Successfully reported this slideshow.
Sociální firma SANANIM  Charity Services s.r.o
Sociální firma SANANIM  Charity Services s.r.o realizace café Therapy trvala 4 roky Café Therapy – navazuje na britské ...
Sociální firma SANANIM Prostory kavárny a restaurace – Praha 1 ,Školská ul.30 Pronájem  – poskytnut MČ Praha 1 v koopera...
Sociální firma SANANIM <ul><li>40% zaměstnanců Café Therapy jsou stabilizovaní klienti po léčbě závislosti (optimální p...
Sociální firma SANANIM <ul><li>Klienti vhodní pro zaměstnání v SF  </li></ul><ul><ul><li>problematická klientela ( příslu...
Sociální firma SANANIM <ul><li>Současná situace :  </li></ul><ul><ul><li>celkový počet zaměstnanců: 13 - z toho klientů: ...
Sociální firma SANANIM <ul><li>Výhody a nevýhody pro klienty (znevýhodněné ) pracující v Therapy </li></ul><ul><li>Výhody...
Sociální firma SANANIM <ul><li>Služby café Therapy: </li></ul><ul><ul><li>snídaně, polední menu, minutková kuchyně, rauty ...
Sociální firma SANANIM <ul><li>Ekonomická a provozní činnost: </li></ul><ul><li>Výhody:  </li></ul><ul><ul><li>úleva na n...
Sociální firma SANANIM <ul><li>Blízké cíle SF:  </li></ul><ul><ul><li>docílení finanční soběstačnosti </li></ul></ul><ul>...
Kontakty Jan Karel [email_address] www.cafe-therapy.cz www.sananim.cz
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

13. presentatie therapie cafe door honza 9.9.09

698 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

13. presentatie therapie cafe door honza 9.9.09

 1. 1. Sociální firma SANANIM Charity Services s.r.o
 2. 2. Sociální firma SANANIM Charity Services s.r.o realizace café Therapy trvala 4 roky Café Therapy – navazuje na britské standardy sociálních firem Café Therapy je pilotním programem projektu Equal Multifunkční prostor – (kavárna s nekuřáckou restaurací, dětský koutek, obchod s keramikou, prostory pro semináře, osvětové a informační aktivity, poradenství)
 3. 3. Sociální firma SANANIM Prostory kavárny a restaurace – Praha 1 ,Školská ul.30 Pronájem – poskytnut MČ Praha 1 v kooperaci s magistrátem hl.m.Prahy Rekonstrukce – zadána a hrazena MČ Praha 1 Zabezpečení vybavení, zařízení, nezbytných náležitostí pro otevření prostor a realizaci projektu sponzorské dary – Metrostav a.s., Nadace České spořitelny součást grantových projektů – MATRA/KAP (Ambasáda Nizozemského království), Equal (prostředky ESF), další drobní dárci
 4. 4. Sociální firma SANANIM <ul><li>40% zaměstnanců Café Therapy jsou stabilizovaní klienti po léčbě závislosti (optimální počet pro dobrý chod café 25%) </li></ul><ul><li>Velký integrační potenciál a fungování našeho typu klientů v kavárnách je ověřen i v zahraničí (Holandsko). </li></ul><ul><li>Spolupráce se střediskem pro mládež Klíčov – absolvování </li></ul><ul><li>praxe (kuchař) </li></ul><ul><li>Personál je speciálně proškolen </li></ul><ul><li>Klíčovou osobou pro uplatňování zásad sociální firmy </li></ul><ul><li>a udržení podnikatelského záměru je manager </li></ul><ul><li>Preventivní zaměření – harm reduction </li></ul><ul><ul><li>otázka podávání a konzumace alkoholu, slučování s posláním organizace </li></ul></ul><ul><ul><li>propagace bezpečného užívání alkoholu na základě tzv. „Oxford Alcohol Codex“ – vytvoření 10 zásad rozumného a bezpečného užívání </li></ul></ul>
 5. 5. Sociální firma SANANIM <ul><li>Klienti vhodní pro zaměstnání v SF </li></ul><ul><ul><li>problematická klientela ( příslušníci menšin, matky s dětmi, klienti </li></ul></ul><ul><li>s duálními diagnózami, klienti se zápisem v trestním rejstříku) </li></ul><ul><ul><li>klienti bez vzdělání a pracovní praxe </li></ul></ul><ul><ul><li>klienti s dlouholetou drogovou kariérou </li></ul></ul><ul><ul><li>klienti jsou doporučeni vedoucím Doléčovacího centra o.s.SANANIM </li></ul></ul><ul><li>či Pracovní a sociální Agenturou , </li></ul><ul><li>o konečném přijetí rozhoduje manager SF </li></ul><ul><li>Typy zaměstnání </li></ul><ul><li>Pracovní místa v kavárně a restauraci na pozici </li></ul><ul><ul><li>kuchař, pomocný kuchař </li></ul></ul><ul><ul><li>Obsluha, pomocný personál v kavárně, prodejně </li></ul></ul><ul><li>keramických výrobků </li></ul><ul><ul><li>pracovník pro úklidové a další pomocné práce </li></ul></ul><ul><ul><li>rekvalifikace </li></ul></ul>
 6. 6. Sociální firma SANANIM <ul><li>Současná situace : </li></ul><ul><ul><li>celkový počet zaměstnanců: 13 - z toho klientů: 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>výběr klientů pro SF Therapy probíhá na základě doporučení DC Sananim a osobního pohovoru v Therapy </li></ul></ul><ul><ul><li>základní myšlenkou bylo aby klient prošel každou pracovní pozicí na daném pracovišti ( bar/kuchyň ) - toto se daří naplnit jen zřídka – většinou je klient přijat na danou pozici ve které již zůstane </li></ul></ul><ul><ul><li>Pracovní místo je na dobu omezenou 6 či 10 měsíců, délka 10 ti měsíců je využívána většinou pro matky, bývalé uživatelky </li></ul></ul><ul><li>nároky na zaměstnance / klienta: </li></ul><ul><ul><li>osobní angažovanost na běhu Therapy </li></ul></ul><ul><ul><li>spolupráce a snaha klienta na osvojení si pracovních návyků </li></ul></ul>
 7. 7. Sociální firma SANANIM <ul><li>Výhody a nevýhody pro klienty (znevýhodněné ) pracující v Therapy </li></ul><ul><li>Výhody: </li></ul><ul><ul><li>odborné vedení při práci </li></ul></ul><ul><ul><li>rovnocenný pracovní vztah </li></ul></ul><ul><ul><li>tolerance k neprofesionalitě </li></ul></ul><ul><ul><li>osobní přístup </li></ul></ul><ul><ul><li>časová flexibilita – možnost přizpůsobit pracovní dobu dle programu DC Sananim či studijního plánu </li></ul></ul><ul><li>Nevýhody: </li></ul><ul><ul><li>časové omezení smlouvy </li></ul></ul>
 8. 8. Sociální firma SANANIM <ul><li>Služby café Therapy: </li></ul><ul><ul><li>snídaně, polední menu, minutková kuchyně, rauty </li></ul></ul><ul><ul><li>kuřácká a nekuřácké část </li></ul></ul><ul><ul><li>dětský koutek </li></ul></ul><ul><ul><li>prodej keramických výrobků z chráněné dílny o.s. Sananim </li></ul></ul><ul><ul><li>výstavy </li></ul></ul><ul><ul><li>volný přístup k internetu – wi-fi </li></ul></ul><ul><ul><li>sportovní přenosy </li></ul></ul><ul><ul><li>konferenční místnost až pro 40 osob ( dataprojektor, internet, flipchart, repro.) </li></ul></ul><ul><ul><li>poradenská činnost pro rodiče a blízké drogových uživatelů </li></ul></ul>
 9. 9. Sociální firma SANANIM <ul><li>Ekonomická a provozní činnost: </li></ul><ul><li>Výhody: </li></ul><ul><ul><li>úleva na nájmu </li></ul></ul><ul><li>Nevýhody: </li></ul><ul><ul><li>neprofesionální přístup klienta( znevýhodněného) k hostům </li></ul></ul><ul><ul><li>častá fluktuace zaměstnanců / klientů </li></ul></ul><ul><ul><li>delší doba pro zaučení klientů – nesamostatnost </li></ul></ul><ul><ul><li>nedostatek financí na odborný personál </li></ul></ul><ul><ul><li>náhle „vypadnutí“ klienta z provozu </li></ul></ul><ul><ul><li>větší časová náročnost pro management a profesionální zaměstnance v práci s klienty </li></ul></ul><ul><ul><li>nezkušenost s fungováním SF na standardním trhu </li></ul></ul>
 10. 10. Sociální firma SANANIM <ul><li>Blízké cíle SF: </li></ul><ul><ul><li>docílení finanční soběstačnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>zlepšení PR </li></ul></ul><ul><ul><li>vzdělávání klientů </li></ul></ul>
 11. 11. Kontakty Jan Karel [email_address] www.cafe-therapy.cz www.sananim.cz

×