Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mesimi ne biologji

Mesimi ne biologji te cilin e kemi mesuar

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mesimi ne biologji

  1. 1. Sjelljet e Shtazeve Sjelljet e shtazeve ne natyre jane te ndryshme ato dallojne ne baze vendit ku jetojne ne baze te familjes etj . Marrim shembull disa shtaze jane shume agresive nese ti I afrohesh vendit ku ato jetojne ose I prek te vegjlit , ato nuk jane agresive por ndihen ne rrezik prandaj ato ne njefar menyre mbrohen por kur e sheh qe je duke I perkedhelur dhe je I mire I ushqen po ashtu dhe ato do te jene te mira prandaj sjelljet e shtazeve ne natyre jane te ndryshme .

×