Successfully reported this slideshow.
Sura Lukman
“Vjera je iskren savjet” (Muslim)
 Mudra knjiga
 Muhsini - “Oni koji dobro čine” – oni koji
slijede Šerijat, obavljaju namaz, daju
zekat, cine dobro ljudi...
Ko je bio Lukman a.s.?
 Etiopljanin, rob
 Ţivio za vrijeme Davuda, a.s
 Oslobođen
 Slučaj Lukmana i vladara
 Savjetni...
 Pitali su Lukmana: “Šta te uzdiglo na ovaj
visoki poloţaj?” Lukman je kazao: “
Allahova odredba, vraćanje ukazanog
povje...
Jezik je oružje srca, koristi ga
mudro
 “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka
govori dobro ili neka šuti ...”(Buhari i
...
 Slučaj Lukmana i koze
 Od Ebu Hurejre prenosi se da je Poslanik,
alejhis-selam, rekao:
"Moguće je da čovjek ponekad izg...
“O sinko moj! Nikad nisam zažalio
kada sam šutio. Ako su riječi srebro,
šutnja je zlato.”
Zahvalnost donosi smiraj
“A ako bi Allahove blagodati brojali, ne bi ih mogli pobrojati.”
Pripovijeda se da je jedan čovje...
Oslobođenje uma
 Širk, idolatrija
 Svijest o Gospodaru
 Samosvijest
 Sloboda, nezavisnost
 Kritičko mišljenje lišeno ...
Dobročinstvo prema roditeljima
″Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, meni će se
svi vratiti.″
• Spominjanje dobročinst...
Namaz – oslobodjenje duše
 Samoanaliza
 Padanje na sedţdu - frontalni korteks
(Pokazalo se da je nekoliko dijelova mozga...
Širenje dobra
 Naređivanje dobra i odvraćanje od zla je
jedna od temeljnih vrijednosti u islamu,
osnova dobrih međuljudsk...
“Najjači vojnici su vrijeme i
strpljivost” (Tolstoj)
 Strpljivost u onome što te zadesi
 Sabr – sprječavanje, lišavanje,...
 Patience is woven into the web of the
universe because this universe reflects--in
dim and fractured ways--the divine
pat...
Pravo lice neznanja su taština,
ponos i arogancija
“ A robovi Milostivog su oni koji po Zemlji mirno
hodaju, a kada ih bes...
Ljubaznost i blagost su blaga
srca
 Način života
 Oni koji daju
 Smirena duša
 Otvaranje puteva
 “Gdje go da stojiš, ...
“O sinko moj! Neka tvoj govor
bude lijep i tvoje lice nasmijano,
bit ćeš od ljudi više voljen nego
oni koji im daju opskrb...
Najčvršća veza
 Veza između Gospodara i roba
 Obećana nagrada
 Allahovo uţe “hablullah” – tewhid,
slijeđenje istine, ih...
Sjećanje na prolaznost
"Mi smo čovjeka zbilja stvorili da se trudi."
(El-Beled, 4)
 Kontrola, prepuštanje
 Pouzdanje u Gospodarevu odredbu
 Do...
Šta je to mudrost?
 Pamet, inteligencija, vjera, dobronamjernost,
kontrola osjećaja, znanje
 Razumijevanje, znanje, izra...
“Ljubaznost je
vrhunac mudrosti.”
(Tevrat)
Lukmanovi savjeti sinu
 „Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a
ko je nezahvalan – pa, Allah je,...
 O sinko moj! Uistinu, mudrost je dovela siromaha
na kraljevske dvore.
 O sinko moj! Kada dođeš na skup ljudi, poselami
...
 O sinko moj! Nikada nisam zaţalio kada sam
šutio. Ako su riječi srebro, šutnja je zlato.
 O sinko moj! Napusti zlo i on...
Upitan je Mudri Lukman:“ Ko je najbolji u
strpljivoti? Rekao je: 'To je onaj koji ne počini
štetu, nakon što se strpi.' On...
Sura lukman
Sura lukman
Sura lukman
Sura lukman
Sura lukman
Sura lukman
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sura lukman

1,123 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sura lukman

 1. 1. Sura Lukman “Vjera je iskren savjet” (Muslim)
 2. 2.  Mudra knjiga  Muhsini - “Oni koji dobro čine” – oni koji slijede Šerijat, obavljaju namaz, daju zekat, cine dobro ljudima, uvjereni su u nagradu i kaznu na budućem svijetu  Ahlak, edeb, lijepo ponašanje “Takvi su na Uputi Gospodara svoga i oni će uspjeti.”
 3. 3. Ko je bio Lukman a.s.?  Etiopljanin, rob  Ţivio za vrijeme Davuda, a.s  Oslobođen  Slučaj Lukmana i vladara  Savjetnik, odgajatelj i kadija  Da li je Lukman bio poslanik?
 4. 4.  Pitali su Lukmana: “Šta te uzdiglo na ovaj visoki poloţaj?” Lukman je kazao: “ Allahova odredba, vraćanje ukazanog povjerenja, kazivanje istine i odbacivanje onog što me se ne tiče.”
 5. 5. Jezik je oružje srca, koristi ga mudro  “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti ...”(Buhari i Muslim)  Govor koji odvraća sa Allahovog puta  Ubejdullah ibn Ebi Dţafer, rahimehullah je kazo: "Ako se čovjek zadesi na nekom sijelu te počne govoriti i to mu se dopadne, neka ušuti; ako na tom sijelu samo šuti i to mu se dopadne, neka progovori."
 6. 6.  Slučaj Lukmana i koze  Od Ebu Hurejre prenosi se da je Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Moguće je da čovjek ponekad izgovori riječ kojom je Allah zadovoljan i ne obraćajući na nju paţnju, radi koje će ga Allah uzdići na visoke stepene; a ponekad čovjek izgovori riječ koja Allaha rasrdi i ne obraćajući paţnju na nju, a da zbog nje bude bačen u Dţehennem."(Buhari, 11/308.)
 7. 7. “O sinko moj! Nikad nisam zažalio kada sam šutio. Ako su riječi srebro, šutnja je zlato.”
 8. 8. Zahvalnost donosi smiraj “A ako bi Allahove blagodati brojali, ne bi ih mogli pobrojati.” Pripovijeda se da je jedan čovjek upitao Ebu Hazima: «Ebu Hazime, u čemu se ogleda zahvalnost očiju?'' On mu je odgovorio: «Ako vidiš šta lijepo, da o tome pričaš, a ako vidiš šta ružno, da to sakriješ.» «U čemu se ogleda zahvalnost ušiju?» «Ako čuješ kakvo dobro, da ga zapamtiš, a ako čuješ kakvo zlo, da ga odbiješ i da proðeš pored njega kao da ga nisi ni čuo.» Zatim ga je upitao: «U čemu se ogleda zahvalnost ruku?» « U tome da njima ne uzimaš ono što nije tvoje i da ne uskraćuješ ono što posjeduješ, a što si radi Allaha dužan davati.» «U čemu se ogleda zahvalnost stomaka?» «U tome da mu na dnu bude hrana , a na vrhu znanje.» ''A u čemu se ogleda zahvalnost stidnih mjesta?» On mu je naveo ajet: «I oni koji svoja stidna mjesta budu čuvali, osim sa ženama svojim ili sa onima koje su u vlasništvu njihovu.» Zatim ga je upitao: «U čemu se ogleda zahvalnost nogu?» « U tome da ako cijeniš nekoga od umrlih, da ideš njegovim stopama i radiš ono što je on radio, a ako nekoga od umrlih prezireš, da ne ideš njegovim stopama i da na tome Allahu budeš zahvalan.»
 9. 9. Oslobođenje uma  Širk, idolatrija  Svijest o Gospodaru  Samosvijest  Sloboda, nezavisnost  Kritičko mišljenje lišeno zabluda  Bivanje umjesto imanja
 10. 10. Dobročinstvo prema roditeljima ″Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, meni će se svi vratiti.″ • Spominjanje dobročinstva prema roditeljima odmah uz naredbu tevhida upućuje na veliku vaţnost dobročinstva prema roditeljima. • U hadisu koji je zabiljeţio imam Buhari u svom Sahihu Abdullah ibn Mes„ud kaţe: ″Pitao sam Allahovog Poslanika s. a. w. s. koje je djelo najdraţe Allahu dţ. š.? Rekao mi je: ‟Namaz u njegovom vremenu.‟ Rekao sam: ‟A zatim koje?‟ Rekao je: ‟Dobročinstvo prema roditeljima.‟ Rekao sam: ‟A zatim?‟ Rekao je: ‟Dţihad na Allahovom putu.‟ ″
 11. 11. Namaz – oslobodjenje duše  Samoanaliza  Padanje na sedţdu - frontalni korteks (Pokazalo se da je nekoliko dijelova mozga uključeno u duhovna promišljanja, od kojih jedan u frontalnom reţnju koji imaju samo ljudi, a drugi u starijim dijelovima mozga koje ljudi dijele s drugim primatima – objasnio je profesor Grafman - National Institute of Neurological Disorders and Stroke u Bethesdi kraj Washingtona)
 12. 12. Širenje dobra  Naređivanje dobra i odvraćanje od zla je jedna od temeljnih vrijednosti u islamu, osnova dobrih međuljudskih odnosa  Aktivno, neposredno učešće  Poštovanje, interpersonalnost  Analiza okoline
 13. 13. “Najjači vojnici su vrijeme i strpljivost” (Tolstoj)  Strpljivost u onome što te zadesi  Sabr – sprječavanje, lišavanje, sprječavanje duše od beznađa, sprječavanje jezika od ţaljenja  Strpljivost je ne praviti razliku između blagodati i iskušenja, uz smireno ponašanje u obje situacije
 14. 14.  Patience is woven into the web of the universe because this universe reflects--in dim and fractured ways--the divine patience of its creator. SAMUEL WELLS, "Good Earth"
 15. 15. Pravo lice neznanja su taština, ponos i arogancija “ A robovi Milostivog su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: Mir vama!” (El-Furkan, 63.)  Poslanik s.a.v.s. kaţe: “U dţennet neće ući onaj u čijem srcu bude trunka oholosti.” Neki čovjek je tada upitao: “A šta ako čovjek voli da mu odjeća i obuća bude lijepa i uredna ?” Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: “Zaista je Allah lijep i voli ljepotu. Oholost je neprihvatanje i odbijanje istine i poniţavanje ljudi.” (Muslim)
 16. 16. Ljubaznost i blagost su blaga srca  Način života  Oni koji daju  Smirena duša  Otvaranje puteva  “Gdje go da stojiš, budi duša toga mjesta. “ (Rumi)
 17. 17. “O sinko moj! Neka tvoj govor bude lijep i tvoje lice nasmijano, bit ćeš od ljudi više voljen nego oni koji im daju opskrbu.”
 18. 18. Najčvršća veza  Veza između Gospodara i roba  Obećana nagrada  Allahovo uţe “hablullah” – tewhid, slijeđenje istine, ihlaas “ Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte ... ” (Ali Imran, 3)
 19. 19. Sjećanje na prolaznost
 20. 20. "Mi smo čovjeka zbilja stvorili da se trudi." (El-Beled, 4)  Kontrola, prepuštanje  Pouzdanje u Gospodarevu odredbu  Doktrina “bezbolno, bez napora”  Uspjeh  Zadovoljstvo
 21. 21. Šta je to mudrost?  Pamet, inteligencija, vjera, dobronamjernost, kontrola osjećaja, znanje  Razumijevanje, znanje, izraţavanje i shvatanje islama  Boţiji dar „On daruje mudrost onome kome On hoće, a kome je mudrost darovana, darovano mu je neizmjerno blago“ (El-Bekareh, 269)
 22. 22. “Ljubaznost je vrhunac mudrosti.” (Tevrat)
 23. 23. Lukmanovi savjeti sinu  „Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a ko je nezahvalan – pa, Allah je, zaista, neovisan i hvale dostojan. „  „ O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda.“  „Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim“  „O sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, On je Sveznajući.“  „O sinko moj, obavljaj molitvu i traţi da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi – duţnost je tako postupiti.“  „I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli gordog ni hvalisavog.“  „U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat; ta najneprijatniji glas je revanje magarca!“ (Lukman, 12-19)
 24. 24.  O sinko moj! Uistinu, mudrost je dovela siromaha na kraljevske dvore.  O sinko moj! Kada dođeš na skup ljudi, poselami ih, pa se skloni ustranu i ni riječ nemoj progovoriti. Ako čine zikr, sjećajući se Allaha, pridruţi im se. Ali, ako čine šta drugo, okreni se od njih i potraţi druge.  O sinko moj! Uzmi poslušnost Allahu kao svoju trgpvinu, pa ćeš steći dobit, nemajući bilo kakvu robu.  O sinko moj! Boj se Allaha i nemoj dopustiti da ljudi primijete da ga se bojiš da bi stekao poštovanje, dok je tvoje srce grješno.  O sinko moj! Nemoj poţeljeti neznalicu za prijatelja, jer moţe pomisliti da odobravaš njegovo neznanje. I ne uzimaj srcu ljutnju mudrog čovjeka, jer moţe odustati od tebe.
 25. 25.  O sinko moj! Nikada nisam zaţalio kada sam šutio. Ako su riječi srebro, šutnja je zlato.  O sinko moj! Napusti zlo i ono će napustiti tebe, jer zlo rađa samo zlo.  O sinko moj! Neka govor tvoj bude lijep i tvoje lice nasmijano, bit ćeš od ljudi više voljen nego oni koji im daju opskrbu.  Lukman je bio upitan: „'Ko je najgori među ljudima?' Odgovorio je: 'To je onaj koji ne osjeća sramotu kada bude zatečen dok čini grješno djelo.'“  O sinko moj! Neka tvoju hranu jedu samo poboţni ljudi, i posavjetuj se sa učenima o svojim poslovima.
 26. 26. Upitan je Mudri Lukman:“ Ko je najbolji u strpljivoti? Rekao je: 'To je onaj koji ne počini štetu, nakon što se strpi.' Oni koji su ga pitali rekoše: 'Ko je najbolji u znanju? On reče: 'To je onaj koji dodaje svome znanju kroz znanje drugih.' Oni upitaše: 'Ko je najbolji među svim ljudima: 'Onaj koji je imućan.' Oni rekoše: 'Da li je to onaj koji posjeduje imovinu i bogatstvo?' On reče: 'Ne! To je onaj koji ima dobro i, kada mu se ono zatraži, on to ne odbije i ne spriječi. I to je onaj koji ne treba ništa od drugih.'“

×