Tjenestebasert GIS i Skedsmo kommune - Esri norsk BK 2014

636 views

Published on

Skedsmo kommune ligger sentralt i Akershus fylke mellom hovedflyplassen på Gardermoen og Oslo. Kommunen har i mange år vært i sterk utvikling, og har i dag ca 51 000 innbyggere. ArcGIS er et viktig verktøy ved etablering av interne og eksterne tjenester der fokus har vært å integrere ArcGIS i eksisterende arbeidsprosesser både internt og mot publikum. Målsettingen er å tilby økt grad av døgnåpen tilgjengelighet og digital selvbetjening av kommunens produkter og tjenester.

Presentasjonen omhandler metode og prosess for å etablere tjenester. Det vises til konkrete eksempler og demoer underveis. Temaer som omhandles er plan- og tiltaksregistrering, tilgjengeliggjøring av historiske kart og flybilder, varsling av VA-relaterte hendelser ved hjelp av kartet, samt bestilling og automatisering av produksjonsløsningen på situasjonskart.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tjenestebasert GIS i Skedsmo kommune - Esri norsk BK 2014

 1. 1. Tjenestebasert GIS i Skedsmo kommune Terje Linløkken og Turid Brox Nilsen 6. februar 2014 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 1
 2. 2. Innledning og bakgrunn • Litt om vår Digitaliseringsstrategi – Tjenesteorientering – innbyggerfokus – Selvbetjeningsløsninger og spissede tjenester – Modellering og digitalisering (automatisering) av arbeidsprosesser – Informasjonsforvaltning og datakvalitet • Eksempel på karttjenester – Plan- og tiltaksregistrering – Historiske kart og flybilder – Leveranse av situasjonskartpakke – Varsling av innbyggere, for eksempel VA – Feltløsning for eiendomsskatt 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 2
 3. 3. Skedsmo kommune • • • • • • Møtestedet på Romerike! Lillestrøm er bysenter i en vekstkommune 51 000 innbyggere (2013) Areal ca. 77 km2 Ca. 25 000 arbeidsplasser. Kunnskapsbyen Lillestrøm, et av landets største forsknings- og teknologimiljøer, med ca 7.000 ansatte med 450 doktorgrader, og ca. 6.000 studenter • Norges største kongress- og messekommune, med Norges Varemesse i Lillestrøm og Exporama på Hellerudsletta. 28.01.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 3
 4. 4. Forvaltning av tiltak og reguleringsplaner • Vi forvalter både tiltak og reguleringsplaner med ArcGIS og tilleggsprogramvare fra Geodata AS • Tiltak: – – – Geometri for et tiltak (flate/linje/punkt) registreres i ArcMap Øvrig informasjon registreres i Kartverkets matrikkelklient En karttjeneste fra databasen viser tiltaket i Kartverkets matrikkelklient • Reguleringsplan: – – – – – 03.02.2014 Forslagsstiller sender inn reguleringsplanen som SOSI-fil SOSI-fil konverteres til geodatabase med FME og GeoSOSI Professional Vi kontrollerer data for feil, og legger til slutt inn den nye reguleringsplanen i forvaltningsdatabasen For å kontrollere feil brukes standardfunksjoner i ArcMap, samt GeoBasis og GeoAreal GeoAreal Planregister brukes for å legge inn dokumenter og oppdatere planregister Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 4
 5. 5. Applikasjon med historiske flybilder • ArcGIS Online-applikasjon som viser nye og historiske flyfoto • Foreløpig mulig å sammenligne bilder fra 1968, 1977 og 1998 med bilder fra 2010. • Bakgrunn for kartløsningen: I planprosessen var det behov for å sammenligne nye og historiske flyfoto i forbindelse med saksframlegg om fortetting i Lillestrøm og på Strømmen • Datagrunnlag: skannede flybilder som har blitt ortorektifisert og sydd sammen til mosaikk ved bruk av ArcMap, FME og ERDAS • Tilgjengeliggjort som karttjenester • Se nyhetsartikkel på Geodatas hjemmesider: – http://geodata.no/nyheter/nyhetsartikler/20131/historiske-kart-flybilder-og-ortofoto/ • Lenke til applikasjonen: http://kartportal.skedsmo.kommune.no/historiskekart/index1.html 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 5
 6. 6. Leveranse av situasjonskartpakke • Situasjonskartpakke: kart og naboliste • Bakgrunn: bestemmelser i matrikkelloven om utlevering av eierinformasjon • Halvautomatisk produksjonsløype for situasjonskartpakke • Kart lages automatisk, naboliste manuelt • Innbyggeren får PDF-dokumenter • Gevinster: – Alle bestillinger lagres - innloggingsløsning og legitimering gjør at vi kan dokumentere hvem vi har levert nabolister til – Standardiserer og økt kvalitet på leveranse 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 6
 7. 7. Produksjon av situasjonskart • Geoprosesseringstjeneste som bruker kart (MXD) med ferdig layout (situasjonskart, reguleringsplankart, kommuneplan) • Tjenesten bruker gårds- og bruksnummer for å finne korrekt eiendom i kartene • Tjenesten lager PDF av kartene • Et pythonskript henter riktig planbestemmelser fra mappe med forutsigbar navning • PDF med naboliste lages manuelt i en Geocortex-kartløsning med NT for Web • Dokumentene kontrolleres og sendes til innbygger 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 7
 8. 8. Servicevarsling – bakgrunn og gevinster • Løsningen brukes ved hendelser hvor kommunen må gi informasjon til VAabonnenter • Varslingen skal tilfredsstille drikkevannsforskriften og mattilsynets krav • Systemet er satt sammen av ulike komponenter: – Datagrunnlag • register med telefonnummer til innbyggere over 16 år, bosatt i Skedsmo • kommunens kontaktregister for de som mottar VA-gebyr • register over sårbare abonnenter – Tjenester etablert på datagrunnlaget i ArcGIS Server – Varslingsapplikasjon med arbeidsflyt (Geocortex) • bruker kommunens egen varslingsserver for SMS-utsending – Redigeringsapplikasjon for Sårbare abonnenter (Geocortex) – Egen administrasjonsklient med maler, utførte varslinger etc. • Demo: legge til en ny sårbar abonnent • Demo: varsle innbyggere om hendelse på VA-nettet 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 8
 9. 9. Demonstrasjon av servicevarsling – 1/6 Kartapplikasjon for å legge til ny sårbar abonnent 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 9
 10. 10. Demonstrasjon av servicevarsling – 2/6 Punkttype velges fra meny, legges til med klikk i kartet 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 10
 11. 11. Demonstrasjon av servicevarsling – 3/6 Egenskaper for punktet legges inn 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 11
 12. 12. Demonstrasjon av servicevarsling – 4/6 Kartapplikasjon for å varsle innbyggere 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 12
 13. 13. Demonstrasjon av servicevarsling – 5/6 Varslingsområdet er merket, brukeren velger type varsling 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 13
 14. 14. Demonstrasjon av servicevarsling – 6/6 Brukeren kontrollerer teksten og velger om SMS skal sendes nå eller senere 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 14
 15. 15. Feltløsning for eiendomsskatt • 12 000 eiendommer skal besiktiges i 2014 • Datainnsamling i felt, registrere avvik og dokumentere med bilde • Systemet er satt sammen av ulike komponenter: – Geodatabase (ArcGIS) basert på data fra matrikkelen og KomTek – Karttjenester (ArcGIS Server) – brukes i alle applikasjoner – «Workflow manager» i ArcMap under etablering (arbeidsflyt) – fordeler oppgaver – Nettbrettløsning for besiktigerne (Collector for ArcGIS) • Besiktigerne oppdaterer data i felt – Operations Dashboard gir rapportering av fremdrift og planlegging av ressurser 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 15
 16. 16. Demonstrasjon av feltløsning for besiktigelse av eiendommer – 1/6 Collector for ArcGIS 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 16
 17. 17. Demonstrasjon av feltløsning for besiktigelse av eiendommer – 2/6 Collector for ArcGIS 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 17
 18. 18. Demonstrasjon av feltløsning for besiktigelse av eiendommer – 3/6 Collector for ArcGIS 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 18
 19. 19. Demonstrasjon av feltløsning for besiktigelse av eiendommer – 4/6 Operations Dashboard for ArcGIS 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 19
 20. 20. Demonstrasjon av feltløsning for besiktigelse av eiendommer – 5/6 Operations Dashboard for ArcGIS 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 20
 21. 21. Demonstrasjon av feltløsning for besiktigelse av eiendommer – 6/6 Operations Dashboard for ArcGIS 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 21
 22. 22. Oppsummering tjenestebasert GIS • Suksesskriterier – – – – – Brukerinvolvering Prosjektorganisering med bestiller-leverandør Prosessorientering med god dokumentasjon av krav Riktig kompetansesammensetning Evne og vilje til endring i organisasjonen • Resultater – Et tjenestebasert GIS har medført at det er enklere og raskere å etablere nye tjenester – Gjenbruk, Leverer det brukerne etterspør – Mindre tid går med til drift og systemforvaltning • Spørsmål? – Vi kan kontaktes på geodata@skedsmo.kommune.no 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 22
 23. 23. Skedsmo kommune Teknisk sektor Jonas Liesgate 18 Postboks 313, 2001 Lillestrøm www.skedsmo.kommune.no 03.02.2014 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 23

×