3000 pixelů) 8×8 m navýšení NEVSTUPUJÍ DO ANALÝZY!objemu dat 2 33% 4×4 m 32.81% 31.25% 1 25.00% 2×2 m 1 2 3 úroveň pyramid (pyramid level) originální rastr 1 1 1 + ... = 1 velikost pixelu = 1×1 m + + 4 16 64 3
 14. 14. Ukázka
 15. 15. Zrychlení zobrazováníHardwarová akcelerace • okno Analýza rastrů • vrstva podkladové mapy + klávesa Q, Shift Q
 16. 16. Mozaiková datovásada
 17. 17. Mozaiková datová sadaMotto:1) Ponechte rastry jak je máte a kde je máte a spravujte je pomocí geodatabáze2) Pracujte s celým „balíkem“ rastrů jako s jednou rastrovou datovou sadou3) Mějte rastry uložené pouze jednou a zobrazujte si je kolika způsoby chcete4) SDÍLEJTE prostřednictvím ArcGIS Serveru
 18. 18. Mozaiková datová sadaTato zdrojovádata...
 19. 19. Mozaiková datová sada... vidíme takto:
 20. 20. Mozaiková datová sada (dále MDS)Hlavní prostředek ArcGIS pro prácis množstvím rastrových datových sad• dříve ArcGIS Server Image Extension• dnes nativní datový typ v geodatabázi (ArcEditor)• sdílení MDS: ArcGIS Server Image Extension
 21. 21. Mozaiková datová sada – schéma mozaiková datová sada• sada 9 tabulek Catalog OID RASTER ... Rastrové datové sady boundary overviews (soubory i při mds log color corr. v ArcSDE) raster types seamlines levels stereo
 22. 22. Mozaiková datová sada – schéma mozaiková datová sada Catalog OID RASTER ... boundary overviews Rastrové datové sady (soubory i při mds v ArcSDE) log color corr. raster types seamlines levels stereo
 23. 23. Mozaiková datová sada – funkce funkce pro mozaiku funkce na jednotlivých rastrech
 24. 24. Mozaiková datová sadavrstvy rastrová vrstva (úpravy zobrazení mozaiky jako celku)
 25. 25. Mozaiková datová sada úpravy obrysů a hranic nemají vliv na RDS! rastrová vrstva (úpravy zobrazení mozaiky jako celku)
 26. 26. Mozaiková datová sada změny vlastností rastrová vrstva rastrové vrstvy (úpravy zobrazení mozaiky jako celku) nemají vliv na MDS!
 27. 27. MDS a různé typy rastrůMDS může obsahovat různé typy rastrů• s různým datem (časovým údajem) 2003 2005 2008
 28. 28. MDS a různé typy rastrů MDS může obsahovat různé typy rastrů • s různou velikostí pixelůletecký snímek – 20 cm IKONOS – 1 m Landsat – 30 m
 29. 29. Optimalizace vykreslování MDS zdrojové RDS náhledy náhledy pyramidy zdrojové RDS
 30. 30. Náhledy (Overviews)• analogie pyramid (zmenšeniny pro urychlení zobrazování)• více možností: • pouze za část území • pouze pro určité rozlišení• pro zobrazování celé mozaiky, ne pro jednotlivé rastry
 31. 31. Náhledy (Overviews)• při vytváření jsou aplikovány funkce nad jednotlivými rastry, nikoliv funkce celé mozaiky (při změně funkcí na úrovni mozaiky není třeba znovu vytvářet náhledy)• uloženy: • PGDB, FGDB: složka *.Overviews • volba umístění: nástroj DefineOverviews_management
 32. 32. Definice náhledů• umístění výstupu• rozsah (podle datové sady, XY)• počet úrovní náhledů• poměr velikosti pixelu mezi jednotlivými úrovněmi• metoda převzorkování• metoda komprese definování náhledů
 33. 33. Scale = Cell Size x 96/0.0254 Jak to vlastně funguje fyzická velikost pixelu pyramida zdrojové RDS v jakém rozsahu rozsah velikostí velikostí pixelu pixelu RDS náhledy se má RDS zobrazovat měřítko = velikost_pixelu × 96/0.0254 velikost_pixelu = měřítko × 0.0254/96
 34. 34. MDS – náhledy (overviews) rozsah velikosti pixelů 0 – 10 m úroveň 0 zdrojová data 10 – 30 m úroveň 1 max 5120 pixelů 30 – 90 m úroveň 2 1000–5120 pixelů 90 – 270 m úroveň 3počet pixelů < = 1000
 35. 35. Vlastnosti MDSokno Katalog:• výchozí nastavení
 36. 36. Editace obrysů• ručně v režimu editace• automaticky pomocí toolboxu • Importovat geometrii mozaiky
 37. 37. Pořadí vykreslování rastrů• v případě překrývajících se rastrů• podle metadat o snímku • nejbližší k nadiru • nejvíc shora • ...
 38. 38. Pořadí vykreslování rastrů• v případě překrývajících se rastrů• podle atributů (v atributové tabulce) • podle velikosti pixelu • uživatelem doplněného atributu
 39. 39. Odvozená MDS Referenced mosaic dataset (ArcEditor, ArcInfo)lze vytvořit: • z katalogu rastrů • z vybrané části katalogu rastrů • z jiné mozaikové datové sadylze vytvořit: • v geodatabázi • mimo geodatabázi (-> soubor .amd)• vytváření odvozených produktů (i na straně uživatele)• poskytování rastrového katalogu formou image službypro odvozenou mozaikovou datovou sadu nelze vytvářet náhledy
 40. 40. Sdílení rastrovýchdat
 41. 41. Sdílení rastrových dat• image service• WCS• WMS
 42. 42. Sdílení mozaikové datové sadyje třeba ArcGIS Server Image Extension(licence)
 43. 43. Sdílení katalogu rastrů• Odvozená mozaiková datová sada
 44. 44. Image služba nebo mapová služba mapová imagehledisko služba službarychlost, škálovatelnost funkčnost • souř. systém• formát• metoda přavzorkování• kombinace pásem• komprese• dotazováníspráva použití jako vrstvy podkladové mapy vyšší zatížení na vaší straně analýza a manipulace s rastrem 
 45. 45. Zdroje rastrovýchdat
 46. 46. Zdroje rastrových dat• mapové podklady • mapy v rastrové podobě soubory on-line služby • mapy skenované ad-hoc• zpracované letecké snímky • specializované firmy• družicová data
 47. 47. ArcGIS Server na ČÚZKZákladní mapa ČR (1:50 000, 1:10 000)http://ags.cuzk.cz/ArcGIS/rest/services
 48. 48. Novinky 10.1
 49. 49. Podpora nových formátů• AIRSAR Polarimetric• CEOS SAR Image• Earth Resources Laboratory Applications Software (ELAS)• ENVISAT Image Product• Grid eXchange File• Heightfield raster (HF2)• Image Display and Analysis (IDA)• ILWIS raster map• MrSID Generation 4• MrSID Lidar• New Labelled USGS DOQ (DOQ2)• NOAA .gtx vertical datum shift• NOAA Polar Orbiter Level 1b Data Set (AVHRR)• PCI .aux Labelled Raw Format (PAux)• SAGA GIS Binary Grid• TerraSAR-X
 50. 50. Podpora LIDAR• LAS Dataset• MDS z LIDARových dat• Publikace jako Image Service • Možnost downloadu dat z Image Service
 51. 51. Podpora družicových dat• SPOT 5• RADARSAT 2• FORMOSAT 2• KOMPSAT 2
 52. 52. Nové / vylepšené nástroje• Měření• Zpracování rastru • Alter Mosaic Dataset Schema • Analyze Mosaic Dataset • Build Mosaic Dataset Item Cache • Delete Mosaic Dataset • Download Rasters • Edit Raster Function • Export Mosaic Dataset Paths • Set Mosaic Dataset Properties • Set Raster Properties • Warp From File• Pan-sharpening (nová metoda)• Georeferencing

×