Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frokostseminar Mobilt GIS-Mobilt GIS i Avinor

619 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Frokostseminar Mobilt GIS-Mobilt GIS i Avinor

 1. 1. Mobilt GIS i Avinor Margaret GiffenSeksjonsleder Dataforvaltning, Teknisk og aeronautisk informasjon
 2. 2. Dagens løsninger som benytter ESRI teknologi• Fugleregistrering• Eiendomsinformasjon APP• Flyplass APP’er
 3. 3. Fugleregistering: Bakgrunn• ‘Bird strikes’ koster flyindustrien årlig $1,5 milliard• ArcGIS 10 Mobile brukt i pilot prosjekt sommersesong 2011 på Sola lufthavn for å registere fugler og tiltak
 4. 4. Målsettinger med løsningen• Følge nasjonalt regelverk for kontroll og oversikt av fugler ved lufthavner• Analysere tiltak som brukes for å kontrollere fuglebestand ved lufthavner• Analysere utvikling av fuglebestand over tid• Gjøre luftfarten enda tryggere!
 5. 5. Data innsamling
 6. 6. Eiendomsinformasjon APP• Viser eiendommer fra Matrikkel samt Avinors egne eiendommer• Hovedbrukergruppe: Eiendomsavdelingen• Bruker ArcGIS APPen til ESRI• Ligger på en lukket Avinorgruppe på ArcGIS.com• Bruker Geocache bilder, Matrikkel-tjeneste fra Geodata.• Skal flyttes til Avinors ArcGIS Server miljø
 7. 7. Eiendomsinformasjon APP
 8. 8. Flyplass APPs• Laget for Gardermoen, Stavanger, Bergen og Trondheim.• Løsning på iPhone/iPad basert på Google• Løsning på Android basert på ArcGIS Server tjeneste
 9. 9. Statistikk: pr. 18.jan 2012• LufthavnAPP for OSL – 188.000 nedlastninger av appene (10% Android, 15% iPad, 75% iPhone) – 1.2 millioner åpninger av “appen” siden oppstart i sommer 2011• LufthavnAPP for Stavanger, Bergen og Trondheim – iPhone: 18 000 – Android. 3 500
 10. 10. Flyplass APPs
 11. 11. Videre planer for mobilt GIS• Mange ideer – Enkle kart-APPer for ulike brukergrupper: • Lufthavnsjef/driftssjef: Oversikt utbyggings- prosjekter, status vedlikehold, avvik/meldinger • Driftspersonell: Arbeidsordre løsninger som viser arbeidslister og hvor arbeid skal utføres • Publikum: Innendørs løsninger• IKT jobber med strategi og pilotprosjekt
 12. 12. Sikkerhetsmessige utfordringer• Tap av mobil enhet, hvordan sikre at bedriftsdata/informasjon ikke kommer uvedkommende i hende• APPs installert på enheten kan ha funksjoner/rettigheter som uten brukers kunnskap henter ut bedriftsdata/informasjon som kan kanaliseres til uvedkommende• APPs som lagrer informasjon på steder som er utenfor bedriftens kontroll, f eks hos APP leverandøren, i skytjenester etc• Kopiering av data fra bedriftsinterne løsninger må gjøres på en sikker måte

×